học thuyết tạng thận

9 204 3
  • Loading ...
1/9 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:51

g thận Nhóm _ Clb y học cổ truyền Trường đại học y dược Thái Bình Vị trí giải phẫu thận Thận có hình hạt đậu nằm khoang bụng sau phúc mạc đối xứng qua cột sống, ngang đốt ngực T11 đến đốt thắt lưng L3 Thận phải nằm thấp thận trái chút Chức tạng thận • 1.1 Thận tàng tinh, chủ sinh dục phát dục thể • 1.2 Thận chủ khí hoá nước • 1.3 Thận chủ nạp khí • 1.4 Thận khai khiếu tai nhị âm • 1.5.Thận chủ xương tuỷ, thông lên não, vinh nhuận tóc 1.1 Thận tàng tinh, chủ sinh dục phát dục thể: • - Tinh tiên thiên hậu thiên tàng trữ thận gọi thận tinh Tinh biến thành khí có thận khí • - Thận tinh thận khí định phát dục sinh dục thể từ lúc nhỏ đên lúc già, việc mọc răng, dậy thì, sinh sản, lão suy, nói thận gốc tiên thiên 1.2 Thận chủ khí hoá nước: • Thận khí có chức khí hoá nước, tức đem nước đồ ăn uống đưa tới tưới cho tổ chức thể tiết nước • Sự chuyển hóa nước thể tạng đảm nhiệm: Tỳ vận hoá hấp thu đưa lên phế, phế túc giáng xuống thận, thận khí hóa chất “có ích” đưa lên phế, phân bố toàn thân Những chất đục đưa xuống bàng quang thải 1.3 Thận chủ nạp khí • Không khí phế hít vào giữ lại thận gọi thận nạp khí • Nếu thận hư không nạp phế khí làm phế khí nghịch lên gây chứng ho hen, khó thở 1.4.Thận chủ xương tuỷ, thông lên não, vinh nhuận tóc 1.5 Thận khai khiếu tai nhị âm 3 Thận liên quan đến tạng phủ khác:
- Xem thêm -

Xem thêm: học thuyết tạng thận, học thuyết tạng thận, học thuyết tạng thận

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay