Học thuyết tạng phế 1

8 187 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:50

Học thuyết tạng tượng Tạng Phế Nhóm _ Clb y học cổ truyền Trường đại học y dược Thái Bình Vị trí giải phẫu phổi Hai phổi phải trái nằm lồng ngực, cách trung thất Phổi nằm hoành; trước cột sống ngực sau xương sườn Chức phế: 1.1 Phế chủ khí, chủ hô hấp 1.2 Phế chủ tuyên phát túc giáng 1.3 Phế chủ bì mao 1.4 Phế chủ thông điều thủy đạo 1.1 Phế chủ khí, chủ hô hấp - Phế nơi trao đổi khí: hít khí, thải trọc khí nên phế chủ hô hấp 1.2 Phế chủ tuyên phát túc giáng - Sự tuyên phát phế thúc đẩy khí huyết, tân dịch phân bố toàn thân, bên vào tạng phủ kinh lạc, bì mao nhục - Túc giáng: đưa phế khí xuống 1.3 Phế chủ bì mao: -Nhờ tuyên phát phế mà chất dinh dưỡng đem đến cho bì mao 1.4 Phế chủ thông điều thủy đạo - Nhờ tác dụng tuyên phát túc giáng phế mà nước thể tiết đường mồ hôi, thở, nhị tiện chủ yếu đường nước tiểu Sự liên hệ phế với tạng phủ -Phế với tỳ thận tương sinh, với tâm can tương khắc -Phế với đại trường biểu lý
- Xem thêm -

Xem thêm: Học thuyết tạng phế 1, Học thuyết tạng phế 1, Học thuyết tạng phế 1

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay