giám định lô hàng xe lăn bánh của công ty cổ phần tập đoàn vinacontrol chi nhánh hải phòng

59 179 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:38

MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Trong kinh tế toàn cầu hóa, ngày hàng hóa dịch vụ vượt qua khỏi phạm vi đất nước, hòa nhập dòng chảy hội nhập Nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa dịch vụ quốc gia ngày tăng thúc đẩy kinh tế ngoại thương phát triển mạnh Những trình trao đổi, mua bán vận chuyển hàng hóa từ nơi mua tới nơi bán tồn rủi ro tổn thất hàng, rách vỡ…hoặc rủi ro phát sinh từu bên mua hay bên bán cung cấp hàng hóa dịch vụ không mô tả, thiếu khối lượng hàng ghi B/L…Với dịch vụ hàng hải tồn rủi ro cung cấp không đúng, không đạt yêu cầu khách hàng đề Hàng năm có nhiều vụ tranh chấp xảy liên quan tới chất lượng hàng hóa, dịch vụ cung cấp không giống mô tẩ hàng hóa ghi hợp đồng Để kiểm soát tình trang hạn chế tranh chấp phát sinh liên quan tới hợp đồng, toán, vận chuyển… người ta thường đưa thêm điều khoản giám định vào hợp đồng Các tổ chức giám định hình thành giải nhu cầu Tổ chức giám định Việt Nam cục kiểm nghiệm hàng hóa kiêm Sở giám định hàng hóa xuất nhập đời năm 1957 Sau 50 năm phát triển, ngày có nhiều công ty, tổ chức tham gia vào lĩnh vực giám định, chất lượng dịch vụ giám định ngày nâng cao Xuất phát từ ý nghĩa, vai trò dịch vụ giám địnhcùng tồn xung quanh hoạt động công tác giám định, em xin lựa chọn đề tài : “giám định lô hàng xe lăn bánh công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol chi nhánh Hải Phòng” làm đề tài cho báo cáo thực tập Bài luận văn em gồm ba phần: - Chương 1: Cơ sở lí luận chung dịch vụ giám định Chương 2: Đánh giá hiệu công tác giám định công ty Chương 3: Biện pháp nâng cao hiệu công tác giám định công ty CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH 1.1 Các khái niệm 1.1.1 Dịch vụ giám định Dịch vụ giám định loại hình dịch vụ mà theo quan hay tổ chức giám định trung lập sử dụng phương pháp giám định kết hợp phương pháp kĩ thuật, phương tiện người để thực công tác giám định theo yêu cầu khách hàng nhằm cung cấp kết xác, trung thực khách quan A- Giám định hàng hải Dịch vụ giám định hàng hải loại hình dịch vụ theo quan giám định trung lập tiên hành việc kiểm định, giám định, kiểm tra điều kiện hoạt động biển kiểm hàng hóa xếp tàu có an toàn cho trình hàng hải biển hay không; giám định tổn thất tàu vụ đâm va điều tra nguyên nhân, dịch vụ giám định hàng hải theo yêu cầu bên giám định thông qua biện pháp khoa học kĩ thuật nghiệp vụ giám định, nghiệp vụ hàng hải từ đưa chứng thư giám định cuối cho khách hang bên có liên quan B- Giám định hàng hóa xuất nhập Theo điều 245 luật thương mại năm 2005 quy định “Dịch vụ giám định hoạt động thương mại, theo thương nhân thực công việc cần thiết để xác định tình trạng thực tế hàng hóa, kết cung ứng dịch vụ nội dung khách theo yêu cầu khách hàng” Định nghĩa cho thấy giám định thương mại hoạt động bên thứ ba nhằm đánh giá tình trạng thực tế đối tượng giám định theo yêu cầu khách hàng Nền tảng để thực giám định kết hợp chặt chẽ yếu tố người, sở vật chất, công nghệ, phương pháp tạo nên đánh giá chuyên nghiệp Có thể nói, không góp phần hạn chế rủi rotrong kinh doanh mà giám định giúp quan nhà nước quản lí nhằm đảm bảo môi trường kinh doanh an toàn, hiệu cho nhà đầu tư Theo phòng thương mại phát triển Việt Nam, giám định hàng hóa xuất nhập dịch vụ quan giám định độc lập thông qua việc sử dụng phương pháp khoa học kĩ thuật nghiệp vụ nhằm cung cấp chứng tình trạng hàng hóa, phương tiện vấn đề khác có liên quan theo yêu cầu doanh nghiệp xuất nhập khẩu, tổ chức cá nhân có liên quan Theo luật chất lượng sản phẩm “giám định xem xét phù hợp sản phẩm hàng hóa so với hợp đồng tiêu chuẩn công bố áp dụng, quy chuẩn kĩ thuật tuương ứng cách quan trắc đánh giá kết đo thử nghiệm 1.1.2 Người giám định Người giám định hay gọi giám định viên người sử dụng chuyên môn, phương pháp khoa học kĩ thuật nghiệp vụ nhằm thực công tác giám định từ đưa kết giám định cuối chứng thư Người giám định phải chịu trách nhiệm kết ghi chứng thư 1.1.3 Chứng thư giám định A, Khái niệm Chứng thư giám định văn xác định tình trang thực tế đối tượng yêu cầu giám định tổ chức, quan giám định độc lập cấp cho bên yêu cầu giám định bên khác có liên quan có yêu cầu B, Yêu cầu chứng thư giám định - Chứng thư giám định phải đảm bảo nhận biết tổ chức giám định, phân biệt chứng thư, đối tượng, thời gian địa điểm giám định thời gian cấp chứng thư - Chứng thư phải đảm bảo tính trung thực, xác khách quan, tính pháp lí kết giám định, đáp ứng phù hợp yêu cầu đáng khách hàng - Kết chứng thư kết thwucj theo quy trình, phương pháp người có thẩm quyền phê duyệt chấp nhận - Chứng thư phải đảm bảo có chữ kí người có thẩm quyền, giám định viên có đầy đủ tiêu chuẩn pháp luật, đóng dấu hợp pháp C Giá trị tính pháp lí chứng thư - Chứng thư có giá trị điạ điểm thời gian giám định đối tượng giám định - Tổ chức giám định chịu trách nhiệm tính xác kết quả, kết luận chứng thư - Chứng thư có giá trị pháp lí bên yêu cầu giám định họ khong chứng minh kết giám định sai - Chứng thư có giá trị pháp lí bên định tổ chức giám định hợp đồng bên không chứng minh kết giám định sai Khi bên không định tổ chức giám định hợp đồng chứng thư có giá trị với bên yêu cầu giám định Bên có quyền yêu cầu giám định lại không đồng ý với kêt giám định 1.1.4 Người phụ trách Khi thực hợp đồng giám định, có nhiều giám định viên tham gia làm phân công theo ca làm việc cụ thể Trưởng phòng nghiệp vụ bố trí số lượng giám định viên, số ca làm việc hợp lí cử người phụ trách chung Người phụ trách có trách nhiệm cao thực hợp đồng, chịu trách nhiệm kĩ thuật nghiệp vụ công tác cố phát sinh trường Người phụ trách có trách nhiệm nghĩa vụ kiểm soát tập hợp kết giám định lại lập chứng thư nháp, làm việc bên tới thống chung lập biên bán chứng thư cuối gửi cho bên yêu cầu giám định, bên có liên quan lưu lại hồ sơ công ty 1.1.5 Hợp đồng giám định A, Khái niệm Hợp đồng giám định văn pháp lí kí kết tổ chức giám định độc lập với tổ chức, cá nhân yêu cầu giám định Theo tổ chức giám định tiến hành giám định theo yêu cầu hượp pháp mà bên yêu cầu giám định đặt ra, cung cấp chứng thư giám định nhận khoản tiền công gọi phí giám định Mức giám định công ty khai với loại hình, đối tượng giám định thỏa thuận hợp đồng B, Phân loại Trên thực tế người ta thường gặp dạng hợp đồng giám định sau đây: B1 Hợp đồng giám định dạng giấy yêu cầu giám định ( vụ riêng lẻ) Giấy yêu cầu giám định dạng hợp đồng đơn giản thông dụng sủ dụng Mỗi tổ chức giám định phát hành giấy giám định riêng, thể thông tin sau: - Thông tin khách hàng, bên yêu cầu giám định Thông tin tổ chức giám định Hạng mục yêu cầu giấm định Đối tượng yêu cầu giám định Thời gian địa điểm thực công tác giám định Các chứng từ yêu cầu,cần phải thu thập cung cấp Số lượng chứng thư giám định cuối Ngôn ngữ sử dụng chứng thư Phí giám định thỏa thuận toán B2, Hợp đồng giám định dạng hợp đồng bao Hợp đồng có bố cục hợp đồng kinh tế bình thường, điều khoản thỏa thuận chi tiết Nội dung tronghợp đồng gồm điều khoản giống với giấy yêu cầu giấm định Hợp đồng thường có thời hạn năm dùng cho hạng mục giám định cụ thể Khi phát sunh vụ việc cần yêu cầu giám định, bên yêu cầu giám định gọi điện thoại gửi email thời gian cho tổ chức giám định 1.2 Vai trò công tác giám định 1.2.1 Vai trò công tác giám định lĩnh vực hàng hải Việc đưa điều khoản giám định vào hợp đồng làm tăng trách nhiệm bên tham gia kí kết mà làm thuận lợi hóa cho bên liên quan trình thực hợp đồng đó, cụ thể là: Đối với bên bán: Sử dụng kết giám định bên thứ ba trung lập, khách quan để làm chứng chứng minh nghĩa vụ thực hợp đồng mình; giảm tổn phí thời gian, chi phí lại trực tiếp chứng minh nghĩa vụ nói Bên cạnh đó, chứng thư giám định văn sở để người bán toán tiền hàng Đối với bên mua: thông qua tổ chức giám định, người mua có sở yên tâm nhận đầy đủ (số/khối lượng, chủng loại, nguồn gốc, chất lượng…) hàng hóa cần mua, tự kiểm tra Đặc biệt có sai hỏng, tổn thất xẩy chứng thư giám định chứng khách quan đòi bồi thường Người vận chuyển: có chỗ dựa tin cậy xác nhận họ thực công việc với yêu cầu kĩ thuật vận tải; xác nhận tàu có đủ điều kiện chứa hàng đủ khả biển; chứng minh họ làm hết trách nhiệm để hạn chế tối đa thiệt hại trường hợp bất khả kháng; sử dụng kết giám định khối lượng, thể tích làm sở để tính cước phí vận chuyển Đối với người bảo quản hàng hóa: tổ chức giám định chứng minh họ sử dụng kho bãi bảo quản yêu cầu kĩ thuật hun trùng, xếp, đảo kho…, phù hợp với chủng loại hàng; giám sát, xác nhận số/khối lượng, chất lượng hàng hóa trình giao nhận, xuất nhập kho Các công ty bảo hiểm: có tổ chức độc lập, vô tư xác định mức độ, nguyên nhân hư hỏng, mát, tổn thất, phân bổ tổn thất hàng hóa phương tiện vận tải để làm sở cho việc bồi thường khiếu nại bên thứ ba có liên quan Các tổ chức tín dụng, tài chính, ngân hàng có liên quan: có sở chuyển tiền đến người bán hàng người bán hàng thực đủ nghĩa vụ ghi hợp đồng Bên cạnh giám định giúp tổ chức xác định giá trị tài sản cầm cố cho vay tín dụng, đảm bảo an toàn kinh doanh Dịch vụ giám định phục vụ đắc lực cho công tác quản lí hoạt động liên quan khác Song song với vai trò to lớn dịch vụ giám định hoạt động thương mại, kể từ đất nước chuyển sang kinh tế thị trường, dịch vụ giám định góp phần phục vụ đắc lực cho công tác quản lí nhà nước, cụ thể là: • Cơ quan hải quan có tổ chức chuyên nghiệp giúp xác định xác số/khối lượng, chủng loại, chất lượng, giá cả… hàng hóa để làm thủ tục thông quan cho hàng hóa xuất nhập khẩu, để xác định đúng, đủ thuế, chống thất thu thuế, chống gian lận thương mại • Hỗ trợ quan quản lý nhà nước quản lí chất lượng hàng hóa nhằm tránh nhập hàng hoá phẩm chất, phế thải cấm… ngăn ngừa thiệt hại cho doanh nghiệp, cho nguời tiêu dùng nước, hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường; tránh xuất hàng chất lượng làm uy tín quốc gia xuất hàng tốt yêu cầu hợp đồng làm thiệt hại cho doanh nghiệp Đặc biệt, hoạt động giám định giúp kiểm soát hàng hóa lưu thông thị trường nội địa, đảm bảo chất lượng, giá trị, an toàn sử dụng, chống nạn hàng giả, từ bảo vệ quyền lợi đáng người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, ngăn chặn việc gây rối loạn thị trường nội địa • Giúp quan quản lí, xí nghiệp sản xuất… làm tốt công tác môi trường: hoạt động giám định giúp doanh nghiệp, quan đánh giá, xác định tác động đến môi trường trình xây dựng công trình trình sản xuất thông qua việc giám định mức độ ô nhiễm không khí, nước, đất… Đặc biệt trình công nghiệp hóa, phải nhập nhiều máy móc thiết bị từ nước ngoài, giám định giúp nhà nước, giúp doanh nghiệp nhập máy móc thiết bị theo yêu cầu, không nhập máy móc thiết bị lạc hậu, tránh cho đất nước trở thành “bãi rác công nghệ” giới • Liên quan đến công tác giám định có hoạt động thẩm định giá Đặc biệt, điều kiện đất nước đẩy mạnh đầu tư công trình công nghiệp trình cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động có ý nghĩa lớn việc định giá tài sản, máy móc thiết bị, giá trị doanh nghiệp… Thẩm định giúp cho việc mua bán tài sản, máy móc thiết bị, định giá doanh nghiệp sát với giá trị thị trường, giảm thiểu thiệt hại xẩy • Trong kinh tế phát triển, hoạt động có liên quan đến giám định tư vấn Tổ chức giám định có đầy đủ điều kiện để tư vấn cho khách hàng pháp lí thương mại, chất lượng hàng hóa, vấn đề liên quan đến xuất nhập khẩu, tư vấn xây dựng áp dụng hệ thống quản lí chất lượng quốc tế nhằm vận hành công việc tốt nhất, hiệu • Một chức quan trọng giám định phục vụ quan điều tra, tòa án, trọng tài kinh tế Với chuyên môn mình, tổ chức giám định giúp xác định số/khối lượng, chất lượng, chủng loại, giá cả… hàng hóa/tài sản phục vụ cho công tác điều tra, xử án liên quan đến vi phạm pháp luật tham ô, buôn lậu, gian lận, trộm cắp kể có tranh chấp bên tham gia thực hợp đồng thương mại 1.3 Các loại hình giám định 1.3.1 Các dịch vụ giám định hàng hải Giám định hàng hóa dịch vụ giám định điều kiện, tình trạng, khả chuyên chở tàu Giám định nguyên nhân, mức độ tổn thất loại hàng hóa tàu chuyên chở phục vụ cho việc tính toán bồi thường tổn thất theo hoepj đồng bảo hiểm Các dịch vụ giám định hàng hải bao gồm: - Giám định thuê trả tàu Giám định số lượng tàu hàng lỏng Giám định tình trạng tàu trước mua bán BH TNDS Giám định kín hầm hàng, kín hầm hàng Điều tra tổn thất đâm va điều tra nguyên nhân Giám định tổn thất thân, vỏ, máy tàu biển 1.4 Quy trình chung thực nghiệp vụ giám định Thông thường nghiệp vụ giám định thường thực theo trình tự sau: a Tiếp nhận kiểm tra giấy yêu cầu giám định Nơi nhận giấy yêu cầu giám định công ty, văn phòng đại diện nhiều trường hợp, giám định viên trường, giấy yêu cầu giám định gửi qua giám định viên Các loại giấy yêu cầu giám định thường gặp là: - Giấy yêu cầu giám định tổ chức giám định cung cấp Giấy yêu cầu giám định qua điện thoại Giấy yêu cầu giám định giám địn hãng tàu biển, hàng không cung cấp Giấy yêu cầu giám định tổ chức quốc tế cung cấp Kiểm tra nghiên cứu giấy tờ, tài liệu liên có liên quan mà bên yêu cầu giám định cung cấp b Đánh giá khả kĩ thuật xác định điều kiện thực nghiệp vụ giám định Sau nghiên cứu giấy yêu cầu giám định tài liệu có liên quan nhằm xác định : hạng mục yêu cầu giám định, đối tượng yêu cầu, phương pháp tiến hành giám định…từ tiến hành xem xét khả kĩ thuật điều kiện thực công tác giám định phương diện sau: - Về nhân lực: yêu cầu chuyên môn, số lượng giám định viên, cộng tác viên Thiết bị: Loại thiết bị, chủng loại, số lượng Vật tư: công cụ đo nước, đo dầu, máy ảnh Tài liệu giám định: biên giám định trường, giấy tờ tài liệu chuẩn bị phù hợp với hạng mục đối tượng yêu cầu - Dự kiến thời gian làm việc, bố trí phương tiện, nhà nghỉ c Chấp nhận từ chối nghiệp vụ giám định Khi nghiên cứu xong khả kĩ thuật điều kiện thực hiện, tổ chức giám định gửi văn thông báo đến khách hàng để chấp nhận từ chối thực yêu cầu giám định ghi tờ giấy yêu cầu giám định Nếu văn từ chối tiếp nhân cần nêu rõ lí từ chối d Chào phí giám định Khi chấp nhận yêu cầu giám định, tổ chức giám định gửi thông báo phí cho khách hàng Trên thông báo ghi rõ cách tính phí, đơn vị tính phí thỏa thuận khác hoa hồng, thời gian hình thức toán Phí giám định có thêt bên thỏa thuận lại ghi hợp đồng giám định • Cách tính phí giám định: Phí giám định thường tính theo cách chủ yếu sau: - Thỏa thuận trọn gói theo khu vực giám định, tùy theo công việc cụ thể tiến hành vụ việc - Tính theo tỉ lệ % giá trị lô hàng, khối lượng hàng hóa giám định - Tính theo số ngày công e Thực nghiệp vụ giám định Các giám định viên thực nghiệp vụ giám định theo trình tự sau: Bước 1: công tác chuẩn bị: - Xác định hạng mục, đối tượng yêu cầu giám định Xác định phương pháp giám định Chuẩn bị thiết bị, dụng cụ vật tư cần thiết phục vụ cho công tác giám định Dự kiến coong việc, tình phát sinh qua trình thực nghiệp vụ đề hướng giải sơ Bước 2: công tác trường - Các giám định viên có mặt trường theo thời gian địa điểm ghi tờ giấy yêu cầu giám định - Tiến hành công tác cần thiết để thực giám định theo yêu cầu hợp lí mà khách f hàng yêu cầu Lập biên trường Thu thập số liệu, tính toán đưa kết giám định Lập chứng thư nháp Thu thập tài liệu giấy tờ cần thiết có liên quan Lập chứng thư giám định gửi cho khách hàng Trên sở kết chứng thư nháp biên trường để lập nên chứng thư giám định gửi cho khách hàng Ngôn ngữ thể chứng thư tiếng anh tiếng việt tùy theo yêu cầu khách hàng g Lưu trữ hồ sơ giám định Bộ hồ sơ lưu trữ công ty gồm đầy đủ chứng thư, biên trường giấy tờ có liên quan Thông thường hồ sơ lưu trũ 03 năm, hồ sơ vụ việc có phát sinh tranh chấp cần lưu trữ vong 05 năm 1.5 Phương pháp giám định hàng hóa xuất nhập 10  Nhìn vào bảng tổng hợp ta thấy số hợp đồng thực doanh thu lĩnh vực giám định hàng hải công ty tháng cuối năm 2015 tăng so với kì năm trước số hợp đồng kí kết thực 63 hợp đồng, tăng hợp đồng so với năm 2014 làm tổng doanh thu đạt 394.099.296 VND tăng 78.050.111 VND so với kì năm trước tương ứng 24,69% Trong nhóm nhiệm vụ giám định thuê trả tàu giám định Bunker Bunkering có biến động tăng số hợp đồng thực doanh thu, nhóm dịch vụ có biến động giảm so với tháng cuối năm 2014 gồm giám định P&I giám định độ kín hầm hàng giám định tổn thất tàu điều tra tai nạn hàng hải Trong tháng cuối năm 2014: + Giám định P&I có 03 hợp đồng thực hiện, mang lại 18.520.000 VND doanh thu công ty, giảm hai hợp đồng 6.828.443 VND doanh thu so với kì năm 2014 + Giám định kín hầm hàng, có 22 hợp đồng kí kết, giảm hợp đồng so với năm 2014 + Giám định tổn thất điều tra tai nạn hàng hải: thàng đầu năm 2015 công ty chưa kí kết hợp đồng loại dịch vụ giám định thường xuyên công ty b Hiệu công tác giám định lĩnh vực giám định hàng hóa XNK Trong lĩnh vực giám định hàng hóa XNK, công ty cung cấp dịch vụ sau: + Giám định số lượng, tình trạng hàng hóa trước sau xếp/ dỡ hàng + Giám định khối lượng hàng hóa theo mớn nước + Giám định quy cách, phẩm chất tình trạng hàng hóa + Giám định tình trạng tổn thất hàng hóa Dịch vụ giám định hàng hóa XNK hoạt động đem lại doanh thu lớn cho doanh nghiệp năm gần Hoạt động giám định khối lượng hàng hóa thép mớn nước coi ngành dịch vụ mũi nhọn công ty Với 50 hợp đồng 45 kí kết thực tháng cuối năm 2015, mang lại doanh thu 400.000.000.000 đồng cho công ty Phương pháp giám dịnh khối lượng hàng hóa theo mớn nước công ty trọng mạnh, khóa đào tạo hướng dẫn quy trình nghiệp vụ tổ chức thường xuyên nhằm trao đổi kiến thức, kĩ làm việc giám định viên công ty Các hoạt động giám định khác công ty hoạt động hiệu song số hợp đồng kí kết chưa nhiều, giá trị hợp đồng chưa cao 2.4 Kết đạt được, thuận lợi khó khăn công ty a Kết đạt Trong suốt thời gian hoạt động, công ty cổ phần tập đoàn Viancontrol hải phòng đạt thành công đáng kể Doanh thu công ty tăng qua năm, số hợp đồng kí kết thực tăng tất hạng mục Các hợp đồng dài hạn kí kết thay cho hợp đồng vụ việc Trong năm 2015, công ty kí kết nhiều hợp đồng, làm đại diện cho nhiều chủ hàng lớn lĩnh vực giao nhân, giám định khối lượng tổn thất hàng hóa họ có hàng chuyển khu vực miền bắc Chất lượng dịch vụ giám định mà công ty cung cấp ngày nâng cao, chuyên gia lĩnh vực khách hàng đánh giá cao Kết chứng thư giám định xác đáp ứng đầy đủ yêu cầu khách hàng đưa đồng thời tin cậy cho tranh chấp phát sinh Công ty có đội ngũ nhân viên giám định trẻ, động sáng tạo Đây vừa thuận lợi, vừa khó khăn vủa công ty Đội ngũ nhân viên trẻ nên kinh nghiệm làm việc chưa nhiều, chưa xử lí tốt tình khác laj phát sinh trình giám định Công ty xây dựng cho quy trình giám định khái quát, cụ thể hóa công việc cần thiết cụ giám định, tài liệu hướng dẫn giúp giám định viên thực tốt công tác giám định, giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đem lại hiệu cao 46 b, Những thuận lợi b1 Yếu tố khách quan + Nền kinh tế đất nước giới đà phục hồi, nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa tăng cao, dịch vụ vận chuyển đường biển đẩy mạnh Hằng năm nước ta xuất lượng nông sản lướn giới, đồng thời nhập lướn lượng máy móc thiết bị, đồ tiêu dùng mặt hàng khác Nhu cầu giám định mặt hàng khác ngày tăng Đây hội tốt cho công ty, tổ chức giám định hoạt động mở rộng thị trường + Các sách pháp luật nhà nước dịch vụ giám định ngày rõ ràng, thoáng hơn, tạo điều kiện cho công ty giám định hoạt động + Tuyến hoạt động hàng hải hoạt động qua khu vực biển Đông ngày diễn tấp nập, cảng biển xây dựng, cải tạo nâng cao chất lượng phục vụ thu hút nhiều tàu vào hoạt động Các dịch vụ hàng hải theo phát triển theo có dịch vụ giám định b2 Các yếu tố chủ quan + Công ty cung cấp dịch vụ giám định chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu khách hàng đặt với mức phí thấp so với số tổ chức giám định nước Đây thuận lợi cạnh tranh giá công ty + Nhận thức tầm quan trong việc nâng cao khả cạnh tranh, công ty chủ động đa dạng hóa loại hình dịch vụ giám định Bên cạnh giữ vững củng cố ưu dịch vụ giám định chủ đạo thẩm định xăng dầu, giám định khối lượng hàng hóa theo phương pháp mớn nước + Công ty tổ chức giám định đầu tien Việt Nam, nhiều khách hàng tìm đến công ty địa tin cậy, an toàn, đem lại hiệu tốt c Khó khăn - Chính sách Xuất nhập khẩu, đầu tư nhà nước giảm/ thay đổi ảnh hưởng lớn đến công việc Công ty 47 - Khó khăn doanh nghiệp xuất nhập nước, nhiều doanh nghiệp thua lỗ, hoạt động cầm chứng, buộc họ phải giảm yêu cầu giám định chậm toán phí giám định cho công ty - Cạnh tranh gay gắt tổ chức giám định nước thị trường Việt Nam, làm cho giá phí giám định giảm, công việc bị chia sẻ - Đòi hỏi khách hàng, thị trường ngày cao buộc Vinacontrol phải có đội ngũ giám định viên có trình độ, lực, đào tạo đáp ứng để có dịch vụ - Sai sót thực vụ giám định dẫn đến tổn thất vật chất, giảm lợi nhuận - Nhiều loại chi phí tăng, tăng lương ảnh hưởng đến lợi nhuận việc thực mục tiêu kinh doanh - Thay đổi Tỷ giá từ giao dịch mua bán đơn vị tiền tệ VND, cụ thể với Vinacontrol đồng đô la rủi ro công ty gặp phải d Định hướng phát triển • Các mục tiêu chủ yếu Công ty: - Mục tiêu Vinacontrol: phấn đấu trở thành tổ chức giám định mạnh, có uy tín nước quốc tế; nâng cao lực nhằm trở thành đơn vị nhà nước tin tưởng, định quan kiểm tra phục vụ quản lý nhà nước - Phát triển Vinacontrol theo định hướng đa dạng hóa ngành nghề kinh doanh, lấy trọng tâm dịch vụ giám định – phân tích/ thử nghiệm dịch vụ liên quan - Đào tạo đội ngũ cán bộ, công nhân viên có trình độ, tác phong làm việc chuyên nghiệp 48 • Chiến lược phát triển trung dài hạn - Mở rộng phát triển dịch vụ liên quan đến giám định, dịch vụ kỹ thuật cao; - Tập trung đầu tư lĩnh vực kiểm tra phục vụ yêu cầu quan quản lý nhà nước; - Tăng cường hợp tác quốc tế, khai thác nguồn khách hàng nước • Các mục tiêu môi trường, xã hội cộng đồng - Hỗ trợ quan QLNN quản lý chất lượng hàng hóa, tránh nhập hàng hóa chất lượng; ngăn ngừa thiệt hại cho doanh nghiệp, người tiêu dùng nước, hạn chế ảnh hưởng xấu đến môi trường… - Giám định chất lượng hàng hóa lưu thông nước, giá trị, an toàn sử dụng, từ bảo vệ quyền lợi đáng người tiêu dùng, bảo vệ sức khỏe cộng đồng… CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL 3.1 Chiến lược cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng Vinacontrol- với mục tiêu cung cấp dịch vụ tốt tới khách hàng, công ty tin tưởng lực giá trị cốt lõi lợi cạnh tranh tuyệt đối Năng lực cạnh tranh thể khía cạnh cá nhân, hệ thống kỹ thuật Mỗi cá nhân trở thành thành viên Vinacontrol phải trải qua khâu tuyển dụng, định hướng công việc, đào tạo, đánh giá tay nghề định kỳ, nhằm đảm 49 bảo đội ngũ cán bộ, giám định viên, thẩm định viên, kỹ thuật viên vừa trình độ cao chuyên ngành phụ trách, vừa có tác phong làm việc nhiệt tình, chuyên nghiệp Mạng lưới Vinacontrol phát triển mở rộng mạnh mẽ thành 26 công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, phòng thử nghiệm đại đặt thành phố lớn, cảng biển, trung tâm thương mại, cửa Việt Nam hệ thống đối tác, cộng tác viên nhiều quốc gia giới, mang lại an tâm tin cậy cho khách hàng bước đường kinh doanh Năng lực kỹ thuật yếu tố then chốt khác Tại công ty chủ động cập nhật tiến khoa học kỹ thuật, đầu tư nâng cấp trang thiết bị, đổi hệ thống quy trình phương pháp, mở rộng phạm vi, chủng loại hàng hóa, phát triển dịch vụ mới, dịch vụ đòi hỏi kỹ thuật, công nghệ cao, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu khách hàng Có thể nói, dịch vụ cung cấp Vinacontrol trung thành với nguyên tắc hoạt động “Độc lập - Trung lập - Khách quan”, theo phương châm phục vụ “Chính xác - Trung thực - Kịp thời”, dựa tinh thần hợp tác, chia sẻ, kết nối, với khách hàng “Nâng cao chất lượng, hướng tới thành công” 3.2 Dư địa lĩnh vực giám định hàng hóa XNK Việt Nam giai đoạn Triển vọng ngành giám định hàng hóa XNK Việt Nam lớn Nguyên nhân Việt Nam ngày hội nhập sâu với kinh tế giới khiến cho khối lượng hàng hóa xuất nhập vào Việt Nam tăng lên rõ rệt; chủng loại hàng hóa phong phú, đa dạng mẫu mã, kiểu dáng tính chất; nhu cầu khách hàng trở nên đa dạng khắt khe; hoạt động kiểm tra giám sát quan QLNN ngày thắt chặt; nhiều hàng rào kỹ thuật, tiêu chuẩn, quy chuẩn dựng lên nhằm bảo vệ sản xuất nước quyền lợi người tiêu dùng 50 Trong đó, lĩnh vực liên quan đến an toàn người như: An toàn thực phẩm; đồ chơi trẻ em; vải vóc, quần áo; môi trường; sản phẩm hàng hóa, vật dụng liên quan trực tiếp đến đời sống sinh hoạt hàng ngày khác Chính phủ nước đặc biệt ưu tiên quản lý giai đoạn tới Những yếu tố mở nhiều hội cho doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giám định Tuy nhiên, đặt không thách thức, đòi hỏi tổ chức giám định có lực thực sự, dám mạnh dạn đầu tư người, đầu tư công nghệ, phục vụ chuyên nghiệp, bám trụ lại thị trường Tổ chức giám định cần trở thành người đồng hành tin cậy, trung lập khách quan bảo vệ quyền lợi đáng bên mua bên bán, hỗ trợ cho doanh nghiệp Việt Nam hoạt động giao thương, cánh tay nối dài quan QLNN tích cực tham gia vào việc tư vấn, xây dựng triển khai thực chủ chương sách quản lý chất lượng Nhà nước, góp phần bảo vệ an toàn, sức khỏe, đời sống quyền lợi người tiêu dùng 3.2.1 Cơ hội Vinacontrol - doanh nghiệp hoạt động ngành giám định, dịch vụ đặc thù gắn liền với hoạt động xuất nhập khẩu, Công ty Cổ phần Tập đoàn Vinacontrol (VNC) cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp nước, doanh nghiệp FDI vốn nhiều tiềm lại chưa thể thâm nhập sâu Ngành giám định hàng hóa biết đến mắt xích quan trọng hoạt động ngoại thương Bằng nghiệp vụ kỹ thuật, công ty giám định xác định tình trạng thực tế hàng hóa phẩm chất, quy cách, số lượng, khối lượng, bao bì, đóng gói, an toàn vệ sinh, trị giá… Sau đó, chứng thư giám định cung cấp cho bên yêu cầu Đây chứng từ cần thiết cho giao thương quốc tế trình thông quan hàng hóa 51 Hiện doanh nghiệp tập trung cung cấp dịch vụ cho lĩnh vực giám định hàng hóa xuất nhập khẩu, mua bán nội địa nhằm cung cấp chứng thư cho chứng từ giao nhận hàng; dịch vụ giám định/thử nghiệm phục vụ quản lý nhà nước Do ngành dịch vụ với tảng, quan hệ khách hàng xây dựng uy tín, nên thương hiệu yếu tố tiên cho thành công Là doanh nghiệp lĩnh vực giám định, tập đoàn có thị phần lớn (khoảng 40%) đội ngũ giám định viên có kinh nghiệm chuyên môn cao Thương hiệu Vinacontrol nhờ dần tạo dựng chỗ đứng Từ năm 2014, lợi nhuận sau thuế cho thấy dấu hiệu tăng trưởng lạc quan nhờ hồi phục hoạt động ngoại thương Giai đoạn trước năm 2010, tốc độ tăng trưởng VNC ấn tượng với mức CARG doanh thu lợi nhuận sau thuế đạt 40% 50% Tuy nhiên giai đoạn 2011-2013, tốc độ tăng trưởng giảm mạnh, chí lợi nhuận sau thuế âm Theo phân tích CTCK Rồng Việt (VDSC), biên lợi nhuận gộp VNC có sụt giảm đáng kể số trung bình 33% (2006-2010) tụt xuống 25% Theo chia sẻ doanh nghiệp, kinh tế suy thoái dẫn đến tác động dây chuyền Cụ thể hàng hóa xuất nhập giảm mạnh khiến nhiều doanh nghiệp xuất nhập gần phá sản Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ giám định chịu ảnh hưởng Thêm vào đó,doanh nghiệp buộc phải chia sẻ khó khăn với khách hàng thông qua hình thức giảm phí, kéo dài thời gian toán Từ đó, nhiều khoản nợ khó đòi bắt đầu xuất khách hàng khả chi trả Trong năm 2013, VNC chủ động trích lập dự phòng cho khoản nợ khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng 64% Từ đầu năm 2014, với hồi phục kinh tế hoạt động ngoại thương, VNC bắt đầu trở lại chu kỳ tăng trưởng Doanh thu lợi nhuận sau thuế năm 2014 ấn tượng, tăng 22% 55% so với kỳ Những biến chuyển 52 tích cực lợi nhuận sau thuế chủ yếu đến từ doanh thu, biên lợi nhuận ròng nhiều cải thiện Trong thời gian tới, xu hướng tiếp diễn, sức ép cạnh tranh ngày gay gắt khiến VNC phải tăng chi phí bán hàng nhằm giữ vững thị phần Biên lợi nhuận ròng phục hồi với tốc độ chậm khó trở mốc hoàng kim trước Với dự báo tăng trưởng khả quan hàng hóa xuất nhập (tăng 6,52%) từ 2015-2019 nhờ việc ký kết hiệp định tự thương mại, kỳ vọng ngành giám định, có VNC, hưởng lợi 3.2.2.Thách thức Cơ hội thực tế VNC chưa thể tận dụng nhóm doanh nghiệp FDI chiếm đến 70% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, kéo theo ưu doanh nghiệp giám định nước Điều đồng nghĩa với việc VNC ít, chí không tham gia lĩnh vực giám định liên quan đến hàng hóa từ khu vực FDI Trong mối quan hệ giao thương, doanh nghiệp nhập nước thường bên định đơn vị giám định có khuynh hướng lựa chọn công ty giám định quốc tế nhằm giảm bớt rủi ro, thương vụ làm việc với đối tác Việt Nam Do đó, việc doanh nghiệp giám định ngoại ngày gia tăng có mặt thị trường khu vực nội địa điều khó tránh khỏi Sự trỗi dậy doanh nghiệp ngoại SGS, Bureau Veritas (BV), Intertek… dần chiếm thị phần mà trước VNC mạnh gạo, dầu thô, hàng tiêu dùng Do đó, nhân tố doanh nghiệp nước trở thành mối quan ngại Vinacontrol Theo đó, doanh nghiệp chịu sức ép cạnh tranh từ đối thủ nước Đây xu chung cạnh tranh giành thị phần năm gần trở nên khốc liệt lĩnh vực Với thực tế này, nhà đầu tư kỳ vọng Vinacontrol trì ổn định thị phần tăng trưởng theo tốc độ tăng lưu lượng hàng hóa xuất nhập khu vực nước 53 Hy vọng lột xác Vinacontrol thời điểm đến từ hoạt động thoái vốn Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) Hiện SCIC sở hữu 30% số lượng CP có lộ trình thoái vốn năm Theo VDSC, việc thay đổi cổ đông lớn có lợi doanh nghiệp có đối tác chiến lược nước ngành Khi đó, VNC có hội trở thành mắt xích hợp đồng quản lý rủi ro, chất lượng công ty giám định mẹ tập đoàn đa quốc gia Với hợp tác này, VNC có nhiều hội thâm nhập vào phân khúc FDI Đồng thời, Vinacontrol nhận chuyển giao quyền cấp chứng nhận chất lượng ISO, GlobalGap… dịch vụ khác từ công ty mẹ để giải toán tăng trưởng Kịch tạo cho VNC chuyển biến tích cực tương lai Tuy nhiên, tại, phương án thoái vốn chưa SCIC công bố chi tiết 3.3 Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu công tác giám định 3.3.1 Các biện pháp nâng cao hiệu xuất phát từ phía công ty Nâng cao hiệu công tác giám định hay nâng cao kết giám định cần phải có biện pháp thích hợp, sát với thực tế : • Con người - Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực trạng thái định nguồn nhân lực thể mối quan hệ yếu tố cấu thành nên chất bên nguồn nhân lực yếu tố tinh thần, thể lực trí lực Không giống nguồn lực khác như: nguồn lực tài chính, nguồn lực vật chất, nguồn lực công nghệ… Nguồn nhân lực nguồn lực đặc biệt song thiếu, định tới thành bại tổ chức Nguồn nhân lực nguồn lực có vai trò quan trọng định tới phát triển kinh tế xã hội Vì vậy, đầu tư cho nguồn nhân lực đầu tư mang lại hiệu lâu dài bền vững 54  Cách thức thực hiện: • Công ty phải không ngừng cử, đưa giám định viên giao lưu chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với đơn vị giám định khác khu vực quốc tế • Thường xuyên mở buổi hội thảo chuyên đề để toàn thể giám định viên trao đổi kinh nghiệm làm việc, kiến thức chuyên môn,đề xuất ý kiến nhân • Thường xuyên thay đổi phương pháp tuyển dụng để đâu tuyển dụng tốt nhất, thực việc tuyển dụng cách công bằng, văn minh tránh tình trạng tiêu cực • Tạo điều kiện không ngừng để nhân viên nâng cao trình độ tiếng anh trình độ chuyên môn định • Có kiểm tra trình độ chuyên môn tiếng anh định kỳ Khi không đáp ứng mức nhật định kiểm tra cần phải sa thải thành thực • Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên • Liên hệ với đơn vị giám định khác tổ chức buổi dã ngoại trời, gặp mặt nhân viên đơn vị • Có chế độ thưởng phạt rõ ràng,” thưởng cao, phạt cao” • Thường xuyên tạo suất học bổng cho sinh viên đại học cao đẳng để thu hút nguồn chất xám • Tuyển trọn nhân viên kiến thức chuyên môn phải thái độ trung thực, thân thiện với khách hàng • Yêu cầu giám định viên am hiểu luật pháp, tiếp cận với sách thay đổi Nhà nước • Bên cạnh việc nâng cao chất lượng cho nhân viên nhà quản lý lãnh đạo cần phải làm gương, trung thực, công tư phân minh, có thái độ mềm mỏng với nhân viên * Mục tiêu giải pháp: - Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực đồng nghĩa với việc nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Công ty 55 - Tuyển chọn ứng viên có lực, trình độ chuyên môn cao đáp ứng yêu cầu tính chất phức tạp công việc - Tiết kiệm chi phí, thời gian việc đào tạo sau tuyển dụng • Trang thiết bị Ngoài việc trang bị đầy đủ thiết bị cần thiết để phục vụ cho công tác giám định chất lượng thiết bị ảnh hướng không nhỏ đến kết giảm định hiệu công việc giám định Cách thức thực hiện: • Trang bị đầy đủ thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc cách huy động vốn đầu tư từ nhà đầu tư, vốn từ công ty mẹ • Tham khảo chuyên gia thiết bị việc chọn mua trang thiết bị • Việc đầu tư mua thiết bị phải có kế hoạch rõ ràng, công khai , chuẩn bị kỹ lưỡng • Lắp đặt trang thiết bị, theo dõi thái độ nhân viên với khách hàng Mục tiêu giải pháp - Thực việc giám định cách nhanh chóng, hiệu với độ xác cao - Giảm chi phí giám định - Bảo đảm an toàn lao động cho giám định viên 3.3.2 Các biện pháp thị trường - Công ty cần tiếp tục trì thị trường truyền thống - Bên cạnh đó, công ty cần phát triển thêm thị trường - Công ty cần trọng đến việc đầu tư cho chất lượng dịch vụ, đổi trang thiết bị đại triệt để tận dụng thành tựu khoa học công nghệ - Hiện xu hướng tự hóa thương mại quốc tế liền với cạnh tranh gay gắt tạo nhiều hội cho doanh nghiệp Để hòa nhập vào trình mà không chủ động, công ty cần nghiên cứu, tận dụng phát triển lợi có từ việc hội nhập, đồng thời tranh thủ tối đa ủng hộ hợp tác quốc tế 56 - Công ty cần nghiên cứu, góp vốn nhận góp vốn, liên doanh liên kết với doanh nghiệp xuất nhập để tăng cường mối quan hệ vs doanh nghiệp nước, mang lại nhiều khách hàng tiềm 57 Kết Luận Hiện nay, lĩnh vực giám định vô phong phú đa dạng, bao trùm tất mặt đời sông kinh tế xã hội Ngày có nhiều công ty, tổ chức cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ giám định Ngành dịch vụ giám định phát triển không ngừng với phát triển kinh tế đất nước giới đặt khó khăn thách thức cho công ty hoạt động cho lĩnh vực Công ty cổ phần tập đoàn Vinacontrol chi nhánh Hải Phòng công ty có kinh nghiệm lĩnh vực giám định, cung cấp cho khách hàng dịch vụ tốt nhất, đạt tin cậy tín nhiệm từ khách hàng Loại hình dịch vụ giám định không mẻ Việt Nam song tồn nhiều đề trình thực hienj nghiệp vụ xảy tranh chấp liên quan tới hàng hóa giám định, chứng thư giám định…Để tránh gặp phải cố vậy, người làm công tác giám định việc nâng cao trình độ nghiệp vụ, phải tìm hiểu nắm luật pháp nước, tránh tranh chấp phát sinh không đáng có Cuối cùng, em xin chân thành cám ơn thầy Bùi Thanh Hải bảo tận tình giúp em hoàn thành khóa luận 58 Tài liệu tham khảo Báo cáo thường niên (2015) tập đoàn Vinacontrol http://www.tailieudoc.net/d5079-56-dich-vu-dam-dinh-hang-hoa-xuat- nhap-khau.html http://www.vinacontrol.com.vn/ http://vinacontrol.com.vn/gioi-thieu/bai-viet-ve-giam-dinh/247-gi-i-thiu-chung-v-giam-d-nh.html http://vinacontrol.com.vn/gioi-thieu.html http://vinacontrol.com.vn/gioi-thieu/lich-su-hinh-thanh-va-phattrien.html http://vinacontrol.com.vn/cong-ty-thanh-vien/vinacontrol-haiphong.html 59
- Xem thêm -

Xem thêm: giám định lô hàng xe lăn bánh của công ty cổ phần tập đoàn vinacontrol chi nhánh hải phòng , giám định lô hàng xe lăn bánh của công ty cổ phần tập đoàn vinacontrol chi nhánh hải phòng , giám định lô hàng xe lăn bánh của công ty cổ phần tập đoàn vinacontrol chi nhánh hải phòng , CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÍ THUYẾT VỀ DỊCH VỤ GIÁM ĐỊNH, CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL, 4 Kết quả đạt được, thuận lợi và khó khăn của công ty., CHƯƠNG III : ĐỀ XUẤT CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC GIÁM ĐỊNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁM ĐỊNH VINACONTROL

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay