Quản trị rủi ro sử dụng nhân lực của tập đoàn SM

17 230 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:26

Quản trị rủi ro sử dụng nhân lực của tập đoàn SM.Hiện nay, với những chuyển biến tích cực của nền kinh tế quản trị nhân sự tiếp tục đối mặt với những thách thức và cơ hội mới do thị trường mang lại. Luôn ý thức được nguồn nhân lực là tài sản quý nhất, là nhân tố tạo ra giá trị khác biệt của mọi tổ chức, vì vậy việc tiếp tục chú trọng phát triển chính sách và hoạt động quản lý nguồn nhân lực bài bản và toàn diện là vấn đề được nhiều tổ chức quan tâm. Đứng trước những thách thức trong việc quản trị nguồn nhân lực để duy trì và phát triển đội ngũ, công tác quản trị rủi ro trong các hoạt động quản trị nhân lực cũng đã được chú ý thực hiện nghiêm túc. Không chỉ dừng lại ở những công tác tuyển dụng sàng lọc chặt chẽ, tăng cường đào tạo đội ngũ, nghiêm túc thực hiện đánh giá hiệu quả công việc và phát triển chính sách đãi ngộ để đảm bảo hạn chế rủi ro thiếu hụt và mất nguồn lực các tổ chức còn chú trọng lập danh mục những rủi ro có thể gặp phải trong các hoạt động quản trị nhân sự để xác định đánh giá các rủi ro và có kịch bản xử lý. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, nhóm đã nghiên cứu đề tài “ Quản trị rủi ro sử dụng nhân lực của tập đoàn SM Entertainment ’’Phần 1: Cơ sở lý luận của rủi ro sử dụng nguồn nhân lực.1.Khái quát về quản trị rủi ro sử dụng nguồn nhân lực1.1 Một số khái niệm cơ bảnRủi ro là khả năng sẽ xảy ra một kết quả có lợi hay không có lợi từ mốinguy hiểm hiện hữu. Hay rủi ro là một điều kiện trong đó khả năng một sự bất lợi sẽ xuất hiện so với dự đoán khi có biến xảy ra. Quản trị rủi ro là sự nhận dạng, đo lường và kiểm sóat các lọai rủi ro có thể đe dọa các lọai tài sản và thu nhập từ các dịch vụ chính hay từ các họat động sản xuất kinh doanh chính của một ngành kinh donah hay của một doanh nghiệp sản xuất.Rủi ro nguồn nhân lực là tổn thất nhân sự của một tổ chức khi có người lao động gặp tai nạn (tử vong, thương tật…), bị mất sức lao động trước thời hạn nghỉ hưu, hoặc bỏ việc do nhiều nguyên nhân khác nhau, không những gây ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân người lao động và gia đình mà còn tác động trực tiếp đến năng suất lao động, gây hậu quả kinh tế lâu dài của tổ chức. LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, với chuyển biến tích cực kinh tế quản trị nhân tiếp tục đối mặt với thách thức hội thị trường mang lại Luôn ý thức nguồn nhân lực tài sản quý nhất, nhân tố tạo giá trị khác biệt tổ chức, việc tiếp tục trọng phát triển sách hoạt động quản lý nguồn nhân lực toàn diện vấn đề nhiều tổ chức quan tâm Đứng trước thách thức việc quản trị nguồn nhân lực để trì phát triển đội ngũ, công tác quản trị rủi ro hoạt động quản trị nhân lực ý thực nghiêm túc Không dừng lại công tác tuyển dụng sàng lọc chặt chẽ, tăng cường đào tạo đội ngũ, nghiêm túc thực đánh giá hiệu công việc phát triển sách đãi ngộ để đảm bảo hạn chế rủi ro thiếu hụt nguồn lực tổ chức trọng lập danh mục rủi ro gặp phải hoạt động quản trị nhân để xác định đánh giá rủi ro có kịch xử lý Để hiểu rõ vấn đề này, nhóm nghiên cứu đề tài “ Quản trị rủi ro sử dụng nhân lực tập đoàn SM Entertainment ’’ Phần 1: Cơ sở lý luận rủi ro sử dụng nguồn nhân lực 1.Khái quát quản trị rủi ro sử dụng nguồn nhân lực 1.1 Một số khái niệm Rủi ro khả xảy kết có lợi hay lợi từ mối nguy hiểm hữu Hay rủi ro điều kiện khả bất lợi xuất so với dự đoán có biến xảy Quản trị rủi ro nhận dạng, đo lường kiểm sóat lọai rủi ro đe dọa lọai tài sản thu nhập từ dịch vụ hay từ họat động sản xuất kinh doanh ngành kinh donah hay doanh nghiệp sản xuất Rủi ro nguồn nhân lực tổn thất nhân tổ chức có người lao động gặp tai nạn (tử vong, thương tật…), bị sức lao động trước thời hạn nghỉ hưu, bỏ việc nhiều nguyên nhân khác nhau, gây ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân người lao động gia đình mà tác động trực tiếp đến suất lao động, gây hậu kinh tế lâu dài tổ chức Quản trị rủi ro nguồn nhân lực họat động mà nhà quản trị tiến hành để hạn chế rủi ro ( tổn thất ) nguồn nhân lực Các họat động là: nhận dạng, kiểm soát, phòng ngừa nhằm giảm thiểu tổn thất, mát ảnh hưởng bất lợi rủi ro Mục tiêu quản trị rủi ro né tránh tổn thất từ rủi ro tai nạn Mục tiêu thứ hai tối thiểu hóa tổn thất xuất tối thiểu hóa hậu tổn thất 1.2 Vai trò quản trị rủi ro nguồn nhân lực Giúp tổ chức hoạt động ổn định, đạt mục tiêu, kết kinh doanh mà tổ chức mong đợi, giảm thiểu rủi ro không mong muốn Từ tăng nâng suất, chất lượng hiệu làm việc Giúp tổ chức thực mục tiêu sứ mạng, thực chiến lược kinh doanh: giảm chi phí trực tiếp gián tiếp Giúp nhà quản trị đưa đinh đắn: Doanh nghiệp nắm bắt hiệu hội kinh doanh Quản trị rủi ro tốt giúp doanh nghiệp nắm bắt hiệu hội kinh doanh tốt Giúp tăng vị thế, uy tín doanh nghiệp nhà quản trị Công tác quản trị tốt không bị xáo trộn hoạt động kinh doanh, giúp tâm lý khách hàng ổn định, tin tưởng vào doanh nghiệp dẫn đến tăng vị uy tín doanh nghiệp Là sở vững để doanh nghiệp thực thành công hoạt động kinh doanh mạo hiểm Mạo hiểm tầm kiểm soát doanh nghiệp liều lĩnh không kiểm soát 1.3 Sự cần thiết quản trị rủi ro nguồn nhân lực Quản trị nguồn nhân lực sở quan trọng cho thành công hay thất bại hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Đo lường kiểm soát rủi ro nhân lực vấn đề tất yếu mối doanh nghiệp cần làm rủi ro nguồn nhân lực xảy lúc làm cho hoạt động công ty bị trì hoãn, ngưng trệ…Vì cần phải quản trị rủi ro để ngăn ngừa né tránh nguy nhân xảy lúc nào: - Né tránh đựơc rủi ro xảy tổ chức, giảm thiểu tổn thất hậu tổn thất đến mức tối đa - Dự báo, phát rủi ro tiềm ẩn: phát biến cố lợi, ngăn chặn tình lợi xảy lan phạm vi rộng Giải hậu rủi ro để hạn chế thiệt hại tài sản doanh nghiệp Đây trình logic chặt chẽ Do đó, cần có quản trị để đảm bảo tính thống - Phòng chống rủi ro thực nhân viên, cán lãnh đạo doanh nghiệp Quản trị rủi ro đề mục tiêu cụ thể giúp ngân doanh nghiệp hướng Phải có kế hoạch hành động cụ thể hiệu phù hợp với mục tiêu đề Quản trị nhân lực quản trị rủi ro Hoạt động quản trị nguồn nhân lực phải dung hòa nguồn nhân lực công cụ quản trị rủi ro nhà quản lý chấp nhận Con người thực định quản trị rủi ro Con người có quyền thưởng sở thành công quản trị rủi ro họ Mối nguy hiểm nguồn nhân lực như: ly dị, đau ốm kinh niên, chết tai nạn… gây trở ngại cho định quản trị rủi ro Quản trị rủi ro thấy trước đươc thảm họa nguồn nhân lực Do đó, kế hoạch quản trị rủi ro doanh nghiệp phải có kế hoạch rủi ro bất ngờ nguồn nhân lực Mỗi công ty hay tổ chức có nhà quản trị khác nhận thức nguồn nhân lực, luật, tài người có ảnh hưởng trực tiếp đến thành công quản trị rủi ro Việc đánh giá kết nguồn nhân lực bị ràng buộc với quản trị rủi ro Chính người thực chiến lược quản trị rủi ro Do đó, thất bại nguồn nhân lực nguyên nhân làm cho chiến lược quản trị rủi ro thất bại Quản trị rủi ro phụ thuộc vào công việc phải hoàn thành nhà quản trị Nhận dạng rủi ro nguồn nhân lực 3.1 Mối nguy hiểm nguồn nhân lực 3.1.1 Con người - Nguy hiểm ý thức đạo đức: loại nguy hiểm vô hình không nhìn thấy khó đánh giá, khó lượng đoán (trong đánh giá người ta dễ dàng chấp nhận giá trị lớn nhỏ nhất, ví dụ:bảo hiểm) Có quan hệ mật thiết với hành vi người: người có quan hệ với tổ chức, có cá tính, có quan điểm, có ý thức hành vi mình, có kỹ quản trị, có ganh đua mối quan hệ nhà quản trị Hiệu quản trị, quan hệ lao động, kiểm soát chất thải, rác, hút thuốc nơi làm việc… tất quan trọng việc xác định hành vi người lao động nơi làm việc cho tổn thất rủi ro phải nhỏ - Những sai lầm người: cá nhân có quan điểm riêng đánh giá nguy hiểm, người có kinh nghiệm, trình độ nhận thức khác cà giữ quan điểm Có vấn đề việc người không tiên đoán trước nên thường đưa định sai lầm có lỗi với hành vi họ 3.1.2 Môi trường làm việc - Điều kiện làm việc : Áp suất :chất lượng không không khí nhiệt độ độ ẩm Ví dụ: không khí khô, nhiệt độ thấp ảnh hửong xấu tới sức khỏe, giọng hát nghệ sĩ Ánh sáng, màu sắc : Chất lượng ánh sáng Nếu điều kiện ánh sáng không tốt, theo thời gian mắt yếu , mờ dần dẫn đến đến tai nạn lao động Vì phải thiết kế ánh sáng phân phối không , không tạo bóng tối , không tập trung nhiều ánh sáng vào chỗ , gần ánh sáng thiên nhiên tốt Tiếng ồn độ rung: loại rác lượng có nơi âm cao như: xí nghiệp khí, ngành công nghiệp nặng Cần loại trừ giảm thiểu cách thiết kế, bảo dưỡng, thay phụ tùng nguyên liệu đặc biệt giảm độ rung tiếng ồn, trang bị cho người lao động dụng cụ phòng chống tiếng ồn độ rung Khoa học lao động: tối ưu hóa nơi làm việc người để giảm bớt rủi ro tai nạn người lao động Quy trình: sử dụng lượng cho công việc gây hỏa hoạn, tai nạn người lao động Nguyên vật liệu sử dụng trình lao động: có đặc tính độc, sinh chất gây ung thư, ăn mòn, gây khó chịu… gây tai nạn cho người lao động Nhà quản trị phải nhận thức rõ mối nguy hiểm loại nguyên liệu có tính độc hại để đảm bảo sức khỏe an toàn tuyệt đối cho người lao động thiết bị quần áo bảo hộ sử dụng nguyên liệu Tổ chức nơi làm việc : nguy hiểm ý thức đạo đức: người lao động bất cẩn không chấp hành quy định, nội quy khác… dẫn đến hỏa hoạn, gây hậu nghiêm trọng cho máy móc thiết bị, gây tai nạn cho người lao động Vậy nên xếp, bố trí hợp lý, có kế hoạch phòng chống rủi ro bất ngờ Quan hệ lao động: mối quan hệ người chủ người lao động yếu tố mang lại hiệu lao động kinh doanh Rác chất thải công nghiệp:có nguy cháy nổ cao, gây nguy hiểm cho người lao động, gây ô nhiễm môi trường phải thu gom xử lý cẩn thận Hút thuốc nơi làm việc: gây hại đến sức khỏe người lao động, gây khó chịu với người xung quanh, tốn thời gian lao động tổ chức, có nguy gây hỏa hoạn cao Vì cần bố trí khu vực dành cho người hút thuốc, nghiêm cấm xử lý hành vi hút thuốc khu vực chung Làm việc ban đêm: dễ xảy tai nạn Nhân buồn ngủ, lãng, làm sai thao tác gây tai nạn hay máy móc thiết bị thời gian nghỉ, làm nguội máy dễ bị nóng, hỏng hóc Vì cần hạn chế làm ca đêm để người lao động có thời gian nghỉ ngơi, phục hồi sức khỏe giảm rủi ro tai nạn 3.2 Thuyên chuyển lao động Thuyên chuyển lao động là di chuyển nhân vào ( tuyển dụng ) (cho nghỉ việc ) khỏi công việc với cho phép tổ chức Các rủi ro thuyên chuyển lao động: - Tự ý bỏ việc: người lao động tự ý kết thúc mối quan hệ công việc với công ty - Giãn thợ ( thời gian ngắn ): công ty đình (hay cho nghỉ việc) số lao động để giảm bớt áp lực kinh tế suy thoái - Được phép nghỉ thức: Người lao động kết thúc vĩnh viễn công việc nguyên nhân chuyên môn - Nguyên nhân khác: Người lao động nghỉ việc đến tuổi nghỉ hưu trí, bị chết, ốm đau thường xuyên (nghỉ việc không loại trừ) 3.3 Nguy rủi ro Là đối tượng chịu kết quả, hay Đánh giá rủi ro nguồn nhân lực tổ chức Hầu hết rủi ro nguồn nhân lực có liên quan trực tiếp giản tiếp đến tổ chức Những tổn thất mà tổ chức gánh chịu bao gồm: người chủ chốt tổ chức, tổn thất khoản tín dụng, hay tổn thất công việc kinh doanh bị gián đoạn chết khả làm việc người chủ chốt ảnh hưởng đến mối quan hệ sở hữu quan hệ đối tác công ty Nhận thức tổn thất trên, nhà quản trị rủi ro quan tâm đến nguồn lực tổ chức thông qua chương trình phúc lợi để giảm bớt ảnh hưởng tổn thất Từ họ muốn khai thác cách có hiệu nguồn lực tổ chức Tài trợ rủi ro Là kỹ thuật công cụ để tài trợ cho chi phí rủi ro tổn thất Các phương pháp tải trợ rủi ro: lưu giữ tổn thất chuyển giao tài trợ rủi ro PHẦN 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO VỀ VẤN ĐỀ SỬ DỤNG NHÂN LỰC TẠI TẬP ĐOÀN SM ENTERTAINMENT Giới thiệu chung doanh nghiệp 1.1 Vài nét doanh nghiệp SM Entertainment (Hangul : SM 엔터테인먼트) hay gọi Công ty Giải trí S.M, tập đoàn giải trí hàng đầu Hàn Quốc (cùng với hai tập đoàn công ty giải trí hàng đầu khác JYP Entertainment & YG Entertainment ), chuyên hoạt động lĩnh vực đào tạo khiếu, sản xuất phát hành sản phẩm âm nhạc Kpop Tập đoàn SM entertainment thành lập ngày 14 tháng năm 1995, đựoc sáng lập Lee Soo Man, có trụ sở Seoul Hàn Quốc Ban đầu “SM” tên viết tắt Soo Man, SM hiểu “Star Musium” ( bảo tàng sao) Bởi nôi ban nhạc huyền thoại Kpop H.O.T, S.O.S hay Shinhwa BoA, TVXQ, Super Junior, EXO, Girls’Generation,… SM Entertainment với Avex Trax nhà đại diện cho số nghệ sĩ Nhật Bản Ayumi Hamasaki, Namie Amuro, Koda Kumi Hãng tổ chức lễ kỉ niệm 10 năm thành lập vào ngày 15 tháng năm 2006 Tổng giám đốc hãng Kim Young-min 1.2 Tình hình nhân doanh nghiệp Hiện SM có 3000 nhân viên bao gồm : nhà quản trị, nhân viên văn phòng, nghệ sĩ, vũ công, nhạc sĩ, biên đạo múa, giáo viên nhạc, người quản lí, stylist, chuyên gia trang điểm Thành viên ban quản trị công ty SM bao gồm: Nhà sáng lập/ chủ tịch hội đồng quản trị ( Lee Soo Man); bên giám đốc điều hành (Kim Young Min ) , giám đốc tài ( Lee Jong In ), giám đốc truyền thông (Han Sae Min) , giám đốc đối ngoại ( Nam So Young ), giám đốc trình diễn ( Gregory Hwang, Shim Jae Won) Các nghệ sĩ trực thuộc như: Các nhóm nhạc ( SNSD, Suju, F(x), TVXQ, EXO,…), diễn viên ( Jang Dong Gun, Go Ara, Kim Ki Bum,…), thực tập sinh ( Tae Yong, Jeno, Mark,…) Cho đến thời điểm này, SM công ty giải trí có số lượng nhân viên đông Hàn Quốc Thực trạng rủi ro sử dụng nhân lực tập đoàn SM ENTERTAINMENT 2.1 Nhận dạng rủi ro 2.1.1 Mối nguy hiểm a, Từ phía công ty: Công ty muốn thu hồi vốn đầu tư nhanh nên xếp lịch trình làm việc dày đặc cho nhân viên, họ phải làm việc với khối lượng công việc lớn thời gian tái tạo sức lao động Công ty chưa có hình thức quy trình quản lí nhân viên chặt chẽ Các công ty đối thủ cạnh tranh cố tình lôi kéo nhân viên công ty tất thủ đoạn như: đưa sách đãi ngộ, môi trường tốt hơn; cố tình gây chuyện để công ty sa thải nhân viên sau lôi kéo mình, Do làm việc nghành giải trí nên nhân viên thường xuyên phải làm đêm, nhà muộn, di chuyển nhiều, nhân viên nữ phải ăn uống kiêng khem Là người tiếng nên họ phải ý thức hình ảnh thân, hoạt động sống hàng ngày phải chịu quản lí công ty (quản lí phụ trách riêng) không hành động theo ý Sự đố kị , cạnh tranh nhân viên công ty cao Vì công ty giải trí nên muốn tiếng, khó tránh hỏi thủ đoạn không sáng số nhân b, Từ phía khách hàng: Sự thay đổi thị hiếu khách hàng, thay đổi phong cách sở thích nghe nhạc liện tục phân khúc người trẻ tuổi Mỗi phân khúc tuổi khác lại có sở thích nghe nhạc khác Có nhiều phân khúc khách hàng khó tính nên có nhiều yêu cầu cao c, Từ yếu tố môi trường: Đối thủ cạnh tranh nghề cố tình gây chuyên,tạo scandan, làm xấu hình ảnh cá nhân Do cuồng nhiệt người hâm mộ vượt qúa giới hạn, họ nảy sinh tình qúa khích, kiểm soát thần tượng 2.1.2 Mối hiểm họa Công ty muốn thu hồi vốn đầu tư nhanh nên xếp lịch trình dày đặc cho nhân viên, nhân viên phải làm việc với cường độ lớn không đủ thời gian nghỉ ngơi tái tạo sức lao động Sự cuồng nhiệt người hâm mộ vượt giới hạn theo dõi thần tượng mình, “tấn công” phòng tắm, hack tài khoản xã hội, ăn cắp đồ dùng thần tượng hay chí bắt cóc thần tượng Thể lực nhân viên Do làm việc ngành công nghiệp giải trí nên nhân viên thường xuyên phải làm việc đêm, di chuyển nhiều gây ảnh hưởng đến sức khỏe, đặc biệt nhân viên nữ yếu phải thường xuyên ăn kiêng Đôi xuất đố kỵ, cạnh tranh lẫn giưã nhân viên lục đục nội nhóm nhạc hay thành viên nhóm nhạc/ thành viên nhận nhiều fan hâm mộ thành viên kia, hút ống kính máy quay nhiều hơn, nhận nhiều hợp đồng quảng cáo Và thành viên đố kỵ, thành viên tìm cách lôi kéo đồng minh khác khiến mâu thuẫn nhóm nhạc/ thành viên với nhiều nhóm nhạc khác căng thẳng Áp lực từ công ty đối thủ mắt nghệ sĩ Có cạnh tranh có phát triển, thời kỳ phát triển khác nhau, có cạnh tranh liệt nghệ sĩ Những áp lực tạo nên căng thẳng cho nhân viên đòi hỏi họ phải hoàn thiện phát triển để không bị tụt hậu đào thải Luật pháp nước tạo thách thức nghệ sĩ việc hạn chế lưu diễn số quốc gia Suy thoái kinh tế toàn cầu khiến người thắt chặt chi tiêu, họ trở nên khó tính việc chọn mua hát hay album chí lựa chọn việc yêu mến ca sĩ Tuy nhiên, điều khiến nhân viên công ty phải không ngừng sáng tạo phải trở nên tiến Tình hình trị Hàn Quốc quốc gia Ví dụ tranh chấp Hàn Quốc Triều Tiên khiến nghệ sĩ gặp khó khăn hoạt động đất nước Sự bùng nổ thông tin tạo nên sóng giúp cho nghệ sĩ nhanh chóng tiếng bên cạnh dao hai lưỡi phát tán nhanh scandal xấu, vụ lùm xùm nghệ sĩ Truyền thông mạng phát triển mạnh sản sinh nhiều trang “lá cải”, giới nghệ sĩ đối tượng để trang thể cải tin “sốc”, đời sống riêng tư bị xã hội mang bàn tán, bới móc Những kiện xấu gây ảnh hưởng lớn đến tâm lý sức khỏe nghệ sĩ Sự thay đổi thị hiếu khách hàng, thay đổi liên tục phong cách nghe nhạc phân khúc khách hàng trẻ tuổi khiến cho đội ngũ nhân viên trở tay không kịp, hát không phù hợp với thị hiếu khán giả, nghệ sĩ mắt không thời điểm 2.1.3 Nguy rủi ro 2.1.3.1 Rủi ro túy TÌNH HUỐNG Nhân viên rời bỏ công ty Rủi ro gặp phải - Các hợp đồng mà kí kết thiếu nhân lực làm việc Giảm hiệu suất làm việc - Tốn chi phí để tuyển dụng đào tạo nhân viên lại từ đầu - Nếu hình thức quản lí chặt chẽ gặp phải rắc rối thông tin , tài liệu công ty bị lộ nhân viên nghỉ việc - Không có ý chí, động lực làm việc từ đố ảnh hưởng Nhân viên bất đồng với công đến suất lao động ty thu nhập, chế độ đãi ngộ - Công việc bị gián đoạn, không đủ sức khở làm việc, từ ảnh hưởng đến phận nhân lực phải Nhân viên gặp tai nạn bất tuyển dụng đào tạo nhân viên thay ngờ, suy giảm thể lực - Guồng quay công ty bị chậm phải gánh thêm phần công việc họ làm việc với người mớ thay vị trí họ - Sai lệch số tiêu chí công việc mà yêu cầu tính chuyên môn cao Nhân viên bị giảm khả - Mất chi phí đào tạo lại chuyên môn - Năng suất lao động không tốt - Ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín công ty Nhân viên xung đột với - Giảm lượng khách hàng lượng khách khách hàng hàng tiềm - Mất nhân tài cho công ty từ hội phát triển cho công ty 10 Bỏ lỡ không giữ - Giảm hiệu công việc thêm chi phí, công nhân viên tài sức tìm kiếm người 2.1.3.2 Rủi ro suy đoán Nhân viên thường xuyên phải làm đêm: ảnh hưởng đến sức khỏe sản phẩm mởi phát hành thị trường sớm hơn, diễn nhiều hơn, thời gian bù đắp chi phí ngăn lại Đưa nhân viên sang thị trường khác: Thành công bước tiến, thất bại phải chịu tổn thất tài lớn, suy giảm sức ảnh hưởng nghệ sỹ Sự suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến việc khách hàng thắt chặt chi tiêu, họ trở nên khó tính lựa chọn sản phẩm nhân viên công ty phải không ngừng sáng tạo, đổi Nhật Bản Hàn Quốc nứơc mà công ty có tranh chấp gay gắt mà nghệ sĩ hoặt động Nhật gặp nhiều khó khăn 2.1.3.3 Rủi ro thị trường Các hát mới, thông tin nội bị rò rỉ thị trường gây khó khăn cho nhân viên phòng ban phải thay đổi chiến lược gấp rút, cácc họat động nghệ sĩ bị trì hoãn thời gian Sự thay đổi liên tục phong cách nghe nhạc phân khúc khách hàng trẻ tuổi khiến đội ngũ nhân viên trở tay không kịp, hát không phù hợp với thị hiếu khán giả, nghệ sỹ mắt không thời điểm 2.2 Tổn thất mà doanh nghiệp gặp phải Các nhân viên SM Entertainment chuyên gia trước SM chiêu mộ mà không qua vòng tuyển dụng Họ trả lương cao phúc lợi cố định, đội ngũ nhân viên gây rủi ro Vì đo lường tổn thất thực tập sinh nghệ sĩ 2.2.1 Đối với thực tập sinh CHI PHÍ TỔN THẤT CHO THỰC TẬP SINH Chi phí tuyển dụng Chi phí sinh hoạt Chi phí đào tạo Chi phí phát hành album thử nghiệm Chi phí tổ chức buổi họp buổi họp báo ĐƠN VỊ SỐ TIỀN (USD) 10 người 300.000 người 100.000 người 120.000 10000 240.000 lần 80.000 Chi phí thuê trang phục, trang điểm, chăm sóc ngoại hình người 40.000 Chi phí quảng cáo Chi phí biểu diễn truyền hình người lần 150.000 70.000 2.2.2 Nghệ sĩ hoạt động thêm năm TỔN THẤT ĐƠN VỊ SỐ TIỀN (USD) 1.Các hợp đồng quảng cáo - Quảng cáo truyền hình - Quảng cáo ảnh - Đại diện cho thương hiệu quảng cáo 80.000 – 500.000 Các buổi chụp ảnh cho tạp chí bị hủy lần 30.000 – 100.000 Các đài truyền hình cấm vận chương trình truyền 10.000 – 15.000 hình Các vai diễn bị bắt tập phim 15.000 – 80.000 Các nguồn tài trợ bị cắt nhà tài trợ 20.000 – 100.000 Các sâu diễn bị hủy show 10.000 – 40.000 Giá trị cổ phiếu giảm cổ phiếu 206.500.000 Lượng tiêu thụ album giảm 10000 40.000 – 60.000 Các kiện giải trí, tuần lễ thời trang kiện 6.000 – 20.000 10 Các buổi fan meeting bị hủy lần 10.000 – 30.000 11 Thù lao cho nhân viên ekip người 3.000 – 12.000 PHẦN 3: ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP 3.1 Né tránh rủi ro, quản trị thông tin Đặt số điều luật nghệ sĩ kí kết hợp đồng với công ty Luôn trọng quan tâm đến hoạt động nghệ sĩ Trong có quy định phải cho công ty biết đích xác đâu thời điểm nào, không phép việc chấp thuận công ty Mọi phát ngôn nghệ sĩ bị kiểm soát gắt gao công ty Phong cách nghệ sĩ phải phục vụ cho yêu cầu công việc, trang phục, lối trang điểm, kiểu tóc nghệ sĩ lần xuất công ty định hướng Luôn bảo mật quản lý chặt chẽ thông tin bất lợi gây ảnh hưởng xấu đến hình ảnh nghệ sĩ 3.2 Giảm thiểu tổn thất Chủ động đối phó với scandal, tổn thất mặt nhân Trấn an cổ đông Tránh trả lời với báo giới giải thích rõ với báo giới Tạo quan hệ tốt với phóng viên 3.3 Giải pháp cụ thể cho lọai rủi ro 3.3.1 Giải pháp rủi ro túy Tình Nhân viên rời bỏ công ty Nhân viên bất đồng với công ty thu nhập, chế độ đãi ngộ Nhân viên gặp tai nạn bất ngờ, suy giảm thể lực Nhân viên bị giảm khả chuyên môn Nhân viên gây xung đột Bỏ lỡ không giữ nhân viên tài 3.3.2 Giải pháp - Tạm thời hoãn lại hợp đồng biểu diễn, hợp đồng quảng cáo chương trình truyền hình nghệ sỹ lên lịch từ trước - Nói chuyện để tìm hiểu nguyên nhân - Kiện đòi bồi thường nhân viên đơn phương chấm dứt hợp đồng ngược lại - Gây áp lực với đài truyền hình để cấm nghệ sỹ xuất truyền hình - Sắp xếp lại hoạt động nhân viên làm việc nhóm - Trấn an cổ đông công ty - Giải thích quan điểm công ty - Thương lượng, phân chia lại tỷ lệ thu nhập - Minh bạch thu nhập nhân viên thành viên ban quản trị - Hoãn hủy công việc thời gian nv gặp tai nạn - Bố trí nv y tế cho ng bị tai nạn - Sắp xếp lại lịch trình làm việc - Tạm thời giảm cường độ công việc - Kiểm tra lại khả chuyên môn tổ chức cho nhân viên tham gia khóa đào tạo với chuyên gia - Vạch kế hoạch cho nhân viên công việc khác Khiển trách, xử lý kỉ luật - Thay đổi phương thức tuyển dụng, đào tạo đãi ngộ - Trả lương cao cho người giỏi, cống hiến giàu sức sáng tạo - Điều chỉnh tiêu chuẩn lựa chọn nhân viên, giảm bớt đánh giá dựa ngoại hình, trọng vào phong cách tài Giải pháp rủi ro suy đoán Cải thiện môi trường làm việc cho nhân viên thời gian làm việc rút ngắn, bổ sung thực phẩm dinh dưỡng bù đắp lại lượng làm việc vất vả Nghiên cứu kĩ xác nhu cầu thị yếu người dân thị trường muốn mở rộng, đưa phương án hợp lí an toàn nghệ sĩ mở rộng thị trường tính toán đến phương án thất bại để có biện pháp giải nhanh xác Hạn chế đào tạo nghệ sĩ quốc tịch nước phải đưa cam kết chặt chẽ ràng buộc hai bên Không ngừng sáng tạo tìm hiểu chi tiết nhu cầu người dân để đem đến sản phẩm chất lượng có giá thành hợp lý 3.3.3 Giải pháp rủi ro thị trường Có biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thông tin nội đưa biện pháp xử lý răn đe nhân viên công ty vi phạm Đa dạng hóa phong cách, sản phẩm theo thời điểm hợp thị yếu đối tượng khách hàng 3.4 Tài trợ rủi ro 3.4.1 Lưu giữ tổn thất Sau năm thành lập, SM lập thêm quỹ đầu tư để thu hút đề phòng tổn thất không chuẩn bị trước Thế chấp bất động sản công ty cho ngân hàng để nhanh chóng giải tổn thất ập đến lúc Phát hành thêm cổ phiếu 3.4.2 Chuyển giao tài trợ Chuyển giao cho công ty bảo hiểm Korean Life Insurance để bảo hiểm cho nghệ sĩ ( ý tế, tai nạn) KẾT LUẬN Quản trị rủi ro trở nên cấp thiết coi công cụ quan trọng quản trị hiệu quản trị phát triển bền vững đối doanh nghiệp Công tác quản trị rủi ro cho khối doanh nghiệp khác có đặc thù riêng Quản trị rủi ro nguồn nhân lực cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro và tạo giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh việc giảm thiểu rủi ro để tăng lợi nhuận và dòng tiền sử dụng các công cụ của quản trị rủi ro doanh nghiệp để đạt mục tiêu chiến lược đã đặt Trong ngành kinh doanh nào, dù lớn hay nhỏ, người nguồn rủi ro sở quan trọng cho thành công hay thất bại kinh doanh quản trị rủi ro doanh nghịêp Vì vậy, việc quản trị rủi ro sử dụng nhân lực cần thiết quan trọng Các nhà quản trị phương án khác để quản trị rủi ro cho doanh nghiệp [...]... chiến lược đã đặt ra Trong bất cứ một ngành kinh doanh nào, dù lớn hay nhỏ, con người luôn là nguồn của rủi ro và là cơ sở quan trọng cho sự thành công hay thất bại trong kinh doanh cũng như quản trị rủi ro trong doanh nghịêp Vì vậy, việc quản trị rủi ro trong sử dụng nhân lực là hết sức cần thiết và quan trọng Các nhà quản trị bằng những phương án khác nhau để quản trị rủi ro cho doanh nghiệp mình... doanh nghiệp Công tác quản trị rủi ro cho các khối doanh nghiệp khác nhau có những đặc thù riêng Quản trị rủi ro nguồn nhân lực cung cấp một cách nhìn toàn diện, nhất quán về rủi ro và tạo ra giá trị thông qua việc góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng việc giảm thiểu rủi ro để tăng lợi nhuận và dòng tiền cũng như sử dụng các công cụ của quản trị rủi ro doanh nghiệp để... XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ RỦI RO CHO DOANH NGHIỆP 3.1 Né tránh rủi ro, quản trị thông tin Đặt ra một số điều luật các nghệ sĩ khi kí kết hợp đồng với công ty Luôn chú trọng và luôn quan tâm đến từng hoạt động của nghệ sĩ Trong đó có những quy định phải cho công ty biết đích xác mình đang ở đâu ở thời điểm nào, không được phép thôi việc nếu không có sự chấp thuận của công ty Mọi phát ngôn của nghệ sĩ đều... thể cho từng lọai rủi ro 3.3.1 Giải pháp về rủi ro thuần túy Tình huống Nhân viên rời bỏ công ty Nhân viên bất đồng với công ty về thu nhập, chế độ đãi ngộ Nhân viên gặp tai nạn bất ngờ, suy giảm thể lực Nhân viên bị giảm khả năng chuyên môn Nhân viên gây ra xung đột Bỏ lỡ hoặc không giữ được nhân viên tài năng 3.3.2 Giải pháp - Tạm thời hoãn lại các hợp đồng biểu diễn, hợp đồng quảng cáo và chương... chí, động lực làm việc từ đố ảnh hưởng 2 Nhân viên bất đồng với công đến năng suất lao động ty về thu nhập, chế độ đãi ngộ - Công việc bị gián đoạn, có thể không đủ sức khở làm việc, từ đó ảnh hưởng đến bộ phận nhân lực khi phải 6 Nhân viên gặp tai nạn bất tuyển dụng và đào tạo nhân viên thay thế ngờ, suy giảm thể lực - Guồng quay của công ty bị chậm hơn do phải gánh thêm phần công việc của họ hoặc... các bất động sản của công ty cho ngân hàng để nhanh chóng giải quyết khi các tổn thất ập đến cùng một lúc Phát hành thêm cổ phiếu 3.4.2 Chuyển giao tài trợ Chuyển giao cho công ty bảo hiểm Korean Life Insurance để bảo hiểm cho nghệ sĩ ( ý tế, tai nạn) KẾT LUẬN Quản trị rủi ro càng trở nên cấp thiết và hiện nay đã được coi là một công cụ quan trọng trong quản trị hiệu quả và quản trị phát triển bền... chất lượng có giá thành hợp lý 3.3.3 Giải pháp về rủi ro thị trường Có các biện pháp quản lý chặt chẽ nguồn thông tin nội bộ và đưa ra các biện pháp xử lý răn đe đối với nhân viên trong công ty nếu vi phạm Đa dạng hóa phong cách, sản phẩm theo đúng thời điểm hợp thị yếu của đối tượng khách hàng 3.4 Tài trợ rủi ro 3.4.1 Lưu giữ tổn thất Sau 2 năm thành lập, SM đã lập thêm một quỹ đầu tư để thu hút và đề... trình truyền hình của nghệ sỹ đã được lên lịch từ trước - Nói chuyện để tìm hiểu nguyên nhân - Kiện và đòi bồi thường nếu nhân viên đơn phương chấm dứt hợp đồng và ngược lại - Gây áp lực với đài truyền hình để cấm các nghệ sỹ đó xuất hiện trên truyền hình - Sắp xếp lại các hoạt động của các nhân viên làm việc cùng nhóm - Trấn an các cổ đông của công ty - Giải thích các quan điểm của công ty - Thương... Minh bạch hơn về thu nhập của nhân viên và thành viên ban quản trị - Hoãn hoặc hủy những công việc trong thời gian nv gặp tai nạn - Bố trí nv y tế cho ng bị tai nạn - Sắp xếp lại lịch trình làm việc - Tạm thời giảm cường độ công việc - Kiểm tra lại khả năng chuyên môn và tổ chức cho nhân viên tham gia các khóa đào tạo với các chuyên gia - Vạch ra một kế hoạch mới cho nhân viên trong công việc khác Khiển... của nghệ sĩ bị trì hoãn một thời gian Sự thay đổi liên tục phong cách nghe nhạc của phân khúc khách hàng trẻ tuổi khiến các đội ngũ nhân viên trở tay không kịp, các bài hát không phù hợp với thị hiếu khán giả, các nghệ sỹ mới ra mắt không đúng thời điểm 2.2 Tổn thất mà doanh nghiệp gặp phải Các nhân viên của SM Entertainment đều là các chuyên gia trước khi được SM chiêu mộ mà không qua vòng tuyển dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản trị rủi ro sử dụng nhân lực của tập đoàn SM, Quản trị rủi ro sử dụng nhân lực của tập đoàn SM, Quản trị rủi ro sử dụng nhân lực của tập đoàn SM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay