Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may lê trực

86 130 0
  • Loading ...
1/86 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:28

MỤC LỤCLỜI MỞ ĐẦU1PHẦN I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU31.1. HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC31.1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động xuất khẩu31.1.1.1. Khái niệm31.1.1.2. Vai trò của hoạt động xuất khẩu41.1.2. Các hình thức xuất khẩu51.1.2.1. Xuất khẩu trực tiếp51.1.2.2. Gia công quốc tế61.1.2.3. Xuất khẩu tại chỗ71.1.2.4. Tái xuất khẩu71.2. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ81.2.1. Nghiên cứu tiếp cận thị trường nước ngoài81.1.2. Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất khẩu91.2.3. Tổ chức giao dịch, đàm phán và ký kết hợp đồng101.2.4. Tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu111.3. HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ.111.3.1. Hệ thống chỉ tiêu đánh giá111.3.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu131.3.2.1. Các yếu tố vi mô131.3.2.2. Các yếu tố vĩ mô15PHẦN II. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC202.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC202.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty202.1.2. Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần May Lê Trực212.1.3. Phương thức kinh doanh chủ yếu của công ty222.1.4. Tổ chức bộ máy sản xuất và bộ máy quản lý trong công ty232.1.4.1. Tổ chức bộ máy sản xuất232.1.4.2. Tổ chức bộ máy quản lý, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban242.1.5. Những đặc điểm kinh tế kế thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu của Công ty cổ phần May Lê Trực262.1.5.1. Đặc điểm của sản phẩm262.1.5.2. Đặc điểm về qui trình công nghệ272.1.5.3. Đặc điểm về lao động292.1.5.4. Đặc điểm về nguyên liệu chế biến sản phẩm302.1.5.5. Đặc điểm về máy móc thiết bị302.1.5.6. Đặc điểm về thị trường312.1.5.7. Đặc điểm về vốn kinh doanh322.2. THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC342.2.1. Kim ngạch xuất khẩu hàng may mặc tại công ty342.2.2. Phân tích hoạt động xuất khẩu theo hình thức xuất khẩu352.2.3. Tình hình xuất khẩu một số mặt hàng trọng điểm của công ty392.2.4. Tình hình thị trường xuất khẩu của công ty422.2.5. Hoạt động xúc tiến thương mại của Công ty cổ phần May Lê Trực472.2.6. Kết quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc của công ty482.3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC492.3.1. Những thành tựu đạt được trong hoạt động xuất khẩu hàng may mặc492.3.2. Những mặt còn tồn tại hiện nay522.3.3. Nguyên nhân tồn tại53PHẦN III. MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC563.1. PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC TRONG VIỆC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC.563.1.1. Mở rộng thị trường của công ty tới các thị trường nhiều tiềm năng.563.1.2. Từng bước đẩy mạnh kinh doanh theo phương thức mua đứt bán đoạn (xuất khẩu trực tiếp)573.1.3. Nâng cao hiệu quả hoạt động xuất khẩu hàng may mặc.573.2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC583.2.1. Duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu583.2.2. Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường mới623.2.3. Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất khẩu643.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực663.2.5. Hoàn thiện quy trình xuất khẩu713.2.6. Sử dụng hình thức quảng cáo có hiệu quả723.3. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ733.3.1. Đối với Tổng công ty dệt may Việt Nam733.3.2. Đối với Nhà nước743.3.2.1. Cải cách hệ thống thuế để khuyến khích xuất khẩu.743.3.2.2. Cải cách thủ tục hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu753.3.2.3. Áp dụng chính sách tỷ giá hối đoái linh hoạt để khuyến khích xuất khẩu.753.3.2.4. Đảm bảo ổn định về chính trị và kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với các nước trên thế giới76KẾT KUẬN78TÀI LIỆU THAM KHẢO79 Khoá luận tốt nghiệp LỜI MỞ ĐẦU Trong công công nghiệp hoá, đại hoá, Việt Nam thực chiến lược hướng xuất kết hợp song song với chiến lược thay nhập Đây nội dung quan trọng đề cập kỳ đại hội Đảng khẳng định tiếp “Đẩy mạnh sản xuất, coi xuất hướng ưu tiên trọng điểm kinh tế đối ngoại.” Đối với Việt Nam tất nước giới, hoạt động xuất đóng vai trò đặc biệt quan trọng nghiệp phát triển kinh tế xây dựng đất nước Đó phương tiện hữu hiệu cho phát triển kinh tế, tăng thu ngoại tệ, phục vụ cho nhu cầu xuất khẩu, cải tiến công nghệ kỹ thuật đại, nâng cao chất lượng sản phẩm Đặc biệt yếu tố thiếu nhằm triển khai thực chương trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước Trong điều kiện đất nước ta đổi nay, ngành may mặc coi ngành quan trọng kinh tế quốc dân Mục tiêu, chiến lược, nhiệm vụ ngành góp phần thực thắng lợi đường lối Đảng, góp phần thắng lợi nghiệp Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước đảm bảo nhu cầu may mặc toàn xã hội, không ngừng tăng cường xuất giải việc làm cho người lao động Công ty cổ phần May Lê Trực doanh nghiệp thành lập từ ba sở may công ty may Chiến Thắng - công ty may mặc xuất nước ta đời vào năm 1968 - bước sang cổ phần hoá với đổi kinh tế từ chế kế hoạch hoá tập trung bao cấp sang chế thị trường có quản lý nhà nước, công ty nhanh chóng thích nghi với thị trường, ổn định sản xuất Cùng với mặt hàng may mặc xuất mặt hàng công ty từ trước tới công ty Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp đóng góp phần không nhỏ vào kim ngạch xuất hàng may mặc nước ta Vì vậy, để tiếp cận với thị trường nước đòi hỏi ngày cao đặt cho Công ty cổ phần May Lê Trực hội thử thách Đẩy mạnh xuất hàng may mặc, trì mở rộng thị trường nước vấn đề mang tính chiến lược tồn phát triển công ty Vì vậy, qua thời gian thực tập công ty, em nghiên cứu hoạt động xuất công ty chọn đề tài : “Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty cổ phần May Lê Trực” làm Khoá luận tốt nghiệp Khoá luận tốt nghiệp bao gồm phần sau: Phần I: Một số vấn đề lý luận chung hoạt động xuất Phần II: Thực trạng hoạt động xuất hàng may mặc công ty Công ty cổ phần May Lê Trực Phần III: Một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc Công ty cổ phần May Lê Trực Mặc dù có cố gắng nhiều song hạn chế kinh nghiệm thực tế nên viết không tránh khỏi sai sót, em mong nhận ý kiến đóng góp thầy cô Qua em xin gửi lời cảm ơn tới PGS-TS Nguyễn Minh Duệ anh chị Công ty cổ phần May Lê Trực tận tình giúp đỡ em trình thực hoàn thành Khoá luận tốt nghiệp Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 1.1 HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC 1.1.1 Khái niệm vai trò hoạt động xuất 1.1.1.1 Khái niệm Xuất hoạt động nhằm tiêu thụ phần tổng sản phẩm xã hội nước Hoạt động xuất qúa trình trao đổi hàng hoá dịch vụ quốc gia lấy ngoại tệ làm phương tiện toán Hoạt động xuất hàng hoá hành vi mua bán riêng lẻ mà hệ thống quan hệ mua bán phức tạp có tổ chức bên bên đất nước nhằm thu ngoại tệ, lợi ích kinh tế xã hội thúc đẩy hoạt động xản xuất hàng hoá nước phát triển góp phần chuyển đổi cấu kinh tế bước nâng cao đời sống nhân dân Các mối quan hệ xuất có phân công lao động quốc tế chuyên môn hoá sản xuất Xuất phương thức kinh doanh doanh nghiệp thị trường quốc tế nhằm tạo doanh thu lợi nhuận cho doanh nghiệp góp phần chuyển cấu kinh tế đất nước Hoạt động xuất thể kết hợp chặt chẽ tối ưu khoa học quản lý với nghệ thuật kinh doanh doanh nghiệp, nghệ thuật kinh doanh với yếu tố khác như: pháp luật, văn hoá, khoa học kỹ thuật… hoạt động xuất nhằm khai thác lợi so sánh nước qua phát huy lợi bên tận dụng lợi bên ngoài, từ góp phần cải thiện đời sống nhân dân đẩy nhanh trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa, rút ngắn khoảng cách nước ta với nước phát triển, mặt khác tạo doanh thu lợi nhuận giúp doanh nghiệp phát triển ngày cao Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp 1.1.1.2 Vai trò hoạt động xuất * Đối với doanh nghiệp (DN) Thúc đẩy hoạt động xuất nghĩa mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp, nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Đây yếu tố quan trọng sản phảm sản xuất có tiêu thụ thu vốn, có lợi nhuận để tái sản xuất mở rộng sản xuất, tạo điều kiện để doanh nghiệp phát triển Cũng thông qua đó, doanh nghiệp có hội tiếp thu, học hỏi kinh nghiệm hình thức kinh doanh, trình độ quản lý, giúp tiếp xúc với công nghệ mới, đại, đào tạo đội ngũ cán có lực thích nghi với điều kiện kinh doanh nhằm cho đời sản phẩm có chất lượng cao, đa dạng, phong phú Mặt khác thúc đẩy hoạt động xuất đòi hỏi tất yếu kinh tế mở cửa Do sức ép cạnh tranh, nhu cầu tự thân đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển mở rộng quy mô kinh doanh mà xuất hoạt động tối ưu để đạt yêu cầu * Đối với kinh tế Xuất hoạt động kinh doanh phạm vi quốc tế Nó phận hoạt động kinh tế đối ngoại, phương tiện thúc đẩy phát triển kinh tế, giúp chuyển dịch cấu kinh tế, bước nâng cao đời sống nhân dân Hoạt động xuất có ý nghĩa quan trọng cần thiết nước ta Với kinh tế chậm phát triển sở vật chất kỹ thuật lạc hậu, không đồng bộ, dân số phát triển nhanh việc đẩy mạnh xuất để tạo thêm công ăn việc làm, cải thiện đời sống, tăng thu ngoại tệ, thúc đẩy phát triển kinh tế chiến lược lâu dài Để thực chiến lược lâu dài đó, phải nhận thức ý nghĩa hàng hoá xuất khẩu, thể : - Xuất tạo nguồn vốn, ngoại tệ lớn, góp phần quan trọng việc cải thiện cán cân toán, tăng lượng dự trữ ngoại tệ, qua Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp tăng khả nhập máy móc thiết bị phục vụ phát triển kinh tế, phục vụ trính Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá - Thông qua việc xuất mặt hàng mạnh phát huy lợi so sánh, sử dụng lợi nguồn lực trao đổi thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến Đây yếu tố then chốt chương trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước đồng thời phát triển ngành công nghiệp sản xuất hay xuất có tính cạnh tranh ngày cao - Xuất có tác động tích cực đến việc giải công ăn việc làm cải thiện đời sống người lao động - Hoạt động xuất sở để mở rộng thúc đẩy mối quan hệ kinh tế đối ngoại nước ta.Thông qua hoạt động xuất môi trường kinh tế mở rộng tính cạnh tranh ngày cao đòi hỏi doanh nghiệp phải có đổi để thích nghi, đáp ứng nhu cầu thị trường Hoạt động xuất góp phần hoàn thiện chế quản lý xuất nhà nước điạ phương phù hợp với yêu cầu đáng doanh nghiệp tham gia kinh doanh xuất nhập - Mặt khác, hoạt động xuất góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất nước phát triển, tạo điều kiện thuận lợi cho hàng loạt ngành sản xuất phát triển, đồng thời thúc đẩy ngành dịch vụ hỗ trợ hoạt động xuất phát triển ngành bảo hiểm, hàng hải, thông tin liên lạc quốc tế, dịch vụ tài quốc tế đầu tư…, xuất tạo khả mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tạo điều kiện tiền đề kinh tế kỹ thuật đồng thời việc nâng cao lực sản xuất nước Điều chứng tỏ xuất phương tiện quan trọng tạo vốn, đưa kỹ thuật công nghệ nước vào Việt Nam nhằm đại hoá kinh tế đất nước Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp 1.1.2 Các hình thức xuất 1.1.2.1 Xuất trực tiếp Xuất trực tiếp xuất hàng hoá doanh nghiệp sản xuất đặt mua doanh nghiệp sản xuất nước, sau xuất sản phẩm với danh nghĩa hàng Để tiến hành thương vụ xuất trực tiếp cần theo bước sau: + Tiến hành ký kết hợp đồng mua hàng nội địa với đơn vị sản xuất kinh doanh nước sau nhận hàng toán tiền hàng cho đơn vị sản xuất + Ký hợp đồng ngoại thương (hợp đồng ký kết với đối tác nước có nhu cầu mua sản phẩm doanh nghiệp), tiến hành giao hàng toán tiền Với hình thức xuất trực tiếp có ưu điểm đem lại nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp xuất hàng, không khoản chi phí trung gian tăng uy tín cho doanh nghiệp hàng hóa thoã mãn yêu cầu đối tác giao dịch Nhưng nhược điểm doanh nghiệp áp dụng theo được, đòi hỏi lượng vốn tương đối lớn có quan hệ tốt với bạn hàng 1.1.2.2 Gia công quốc tế Gia công quốc tế hình thức kinh doanh, bên đặt gia công nước cung cấp máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu bán thành phẩm để bên nhận gia công tổ chức trình sản xuất thành phẩm theo yêu cầu bên đặt gia công Toàn sản phẩm làm bên nhân gia công giao lại cho bên đặt gia công để nhận khoản thù lao (gọi phí gia công) theo thoả thuận Hiện nay, hình thức gia công quốc tế vận dụng phổ biến thị trường thị trường chiều, bên đặt gia công Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp thường nước phát triển, bên nhận gia công thường nước chậm phát triển Đó khác lợi so sánh quốc gia Đối với bên đặt gia công, họ tìm kiếm nguồn lao động với giá rẻ giá nước nhằm giảm chi phí sản xuất tăng lợi nhuận, bên nhận gia công có nguồn lao động dồi mong muốn có việc làm tạo thu nhập, cải thiện đời sống qua tiếp nhận thành tựu khoa học công nghệ tiên tiến 1.1.2.3 Xuất chỗ Là hình thức mà hàng hoá xuất bán nước xuất Doanh nghiệp ngoại thương nước để đàm phán, ký kết hợp đồng mà người mua tự tìm đến doanh nghiệp để mua hàng Hơn nữa, doanh nghiệp làm thủ tục hải quan, mua bảo hiểm hàng hoá hay thuê phương tiện vận chuyển Đây hình thức xuất đặc trưng, khác biệt so với hình thức xuất khác ngày vận dụng theo nhiều xu hướng phát triển giới 1.1.2.4 Tái xuất Tái xuất hình thức xuất hàng hoá nhập qua chế biến nước tái xuất nước Giao dịch hình thái tái xuất bao gồm nhập xuất Với mục đích thu lượng ngoại tệ lớn so với số vốn ban đầu bỏ Giao dịch tiến hành ba nước: nước xuất khẩu, nước tái xuất nước nhập Hình thức tái xuất tiền hành theo hai cách: + Hàng hoá từ nước tái xuất đến nước tái xuất từ nước tái xuất sang nước xuất Ngược lại, dòng tiền lại chuyển từ nước nhập sang nước tái xuất sang nước xuất (nước tái xuất trả tiền nước xuất thu tiền nước nhập) Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp + Hàng hoá thẳng từ nước xuất sang nước nhập Nước tái xuất có vai trò giấy tờ nước trung gian Hoạt động tái xuất diễn mà nước bị hạn hẹp quan hệ thương mại quốc tế bị cấm vận trừng phạt kinh tế thị trường chưa có kinh nghiệm cần có người trung gian 1.2 QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ Hoạt động xuất quy trình kinh doanh bao gồm bốn bước sau Mỗi bước có đặc điểm riêng biệt tiến hành theo cách thức đinh 1.2.1 Nghiên cứu tiếp cận thị trường nước Nghiên cứu thị trường nhằm nắm vững yếu tố thị trường, hiểu biết qui luật vận động thị trường để kịp thời đưa định Vì có ý nghĩa quan trọng phát triển nâng cao hiệu suất quan hệ kinh tế đặc biệt hoạt động xuất doanh nghiệp, quốc gia Vì nghiên cứu thị trường nước ngoài, yếu tố trị, luật pháp, sở hạ tầng phong tục tập quán,…doanh nghiệp phải biểt xuất mặt hàng nào, dung lượng thị trường hàng hoá bao nhiêu, đối tác kinh doanh ai, phương thức giao dịch nào, biến động hàng hoá thị trường sao, cần có chiến lược kinh doanh để đạt mục tiêu đề * Tổ chức thu thập thông tin Công việc người nghiên cứu thị trường thu thập thông tin có liên quan đến thị trường mặt hàng cần quan tâm Có thể thu thập thông tin từ nguồn khác nguồn thông tin từ tổ chức quốc tế trung tâm thương mại phát triển Liên hợp quốc, Hội đồng kinh tế Châu Thái Bình Dương, quan thống kê hay từ thương nhân có quan hệ làm ăn buôn bán Một loại thông tin thiếu thông tin thu thập từ thị trường, thông tin gắn với phương pháp nghiên cứu thị trường Thông tin thu thập trường chủ yếu thu thập Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp theo trực quan nhân viên khảo sát thị trường, thông tin thu thập theo kiểu vấn theo câu hỏi Loại thông tin dạng thô cần xử lý lựa chọn thông tin cần thiết dáng tin cậy * Tổ chức phân tích thông tin xử lý thông tin  Phân tích thông tin môi trường: Môi trường có ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Vì phân tích cần phải thu thập thông tin môi trường cách kịp thời xác  Phân tích thông tin giá hàng hoá: Giá hàng hoá thị trường giới biến động phức tạp chịu chi phối nhân tố chu kỳ, nhân tố lũng đoạn, nhân tố cạnh tranh, nhân tố lạm phát  Phân tích thông tin nhu cầu tiêu dùng: Nhu cầu thị trường tiêu thụ được, ý đặc biệt marketing, thương mại quốc tế, công việc kinh doanh bắt nguồn từ nhu cầu thị trường * Lựa chọn thị trường xuất - Các tiêu chuẩn chung trị pháp luật, địa lý, kinh tế, tiêu chuẩn quốc tế - Các tiêu chuẩn quy chế thương mại tiền tệ + Bảo hộ mậu dịch: thuế quan, hạn ngạch giấy phép + Tình hình tiền tệ: tỷ lệ lạm phát, sức mua đồng tiền - Các tiêu chuẩn thương mại + Sản xuất nội địa + Xuất Các tiêu chuẩn phải đánh giá, cân nhắc điều chỉnh theo mức độ quan trọng Vì thường sau đánh giá họ chiếm thị trường, sau chọn thị trường tốt 1.1.2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất * Xây dựng kế hoạch tạo nguồn hàng Đối với doanh nghiệp sản xuất tạo nguồn hàng việc tổ chức hàng hoá theo yêu cầu khách hàng Các doanh nghiệp sản xuất cần phải Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp trang bị máy móc, nhà xưởng nhiên liệu để sản xuất sản phẩm xuất Kế hoạch tổ chức sản xuất phải lập chi tiết, hoạch toán chi phí cụ thể cho đối tượng Vấn đề công nhân vấn đề quan trọng, số lượng công nhân, trình độ, chi phí Đặc biệt trình độ chi phí cho công nhân nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm giá thành sản xuất * Lập kế hoạch xuất Doanh nghiệp lập kế hoạch xuất sang thị trường bao gồm: hàng hoá, khối lượng hàng hoá, giá hàng hoá, phương thức sản xuất Sau xác định sơ yếu tố doanh nghiệp cần phải lập kế hoạch giao dịch ký kết hợp đồng lập danh mục khách hàng, danh mục hàng hoá, số lượng bán, thời gian giao dịch… 1.2.3 Tổ chức giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng * Chuẩn bị cho giao dịch Để công tác chuẩn bị giao dịch diễn tốt đẹp doanh nghiệp phải biết đầy đủ thông tin hàng hoá, thị trường tiêu thụ, khách hàng… Việc lựa chọn khách hàng để giao dịch vào điều kiện sau như: tình hình kinh doanh khách hàng, khả vốn sở vật chất, uy tín, danh tiếng quan hệ làm ăn khách hàng… * Giao dịch đàm phán ký kết Trước ký kết mua bán với nhau, người xuất người nhập phải trải qua trình giao dịch thương lượng công việc bao gồm:  Chào hàng: đề nghị người xuất người xuất gửi cho người bên biểu thị muốn mua bán số hàng định điều kiện, giá thời gian, địa điểm định  Hoàn giá: nhận thư chào hàng không chấp nhận điều kiện thư mà đưa đề nghị đề nghị gọi hoàn giá  Chấp nhận: đồng ý hoàn toàn tất diều kiện thư chào hàng Khoa Quản trị kinh doanh 10 Khoá luận tốt nghiệp Mục tiêu công ty tăng tỷ suất lợi nhuận Để giải vấn đề Công ty cổ phần May Lê Trực công ty khác kinh tế thị trường phải trọng đến nhân tố người công ty họ đối tượng công tác lãnh đạo, quản lý người điều hành thúc đẩy hoạt động công ty Trong phải ý đặc biệt đến đội ngũ cán kinh doanh Công ty cổ phần May Lê Trực doanh nghiệp công nghiệp sản xuất hàng may mặc thực hoạt động xuất nhập trực tiếp nên đòi hỏi công ty phải có đội ngũ nhân viên tác nghiệp có đầy đủ lực để tìm hiểu cách rõ ràng, xác kịp thời nhu cầu thị trường quốc tế, quy mô nhu cầu khả đáp ứng nhu cầu công ty sản xuất nước Tuy nhiên để có đội ngũ nhân viên vậy, nhân viên cán lãnh đạo Công ty phải người giỏi nghiệp vụ chuyên môn vị trí công ty, đồng thời phải có khả sử dụng tốt ngoại ngữ (tiếng Anh) hoạt động kinh doanh mình, hiểu biết tâm lý, thị hiếu, thói quen khách hàng thị trường quan tâm Các cán phải rèn luyện thói quen theo dõi, ghi nhận nghiên cứu phân tích thông tin liên quan đến sản phẩm dịch vụ mà kinh doanh, thị trường giá thị trường nước Vì vậy, trước hết công ty nên thực việc đào tạo đào tạo lại đội ngũ cán bộ, thực việc trang bị thiết bị thông tin liên lạc phòng kinh doanh để kịp thời nắm bắt nhu cầu biến động thị trường thông qua việc tham gia mạng thông tin sẵn có thị trường Việt Nam Thêm vào khả tiếp thị tốt tiêu chuẩn thiếu Công ty cổ phần May Lê Trực Bởi thị trường mà công ty tiếp cận thị trường nước ngoài, nơi mà đòi hỏi tiêu chuẩn phải cao hẳn so với thị trường nước phải mức ngang với tiêu chuẩn chung thị trường giới Để đáp ứng yêu cầu trên, công ty cần có chế độ khuyến khích cán công nhân viên theo khoá học văn hai, chức dài Khoa Quản trị kinh doanh 72 Khoá luận tốt nghiệp hạn, học tập bồi dưỡng kiến thức trường đào tạo có tiếng Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Ngoại Ngữ…Đặc biệt cần có hình thức đào tạo thích hợp khẩn trương khả ngoại ngữ cho số cán làm công tác xuất nhập công ty * Đối với người lao động trực tiếp: Tay nghề người công nhân liên quan trực tiếp đến chất lượng sản phẩm suất lao động Công ty phải thường xuyên đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân bậc thợ, đặc biệt cho công nhân trẻ học việc Khi công ty nhập công nghệ may tiên tiến vừa cấp thiết tổ chức hướng dẫn công nhân cách thức vận hành, sử dụng để nâng cao chất lượng sản phẩm suất lao động Trong sản xuất, công ty cần quản lý chặt chẽ số lượng, chất lượng sản phẩm, định mức số lượng sản phẩm giao cho công nhân Thực biện pháp trả lương sản phẩm, thưởng phạt nghiêm minh khích lệ say mê học hỏi công việc, tăng thêm gắn bó chặt chẽ quyền lợi trách nhiệm vụ công nhân với sản phẩm làm Hiện nay, công ty thường tổ chức kiểm tra tay nghề, thi công nhân có tay nghề giỏi Đây hình thức bổ ích có tác dụng to lớn kích thích người lao động không ngừng hoàn thiện khả chuyên môn đáp ứng nhu cầu ngày cao thị trường mẫu mã tính chất phức tạp sản phẩm Trong gian đoạn tới công ty nên tiếp tục thực thường xuyên tạo nội dung thi đua phong phú thiết thực hơn, có nguồn động viên, cổ vũ vật chất tinh thần xứng đáng, kịp thời cho người có tay nghề giỏi có tinh thần trách nhiệm phấn đấu cao, cho người có sáng kiến, sáng tạo lao động sản xuất giúp ích cho công ty… Những hoạt động bổ ích tạo tinh thần đoàn kết, phân đấu toàn thể cán công nhân viên, tạo động lực mạnh cho công nhân học hỏi Khoa Quản trị kinh doanh 73 Khoá luận tốt nghiệp phấn đấu không ngừng nâng cao suất lao động chất lượng sản phẩm, đem lại hiệu kinh doanh to lớn cho công ty Chi phí để thực hiện: Những người học đại học sau đại học: + Học cao học: 8.000.000đ/người/khoá.*2 =16.000.000đ + Học đại học: 5.000000 đ/người/khoá.*3 =15.000.000đ Đối với người tuyển dụng: + Chi phí đào tạo 1.000.000đ/ng/lớp, chi phí tổ chức khác có liên quan đến lớp học: 1.800.000 đồng + Chi phí để tham gia câu lạc thời tr ang 6.000.000đ/ năm + Chi phí để phối hợp với viện thiết kế 10.000.000/ năm +Học công nhân kỹ thuật (tổ trưởng, quản đốc phân xưởng): 1.000.000đ/người/khoá * 10 người =10.000.000đ + Bồi dưỡng trình độ tay nghề: 300.000đ/ người*2 người /tổ=45.000.000đ Như tổng kinh phí đào tạo 105.800.000đ Một nửa chi phí lấy từ Quỹ đầu tư phát triển công ty lại lấy từ nguồn vốn cho đổi công nghệ 3.2.4.3 Hiệu Với việc đầu tư vào yếu tố người trình độ cán quản lý tăng lên, số lao động quản lý có trình độ đại hoc tăng từ 17 lên 21 người, số công nhân trực tiếp sản xuất đào tạo tăng 160 người Trình độ lao động tăng tăng suất lao động, tăng chất lượng sản phẩm sản xuất, tận dụng công suất máy móc thiết bị, giảm tỷ lệ phế phẩm 3.2.5 Hoàn thiện quy trình xuất 3.2.5.1 Cơ sở lý luận thực tiễn Quy trình xuất vấn đề quan trọng Nếu có quy trình xuất tốt hợp lý thúc đẩy hoạt động xuất phát triển Đồng 74 Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp thời tạo nhiều lợi ích cho công ty Trong quy trình xuất công ty khuyết hai nhiệm vụ: “Thuê tàu” “mua bảo hiểm” Đó khó khăn doanh nghiệp xuất Cơ sở vật chất Việt Nam kém, cụ thể đội tàu nên công ty xuất chọn sở giao hàng “Giao lên tàu FOB” Với điều kiện công ty mạo hiểm, rủi ro tổn thất hàng hoá công ty lại khoản lợi lớn từ nghiệp vụ bổ trợ 3.2.5.2 Phương thức tiến hành Trong thời gian tới công ty cần thực điều kiện giao hàng CIF Với điều kiện công ty thu lợi nhuận, công ty thực sản xuất nước bán nước nghiệp vụ toán, công ty có phương thức tín dụng chứng từ Phương thức đảm bảo cho công ty nhận tiền hàng Tuy nhiên thực phương thức LC cứng nhắc không linh hoạt Trong trường hợp hai bên có quan hệ lâu dài tin cậy lẫn phương thức LC nhiều thời gian phí mở Do công ty cần linh hoạt phương thức toán, khách hàng truyền thống tin cậy dùng phương thức nhằm thu kèm chứng từ, tin cậy dùng phương thức chuyển tiền 3.2.6 Sử dụng hình thức quảng cáo có hiệu 3.2.6.1 Cơ sở lý luận thực tiễn Thương hiệu tài sản vô quý giá công ty có danh tiếng thị trường Người tiêu dùng mua hàng, đặc biệt hàng may mặc thường quan tâm nhiều đến thương hiệu nhà sản xuất Ở thị trường khó tính EU việc bán sản phẩm cao cấp thương hiệu chưa điều khó khăn lẽ thương hiệu phần nói lên sản phẩm có cao cấp không Cùng với đầu tư xây dựng thương hiệu cần phải tiến hành hoạt động đăng ký thương hiệu thị trường nước Nhiều nhà sản xuất Việt Nam không ý đến đăng ký thương hiệu mà bị đối thủ cạnh tranh ăn cắp thương hiệu đăng ký trước 75 Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp Khi họ nhận tài sản quý giá muốn lấy lại muộn Vì công ty cần phải tiến hành hoạt động đăng ký thương hiệu thị trường công ty xuất hàng hoá 3.2.6.2 Phương thức tiến hành Để đưa sản phẩm đến với người tiêu dùng không sử dụng đến hình thức quảng cáo Với doanh nghiệp mà sản phẩm chủ yếu xuất vai trò hình thức quảng cáo nâng cao Các hình thức quảng cáo tỏ có hiệu mà công ty cần khai thác ý thông qua tạp chí, đặc biệt tạp trí thời trang, tổ chức tài trợ buổi trình diễn thời trang nước, tham gia hội chợ triển lãm, tài trợ cho hoạt động văn hoá, thể dục thể thao, xây dựng hệ thống văn phòng đại diện, phòng trưng bày giới thiệu sản phẩm, cửa hàng bán lẻ Khi vận dụng hình thức quảng cáo công ty cần xem xét tuỳ thị trường cụ thể, tuỳ đoạn thị trường mà công ty hướng vào để quảng cáo mang lại hiệu Đồng thời với hoạt động quảng cáo hoạt động xây dựng thương hiệu công ty thêm lớn mạnh để sản phẩm bán chạy thị trường giới với thương hiệu Như sử dụng hình thức quảng cáo công ty cần linh hoạt, cần đặc biệt ý tới hình thức thông qua hoạt động biểu diễn thời trang, tạp chí thời trang phương tiện thông tin đại chúng * Chi phí để thực quảng cáo: sản phẩm xuất sản phẩm phải biết đến thị trường nước công ty nên dành phần lớn cho quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng lập website hay quảng cáo mạng…, công ty quảng cáo tạp chí nước để đối tác đến Việt Nam biết đến Với quy mô nhỏ công ty nên dành từ đến 3% doanh thu cho quảng cáo + Chi phí quảng cáo mạng Internet: 70.000.000 VNĐ/ năm + Chi phí quảng cáo tạp trí thời trang: 50.000.000VNĐ/năm 3.2.6.3 Hiệu Khoa Quản trị kinh doanh 76 Khoá luận tốt nghiệp Hiện công ty có website riêng để giới thiệu sản phẩm mình, việc đầu tư cho quảng cáo giúp công ty xây dựng thương hiệu may LEGATCO ngày trở nên quen thuộc với đối tác, với người tiêu dùng việc đăng ký thương hiệu 3.3 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Tổng công ty dệt may Việt Nam Có thành tích ngày hôm nay, nhỏ bé không kể đến quan tâm đóng góp vật chất lẫn tinh thần đơn vị chủ quản- Bộ Công nghiệp (giao cho Tổng công ty dệt may Việt Nam quản lý) Tuy nhiên thời gian tới công ty cần đến trợ giúp Tổng công ty Bộ công nghiệp Thứ nhất, kế hoạch mà công ty thực Tổng công ty lập nhiều nhiều kế hoạch Tổng công ty đưa chưa sát với thực tế thị trường điều kiện Công ty cổ phần May Lê Trực trình thực gặp nhiều khó khăn Trong thời gian tới Tổng công ty nên đưa kế hoạch mang tính bao quát để Công ty cổ phần May Lê Trực có quyền tự chủ công tác lập kế hoạch cụ thể Như vậy, Công ty cổ phần May Lê Trực có điều kiện thực tốt kế hoạch mà họ đặt Hơn công ty đưa đựơc kế hoạch hợp lý công ty người hết hiểu rõ lực sản xuất tiêu thụ mình, thấy rõ biến động thị trường cụ thể Thứ hai, vốn hoạt động công ty ít, điều kiện Tổng công ty hỗ trợ vốn cho Công ty cổ phần May Lê Trực để công ty thêm vốn đầu tư sản xuất không Tổng công ty bảo lãnh cho công ty vay vốn Nhà nước với lãi suất ưu đãi Khoa Quản trị kinh doanh 77 Khoá luận tốt nghiệp 3.3.2 Đối với Nhà nước 3.3.2.1 Cải cách hệ thống thuế để khuyến khích xuất Vấn đề cấp bách cần phải cải cách hệ thống sách thuế hành để phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn Việc cải cách hệ thống thuế trước hết phải đảm bảo tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước, tạo nguồn vốn để thực Công nghiệp hoá Hiện đại hoá kinh tế đồng thời phải đảm bảo đồng hợp lý, khuyến khích thành phần kinh tế đầu tư góp phần thúc đẩy xản suất kinh doanh Thêm vào đó, sách thuế phải đưa đơn giản dễ hiểu để thực khuyến khích xuất phát triển hoạt động kinh tế đối ngoại Bên cạnh nhằm khuyến khích hoạt động xuất quốc hội cần xem xét điều chỉnh việc giảm miễn thuế số mặt hàng xuất Nhà nước coi ngành dệt may ngành công nghiệp xuất mũi nhọn đất nước nên áp dụng thuế suất 0% nguyên vật liệu phải nhập bông, vải sợi áp dụng thuế suất ưu đãi cho nguyên phụ liệu Để chủ động xản suất hàng xuất lại tăng thuế lên nhằm đảm bảo nguồn thu cho ngân sách đồng thời đảm bảo sản xuất nguyên liệu nước Mặt hàng may mặc mặt hàng xuất mạnh đất nước Phát triển ngành sản xuất kinh doanh xuất hàng may mặc vừa tạo điều kiện sử dụng nguyên vật liệu sẵn có nước, tạo việc làm ổn định nâng cao khả tạo nguồn thu cho Ngân sách Nhà nước Do việc sản xuất kinh doanh xuất hàng may mặc cần hưởng ưu đãi đặc biệt so với mặt hàng khác 3.3.1.2 Cải cách thủ tục hành quản lý xuất nhập Thủ tục hành chính, cách thức nghiệp vụ quản lý hoạt động xuất có ảnh hưởng lớn đến trình xuất hàng hoá Hàng xuất đòi hỏi thời hạn giao hàng phải với hợp đồng ngành hải 78 Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp quan thủ tục kiểm tra xuất nhập rườm rà gây chậm trễ giao hàng cho khách Trước hết Nhà nước cần phải đại hoá ngành hải quan, hàng năm tổ chức khoá huấn luyện bồi dưỡng nghiệp vụ hải quan Luật vận tải quốc tế, Luật thuế, ngoại ngữ… cho cán ngành hải quan Làm tránh gây thiệt hại cho đơn vị kinh doanh xuất nhập cho kinh tế quốc dân 3.3.2.3 Áp dụng sách tỷ giá hối đoái linh hoạt để khuyến khích xuất Có thể nói chưa Việt Nam có vị thuận lợi quan hệ ngoại giao với nước giới tổ chức quốc tế Việc nối lại quan hệ với nước tổ chức tài tiền tệ giới IMF, WB, ADB, ký kết hiệp định hợp tác thương mại với EU với Chính phủ nước khác Đến Việt Nam có quan hệ hợp tác với 105 quốc gia tổ chức quốc tế, ký hợp tác thương mại với 58 nước đặc biệt việc gia nhập ASEAN, tham gia AFTA…nên khối lượng buôn bán quốc tế Việt Nam ngày tăng, hoạt động xuất ngày thúc đẩy Chính sách tỷ giá với tư cách công cụ điều tiết vĩ mô có vai trò ngày lớn đối vơi phát triển kinh tế đất nước, quan hệ hợp tác kinh tế quốc tế Hiện kinh tế tài nước ta (trong quan trọng tính hợp lý tỷ giá, chế độ tỷ giá hối đoái hành, thực trạng cán cân toán lạm phát) hoàn thiện bước song nhiều yếu tố tiềm ẩn mang tính bất ổn định, xu hướng giá đồng tiền Việt Nam so với đòng ngoại tệ đặc biệt với đồng đôla Mỹ tương đối rõ nét Do mục tiêu tỷ giá hối đoái thời gian tới phải thường xuyên xác lập trì tỷ giá, ấn định phù hợp dựa sức mua thực tế đồng tiền Việt Nam so với ngoại tệ, phù hợp với cung cầu thị 79 Khoa Quản trị kinh doanh Khoá luận tốt nghiệp trường, đảm bảo ổn định kinh tế đối nội tăng trưởng kinh tế đối ngoại cần thiết Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi phương diện toán quan hệ ngoại hối cho hoạt động kinh tế đối ngoại đồng thời hỗ trợ cải cách chuyển dịch cấu kinh tế để thực nhanh chóng công Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước Hơn bên cạnh mục tiêu dài hạn ổn định kinh tế vĩ mô kiềm chế lạm phát sách tỷ giá cần tạo hỗ trợ hợp lý cho mục tiêu khuyến khích xuất kiểm soát nhập 3.3.2.4 Đảm bảo ổn định trị kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nước giới Có thể nói ổn định trị kinh tế nhân tố tạo sức hấp dẫn lớn doanh nghiệp nước Trong năm gần đây, với ổn định trị cố gắng đảm bảo ổn định vĩ mô kinh tế như: khắc phục tình trạng nhập siêu, kiềm chế lạm phát xuống mức thấp…chúng ta thu hút lớn đầu tư nước vào nước tạo hội cho doanh nghiệp nước tham gia vào hoạt động kinh doanh quốc tế Trong năm tới, để khuyến khích hoạt động kinh tế đối ngoại khuyến khích xuất bên cạnh việc đảm bảo ổn định trị kinh tế cần giữ vững quan hệ hoà bình với nước khu vực giới đẩy mạnh quan hệ hợp tác hưu nghị với nước, tạo bầu không khí thuận lợi cho hoạt động kinh doanh quốc tế nói chung hoạt động xuất đất nước nói riêng Ngoài ra, Nhà nước cần tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động doanh nghiệp để phát triển ngành công nghiệp Dệt may Đây giải pháp bản, lại mang tính tổng hợp cao cần phối hợp Chính phủ, ngành chức Khoa Quản trị kinh doanh 80 Khoá luận tốt nghiệp định chế xã hội, văn hoá…Về mặt sở pháp lý, quyền sở hữu tài sản phải quy định rõ ràng, quy chế Chính phủ phải xác định cách thận trọng, mức độ can thiệp hành tuỳ tiện tối thiểu hóa, hệ thống thuế phải đơn giản, không tham nhũng, tiến trình pháp lý phải công hiệu Việt Nam trình cải cách mặt thể chế, cần nhiều thời gian để hoàn thiện môi trường kinh doanh cho doanh nghiệp trước hết nước Khoa Quản trị kinh doanh 81 Khoá luận tốt nghiệp KẾT LUẬN Phát triển quan hệ xuất nhập kết tất yếu trình tự hoá thương mại, trình phân công lao động, trình nâng cao vai trò tự chủ kinh doanh doanh nghiệp Tuy có mức độ khác nói ngành công nghiệp, tập đoàn kinh doanh, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng xuất nhập Thông qua hoạt động xuất nhập mà ngành công nghiệp tìm cấu sản phẩm cho phép khai thác tốt lợi so sánh thúc đẩy tăng trưởng có hiệu Thúc đẩy hoạt động xuất mục tiêu quan trọng hoạt động kinh tế đối ngoại Việt Nam nói riêng Công ty cổ phần May Lê Trực nói riêng Công ty cổ phần May Lê Trực doanh nghiệp sản xuất hàng may mặc xuất khẩu, thúc đẩy hoạt động xuất hàng may mặc có ý nghĩa chiến lược, tồn phát triển Công ty Trong chiến lược hướng xuất khẩu, Công ty cổ phần May Lê Trực tận dụng tiềm lực có sẵn nước, đẩy mạnh sản xuất để xuất sản phẩm, giải công ăn việc làm cho hàng nghìn lao động thu lượng ngoại tệ lớn phục vụ cho qua trình Công nghiệp hoá - Hiện đại hóa Qua trình thực tập Công ty cổ phần May Lê Trực việc tìm tòi tài liệu để hoàn thành đề tài cho em nhận thức thêm tầm quan trọng hoạt động xuất doanh nghiệp xuất nói riêng kinh tế Việt Nam nói chung Khoa Quản trị kinh doanh 82 Khoá luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO Bộ Kế hoạch Đầu tư: Hướng phát triển XNK năm 1996-2000 Hà Nội năm1996 Trần Chí Thành: Quản trị kinh doanh XNK Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 2000 Các doanh nghiệp xuất Việt Nam Nhà xuất Thống kê, Hà Nội năm 1998 Nguyễn Đình Hương: Quan hệ thương mại Việt Nam- ASEAN sách XNK Việt Nam Nhà xuất Chính trị quốc gia, Hà Nội 1999 Nguyễn Kế Tuấn: Quản trị hoạt động thương mại DNCN Nhà xuất Giáo Dục, Hà Nội 1996 Bùi xuân Lưu: Giáo trình Kinh tế ngoại thương Nhà xuất Thống kê, Hà Nội 1998 Các tài liệu Công ty cổ phần May Lê Trực Khoa Quản trị kinh doanh 83 Khoá luận tốt nghiệp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU PHẦN I MỘT SỐ VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU 1.2.1 Nghiên cứu tiếp cận thị trường nước 1.1.2 Xây dựng kế hoạch kinh doanh xuất 1.2.3 Tổ chức giao dịch, đàm phán ký kết hợp đồng 3 3 5 7 8 1.2.4 Tổ chức thực hợp đồng xuất 11 1.1 HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC 1.1.1 Khái niệm vai trò hoạt động xuất 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trò hoạt động xuất 1.1.2 Các hình thức xuất 1.1.2.1 Xuất trực tiếp 1.1.2.2 Gia công quốc tế 1.1.2.3 Xuất chỗ 1.1.2.4 Tái xuất 1.2 QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1.3 HỆ THỐNG CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG HOÁ 1.3.1 Hệ thống tiêu đánh giá 1.3.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động xuất 1.3.2.1 Các yếu tố vi mô 1.3.2.2 Các yếu tố vĩ mô 11 11 13 13 15 PHẦN II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC 2.1.TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty 2.1.2 Nhiệm vụ sản xuất kinh doanh Công ty cổ phần May Lê Trực 2.1.3 Phương thức kinh doanh chủ yếu công ty Khoa Quản trị kinh doanh 84 21 22 Khoá luận tốt nghiệp 2.1.4 Tổ chức máy sản xuất máy quản lý công ty 23 2.1.4.1 Tổ chức máy sản xuất 23 2.1.4.2 Tổ chức máy quản lý, chức nhiệm vụ phòng ban 24 2.1.5 Những đặc điểm kinh tế kế thuật chủ yếu có ảnh hưởng đến hoạt động xuất Công ty cổ phần May Lê Trực 2.1.5.1 Đặc điểm sản phẩm 2.1.5.2 Đặc điểm qui trình công nghệ 2.1.5.3 Đặc điểm lao động 2.1.5.4 Đặc điểm nguyên liệu chế biến sản phẩm 26 26 27 29 2.1.5.5 Đặc điểm máy móc thiết bị 2.1.5.6 Đặc điểm thị trường 2.1.5.7 Đặc điểm vốn kinh doanh 31 32 2.2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC 2.2.1 Kim ngạch xuất hàng may mặc công ty 2.2.2 Phân tích hoạt động xuất theo hình thức xuất 2.2.3 Tình hình xuất số mặt hàng trọng điểm công ty 2.2.4 Tình hình thị trường xuất công ty 2.2.5 Hoạt động xúc tiến thương mại Công ty cổ phần May Lê Trực 2.2.6 Kết hoạt động xuất hàng may mặc công ty 34 34 35 39 42 47 2.3 ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC 49 2.3.1 Những thành tựu đạt hoạt động xuất hàng 49 may mặc 2.3.2 Những mặt tồn 2.3.3 Nguyên nhân tồn 52 53 PHẦN III MỘT SỐ BIỆN PHÁP NHẰM THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC 56 3.1 PHƯƠNG HƯỚNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC TRONG VIỆC THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC 56 3.1.1 Mở rộng thị trường công ty tới thị trường nhiều tiềm Khoa Quản trị kinh doanh 56 85 Khoá luận tốt nghiệp 3.1.2 Từng bước đẩy mạnh kinh doanh theo phương thức mua đứt bán đoạn (xuất trực tiếp) 3.1.3 Nâng cao hiệu hoạt động xuất hàng may mặc 57 57 3.2 MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN THÚC ĐẨY HOẠT ĐỘNG XUẤT KHẨU HÀNG MAY MẶC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY LÊ TRỰC 3.2.1 Duy trì mở rộng thị trường xuất 3.2.2 Đẩy mạnh nghiên cứu thị trường 3.2.3 Nâng cao chất lượng sản phẩm xuất 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.5 Hoàn thiện quy trình xuất 3.2.6 Sử dụng hình thức quảng cáo có hiệu 3.3 ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ 3.3.1 Đối với Tổng công ty dệt may Việt Nam 3.3.2 Đối với Nhà nước 3.3.2.1 Cải cách hệ thống thuế để khuyến khích xuất 3.3.2.2 Cải cách thủ tục hành hoạt động xuất nhập 58 58 62 64 66 71 72 73 73 74 74 75 3.3.2.3 Áp dụng sách tỷ giá hối đoái linh hoạt để khuyến khích xuất 75 3.3.2.4 Đảm bảo ổn định trị kinh tế, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị với nước giới KẾT KUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO Khoa Quản trị kinh doanh 86 76 78 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may lê trực, Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may lê trực, Chuyên đề tốt nghiệp một số giải pháp nhằm thúc đẩy hoạt động xuất khẩu hàng may mặc tại công ty cổ phần may lê trực

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay