Bài 3 sự hình thành và phát triển cung răng sữa

18 214 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:38

Bài SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CUNG RĂNG SỮA MỤC TIÊU : Trình bày trình tự mọc sữa Trình bày hình thành khớp cắn sữa Trình bày tiêu chuẩn hớp cắn sữa lý tưởng Trình bày thay đổi khớp cắn sữa 1.1 SỰ HÌNH THÀNH BỘ RĂNG SỮA VÀ KHỚP CẮN Trình tự mọc Bảng 3.1 Tuổi khoáng hóa , mọc đóng chóp sữa Tuần thứ IU Tháng thứ IU Tuần thứ IU Tháng thứ IU Tuần thứ IU Tháng thứ IU Tháng 7-9 Tuần thứ IU Tháng thứ IU Tháng 912 Tháng 18 Tháng 3-4 Tháng 4-5 Tháng 6-7 Đóng chóp 2tuổi 2-2,5 tuổi Bắt đầu tiêu chân tuổi Thay tuổi Hình thành mầm Bắt đầu khoáng hóa Giai đoạn I : 1,5 năm phát triển Giai đoạn II:2-3 năm ổn định Giai đoạn III:2-3 năm tiêu Hoàn thành thân Mọc Tuần thứ IU Tháng thứ IU Tháng 6-9 Tháng 12 Tháng 12 Tháng 24 tuổi 2,5-3 tuổi 3,5-4 tuổi 5-5,5 tuổi 6-7 tuổi 5,5 tuổi 6,5 tuổi tuổi 11 tuổi tuổi 10 tuổi Sự phát triển xương hàm Giai đoạn sơ sinh đến tháng tuổi : Cung huyệt ổ trẻ sơ sinh gọi Gum pads Đây 1.2 màng nhầy dày lên lợi, chúng nhanh chóng phân nhỏ phân đoạn vị trí cho phát triển Chúng có màu hồng Gum pads chia thành phần phía má (môi) phần phía lưỡi mà sau biệt hóa Các rãnh ngang chia Gum pads thành 10 đoạn nhỏ Rãnh nanh hàm sữa thứ gọi khe bên, vị trí giúp cho việc ∗ − đánh giá mối quan hệ cung Gum pads hàm có hình móng ngựa , có : Rãnh lợi ngăn cách Gum pads với − Rãnh bắt đàu từ nhú cửa, mở rộng phía sau tới rãnh lợi vùng − ∗ − − − nanh tiếp tục kéo dài phía sau, kết thúc vùng hàm Khe bên Gum pads hàm hình chưa U, có đặc điểm : Rãnh lợi : có mở rông Gum pads phía lưỡi Rãnh : nối với rãnh lợi vùng nanh Khe bên Hình 3.1: Gum pads hàm (A), Gum pads hàm (B) Hình 3.2: Gum pads hàm trẻ lúc sinh Môí quan hệ Gum pads: − Cắn hở vùng trước trạng thái nghỉ, chạm vùng hàm Lưỡi đẩy phía trước qua khoảng Khoảng liên hàm khép lại sữa mọc lên Như trình tự sửa chữa bất thường − − − − phát triển Hoàn thiện cắn chìa Khớp cắn loại II Gum pads hàm lồi Rãnh bên hàm phía sau rãnh bên hàm Chuyển động chức hàm phần lớn theo chiều đứng mở rộng chút theo chiều trước sau Không thấy chuyển động sang bên Hình 3.3: Mối quan hệ Gum pads Quan hệ xương hàm trẻ sơ sinh : Không thấy mối quan hệ cắn mối quan hệ xương hàm rõ rệt trẻ sơ sinh Vì thế, quan hệ xương hàm trẻ sơ sinh dùng làm tiêu chuẩn chẩn đoán để dự đoán chắn khớp cắn sau sữa Sự phát triển xương hàm : Trong trình phát triển, xương hàm xương hàm phát triển theo hướng, chủ yếu hướng ngang Ở hàm chủ yếu đường khớp (ngoài bồi xương ngoại vi, mọc tạo xương ổ răng, phát triển sọ đẩy xương hàm trước), hàm tăng trưởng cấu trúc sụn đường (ngoài phát triển lồi cầu đến 16 tuổi, mỏm vẹt, thay sụn cằm thuộc sụn Meckel xương, bồi xương tiêu xương diễn suốt đời chậm ) Xương hàm : phát triển xương hàm theo hướng − Ra trước : Do phát triển sọ xương mía đẩy khối cửa nanh − trước Hướng ngang : vùng hàm, phụ thuộc vào đường khớp dọc hoạt hóa má Khoảng cách liên nanh sớm bị cố định vào khoảng tuổi − Ra sau : chủ yếu tượng bồi đắp tiêu xương lồi củ tuổi dậy Cùng Cùng với tượng việc phát triển hàm phía sau − giúp cho xương hàm phát triển phía sau Hướng đứng : liên quan đến phát triển xương ổ 15 − tuổi Hướng : hướng ngang đường khớp dọc Xương hàm : xương hàm phát triển chủ yếu theo hướng : − Hướng trước –sau : Do tượng tiêu bồi đắp phía sau tác dụng − − Hướng ngang : đường khớp cằm Hướng đứng : phát triển theo hướng đứng cành lên, lồi cầu đẩy lùi góc hàm sau làm vị trí lỗ ống thay đổi nhiều , lúc – tuổi nằm mặt phẳng cắn, -7 tuổi nằm ngang mức mặt phẳng cắn, – 11 tuổi nằm phía mặt phẳng cắn, 12 tuổi giống người lớn Đường khớp xương hàm nhanh chóng cốt hóa ½ cuối năm Ngược lại đường khớp hàm tiếp tục tang trưởng cho đén phát triên tăng trưởng mặt kết thúc ( thường đến 14 tuổi ) Hàm hàm điều chỉnh tương quan với theo chiều ngang nhờ ăn khớp hai cung răng hàm sữa vào ăn khớp Như phát triển chiều rộng cung hàm xác định chủ yếu theo phát triển có giới hạn hàm : khả tăng trưởng đường khớp xương hàm có tác dụng mức giới hạn sau phần sụn xương hàm cốt hóa Ở giai đoạn, cung có đặc trưng riêng biệt hình thái, chức năng, mức độ tăng trưởng tương quan với thành phần khác hệ thống đầu – mặt Nhìn chung nam có kích thước cung lớn nữ Chiều dài chiều rộng cung hàm lớn cung hàm dưới, cung hàm phủ cung hàm (một số tác giả khác cho tương tự ) Sự tăng trưởng phía trước xương ổ (được đo đến hai nanh) : Ở loại cung thưa cung khít, tăng trưởng phía trước xương ổ Khi sinh hàm phát triển nhiều hàm dưới, làm cho mặt trẻ lồi nhìn nghiêng Trong trình phát triển hàm tăng trưởng nhanh hơn, giai đoạn tăng trưởng nhảy vọt thiếu niên , làm tăng tỉ lệ xương hàm làm cho mức đọ cong lồi mặt nhìn nghiêng giảm xuống Tuy nhiên, có trường hợp xương − hàm phát triển phía trước nhiều xương hàm Nguyên nhân phát triển trước cung : Mầm vĩnh viễn nằm phía lưỡi sữa, nên mọc lên phải di chuyển xương hàm phía mọc lên vị trí, − xương hàm tăng trưởng phía trước Vào lúc tuổi cối sữa thứ mọc lên, mầm nanh vĩnh viễn bắt đầu hình thành chân Sau nanh phía trước phía mọc lên, xương hàm phát triển phía trước Khi trẻ 2,5 tuổi, cối nhỏ thứ phát triển chỗ mà trước nanh phát triển Răng cối nhỏ thứ phải di chuyển phía mớii mọc lên, làm tăng kích thước chu vi cung 1.3 Sự thành lập khớp cắn sữa Khớp cắn sữa lý tưởng tiền đề cho khớp cắn lý tưởng vĩnh viễn trưởng thành Khoảng tuổi khớp cắn sữa thết lập hoàn chỉnh Giai đoạn 3- tuổi giai đoạn ổn định sữa Thời kì sữa tính từ bắt đầu có sữa mọc lúc hoảng tháng đến hàm lớn vĩnh viễn mọc vào lúc khoảng tuổi Khớp cắn vùng sau nâng đỡ kích thước dọc thiết lập lồng múi hàm sữa thứ dưới, vào khoảng tháng thứ 15 – 16 Khi mọc có tiếp xúc đầu tên, thường không vị trí mà ăn khớp với đối diện, thường phải có dịch chuyển thay đổi theo chiều – gần – xa trình mọc theo chiều đứng để đạt lồng múi sau Trong đa số trường hợp múi gần – hàm sữa thứ hàm tiếp xúc điểm hố hàm sữa thứ dưới, hố có chức phễu để hàm sữa thứ đặt vào thiết lập ăn khớp theo chế nón – phễu Trong trình ăn, khớp hai phải di chuyển nhìn chung hàm sữa di chuyển nhiều Sự ăn khớp hoàn chỉnh hàm sữa thứ kiện quan trọng việc thành lập khớp cắn sữa lần diễn lồng múi chiều cao khớp cắn xác lập Mặc dù sữa mọc đầu tiên, vai trò ăn khớp để nhai mà chủ yếu để cắn xé thức ăn Do vậy, theo nhiều tác giả thi khớp cắn sữa xem bắt đầu có hàm sữa thứ mọc Giai đoạn thành lập sữa kéo dài trung bình khoảng hai năm 1.4 Giai đoạn sữa ổn định Được tính cối lớn vĩnh viễn mọc sữa thay Trong giai đoạn từ mọc đủ 20 sữa vĩnh viễn mọc lên, có tăng trưởng cung theo chiều rộng hai nanh, đặc biêt xương hàm ĐẶC ĐIỂM KHỚP CẮN RĂNG SỮA Khớp cắn sữa có đặc điểm đa dạng, có nhiều điểm khác khe hở, tương quan hàm sữa thứ hai, độ cắn chìa, độ cắn phủ… nhóm dân cư chủng tộc khác Trên thực tế, tìm sữa có đầy đủ khớp cắn lý tưởng Chapman ( 1935 ), Friel (1953) , Grabel ( 1982 ), Walther (1982) mô tả khớ cắn lý tưởng gồm đặc điểm sau : Có khe hở sữa Có khe hở linh trưởng (ở phía gần nanh phía xa nanh ), nanh hàm liên hệ với khe linh trưởng hàm Các cửa sữa có trục gần thẳng đứng, cửa chạm vào cingulum cửa (răng cửa phủ dọc phủ ngang cửa dưới) Mặt xa hàm sữa thứ hai hàm mặt xa hàm sữa thứ hai hàm nằm mặt phẳng Hình 3.4: Các khe hở cửa sữa 2.1 2.1.1 Hình 3.5: Khe hở linh trưởng trẻ em Tương quan hai hàm Mặt phẳng đứng dọc Đường cong Spee : ổn định giai đoạn – tuổi Tuy nhiên đặc điểm hình thai đường cong Spee thay đổi nhiều theo thời gian : độ sâu giảm , độ rộng tăng Các trước thường nghiêng theo chiều đứng, độ cắn chìa cắn phủ 2.1.2 2.1.3 nhỏ Mặt phẳng ngang Mười sữa hàm tạo nên ½ vòng tròn hoàn chỉnh Cung phủ cung Mặt phẳng đứng ngang Các cửa có trục gần thẳng đứng (theo chiều gân – xa – ) Các vĩnh viễn có trục nghiêng phía xa (theo chiều gần – xa ) phía phía (theo chiều – trong) , nên trục hội tụ phía Đường nối múi múi gặp tạo nên đường cong lồi xuống gọi đường cong Monson Đặc điểm ăn khớp sữa tư lồng múi Khi xét mối tương quan múi chịu hố, gờ bên, khớp cắn lý 2.2 tưởng có mối tương quan sau : Tương quan múi – hố : Múi gần – hàm sữa thứ hàm ăn khớp với hố hàm sữa thứ hàm Múi gằn – hàm sữa thứ hai hàm ăn khớ với hố hàm sữa thứ hai hàm Múi xa – hàm sữa thứ hai hàm ăn khớp với hố ham sữa thứ hai hàm Tương quan múi – gờ bên : Múi gần – hàm sữa thứ hai hàm ăn khớp với gờ bên hàm sữa thứ thứ hai hàm Theo bình diện giới hạn phía xa hàm sữa thứ hai, có loại : − − − + Bậc phía gần Bậc phía xa Theo mặt phẳng : Mặt phẳng tận kiểu phẳng: Khi mặt xa hàm sữa thứ hai hàm nằm mặt phẳng theo chiều đứng (múi gần hàm sữa thứ hai hàm tiếp xúc với rãnh gần hàm sữa thứ hai hàm dưới) Xảy 76 % trường hợp kích thước theo chiều gần – xa + hàm sữa thứ hai hàm lớn hàm sữa thứ hai hàm Mặt phẳng tận kiểu bước gần : Khi mặt xa hàm sữa thứ hai hàm phía trước (phía gần) so với hàm sữa thứ hai hàm Xảy 14 % trường hợp kích thước the chiều gần – xa hàm sữa thứ hai hàm hàm + Mặt phẳng tận kiểu bước xa : Khi mặt xa hàm sữa thứ hai hàm phía sau (phía xa) so với mặt xa hàm sữa thứ hai hàm Xảy 10 % trường hợp Hình 3.6: Mối quan hệ hàm sữa thứ hàm hàm A: Mặt phẳng tận kiểu mặt phẳng B: Mặt phẳng tận kiểu bậc bước gần C: Mặt phẳng tận kiểu bậc bước xa 10 Đặc điểm khe hở Dựa vào khe hở người ta chia cung sữa thành hai loại cung : 2.3 2.3.1 − type I có khe hở type II khe hở Cung có khe hở : có loại khe hở sau : Khe hở linh trưởng (khe hở nguyên thủy ) : loại khe hở hay gặp , xuất mọc nằm cửa bên nanh ( trung bình 4mm ) hàm nanh hàm sữa thứ nhật hàm ( trung bình mm ) hàm Ở động vật bậc thấp khe linh − trưởng tồn suốt đời, tạo điều kiện cho lồng múi nanh Khe hở cửa sữa hàm : Đa số cung sữa có khe hở cửa sữa, cung khe hở thường cung hàm hẹp − − 2.3.2 2.4 − − − − kích thước sữa lớn bình thường Khe hở cối sữa Khe hở sinh lý : Khe hở cửa vĩnh viễn hàm mọc Cung khe hở Theo Brodie , thường di truyền Có thể có trường hợp, hàm khe hở hàm có khe hở Các kích thước hay sử dụng cua cung sữa Chiều dài cung Chiều rộng cung Chiều cao cung Chu vi cung NHỮNG THAY ĐỔI CỦA KHỚP CẮN RĂNG SỮA Sau hình thành, trình hoạt động chức năng, ảnh hưởng yếu tố bên trong, bên thể trình tiếp tục tăng trưởng phát triển theo nhiều hướng khác cung hàm, khớp cắn luôn bị thay đổi 11 Mòn mặt nhai rìa cắn So với vĩnh viễn, men sữa mềm cứng hơn, nên mặt nhai bị 3.1 mòn nhanh Khoảng 5,5 tuổi, mặt nhai cửa trở nên phẳng, không ăn khớp kiểu lồng múi, hàm đưa trước cách tự đến vị trí đối đầu cửa Đây đặc điểm bật sữa so với vĩnh viễn Thay đổi tương quan hàm sữa thứ hai Do hàm sữa thứ hai có xu hướng di gần để đóng kín khe hở 3.2 linh trưởng, nên tương quan mặt tận hàm sữa thứ hai chuyển thành tương quan bậc xuống gần Ngoài tăng trưởng phía trước hàm so với hàm góp phần làm cho hàm sữa di gần Có nhiều quan điểm khác tượng này, nói chung tác giả thống có thay đổi sau 5,5 tuổi Trong giai đoạn – tuổi giai đoạn ổn định.Sự thay đổi quy luật định Hoạt động cận chức lệch lạc chức Các hoạt động cận chức ảnh hưởng làm thay đổi tình trạng 3.3 cung Các thói quen thường gặp : mút ngón tay, thở miệng, bú bình, nghiến răng, cắn môi CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ TĂNG TRƯỞNG CUNG RĂNG Các yếu tố định ảnh hưởng đến phát triển đầu mặt bao gồm 4.1 4.1.1 a) yếu tố : di truyền chủng tộc, chức năng, môi trường Các yếu tố toàn thân Các yếu tố nội sinh Yếu tố di truyền : Yếu tố di truyền thể chịu trách nhiệm phát triển xương toàn thân nói chung, xương đầu mặt xương hàm nói riêng Vì yếu tố di truyền chủng tộc có ảnh hưởng lớn đến hình thái thay đổi phức hợp đầu mặt cung Vai trò yếu tố di truyền thể qua nghiên cứu cặp sinh đôi trứng Lestrel (1998), ông nhận thấy cặp sinh đôi trứng có kiểu tăng trưởng giống Theo Weinman Sicher, tăng trưởng túy yếu tố di truyền định Các yếu tố di truyền thể chịu trách nhệm tăng trưởng sụn xương theo chế tượng chung 12 tạo hình mẫu tăng trưởng tương đối giống cá thể, b) có cách thể đa dạng tạo nên nét khác biệt cá thể Chủng tộc : Cotton cộng (1951), Richardson nhận thấy nhóm chủng tộc khác khuynh hướng có mẫu hình dạng mẫu tăng trưởng sọ - mặt – khác nhau.Trong số đặc điểm sọ - mặ - răng, số hô hàm (tỷ lệ % chiều dài xương ổ chiều dài xương hàm) có khuynh hướng khác chủng tộc Nhóm Monlogoide có khuynh hướng hàm phẳng (chiều dài xương ổ nhỏ chiều dài xương hàm) nhóm Negroid có khuynh hướng nhô hàm (chiều dài xương ổ lớn chiều dài xương hàm ) Tuy nhiên có nhiều thay đổi cá thể nhóm kết pha trộn chủng tộc nên để nhận xét thuộc c) nhóm chủng tộc cần phải thận trọng Yếu tố nội tiết : Tuyến yên, tuyến giáp tuyến sinh dục tiết hormone tác động trực tiếp gián tiếp lên tăng trưởng Cac hormone STH tiết tuyến yên tác động gián tiếp kích thích tăng trưởng Các hormone tuyến giáp kết hợp với STH tăng hoạt động hormone Các hormone sinh dục có vai d) 4.1.2 a) trò quan trọng trọng phát triển dậy trưởng thành Các yếu tố khác : tuổi, giới… Các yếu tố ngoại sinh ( yếu tố môi trường ) Chế độ dinh dưỡng : Chế dộ ăn thăng đầy đủ số lượng chất lượng giúp trẻ tăng trưởng tốt Thiếu ăn làm chậm tăng trưởng, ăn mức làm tăng tăng trưởng Theo Van Limborgh, yếu tố chịu trách nhiệm tăng trưởng phân thành yếu tố nội ngợi di truyền (toàn than chỗ : yếu tố kích thích tăng trưởng ), yếu tố môi trường (ảnh hưởng chỗ toàn thân) Các yếu tố di truyền ngoại di truyền tá động chủ yếu vào thời kỳ đầu, sau yếu tố tác động, yếu tố môi trường ngày có ảnh hưởng Trong nghiên cứu Lestrel Torok, tác giả nhận tháy có số thay đổi phát triển tăng trưởng với cấu trúc gen đồng trẻ sinh đôi trứng điều cho ảnh hưởng yếu tố môi trường 13 Mặc dù yếu tố di truyền chức yếu tố định phát triển tăng trưởng cung răng, tác động môi trường ảnh hưởng lên trình Abrew ( 1998 ) cộng đánh giá cung sữa trẻ suy dinh dưỡng thực Brazin nhận thấy phát triển cung chịu tác động tình trạng dinh dưỡng Tình trạng dinh dưỡng đánh giá dựa số trọng lượng / tuổi Các trẻ đánh giá suy dinh dưỡng thiếu trọng lượng bị ảnh hưởng đến phát triển theo chiều ngang cung không ảnh hưởng đến phát triển theo chiều b) trước sau, nghĩa trẻ suy dinh dưỡng có cung hẹp trẻ bình thường Yếu tố xã hôi – kinh tế : Trước kỷ XX người ta nhận thấy trẻ em tầng lớp xã hội thuận lợi có tốc độ phát triển nhanh tầng lớp trẻ c) em khác Các bệnh lý : Một vài bệnh lý bẩm sinh đưa đến bất thường tăng trưởng phức hợp sọ mặt – hội chứng Down (Grossman ), thiểu tuyến giá sứt môi, khe hở vòm miệng (Shibasaki Ros, Graber, 4.2 Harvold ) Các yếu tố chỗ Các yếu tố chỗ toàn thân tác động cách phức tạp lên tăng trưởng mặt Yếu tố chức : Trong thập niên trước vai trò chức phát triển đầu mặt cho quan trọng, xương vùng đầu mặt chịu ảnh hưởng chức chúng pphats triển tăng trưởng, đặc biệt alf chức nhai, nuốt, hô hấp Gần đây, khía cạnh chức phát triển tăng trưởng quan tâm trở lại theo quan niệm khác, đặc biệt với thuyết Moss (1968) : lý thuyết “ nguyên lý khung thuộc chức “ Theo nguyên lý này, xương đầu mặt tăng trưởng đáp ứng với chức dạng khuôn, khuôn màng xương (bao gồm mặt ) khuôn bao khớp ( gồm có đám thần kinh khoảng chức miệng, mũi, hầu) Khuôn màng xương chịu trách nhiệm thay đổi hình dạng kích thước xương khuôn bao khớp làm thay đổi tương quan không gian phần khác đầu 14 Các cấu đầu mặt hệ thống nhai đảm nhận nhiều chức quan trọng người Nhiều chức ảnh hưởng trực tiếp tới tăng trưởng xương : nhai, nốt, thở thói quen khác (trong có thói quen cận chức ) qua đưa đến thay đôi cung Gross cộng (1994 ), đánh giá chiều rộng cung hàm trẻ em có miệng không thường xuyên ngậm, môi không khép kín không cố gắng Qua nghiên cứu ông cho rằng, yếu tố di truyền phát riển xương chịu ảnh hưởng đáng kể thay đổi “ môi trường chỗ “ thói quen xấu, vị trí lưỡi nghỉ, cách nuốt Các lý thuyết cho rằng, thở miệng ảnh hưởng đến tư lưỡi vị trí hàm Thở miệng làm hạ thấp hàm xuống thường định vị lưỡi xuống trước Ở vị trí lưỡi không tạo khoảng trung hòa lực, lực môi má tác động lên hàm làm cho cung hàm trẻ thở miệng bị hẹp lại Nghiên cứu nhấn mạnh vai trò lưỡi việc tạo lực làm mở rộng xương trình tăng trưởng Hệ thống môi, má lưỡi chứng minh yếu tố định hình dạng ổn định cung 15 TỰ LƯỢNG GIÁ Chọn câu trả lời cho câu hỏi sau cách khoanh tròn vào chữ đầu câu Trong suốt thời gian nhỏ, hàm tăng trưởng mạnh theo hướng: a Ra sau xuống b Ra trước xuống c Ra trước lên d Ra sau lên Sự thay đổi từ bậc gần sang khớp cắn loại I dấu hiệu tốt khả để bậc xa chuyển thành khớp cắn loại I không tồn tại: a Hai mệnh đề sai b Hai mệnh đề c Mệnh đề thứ đúng, mệnh đề thứ hai sai d Mệnh đề thứ sai, mệnh đề thứ hai Răng vĩnh viễn có chênh lệch thời gian mọc là: a Răng cửa hàm b Răng hàm nhỏ thứ hai hàm c Răng hàm nhỏ thứ hàm d Răng nanh hàm Răng vĩnh viễn có chênh lệch thời gian mọc nhiều là: a Răng cửa hàm b Răng hàm nhỏ thứ hai hàm c Răng hàm nhỏ thứ hàm d Răng nanh hàm Hướng tăng trưởng xuống phía trước mặt kết từ: a Sự tăng trưởng lên phía sau xương hàm lồi b cầu xương hàm Sự tăng trưởng xuống phía trước xương hàm lồi cầu xương hàm c Sự tăng trưởng kẽ dương hàm d Mọc thẳng đứng di gần cung Mệnh đề tăng trưởng? a Con trai có tăng trưởng sớm gái b Con gái có tăng trưởng sớm trai c Con trai gái có tăng trưởng gần thời gian d Con gái có thời gian tăng trưởng dài trai Nhổ hàm sữa khoảng tuổi làm cản trở mọc hàm nhỏ vĩnh viễn nhổ hàm sữa khoảng 10 tuổi làm cản trở trình mọc hàm nhỏ vĩnh viễn a Hai mệnh đề sai 16 Hai mệnh đề Mệnh đề thứ đúng, mệnh đề thứ hai sai Mệnh đề thứ sai, mệnh đề thứ hai Sự mọc hàm lớn vĩnh viễn thứ hai hàm trước hàm nhỏ b c d vĩnh viễn thứ hai hàm gây thiếu hụt chiều dài cung hàm Người ta mong nanh hàm mọc trước hàm nhỏ vĩnh viễn thứ thứ hai a Hai mệnh đề sai b Hai mệnh đề c Mệnh đề thứ đúng, mệnh đề thứ hai sai d Mệnh đề thứ sai, mệnh đề thứ hai Khe linh trưởng xuất a Mặt gần nanh hàm mặt xa nanh hàm b Mặt gần nanh hàm mặt xa nanh hàm c Mặt gần nanh hàm nanh hàm d Mặt xa nanh hàm nanh hàm 10 Tương quan hàm sữa: a Theo mặt phẳng đứng dọc, khớp cắn sữa đường b c cong Spee cung vĩnh viễn Cung sữa ổn định vào giai đoạn khoảng 3-5 tuổi Theo mặt phẳng đứng ngang, cửa có trục gần thẳng d đứng theo chiều gần – xa – Theo mặt phẳng ngang, 10 sữa tạo nên 2/3 vòng tròn, cung phủ cung 17 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tràn Thúy Nga, Phan Thị Thanh Yên, Phan Ái Hùng, Đặng Thị Nhân Hòa Nha khoa trẻ em (2001) NXB Y học, Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh Javotte Nancy Odontologie Universite Victo Segalen Bordeaux Anne, 2005 MS Duggal, Mej Curzon, SA Fayle (2002) Restoratrice techniques in peadiatric dentistry, 2th edition, Martin Dunitz Fededric Courson (2005) Odontologie pediatrique au quotidian Deuxieme edition, Edition CDP David R Avery, Jeffrey A Dean, Ralph E McDonald (2010) Dentistry for child and Adolescent, 9th edition, Mosby Revue franconphone d’odontologie pediatrique 18 [...]... Dựa vào khe hở người ta chia cung răng sữa ra thành hai loại cung răng : 2 .3 2 .3. 1 − type I có khe hở và type II không có khe hở Cung răng có khe hở : có thể có các loại khe hở sau : Khe hở linh trưởng (khe hở nguyên thủy ) : loại khe hở hay gặp nhất , xuất hiện ngay khi răng mới mọc và nằm ở giữa răng cửa bên và răng nanh ( trung bình 4mm ) đối với răng hàm trên và giữa răng nanh và răng hàm sữa thứ... của răng nanh hàm trên và mặt xa răng nanh hàm dưới b Mặt gần của răng nanh hàm dưới và mặt xa của răng nanh hàm trên c Mặt gần của răng nanh hàm trên và răng nanh hàm dưới d Mặt xa của răng nanh hàm trên và răng nanh hàm dưới 10 Tương quan 2 hàm răng sữa: a Theo mặt phẳng đứng dọc, khớp cắn răng sữa không có đường b c cong Spee như cung răng vĩnh viễn Cung răng sữa ổn định nhất vào giai đoạn khoảng 3- 5... hở sinh lý : Khe hở giữa các răng cửa vĩnh viễn hàm trên khi mới mọc Cung răng không có khe hở Theo Brodie , thường là do di truyền Có thể có trường hợp, một hàm không có khe hở và một hàm có khe hở Các kích thước hay sử dụng cua cung răng sữa Chiều dài cung răng Chiều rộng cung răng Chiều cao cung răng Chu vi cung răng NHỮNG THAY ĐỔI CỦA KHỚP CẮN RĂNG SỮA Sau khi hình thành, trong quá trình hoạt động... trung bình 3 mm ) đối với hàm dưới Ở các động vật bậc thấp các khe linh − trưởng này tồn tại suốt đời, tạo điều kiện cho sự lồng múi của răng nanh Khe hở giữa các răng cửa sữa hàm trên : Đa số cung răng sữa có khe hở giữa các răng cửa sữa, cung răng không có các khe hở này thường là do cung hàm hẹp − − 2 .3. 2 2.4 − − − − 3 hoặc do kích thước răng sữa lớn hơn bình thường Khe hở giữa các răng cối sữa Khe... 13 Mặc dù yếu tố di truyền và chức năng là những yếu tố quyết định nhất đối với sự phát triển và tăng trưởng của cung răng, nhưng tác động của môi trường có thể ảnh hưởng lên quá trình này Abrew ( 1998 ) và cộng sự trong một đánh giá cung răng sữa của trẻ suy dinh dưỡng thực hiện tại Brazin nhận thấy sự phát triển của cung răng chịu tác động của tình trạng dinh dưỡng Tình trạng dinh dưỡng được đánh giá... điểm nổi bật của bộ răng sữa so với bộ răng vĩnh viễn Thay đổi tương quan của các răng hàm sữa thứ hai Do các răng hàm sữa thứ hai có xu hướng di gần để đóng kín các khe hở 3. 2 linh trưởng, nên tương quan mặt tận cùng của các răng hàm sữa thứ hai chuyển thành tương quan bậc xuống gần Ngoài ra sự tăng trưởng về phía trước của hàm dưới so với hàm trên cũng góp phần làm cho các răng hàm sữa di gần Có nhiều... tăng trưởng và phát triển theo nhiều hướng khác nhau của cung hàm, khớp cắn luôn luôn bị thay đổi 11 Mòn mặt nhai và rìa cắn So với răng vĩnh viễn, men răng sữa mềm và ít cứng hơn, nên mặt nhai bị 3. 1 mòn rất nhanh Khoảng 5,5 tuổi, mặt nhai của các răng cửa đã trở nên khá phẳng, các răng không còn ăn khớp kiểu lồng múi, hàm dưới có thể đưa ra trước một cách tự do đến vị trí đối đầu các răng cửa Đây... lượng sẽ bị ảnh hưởng đến sự phát triển theo chiều ngang cung răng nhưng không ảnh hưởng đến sự phát triển theo chiều b) trước sau, nghĩa là trẻ suy dinh dưỡng có cung răng hẹp hơn trẻ bình thường Yếu tố xã hôi – kinh tế : Trước thế kỷ XX người ta nhận thấy trẻ em trong các tầng lớp xã hội thuận lợi hơn sẽ có tốc độ phát triển nhanh hơn các tầng lớp trẻ c) em khác Các bệnh lý : Một vài bệnh lý bẩm sinh... dưới b Răng hàm nhỏ thứ hai hàm dưới c Răng hàm nhỏ thứ nhất hàm trên d Răng nanh hàm trên Hướng tăng trưởng xuống dưới và về phía trước của mặt là kết quả từ: a Sự tăng trưởng lên trên và về phía sau của xương hàm trên và lồi b 6 7 cầu xương hàm dưới Sự tăng trưởng xuống dưới và về phía trước của xương hàm trên và lồi cầu xương hàm dưới c Sự tăng trưởng kẽ ở dương hàm trên và dưới d Mọc thẳng đứng và. .. đứng và di gần của cung răng Mệnh đề nào dưới đây đúng đối với sự tăng trưởng? a Con trai có sự tăng trưởng sớm hơn con gái b Con gái có sự tăng trưởng sớm hơn con trai c Con trai và con gái có sự tăng trưởng gần như cùng một thời gian d Con gái có thời gian tăng trưởng dài hơn con trai Nhổ răng hàm sữa ở khoảng 4 hoặc 5 tuổi làm cản trở sự mọc răng hàm nhỏ vĩnh viễn nhổ răng hàm sữa ở khoảng 9 hoặc
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 3 sự hình thành và phát triển cung răng sữa , Bài 3 sự hình thành và phát triển cung răng sữa , Bài 3 sự hình thành và phát triển cung răng sữa

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay