Học thuyết tạng tỳ 1

10 203 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:51

Học thuyết tạng tượng Nhóm _ Clb y học cổ truyền Trường đại học y dược Thái Bình Vị trí giải phẫu lách Lách nằm khoang bụng,núp vòm hoành trái, phía bên trái dày 1.Chứcnăngcủatỳ 1.1.Tỳchủviệcvậnhoáđồănvà thủythấp 11.T.ỳchủvệicvậnhoáđồănvàthủythấp -Vậnhoáđồăn làsựtiêuhoá,hấp thuvàvậnchuyển 1.2 Tỳ chủ thống huyết Sựkiệnvậnđồăncủatỳlànguồn gốcsinhrakhívàhuyết,khívà huyếtliênquanchặtchẽvớinhau 1.3 Tỳ chủ nhục tứ chi - Nếu tỳ khí hư nhục mềm yếu, gây chứng thoát vị sa trực tràng, sa sinh dục, sa dày, tứ chi mỏi yếu sức, bại liệt thân -Tỳđemcácchất nặng nề tinhvicủađồăn đếnnuôidưỡngcơ TkA ỳh kh ế.aở u im ện ig -.Tmỳạmnhtìuốănn,gomnệnig - Thỳchưhtáìănn 1.4 Tỳ khai khiếu miệng vinh nhuận môi B.Vinhnhuậnở môi -Tỳchủcơnhục, ? Quan hệ tỳ với tạng phủ: 感谢大家
- Xem thêm -

Xem thêm: Học thuyết tạng tỳ 1, Học thuyết tạng tỳ 1, Học thuyết tạng tỳ 1

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay