Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH khang thịnh

87 201 0
  • Loading ...
1/87 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:37

MỤC LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong kinh tế mở cửa có nhiều công ty thành lập có nhiều công ty bị phá sản Do chế mở cửa mà công ty phải cạnh tranh khốc liệt để sinh tồn thị trường Trước thực trạng ngày có nhiều doanh nghiệp đời, câu hỏi đặt mà không doanh nghiệp bước chân vào thị trường mà không suy nghĩ làm để đứng vững phát triển Hoạt động sản xuất kinh doanh chế thị trường, môi trường cạnh tranh gay gắt, việc giải ba vấn đề kinh tế bản: sản xuất gì, sản xuất nào, sản xuất cho dựa quan hệ cung cầu, giá thị trường, cạnh tranh hợp tác Lúc mục tiêu lợi nhuận trở thành mục tiêu quan trọng nhất, mang tính chất sống sản xuất kinh doanh Đồng thời, doanh nghiệp phải sử dụng có hiệu nguồn lực đất đai, lao động, vốn Ngoài ra, doanh nghiệp cần nắm bắt đầy đủ, kịp thời thông tin tình hình tài chính, tình hình hoạt động sản kinh doanh đơn vị để phục vụ mục tiêu lợi nhuận Do vậy, đạt hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh vấn đề quan tâm doanh nghiệp trở thành điều kiện thiết yếu để doanh nghiệp tồn phát triển Nhận thấy tầm quan trọng vấn đề, với mong muốn tìm hiểu hiệu kinh doanh nên em chọn đề tài: “Biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Khang Thịnh”.Làm khóa luận tốt nghiệp Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Ngoài việc hệ thống hóa sở lý luận hiệu kinh doanh doanh nghiệp, đề tài đặt để nghiên cứu tình hình hoạt động kinh doanh công ty - Phân tích điểm mạnh, điểm yếu công ty để từ đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Khang Thịnh 3 Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu phạm vi Công ty TNHH Khang Thịnh - Phạm vi thời gian: Các thông tin số liệu đề tài giới hạn năm, từ năm 2013 đến năm 2015 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài nghiên cứu em đã: - Sử dụng phương pháp tiếp cận thực tế, thu thập thông tin, số liệu Số liệu thu thập công ty báo cáo tài nhà hàng Ngoài cập nhật thông tin từ bên qua phương tiện truyền thông, mạng internet, sách báo, tạp chí - Sử dụng phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê hoạt động kinh doanh doanh nghiệp - Sử dụng phương pháp xử lý số liệu, so sánh số liệu qua năm đồng thời liên hệ với tình hình hoạt động kinh doanh để đánh giá Kết cấu khóa luận Ngoài phần mở đầu kết luận, đề tài gồm chương: Chương 1: Cơ sở lý luận hiệu phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp Chương 2: Thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Khang Thịnh Chương 3: Phương hướng số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP 1.1 Hiệu kinh doanh vai trò phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm, chất hiệu kinh doanh Từ trước tới nhà kinh tế đưa nhiều khái niệm khác hiêu kinh doanh doanh nghiệp - Hiệu kinh doanh mức độ hữu ích sản phẩm sản xuất tức giá trị sử dụng (hoặc doanh thu lợi nhuận thu sau trình kinh doanh) Khái niệm lẫn lộn hiệu mục tiêu kinh doanh - Hiệu kinh doanh tăng trưởng kinh tế phản ánh nhịp độ tăng tiêu kinh tế Cách hiểu phiến diện mức độ biến động theo thời gian - Hiệu kinh doanh xác định tỷ số kết đạt với chi phí bỏ Điển hình cho quan điểm tác giả Manfred-Kuhn quan điểm nhiều nhà kinh tế quản trị kinh doanh áp dụng vào tính hiệu kinh tế trình kinh doanh Trong chế thị trường nước ta, mục tiêu lâu dài bao trùm doanh nghiệp kinh doanh có hiệu tối đa hoá lợi nhuận Môi trường kinh doanh biến đổi đòi hỏi doanh nghiệp phải có chiến lược kinh doanh thích hợp công việc kinh doanh nghệ thuật đòi hỏi tính toán nhanh nhạy biết nhìn nhận vấn đề tầm chiến lược Hiệu hoạt động kinh doanh gắn liền với hoạt động kinh doanh, xem xét nhiều góc độ Để hiểu khái niệm hiệu kinh doanh cần xét đến góc độ hiệu “ Hiệu kinh tế tượng (hoặc trình) kinh tế phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực (nhân lực tài lực vật lực tiền vốn) để đạt mục tiêu xác định” biểu mối quan hệ tương quan kết thu toàn chi phí bỏ để có kết phản ánh chất lượng hoạt động kinh tế Từ định nghĩa hiệu kinh tế tượng ta hiểu Hiệu hoạt động kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh trình độ sử dụng nguồn lực để đạt mục tiêu đề Nó biểu mối tương quan kết thu chi phí bỏ để có kết đó, độ chênh lệch hai đại lượng lớn hiệu cao Trên góc độ hiệu đồng với lợi nhuận doanh nghiệp khả đáp ứng mặt chất lượng sản phẩm nhu cầu thị trường Nhìn tầm vi mô doanh nghiệp riêng lẻ, hiệu kinh tế biểu qua phạm trù kinh doanh Hiệu kinh doanh tiêu phản ánh đầy đủ mặt trình kinh doanh doanh nghiệp Cụ thể là: Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế phản ánh lợi ích đạt từ hoạt động kinh doanh doanh nghiệp sở so sánh lợi ích thu với chi phí bỏ suốt trình kinh doanh doanh nghiệp Dưới góc độ xác định hiệu kinh doanh cách cụ thể phương pháp định lượng thành tiêu hiệu cụ thể va từ tính toán so sánh được, lúc phạm trù hiệu kinh doanh phạm trù cụ thể, đồng biểu trực tiếp lợi nhuận doanh thu Ngoài biểu mức độ phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực trình sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh Nói cách khác, ta hiểu hiệu kinh doanh tiêu phản ánh trình độ khả quản lý doanh nghiệp Lúc hiệu kinh doanh thống với hiệu quản lý doanh nghiệp Dưới góc độ hiệu kinh doanh phản ánh trình độ khả kết hợp yếu tố đầu vào trình kinh doanh Nói tóm lại tầm vĩ mô hiệu kinh doanh phản ánh đồng thời mặt trình sản xuất kinh doanh như: Kết kinh doanh, trình độ sản xuất, tổ chức sản xuất quản lý, trình độ sử dụng yếu tố đầu vào đồng thời yêu cầu phát triển doanh nghiệp theo chiều sâu Nó thước đo ngày cành trở nên quan trọng tăng trưởng kinh tế chỗ dựa để đánh giá việc thực mục tiêu kinh tế doanh nghiệp thời kỳ Sự phát triển tất yếu đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao hiệu kinh doanh, mục tiêu doanh nghiệp • Hiệu trị hiệu xã hội • Hiệu xã hội phạm trù phản ánh trình độ lợi dụng nguồn lực sản xuất xã hội nhằm đạt mục tiêu xã hội định Nếu đứng phạm vi toàn xã hội kinh tế quốc dân hiệu xã hội hiệu trị tiêu phản ánh ảnh hưởng hoạt động kinh doanh việc giải yêu cầu mục tiêu chung toàn kinh tế xã hội Bởi hai loại hiệu có vị trí quan trọng việc phát triển đất nước cách toàn diện bền vững Đây tiêu đánh giá trình độ phát triển kinh tế xã hội mặt: trình độ tổ chức sản xuất trình độ quản lý mức sống bình quân Thực tế nước tư chủ nghĩa cho thấy doanh nghiệp tư chạy theo hiệu kinh tế mà không đặt vấn đề hiệu trị xã hội kèm dẫn đến tình trạng: thất nghiệp, khủng hoảng có tính chu kỳ, ô nhiễm môi trường chênh lệch giàu nghèo lớn Chính vậy, Đảng Nhà nước ta có đường lối, sách cụ thể để đồng thời tăng hiệu kinh tế kèm với tăng hiệu trị xã hội Tuy nhiên trọng cách thái đến hiệu trị hiệu xã hội, học lớn từ thời kỳ chế độ bao cấp để lại cho thấy rõ điều 1.1.2 Bản chất hiệu kinh doanh Hiệu sản xuất kinh doanh đại lượng so sánh: so sánh đầu với đầu vào, so sánh thu với nguồn lực bỏ ra, so sánh chi phí kinh doanh bỏ với kết thu được… Đứng góc độ xã hội, chi phí xem xét phí xã hội có kết hợp yếu tố lao động đối tượng lao động theo tương quan số lượng chất lượng trình kinh doanh để tạo sản phẩm,dịch vụ đủ tiêu chuẩn cho tiêu dùng Cũng vậy, kết thu phải kết tốt, kết có ích Kết đại lượng vật chất tạo có chi phí hay mức độ thảo mãn nhu cầu (số lượng sản phẩm, nhu cầu lại, giao tiếp, trao đổi…) có phạm vi xác định (tổng giá trị sản xuất, giá trị lượng hàng hóa thực hiện,…) Từ khẳng định chất hiệu hiệu lao động xã hội xác định cách so sánh lượng kết hữu ích cuối thu với lượng hao phí lao động xã hội Hiệu kinh doanh doanh nghiệp phải xem xét cách toàn diện mặt không gian thời gian mối quan hệ với hiệu chung toàn kinh tế quốc dân Hiệu bao gồm hiệu kinh tế hiệu xã hội - Về mặt thời gian: Hiệu mà doanh nghiệp đạt giai đoạn, thời kỳ, kỳ kinh doanh không làm giảm sút hiệu giai đoạn, thời kỳ kỳ kinh doanh - Về mặt không gian: Hiệu kinh doanh coi đạt toàn diện toàn hoạt động phận mang lại hiểu không làm ảnh hưởng tới hiệu chung - Về mặt định lượng: Hiệu kinh doanh phải thể mối tương quan thu chi theo hướng tăng thu giảm chi Đứng góc độ kinh tế quốc dân, hiệu mà doanh nghiệp đạt phải gắn chặt với hiệu toàn xã hội Đó đặc chưng riêng thể tính ưu việt kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa 1.1.3 Vai trò hiệu hoạt động kinh doanh Sự cần thiết tính hiệu hoạt động kinh doanh xem xét góc độ: Đối với thân doanh nghiệp, người lao động xã hội - Đối với doanh nghiệp: Hiệu kinh doanh thước đo chất lượng phản ánh trình độ tổ chức, quản lý kinh doanh mà vấn đề sống Trong điều kiện kinh tế thị trường ngày phát triển, với trình hội nhập kinh tế, doanh nghiệp muốn tồn vươn lên trước hết kinh doanh phải mang lại hiệu Hiệu kinh doanh cao doanh nghiệp có điều kiện mở mang phát triển kinh tế, có điều kiện để đầu tư mua sắm thiết bị máy móc phương tiện đại cho kinh doanh, áp dụng tiến khoa học kỹ thuật quy trình công nghệ mới, cải thiện nâng cao đời sống người lao động, thực tốt nghĩa vụ với ngân sách nhà nước - Đối với người lao động: Hiệu kinh doanh động lực thúc đẩy, kích thích người lao động hăng say lao động, sản xuất, quan tâm đến kết đạt kết kinh tế cao Nâng cao hiệu kinh doanh đồng nghĩa với nâng cao đời sống người lao động doanh nghiệp Điều tạo động lưc sản xuất làm tăng suất góp phần nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh Mỗi người lao động làm ăn có hiệu dẫn tới nâng cao hiệu toàn kinh tế quốc dân - Đối với kinh tế xã hội: Doanh nghiệp làm ăn tốt,có hiệu doanh nghiệp đầu tư nhiều vào trình sản xuất mở rộng ngày tạo nhiều sản phẩm cho xã hội, tạo nhiều công ăn việc làm thúc đẩy kinh tế phát triển việc đầu tư kinh doanh có lãi giuos doanh nghiệp có điều kiện để đầu tư nhiều vào chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu thị trường, có điều kiện hạ giá thành sản phẩm dẫn đến hạ giá bán, tạo mức tiêu 10 chiều hướng biến động tiêu hợp lý đồng thời phản ánh tổng quát tài sản lưu động quản lý sử dụng có hiệu 2.2.3.4 Phân tích hiệu sử dụng chi phí  Phân tích sức sản xuất chi phí Từ kết ta thấy, hiệu suất sử dụng chi phí hay sức sản xuất chi phí năm 2014 giảm xuống so với năm 2013, dù mức giảm nhẹ gần không đáng kể Năm 2013, đồng chi phí bỏ thu 1,02 đồng doanh thu Đến năm 2014, đồng chi phí bỏ thu 1,01 đồng doanh thu Điều chứng tỏ công ty sử dụng chi phí chưa phát huy hiệu qua năm Năm 2014 qua với biến động để lại ảnh hưởng : tình hình suy thoái kinh tế chung tạm phục hồi chưa ổn định, tỷ lệ lạm phát lên tới gần 10%, vật tư đầu vào tăng 20% - 80% khiến cho chi phí nguyên nhiên liệu công ty tăng vụt, dẫn đến giá vốn hàng bán tăng lại chiếm phần lớn tổng chi phí Đó nguyên nhân khiến cho công ty sử dụng chi phí chưa hiệu  Phân tích sức sinh lợi chi phí Xét đến tiêu doanh lợi chi phí (hay sức sinh lời chi phí) ta thấy có xu hướng tăng từ năm 2013 đến năm 2014 mức tăng không đáng kể, tăng 33,3% Bởi chi phí giảm cao so với năm ngoái lợi nhuận giảm với tỷ lệ thấp nên tiêu lợi nhuận chi phí tăng Sức sinh lợi chi phí năm 2014 tăng 0,004 đồng tăng so với năm 2013 0,001 đồng tới năm 2015 tiêu không đổi Qua phân tích hiệu sử dụng chi phí công ty ta thấy hiệu suất sử dụng chi phí qua hai năm 2015– 2013 lớn có xu hướng giảm Điều không tốt cho công ty Công ty cần có biện pháp giảm chi phí tăng doanh thu cao để đạt kết cao Còn tiêu hiệu suất sinh lợi chi phí tăng dần, từ đồng chi phí bỏ thu 0,003 đồng lợi nhuận năm 2009 lên 0,004 đồng lợi nhuận năm 2015 Lợi nhuận 73 tiêu tuyệt đối phản ánh kết kinh doanh cuối phản ánh phần hiệu hoạt động đơn vị Vì công ty cần phát huy nâng cao tiêu doanh lợi chi phí 2.3 Đánh giá thực trạng hiệu kinh doanh công ty TNHH Khang Thịnh 2.3.1 Một số kết đạt Có thể nói, năm 2013 tới 2015 tình hình kinh tế xã hội chung có nhiều chuyển biến tích cực nhìn chung khó khăn, nhiều công ty thành lập thêm nên dẫn tới cạnh tranh thị trường đặc biệt giá xăng dầu nguyên vật iệu thay đổi liên tục Trước tình hình đó, ban quản lý điều hành công ty có đạo sát sao, điều hành linh hoạt Công ty bước kkhắp phục khó khăn đạt mục tiêu đề Năm 2015, Công ty hoàn thành tiêu kế hoạch chủ yếu, đảm bảo việc làm thu nhập ổn định cho cán công nhân viên, tiếp tục phát huy vai trò chủ đạo vận tải, có nhiều đóng góp tích cực việc thực phát triển kinh tế xã hội nhà nước Lương bình quân năm 2015 đạt 5.000.000 đồng/ người/ tháng, tăng so với năm 2013 Toàn phương tiện, máy móc thiết bị nhà cửa kiến trúc công ty chỉnh trang, đảm bảo công tác làm việc, bảo dưỡng sửa chữa, quản lý chất lượng phương tiện tăng cường đảm bảo tất xe hoạt động tốt Năm 2015, Tổng doanh thu công ty TNHH Khang thịnh đạt 5.563.944 (103 đồng) tăng so với năm 2014 273.282.000 đồng Công ty đạt kết nhờ đội ngũ cán bộ, công nhân viên qua hệ thể tinh thần đoàn kết trí cao, phát huy hiệu kinh nghiệm nhiều năm nghề Và đặc biệt công ty nỗ lực tìm cho hướng sản xuất kinh doanh hợp lý 74 Chính vậy, sản xuất kinh doanh công ty không ngừng phát triển, sản lượng vận tải tăng cao năm trước Kinh doanh có hiệu quả, bảo toàn nguồn vốn, thực đầy đủ nghĩa vụ nhà nước Cùng với xu phát triển, hội nhập, mở cửa kinh tế đất nước, điều kiện Việt Nam gia nhập WTO, kinh tế nước ta hội nhập sâu rộng vào kinh tế toàn cầu hội nhập toàn diện vào kinh tế quốc tế, có lĩnh vực khai thác vận tải – chở thành nhu cầu tất yếu, khách quan, đòi hỏi công ty không ngừng đổi mới, hoàn thiện Tạo điều kiện tiền đề để công ty có thay đổi chất, phát huy quyền tự chủ kinh doanh; sở để công ty tiến hành xếp lại, đổi cấu tổ chức nhằm khắc phuc nhược điểm tồn tại, phát huy ưu điểm, lợi thế, nhanh chóng nâng cao lực quản lý, điều hành, lực cạnh tranh thị trường, đảm bảo việc làm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần người lao động, phù hợp với xu phát triển chung kinh tế đất nước 2.3.2 Những khó khăn hạn chế khắc phục Bên cạnh ưu điểm Công ty số hạn chế sau: - Công ty chưa phải thương hiệu lớn, chưa ưu so với công ty khác - Số lượng đối tác ít, quy mô nhỏ ,phạm vi hoạt động hạn chế Thị trường chủ yếu tập chung nơi, chưa khai thác triệt để thị trường Do vốn thấp, chưa tổ chức đội ngũ marketing nghiên cứu thị trường có trình độ, chưa trọng đến công tác quảng cáo, chưa thu hút đc nhiều khách hàn - Sự trưởng thành đội ngũ công nhân lao động chưa đáp ứng công nghiệp hóa đại hóa hội nhập kinh tế số lượng trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ nghề nghiệp, thiếu chuyên gia kỹ thuật, công nhân lành nghề, lĩnh trị công nhân lao động không đồng đều… 75 - Cơ sở vật chất nâng cao chưa đồng máy móc trang thiết bị hoạt động với hiệu suất cao chịu tác động mạnh môi trường nên thường xuyên hư hỏng nhiều ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh chi phí sửa chữa tăng làm cho chi phí cung cấp dịch vụ tăng cụ thể tăng 13,7% so với năm 2014 tương ứng tăng 576.908.959 đồng - Công nhân viên công ty trình độ đại học cao đẳng trở nên cao chưa phân công người việc, với trình độ chuyên môn sản xuất kinh doanh quản lý doanh nghiệp 76 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH KHANG THỊNH 3.1 Phương hướng phát triển công ty thời gian tới 3.1.1 Mục tiêu phương hướng phát triển công ty - Tiếp tục trì phát triển quy mô sản xuất kinh doanh có quy mô rộng hơn, Sắp xếp mô hình tổ chức Công ty theo hướng đại, chất lượng, gọn nhẹ, đáp ứng yêu cầu quản lý mục tiêu công ty đảm bảo nâng cao lợi nhuận Mô hình tổ chức phải mang tính chuyên môn hóa cao phù hợp với loại hình sản xuất kinh doanh công ty phải kinh hoạt, thích ứng kịp thời với phát triển thị trường, phát huy cao độ tính tự chủ, phẩm chất, lực, người phận công ty - Thường xuyên đào tạo đào tạo lại kỹ , kiến thức, đạo đức nghề nghiệp cho nguồn nhân lực có Xây dựng sách phù hợp thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao sẵn sàng đáp ứng nhu cầu phát triển, đặc biệt có sách thỏa đáng, dài hạn để thu hút, đòa tạo đội ngũ công nhân viên Không để xảy tình trạng thiếu hụt công nhân viên có lực tốt, chuyên môn cao, có tâm huyết với nghề - Tăng cường hợp tác củng cố quan hệ với khách hàng truyền thống, mở rộng quan hệ với khách hàng sở hợp tác có lợi phù hợp với luật pháp Nhà nước Trên sở quảng bá chất lượng dịch vụ vận tải lợi công ty Không ngừng nâng cao uy tín công ty thị trường, củng cố vị công ty - Tổ chức thực tốt kế hoạch vận tải, hạ giá thành, khả khai thác ổn định Chú trọng chuẩn bị điều kiện thiết yếu tài chính, nguồn vốn, nguồn nhân lực, tổ chức điều hành khai thác nguồn hàng, máy móc kỹ thuật cá phương tiện vận tải 77 3.1.2 Phương hướng nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Công ty tiến hành củng cố giữ vững thị trường có đồng thời mở rộng thị trường hơn, mở rộng thêm đối tác làm ăn không nước mà quốc tế - Giữ vững củng cố chất lượng dịch vụ có hoạt động vận tải nhằm ổn định mặt chung công ty - Mở rộng, tăng cường công tác phục vụ khách hàng, khai thác vận chuyển hàng hóa, gây dựng thương hiệu phương tiện vận tải chất lượng phục vụ, marketing trực tiếp với khách hàng tạo lợi cạnh tranh, làm tăng thêm thị phần - Giảm thiểu khoản phải thu, hạn chế cho khách hàng nợ đọng vốn nhiều - Công ty nên giữ nguyên tên gọi phòng ban, tên gọi chức nhiệm vụ Nhưng vấn đề nhân cần phải phân bổ lại cho hợp lý tránh tình trạng tuyển thêm nhân lực lợi nhuận lại giảm - Việc giải chế độ bảo hiểm, chế độ đãi ngộ, thuyên chuyển, tuyển dụng đảm bảo nguyên tắc theo hướng dẫn Bộ lao động - Chế độ tiền lương nâng cấp tay nghề cho công nhân áp dụng theo hướng dẫn Bộ thương binh lao động xã hộ 3.2 Một số biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh công ty TNHH Khang Thịnh 3.2.1 Thành lập phòng marketing a) Cơ sở biện pháp Doanh nghiệp cần thành lập phòng marketing phòng ban chuyên môn hoạt động độc lập doanh nghiệp Chức nhiệm vụ phòng marketing là: + Dự báo nhu cầu thị trường: Đưa thông tin nhu cầu thị trường tương đối xác khối lượng hàng hóa, thời gian, yêu cầu 78 khách hàng, xu hướng phát triển…Đây sở để lãnh đạo doanh nghiệp lập kế hoạch kinh doanh định kinh doanh kì + Nghiên cứu phát triển thị trường: phòng marketing cần tiến hành nghiên cứu thị trường mặt nhu cầu nhu cầu tương lai, xu hướng phát triển thị trường; nghiên cứu khách hàng tại, khách hàng tương lai; nghiên cứu đối thủ cạnh tranh doanh nghiệp…Từ đánh giá mặt mạnh,mặt yếu doanh nghiệp, nắm bắt đâu hội đâu thách thức để có biện pháp điều chỉnh phù hợp có chiến lược kinh doanh lâu dài, dần mở rộng thị trường + Thực sách marketing tổng hợp: sách giá cả, sản phẩm, phân phối xúc tiến bán hàng b) Nội dung thực - Dự kiến tuyển nhân viên cho phận marketing Chi phí dự kiến bao gồm khoản sau: + Chi phí tuyển dụng:1.000.000 đồng + Lương cho nhân viên: triệu đồng/tháng/người Vậy lương cho nhân viên năm phải bỏ là:180 triệu đồng + Mua thiết bị văn phòng: 1) Mua máy vi tính: x 6tr/bộ =18 triệu đồng 2) Mua bàn làm việc: x 600.000/bộ =1,8 triệu đồng 3) Máy móc thiết bị khấu hao năm Mức khấu hao hàng năm : (18+1,8) : = 3,3 trđ/năm Chi phí hoạt động: 12 tháng x 2,5 trđ/tháng =30trđ/năm  Tổng chi phí trả cho năm hoạt động là: + 180 + 3,3 + 30 = 214,3trđ - Sản lượng vận tải sau phận marketing vào hoạt động tăng khoảng 10% => Doanh thu dự kiến: 5.563.944.284 x 110% = 6.120.338.712 đồng - Chi phí sản xuất kinh doanh dự kiến tăng 6%: 79 5.542.006.791 x 106% + 214.300.000 = 6.088.827.198 đồng => Lợi nhuận trước thuế: 6.120.388.712 –6.088.827.198= 31.511.514 đồng Bảng 3.1: Dự kiến kết so với trước thực biện pháp (ĐVT: đồng) Chỉ tiêu Kỳ gốc Kỳ kế hoạch Chênh lệch (+/-) 556.394.428 546.820.407 % 110 106 kinh doanh Lợi nhuận 21.937.493 31.511.514 9.574.021 3.2.2 Giải pháp nâng cao hiệu sử dụng TSCĐ nguồn vốn 143,6 Doanh thu Chi phí sản xuất 5.563.944.284 5.542.006.791 6.120.338.712 6.088.827.198 a) Cơ sở biện pháp Để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghieejo cần phải có yếu tố: Sức lao động, tư liệu lao động đối tượng lao động Khác với đối tượng lao động khác (nguyên nhiên liệu, sản phẩm dở dang, bán thành phẩm, ) Cá tư liệu máy móc thiết bị, nhà xưởng, phương tiện vận tải, phận quan trọng tư liệu sử dụng kinh doanh vận tải tài sản cố định Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp khai thác nguồn vốn đầu tư vào TSCĐ từ nhiều nguồn vốn khác TSCĐ chiếm tỷ lệ không nhỏ tổng vốn đầu tư doanh nghiệp, doanh nghiệp cần phải sử dụng vố cố định hiệu quả, đảm bảo khả tự chủ doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hạn chế phân tán rủi ro, phát huy tối đa công suất lực TSCĐ 80 Bảng 3.2 Tình hình sử dụng vốn TSCĐ năm 2014 2015 ĐVT: Đồng Chỉ tiêu Năm 2014 Năm 2015 1.Khả sinh lời TSCĐ 2.Giá trị TSCĐ 0,004 0,0043 3.Tổng nguồn vốn 4.Lợi nhuận So Sánh Tương Tuyệt đối đối (%) (+/-) 107,5 0,0003 4.693.517.161 5.053.673.12 107,67 360.155.963 7.642.738.618 7.388.119.46 96,7 (254.619.156 ) 18.715.694 21.937.493 111,81 3.221.799 (Nguồn: Công ty TNHH Khang Thịnh) Qua bảng ta thấy, TSCĐ chiếm tỷ lệ không nhỏ so với nguồn vốn khả sinh lời TSCĐ thấp 0,0004, tức đồng TSCĐ bỏ thu đồng lợi nhuận Đồng thời nguồn vốn năm 2015 giảm so với năm 2014, cụ thể giảm 3,3% tức giảm 254.619.156 đồng Là việc đầu tư sử dụng tài sản cố định chưa hợp lý làm cho khả sinh lời TSCĐ thấp b) Nội dung biện pháp *Quản lý sử dụng tốt phương tiện vận tải máy móc thiết bị - Tiến hành phân loại máy móc thiết bị công ty theo nhóm sau: + Nhóm 1: thiết bị máy móc có khả phục hồi sửa chữa Đối với nhóm công ty nên có kế hoạch sửa chữa nâng cấp cải tiến kĩ thuật nội công ty nhằm khôi phục nâng cao giá trị sử dụng.Phương pháp không cần tập trung nhiều vốn, không làm thay đổi đột ngột công nghệ + Nhóm 2: thiết bị cũ lạc hậu, giá trị sử dụng không cao, công ty cần lên kế hoạch lý vừa để thu hồi vùa để bổ sung vào nguồn vốn đầu tư vừa giảm bớt chi phí quản lý sửa chữa + Nhóm 3: thiết bị máy móc thiếu công ty nên lập kế hoạch thuê mua ─> Nâng cao chất lượng máy móc thiết bị tạo điều kiện cho công ty có 81 thể quản lý, sử dụng máy móc hợp lý Góp phần nâng cao hiệu sử dụng tài sản dài hạn - Lựa chọn phương pháp trích khấu hao sử dụng quỹ khấu hao hợp lý Như phân tích TSCĐ trình sử dụng hao mòn dần hết thời hạn sử dụng phần giá trị hao mòn TSCĐ tính vào chi phí khấu hao TSCĐ, tài sản có giá trị cao chi phí khấu hao lớn Thực mức khấu hao hàng đường thẳng tất TSCĐ giúp cho việc tính toán mức khấu hao hàng năm, hàng tháng, hàng quý đơn giản, chi phí sản xuất kinh doanh doanh nghiệp ổn định không bị đột biến - Nâng cao hiệu hoạt động đầu tư sử dụng TSCĐ: mua thêm số máy móc đại số phương tiện vận tải để tăng suất vận tải, sử dụng hiệu nguồn vốn có Tiến hành thuê TSCĐ, công ty lúc thực nhiều hợp đồng địa điểm xa mà quy mô TSCĐ công ty hạn chế nên việc thuê TSCĐ hợp lý Mặc dù tiền thuê không nhỏ tiết kiệm giá trị khấu hao hàng năm cho TSCĐ - Thanh lý số phương tiện, máy móc thiết bị cũ, hư hỏng nặng, dùng thời hạn c) Kết dự kiến - Dự kiến sau thực tốt việc quản lý quỹ khấu hao thực khấu hao hợp lý chi phí khấu hao TSCD giảm, ổn định làm cho lợi nhuận tăng 5% từ khả sinh lời TSCĐ tăng lên 0,005 - Dự kiến số tiền thu sau lý số phuơng tiện 82 Bảng 3.3 Bảng giá trị lý số máy móc phương tiện Tên phương tiện 1.Xe 1,25T Số lượng Giá lý 100.000.000 Số tiền thu vê 200.000.000 2.Xe 2,5T 200.000.000 400.000.000 3.Xe đầu kéo 400.000.000 400.000.000 Tổng cộng 1.000.000.000 3.2.3.Biện pháp nâng cao trình độ tay nghề, phân công lao động hợp lý để tăng suất lao động Qua tìm hiểu nghiên cứu cách quản lý lao động cấu lao động công ty cho thấy công ty tình trạng lãng phí lao động, làm cho hiệu kinh odanh giảm Việc sử dụng lao động chưa hiệu chưa chuyên môn trình độ nên chưa hiệu quả, chưa tận dựng hết khả hoàn thành công việc, suất lao động hạn chế Đây biện pháp quan trọng để nâng cao suất hiệu lao động, góp phần vào việc tăng hiệu chung công ty Việc tổ chức phân công lao động khoa học hợp lý công ty góp phần vào việc sử dụng khai thác tối nguồn lực sản xuất kinh doanh công ty, loại trừ tình trạng lãng phí lao động vào máy móc, phát huy lực sở trường cán công nhân viên công ty Phát huy tinh thần trách nhiệm người công việc, tạo môi trường làm việc công ty động đạt suất chất lượng cao Cụ thể kế hoạch phân công là: Bảng 3.4 Bảng kế hoạch phân công lao động năm 2016 Chỉ tiêu 1.Bộ phận quản lý chung ( Văn phòng, phân xưởng) Bộ phận kinh doanh Bộ phận Marketing Công nhân kỹ thuật Lao động phổ thông 7.Lái, phụ xe Tổng Số người 5 14 33 Nhân tố lao động nhân tố định thành công doanh nghiệp, 83 người lao động người trực tiếp tham gia vào hoạt động sản xuất kinh doanh, người trực tiếp thực mục tiêu mà doanh nghiệp đề Lực lượng lao động định suất lao động, chất lượng dịch vụ vận tải, tiến độ hoàn thành công việc Ngagyf khoa học công nghệ phát triển mạnh mẽ, việc áp dụng thành tựu vào sản xuất kinh doanh đem lại hiệu to lớn, phủ nhận vai trò người lao động Máy móc thiết bị người tạo ra, người điều khiển, công nghệ dù có đạt đến đâu phải phù hợp với trình độ quản lý trình độ tay nghề người lao động phát huy hiệu Chính vậy, việc nâng cao trình độ cho người lao động đóng vai trò lớn, ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu sản xuất kinh doanh doanh nghiệp - Đào tạo nâng cao chất lượng cho nhân viên giữu vị trí trọng trách phòng ban, phận chủ chốt, cho họ tham gia học nghiệp vụ quản lý nhà nước, lớp tiếng anh tin học chuyên ngành vận tải - Đào tạo theo hình thức tổng hợp nhân viên văn phòng, tạo thích ứng với thay đổi công nhân hay tương hỗ công việc công ty Dự kiến cho nhân viên văn phòng đào tạo khóa chuyên môn chuyên ngành tháng: + Chi phí khóa học 15.000.000 đồng/người + Chi phí hỗ trợ lại 300.000 đồng/người + Chi phí hỗ trợ tiền lương 3.000.000 đồng/người  Chi phí cho nhân viên đào tạo nâng cao chuyên môn là: (15.000.000 + 300.000 + 3.000.000) x = 54.900 000 đồng => Sau đào tạo chuyên môn nâng cao trình độ giúp hoạt động kinh doanh hiệu dự kiến doanh thu tăng 5% tức tăng 5.563.944.284 x 105% = 5.842.141.498 đồng - Đối với công nhân kỹ thuật, lao động phổ thông lái xe nên tổ chức lớp học nghiệp vụ chỗ Từ công nhân có tay nghề cao, có kinh nghiệm kèm cặp công nhân có trình độ tay nghề 84 3.2.4 Tiết kiệm chi phí quản lí doanh nghiệp - Tiết kiệm chi phí để tăng lợi nhuận việc doanh nghiệp, công ty suy nghĩ để phát triển doanh nghiệp, công ty - Chi phí quản lý loại chi phí gián tiếp, khó quản lý Vì biện pháp tốt để tiết kiệm chi phí đồng lòng từ ban giám đốc đến toàn thể cán công nhân viên phải có ý thức tiết kiệm chi phí công việc hành động để sử dụng chi phí hợp lý Ngoài áp dụng số biện pháp quản lý sử dụng điện thoại, điện văn phòng, văn phòng phẩm, sử dụng nước công cộng sau: + Khoán mức sử dụng cho phận, phòng ban cá nhân giữ chức vụ theo chức công việc cụ thể phòng cá nhân để sử dụng + Quản lý chặt chẽ việc sử dụng điện, internet tránh tình trạng nhân viên lãng phí điện internet sử dụng vào việc riêng Phát động phong trào tiết kiệm toàn công ty, phòng ban có ý thức tiết kiệm tuyên dương khen thưởng, ngược lại bị nhắc nhở trước toàn côngty - Về khoản chi phí giao dịch Công ty cần xác định số tiền cho giao dịch, tránh tình trạng chi thừa, tiết kiệm tối đa khoản không cầnthiết 85 KẾT LUẬN Trong năm qua công ty TNHH Khang Thịnh có nhiều nỗ lực hoạt dộng sản xuất kinh doanh, công ty đổi phương pháp, tạo hài long cho khách hàng hợp tác với công ty Do khách hàng đến với công ty ngày nhiều, doanh thu công ty ngày tăng lên, tạo công ăn việc làm thu nhâp ổn định cho công nhân viên Chính nhờ nỗ lực không ngừng toàn thể cán công nhân viên công ty mà công ty dần có vị vững thị trường phát triển quy mô theo kịp kinh tế thị trường Qua trình nghiên cứu, tìm hiểu, phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh công ty kết hợp với kiến thức học, em đưa số biện pháp nhằm nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh công ty Mong biện pháp em đưa áp dụng vào sản xuất kinh doanh doanh nghiệp mang lại hiệu định cho công ty thời gian tới Do trình độ thời gian nghiên cứu hạn chế nên Khóa luận em chắn có nhiều thiếu sót Em mong nhận góp ý thầy, cô, tập thể ban lãnh đạo công ty bạn để hiểu biết em hoàn thiện Một lần em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tập thể cán công nhân viên, phòng ban công ty TNHH Khang Thịnh, thầy cô khoa Kinh tế & Quản trị kinh doanh, đặc biệt cô giáo Th.s Cao Thị Vân Anh tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin chân thành cảm ơn!!! 86 TÀI LIỆU THAM KHẢO - PGS.TS Nguyễn Văn Công (2009), Giáo trình phân tích kinh doanh, nhà xuất Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội - Th.s Nguyễn Tuấn Cường (2013), Giáo trình phân tích hoạt động sản xuất kinh doanh, NXB Giáo dục học tập, Hà Nội - PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào, Giáo trình Tài doanh nghiệp, Đại học Kinh tế quốc dân - Th.s Đàm Hương Lưu (2009), Bài giảng Kinh tế vận tải dịch vụ , Đại học Hải Phòng - TH.s Nguyễn Lê Châu Thành, Giáo trình nhập môn vận tải ô tô Đại học giao thông vận tải, Hà Nội - Báo cáo tài năm 2014 2015 công ty TNHH Khang Thịnh - Trang web luanvan.net - Tailieu.vn 87
- Xem thêm -

Xem thêm: Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH khang thịnh , Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH khang thịnh , Biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH khang thịnh , HIỆU QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP, 3 Các phương pháp phân tích hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, e. Các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu, 5 Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp, *Quá trình hình thành và phát triển của công ty, Tính đến cuối năm 2014 công ty có tổng số cán bộ công nhân viên và lao động có tên trong danh sách thường xuyên của công ty là 25 người với độ tuổi bình quân là 31 tuổi., Bảng 2.3 : Phân tích một số kết quả kinh doanh của công ty, e) Bảng 2.5: Phân tích tổng chi phí của công ty theo khoản mục, db) c) Phân tích lợi nhuận của công ty, dc) Bảng 2.6: Phân tích tổng lợi nhuận của công ty, Bảng 2.7: Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh tổng hợp, Bảng 2.8: Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận, 3 Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh tại công ty TNHH Khang Thịnh, Số tiền thu vê, Bảng 3.4 Bảng kế hoạch phân công lao động năm 2016

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay