KTHK II môn sinh 10 nâng cao định dạng test pro vũ thị thùy linh

5 271 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:22

Virut ở người và động vật có bộ gen làA.ADN.B. ARN.C. ADN và ARN.D.ADN hoặc ARN. Nếu trộn axit nuclêic của chủng virut B với một nửa prôtêin của chủng virut A và một nửa prôtêin của chủng B thì chủng lai sẽ có dạngA.giống chủng A.B. giống chủng B.C.vỏ giống A và B , lõi giống B.D.vỏ giống A, lõi giống B. Không thể tiến hành nuôi virut trong môi trường nhân tạo giống như vi khuẩn được vìA. kích thước của nó vô cùng nhỏ bé.B.hệ gen chỉ chứa một loại axit nuclêic.C.không có hình dạng đặc thù.nó chỉ sống kí sinh nội bào bắt buộc # Virut người động vật có gen A ADN B ARN C ADN ARN D ADN ARN # Nếu trộn axit nuclêic chủng virut B với nửa prôtêin chủng virut A nửa prôtêin chủng B chủng lai có dạng A giống chủng A B giống chủng B C vỏ giống A B , lõi giống B D vỏ giống A, lõi giống B # Không thể tiến hành nuôi virut môi trường nhân tạo giống vi khuẩn A kích thước vô nhỏ bé B hệ gen chứa loại axit nuclêic C hình dạng đặc thù D sống kí sinh nội bào bắt buộc # Các phagơ tạo thành phá vỡ tế bào chủ chui gọi giai đoạn A hấp phụ B phóng thích C sinh tổng hợp D lắp ráp # Quá trình tiềm tan trình A virut nhân lên phá tan tế bào B ADN gắn vào NST tế bào, tế bào sinh trưởng bình thường C virut sử dụng enzim nguyên liệu tế bào để tổng hợp axit nucleic nguyên liệu riêng D lắp axit nucleic vào protein vỏ # Khi xâm nhập vào thể người, HIV công vào tế bào… A hồng cầu B C thần kinh D limphô T # Đối với người nhiễm HIV, người ta tìm thấy virut ở… A nước tiểu, mồ hôi B máu, tinh dịch, dịch nhầy âm đạo C đờm, mồ hôi D nước tiểu, đờm, mồ hôi # HIV gây hội chứng suy giảm miễn dịch vì… A làm giảm lượng hồng cầu người bệnh B phá huỷ tế bào LimphôT đại thực bào C tăng tế bào bạch cầu D làm vỡ tiểu cầu # Vi sinh vật gây bệnh hội vi sinh vật… A kết hợp với loại virut để công vật chủ B công vật chủ chết C lợi dụng lúc thể bị suy giảm miễn dịch để công D công vật chủ có sinh vật khác công # Đối với thực vật, virut xâm nhập vào tế bào thông qua… A hấp phụ bề mặt B hạt giống, củ, cành chiết C vết tiêm chích côn trùng vết xước D B C # Virut sau nhân lên tế bào thực vật lan sang tế bào khác thông qua… A khoảng gian bào B màng lưới nội chất C cầu sinh chất D hệ mạch dẫn # Virut thường trực tiếp xâm nhập tế bào thực vật vì… A thành tế bào thực vật bền vững B thụ thể thích hợp C kích thước lỗ màng nhỏ D A C # Virut gây hại cho thể vật chủ chúng… A sống kí sinh tế bào vật chủ B sử dụng nguyên liệu tế bào vật chủ C phá huỷ tế bào vật chủ D cả, B C # Sự hình thành ADN thành phần phagơ chủ diễn giai đoạn… A hấp phụ B xâm nhập C tổng hợp D lắp ráp # Nếu đặt số thứ tự bước trình tạo virut sau: tổng hợp prôtêin virut hợp màng bao virut với màng tế bào lắp ghép prôtêin loại bỏ vỏ capsit giải phóng virut khỏi tế bào nhân ARN virut Trường hợp với trật tự diễn bước trình phát triển virut độc ? A – – – – – B – – – – – C – – – – – D – – – – – # Vi khuẩn gây bệnh A tiết ngoại độc tố thường prôtêin gây độc cho tế bào thể B tiết nội độc tố tế bào vi khuẩn (gram âm) thành tế bào, gây độc cho tế bào thể C cách làm suy giảm sức đề kháng thể nên gây bệnh hội D A, B C # Biến dị di truyền loài vi khuẩn tạo chế A.đột biến, biến nạp, tải nạp B đột biến, biến nạp, tải nạp tiếp hợp C biến nạp, tải nạp tiếp hợp D đột biến, biến nạp, tiếp hợp # Miễn dịch thể dịch miễn dịch A mang tính bẩm sinh B có tham gia tế bào T độc C sản xuất kháng thể D sản xuất kháng nguyên # Miễn dịch tế bào miễn dịch A tế bào B Mang tính bẩm sinh C Sản xuất kháng thể D Có tham gia tế bào T độc # Miễn dịch đặc hiệu miễn dịch A mang tính bẩm sinh B xảy có kháng nguyên xâm nhập C không đòi hỏi tiếp xúc với tác nhân gây bệnh D A, B, C # Mỗi loại virut nhân lên tế bào định A tế bào có tính đặc hiệu B virut có tính đặc hiệu C virut cấu tạo tế bào D virut tế bào có cấu tạo khác # Cấu tạo virut trần gồm có A axit nucleic capsit B axit nucleic, capsit vỏ C axit nucleic vỏ D capsit vỏ # Cấu tạo virion bao gồm A axit nucleic capsit B axit nucleic vỏ C capsit vỏ D axit nucleic, capsit vỏ # Priôn A phân tử ARN gây nhiễm cho tế bào thực vật B phân tử protein ADN gây nhiễm cho số tế bào động vật C phân tử protein ARN gây nhiễm cho số tế bào động vật D phân tử protein gây nhiễm ở1 số tế bào động vật,không có axit nucleic # Phagơ virut gây bệnh cho A người B động vật C thực vật D vi sinh vật # Virut xâm nhiễm vào tế bào thực vật qua vật trung gian A ong, bướm B vi sinh vật C côn trùng D virut khác # Tỷ lệ % bệnh đường hô hấp tác nhân virut A 60% B 70% C 80% D 90% # Lõi virut HIV A ADN B ARN C ADN ARN D protein # Lõi virut cúm A ADN B ARN C protein D ADN ARN # Đặc điểm có vi rút mà vi khuẩn A có cấu tạo tế bào B chứa ADN ARN C chứa ADN ARN D chứa ribôxôm, sinh sản độc lập
- Xem thêm -

Xem thêm: KTHK II môn sinh 10 nâng cao định dạng test pro vũ thị thùy linh, KTHK II môn sinh 10 nâng cao định dạng test pro vũ thị thùy linh, KTHK II môn sinh 10 nâng cao định dạng test pro vũ thị thùy linh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay