Bài 12 bệnh lý tủy răng sữa

10 193 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:40

Bi 12 BNH Lí TY RNG SA MC TIấU Trỡnh by c triu chng lõm sng v cn lõm sng bnh viờm tu rng sa Trỡnh by c triu chng lõm sng v cn lõm sng tu hoi t cú bin chng v khụng bin chng Chn oỏn phõn bit c hi chng vỏch v hi chng ch i cng Gn lin vi sõu rng tr em l bnh tu rng sa ỏnh giỏ tỡnh trng tu rng sa rt khú khn (Fuks v cs 1990, Laurent v cs 1999, Magnusson 1980) Mi tng quan gia lõm sng v bnh tu thỡ cng rt tinh t tr em (Portier v cng s 1997) Ch da vo lõm sng v XQ thỡ ụi rt khú chn oỏn, vy ch nh iu tr cng rt phc cn da vo nhiu yu t khỏc nh: giai on sinh ca rng, tỡnh trng mm rng, tỡnh trng bnh lý, kh nng theo dừi Khỏc vi rng vnh vin, cú nhiu im v gii phu v sinh khỏc nờn bnh tu rng sa cng nh cỏch iu tr cng cú nhiu ủiu khỏc Nhng im khỏc bit v gii phu v sinh cn lu ý rng sa Thõn rng - Thõn rng sa thp hn thõn rng vnh vin, kớch thc theo chiu gn xa ln hn chiu cao - Mt nhai thu hp nhiu hn - Chiu dy lp men v ng rng sa mng v u n hn - Chiu dy lp ng h rónh tng i dy dn hn so vi rng vnh vin (cú tớnh cht tng ủi so sỏnh thõn rng sa) - G c rng nhụ cao (nht l mt ngoi), g ny rừ rng mt mỏ cỏc rng ci sa, c bit l cỏc rng hm sa th nht - Tr men c rng nghiờng v phớa mt nhai (thay vỡ v phớa li nh rng vnh vin) - C rng tht li rừ rt v thu hp hn, mt mỏ v mt li phớa trờn g c rng phng hn - Vựng tip xỳc ca rng ci sa rng hn - Mu rng sỏng hn Chõn rng - Chõn rng di v mnh hn (hp theo chiu gn xa hn chiu ngoi trong) - Chõn rng tỏch gn c rng hn, cng xa hn vphớa chúp rng, to ch cho mm rng vnh vin bờn di v sau ủú cong chp li phớa chúp Tu rng - Nu so sỏnh vi t l kớch thc thõn rng thỡ tu rng sa ln hn - Sng tu nm gn ủng ni men ng hn - Sng tu phớa gn lờn cao hn sng tu phớa xa - Bung tu rng ci di ln hn rng ci trờn Hỡnh dỏng bung tu mụ phng theo hỡnh dỏng bờn ngoi ca thõn rng - Thng thng bờn di mi mỳi rng l mt sng tu - V phng din mụ hc, cú rt ớt s khỏc bit gia mụ tu rng sa v rng vnh vin mi mc o Kớch thc bung tu v ng tu rng sa thay i rt ỏng k tng tr Ngay sau mc lờn bung tu rng sa rt rng Bung tu gim dn kớch thc theo tui v di nh hng ca chc nng, mũn mt nhai hoc b cn rng sa Cú nhiu ng tu ph i t sn bung tu n vựng ch chõn rng, nờn tu b nhim trựng, thng cú sang thng vựng ch o Nha s nờn quan sỏt k bung tu trờn phim tia X trc iu tr, s khỏc bit v thi gian vụi hoỏ, thi gian mc rng tng tr, nờn cú s khỏc bit v hỡnh dỏng thõn rng v kớch thc bung tu Tuy nhiờn cn phi nh l phim tia X khụng xỏc nh c hon ton mc sõu vo mỳi rng ca tng sng tu Cn lu ý khụng lm l tu to xoang trỏm T lỳc mc cho ủn lỳc thay, rng sa tri qua giai on phỏt trin nh sau: + Giai on phỏt trin (giai on 1): c tớnh t lỳc bt u mc rng cho n hỡnh thnh hon ton chõn rng Giai on ny kộo di khong 1,5 nm giai on ny quỏ trỡnh sa cha luụn luụn xy Mc tiờu iu tr giai on ny l bo tn tớnh sng ca ty + Giai on n cú th nh (giai on 2): c tớnh t lỳc chõn rng hỡnh thnh hon ton cho n cú s tiờu xng cú th phỏt hin trờn lõm sng Trờn phim XQ, cui giai on tng ng vi du hiu tiờu ẵ chõn rng phớa cung rng Giai on ny kộo di khong nm Giai on ny tn thng ty rt nhanh v thng xuyờn cú tn thng nha chu i kốm Mc tiờu iu tr l bo tn rng + Giai on thoỏi trin (giai on 3): c tớnh t lỳc kt thỳc giai on cho n thay rng Giai on ny rng sa c nh hng thay th bng rng vnh vin, t chc nha chu rng sa chuyn thnh nha chu rng vnh vin Bnh ty thng tin trin nhanh, s sa cha ca rng thng hn ch, mc tiờu iu tr l bo tn hoc nh rng A Dch t hc Dch t hc bnh tu rng sa cú liờn quan cht ch n bnh sõu rng Sõu rng sa l bnh ph bin tr em, Hennon, Stookey v Muhler (1969) iu tra trờn 915 tr em da trng t 18-39 thỏng tui thy 8.3% tr t 1823 thỏng tui b sõu rng Tr t 36 thỏng tui thỡ t l sõu rng sa l 57.2% Theo Nguyn Th Ngc Dim (1995), t l sõu rng sa tr tui l 43%, tr tui l 60.1%, tr tui l 64.7% Theo Trn Thuý Nga (1994) v Hong T Hựng (1981), t l sõu rng sa thp nht tr tui, cao nht tr tui v gim dn Theo Rinderer (1972), hay gp nht l sõu mt nhai rng hm sa th hm di, k n l sõumt gn rng hm sa th nht c trờn v di B Chn oỏn bnh tu rng sa I Mt s c im bnh tu rng sa Theo Fortier J.P, Cam JH, viờm tu rng sa cú nhng ủc ủim sau: - Viờm tu rng sa khỏc vi viờm tu rng vnh vin nờn cỏc triu chng dựng chn oỏn viờm tu rng vnh vin khụng tht s ỳng rng sa Viờm tu rng sa thng khụng cú triu chng Tu thng b viờm tớnh lm hoi t tu v gõy cỏc bin chng ti ch nh viờm quanh cung, viờm mụ t bo, bin chng xa khp, tim trỡ hoc lm nng thờm nhng bnh ủú - Rng sa cú nhiu ng tu ph vựng ch chõn rng nờn hay gp cỏc ỏp xe di ng vin li - Vựng cung rng sa cỏch mm rng vnh vin mt lpxng mng t gp u ht vựng cung rng sa II Chn oỏn Viờm ty Chn oỏn viờm tu rng sa l rt khú Phn ln cỏc viờm tu trờn lõm sng l cỏc viờm tu khụng hi phc Theo A.B.Fuks v nhiu tỏc gi khỏc,cú th xỏc nh tỡnh trng tu nh khỏm lõm sng k, cú phim XQ tt, khai thỏc t m tin s bnh v chỳ ý n tớnh cht au Tin s ớt cú giỏ tr chn oỏn, tr em khú khn din t au, c bit cũn thiu t din t Tin s au ca viờm tu hu nh ớt tn ti vỡ thng gp l loi khụng cú triu chng (nguyờn nhõn: gii phu, h thng ng tu bt thng v phc tp, sinh lý: vi khun tn cụng nhanh, s ỏp ng khụng c t chc ) Chn oỏn xỏc nh ch t sau ó i chiu gia lõm sng v XQ XQ l phng tin nht quan sỏt vựng quanh rng, ch rng, chúp rng v rng vnh vin bờn di a Triu chng c nng Theo Fortier JP, Camp J.H, triu chng c nng viờm tu rt nghốo nn, cú th cú mt s triu chng sau: - Cn au ty rt ngn, ỏp ng tt vi cỏc thuc gim au thụng thng, ú trờn thc t lõm sng tr khụng n khỏm giai on ny - Trờn lõm sng cn phõn bit c loi au: o au kớch thớch: xut hin cú cỏc kớch thớch: núng, lnh, chua ngt, nhai , loi b ht kớch thớch s ht au Du hiu ny thng l du hiu ca nhy cm ng, thng ớt nguy him n tu v cú th hi phc o au t nhiờn: au lm tr khụng ng c, cn au rng t nhiờn xy thng xuyờn hn thng cú ngha l bnh tu ó tin trin quỏ xa iu tr ly tu bung - St hoc du hiu nhim trựng ton thõn thng l bin chng ca viờm tu b Khỏm lõm sng - Thng gp l sõu rng, l sõu ang giai on tin trin, ỏy cú nhiu ng mn Dựng no ng no ly ng mn cú th gõy au, nu chỳng ta c gng no sch ng mn thỡ cú th gõy h tu - Th nghim tu: thng ớt s dng vỡ tr khụng hp tỏc tt v ớt cú giỏ tr chn oỏn so vi rng vnh vin - Thng cú cỏc du hiu ca tn thng vựng quanh cung kốm theo c XQ - L sõu cú ỏy gn sỏt bung ty - Khụng cú tn thng xng quanh rng v vựng k chõn rng (ch chõn rng) d Chn oỏn phõn bit - au cp v au theo mch thng l triu chng ca hi chng vỏch - Chn oỏn phõn bit thng khụng rừ Trong trng hp nghi ng xem nh l cú tn thng ty e iu tr - Ch nh iu tr theo giai on sinh ca rng Hoi t ty khụng cú bnh quanh chúp - õy l bnh hay gp nht bnh ty rng tr em a Triu chng lõm sng - Triu chng c nng: thng khụng cú triu chng gỡ ủt bit, tr thng c a n khỏm vỡ b m phỏt hin thy cú l sõu hoc vỡ tr khú chu dt thc n i vi cỏc l sõu mt bờn - Khỏm lõm sng: thng gp l cỏc l sõu, c bit l cỏc l sõu mt bờn Th nghim tu (-) - XQ: l sõu cú ỏy thụng vo bung tu b iu tr Dự giai on sinh no cng nờn chn gii phỏp iu tr bo tn rng nu rng cha n tui thay - Chỳ ý: tr em, rt hay gp hin tng cỏc ng tu chớnh ca tu b cht, nhiờn cũn mt s nhỏnh tu ph cũn sng vy nờn gõy tờ cho tr iu tr tu Hoi t ty cú bin chng vựng quanh chúp rng 3.1 Dng cp: dng ny thng gp rng giai on Dạng cấp: dạng thờng gặp rng giai đoạn * Triu chng lõm sng - au d di, liờn tc, au theo mch p ụi au thnh tng cn nhng cỏc cn au kộo di v gn nh l liờn tc - Du hiu kốm theo: viờm mụ t bo vựng tng ng vi rng cú liờn quan - Ton thõn: st, bing n, mt mi, cú th cú phn ng hch lõn cn - Khỏm: rng lung lay v au gừ nh Khi khỏm khụng nờn dựng cỏn gng vỡ gừ s gõy au, nờn dựng u ngún tay gừ nh * iu tr iu tr bo tn rng: tỡnh trng ton thõn tt, khoang ming sch, cú th phc hi li c thõn rng lõu di 3.2 Dng tớnh: thng gp rng giai on Triu chng c nng: ging nh hi chng vỏch Khỏm lõm sng: - Thõn rng b phỏ hu nhiu - Nhỳ li k rng xung huyt v tng sn nh hi chng vỏch - Abces li xa vựng liờn kt biu mụ mt s trng hp - S phớa tin ỡnh cú th thy xng rng b tiờu, niờm mc li xung huyt XQ: tn thng vựng quanh chúp 4.1 Hi chng vỏch Triu chng c nng: - Tr than phin au d di, ch yu ba n, gia rng hoc ẵ cung rng, dt thc n - ỏp ng tt vi cỏc thuc gim au c in Khỏm lõm sng: - Rng b tn thng mt bờn (thng gp rng hm sa-sõu rng sinh ụi) - Nhỳ li liờn k rng viờm ty, xung huyt - Viờm cú th lan n vựng liờn kt biu mụ XQ - Cú sõu rng mt bờn - t thy cú du hiu dõy chng b dy lờn - Vựng xng rng cú th bỡnh thng hoc b tieu xng vỡ hi chng vỏch cú th xy c vựng rng bỡnh thng hoc cỏc rng b hoi t ty Hỡnh 12.1: Hi hng vỏch R64-65 4.2 Chn oỏn phõn bit - Viờm ty sõu rng mt bờn tin trin - p xe li tn thng liờn quan n ty hoi t 4.3 iu tr - Theo giai an sinh ca rng, nhm phc hi li kớch thc thõn rng v khp cn Hi chng ch rng - Ch rng l vựng cú nhiu bin chng ca rng sa nú cng l ni cn tr rng vnh vin giai on hỡnh thnh - Trong thc t rng cú bnh vựng ch thng gp nhiu khú khn la chn cỏc phng phỏp iu tr phự hp - Bnh ch l mt cỏc chớnh phi nh rng hm sa (nht l giai on 3) a Triu chng lõm sng - Abces li gn liờn k biu mụ - Bnh nha chu cú th c lp vi bnh ty rng hoc ngc li kt hp vi hoi t ty b XQ - Du hiu sm: dõy chng nha chu vung k rng gión rng hoc mõt xng cú gii hn ch mt bờn vỏch liờn ch chõn rng - Du hiu mun: tiờu xng hon ton vựng ch chõn rng c iu tr - Giai on v cú th iu tr bo tn - Giai on nh rng Kt lun: Chn oỏn bnh ty rng sa rt phc nhiu yu t khỏch quan v ch quan khỏc chn oỏn chớnh xỏc cn phi cú s i chiu cht ch gia lõm sng v cn lõm sng chn oỏn tỡnh trng bnh lý, giai on sinh ca rng, tỡnh trng mm rng bờn di trc a quyt nh iu tr thớch hp nhng trng hp nghi ng l viờm ty ton b hay viờm ty bung thỡ ng tỏc m ty cng l mt bin phỏp thm khỏm chn oỏn T LNG GI Chn cõu tr li ỳng cho cỏc cõu hi sau bng cỏch khoanh trũn vo ch cỏi u cõu a Cỏc ý kin sau l ỳng vi ỏp xe li Ngoi tr: p xe thuc li hoc l rũ cú liờn quan n tn thng sõu l ch dn lõm sng b rừ rng ca bnh ty khụng hi phc Mt nhim khun cú th hi phc ch bng cỏch iu tr ni nha thnh cụng hoc c d nh rng ú p xe thuc li c bit n nh l viờm li Mt ỏp xe thuc li hoc l rũ cú liờn quan vi rng cú l sõu l ch dn lõm sng rừ rng ca bnh ty hi phc Mt ỏp xe thuc li hoc l rũ cú liờn quan vi rng cú l sõu l ch dn lõm a b c d a sng rừ rng ca: Bnh ty rng hi phc Bnh ty rng khụng hi phc Bt u ty thoỏi húa Nhim khun ty Cỏc triu chng lõm sng thng gp hi chng vỏch l: Tr than nhiu au d di, ch yu ba n, gia rng hoc ẵ cung b c d e a b c rng Thõn rng phớa bờn b v, khụng cú kh nng lm sch, git thc n Nh li liờn k rng viờm ty, xung huyt Viờm cú th lan n vựng liờn kt biu mụ C cõu ỳng Cỏc triu chng lõm sng thng gp hi chng ch rng l: Thng gp tn thng ch rng p xe li gn liờn kt biu mụ Bnh nha chu cú th c lp vi bnh ty rng hoc ngc li kt hp hoi d e t ty Thng kốm theo vi bnh ty rng Cú th xy c lp khụng i kốm theo cỏc bnh viờm t hoc ty hoi t Hoi t ty rng cú bin chng nha chu mn tớnh thng xy nht rng a b c d e sa giai on: Giai on Giai on Giai on Giai on v C giai on trờn f Ti liu tham kho Nha khoa tr em (2001) Trng i Hc Y Dc Thnh Ph H Chớ Minh Odontologie pediatrique Universite de Victor Segalen Bordeaux Anne 2005 MS Duggal (1994) Restoratrice techniques in peadiatric dentistry Frederic Courson (2005) Odontologie pédiatrique au quotidien Deuxieme edition Ralph E McDonald, David R Avery, Jeffrey A Dean (2010) Dentistry for child and adolescent, 8th edition, Oxford Revue francophone d odontologie pediatrique Richard R Welbury, Monty S Duggal, Marie Therese Hosey, Pediatric dentistry (2005), 3rd edition, Oxford Pinkham J.R (1999), Pediatric dentistry: infancy through Adolescence, 3th edition, Mosby 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 12 bệnh lý tủy răng sữa , Bài 12 bệnh lý tủy răng sữa , Bài 12 bệnh lý tủy răng sữa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay