PPNCKHKT xây dựng mô hình CLB học thuật khoa kinh tế

21 337 1
  • Loading ...
1/21 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 22:20

bài làm được giảng viên đánh giá khá tốt.bài lam về môn phương pháp nghiên cứu khoa học.chủ đề là xây dựng mô hinh CLB học thuật khoa kinh tế.mục đích giúp sinh viên nắm bắt kiến thức kinh tế cũng như vận dụng nó vào thực tế Nhóm 10 Nhóm trưởng: Nguyễn Văn Tin Thành viên: Nguyễn Thị Thương Nguyễn Thị Thu Thủy Dương Thị Thương Lương Thị Huyền Thương Lê Thị Trang Nguyễn Khắc Tiến Vy Trọng Thủy Nguyễn Qúy Tiến Cầm Thanh Thủy Lương Thị Tiên Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh Tên đề tài: Xây dựng phát triển mô hình câu lạc học thuật khoa kinh tế I Nội dung II Cây mục tiêu III Đề cương sơ Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh I Những nội dung bản mục tiêu Nội dung Đối tượng Phạm vi Khách thể I Những nội dung Mục tiêu Xây dựng CLB học thuật khoa kinh tế Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh Rèn luyện kỹ nghề cho sinh viên trước trường như: Kỹ làm việc nhóm, kỹ Nghiên cứu kiến thức tảng kinh tế, quy luật định, kỹ quản lý thời gian, kỹ làm việc độc cung cầu,quy luật giá trị.,các học thuyết kinh tế.v.v lập v.v… Nội dung CLB nơi rèn luyên kiến thức cho sinh viên chuyên ngành kinh tế nơi tiếp xúc, tiếp cận kiến thức kinh tế cho sinh viên không chuyên ngành kinh tế Là cầu nối sinh viên doanh nghiệp I Những nội dung Đối tượng • • • • • • Quá trình hình thành CLB Nhu cầu nắm bắt kiến thức kinh tế sinh viên Trường Đại học Vinh Hướng phát triển CLB tương lai Nhu cầu tìm kiếm nguồn nhân lực doanh nghiệp địa bàn Thành phố Vinh Kiến thức tảng kinh tế Các kỹ cần thiết cho sinh viên trước trường Phạm vi: Phạm vi nghiên cứu đề tài Trường Đại học Vinh, nhu cầu nhân lực doanh nghiệp địa bàn Thành phố Vinh tham khảo số CLB trường đại học tiếng hoạt đông CLB hiểu I Những nội dung • Khách thể Không gian: Thành phố Vinh số CLB hoạt động hiểu trường tiếng Quá trình: Quá trình hình thành phát triển CLB Khu vực hành chính: Trường Đại học Vinh Hoạt động: Trao đổi rèn luyện cho sinh viên chuyên ngành không chuyên ngành kinh tế gì? II Cây mục tiêu Mô hình CLB học thuật Cấp I Cấp II Cấp III Cấp IV Nghiên cứu nhu cầu sinh Nghiên cứu nhu cầu lao đông Xây dựng khung kiến thức Nghiên cứu CLB đưa viên doanh nghiệp kỹ kế hoạch phát triển ……… Kỹ Giao tiếp Quản lý thời gian Kiến thức Làm việc nhóm ……… III Đề cương sơ Ý nghĩa tầm Chủ đề quan trọng Phát triển mục nghiên cứu đề tài nghiên tiêu đề tài cứu Cơ sở lý luận Phương pháp nghiên cứu Ngân sách Lịch thời gian Tài liệu tham khảo Phụ lục III Đề cương sơ Chủ đề nghiên cứu: Xây dựng phát triển Mô hình CLB Học thuật khoa Kinh tế Ý nghĩa tầm quan trọng đề tài nghiên cứu    Trong trình tiếp xúc trao đổi với sinh viên chuyên ngành kinh tế, nhận thấy nhu cầu rèn luyện kiến thức học lớp bạn Hiện trường đại học Vinh chưa có môi trường cho bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế tham gia, học hỏi kinh nghiệm, trao đổi kiến thức rèn luyện kỹ cần thiết phục vụ cho công việc sau bạn sinh viên chuyên ngành Bên cạnh đó, nhóm nhận thấy nhu cầu tìm hiểu nắm bắt kiến thức, khái niệm kinh tế trao đổi thông tin kinh tế bạn sinh viên không chuyên ngành kinh tế ví dụ bạn sinh viên khoa luật, khoa có đông sinh viên Pháp luật gắng liền với sống với lĩnh vực kinh tế luật quan trọng Việc hiểu số kinh tế giúp cho sinh viên ngành luật có thêm kiến thức ngành lĩnh vực làm việc sau trường v.v.v… Phát triển mục tiêu đề tài  Mục tiêu đề tài nghiên cứu thành lập CLB học thuật khoa kinh tế, từ giúp phục vụ tốt nhu cầu sinh viên trường đại học vinh  Bên cạnh đó, CLB liên hệ doanh nghiệp địa bàn thành phố vinh, tạo buổi gặp mặt trao đổi cho sinh viên, để sinh viên nắm bắt nhu cầu doanh nghiệp mà tự bồi dưỡng kiến thức kỹ phù hợp cho bạn thân  CLB cầu nối để doanh nghiệp tìm chọn cho doanh nghiêp ứng cử viên tiêu biểu, xuất sắc mà doanh nghiệp muốn, để đưa doanh nghiệp lên ngày phát triển 4 Cơ sở lý luận Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh Khái niệm CLB: Câu lạc danh từ tiếng nước ngoài, ta dùng dần thành quen, cụm từ muốn nói tổ chức được thành lập theo tự nguyện người có chung mục đích từ mục đích mà đề chương trình hoạt động mình cho phù hợp với khả thời gian rỗi thành viên hoạt động câu lạc bộ, nhóm, đội lớn mạnh, số hội viên đông thì lại có thể chia nhóm nhỏ để đáp ứng được nhu cầu sở thích riêng biệt 4 Cơ sở lý luận Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh Khái niệm nhu cầu: Nhu cầu trạng thái cảm thấy thiếu thốn thứ gì Ví dụ nhu cầu thức ăn, thức uống, nhà ở, tiện nghi Mỗi người có nhu cầu khác nhau, tùy vào điều kiện sống, tình trạng sức khỏe v.v Nhu cầu người thay đổi theo thời gian 5 Phương pháp nghiên cứu 5.1.Phương pháp thu thập số liệu: Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh  o a Phương pháp tiếp cận thu thập thông tin: Tiếp cận lựa chọn chỗ đứng để quan sát đối tượng nghiên cứu, khởi đầu trình tiếp xúc với đối tượng nghiên cứu, trước tư trước bắt tay thực thao tác cụ thể trình thu thập thông tin o Tiếp cận bao gồm: Tiếp cận hệ thống có cấu trúc; Tiếp cận định tính định lượng; Tiếp cận tất nhiên ngẫu nhiên; Tiếp cận lịch sử logic; Tiếp cận cá biệt so sánh; Tiếp cận phân tích tổng hợp 5.1 phương pháp thu thập số liệu Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh pháp nghiên cứu tài liệu: Mụcb Phương đích nghiên cứu tài liệu tìm hiểu lịch sử nghiên cứu, nắm bắt o nội dung đồng nghiệp trước làm, không thời gian lặp lại công việc mà đồng nghiệp trước thực Nội dung phân tích bao gồm: Phân tích nguồn, phân tích tác o giả, phân tích nội dung tổng hợp tài liệu c o Phương pháp phi thực nghiệm: Khái niệm: Là phương pháp thu thập thông tin dựa quan sát, quan trắc kiện tồn tại, sở phát quy luật vật trượng Trong phương pháp phi thực nghiệm, người nghiên cứu quan sát tồn tại, can thiệp gây biến đổi trạng thái đối tượng nghiên cứu o Phương pháp thực nghiệm bao gồm: Quan sát khách quan; Phỏng vấn; Phương pháp hội đồng; Điều tra bảng hỏi  o d Phương pháp chuyên gia Là phương pháp sử dụng trí tuệ đội ngũ chuyên gia để xem xét nhận định chất đối tượng, tìm giải pháp tối ưu 5.2 phân tích số liệu Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh a phương pháp tỷ lệ % b phương pháp trung bình c phương pháp sếp tổ, chọn mẫu Ngân sách: Ngân sách dự kiến đề tài 2.000.000 đ Viết chứ: Hai triệu đồng chẵn Lịch thời gian: Từ ngày 22 tháng 11 năm 2016 đến ngày 22 tháng năm 2017 Thời gian dự kiến chi tiết: - Tìm kiếm tài liệu liên quan đến vấn đề nghiên cứu: tuần - Điều tra nhu cầu sinh viên : tuần - Gặp gỡ doanh nghiệp trao đổi kết nối: tuần - Đánh giá tình hình hoạt động CLB từ đưa nhận định, phương hướng hoạt động phát triển CLB học thuật khoa kinh tế: tuần - Viết báo cáo sửa báo cáo nghiên cứu: tuần Tài liệu tham khảo - Ths Nguyễn Vân Điềm PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân chủ biên, Giáo trình Quản trị nhân - TS Thái Thị Kim Oanh chủ biên, Giáo trình Quản trị chiến lược …v.v.v… Phụ lục [...]... nghiên cứu: Xây dựng và phát triển Mô hình CLB Học thuật khoa Kinh tế 2 Ý nghĩa và tầm quan trọng của đề tài nghiên cứu    Trong quá trình tiếp xúc và trao đổi với sinh viên chuyên ngành kinh tế, chúng tôi nhận thấy nhu cầu rèn luyện kiến thức đã học trên lớp của các bạn Hiện tại trường đại học Vinh vẫn chưa có một môi trường cho các bạn sinh viên chuyên ngành kinh tế tham gia, học hỏi kinh nghiệm,... nhận thấy được nhu cầu tìm hiểu và nắm bắt kiến thức, các khái niệm kinh tế và trao đổi thông tin kinh tế của các bạn sinh viên không chuyên ngành kinh tế ví dụ như các bạn sinh viên khoa luật, một khoa có rất đông sinh viên Pháp luật luôn gắng liền với cuộc sống và với lĩnh vực kinh tế luật rất quan trọng Việc hiểu được các con số kinh tế có thể giúp cho các sinh viên ngành luật có thêm kiến thức ngành... tài nghiên cứu là thành lập CLB học thuật khoa kinh tế, từ đó có thể giúp và phục vụ tốt nhu cầu của sinh viên trường đại học vinh  Bên cạnh đó, CLB cũng sẽ liên hệ các doanh nghiệp trong địa bàn thành phố vinh, tạo ra các buổi gặp mặt trao đổi cho sinh viên, để sinh viên nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp mà tự bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng phù hợp cho bạn thân  CLB còn là cầu nối để doanh nghiệp... quan đến vấn đề nghiên cứu: 5 tuần - Điều tra nhu cầu sinh viên : 3 tuần - Gặp gỡ doanh nghiệp trao đổi và kết nối: 4 tuần - Đánh giá tình hình hoạt động của các CLB hiện tại từ đó đưa ra các nhận định, phương hướng hoạt động và phát triển của CLB học thuật khoa kinh tế: 3 tuần - Viết báo cáo và chính sửa báo cáo nghiên cứu: 4 tuần 8 Tài liệu tham khảo - Ths Nguyễn Vân Điềm và PGS.TS Nguyễn Ngọc Quân... ra cho doanh nghiêp mình những ứng cử viên tiêu biểu, xuất sắc mà doanh nghiệp muốn, để đưa doanh nghiệp đi lên và ngày càng phát triển 4 Cơ sở lý luận Bấm biểu tượng để thêm hình ảnh Khái niệm CLB: Câu lạc bộ là danh từ của tiếng nước ngoài, ta dùng dần thành quen, đây là một cụm từ muốn nói về một tổ chức được thành lập theo sự tự nguyện của mỗi người có chung một mục đích từ một mục đích
- Xem thêm -

Xem thêm: PPNCKHKT xây dựng mô hình CLB học thuật khoa kinh tế, PPNCKHKT xây dựng mô hình CLB học thuật khoa kinh tế, PPNCKHKT xây dựng mô hình CLB học thuật khoa kinh tế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay