KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY TNHH gốm xây DỰNG đá bạc

61 154 0
  • Loading ...
1/61 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:39

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG KHOA KẾ TOÁN - TÀI CHÍNH ` CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG ĐÁ BẠC Giáo viên hướng dẫn:TH.S Trần Đức Thuần Sinh viên : Nguyễn Thị Tuyên : Phí Thị Diệp Lớp : KTDN K14A Hải Phòng năm 2016 LỜI MỞ ĐẦU Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương LỜI MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Tiền lương phần thu nhập người lao động sở số lượng chất lượng lao động thực công việc thân người lao động theo cam kết chủ doanh nghiệp người lao động Đối với doanh nghiệp tiền lương khoản chi phí sản xuất Việc hạch toán tiền lương doanh nghiệp phải thực cách xác, hợp lý Tiền lương trả với thành lao động khuyến người lao động làm việc, tăng hiệu cho doanh nghiệp, thúc đẩy tinh thần hăng say làm việc, sáng tạo trình lao động Ngoài tiền lương mà người lao động hưởng khoản tiền thưởng, phụ cấp, BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ quỹ xã hội mà người lao động hưởng, thể quan tâm xã hội, doanh nghiệp đến thành viên doanh nghiệp Vì doanh nghiệp cần phải tăng cường công tác quản lý lao động, công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương cần xác, kịp thời để đảm bảo quyền lợi người lao động đồng thời tạo điều kiện tăng suất lao động, tiết kiệm chi phí nhân công, đẩy mạnh hoạt động sản xuất hạ giá thành sản phẩm Qua trình tìm hiểu, thực tập Công ty Gốm xây dựng Đá Bạc, với hướng dẫn thầy cô giáo nhận thấy sách tiền lương doanh nghiệp chế trả lương hay phù hợp, hạch toán đủ nên nhóm em chọn đề tài “ Kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc” Mục đích nghiên cứu Mục tiêu chung: Nghiên cứu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương “Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc” Từ đó, để hiểu sâu lý thuyết có nhìn thực tế kế toán tiền lương khoản trích theo lương Mục tiêu cụ thể: Tìm hiểu sở lý luận tiền lương khoản trích theo lương Phản ánh thực tế hạch toán tiền lương khoản trích theo lương doanh nghiệp đề nhận xét chung đề xuất số biện phát nhằm hoàn thiện công tác hạch toán kế toán tiền lương vác khoản trích theo lương doanh nghiệp Đối tượng nghiên cứu phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu tiền lương khoản trích theo lương Công ty Gốm xây dựng Đá Bạc Phạm vi nghiên cứu tìm hiểu thực trạng hạch toán kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu chủ yếu dùng phương pháp vấn, điều tra để tìm hiểu tiền lương khoản trích theo lương Kết cấu đề tài Nội dung gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương Chương 2: Thực trạng kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc Chương 3: Biện pháp hoàn thiện kế toán tiền lương khảon trích theo lương Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Tổng quan tiền lương khoản trích theo lương 1.1.1 Khái niệm  Tiền lương (tiền công ) - Là số tiền thù lao mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo chất lượng, số lượng lao động đóng góp cho doanh nghiệp, đảm bảo cho người lao động đủ để tái sản xuất sức lao động để bù đắp hao phí sức lao động bỏ để thực hoạt động sản xuất kinh doanh kỳ doanh nghiệp  Các khoản trích theo lương Cùng với việc chi trả tiền lương, người sử dụng lao động phải trích số tiền định theo tỷ lệ phần trăm tiền lương để hình thành quỹ theo chế độ quy định nhằm đảm bảo lợi ích cho người lao động Đó khoản trích theo lương thực theo chế độ tiền lương nước ta, bao gồm: - Quỹ BHXH + Là quỹ dùng để trợ cấp cho người lao động có tham gia đóng quỹ trường hợp bị khả lao động như: ốm đau, thai sản, tai nạn giao thông, hưu trí, sức + Quỹ trích theo tỷ lệ quy định tổng tiền lương trợ cấp chức vụ người lao động kỳ Tỷ lệ trích BHXH tổng 26% phản ánh vào chi phí doanh nghiệp chịu 18%, khấu trừ tiền lương người lao động 8% - Quỹ BHYT + Là quỹ sử dụng để trợ cấp cho người lao động khoản tiền thuốc, tiền khám chữa bệnh, phí nằm viện người lao động bị ốm + Quỹ trích theo tỷ lệ quy định tổng tiền lương trợ cấp chức vụ người lao động kỳ Tỷ lệ trích BHYT tổng 4,5% phản ánh vào chi phí doanh nghiệp chịu 3%, khấu trừ tiền lương người lao động 1,5% - Quỹ BHTN + Là quỹ hỗ trợ người lao động gặp rủi ro việc làm thời bảo hiểm năm + Quỹ trích theo tỷ lệ quy định tổng lương trợ cấp chức vụ người lao động kỳ Tỷ lệ trích BHTN 3%, ngân sách hỗ tợ 1%, doanh nghiệp phản ánh vào chi phí 1%, khấu trừ tiền lương người lao động 1% - KPCĐ + Là nguồn tài trợ cho hoạt động công đoàn cấp như: thăm hỏi động viên người lao động, liên quan việc hiếu, hỷ, tổ chức thăm quan, hoạt động, hội nghị + KPCĐ tính theo tỷ lệ quy định tổng lương bả phụ cấp chức vụ người lao động kỳ Tỷ lệ trích KPCĐ 2%, phản ánh hết vào chi phí doanh nghiệp chịu 1.1.2 Phân loại tiền lương Tiền lương DN có nhiều loại với tinh chất khác nhau, chi trả cho đối tượng khác nên cần phân loại theo tiêu thức phù hợp Trong thực tế, có nhiều cách phân loại tiền lương như: - Phân loại theo hình thức trả lương có: Tiền lương thời gian, lương sản phẩm, lương khoán - Phân loại theo đối tượng trả lương có: lương trực tiếp lương gián tiếp - Phân loại theo chức tiền lương có: Lương phận sản xuất, lương phận bán hàng, lương phận quản lý - Phân loại theo cách thức hạch toán có: Tiền lương tiền lương phụ + Tiền lương chính: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian làm nhiệm vụ chính, bao gồm tiền lương trả cho cấp bậc khoản phụ cấp kèm theo (Phụ cấp chức vụ trách nhiệm, thêm giờ…) + Tiền lương phụ: Là tiền lương trả cho người lao động thời gian người lao động nghỉ hưởng lương theo chế độ (nghỉ phép, nghỉ lễ) tiền lương trả thời gian người lao động thực nhiệm vụ khác DN điều động như: Hội họp, học… Việc phân chia tiền lương tiền lương phụ có ý nghĩa quan trọng đối công tác kế toán phân tích tiền lương giá thành 1.1.3 Hình thức trả lương cho người lao động  Hình trả lương theo thời gian: - Tiền lương theo thời gian tiền lương tính trả cho người lao động theo thời gian làm việc thực tế, hệ số lương mức lương tối thiểu hành Mỗi ngành nghề làm việc khác hệ số lương khác Cách tính Tiền lương theo = Mức lương tương ứng thứ thời gian bậc thang lương Tiền lương tháng Hệ số lương (kể hệ = Tiền lương ngày làm việc Tiền lương làm việc x Thời gian làm số phụ cấp lương) = = việc thực tế Mức lương x tối thiểu Tiền lương tháng số ngày làm việc tháng Tiền lương ngày Số làm việc - Tiền lương ngày tiền lương dùng làm trả lương cho công nhân viên ngày nghỉ hưởng chế độ, nghỉ hưởng BHXH làm việc không hưởng lương sản phẩm - Tiền lương theo thời gian có ưu điểm dễ tính lương nhiều hạn chế chưa gắn chặt tiền lương với kết lao động, chưa khuyến khích người lao động Bởi DN thường áp dụng hình thức tiền lương thời gian cho loại công việc chưa xây dựng định mức lao động, chưa có đơn giá tiền lương sản  Hình thức trả lương theo sản phẩm: - Tiền lương theo sản phẩm hình thức tiền lương tính theo khối lượng (số lượng) sản phẩm, công việc hoàn thành đảm bảo yêu cầu chất lượng, kỹ thuật theo quy định đơn giá tiền lương tính cho đơn vị sản phẩm, công việc Việc trả lương theo sản phẩm bao gồm hình thức trả lương sau: - Tiền lương theo sản phẩm trực tiếp không hạn chế (tiền lương sản phẩm giản đơn) tiền lương tính theo số lượng sản phẩm hoàn thành đơn giá tiền lương sản phẩm cố định Cách tính: Tiền lương theo sản phẩm Số lượng sản phẩm = công việc hoàn thành x Đơn giá tiền lương - Tiền lương theo sản phẩm gián tiếp: Là tiền lương áp dụng lao động gián tiếp phục vụ sản xuất người vận chuyển vật liệu, bảo dưỡng máy móc, thiết bị… Cách tính: Tiền lương lĩnh = Tiền lương lĩnh phận trực tiếp x Tỷ lệ (%) lương gián tiếp - Tiền lương theo sản phẩm có thưởng: Là kết hợp tiền lương theo sản phẩm với chế độ tiền thưởng sản xuất thưởng chất lượng tốt, thưởng suất cao… Cách tính: Tiền lương Tiền lương theo sản phẩm trực lĩnh = Tiền thưởng x tiếp sản phẩm gián tiếp sản xuất - Tiền lương theo sản phẩm lũy tiến: Là tiền lương tính theo đơn giá tăng dần theo mức độ hoàn thành vượt mức khối lượng sản phẩm, công việc Cách tính: Tiền lương = Tiền lương theo sản phẩm trực lĩnh tiếp sản phẩm gián tiếp x Tiền lương sản phẩm lũy tiến Tiền lương theo sản phẩm có nhiều ưu điểm: Đảm nguyên tắc phân phối theo lao động, tiền lương chặt với số lượng, chất lượng lao động mà người lao động bỏ Vì hình thức áp dụng rộng rãi muốn trả lương theo sản phẩm phải có hệ thống định mức lao động đơn giá tiền lương đắn, phải thường xuyên kiểm tra nghiệm thu chất lượng chặt chẽ  Hình thức trả lương khoán: - Thực chất tiền lương khoán dạng hình thức tiền lương theo sản phẩm mà DN trả cho người lao động dựa theo khối lượng, công việc DN giao khoản cho họ như: khoán sửa chữa nhà cửa, khoán bốc dỡ nguyên vật liệu… Đối với nhóm tổ có số lượng công nhân với trình độ thời gian làm việc ta có cách tính: Tiền lương người tổ = Tổng số sản phẩm hoàn thành Tổng số công nhân nhóm x Đơn giá đvsp 1.1.4 Quỹ tiền lương - Quỹ hình thành để trả lương cho người lao động (lấy từ doanh thu) - Hình thành từ tỷ lệ phần trăm trích lại doanh thu - Phân loại quỹ + Quỹ tiền lương chính: sử dụng chi trả cho người lao động + Quỹ tiền lương phụ: chi trả cho học hay họp 1.2 Lý luận kế toán tiền lương khoản trích theo lương 1.2.1 Nhiệm vụ kế toán - Tổ chức ghi chép phản ánh tổng hợp số liệu số lượng lao động, thời gian kết lao động, tính lương trích khoản theo lương phân bổ chi phí tiền lương theo đối tượng sử dụng lao động - Hướng dẫn kiểm tra nhân viên hạch toán phân xưởng, phận sản xuất kinh doanh phòng ban thực đủ chứng từ ghi chép ban đầu lao động, tiền lương mở sổ cần thiết hạch toán nghiệp vụ lao động, tiền lương theo chế độ, phương pháp - Theo dõi tình hình toán tiền lương, tiền thưởng khoản phụ cấp, trợ cấp cho người lao động - Lập báo cáo lao động tiền lương, phục vụ cho công tác quản lý Nhà nước 1.2.2 Chứng từ sử dụng - Chứng từ lao động: bảng chấm công, phiếu báo công việc hoàn thành, phiếu nghỉ hưởng bảo hiệm, hợp đồng khoán, số danh sách lao động - Chứng từ toán lương: bảng toán tiền lương, bảng toán tiền lương làm thêm giờ, bảng toán tiền thuê ngoài, bảng toán tiền thưởng, bảng kê trích nộp khoản trích theo lương, bảng phân bổ tiền lương BHXH 1.2.3 Tài khoản sử dụng - TK334: “Phải trả người lao động” CỘNG PHÁT SINH Dư cuối kỳ 31.500.000 26.959.865 26.959.865 SỔ CHI TIẾT Tháng năm 2015 Tài khoản 3386: BHTN NT GS Chứng từ SH NT 10/4 10/4 30/4 30/4 30/4 30/4 117 117 117 117 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 117 30/4 Diễn giải TK ĐƯ Số dư đầu kỳ Số phát sinh Nộp BHTN Tháng năm 2015 Trích BHTN vào CPSX Trích BHTN vào CPSXC Trích BHTN vào CPBH Trích BHTN vào CPQLDN BHTN trừ vào lương Cộng phát sinh Dư cuối kỳ Số phát sinh Nợ Có Nợ Số dư Có 14.000.000 14.000.000 622 627 641 4.080.908 399.231 844.789 642 655.000 334 6.013.389 11.993.316 14.000.000 11.993.316 SỔ CHI TIẾT Tháng năm 2015 Tài khoản 3382: KPCĐ NT GS Chứng từ SH NT 10/4 30/4 30/4 30/4 30/4 10/4 117 117 117 117 30/4 30/4 30/4 30/4 Diễn giải Số dư đầu kỳ Số phát sinh Nộp KPCĐ Tháng năm 2015 Trích KPCĐ vào CPSX Trích KPCĐ vào CPSXC Trích KPCĐ vào CPBH Trích KPCĐ vào CPQLDN TK ĐƯ Số phát sinh Nợ Có 15.000.000 622 627 641 8.991.365 897.549 1.863.743 642 1.568.615 Số dư Nợ Có 15.000.000 Cộng phát sinh Dư cuối kỳ 15.000.000 13.321.272 13.321.272 SỔ CHI TIẾT Tháng năm 2015 NT GS Chứng từ SH NT 10/4 10/4 30/4 30/4 30/4 117 117 117 30/4 30/4 30/4 30/4 117 30/4 30/4 117 30/4 30/4 117 30/4 30/4 117 30/4 Tài khoản 3341: Phải trả CN-V Diễn giải TK Số phát sinh ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ Số phát sinh Thanh toán tiền lương 111 704.092.450 Tháng năm 2014 Tạm ứng lương kỳ 111 65.600.000 Lương phải rả cho CNSX 622 449.568.226 Lương phải trả cho 627 44.877.432 NVQLPX Lương phải trả cho 641 93.187.153 NVBH Lương phải trả cho 642 78.430.769 NVQLDN BHXH, BHYT Trừ vào 338 63.140.583 lương Tiền BHXH phải trả 3383 98.700 Cộng phát sinh 666.162.28 128.740.000 Dư cuối kỳ Số dư Có 704.092.450 Nợ 537.421.698 SỔ CÁI Tháng năm 2015 NT GS 10/4 30/4 30/4 Chứng từ SH NT 10/4 30/4 30/4 Tài khoản 338: Phải trả, phải nộp khác Diễn giải TK ĐƯ Số dư đầu kỳ Số phát sinh Các khoản phải trả phải nộp T3/ 2015 111 Các khoản trích trừ vào CPSX 622 Các khoản trích trừ vào CPSXC 627 Số tiền Nợ Có 228.500.000 228.500.000 98.771.330 9.680.626 30/4 30/4 30/4 30/4 Các khoản trích trừ vào CPBH Các khoản trích trừ vào CPQLDN Các khoản khấu trừ vào lương Tiền BHXH phải trả CNV CỘNG PHÁT SINH Dư cuối kỳ 641 642 334 334 20.449.101 15.978.615 63.140.583 98.700 228.598.70 208.020.255 207.921.555 SỔ CÁI Tháng năm 2015 NT GS Chứng từ SH NT 10/4 10/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 30/4 Tài khoản 334: Phải trả công nhân viên Diễn giải TK Số tiền ĐƯ Nợ Có Số dư đầu kỳ 704.092.450 Số phát sinh Thanh toán tiền lương tháng 111 704.092.450 3/2015 Tạm ứng lương kỳ cho CBCNV 111 65.600.000 Lương phải trả cho CNSX 622 449.568.226 Lương phải trả cho CNQLPX 627 44.877.432 Lương phải trả cho NVBH 641 93.187.153 Lương phải trả cho NVQLDN 642 78.430.769 BHXH, BHYT trừ vào lương 338 63.140.583 BHXH phải trả CNV 98.700 Cộng phát sinh 832.833.033 666.162.280 Dư cuối kỳ 603.021.698 2.3 Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiền lương khoản trích theo lương Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc 2.3.1 Một số kết đạt - Công ty xây dựng máy quản lý máy kế toán cách gọn nhẹ, quy trình làm việc tương đối khoa học Cán kế toán hầu hết có trình độ đại học, bố trí phù hợp với trình độ khả người nhờ mà công tác kế toán công ty trở thành công cụ đắc lực giúp cho lãnh đạo công ty đưa định đắn kịp thời hoạt động sản xuất kinh doanh nâng cao hiệu công tác hạch toán kế toán quản lý tài nhà máy - Các phận chức tổ chức hoạt động chặt chẽ nên đáp ứng yêu cầu đạo kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh đảm bảo giải kịp thời vấn đề nảy sinh trình hoạt động - Về hệ thống chứng từ: Hệ thống chứng từ công tác kế toán nhà máy đầy đủ tương đối hoàn thiện KHi có nghiệp vụ kinh tế phát sinh, chứng từ lập kịp thời xác, đầy đủ, đảm bảo tính pháp lý, trình tự luân chuyển chứng từ nhanh chóng, khoa học Công ty vận dụng hệ thống tài khoản theo Quyết Định số 48 QĐ/BTC/2006 ban hành ngày 14/9/2006, công ty mở tài khoản chi tiết để theo dõi chi tiết cho đối tượng - Hình thức kế toán sử dụng: Công ty áp dụng hình thức ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ.Hình thức kế toán phù hợp với đặc điểm, phù hợp với máy quản lý, máy kế toán với quy mô công ty - Về công tác hành nhân sự: hoàn thiện bảng nội quy, quy chế công ty Thực nhiều sách ưu đãi lương, thưởng để khuyến khích người lao động Tiếp tục làm sổ bảo hiểm cho cán CNV Quan tâm đến đời sông tinh thần chăm lo cho nhân viên tổ chức thể thao văn nghệ, xây dựng khu cho công nhân viên xa quê 2.3.2 Hạn chế, tồn Về công tác kế toán: Công ty lựa chọn hình thức chứng từ ghi sổ, hình thức dễ ghi chép ghi chép bị trùng lặp Việc kiểm tra đối chiếu dồn cuối tháng, ảnh hưởng đến thời gian lập báo cáo - Công ty có đề chế độ khen thưởng sử dụng quỹ khen thưởng, thực tế quỹ khen thưởng không sử dụng thường xuyên Quỹ tiền lương công ty lại trích từ quỹ lương hình thức bổ sung thu nhập cho công nhân viên chưa hợp lý CHƯƠNG 3: BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG ĐÁ BẠC 3.1 Định hướng phát triển công ty thời gian tới Qua nhiều năm hoạt động Công ty sản xuất kinh doanh có lãi, đảm bảo đời sống cho cán công nhân viên Trong tương lai công ty muốn mở rộng quy mô sản xuất nữa, tăng trình độ tay nghề cho lao động cách đào tạo để cải tiến sản phẩm chất lượng mẫu mã Công ty có đội ngũ lao động tương đối lành nghề, giàu kinh nghiệm, có đoàn kết, động, sáng tạo sản xuất kinh doanh, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Bên cạnh đó, công ty thu hút công nhân kỹ thuật trẻ có trình độ chuyên môn trình độ tay nghề cao Chính nhờ đội ngũ công viên mạnh trí lực đưa công ty vượt qua khó khăn bước hòa nhập với kinh tế thị trường có điều tiết Nhà nước.Đồng thời có sách khuyến khích,khen thưởng người lao động để họ yên tâm công tác công ty 3.2 Biện pháp hoàn thiện a Hoàn thiện tổ chức vận dụng chứng từ kế toán Hiện công ty áp dụng sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ, hình thức phù hợp với hoạt động kinh doanh công ty trình độ chuyên môn nhân viên kế toán, dễ ghi chép mẫu sổ đơn giản, dễ kiểm tra đối chiếu thuận tiện cho việc phân công công tác giới hóa công tác kế toán Vì công tác kế toán đảm bảo tính thống phạm vi, phương pháp tính toán tiêu kế toán với phận - Hệ thống chứng từ kế toán công ty sử dụng đầy đủ hoàn thiện (gồm chứng từ hướng dẫn chứng từ bắt buộc) Trình tự luân chuyển chứng từ trình tự ghi chép đảm bảo nguyên tắc chế độ kế toán Nhà nước ban hành từ khâu lập đến khâu luân chuyển chứng từ - Công ty áp dụng hệ thống tài khoản thống chế độ, có đạo hướng dẫn kế toán trưởng, công tác hạch toán kế toán báo cáo kế toán thực cách kịp thời, xác khoa học, quản lý chặt chẽ tiêu: Doanh thu, chi phí, kết kinh doanh b Hoàn thiện tổ chức vận dụng tài khoản kế toán - Đối với công tác kế toán tiền lương cần xây dựng phương pháp hạch toán cho phù hợp, dễ hiễu để công tác kế toán thực phát huy vai trò chức quản lý Hoàn thiện hệ thống chế độ sổ sách kế toán phải thuận lợi cho việc ứng dụng phương pháp hạch toán Đồng thời nâng cao tính khoa học thực tiễn đáp ứng yêu cầu đơn giản, thiết thực tạo thuận lợi cho người làm công tác kế toán, người sử dụng sổ sách tài liệu kế toán - Về khoản tiền lương nghỉ phép: Công ty không nên tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép hàng tháng vào tài khoản 334 Như công nhân nghỉ phép nhiều không theo kế hoạch ảnh hưởng đến trình sản xuất, kinh doanh công ty Do đó, để tránh khỏi biến động giá thành, công ty nên tiến hành trích trước tiền lương nghỉ phép công nhân viên vào chi phí nhân công trực tiếp c Hoàn thiện tổ chức vận dụng sổ sách kế toán Công ty sử dụng hệ thống chứng từ kế toán tương đối đầy đủ theo quy định chế độ kế toán đảm bảo phù hợp với hoạt động công ty, tạo mối quan hệ mật thiết lẫn phận toàn hệ thống kế toán công ty - Hình thức sổ kế toán mà công ty áp dụng hình thức chứng từ ghi sổ, công ty cải tiến bố trí lại sổ sách cách đơn giản, thuận tiện, dễ hiểu Điều giúp cho việc lấy số liệu ghi vào sổ sách liên quan cách nhanh đầy đủ nhất, luân chuyển sổ sách công tác kiểm tra, đối chiếu diễn thường xuyên kịp thời - Việc áp dụng hình thức trả lương hợp lý, phân loại rõ ràng phận cụ thể, khuyến khích ngời lao động làm việc có suất, có hiệu 3.3 Kiến nghị hoàn thiện công tác kế toán  Tạo quỹ lương công ty Để đảm bảo công tác trả lương cho nhân viên công ty tiến hành kịp thời, thường xuyên để tiền lương thực tế không ngừng tăng tăng công ty nên có kế hoạch tạo thêm quỹ lương cho công ty cách: - Cần đưa phương án kinh doanh hợp lý cho đạt hiệu tối đa, sử dụng tiết kiệm chi phí đến mức tối thiểu Công ty cần phải củng cố lại đội ngũ sản xuất, đầu tư chiều sâu để nâng cao lực sản xuất kinh doanh công ty, mở rộng thị trường sản xuất, kinh doanh công ty địa bàn - Công ty cần phải mở rộng thị trường hoạt động mình: Công ty cần nghiên cứu xu triển vọng đáp ứng công ty Dự đoán nhu cầu tương lai, công ty có định hướng phát triển phù hợp để chiếm lĩnh thị trường, tăng thị phần công ty đáp ứng nhu cầu tối đa kinh tế  Về hình thức trả lương - Đối với hình thức trả lương theo thời gian, để khắc phục hạn chế lãnh đạo công ty cần phải có biện pháp quản lý chặt chẽ thời gian việc sử dụng thời gian làm việc nhân viên phòng ban cách trả lương theo làm việc ngày - Hoàn thiện công tác kiểm tra, nghiệm thu: Việc kiểm tra, nghiệm thu nhằm đánh giá tốt số lượng, chất lượng công việc thực Từ xác định kết công việc để tiến hành trả lương với hao phí lao động người lao động bỏ Đồng thời kiểm tra, nghiệm thu để đảm bảo yêu cầu kỹ thuật công trình, kịp thời phát sai sót để sữa chữa, điều chỉnh - Hoàn thiện nơi làm việc cho công nhân viên: Để cho công nhân viên làm việc có hiệu công ty cần phải tạo cho công nhân viên nơi làm việc rộng rãi, thoáng mát Cần phải trang bị đầy đủ máy móc cho công nhân viên  Về đội ngũ lao động công ty Năng suất lao đông tăng lên phần nhờ vào công nghệ, máy móc, thiết bị, phần nhờ vào trình độ tay nghề người công nhân viên Do đó, để nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức cho đội ngũ công nhân viên phải thực tốt Chúng ta biết doanh nghiệp tồn thương trường phần phụ thuộc vào yếu tố người, điều quan trọng Do biện pháp quản lý lao động mang tính chất hành công ty có biện pháp chăm lo đời sống vật chất, đời sống văn hóa tinh thần cho thân người lao động gia đình họ  Hoàn thiện công tác tiền lương - Về việc sử dụng quỹ khen thưởng: Công ty sử dụng quỹ để thưởng thi đua vào dịp cuối năm, thưởng sáng kiến, thưởng điển hình, thưởng lễ tết Khi tính tiền thưởng cho công nhân viên từ quỹ Bên cạnh việc thưởng định kỳ từ quỹ khen thưởng công ty, công ty nên tiến hành thường xuyên cho công nhân viên hoạt động sản xuất kinh doanh thưởng tiết kiệm vật tư, thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng suất lao động tính vào chi phí sản xuất kinh doanh công ty Bên cạnh chế độ tiền thưởng hình thức phạt Nếu công nhân viên vi phạm định mức cho phép Trong tất hình thức phạt phải quy định rõ ràng với định mức, nội dung cụ thể, công ty cần có chế độ thưởng phạt nghiêm minh, công giúp quản lý lao động chặt chẽ nâng cao chất lượng trách nhiệm người lao động công việc KẾT LUẬN Tiền lương yếu tố quan trọng, định đến thành công hay thất bại doang nghiệp Tiền lương thực chất trả tiền thuê sức lao động, yếu tố cấu thành chi phí sản xuất kinh doanh Mỗi doanh nghiệp cần lựa chọn cho hình thức trả lương cho phù hợp có hiệu quả, nhằm góp phần tạo nên cân thu nhập tăng hiệu kinh doanh doanh nghiệp Mặt khác việc phân phối tiền lương hợp lý, công bằng, công khai sở để tăng lợi nhuận doanh nghiệp Việc thực quản lý tiền lương phải gắn liền với chế độ sách nhà nước, việc quản lý phân phối tiền lương yếu tố thiếu việc phát triển doanh nghiệp Qua thời gian thực tập công ty TNHH gốm xây dựng Đá Bạc, thời gian không dài em thu nhiều kinh nghiệm đôi với việc học tập nghiên cứu lý luận việc tìm hiểu thực tế không phần quan trọng Nó giúp em áp dụng kiến thức mà thực tế có Với giúp đỡ tận tình GVHD: THS Trần Đức Thuần cô phòng tài kế toán Công ty giúp chúng em nắm bắt công tác kế toán phong cách làm việc người kế toán Thời gian thực tập có hạn nên tránh khỏi sai sót định Chúng em mong nhận đóng góp của thầy giáo THS Trần Đức Thuần thầy cô để viết chúng em đươc hoàn thiện Một lần em xin chân thành cảm ơn thầy cô giáo trường cô phòng tài kế toán Công ty TNHH gốm xây dựng Đá Bạc giúp em hoàn thành báo cáo thực tập nghiệp vụ Em xin chân thành cảm ơn! DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1) Các văn quy định chế độ tiền lương 2) Chế độ kế toán doanh nghiệp.hướng dẫn lập chứng từ kế toán ghi sổ kế toán 3) Giáo trình kế toán tài doanh nghiệp ( trường: ĐH kinh tế quốc dân) 4) Tìm hiểu quy định tiền lương,BHXH chế độ khác người lao động CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP TỐT NGHIỆP Tên đơn vị thực tập:………………………………………………… Họ tên sinh viên:………………………………………………… :………………………………………………… Trường Đại học hải Phòng Thực tập chuyên môn:…………………………….từ ngày….đến ngày………… Người hướng dẫn thực tập:…………………… Chức danh:…………………… NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Ý thức tổ chức kỷ luật trình thực tập …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Khả nghiên cứu vận dụng kiến thức …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày… tháng……năm…… ĐƠN VỊ THỰC TẬP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự – Hạnh phúc NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN THỰC TẬP Tên đề tài:………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Họ tê sinh viên:……………………………Ngày sinh……………………… ……………………………Ngày sinh……………………… Lớp:……………………………Khóa:………………Trường Đại học Hải Phòng NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ Ý thức tổ chức kỷ luật trình nghiên cứu …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Khả nghiên cứu vận dụng kiến thức …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Các nhận xét khác …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………… Hải Phòng, ngày… tháng……năm…… GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 61 [...]... ghi theo kỳ CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG TẠI CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG ĐÁ BẠC 2.1 Giới thiệu chung về Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc 2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc là một doanh nghiệp có tư cách pháp nhân, hạch toán độc lập, có tài khoản ngân hàng, sử dụng con dấu theo chế độ quy định để giao dịch - Tên giao dịch: Công. .. động về tiền lương 15.760.725.766 58.888.687.21 0 5.798.754.295 10.777.800.816 28.888.687.24 0 19.240.797.131 2.2 Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc 2.2.1 Cơ chế tiền lương và bảo hiểm của công ty Căn cứ vào các văn bản quy định về chế độ tiền lương mới của bộ lao động thương binh và xã hội công ty đã xây dựng quy chế tiền lương và bảo hiểm... Kế toán trưởng Kế toán tiền mặt Kế toán tổng hợp Kế toán vật tư Kế toán thanh toán và kế toán tiền Thủ kho Thủ quỹ 2.1.4 Đặc điểm chế độ kế toán của Công ty a Hình thức kế toán mà Công ty áp dụng - Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc tổ cuhức ghi sổ kế toán theo hình thức chứng từ ghi sổ: + Chứng từ ghi sổ: có thể coi là một loại sổ kế toán rời dùng để hệ thống hóa chứng từ ban đầu theo các loại nghiệp... gốm xây dựng, hiện tại là các sản phẩm: gạch 2 lỗ, gạch 6 lỗ, gạch 6 lỗ nửa ( một nửa gạch 6 lỗ ), gạch 3 lỗ chống nóng, gạch 4 lỗ - Ngành nghề phụ như linh doanh vận tải, xây dựng và dịch vụ tư vấn xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, khai thác vật liệu xây dựng b Chức năng và nhiệm vụ của công ty  Chức năng - Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc là một doanh nghiệp thuộc loại hình Công ty TNHH, ... nhau, Công ty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc áp dụng 2 hình thức trả lương là + Hình thức trả lương theo thời gian + Hình thức trả lương theo sản phẩm - Bảo hiểm xã hội đóng cho CN-V theo quy định cho những NLĐ có đăng ký tham gia 2.2.2 Thực tế công tác tính lương và bảo hiểm a Trả lương theo thời gian cho lao động gián tiếp Từ bảng chấm công và các chứng từ liên quan, kế toán tiền lương lên bảng thanh toán tiền. .. tiết theo yêu cầu từng tài khoản Cuối tháng cộng các sổ chi tiết để đối chiếu với sổ Cái thông qua bảng cân đối tài khoản được dùng làm căn cứ lập báo cáo kế toán b Chính sách tài chính kế toán tại Công ty - Niên độ kế toán: Niên độ kế toán của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01, kết thúc ngày 31 tháng 12 - Đơn vị tiền tệ sử dụng Việt Nam đồng - Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng chế độ kế toán. .. các khoản phải nộp vào NSNN 2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy kế toán của Công ty Để tập trung nguồn thông tin phục vụ cho công tác quản lý lãnh đạo thuận tiện cho việc ghi chép cơ giới hóa công tác kế toán, tiết kiệm được chi phí trong hạch toán nên công ty chọn hình thức kế toán tập chung Sơ đồ 1.1 Bộ máy kế toán của Công ty Ghi chú: Quan hệ chỉ đạo trực tiếp Quan hệ đối chiếu kiểm tra Kế toán trưởng Kế. .. TRƯỞNG PHÒNG KẾ TOÁN KẾ TOÁN TRƯỞNG PHÓ GIÁM ĐỐC TỔNG GIÁM ĐỐC (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, họ tên) (Ký, đóng dấu) (Ký, đóng dấu) b Trả lương theo thời gian cho lao động trực tiếp - Trong cty TNHH Gốm xây dựng Đá Bạc có 13 tổ lương theo sản phẩm trực tiếp và có 2 tổ lương theo doanh thu thành phẩm - Các tổ tính lương theo thành phẩm trực tiếp + Chế biến tạo hình I và II + Than + Vận chuyển I và II +... TK3382, 3383, 3384 TK622,627,641,642 Các khoản trích theo lương Các khoản trích theo đã thanh toán TK334 BHXH phải trả NLĐ lương (24%) TK334 Khấu trừ vào lương các khoản trích (10,5%) TK111,112,152 TK111.112 Chi tiêu KPCĐ tại doanh Nhận tiền chi hộ cơ nghiệp quan BHXH 1.2.5 Tổ chức bộ sổ kế toán  Hình thức Nhật ký sổ cái - Sổ chi tiết: sổ quỹ, chứng từ, sổ kế toán chi tiết - Sổ tổng hợp: bảng tổng... x x x 26 177 Tổng cộng NGƯỜI CHẤM CÔNG PHỤ TRÁCH BỘ PHẬN KẾ TOÁN TRƯỞNG TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) (Ký, họ tên) Ký nhận Ký hiệu: x: Ngày đi làm R: Ngày không đi làm CÔNG TY TNHH GỐM XÂY DỰNG ĐÁ BẠC BẢNG THANH TOÁN TIỀN LƯƠNG PHÒNG KINH DOANH S T T 1 1 2 3 4 5 6 7 Tháng 04 năm 2015 Lương thời gian Lương cơ Lương thực bản tế 5 6 Họ và tên Chức vụ 2 Nguyễn Trịnh Thanh
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY TNHH gốm xây DỰNG đá bạc , KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY TNHH gốm xây DỰNG đá bạc , KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG và các KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG tại CÔNG TY TNHH gốm xây DỰNG đá bạc

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay