KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH hòa THÀNH TNHH THƯƠNG MẠIĐĂNG DŨNG

71 250 2
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:39

BÁO CÁO THỰC TẬP KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH TNHH THƯƠNG MẠI ĐĂNG DŨNG Tp Hồ Chí Minh 2015 LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, em xin chân thành cảm ơn quý Thầy Cô trường……………………… truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu suốt thời gian em theo học trường Đặc biệt em chân thành cảm ơn Thầy ……… tận tình hướng dẫn em hoàn thành trình bày thành công khóa luận tốt nghiệp Đồng thời xin gửi lời cảm ơn đến bạn bè đồng nghiệp gia đình toàn thể anh chị Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành ủng hộ, giúp đỡ em trình học tập, tạo điều kiện cho em hoàn thành tốt luận văn chị công ty để chuyên đề hoàn thiện Do hạn chế kinh nghiệm, thời gian nên kiến thức mà em đưa chắn không tránh khỏi sai sót Em mong nhận đóng góp ý kiến Thầy Thầy Cô Trường ……………… NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP Tp HCM, ngày tháng năm 2016 Ký tên (đóng dấu) NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài: Nền kinh tế thị trường xu mở cửa hội nhập mang lại nhiều hội thách thức cho doanh nghiệp Trong phần lớn doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp có quy mô vừa nhỏ, với nguồn vốn ít, quy mô nhỏ, kinh nghiệm thiếu môi trường cạnh tranh ngày trở nên khó khăn Trong điều kiện để đảm bảo cho tồn phát triển Doanh nghiệp, vấn đề kinh doanh hiệu thu lợi nhuận cao vô quan trọng Những năm qua, hệ thống kế toán có thay đổi bản, đổi chưa phải thay đổi cuối phải tiếp tục sửa đổi, bổ sung Bên cạnh đó, kế toán nói chung kế toán vốn tiền nói riêng có tầm quan trọng đặc biệt doanh nghiệp Hiện nay, nhiều nguyên nhân khách quan chủ quan mà công tác kế toán doanh nghiệp tồn điểm không hợp lý gây khó khăn cho công tác quản lý lãnh đạo doanh nghiệp quan chức Nhà nước Việc nghiên cứu nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền cần thiết giúp cho công tác quản lý nói chung công tác xác định kết kinh doanh nói riêng phản ánh cách đầy đủ kịp thời Vì lý mà thời gian nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hoạt động kinh doanh Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành, em định sâu tìm hiểu đề tài “Kế toán vốn tiền” làm báo cáo thực tập tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu, nghiên cứu, phân tích thực trạng kế toán vốn tiền Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành, từ đề phương án, giải pháp cải thiện tồn nhằm đẩy mạnh hoạt kinh doanh công ty thời buổi khủng hoảng kinh tế Đối tượng phạm vi nghiên cứu: 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Xuất phát từ mục đích nghiên cứu đề tài, đối tượng nghiên cứu đề tài kế toán tiền nhằm theo dõi kip thời nhanh chóng cung cấp đầy đủ thông tin với nhận định việc tổ chức hạch toán kế toán vốn tiền khoản phải thu phải trả, khâu quan trọng toàn công tác kế toán doanh nghiệp 3.2 Phạm vi nghiên cứu: Tập trung vào nghiên cứu tình hình thực tế công tác kế toán vốn tiền công ty đưa giải pháp, kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác kế toán vốn tiền tình hình thu, chi công ty Phương pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu sử dụng đề tài phương pháp quan sát trực tiếp, tìm hiểu, đánh giá, phân tích so sánh dựa tài liệu, số liệu, thông tin công ty, sách báo tài liệu, kiến thức học nhà trường Kết cấu báo cáo thực tập: Ngoài lời mở đầu, phần giới thiệu kết luận nội dung báo cáo thực tập gồm phần: Chương 1: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH MINH HÒA THÀNH Chương 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ CHƯƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN 1.1.Một số vấn đề kế toán vốn tiền 1.1.1.Khái niệm kế toán vốn tiền - Vốn tiền Doanh nghiệp phận tài sản lưu động biểu hình thức tiền tệ bao gồm: Tiền mặt (111), TGNH (112), kho bạc công ty tài chính, tiền chuyển (113) Cả loại có tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc, đá quý, kim khí quí Vốn tiền có tính lưu hoạt (thanh khoản) cao loại tài sản doanh nghiệp dùng để đáp ứng nhu cầu toán doanh nghiệp, thực việc mua sắm chi phí - Mỗi loại vốn tiền sử dụng vào mục đích khác có yêu cầu quản lý loại nhằm quản lý chặt chẽ tình hình thu chi đảm bảo an toàn cho loại sử dụng có hiệu tiết kiệm mục đích 1.1.2.Ý nghĩa vốn tiền Các tài khoản có ý nghĩa quan trọng việc phát triển ngăn ngừa gian lận, sai sót, lạm dụng trình quản lý, hạch toán tài khoản tiền Đồng thời tài khoản tiền có liên quan đến nhiều chu kỳ kinh doanh khác như: Chu kỳ tiền lương nhân sự… Vì vậy, việc kiểm tra tài khoản tiền đặt mối quan hệ với kiểm tra chu kỳ liên quan dẫn đến sai sót, gian lận đến tài khoản tiền 1.1.3.Nguyên tắc hạch toán vốn tiền - Phải sử dụng đơn vị tiền tệ thống Đồng Việt Nam (VNĐ) để ghi sổ kế toán lập báo cáo tài DN có vốn đầu tư nước sử dụng đơn vị ngoại tệ để ghi sổ phải đồng ý văn Bộ Tài - Các doanh nghiệp có sử dụng ngoại tệ hoạt động sản xuất kinh doanh phải quy đổi ngoại tệ đồng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch thực tế tỷ giá bình quân liên ngân hàng (gọi tắt tỷ giá ngân hàng bình quân) ngân hàng Nhà Nước Việt Nam công bố thời điểm phát sinh nghiệp vụ để ghi sổ kế toán Đồng thời phải hạch toán chi tiết ngoại tệ theo loại nguyên tệ tài khoản 007 – Ngoại tệ loại (TK bảng cân đối kế toán) Nếu có chênh lệch tỷ giá ghi vào TK 515 TK 635 - Số dư tài khoản vốn tiền ngoại tệ phải điều chỉnh theo tỷ giá thực tế thời điểm lập báo cáo - Hạch toán vàng, bạc, kim khí quý, đá quý (VBĐQ) phải quy đổi tiền theo giá thực tế ( giá hóa đơn giá toán) để ghi sổ theo dõi số lượng, trọng lượng, qui cách phẩm chất giá trị loại - Vàng, bạc, đá quý phản ánh tài khản vốn tiền áp dụng cho doanh nghiệp chức kinh doanh vàng, bạc, đá quý - Vàng, bạc, đá quý phải theo dõi số lượng, quy cách, sản phẩm giá trị thứ, loại Giá vàng, bạc, đá quý tính theo giá thực tế (giá hóa đơn giá toán) - Khi giá xuất vàng, bạc, đá quý ngoại tệ áp dụng biện pháp sau: + Bình quân gia quyền + Nhập trước xuất trước + Nhập sau xuất trước + Giá thực tế đích danh 1.1.4.Nhiệmvụ kế toán vốn tiền - Phản ánh xác kịp thời khoản thu, chi tình hình lại tài khoản vốn tiền, kiểm tra quản lý nghiêm ngặt việc quản lý loại vốn tiền nhằm đảm bảo an toàn cho tiền tệ, phát ngăn ngừa tượng tham ô lạm dụng tiền mặt kinh doanh - Giám sát tình hình thực kế toán thu chi loại vốn tiền, kiểm tra việc chấp hành nghiêm chỉnh chế độ quản lý vốn tiền, đảm bảo chi tiêu tiết kiệm có hiệu cao - Vốn tiền doanh nghiệp bao gồm tiền mặt quỹ, tiền gửi ngân hàng khoản tiền chuyển (kể nội tệ, ngoại tệ, ngân phiếu, vàng bạc, kim khí quý, đá quý ) 1.1.5 Kiểm soát nội kế toán vốn tiền Vốn tiền loại tài sản dễ bị cấp, dễ bị biển thủ thủ đoạn mang tính chất chuyên môn, kiểm soát vốn tiền phải thực nhiều biện pháp khâu liên quan đến tiền: Lập chứng từ, duyệt chi, quản lý tiền, khâu bán hàng, khâu thu nợ,… Kiểm soát vốn tiền thực thông qua chứng từ quy định sau: - Nhân viên giữ tiền phải người có tính liêm tính cẩn thận - Tập trung tiền vào đầu mối, hạn chế số người giữ tiền - Quy định tách biệt chức duyệt khoản chi với chức chi tiền - Các khoản thu chi phải thể chứng từ, chứng từ phải có chữ ký người có liên quan đến nghiệp vụ thu, chi tiền (người lệnh, người thực người kiểm soát) - Thực việc chuyển đổi số liệu thủ quỹ kế toán định kỳ hàng ngày, hàng tuần hàng tháng, kiểm quỹ - Thực đối chiếu số liệu kế toán tiền gửi với sổ phụ ngân hàng theo định kỳ - Quy định tiêu phép dùng tiền mặt quy định mức tồn quỹ, nhằm hạn chế mức chi tiêu tiền mặt, khuyến khích việc toán không dùng tiền mặt 1.2.Các Tài khoản sử dụng vốn tiền 1.2.1.Kế toán tiền mặt quỹ - Tiền mặt số vốn tiền thủ quỹ bảo quản quỹ doanh nghiệp bao gồm tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng, bạc… - Trong công ty hoạt động thu – chi tiền mặt quỹ điều dựa phiếu thu, chi hợp lý, hợp lệ 1.2.1.1 Nội dung kết cấu tài khoản 111 TK 111 - Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại - Các khoản tiền mặt, ngân phiếu, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý nhập quỹ tệ, vàng bạc, đá quý xuất quỹ - Số tiền mặt thừa quỹ phát - Số tiền mặt thiếu quỹ phát kiểm kiểm - Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá tăng Tổng phát sinh bên nợ - Điều chỉnh chênh lệch tỷ giá giảm Tổng phát sinh bên có Tài khoản 111 có số dư bên nơ: Các khoản tiền mặt ngân phiếu, vàng bạc đá quý, tồn quỹ vào cuối kỳ TK 111 có tài khoản cấp 2: 10 Cuối cùng, em kính chúc Công ty ngày lớn mạnh thuận lợi công việc kinh doanh Do thực tập thời gian ngắn, mặt khác tình độ nhận thức hạn chế, bỡ ngỡ đưa lý thuyết vào thực tế chưa đánh giá hết chất công việc Vì vậy, chắn em gặp phải nhiều sai sót đề tài Em mong nhận tận tình bảo Quý Thầy cô Quý Công ty Một lần , em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ Ban Lãnh đạo Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành, Anh chị Công ty Cô giáo tạo điều kiện cho em thực tập hoàn thành tốt chuyên đề DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) TS Huỳnh Viết Tấn; Thực hiện: hóa đơn, chứng từ thuế GTGT, thuế TNDN, loại thuế khác kinh doanh hạch toán; NXB trị quốc gia, 2004, trang 251-301 2) Chế độ kế toán doanh nghiệp, 1, hệ thống tài khoản kế toán; Bộ Tài Chính, NXB Tài Chính, trang 460-492 3) Giáo trình kế toán tài chính: - Phần 1, Nhà xuất Giao thông Vận Tải - Phần Nhà xuất Lao động năm 2009 4) Trang http://www.webketoan.com.vn ; http://www.tailieu.vn 5) Một số tài liệu nội khác 57 [...]... trung thống nhất của Kế toán trưởng cũng như sự chỉ đạo kịp thời của ban lãnh đạo công ty đối với hoạt động kinh doanh nói chung và công tác kế toán nói riêng Sơ đồ 2.2: Tổ chức bộ máy kế toán của công ty Kế toán trưởng Kế toán thanh toán + công nợ Kế toán thuế Kế toán hàng hóa Kế toán tiền Nguồn: Phòng Hành Chính Nhân Sự 2.1.4.2 Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận kế toán * Kế toán trưởng : 22 - Có... quan 2.1.4 Tổ chức công tác kế toán của công ty 2.1.4.1 Sơ đồ bộ máy kế toán - Bộ máy kế toán của công ty được tổ chức theo hình thức tập trung Phòng kế toán của công ty vừa có nhiệm vụ xử lý chứng từ, ghi sổ kế toán, thực hiện các bút toán, nhập và xuất tiền, lập sổ kế toán chi tiết và lập báo cáo kế toán Cùng với đó là việc thống nhất, kiểm tra bộ phận thống trong công ty về kế toán tài chính... 2299 + Email: minhhoathanh@gmail.com + Website : www.minhhoathanh.com + Số TK: 04401010015952 tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải – CN Cộng Hòa + Tổng vốn điều lệ : 5.000.000.000 đ Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành được thành lập ngày 21 tháng 03 năm 2013, theo Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp số 0312196929 do Sở kế hoạch và đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành là một... BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH 2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển của công ty Tên doanh nghiệp : Công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành Tên đối ngoại : MINH HOA THANH TRADING SERVICE IMPORT COMPANY LIMITED Tên viết tắt : MINH HOA THANH CO., LTD Logo công ty : Trụ sở chính : + Điạ chỉ : 199/2 Đường TA 19, Khu Phố 5, Phường... mức tăng doanh thu năm 2015 vẫn chưa phải là đáng kể Công ty cần đề ra những phương hướng để công ty có thể phát huy hơn nữa khả năng kinh doanh của mình trong những năm tiếp theo 2.2 Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH TMDV XNK Minh Hòa Thành 2.2.1 Kế toán tiền mặt 2.2.1.1 Chứng từ sử dụng - Phiếu thu - Phiếu chi - Biên lai thu tiền - Bảng kiểm quỹ - Các chứng từ liên quan:... tục chuyển tiền từ tài khoản tại ngân hàng để trả cho đơn vị khác nhưng chưa nhận được giấy báo nợ hay bản sao của ngân hàng * Chứng từ hạch toán 17 Chứng từ hạch toán của tài khoản 113 bao gồm: Giấy báo có, giấy báo nợ, các bảng sao 1.2.3.3 Phương pháp hạch toán Sơ đồ 1.3: Sơ đồ kế toán tiền đang chuyển 18 CHƯƠNG 2 : THỰC TRẠNG KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN TẠI CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH HÒA THÀNH 2.1... định tại phụ lục 01 của Thông tư 45/2013/TT-BTC để xác định tthời gian để trích khấu hao cho từng loại TSCĐ cụ thể - Tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ - Hàng tháng kế toán lập báo cáo theo tháng, hàng năm lập báo cáo tổng hợp và quyết toán thuế 2.1.4.4 Hình thức kế toán và hệ thống sổ sách tại công ty TNHH Minh Hòa Thành : * Hình thức kế toán áp dụng tại công ty: Chứng từ ghi sổ Hiện nay, kế toán. .. Chuẩn mực kế toán và các Chính sách Kế toán áp dụng tại Công ty - Hiện nay Công ty đang áp dụng chế độ kế toán Việt Nan ban hành kèm theo Thông tư 200/2014/TT-BTC ban hành ngày 22/12/2014 của Bộ Tài Chính Niên độ kế toán bắt đầu từ ngày 1/1 và kết thúc ngày 31/12 hàng năm - Hình thức ghi sổ của Công ty áp dụng là hình thức Chứng tư ghi sổ được thực hiện thông qua kế toán trên excel - Công ty sử dụng... thống kế toán của Công ty làm tham mưu cho Tổng Giám đốc về các hoạt động kinh doanh Tổ chức kiểm tra kế toán trong nội bộ Công ty Các nhân viên trong phòng kế toán chịu sự chỉ đạo của kế toán - trưởng Khi quyết toán đã lập xong kế toán trưởng có nhiệm vụ giải quyết kết quả sản xuất kinh doanh Chịu trách nhiệm về số liệu ghi trong bảng quyết toán cũng như việc nộp * - đầy đủ, đúng hạn báo cáo kế toán. .. tiền mặt thực tế và tiến hành đối chiếu số liệu của sổ quỹ tiền mặt và sổ kế toán tiền mặt Nếu có chênh lệch thì kế toán và thủ quỹ phải kiểm tra lại để xác định nguyên nhân và kiến nghị biện pháp xử lý chênh lệch 1.2.1.3 Phương pháp hạch toán Sơ đồ 1.1: Sơ đồ kế toán tiền mặt 12 1.2.2 .Kế toán tiền gửi ngân hàng Tiền gửi là số tiền mà doanh nghiệp gửi tại ngân hàng, kho bạc nhà nước hoặc các công ty
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH hòa THÀNH TNHH THƯƠNG MẠIĐĂNG DŨNG , KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH hòa THÀNH TNHH THƯƠNG MẠIĐĂNG DŨNG , KẾ TOÁN vốn BẰNG TIỀN tại CÔNG TY TNHH TMDV XNK MINH hòa THÀNH TNHH THƯƠNG MẠIĐĂNG DŨNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay