kế hoạch giảng dạy sinh 10 a kì 2

3 601 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 21:19

Hoàn thiện các tri thức Sinh học phổ thông trên cơ sở củng cô, bổ sung, nâng cao và hoàn thiện kiến thức Sinh học ở THCS, nhằm trang bị cho học sinh sau khi tốt nghiệp THPT có đủ khả năng học lên các trường chuyên nghiệp, học nghề hoặc tham gia lao động sản xuất. Cụ thể:Lớp 10: Trang bị cho các em kiến thức chung về thế giới sống, sinh học tế bào và sinh học vi sinh vật.Lớp 11: Đề cập đến các hoạt động sống, các quá trình sinh học cơ bản ở mức cơ thể: chuyển hoá vật chất và năng lượng, cảm ứng, sinh trưởng và phát triển, sinh sản.Lớp 12:Cung cấp kiến thức về di truyền, tiến hoá và sinh thái học PHẦN I : KẾ HOẠCH CHUNG A ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG I Mục tiêu môn học Giảng dạy môn Sinh học bậc trung học phổ thông nhằm giúp học sinh đạt được: Về kiến thức Hoàn thiện tri thức Sinh học phổ thông sở củng cô, bổ sung, nâng cao hoàn thiện kiến thức Sinh học THCS, nhằm trang bị cho học sinh sau tốt nghiệp THPT có đủ khả học lên trường chuyên nghiệp, học nghề tham gia lao động sản xuất Cụ thể: Lớp 10: Trang bị cho em kiến thức chung giới sống, sinh học tế bào sinh học vi sinh vật Lớp 11: Đề cập đến hoạt động sống, trình sinh học mức thể: chuyển hoá vật chất lượng, cảm ứng, sinh trưởng phát triển, sinh sản Lớp 12:Cung cấp kiến thức di truyền, tiến hoá sinh thái học Về kĩ - Kĩ thực hành: Tiếp tục phát triển kĩ quan sát, thí nghiệm, làm quen với thao tác làm tiêu bản, tiến hành quan sát kính hiển vi, biết bố trí thí nghiệm đơn giản để tìm hiểu nguyên nhân tượng, trình, quy luật diễn sống - Kĩ tư duy: Tiếp tục phát triển kĩ tư thực nghiệm – quy nạp, ý phát triển kĩ lí luận(phân tích, so sánh, tổng hợp , khái quát hoá…) - Kĩ học tập: Tang cường khả tự học, biết thu thập xử lí thông tin, lập bảng, biểu đồ; kĩ làm việc theo nhóm cá nhân - Kĩ rèn luyện chăm sóc sức khoẻ: Biết vệ sinh cá nhân, bảo vệ thể phòng tránh bệnh tật…nhằm nâng cao kết học tập lao động Về thái độ - Củng cố niềm tin vào khoa học đại thông qua việc học tập nhận thức chất, tính quy luật tượng - Có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ vào sống, yêu thích môn học - Xây dựng ý thức thói quen bảo vệ thiên nhiên, môi trường sống, có thái dộ phòng tránh HIV/AIDS tệ nạn xã hội khác II Đặc điểm tình hình điều kiện sở vật chất, TBDH nhà trường, môi trường giáo dục địa phương Thuận lợi - Điều kiện sở vật chất Trường THPT Hưng Yên tương đối tốt, trang thiết bị phục vụ dạy – học đáp ứng yêu cầu đổi mới, có phòng công nghệ thông tin hỗ trợ dạy – học - Môi trường giáo dục địa phương phát triển rộng rãi, nhu cầu học tập học sinh nâng cao - Học sinh chủ yếu nông thôn có nhiều điều kiện để tiếp xúc với thiên nhiên tượng sinh học thực tế nên góp phần đáng kể vào việc học tập môn Khó khăn - Do điều kiện kinh tế khó khăn, trình độ dân trí phụ huynh không đồng nên chưa quan tâm sát đến việc học tập em - Đầu vào trung tâm thấp nên việc dạy – học gặp nhiều khó khăn III KẾT QUẢ KHẢO SÁT ĐẦU NĂM STT Khối Sĩ số Nam Nữ Điểm5 10 11 12 Tỉ lệ chung B CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU Kết giảng dạy: (Tính riêng môn phụ trách) a) Số HV xếp loại HL Giỏi : Tỷ lệ: % b) Số học sinh xếp loại HL Khá: Tỷ lệ: 40 % c) Số học sinh xếp loại HL TB: Tỷ lệ: 44 % d) Số học sinh xếp loại HL Yếu: Tỷ lệ: % Làm ĐDDH: Theo nội dung số giảng cần có ĐDDH Bồi dưỡng chuyên đề: Tiếng Anh Ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy: Cố gắng để đưa ƯD CNTT vào số giảng Tuần 21 22 23 24 25 26 PHẦN II: KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY CỤ THỂ Tiết Mục đích, yêu cầu Chuẩn bị Chuẩn bị Ghi Tên theo thày trò chương,bài PPCT PHẦN BA: SINH HỌC VI SINH VẬT CHƯƠNG I: CHUYỂN HOÁ VẬT CHẤT VÀ NĂNG LƯỢNG Ở VI SINH VẬT 37 - Mô tả làm thí Dụng cụ, hóa Phiếu học tập, Bài 36: Thực nghiệm lên men etilic chất SGK hoạt động hành: lên - Giải thích nhóm men etilic tượng liên quan 38 - Mô tả làm thí Dụng cụ, hóa Sách giáo Bài 37: Thực nghiệm lên men lactic chất SGK khoa hành: Lên - Giải thích men lactic tượng liên quan Chương II: sinh trưởng sinh sản vi sinh vật 39 - Mô tả pha sinh đồ thị sinh Sưu tầm tư trưởng VSV điều trưởng vi liệu thành kiện nuôi cấy không liên tục khuẩn tựu nuôi cấy Bài 38: Sinh - Hiểu nguyên tắc vsv trưởng vi nuôi cấy VSV môi sinh vật trường liên tục - Nêu ý nghĩa thời gian hệ 40 -Phân biệt hình Sự phân đôi Sách giáo thức sinh sản vsv nhân sơ vi khuẩn, khoa, kiến Bài 39: Sinh nhân thực:phân đôi hay túi bào tử thông thức cũ sản vi sinh sản bào tử tin bổ sung sinh vật nhân sinh vật -Phân tích kênh hình phát nội bào tử sơ nhân KT thực Bài 40: Ảnh 41 - Trình bày ảnh hưởng Cồn 90,thuốc Hoạt động hưởng của chất hoá học, lên kháng sinh theo nhóm yếu tố sinh trưởng vsv Phiếu học tập hóa học đến - Vận dụng để giải thích sinh trưởng tượng thực tiễn VSV Bài 41: Ảnh 42 - Trình bày ảnh hưởng - Tranh ảnh bảo Hoạt động hưởng của yếu tố vật lí lên sinh quản thực nhóm yếu tố trưởng vsv phẩm, thực vật lí đến - Vận dụng để giải thích phẩm hư hỏng sinh trưởng VSV 27 Bài 42: Thực hành: Quan sát số VSV 28 Ôn tập tượng thực tiễn 43 44 45 29 30 31 32 Kiểm tra tiết Bài 43: Cấu trúc loại virut Bài 44: Sự nhân lên virut tế bào vật chủ Bài 45: Virut gây bệnh.ứng dụng virut thực tiễn 46 34 35 36 Các tiêu cố định VSV: Nấm men, ecoli, bacillus … - Hệ thống hóa kiến thức Hệ thống sơ đồ chương II III câu hỏi ôn tập - Kiểm tra mức độ nhận Xây dựng đề thức học sinh đáp án - Rèn kĩ phân tích, tổng hợp vàkhái quát - Nêu hình thái cấu Tranh vẽ tạo virut loại virut Hoạt động theo nhóm Ôn tập làm tập Ôn lại kiến thưc cũ Sưu tầm hình ảnh loại vi rut Tóm tắt giai đoạn nhân lên Virus Tranh hình sgk phóng to - Tóm tắt giai đoạn Sơ đồ nhân nhân lên virut lên virut TBVC 48 - Nêu tác hại virut, cách phòng tránh ứng dụng - Rèn kĩ khái quát hoá kiến thức giải thích tượng thực tế -Trình bày khái niệm bệnh truyền nhiễm biết cách phòng chống có hiệu - Phân biệt loại miễn dịch - Nêu nguyên nhân biết cách phòng tránh bệnh truyền nhiễm thường gặp Dạy học hợp tác nhóm nhỏ Thông tin bổ sung virut Hệ thống hoá kiến thức học dạng sơ đồ: khái niệm.hoạt động sống ứng dụng vsv Đánh giá kết dạy học Một số bảng Hoạt động sơ đồ nhóm, làm đề Bút dạ+giấy cương ôn tập Bài 46: Bệnh truyền nhiễm miễn dịch Bài 47: Thực 50 hành: Tìm hiểu số bệnh truyền nhiễm phổ biến địa phương 51 Bài 48: Ôn tập Kiểm tra học kì II - Quan sát nhận biết số VSV 47 49 33 … 52 Sơ đồ loại Hoạt miễn dịch nhóm Sơ đồ chế bảo vệ chống bệnh tật động PP giới thiệu Hoạt đường nhóm lây nhiễm cách phòng tránh động Ra đề đáp Ôn tập toàn án kiến thức
- Xem thêm -

Xem thêm: kế hoạch giảng dạy sinh 10 a kì 2, kế hoạch giảng dạy sinh 10 a kì 2, kế hoạch giảng dạy sinh 10 a kì 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay