Bài 5 các bất thường trong quá trình phát triển răng

30 328 2
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:38

BÀI CÁC BẤT THƯỜNG TRONG QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN RĂNG MỤC TIÊU Trình bày định nghĩa, nguyên nhân, đặc điểm bất thường trình phát triển Trình bày nguyên tắc điều trị bất thường trình phát triển Các bất thường đa dạng, liên quan đến khiếm khuyết trình phát triển răng, gây nguyên nhân di truyền yếu tố môi trường (tại chỗ, toàn thân ) Trong bất thường chia thành loại : bất thường số lượng, kích thước, hình dạng, cấu trúc, màu sắc , mọc thay I BẤT THƯỜNG VỀ SỐ LƯỢNG RĂNG : thiếu thừa Những thay đổi số lượng phát sinh từ rối loạn giai đoạn khởi đầu hay giai đoạn ( hủy hoại hay hoạt động mức ) THIẾU RĂNG 1.1 Đặc điểm, tỷ lệ 1.1.1 Không (Anodontia) Hoàn toàn phát triển hai hàm Có thể xảy hệ (rất hiếm) xảy hệ vĩnh viễn 1.1.2 Thiếu Ở hàm sữa : Ít gặp, thường thấy thiếu hàm Thường gặp thiếu cửa bên với tỷ lệ khoảng 0,1 – 0,9 % người da trắng Ở hàn vĩnh viễn : Tỷ lệ khoảng – 10 % tùy chủng tộc (không bao gồm hàm lớn thứ ba) Thường gặp RHL thứ ba, cửa bên hàm trên, hàm nhỏ thứ hai hàm dưới, hàm nhỏ thứ hai hàm trên, cửa hàm Ở người Nhật Thụy Sĩ hay gặp thiếu cửa hàm so với nhóm người khác 1.1.3 Thiếu nhiều (Oligodontia) Khi thiếu nhiều Ở bệnh nhân thiếu hàm sữa 30 – 50 % trường hợp có thiếu hàm vĩnh viễn 1.2 Nguyên nhân Nguyên nhân thiếu đơn độc thường không rõ ràng Có thể di truyền tác động yếu tố môi trường trình phát triển Thiếu thường có liên quan trẻ đa sinh, nhẹ cân sinh, mẹ lớn tuổi, mắc bệnh Rubella ảnh hưởng Thalidomide từ thời kỳ phôi thai Bệnh loạn sản ngoại bì: Thể bênh di truyền lặn liên kết nhiễm sắc thể X hay gặp Ở bệnh nhân nam thiếu nhiều lại thường nhỏ, hình nón chậm mọc Ngoài ra, có dấu hiệu tóc mỏng thưa, vàng , khô, da khô, tuyến mồ hôi phần hoặ hoàn toàn, giảm tiết nước bọt, trán nhô, mũi hình yên ngữa Bệnh nhân nữ dị hợp tử biểu nhẹ : thiếu hai cửa bên hàm /hoặc thiếu hàm nhỏ thứ hai hàm duwis Trên số bệnh nhân thấy cửa bên hình chêm - Hội chứng Down ( NST 21 ) : thiếu nhiều Đột biến gen MSX1 NST số : Bệnh di truyền trội Thường thiếu - hàm lớn thứ ba hàm nhỏ thứ hai Đột biến gen PAX9 NST số 14 : Thường thiếu hàm lớn Hội chứng mặt – miệng – tay: thiểu sản mũi , khe hỏe vòm miệng, ngón tay dị - dạng kèm với thiếu Bệnh khe hở môi, vòm miệng : Răng cửa bên hàm thiếu nhỏ 1.3 Điều trị Nhìn chung , điều trị cho trẻ em thiếu nhiều điều trị phức hợp, lâu dài liên quan đến nhiều chuyên khoa : trẻ em, chỉnh nha, phục hình tư vấn di truyền học Không răng: phục hình tháo lắp toàn hàm Khi trưởng thành, phục hình tháo lắp nâng đỡ implant Thiếu nhiều răng: phục hình tháo lắp bán phần, nâng đỡ implant Có thể phục hình cố định implant, càu Thiếu răng: tùy theo trường hợp, phục hình chỉnh 2 THỪA RĂNG 2.1 Đặc điểm, tỷ lệ Tỷ lệ : Thừa xảy với tỷ lệ khoảng 0,2 0,8 % hàm sữa 1,5 – 3% hàm vĩnh viễn Tỷ lệ nam /nữ 2:1, hàm /hàm 5:1 Răng thừa thường xuất nhiều kẽ hai cửa hàm trên, gọi mesiodens sau đến vùng hàm (phía má), vùng hàm nhỏ thứ hai hàm Có trường hợp xuất đối xứng hai bên cung hàm Răng thừa có hình dạng bình thường (gọi thêm), đa số thừa thường nhỏ, dị dạng, có hình chop nón hay hình củ Ở bệnh nhân có thừa hàm sữa có tới 30- 50 % nguy có thừa hàm vĩnh viễn Các thừa chậm mọc, mọc sai chỗ, tiêu chân khác, chí làm bình thường không mọc Nếu thừa mọc gây nang thân - Nguyên nhân: có nhiều giả thuyết Do tăng trưởng mức tạo mầm thừa dài • • - Do phân đôi mầm bình thường : Nếu phân chia đồng  thừa có hình dáng bình thường Nếu phân chia không đồng  thừa có hình dáng bất thường Răng thừa có liên quan đến : Liên quan rõ rệt với tình trạng lộn vào trong, 2.2 khe hỏe môi hàm ếch (40%), hội chứng miệng – mặt – tay, hội chứng loạn sản đòn sọ, hội chứng Gardner : nhiều u xương xương hàm, u xơ, nang da, polyp ruột… 2.3 Điều trị Răng thừa thường gây thẩm mỹ, cản trở khớp cắn, khó làm sạch nên nhổ sớm.Sau đó, cần điều trị cỉnh nha tiếp tục Trường hợp không gây thẩm mỹ ( thừa vùng hàm ), không gây cản trở khớp cắn, không ảnh hưởng đến khác  giữ lại II BẤT THƯỜNG KÍCH THƯỚC RĂNG THÂN RĂNG Thuật ngữ to (megadont teeth ) hay nhỏ (microdontia) dùng để mô tả có kích thước to nhỏ bình thường Thân to nhỏ bình thường hay kem theo chân thường to nhỏ bình thường Răng to Răng to gặp toàn cung hàm vài răng, thường gặp 1.1 - cửa vĩnh viễn hàm (hinh 6.3 ), hàm nhỏ thứ hai - hàm Tỷ lệ bệnh nhân có to đơn lẻ khoảng % Nguyên nhân : Do yếu tố môi trường di truyền gây nên dính hai mầm phân đôi bất thường mầm Các trường hợp to báo cáo có liên quan đến bệnh khổng lồ tuyến yên, phì đại nửa mặt bệnh u xơ lợi - Răng nhỏ Ở sữa phổ biến : 0,2 -0,5 % Ở vĩnh viễn : khoảng 2.5% số Nữa nhiều nam Răng thường bị ảnh hưởng cửa bên hàm : hình chêm hình chop - nón Nguyên nhân : Do yếu tố di truyền môi trường Có liên quan 1.2 nhỏ thiếu Ví dụ : Hội chứng loạn sản ngoại bì di truyền liên kết NST X (Hypohidrotic ) : Thể dị hợp tử nữ - thiếu cửa bên, đối diện hình chêm Răng nhỏ liên quan hội chứng Down, bệnh tạo xương không hoàn thiện, bệnh tim bẩm sinh CHÂN RĂNG Chiều dài kích thước chân thay đôi, người phương Đông chân thường ngắn hơn, người châu Phi chân thường to 2.1 Chân to Thường gặp chân cửa hàm vĩnh viễn Tỷ lệ nam : nữ 4: Chân nhỏ, ngắn Chân nhỏ, ngắn hàm sữa thường có liên quan đến bệnh khác có 2.2 - bất thường ngà tủy (bệnh loạn sản ngà răng… ) Ở hàm vĩnh viễn: thường gặp cửa : 2,5 %, 15 % số có chân khác bị ngắn, thường hàm nhỏ nanh • • Nguyên nhân : thường không rõ Có thể ậu việc chỉnh nha không kiểm soát tốt Liên quan đến bệnh loạn sản cục : bất thường chân điển hình • kèm với thân Tia xạ điều trị hóa chất thời kỳ thành lập chân - nguyên nhân ĐIỀU TRỊ Răng nhỏ số lượng nhiều cần có phối hợp nha sĩ chuyên khoa trẻ em, chỉnh nha, phục hình từ giai đoạn sớm Răng nhỏ đơn độc, cửa bên, phục hồi tram composite veneer sứa, chụp sứ - - ổn định khớp cắn Răng to : chủ yếu gây thẩm mỹ Tạo hình lại Nhổ Sau chỉnh nha để chỉnh sửa khoảng trống nêu cần, phục hồi cầu răng, implant Chân to nhỏ bình thường có ý nghĩa tham khảo phải điều trị nội nha, nhổ răng… III BẤT THƯỜNG VỀ HÌNH DẠNG RĂNG Bất nguồn từ giai đoạn phân hóa hình dáng phát triển Bất thường hình dạng liên quan đén thân răng, chân hai RĂNG 1.1 Đặc - DÍNH VÀ RĂNG SINH ĐÔI điểm, tỷ lệ Răng dính : Do hai mầm độc lập dính với nhau, tạo thành có men, dính Biểu có thân dính kích thước lớn, có hai buồng - tủy ống tủy riêng biệt Răng sinh đôi (hình 6.5 ) : Do mầm phân đôi không hoàn toàn lộn vào lớp tế bào ngoại bì giai đoạn tăng sinh Biểu lâm sàng thân lớn phân đôi chân đơn Ở thân có rãnh lõm kéo dài từ rìa cắn xuống cổ răng, có hai tủy buồng ống • • • tủy chân Tỷ lệ : Ở hệ sữa hay gặp : 0,5 – 1,6 % Ở hệ vĩnh cvieenx gặp : 0,1-0,2 % 30-50% bệnh nhân có bất thường sữa có biểu vĩnh • • - viễn Thường gặp vùng cửa, hàm nhiều hàm Nam Răng dễ bị sâu vùng đường nối men – ngà (giữa hai chân răng), kích thước lớn dẫn đến chen chúc răng, thường chậm tiêu ngót chân nên làm chậm mọc vĩnh viễn 1.2 Nguyên nhân Có khuynh hướng di truyền, liên quan đến thiếu Điều trị Phân biệt dính sinh đôi : Trên lâm sàng : đếm số lượng răng, có thân chẻ đôi thiếu 1.3 • dính Nếu số tren cung hàm lại bình thường • - sinh đôi Chụp phim : xác định rõ hình thái buồng, ống tủy Ở hàm sữa : tram bít phòng ngừa hai thân Theo dõi bất thương số lượng hình dạng vĩnh viễn thay - Hàm vĩnh viễn: định cuối giữ lại hay nhổ, lấy bỏ nửa điều trị tủy nửa lại, phục hình hay chỉnh nha kết hợp…phụ thuộc vào nhiều yếu tố : khoảng sẵn có rên cung hàm, mức độ dính, hình thái - thân buồng tủy,… RĂNG CONG Là mà phần thân bị lệch khỏi đường thẳng bình thường so với - chân nó, làm cho bị xoán văn ( hình 6.6 ) Nguyên nhân : Do chấn thường cấp tính vào sữa, làm bị lún vào xương ổ, chạm vĩnh viễn phát triển giai đoạn phân hóa - hình thể, dẫn đến thay đổi trục phát triển Răng hay bị ảnh hưởng cửa hàm trê Đôi không • mọc lên mọc sai vị trí, phỉa nhooe bỏ phục hình lại RĂNG CÓ MÚI PHỤ (ACCESORY CUSP) 3.1 Đặc điểm, tỷ lệ Có thể xảy hệ sữa, vĩnh viễn, thường xuất hàm Ở hệ sữa : Múi phụ thường gặp mặt hàm sữa thứ hàm mặt gần hàm sữa thứ hai hàm Múi phụ trông giống múi Carabelli hàm lớn vĩnh viễn thứ • Ở hệ vĩnh viễn : Múi phụ thường gặp mựt gần thân răng hàm lớn thứ hàm (Carabelli), đối xứng hai bên (10- 60 % dân - số) Ảnh hưởng : gây cản trở cắn khít làm bị xoay lệch, ảnh hưởng thẩm mỹ, sâu rãnh múi phụ bề mặt Răng có núm phụ đặc điểm nhận dạng y pháp 3.2 Điều trị Nếu múi phụ không gây ảnh hưởng không cần điều trị, cần phòng sâu rãnh múi phụ bề mặt Nếu múi phụ gây cẳn trở cắn phỉ điều trị : mài có chọn lọc, múi phụ, bôi gel flour lặp lại nhiều lần, lần cách – tháng để giảm độ cao múi phụ ngà phản ứng thành lập RĂNG 4.1 Đặc - TRONG RĂNG (INVAGINATED TEETH) điểm, tỷ lệ Hiếm gặp sữa - Ở hàm vĩnh viễn : thường gặp cửa bên hàm trên, gặp nanh Tỷ lệ gặp – % tùy chủng tộc, người Phương Đông gặp nhiều - Tỷ lệ nam : nữ 2: Ở thể nhẹ : cửa bên hàm với hình dáng kích thước bình thường, có hố sau mặt lưỡi ( mặt ) chỗ gót (cingulum) Ở thể nặng : hình dạng thân chân bất thường, có hình củ Phim x-quang thấy men răng bên mỏng (thậm chí không có), buồng tủy rộng Đối với bên : buồng ống tủy bao xung quanh lộn thường bị lệch, có khe hẹp, chân to - Thường xuất hai bên hàm, không đối xứng, số bệnh nhân - kết hợp với thừa Tình trạng lộn vào co thể gây sâu răng, bệnh viêm tủy Bệnh xuất sớm sau mọc với biểu ổ áp xa cấp tính viêm mô tế bào vùng mặt 4.2 Nguyên nhân Do di lộn lớp biểu mô men vào bên nhú trình phát triển tạo nằm bên khác Điều trị Nếu phát sớm sau mọc : đặt chất trám bít sealants để ngăn cản 4.3 - xâm nhập vi khuẩn gây sâu Thậm chí trước mọc, rạch lợi  trám • • bít Trường hợp nhiễm khuẩn cấp tính viêm mô tế bào : Điều trị kháng sinh kết hợp chích rạch dẫn lưu áp xe Răng : tháo trống, sau tiếp tục điều trị tủy phục hình Hoặc phải nhổ - bỏ gây viêm nhiễm nhiều lần Trường hợp viêm tủy (đơn thuần) : Điều trị tủy, phục hình lại hình dáng - thân cần thiết RĂNG CÓ NÚM PHỤ (EVAGINATED TEETH–DENS EVAGINATUS) 5.1 Đặc điểm , tỷ lệ Nguyên nhân : Do lộn lớp thượng bì men bên Thường gặp hàm nhỏ , hàm lớn Tỷ lệ người Trung Quốc – % Biểu núm nhỏ nằm mặt nhai, bên thường có kéo dài tủy Răng thường bị cản trở mọc mọc lệch, gãy vỡ mòn núm phụ dẫn đến hở tủy, hoại tử tủy âm thầm - bệnh lý cuống Ở cửa , nanh, núm phụ phần nhô cao lên kéo dài gót (cingulum), trông giống móng vuốt chim Thường gây cản trở cắn , thẩm mỹ, sau núm phụ mặt sau cửa ( hình 6.8) Ít gặp cửa bên Điều trị Chụp phim x- quang để đánh giá kéo dài sừng tủy tới núm phụ Mài núm phụ nhiều lần , bôi gel flour kích thích thành lập ngà phản ứng 5.2 - sừng tỷ không qua sát Phần lớn trường hợp sừng tủy rát sat : mài núm phụ lần lấy tủy buồng Nếu viêm tủy tủy hoại tử, viêm quanh cuống điều trị tủy cuống TAURODONTISM 6.1 Đặc điểm, tỷ lệ Thuật ngữa taurodontism dung để mô tả hàm có thân kéo dài theo chiều đứng xuống đến tận phần gầ cuống răng, buồng tủy kéo dài xuống theo tới vùng gần cuống Thông thường, thân thắt hẹp lại đường ranh giới men-cement (cổ giải phẫu) thắt hẹp không có, phân chia chân bị lệch phía cuống - Hiếm gặp sữa, thường gặp hàm lướn vĩnh viễn Ở số bệnh nhân, có tình trạng taurodontism hàm buông ống tủy - chân thường to Tỷ lệ thay đổi : Trẻ em Anh quốc , gặp 6% hàm lớn thứ hàm Tỷ lệ cao tộc người Banta Nam Phi Hình thái răng, buồng ống tủy để tham khảo có vấn đè điều trị tủy (thường điều trị tủy ngược dòng), nhổ 6.2 Nguyên nhân Do di lộn vào muộn bao Hertwig’s chân Bệnh có khuynh hướng di truyền trội NST thường Thường có liên quan hội chứng Klinefelter (XXY), loạn sản thượng bì, bệnh tạo men không hoàn thiện (sinh men bất toàn ), hội chứng lông tóc – – xương - CHÂN RĂNG PHỤ Chân phụ xảy nào, thường thấy hàm Tỷ lệ : Ở hàm sữa : 1- %, hàm vĩnh viễn : – 45% Chân phụ thường xuất mặt xa , hình dáng thay đôi khó - xác định x- quang Trong số trường hợp có liên quan chân phụ múi Carabelli to hàm lớn thứ hàm múi phụ hàm lớn thứ hai thứ ba hàm Một số trường hợp chân phụ với to IV CÁC BẤT THƯỜNG TRONG CẤU TRÚC RĂNG Là hậu rối loạn giai đoạn phân hóa mô học, lắng đọng chất vô BẤT THƯỜNG TOÀN BỘ CẤU 1.1 Mần ngừng phát triển TRÚC RĂNG - Nguyên nhân: ảnh hưởng từ bên chấn thương , tia xạ, viêm tủy - xương điều trị với hóa chất Đặc điểm : hay phần mô bị ảnh hưởng phụ thuộc vào chất, vị • • trí , thời điểm tác nhân: Bao mầm chết, không phát triển Nếu mà thân giai đoạn phát triển: khiếm khuyết men nagf 10 ảnh hưởng ít, có bị ảnh hưởng nhiều hoàn toàn bình thường (chronological pattern) Phần lớn dạng thiểu sản men nguyên nhân môi trường, bieeur hố, đường rãnh cá dải nằm ngang thân (liên quan đến đường tăng trưởng răng) a) Trước sinh: Do tác động từ người mẹ thân bào thai như: rối loạn nội tiết (hypoparathyroidism: thiểu tuyến cận giáp) Nhiễm víu, vi khuẩn (rubella, giang mai…) Sử dụng thuốc : thalidomide, tetracyclin Nhiễm fluor, nhiễm độc chì Thiểu dưỡng: VTM A, C, D, calci, phosphor… Rối loạn máu trao đổi chất (không tương hợp yếu tố Rh) Những trường hợp này: sữa thường bị ảnh hưởng, đặc biệt cửa sữa, rìa cắn cửa mặt nhai RHL vĩnh viễn thường kèm theo nhẹ cân lúc sinh Giang mai bẩm sinh: Giang mai bẩm sinh gây tượng thiểu sản men cửa vĩnh viễn hàm lớn thứ mầm bị nhiễm xoắn khuẩn Mặt bên cửa thuôn phía rìa cắn nhiều thuôn phía cổ răng, tạo có hình “cờ lê” vặn đinh vít (screw-driver), rìa cắn lõm Các gọi Hutchinson Mặt nhai thân 1/3 phía mặt nhai hàm thường có khối men hình cầu, gọi mặt trwang dâu (Moon’s molar or mulberry molar) b) Khi sinh và giai đoạn sơ sinh: Rối loạn sinh lý xảy lúc sinh giai đoạn sơ sinh: Tan máu bẩm sinh, thiếu calci, trẻ sinh non Bệnh tật thời kỳ rối loạn sữa, ảnh hưởng rìa cắn cửa mặt nhai RHL vĩnh viễn c) Thời kỳ thơ ấu Các bệnh cấp mạn tính: - Thiểu tuyến cận giáp Các bệnh thận mạn tính Rồi loạn dinh dưỡng: suy dinh dưỡng Sử dụng tetracyclin 16 - Các bệnh nhiễm khuẩn khác: sởi, sốt phát ban Điều trị hóa chất Yếu tố hóa học: Fluor, nhiễm fluor sử dụng >1,8ppm/ngày: Nhẹ men đục (vôi hóa kém), có vằn trắng nằm ngang thân răng, nặng nhiễm săc (răng đổi màu vàng nâu) lỗ rỗ, nặng thiểu sản lan rộng Mức độ tổn thương tùy thuộc nồng độ, thời điểm thời gian sử dụng Tổn thương gặp chủ yếu hàm vĩnh viễn trường hợp nặng thấy hàm sữa, đặc biệt vùng nước nhiễm fluor Các bị ảnh hưởng nhiều RHN, cửa trên, RHL thứ Phân biết nhiễm fluor với tạo men không hoàn thiện: nhiễm fluor mức độ phát tùy thuộc thời điểm tác dộng, phân bố đường vằn, dải liên quan đến thời kỳ phát triển răng, đáp ứng tốt với kỹ thuật vi mài mòn men - Yếu tố chỗ Sang chấn chỗ: tỳ đè lên vùng tiền hàm gây mê khí quản đường miệng - (ống nội khí quản) chấn thương ảnh hưởng mầm phát triển Khe hở môi vòm miệng thiểu sản men răng cửa hàm Người - ta cho áp lực co kéo sợi xơ sau mổ tác động lên mầm Nhiễm khuẩn Điều trị tia xạ 2.3.2 Các tổn thương thiểu sản men men khoáng hóa đơn độc thường gặp cá cửa hàm nhỏ duới Nguyên nhân chủ yếu tổn thương men đơn độc rối loạn chức nguyên bào tạo men nhiễm khuẩn sang chấn từ thời kỳ sữa Điển hình tổn thương thiểu sản men nguyên nhân chỗ Turner Tổn thương thường có nhiều mức độ từ nhiễm màu vàng nâu tới hố bề mặt Các thường có kích thước nhỏ bình thường 2.4 Điều trị Những trẻ có khiếm khuyến men răng, đặc biết khiếm khuyết trầm trọng khó tránh khỏi bị trọc ghẹo xa lánh Những ảnh hưởng khác: 17 thẩm mỹ kém, nhạy cảm với nhiêt, yếu tố hóa học, vi khuẩn, thiếu hụt tầm cắn dọc - Ảnh hưởng toàn hàm răng: khuyên nên phục hình tất từ sớm Ảnh hưởng chỗ: trám composite, kỹ thuật vi mài mòn, veneer, phục hình… BẤT THƯỜNG NGÀ RĂNG Các khiếm khuyết ngà chủ yếu nguyên nhân di truyền Tuy nhiên, khiếm khuyết men răng, khiếm khuyết ngà bị ảnh hưởng số nguyên nhân chỗ hay nguyên nhân toàn thân 3.1 3.1.1 Do di truyền Tạo ngà không hoàn thiện (Detinogenesis Imperfecta) – Sinh a) - ngà bất toàn Nguyên nhân: Bệnh di truyền trội NST thường, cụ thể đột biến gen DSPP NST - số Nếu kèm với bệnh tạo xương không hoàn thiện: đột biến gen NST b) - 17 số lượng ngà giảm giảm chất vô ngà mềm Đặc điểm: có nhiều cách phân loại Phân loại là: Typ I: thiểu sản ngà có liên quan với tạo xương không hoàn thiện Typ II: thiểu sản ngà đơn lẻ Typ III: thiểu sản ngà tộc người Brandywine (Nam Maryland) Có đặc điểm typ I, II, số kết hợp với khiếm thính Typ II: hay gặp nhất, ảnh hưởng hệ răng: sữa vĩnh viễn Tỷ lệ khoảng 1/8000 đến 1/6000 dân số - Thân có hình chuông hình củ hành (bubbuos) Khi mọc, màu hổ phách Màu thay đổi dần theo thời - gian, chuyển thành màu xám nâu ánh xanh trưởng thành Men thường bị bong tróc khỏi rìa cắn cửa mặt cắn hàm Lớp ngà mềm bị lộ nhanh chóng bị mài mòn, có trường hợp bị mòn, vỗ ngang mức với lợi Tình trạng thân bị phá hủy nhiều thường thấy sữa Răng vĩnh viễn bị phá hủy - Ở sữa thấy tủy thường lớn bình thường, lộ tủy sớm Còn nhiều trường hợp khác: buồng ống tủy bị thu hẹp biến 18 - Xquang: thân hình chuông, chân ngắn mảnh bình thường Buồng tủy đầu rộng, đặc biệt sữa, trường hợp điển hình, buồng tủy bị thu hẹp biến hoàn toàn (thường gặp) Ống tủy nhỏ, giống sợi, dải mảnh Thỉnh thoảng có trường hợp có hình ảnh sáng vùng quanh cuống mà không liên quan việc lộ tủy hoại tử tủy Có nhiều đường gãy chân răng, người lớn - Tổn thương mô học: ngà có lớp vỏ ngà bình thường (bao gồm lớp ngà sát men cement), lớp ngà phía cso tượng giảm số lượng ống ngà, ống ngà bị giãn rộng, số vùng không ống ngà Các vùng ngà tổn thương xóa phần hay toàn buồng tủy Vùi ngà mạch máu, mô tủy nguyên bào tọa ngà Đường ranh giới men – ngà trở nên thẳng Phân tích sinh hóa thấy ngà nhiều nước, khoáng, độ cứng vi thể giảm Typ I: thiểu sản ngà có liên quan với bệnh tạo xương không hoàn thiện Các biểu hàm sữa giống với typ II Ở hàm vĩnh viễn biểu lâm sàng đa dạng, mòn đổi màu cá mức độ khác Loạn sản ngà Nguyên nhân: di truyền trội nhiễm sắc thể thường Đặc điểm: ảnh hưởng hai hệ răng: Typ I: thân gần bình thường, hình thái chân bất thường với nhiều 3.1.2 a) b) - mức độ khác Một số trường hợp nặng: chân ngắn tù dễ bị lung lay Một số trường hợp nhẹ hơn: chân có hình thuôn nhọn phía cuống • • • Tủy bị thu hẹp, có bị xóa hoàn toàn Có hình ảnh vùng sáng cuống Trên kính hiển vi điện tử: ngà thân bình thường, ngà chân xếp thành - khối lớn khác thường xâm chiếm tủy Typ II: ảnh hưởng chủ yếu thẩn ăng, đặc điểm giống với tạo ngà không hoàn thiên 19 Có tượng buồng tủy dạng ống, nhiều sỏi tủy rải rác, vùng sáng cuống Chân bình thường 3.1.3 a) b) • • • • - Bệnh còi xương kháng vitamin D (VIT D-resistant rickets) hay chứng giảm phosphate huyết Nguyên nhân: bệnh di truyền liên kết NST X Đặc điểm: Ảnh hưởng chủ yếu ngà Ở nam nữ đồng hợp tử: Tầm vóc thấp bé, chân cong thay đổi sọ mặt khác Thấy diện ổ áp xe, lỗ rò (liên quan đến bị lộ tủy) Rụng sớm Xquang: tủy to rộng bình thường, sừng tủy kéo dài dễ lộ tủy Ở nữ (dị hợp tử): biểu nhẹ hơn, triệu chứng 3.2 Do môi trường Toàn thân: thiểu dưỡng, thiểu tuyến cận giáp tuổi thiếu niên, sử dụng tetracyclin, sử dụng hóa chất ddieuf trị ung thư Tại chỗ: chấn thương 3.3 Điều trị Cũng giống thiểu sản men, mục đích điều trị ngăn ngừa vỡ, mòn răng, giữ tầm cao khớp cắn dọc cải thiện thẩm mỹ - Làm chụp Điều trị biến chứng: lộ tủy, hoại tử tủy, áp xe… 20 BẤT THƯỜNG CEMENT RĂNG 4.1 Thiểu sản cement cement - ngừng phát triển: gặp Gặp rối loạn chuyển hóa phosphate (hypophosphatasia) – di truyền lặn • NST thường bệnh loạn sản đòn sọ Đặc điểm: Thiểu sản cement thường kèm với rụng sữa sớm vĩnh • • viễn (thường cửa – tự nhiên sang chấn nhẹ) Xương ổ thường mỏng, vùng cửa Sự ngấm khoáng (nhất phosphate) kiềm phosphate thể hoạt động thiếu hụt tron huyết thanh, gan, xương, thận Xét nghiệm nước tiểu thấy - phosphoethanolamic tăng Điều trị: Khi sữa sớm vĩnh viễn có giải pháp phục hình hợp lý 4.2 Quá sản cement Nguyên nhân tự phát, bệnh toàn thân yếu tố chỗ Có thể ảnh hưởng đến vài răng, tạo nên tình trạng chân hình dùi trống liên quan đến tình trạng ankylosis (tình trạng cement xương ổ dính kết liên tục với nhau) Quá sản cement gặp số trường hợp: - Kích thước: lực kích thích mạnh làm tiêu cement răng, kích thích - ngưỡng gây nên tăng sản cement Viêm quanh cuống răng: tiêu cement vùng gần tâm ổ viêm, - gây tăng bồi phụ cement vùng ngoaijv i Răng không mọc Bệnh Paget Những trường hợp phải nhổ mà xương ổ nguyên vẹn khó khăn, phần lớn phải nhổ phương pháp phẫu thuật mở xương ổ V CÁC BẤT THƯỜNG VỀ MÀU SẮC RĂNG Răng bị nhiễm sắc nguyên nhân nội ngoại lại, phần toàn răng, xảy hệ sữa vĩnh viễn NHIỄM SẮC NỘI TẠI 1.1 Do chất màu kết hợp với tổ chức giai đoạn hình thành 21 Các săc tố từ máu: bệnh làm tăng bilirubin máu: Bệnh nguyên hồng cầu huyết trẻ sơ sinh (erythro-blastosis fetalis) hay gặp 1.1.1 - Là bệnh không tương hợp yếu tố Rhesus, mẹ truyền kháng thể hoạt động kháng lại tế bào máu phá hủy hồng cầu gây thiếu máu, vàng da trẻ so sinh (trường hợp nặng sảy thai từ sớm) Răng sữa có màu xanh da trời xanh cây, có màu nâu Màu bị nhiễm sắc nhạt dần, thấy rõ cửa - Bệnh hẹp ống dẫn mật: hay gặp, có ánh màu xanh Ngoài ra, số bệnh khác làm tăng bilirubin máu dẫn đến đổi màu răng, gặp trẻ đẻ non, không tương hợp yếu tố ABO máu, suy hô hấp trẻ sơ sinh, chảy máu trong, suy giáp bẩm sinh, giảm tiết mật, thiếu hụt antitrypsin, viêm gan trẻ sơ sinh 1.1.2 Bệnh Porphyria Là bệnh rối loạn chuyển hóa porphyrine di truyền mắc phải làm tăng porphyrine máu porphyrine lắng đọng mô, có xương, đào thải Biểu heienj: nước tiểu có màu đỏ Rất nhạy cảm với ánh sngs, sợ ahs sáng, nhiều tóc Các tổn thương bóng nước da Răng có màu nâu đỏ, thường sữa, vĩnh viễn bị ảnh hưởng 1.1.3 Đổi màu sử dụng thuốc tetracyclin Phụ nữ có thai trẻ em tuổi, giai đoạn phát triển ngấm khoáng suer dụng tetracyclin đổi màu (tetracyclin có lực với calcicum, tạo thành phức hợp cua lắng đọng xương Ở răng, phức hợp lắng đọng chủ yếu ngà số men răng) Răng bị nhiễm tetracyclin mọc thường có màu vàng trở nên tối màu nâu tiếp xúc ới ánh sáng Vị trí, mức độ, màu sắc liên quan đến giai đoạn phát triển bị tác dộng tetracyclin, liều lượng, thời gian sử dụng tetracycline kéo dài Các hình thành xong thân nhiễm tetracyclin không biểu lâm sàng 22 Răng nhiễm tetracyclin phát huỳnh quang màu vàng sáng ánh sáng cực tím Tránh kê đơn thuốc có tetracyclin cho phụ nữ có thai trẻ em tuổi Ngày nay, có loại thuốc kháng sinh khác thay nhiễm sắc tetracyclin giảm nhiều 1.1.4 Đổi màu nhiễm fluor: xem phần trước 1.2 Do sự khuyếch tán chất màu vào tổ chức - sau đã hình thành xong 1.2.1 Đổi màu chấn thương Răng thường bị đổi màu vòng – tuần sau bị chấn thương Nguyên nhân: Khi bị xung huyết, áp lực buồng tủy tăng đứt mao mạch phá vỡ hồng cầu giải phóng sắc tố lắng đọng ống ngà: - đầu có màu ánh hồng Những trường hợp tủy phục hồi được, đổi màu nhạt dần đi, màu vàng (vôi hóa ống tủy, hấp thu lại sắc tố) Trường hợp tủy bị hoại tử: màu xám đen xám sẫm 1.2.2 Đổi màu vật liệu trám (Amalgam), vật liệu hàn ống tủy 1.2.3 Đổi màu chất màu ngấm vào ngà bị lộ ngà ví dụ, trường hợp bị nứt men răng, sâu răng, mòn không lấy hết tổ chức tủy điều trị nội nha 1.3 Do sự thay đổi cấu trúc độ dày của tổ chức cứng của răng: khiếm khuyết men răng, ngà di truyền Bệnh tạo men không hoàn thiện, tạo ngà không hoàn thiện, thiểu sản ngà… 23 NHIỄM SẮC NGOẠI LAI 2.1 Do vi khuẩn sinh màu - Màu xanh cây: thường nằm 1/3 phía cổ răng, mặt trong, có màu xanh sẫm nhạt Nguyên nhân: vệ sinh miệng kém, tích tụ vi khuẩn sinh màu, phổ biến Bacillus pyocneus, B aspergillus, chảy máu lợi mạn tính kết hợp với màng Nasmyth Thường có khoáng duwois vết dính khó làm - Màu cam: thường nằm 1/3 phía cổ vùng cửa, vi khuẩn sinh màu - Mảng màu thường mỏng, dễ làm sạch, có khoáng vết dính Màu nâu đen: Khá phổ biến, thường đường mảnh liên tục xung quanh 1/3 phía cổ.Thành phần tương tự với mảng bám, vi khuẩn loại Gr(+) hình que actinomyces – tỷ lệ vi khuẩn thấp mảng bám bình thường Dễ làm sạch, có khuynh hướng tái phát Giữ vệ sinh miệng làm giảm tái phát Chất nhuộm màu Thức ăn, đồ uống có màu, cà phê, thói quen nhai trầu Thuốc Thuốc súc miệng: chlorhexidine ĐIỀU TRỊ Điều trị theo nguyên nhân Sử dụng phương pháp làm trắng VI CÁC BẤT THƯỜNG TRONG SỰ MỌC RĂNG VÀ THAY RĂNG Rối loạn mọc 2.2 - Thời điểm mọc không cố định, thường nằm khoảng thời gian dao động Nó chịu ảnh hưởng số yếu tố chủng tộc, giống, môi trường, dinh dưỡng bệnh tật Trẻ nữ thường có khuynh hướng mọc sớm chút so với trẻ nam 24 1.1 Mọc sớm Trong số trường hợp, mọc sớm có tính chất gia đình: bố mẹ mọc sớm mọc sớm Những trẻ có cân nặng lúc sinh cao thường mọc sớm so với trẻ có cân nặng bình thường thiếu cân Mọc sớm xảy trẻ dậy sơm, rối loạn nội tiết, đặc biệt rối loạn hormon tăng trưởng hormone tuyến giáp 1.1.1 Răng sơ sinh Là mà sinh thấy (natal teeth) mọc lên tháng sau sinh (neonatal teeth), với tỷ lệ khoảng 1/2000 – 1/3000 trường hợp - Thường gặp sơ sinh vị trí cửa hàm dưới, - cửa hàm hàm thứ Nguyên nhân: lạc chỗ mầm từ giai đoạn bào thai Răng sơ sinh gặp số hội chứng như: hội chứng Ellis – van - Creveld (loạn sản sụn – ngoại bì), hội chứng Hallermann – Streiff Răng sơ sinh thường có hình dáng bất bình thường, men mỏng bình • thường bất thường gây ảnh hưởng: Răng bị lung lay chân ngắn có nguy rơi vào đường thở gây dị vật • • • - đường thở Do lung lay gây viêm lợi xung quanh Do loét lưỡi khó lành Gây khó khăn, đau cho mẹ cho trẻ bú Điều trị: cần chụp phim để xác định sữa hay thừa Nếu gây triệu chứng nên nhổ Trường hợp không ảnh hưởng làm nhẵn bờ rìa cắn theo dõi 1.1.2 Một số cấu trúc bất thường ở trẻ sơ sinh thường nhầm với mọc - sớm Nang răng: nằm gờ đỉnh xương ổ, phần sót lại Bohn nodules: mô tuyến nhầy nằm mặt gờ xương ổ - (ngoài đường giữa) Eptein’s pearl: tế bào thượng bì sót bị kẹt lại, nằm đường cái, chiếm 80% trường hợp trẻ sơ sinh 1.2 Răng mọc chậm không mọc 25 Răng mọc châm không mọc có liên quan đến yếu tố nguyên nhân toàn thân chỗ - Toàn thân Nhẹ cân sinh Dinh dưỡng kém: thiếu vitamin D Rối loạn nội tiết: thiểu tuyến giáp tuyến yên Hội chứng Down, Turner Loạn sản đòn sọ: có đặc điểm ngừng phát triển phát triển xương • • • • đòn, sương sọ Cụ thể: Sọ: kích thước chiều trước – sau ngắn Xương hàm xường gò má phát triển Các đường khớp sọ chậm đóng kín Ở xương hàm: có nhiều thừa, hàm vĩnh viên phía trước 1.2.1 Răng thường mọc chậm không mọc được: lý có nhiều thừa, sữa không tiêu Chân răng: có thiểu sản xương chân Tại chỗ Bệnh xơ lợi di truyền: lợi xơ hóa cao dày, ngăn cản mọc Nang thân lạc chỗ: thường gảnh hưởng tới vĩnh viễn hàm trên, hàm 1.2.2 - Đôi biểu hàm lớn thứ hàm mọc kẹt vào phía xa - hàm sữa thứ hai Răng thừa Odontomes ngăn cản mọc vĩnh viễn bên cạnh Chấn thương sữa… Mất sữa sớm làm chậm mọc vĩnh viễn tổ chức phần mềm dày, xơ 26 - Điều trị Điều trị bệnh toàn thân Điều trị yếu tố cản trở chỗ: lấy bỏ thừa, u Cắt bỏ lợi xơ, phẫu - thuật bộc lộ kéo chỉnh nha Bệnh loạn sản đòn sọ: có kế hoạc điều trị lâu dài kiểm soát tốt Gồm: nhổ 1.2.3 sữa lưu giữ cung hàm, phẫu thuật bỏ thừa chưa mọc, chỉnh nha: chỉnh khớp cắn, phục hình thay - mọc lên RỐI LOẠN THAY RĂNG 2.1 Rụng sớm Liên quan tới bệnh rối loạn chuyển hóa phosphat (kém hấp thu phosphate): sữa rụng sớm, chí vĩnh viễn Có trường hợp kết hợp với thiểu sản - cement Liên quan tới bệnh: Hội chứng Chediak – Higashi (hủy tổ chức quanh răng) 2.2 Chậm rụng răng: gặp trường hợp: 2.2.1 Răng mọc thấp bị cứng khớp - (infraocclusion, submerged teeth, ankylosed teeth) Là giữ nguyên vị trí, khác tiếp tục mọc hậu bị hở khớp hay mặt cắn nằm thấp so với mặt phẳng - cắn bên cạnh Thường xảy hàm sữa thứ thứ hai Nguyên nhân: thường kèm với thiếu vĩnh viễn thay (răng hàm nhỏ), hàm sữa không bị tiêu chân 2.2.2 Răng bị dính khớp sau chấn thương: thay đổi vị trí của nó Cũng yếu tố di truyền chưa rõ Điều trị: - Nếu vĩnh viễn thay thế: điều trị bảo tồn cách phục hình chụp - răng, trám composite để phục hình chiều cao cho cắn khớp Nếu phải nhổ bỏ: phải có kế hoạch chỉnh làm làm giả: cầu, - hàm giả implant 2.2.3 Các bệnh khác: kèm với: Răng dính, sinh đôi Răng vĩnh viễn mọc lạc chỗ Chấn thương nhiễm khuẩn trầm trọng sữa Tóm tắt: 27 - Khi chẩn đoán vấn đề phát triển hàm phải nhớ: Sự phổ biến bệnh (hay gặp hay xảy ra) Lịch trình giai đoạn phát triển hàm Yếu tố gia đình Số lượng bị ảnh hưởng (nhiều hay ít) Những bất thường ảnh hưởng đến trẻ gia đình khía cạnh chức - tâm lý xã hội Một bất thường có thẻ liên quan đến bệnh khác Đòi hỏi phải khám kỹ Một bất thường hàm sữa liên quan đến vấn đề tương tự hàm - vĩnh viễn Hầu hết trường hợp đòi hỏi kế hoạch điều trị liên quan đến nhiều chuyên ngành TỰ LƯỢNG GIÁ Chọn câu a b c d e hàm vĩnh viễn thiếu thường gặp ở: cửa hàm hàm lớn thứ cửa bên hàm hàm nhỏ thứ hàm hàm nhỏ thứ hàm 28 a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a b c d e a phát biểu sau với bệnh loạn sản ngoại bì thể điển hình: thừa nhiều răng, tóc thưa khô vàng, da khô, trán nhô, mũi hình yên ngưa Thiếu nhiều răng, tóc dày mọc thấp, da khô, trán nhô, mũi hình yên ngựa Thiếu nhiều răng, tóc thưa khô vàng, da khô, trán nhô, mũi hình yên ngựa Thiếu nhiều răng, tóc thưa khô vàng, da khô, trán nhô, mũi sư tử Thừa nhiều răng, tóc dày mọc thấp, da khô, trán nhô, mũi sư tử Răng thừa xuất nhiều ở: Vùng cửa hàm Vùng hàm lớn Vùng hàm nhỏ thứ hàm Vùng hàm nhỏ thứ hàm Kẽ cửa hàm Răng thừa gây nên: Chậm mọc, mọc sai chỗ bên cạnh Tiêu chân bên cạnh Nang chân Cản trở khớp cắn Tất câu Đặc điểm dính: Do mầm phân đôi không hoàn toàn Thân lớn, chẻ đôi, có hai buồng tủy ống tủy riêng biệt Thân lớn, chẻ đôi, có hai buồng tủy riêng biệt ống tủy chân Thân lớn, chẻ đôi, có buồng tủy riêng biệt ống tủy riêng biệt Thân lớn, chẻ đôi, có buồng tủy ống tủy Đặc điểm sinh đôi: Do hai mầm độc ập dính với Thân lớn, chẻ đôi, có hai buồng tủy ống tủy riêng biệt Thân lớn, chẻ đôi, có hai buồng tủy riêng biệt ống tủy chân Thân lớn, chẻ đôi, có buồng tủy riêng biệt ống tủy riêng biệt Thân lớn, chẻ đôi, có buồng tủy ống tủy Phát biểu sau với cong: Do chấn thương cấp tính, ảnh hưởng đến mầm vĩnh viễn giai b c d e a b c d đoạn phân hóa hình dạng Có tính chất di truyền Do thiếu yếu tố vi lượng, đặc biệt calci, phosphor, magie Thường gặp vùng hàm, đối xứng hai bên Không cần phải điều trị Răng có núm phụ (răng lộn ngoài) : lộn lớp: Thượng bì men bên Lớp trung gian Thượng bì men bên Lưới tế bào hình Răng có núm phụ (lộn ngoài): 29 a Thường gặp hàm nhỏ, gặp cửa, nanh, hàm lớn, thường gây cản trở cắn b Bên thường có kéo dài tủy tới gần đỉnh núm c Buồng tủy rộng, kéo dài tới vùng cuống d Dễ bị vờ mòn núm phụ gây hở tủy e Cả a, b,d 10 Đặc điểm loạn sản vùng (cục bộ): a Chỉ có thân chân bị ảnh hưởng b ảnh hưởng đến toàn theo vùng: vùng răng hàm c men, ngà thiểu sản, ngấm khoáng kém, buồng tủy to, cuống mở rộng d b c e a c TÀI LIỆU THAM KHẢO Richard R Welbury, Monty S Duggal, Marie therese Hosey, Pediatric Dentistry, 3rd edition, Oxford, 2005 Ralph E McDonald Dentisstry for the Child and Adolescent, 3th edition, Mosby, 2004 Soames J.V, Southam J.C.Oral Pathology, 3rd edition, Oxford, 1999 Pinkham J.R (1999) Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence, 3th edition, Mosby Trần Thúy Nga, Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng, Đặng Thị Nhân Hòa Nha khoa trẻ em (2001) NXB Y học, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh 30 [...]... tăng bồi phụ cement răng ở vùng ngoaijv i Răng không mọc Bệnh Paget Những trường hợp này nếu phải nhổ răng mà xương ổ răng còn nguyên vẹn thì sẽ rất khó khăn, phần lớn phải nhổ răng bằng phương pháp phẫu thuật mở xương ổ răng V CÁC BẤT THƯỜNG VỀ MÀU SẮC RĂNG Răng bị nhiễm sắc có thể do nguyên nhân nội tại hoặc ngoại lại, một phần hoặc toàn bộ răng, xảy ra ở cả hệ răng sữa và răng vĩnh viễn 1 NHIỄM... trắng răng VI CÁC BẤT THƯỜNG TRONG SỰ MỌC RĂNG VÀ THAY RĂNG 1 Rối loạn mọc răng 2.2 - Thời điểm mọc răng không cố định, thường nằm trong một khoảng thời gian dao động Nó có thể chịu ảnh hưởng của một số yếu tố như chủng tộc, giống, môi trường, dinh dưỡng và bệnh tật Trẻ nữ thường có khuynh hướng mọc răng sớm hơn 1 chút so với trẻ nam 24 1.1 Mọc răng sớm Trong một số trường hợp, mọc răng sớm...• Nếu răng mà chân răng đang trong giai đoạn phát triển : chân răng không thành • lập được them nữa chân răng cụt ngắn và có hình chêm, răng bị rụng sớm 1.2 Loạn sản răng từng vùng (cục bộ) Nguyên nhân cho đến nay vẫn chưa rõ Đặc điểm : Ảnh hưởng đến răng sữa và răng vĩnh viễn tương ứng theo vùng, vùng răng cửa • hay gặp hơn vùng răng hàm, có thể kéo dài qua đường giữa Biểu hiện : răng chậm mọc,... Làm chụp răng Điều trị các biến chứng: lộ tủy, hoại tử tủy, áp xe… 20 4 BẤT THƯỜNG CEMENT RĂNG 4.1 Thiểu sản cement răng hoặc cement - răng ngừng phát triển: hiếm gặp Gặp trong rối loạn chuyển hóa phosphate (hypophosphatasia) – do di truyền lặn • NST thường hoặc bệnh loạn sản đòn sọ Đặc điểm: Thiểu sản cement răng thường đi kèm với rụng răng sữa sớm hoặc mất răng vĩnh • • viễn (thường là các răng cửa... làm răng giả, • nặng thì phải có kế hoạch điều trị phức hợp Răng bị loạn sản từng vùng: loại bỏ các răng sữa là cần thiết, sau đó phải có kế hoạch điều trị thích hợp đối với các răng vĩnh viễn : phục hồi thân răng, điều trị tủy răng Tuy nhiên, những trường hợp này răng mọc chậm, viêm cục bộ, hình thái tủy răng làm cho sự nhiễm khuẩn tái phát nhiều lần và điều trị tủy khó khăn 2 BẤT THƯỜNG MEN RĂNG... loạn nhẹ hơn, đặc điểm là men răng dày bình thương, răng có màu đục, vàng nâu chứ không phải là trong mờ hoặc có lốm đốm trắng, hay thành các dải ở bề mặt răng Men răng mềm hơn bình thường, có thể bị vỡ, mẻ Hình 5. 1: Hình ảnh kém khoáng hóa men răng ở bệnh nhân nữ 3 tuổi Thiểu sản men và kém khoáng hóa men răng có thể xảy ra trên một răng, một nhóm răng hoặc toàn bộ hàm răng Mức độ nặng nhẹ phụ thuộc... rất nhiều răng thừa, nhất là ở hàm răng vĩnh viên phía trước 1.2.1 Răng thường mọc chậm hoặc không mọc được: lý do là có quá nhiều răng thừa, răng sữa không tiêu Chân răng: có thể có thiểu sản xương chân răng Tại chỗ Bệnh xơ lợi di truyền: lợi xơ hóa cao và dày, ngăn cản răng mọc Nang thân răng lạc chỗ: thường gảnh hưởng tới răng 3 vĩnh viễn hàm trên, hàm 1.2.2 - dưới Đôi khi biểu hiện là răng hàm... Higashi (hủy tổ chức quanh răng) 2.2 Chậm rụng răng: gặp trong các trường hợp: 2.2.1 Răng mọc thấp hoặc răng bị cứng khớp - (infraocclusion, submerged teeth, ankylosed teeth) Là những răng vẫn giữ nguyên vị trí, trong khi những răng khác vẫn tiếp tục mọc hậu quả là răng đó bị hở khớp hay mặt cắn nằm thấp hơn so với mặt phẳng - cắn của các răng bên cạnh Thường xảy ra đối với răng hàm sữa thứ nhất và... Thường gặp ở răng hàm nhỏ, cũng có thể gặp ở răng cửa, răng nanh, răng hàm lớn, thường gây cản trở cắn b Bên trong thường có sự kéo dài ra của tủy răng tới gần đỉnh núm c Buồng tủy rộng, kéo dài tới vùng cuống răng d Dễ bị vờ hoặc mòn núm phụ gây hở tủy e Cả a, b,d 10 Đặc điểm của loạn sản răng từng vùng (cục bộ): a Chỉ có thân răng hoặc chân răng bị ảnh hưởng b ảnh hưởng đến toàn bộ răng nhưng theo... nhau, răng sữa và răng vĩnh viễn đều bị ảnh hưởng, nhưng ở răng vĩnh viễn • trầm trọng hơn Có rất nhiều kiểu biểu hiện lâm sàng: Thiểu sản men: Men răng mỏng, cứng, trong mờ nhưng chụp Xquang không • nhìn thấy rõ (vì quá mỏng) Thiểu sản men và ngấm khoáng kém: Men răng mỏng và đổi màu, không còn • • trong mờ Ngấm khoáng kém: Men răng dày bình thường nhưng ngấm khoáng kém Men răng kém trưởng thành: Men răng
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5 các bất thường trong quá trình phát triển răng , Bài 5 các bất thường trong quá trình phát triển răng , Bài 5 các bất thường trong quá trình phát triển răng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay