Thảo luận luật kinh tế_ Bài tập

13 493 5
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:45

Thảo luận luật kinh tế_ Bài tập .Đề bàiNgày 112016 A chào bán gạo cho công ty B với giá 10.000đkg. Hạn trả lời đến 122016. 1512016 B yêu cầu giảm giá xuống 9.000đkg nhưng A không đồng ý nên đến 2012016 B đồng ý mua với giá 10.000đ và hẹn 2512016 đến lấy hàng, A im lặng. 251 B đến lấy hàng nhưng A đã bán cho người khác. Vì A không giao hàng nên B không có hàng giao cho C và C đã khởi kiện B tại trung tâm trọng tài F. B cho rằng mình thuộc trường hợp miễn trách nhiệm sẽ không phải chịu áp dụng chế tài thương mại trong trường hợp này. Khó khăn trong sản xuất kinh doanh liên tục làm B lâm vào tình trạng mất khả năng thanh toán. 142016 Tòa án đã mở phá sản và tuyên bố phá sản đối với B. Tại thời điểm thanh lý tài sản công ty B còn 2 tỷ chưa bao gồm tài sản bảo đảm. Các khoản nợ còn: Nợ ngân hàng 2 tỷ ( thế chấp nhà xưởng 1 tỷ)Phí phá sản 100 triệuLương lao động 200 triệuĐiện nước 100 triệuBHXH 200 triệuBiết rằng 132016 B đã tặng cho doanh nghiệp bạn hàng thân thiết X 100 triệu nhân dịp khai trương chi nhánh mới.Hỏi: 1, A không bán hàng cho B là đúng hay sai ? Vì sao?2, B được miễn trách nhiệm trước C không ? Vì sao?3, Thực hiện thủ tục thanh lý tài sản của B Đề Ngày 1/1/2016 A chào bán gạo cho công ty B với giá 10.000đ/kg Hạn trả lời đến 1/2/2016 15/1/2016 B yêu cầu giảm giá xuống 9.000đ/kg A không đồng ý nên đến 20/1/2016 B đồng ý mua với giá 10.000đ hẹn 25/1/2016 đến lấy hàng, A im lặng 25/1 B đến lấy hàng A bán cho người khác Vì A không giao hàng nên B hàng giao cho C C khởi kiện B trung tâm trọng tài F B cho thuộc trường hợp miễn trách nhiệm chịu áp dụng chế tài thương mại trường hợp Khó khăn sản xuất kinh doanh liên tục làm B lâm vào tình trạng khả toán 1/4/2016 Tòa án mở phá sản tuyên bố phá sản B Tại thời điểm lý tài sản công ty B tỷ chưa bao gồm tài sản bảo đảm Các khoản nợ còn: - Nợ ngân hàng tỷ ( chấp nhà xưởng tỷ) - Phí phá sản 100 triệu - Lương lao động 200 triệu - Điện nước 100 triệu - BHXH 200 triệu Biết 1/3/2016 B tặng cho doanh nghiệp bạn hàng thân thiết X 100 triệu khai trương chi nhánh Hỏi: 1, A không bán hàng cho B hay sai ? Vì sao? 2, B miễn trách nhiệm trước C không ? Vì sao? 3, Thực thủ tục lý tài sản B Bài làm A không bán cho B Vì: - Theo khoản điều luật thương mại 2005 quy định: Hoạt động thương mại không quy định luật thương mại luật khác áp dụng quy định Bộ luật Dân Luật thương mại 2005 quy định hợp đồng mua bán hàng hóa, nên ta áp dụng luật dân 2015 cho tình - Theo khoản điều 391, quy định “Bên đề nghị trả lời không chấp nhận trường hợp khiến đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt” Xét thấy tình này: “Ngày 1/1/2016 A chào bán gạo cho công ty B với giá 10.000đ/kg, ngày 15/1/2016 B yêu cầu giảm giá xuống 9.000đ/kg A không đồng ý” tức B – bên đề nghị giao kết hợp đồng trả lời không chấp nhận với đề nghị giao kết hợp đồng “ mua bán gạo giá 10k/kg” bên đề nghị giao kết hợp đồng- tức A đưa ra, dẫn tới đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt - 20/1/2016, B đồng ý mua với giá 10.000đ hẹn 25/1/2016 đến lấy hàng, A im lặng lúc này, giao kết hợp đồng phát sinh, bên đề nghị giao kết hợp đồng lúc B, bên đề nghị giao kết hợp đồng A Theo khoản điều 393, luật dân 2015 im lặng bên đề nghị không coi chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng, trừ trường hợp có thỏa thuận theo thói quen, tức trường hợp , A im lặng đồng nghĩa với việc A không chấp nhận giao kết hợp đồng này.Và A không bán cho B luật B không miễn trách nhiệm trước C Vì theo khoản điều 294 luật Thương Mại 2005, quy định trường hợp miễn trách nhiệm hành vi vi phạm, xét thấy tình B không thuộc vào trường hợp trường hợp mà điều luật nêu Cu thể: - Theo điểm a, xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thỏa thuận ( tình không đề cập rõ nên không xét điểm vào tình huống) Tuy nhiên, giả định hợp đồng B C có quy định: “trường hợp miễn trách nhiệm : A vi phạm hợp đồng dẫn đến B vi phạm hợp đồng với C” B miễn trách nhệm trường hợp - Theo điểm b, xảy kiện bất khả kháng : B phải chứng minh dù áp dụng biện pháp cần thiết khả cho phép, B có hàng để giao cho C, dẫn đến vi phạm hợp đồng Trong tình huống, có nói “Vì A không giao hàng nên B hàng giao cho C”, chưa đủ khẳng định để thuộc vào diện “ trường hợp bất khả kháng” B, B hoàn toàn có động thái ,biện pháp khác mà có hàng giao cho C mà không phụ thuộc vào A - Theo điểm c d, hành vi vi phạm bên lỗi bên thực đinh quan nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng, tình không nói rõ nên không xét điểm vào tình Thủ tục lý tài sản B - Căn điểm b, khoản 3, điều 53, Luật Phá sản năm 2014 trường hợp tài sản bảo đảm không đủ toán số nợ phần nợ lại toán trình lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã Nên trường hợp này, sẽ: Ưu tiên trả nợ cho ngân hàng trước tỷ - Căn vào Điều 54, Luật Phá sản năm 2014, trả cho chủ nợ lại: + Chi phí phá sản: 0,1tỷ + Lương lao động: 0,2 tỷ - Nợ không đảm bảo: 1tỷ (còn lại ngân hàng) + 0,1 tỷ (điện nước) + 0,2 tỷ (BHXH) = 1,3 tỷ - Ngày 1/3/2016 B tặng cho doanh nghiệp bạn hàng thân thiết X 100 triệu khai trương chi nhánh Mà thời điểm Tòa án mở phá sản tuyên bố phá sản B vào ngày 1/4/2016 Vậy theo điều 48, Luật Phá sản năm 2014 B không bị cấm tặng tài sản cho doanh nghiệp X - Vậy tổng tài sản lại B là: – 0,1 – 0,2 = 1,7 tỷ, chi trả cho khoản nợ không đảm bảo: + Nợ ngân hàng: tỷ + Điện nước: 0,1 tỷ + BHXH: 0,2 tỷ Sau lý tài sản, tài sản lại B là: 1,7 – 1,3 = 0,4 tỷ Tài liệu tham khảo: Bộ luật Dân năm 2015 Luật thương mại năm 2005 Luật phá sản năm 2014 Điều 294.(Luật Thương Mại) Các trường hợp miễn trách nhiệm hành vi vi phạm Bên vi phạm hợp đồng miễn trách nhiệm trường hợp sau đây: a) Xảy trường hợp miễn trách nhiệm mà bên thoả thuận; b) Xảy kiện bất khả kháng; c) Hành vi vi phạm bên hoàn toàn lỗi bên kia; d) Hành vi vi phạm bên thực định quan quản lý nhà nước có thẩm quyền mà bên biết vào thời điểm giao kết hợp đồng Bên vi phạm hợp đồng có nghĩa vụ chứng minh trường hợp miễn trách nhiệm Điều 53 Xử lý khoản nợ có bảo đảm Sau mở thủ tục phá sản, Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản đề xuất Thẩm phán việc xử lý khoản nợ có bảo đảm tạm đình theo quy định khoản Điều 41 Luật này, Thẩm phán xem xét xử lý cụ thể sau: a) Trường hợp tài sản bảo đảm sử dụng để thực thủ tục phục hồi kinh doanh việc xử lý tài sản bảo đảm theo Nghị Hội nghị chủ nợ; b) Trường hợp không thực thủ tục phục hồi kinh doanh tài sản bảo đảm không cần thiết cho việc thực thủ tục phục hồi kinh doanh xử lý theo thời hạn quy định hợp đồng hợp đồng có bảo đảm đến hạn Đối với hợp đồng có bảo đảm chưa đến hạn trước tuyên bố doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản, Tòa án nhân dân đình hợp đồng xử lý khoản nợ có bảo đảm Việc xử lý khoản nợ có bảo đảm theo quy định khoản Điều Trường hợp tài sản bảo đảm có nguy bị phá hủy bị giảm đáng kể giá trị Quản tài viên, doanh nghiệp quản lý, lý tài sản đề nghị Thẩm phán cho xử lý tài sản bảo đảm theo quy định khoản Điều 3 Việc xử lý tài sản bảo đảm theo quy định điểm b khoản khoản Điều thực sau: a) Đối với khoản nợ có bảo đảm xác lập trước Tòa án nhân dân thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản toán tài sản bảo đảm đó; b) Trường hợp giá trị tài sản bảo đảm không đủ toán số nợ phần nợ lại toán trình lý tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã; giá trị tài sản bảo đảm lớn số nợ phần chênh lệch nhập vào giá trị tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã Điều 54 Thứ tự phân chia tài sản Trường hợp Thẩm phán định tuyên bố phá sản tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã phân chia theo thứ tự sau: a) Chi phí phá sản; b) Khoản nợ lương, trợ cấp việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động thoả ước lao động tập thể ký kết; c) Khoản nợ phát sinh sau mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, hợp tác xã; d) Nghĩa vụ tài Nhà nước; khoản nợ bảo đảm phải trả cho chủ nợ danh sách chủ nợ; khoản nợ có bảo đảm chưa toán giá trị tài sản bảo đảm không đủ toán nợ Trường hợp giá trị tài sản doanh nghiệp, hợp tác xã sau toán đủ khoản quy định khoản Điều mà phần lại thuộc về: a) Thành viên hợp tác xã, hợp tác xã thành viên; b) Chủ doanh nghiệp tư nhân; c) Chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên; d) Thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, cổ đông công ty cổ phần; đ) Thành viên Công ty hợp danh Nếu giá trị tài sản không đủ để toán theo quy định khoản Điều đối tượng thứ tự ưu tiên toán theo tỷ lệ phần trăm tương ứng với số nợ [...]... b) Khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với người lao động, quyền lợi khác theo hợp đồng lao động và thoả ước lao động tập thể đã ký kết; c) Khoản nợ phát sinh sau khi mở thủ tục phá sản nhằm mục đích phục hồi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hợp tác xã; d) Nghĩa vụ tài chính đối với Nhà nước; khoản nợ không có bảo đảm phải trả cho chủ nợ trong danh sách chủ nợ;
- Xem thêm -

Xem thêm: Thảo luận luật kinh tế_ Bài tập, Thảo luận luật kinh tế_ Bài tập, Thảo luận luật kinh tế_ Bài tập

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay