Chinh phục lý thuyết hóa

59 169 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:50

Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn CHINH PHỤC LÝ THUYẾT HÓA Lịch sử phát triển: F1: Đỗ Thị Hiền – Trần Văn Đông (năm 2014) F2: Trần Đình Thiêm – Trần Phương Duy (năm 2015) Thông tin phiên 2.0 Số trang: 404 trang khổ A4 NXB: ĐH quốc gia HN Ngày phát hành: 25/09/2015 _ Đặt trước sách Lovebook phiên 2.0: https://goo.gl/XeHwk5 Giải đáp thắc mắc sách Lovebook: http://goo.gl/A7Dzl0 Tài liệu Lovebook chọn lọc:http://goo.gl/nU0Fze Kênh giảng Lovebook: https://goo.gl/OAo45w Đăng ký nhận tài liệu thường xuyên Lovebook: goo.gl/ol9EmG LOVEBOOK.VN | Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Phần I: Tổng quan kiến thức LOVEBOOK.VN | Lovebook.vn Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn CHUYÊN ĐỀ 1: NHẬN BIẾT I Kiến thức chung * Khi nhận biết chất, ta sử dụng dấu hiệu khác mà cảm nhận khứu giác (mùi), vị giác (vị) hay tượng, màu sắc (thị giác) để phân biệt chất với * Phương pháp nhận biết: Dựa vào đặc điểm khác tính chất vật lí tính chất hóa học để phân biệt chất Thể: rắn, lỏng, khí Tan hay không tan nước (hoặc dung môi khác) + Phương pháp vật lí: Cô cạn (còn chất rắn hay không) Màu sắc, mùi vị { … + Phương pháp hóa học: Sử dụng chất hóa học cho phản ứng với chất cần nhận biết, quan sát tượng hóa học để phân biệt Trong trình nhận biết, không chọn phản ứng không quan sát thấy tượng Ví dụ: Khi cho dung dịch NaOH vào dung dịch HCl, rõ ràng có phản ứng xảy ta không quan sát thấy tượng gì: NaOH + HCl ⟶ NaCl + H2 O Ngoài ra, với tượng có phương trình phản ứng, tập tự luận, bạn cần viết đầy đủ phương trình phản ứng Trong tập nhận biết, kết hợp hai phương pháp nhận biết * Một số khái niệm nhận biết phương pháp hóa học: + Thuốc thử: Là chất hóa học (đã biết trước tên gọi, thành phần, tính chất, …) sử dụng để nhận biết chất đề yêu cầu + Mẫu thử: Một phần chất cần nhận biết trích với lượng nhỏ để thực thí nghiệm trình nhận biết Ví dụ: Để nhận biết hai khí hai bình riêng biệt CO CO2 ta sử dụng bột đồng oxit CuO để nhận biết nhờ đặc điểm: Khí CO có phản ứng với CuO nung nóng cho ta tượng quan sát chất rắn từ màu đen (CuO) chuyển sang màu đỏ (Cu): to CuO + CO → Cu + CO2 Ở đây, CuO thuốc thử, khí CO CO2 trích phần từ bình riêng biệt thuốc thử II Các dạng tập nhận biết Phân chia theo tính riêng biệt chất cần nhận biết 1.1 Các chất cần biết tồn hỗn hợp (thường hỗn hợp dung dịch khí) Với dạng này, yêu cầu đặt nhận biết có mặt chất (hoặc ion) hỗn hợp, thường chọn mẫu thử cho phản ứng với chất hỗn hợp cho tượng quan sát mà không tách chất lại khỏi hỗn hợp (chỉ tách chất cho tượng khỏi hỗn hợp) Ngoài ra, thực trích mẫu thử nhiều lần để nhận biết có mặt chất dung dịch cho chất cần nhận biết quan sát tượng mà không quan tâm hay chất khác có bị tách hay không Với đề có hỗn hợp gồm n chất ta cần nhận biết n chất Để đơn giản hóa lí thuyết giúp bạn dễ hiểu hơn, làm số ví dụ sau: Ví dụ 1: Nhận biết có mặt cation dung dịch chứa AgNO3 , Fe(NO3 )3 NaNO3 Phân tích: Ta cần nhận biết có mặt ion Ag + , Fe3+ Na+ dung dịch hỗn hợp muối LOVEBOOK.VN | Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn Đầu tiên quan sát thấy ion Ag + ta thường nghĩ tới phản ứng tạo muối kết tủa Chẳng hạn AgCl kết tủa trắng, AgBr kết tủa vàng nhạt, Ag PO4 kết tủa vàng… Sau tách ion Ag + khỏi dung dịch, ta hai ion Fe3+ Na+ dung dịch, mà muối Na+ tan dung dịch (chỉ trừ NaHCO3 tan) nên ta nghĩ tới việc tách Fe3+ ion Na+ nhận biết nhờ màu sắc đốt Mặt khác kết tủa sắt hóa trị III thường gặp Fe(OH)3 nên ta nghĩ tới sử dụng kiềm Tuy nhiên bạn cần ý không sử dụng dung dịch kiềm kim loại kiềm kiềm thổ chất kim loại đốt tạo màu cho lửa Do đó, để cẩn thận sử dụng dung dịch amoniac Cách nhận biết: + Trích dung dịch làm mẫu thử + Nhỏ lượng dư dung dịch NH4 Cl vào mẫu thử, thấy xuất kết tủa trắng chứng tỏ dung dịch có Ag + : Ag + + Cl− ⟶ AgCl ↓ + Lọc bỏ kết tủa, nhỏ lượng dư dung dịch amoniac vào dung dịch thu được, xuất kết tủa đỏ nâu chứng tỏ dung dịch chứa Fe3+ : Fe3+ + 3OH − ⟶ Fe(OH)3 ↓ + Lọc bỏ kết tủa, lấy dung dịch lại đem cô cạn lấy chất rắn thu đem đốt lửa vô sắc, lửa có màu vàng chứng tỏ dung dịch có chứa Na+ Chú ý: Trong dung dịch này, sử dụng dung dịch amoniac trước để nhận biết ion Fe3+ kết tủa Ag + sinh Ag O có khả tạo phức dung dịch NH3 nên dùng dư thuốc thử kết tủa thu gồm Fe(OH)3 Sau đó, tiếp tục sử dụng dung dịch HCl để nhận biết Ag + thông qua kết tủa AgCl bình thường Ví dụ 2: Nhận biết có mặt chất khí có mặt hỗn hợp sau: CO, H2 , CO2 , SO2 , O2 Cách nhận biết: + Trích hỗn hợp làm thuốc thử + Dẫn mẫu thử qua dung dịch nước brom dư, thấy dung dịch brom nhạt màu, chứng tỏ dung dịch có chứa SO2 : SO2 + Br2 + 2H2 O ⟶ H2 SO4 + 2HBr + Dẫn hỗn hợp khí lại (đi khỏi dung dịch brom) vào dung dịch nước vôi dư, nước vôi bị vẩn đục chứng tỏ hỗn hợp ban đầu có CO2 : CO2 + Ca(OH)2 ⟶ CaCO3 ↓ +H2 O + Dẫn hỗn hợp khí lại qua bột CuO dư nung nóng, chất rắn chuyển từ màu đen sang màu đỏ chứng tỏ hỗn hợp ban đầu có CO H2 : to CuO + H2 → Cu + H2 O to CuO + CO → Cu + CO2 + Dẫn hỗn hợp khí lại (lúc gồm O2 chưa tham gia phản ứng CO2 H2 O tạo thành sau phản ứng với CuO vừa rồi) vào bột đồng sunfat CuSO4 khan, có chuyển màu từ màu trắng sang màu xanh hỗn hợp có nước, chứng tỏ hỗn hợp ban đầu có H2 : CuSO4 + 5H2 O ⟶ CuSO4 5H2 O (trong CuSO4 khan màu trắng tinh thể đồng sunfat ngậm nước có màu xanh) + Dẫn hỗn hợp khí lại qua dung dịch nước vôi dư, dung dịch nước vôi vẩn đục chứng tỏ hỗn hợp khí có CO2 Do hỗn hợp ban đầu có CO: CO2 + Ca(OH)2 ⟶ CaCO3 ↓ +H2 O + Dẫn khí lại qua que đóm tàn đỏ, que đóm bùng cháy chứng tỏ hỗn hợp ban đầu có O2 Phân tích lời giải: + Trong quy trình nhận biết này, có hai khí CO2 SO2 làm vẩn đục dung dịch nước vôi trong, nhiều bạn nghĩ sử dụng nước vôi ban đầu để nhận biết có mặt SO2 CO2 hỗn hợp nhiên bạn cần lưu ý rằng, đề yêu cầu nhận biết có mặt chất khí nên thông qua tượng làm vẩn đục dung dịch nước vôi khẳng địch chắn khí CO2 hay SO2 Vì vậy, ta cần tìm cách nhận biết tách hai khí khỏi hỗn hợp trước LOVEBOOK.VN | Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn Mà CO2 SO2 , tách trước có tượng quan sát ta cần nghĩ tới phản ứng làm màu nước brom Các bạn cần lưu ý dung dịch brom sử dụng có dung môi 𝐇𝟐 𝐎 H2 O tham gia vào trình phản ứng + Ở bước nhận biết có mặt CO H2 , sau cho hỗn hợp khí phản ứng với CuO, bạn cần lưu ý đến thành phần hỗn hợp khí thoát sau phản ứng + Khi nhận biết O2 nên để cuối để tránh ảnh hưởng không trì cháy CO2 1.2 Các chất cần nhận biết tồn riêng biệt Với dạng nhận biết chất tồn riêng biệt với n chất đề cho, bạn cần nhận biết (n − 1) chất, chất lại cuối chất thứ n Phân chia theo số lượng thuốc thử sử dụng LOVEBOOK.VN | Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn Chuyên đề 2: TỔNG HỢP PHẢN ỨNG ĐIỀU CHẾ CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ Ankan crackinh + Phương pháp chung: Cn H2n+2 → Cx H2x+2 + Cy H2y + Cộng H2 (Ni, t°) vào hidrocacbon không no, mạch hở: Ni,to CH ≡ CCH3 + 2H2 → CH3 CH2 CH3 + Cộng H2 (Ni, t°) vào xicloankan vòng 3, cạnh + Cho muối axit cacboxylic no thực phản ứng vôi xút: CaO,to CH3 COONa + NaOH → CH4 CaO,to NaOOCCH2 COONa + 2NaOH → + Nối mạch C (phản ứng Vuyec): + Na2 CO3 CH4 + 2Na2 CO3 to (CH3 )CHCl + CH3 Cl + 2Na → (CH3 )3 CH + 2NaCl * Phản ứng điều chế riêng với CH4 : Al4 C3 + 12H2 O ⟶ 4Al(OH)3 + 3CH4 500℃,Ni, C + H2 → CH4 Xicloanakan + Điều chế trực tiếp từ trình chưng cất dầu mỏ + Điều chế từ ankan: to ,xt CH3 (CH2 )4 CH3 → Anken + Dùng phản ứng crackinh + Tách H2 từ ankan + Cộng H2 vào ankin (H2 , Pd⁄PbCO3 ) + Phản ứng vôi xút + Phản ứng nối mạch C + Phản ứng tách nước từ Cn H2n+1 OH + Phản ứng tách HX từ Cn H2n+1 X (phản ứng kiềm – rượu): ancol,to CH3 CH2 Cl + NaOH → + Phản ứng tách X từ Cn H2n X2 : CH2 = CH2 + NaCl + H2 O to CH2 Br − CH2 Br + Zn → CH2 = CH2 + ZnBr2 Ankađien * Điều chế CH2 = CH − CH = CH2 : to ,p,xt CH3 CH2 CH2 CH3 → Al2 O3 ,450−500℃ 2C2 H5 OH → CH2 = CH − CH = CH2 + 2H2 CH2 = CH − CH = CH2 + 2H2 O + 2H2 to 2CH2 = CHCl + 2Na → CH2 = CH − CH = CH2 + 2NaCl Pd⁄PbCO3 ,to CH ≡ C − CH = CH2 + H2 → CH2 = CH − CH = CH2 * Điều chế isopren: to ,p,xt (CH3 )2 CHCH2 CH3 → LOVEBOOK.VN | CH2 = C(CH3 ) − CH = CH2 + 2H2 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn Phần II: TRẮC NGHIỆM LÍ THUYẾT ĐẠI CƯƠNG VÀ VÔ CƠ CẤU TẠO NGUYÊN TỬ - QUY LUẬT TUẦN HOÀN – LIÊN KẾT HÓA HỌC Câu Nguyên tố X có điện tích hạt nhân 26 Cấu hình electron X, chu kỳ nhóm hệ thống tuần hoàn là: A 1s 2s2 2p6 3s 3p6 3d6 , chu kỳ nhóm VIB B 1s 2s2 2p6 3s 3p6 3d6 4s2 , chu kỳ nhóm IIA C 1s 2s 2p6 3s2 3p6 3d5 , chu kỳ nhóm VB D 1s 2s 2p6 3s2 3p6 3d6 4s 2, chu kỳ nhóm VIIIB Câu Có nhận định sau: 1) Cấu hình electron ion X 2+ 1s22s22p63s23p63d6 Trong bảng tuần hoàn nguyên tố hoá học, nguyên tố X thuộc chu kì 4, nhóm VIIIB 2) Các ion nguyên tử: Ne , Na+ , F − có điểm chung có số electron 3) Khi đốt cháy ancol no mạch hở ta có nH2 O : nCO2 > 4) Dãy gồm nguyên tố xếp theo chiều giảm dần bán kính nguyên tử từ trái sang phải K, Mg, Si, N 5) Tính bazơ dãy hiđroxit: NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3 giảm dần Cho: N (Z = 7), F (Z=9), Ne (Z=10), Na (Z=11), Mg (Z=12), Al (Z=13), K (Z = 19), Si (Z = 14) Số nhận định đúng: A B C D Câu Trong công thức cấu tạo sau: CH3 - CH = CH2 Thứ tự lai hóa nguyên tử C từ trái sang phải A sp3, sp2, sp2 B sp, sp2, sp3 C sp3, sp2, sp D sp3, sp, sp2 Câu Dãy chất có liên kết ion là: A KCl, NaI, CaF2, MgO B NaCl, MgSO4, K2O, CaBr2 C H2S, Na2S, KCl, Fe2O3 D NaNO3, NaCl, K2O, NaOH Câu Dãy chất có liên kết cộng hóa trị phân cực là: A H2O, NH3, HCl, SO2 B HF, H2O, O3, H2 C H2O, Cl2, NH3, CO2 D NH3, O2, H2, H2S Câu Nguyên tử nguyên tố X có số khối 27, số hạt proton số hạt nơtron hạt Cấu hình electron X 3+ là: A 1s22s22p63s23p6 B 1s22s22p63s23p1 C 1s22s22p6 D 1s22s22p63s23p3 Câu Cho cấu hình electron nguyên tố X là: 1s22s22p63s23p4, nguyên tố Y là: 1s22s22p4 Kết luận sau không đúng: A X, Y thuộc nhóm VIA B Nguyên tử X có bán kính nguyên tử lớn nguyên tử Y C Số oxi hóa cao X, Y +6 D X, Y phi kim có 6e lớp Câu Dãy gồm nguyên tử ion có cấu hình electron A Ar, K + , Ca2+ , S 2− , Cl− B Ne, F − , O2− , Na+ , Mg 2+ , Al3+ C Cả A, B D Cả A, B sai Câu Nguyên tử có bán kính nguyên tử lớn là: A Na B Mg C Al D K Câu 10 Nguyên tố R thuộc chu kì 2, nhóm VIIA bảng tuần hoàn hóa học nguyên tố hóa học Công thức oxit cao R là: A R2O B R2O3 C R2O5 D R2O7 Câu 11 Kim loại hoạt động hóa học mạnh kim loại thường có: A Bán kính nguyên tử lớn độ âm điện lớn B Bán kính nguyên tử lớn lượng ion hóa nhỏ LOVEBOOK.VN | Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn C Bán kính nguyên tử nhỏ độ âm điện nhỏ D Bán kính nguyên tử nhỏ lượng ion hóa nhỏ Câu 12 Phát biểu sau đúng: A Natri, sắt, đồng, nhôm, vàng cacbon thuộc tinh thể kim loại B Muối ăn, xút ăn da (NaOH), potat (KOH) diêm tiêu (KNO3) thuộc tinh thể ion C Kim cương, lưu huỳnh, photpho magie thuộc tinh thể nguyên tử D Nước đá, đá khô (CO2), iot muối ăn thuộc tinh thể phân tử Câu 13 X nguyên tố mà nguyên tử có 12 proton Y nguyên tố có proton Công thức hợp chất hình thành nguyên tố loại liên kết hợp chất là: A X2Y, liên kết cộng hóa trị B XY2, liên kết cộng hóa trị C X2Y, liên kết ion D XY2, liên kết ion Câu 14 Trong phát biểu sau đây: 1) Không có nguyên tố có lớp nhiều electron 2) Lớp bền vững chứa tối đa số electron 3) Lớp bền vững phân lớp s chứa tối đa số electron 4) Có nguyên tố có lớp bền vững với 2e 5) Nguyên tử trung hòa điện nên tổng số hạt electron tổng số hạt proton 6) Nguyên tố hóa học nguyên tố có điện tích hạt nhân Số phát biểu A B C D 2− − + 2+ Câu 15 Cho hạt vi mô: O (Z=8); F (Z=9); Na (Z=11); Mg, Mg (Z=12); Al (Z=13) Thứ tự giảm dần bán kính hạt là: A Na, Mg, Al, Na+ , Mg 2+ , O2− , F − B Na, Mg, Al, O2− , F − , Na+ , Mg 2+ C O2− , F − , Na, Na+ , Mg, Mg 2+, Al D Na+ , Mg 2+ , O2− , F − , Na, Mg, Al Câu 16 Nguyên tố X thuộc nhóm IA, đốt cháy clorua X cho lửa màu vàng Nguyên tử nguyên tố Y có tổng cộng electron p Khi cho đơn chất X cháy đơn chất Y dư, tạo sản phẩm là: A XY2 B X4Y C X2Y D X2Y2 Câu 17 Electron thuộc lớp sau liên kết với hạt nhân chặt chẽ nhất? A Lớp M B Lớp O C Lớp L D Lớp K Câu 18 Cho số nguyên tố sau 10Ne, 11Na, 8O, 16S Cấu hình electron sau: 1s22s22p6 hạt số hạt đây? A Ion O2− B Nguyên tử Ne C Ion S2– D Ion Na+ + − Câu 19 Hai ion X Y có cấu hình electron khí Ar Một nhóm học sinh thảo luận X, Y đưa nhận xét sau: (1) Số hạt mang điện X nhiều số hạt mang điện Y (2) Oxit cao Y oxit axit, oxit cao X oxit bazơ (3) Hiđroxit tương ứng với oxit cao X bazơ mạnh, hiđroxit tương ứng với oxit cao Y axit yếu (4) Bán kính ion Y − lớn bán kính ion X + (5) X chu kì 3, Y chu kì (6) Hợp chất khí Y với hiđro tan nước tạo thành dung dịch làm hồng phenolphtalein (7) Độ âm điện X nhỏ độ âm điện Y (8) Trong hợp chất Y có số oxi hoá -1, +1, +3, + +7 Số nhận xét A B C D Câu 20 Cho phát biểu sau: (1) Thêm bớt hay nhiều notron nguyên tử trung hòa, thu nguyên tử nguyên tố (2) Thêm bớt hay nhiều electron nguyên tử trung hòa, thu nguyên tử nguyên tố LOVEBOOK.VN | Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn (3) Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X có phân lớp 4s hóa trị cao X (4) Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Y có phân lớp 4s1 hóa trị cao Y (5) Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố Z có phân lớp 3p5 hóa trị cao Z Các phát biểu là: A (2), (3), (4) B (5) C (3) D (1), (2), (5) Trích đề thi thử lần – 2014 – Trường THPT Chu Văn An – Hà Nội Câu 21 Cho nguyên tố: E(Z = 19), G(Z = 7), H (Z = 14), L (Z = 12) Dãy gồm nguyên tố oxit cao có độ phân cực liên kết giảm dần là: A E, L, H, G B E, L, G, H C G, H, L, E D E, H, L, G Trích đề thi thử lần – 2014 – Trường THPT Chu Văn An – Hà Nội Câu 36 Cho ion đơn nguyên tử X có điện tích −, có cấu tạo sau: Cho biết vị trí X bảng tuần hoàn A Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIIA B Ô số 10, chu kì 2, nhóm VIIA C Ô số 9, chu kì 2, nhóm VIIA D Ô số 9, chu kì 2, nhóm VIIIA Câu 37 Cho cấu tạo mạng tinh thể NaCl sau: Phát biểu sau tinh thể NaCl: A Các ion Na+ ion Cl− góp chung cặp electron hình thành liên kết B Các nguyên tử Na Cl góp chung cặp electron hình thành liên kết C Các nguyên tử Na Cl hút lực hút tĩnh điện D Các ion Na+ ion Cl− hút lực hút tĩnh điện Câu 38 Cho tinh thể sau: Kim cương (C) Tinh thể tinh thể phân tử: A Tinh thể kim cương Iốt C Tinh thể nước đá Iốt Câu 39 Cho tinh thể kim cương sau: I2 H2O B Tinh thể kim cương nước đá D Cả tinh thể cho Phát biểu nói tinh thể kim cương: LOVEBOOK.VN | Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn A Mỗi nguyên tử C tinh thể trạng thái lai hóa sp3 B Các nguyên tử C liên kết với liên kết ion C Mỗi nguyên tử C liên kết với nguyên tử C khác D Cả A, B, C Câu 39.1 : Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X 1s22s22p63s23p1 Số hiệu nguyên tử X A 14 B 15 C 13 D 27 ♡♡♡♡♡♡ ĐÁP ÁN 1.D 9.D 17.D 25.D 33.A LOVEBOOK.VN | 10 2.B 10.A 18.C 26.C 34.B 3.A 11.B 19.D 27.D 35.C 4.A 12.B 20.B 28.D 36.C 5.A 13.D 21.A 29.B 37.D 6.C 14.D 22.A 30.B 38.C 7.C 15.B 23.D 31.B 39.A 8.C 16.D 24.B 32.A 39.1 C Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn PHẦN IV: ĐỀ TỔNG HỢP ĐỀ SỐ Câu 1: Hợp chất sau chứa liên kết cộng hóa trị? A H2 SO4 B KNO3 C NH4 Cl D CaO Câu 2: Cho biết phản ứng sau tỏa nhiệt: 2NO + O2 ⇌ 2NO2 (1) 2NO2 ⇌ N2 O4 (2) Cho biết khí NO2 nhạt màu nâu trường hợp nào: A Đun nóng mạnh B Hạ thấp nhiệt C Trộn thêm O2 D Cả A B Câu 3: Muối cho vào dung dịch nước dung dịch pH>7? A KCl B NaHSO4 C NaHCO3 D ZnCl2 Câu 4: Phản ứng với chất chứng tỏ phân tử phenol, nhóm −OH chịu ảnh hưởng vòng benzen A HNO3 B Na C Dung dịch Br2 D NaOH Câu 5: Cho chất hữu X tác dụng với CuO nung nóng, thu anđehit no, đơn chức, mạch hở Công thức tổng quát X là: A.Cn H2n+1 OH (n > 0) B Cn H2n+2 O (n ≥ 0) C Cn H2n−1 CH2 OH (n ≥ 0) D Cn H2n+1 CH2 OH (n ≥ 0) Câu 6: Dung dịch saccarozơ tính khử, sau đun nóng với dung dịch H2 SO4 loãng lại tham gia phản ứng tráng gương, do: A Saccarozơ tráng gương môi trường axit B Đã có phản ứng oxi hóa nhóm −CH2 OH tạo thành nhóm −CHO C Sản phẩm sinh từ saccarozơ tham gia phản ứng tráng gương D Saccarozơ sinh hai phân tử glucozơ Câu 7: Có bốn dung dịch suốt, dung dịch chứa loại cation loại anion Các loại ion − 2− − dung dịch gồm: Mg 2+ , Ba2+ , Ca2+ , K + , SO2− , NO3 , CO3 , Cl Bốn dung dịch là: A K SO4 , Mg(NO3 )2 , CaCO3 , BaCl2 C CaCl2 , BaSO4 , Mg(NO3 )2 , K CO3 B BaCO3 , MgSO4 , KCl, Ca(NO3 )2 D MgCl2 , CaSO4 , K CO3 , Ba(NO3 )2 Câu 8: Câu sau không đúng? A Các vật liệu polime thường chất rắn không bay B Các polime thường khó tan nước, dễ tan dung môi hữu C Polime chất có phân tử khối lớn nhiều mắt xích liên kết với D Polietilen poli(vinyl clorua) loại polime tổng hợp, tinh bột xenlulozơ loại polime thiên nhiên Câu 9: Chọn câu nói hợp kim A có nhiệt độ nóng chảy cao kim loại tương ứng kích thước hạt không B Các kim loại cấu tạo nên hợp kim giữ nguyên tính chất hóa học C Được tạo nên từ bột kim loại bột kim loại phi kim trộn D Chỉ thay đổi tỷ lệ thành phần hợp kim không làm biến đổi tính chất vật lý hợp kim Câu 10 Phản ứng viết không đúng? A 2NaBr(dd) + Cl2 → 2NaCl + Br2 B 2NaI(dd) + Br2 → 2NaBr + I2 C 2NaI(dd) + Cl2 → 2NaCl + I2 D 2NaCl(dd)+F2 → 2NaF + Cl2 Câu 11 Trường hợp không gây nhiễm độc chì (Pb)? A Hít phải khói thải xe chạy xăng pha Pb(C2 H5 )4 B Vỏ đồ hộp hàn chì C Ăn cá, tôm … nhiễm độc chì D Tật xấu ngậm đầu bút chì Câu 12 Đầu que diêm chứa S, P, C, KClO3 Vai trò KClO3 là: A Làm chất độn để hạ giá thành sản phẩm B Làm chất kết dính C Chất oxi hóa để đốt cháy C, S, P D Làm tăng ma sát đầu que diêm với vỏ bao diêm Câu 13 Dãy chuyển hóa thực được? LOVEBOOK.VN | 45 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn A C2 H5 Cl → C2 H5 OH → C4 H4 → C4 H6 B C2 H4 → C2 H5 OH → CH3 CHO → CO2 C C2 H2 → C2 H6 → C6 H5 Br → C6 H5 OH D C6 H12 → C6 H6 → C6 H5 NO2 → C6 H5 NH2 Câu 14 X có công thức phân tử C4 H6 O2 X thủy phân thu axit anđehit Z X trùng hợp polime X là: A HCOOC3 H5 B CH3 COOC2 H5 C CH3 COOC2 H3 D HCOOC2 H3 Câu 15 Từ aminoaxit có công thức phân tử C3 H7 O2 N tạo thành loại đipeptit khác nhau? A loại B loại C loại D loại 2+ 2+ Câu 16 Cho giá trị điện cực chuẩn: E (Cu / Cu = 0,34V; E (Zn /Zn) =-0,78V Câu trả lời dây sai: A Cu2+ có tính oxi hóa, Zn có tính khử B Cu có tính khử yếu Zn C Cu2+ có tính oxi hóa yếu Zn2+ D Xảy phản ứng Zn + Cu2+ → Cu + Zn2+ Câu 17 Nguyên tử R có cấu hình electron là: 1s 2s 2p6 3s2 3p5 Ion tạo thành từ R là: A R+ B.R2+ C R− D R2− Câu 18 Để nhận biết ba lọ nhãn: phenol, stiren, rượu benzylic, người ta dùng thuốc thử là: A Nước brom B Natri C Dd NaOH D Cu(OH)2 Câu 19 Nhóm vật dụng, vật liệu sản phẩm công nghiệp silicat? A Cát, xi măng B Gạch ngói, vôi C Thủy tinh, xút D Pha lê, Gạch chịu lửa Câu 20 Trong phản ứng oxi hóa khử: FeS2 + H2 SO4 → ⋯ + SO2 + H2 O Hệ số cân là: A 2, 14, 1; 15; 14 B 2, 12, 1, 9, 12 C 2, 12, 1, 11, 12 D 1, 14, 1, 11, 12 Câu 21 Trạng thái cân phản ứng thuận nghịch có đặc điểm: A Nồng độ nguyên liệu không giảm nồng độ sản phẩm không tăng B Cả phản ứng thuận phản ứng nghịch ngừng lại C Nồng độ chất phản ứng nồng độ chất sản phẩm D Tốc độ phản ứng thuận tốc độ phản ứng nghịch Câu 22 Cho hợp chất: C2 H6 ; C2 H5 Cl; C2 H5 NH2 ; CH3 COOC2 H5 ; CH3 COOH; CH3 CHO Các Hợp chất tạo liên kết hiđro phân tử là: A C2 H5 Cl; C2 H5 NH2 ; CH3 COOC2 H5 ; CH3 COOH B C2 H5 NH2 ; CH3 COOC2 H5 ; CH3 COOH; CH3 CHO C C2 H5 NH2 ; CH3 COOC2 H5 ; CH3 COOH D C2 H5 NH2 ; CH3 COOH Câu 23 Cách làm tác dụng chống ăn mòn kim loại ? A Sơn cách ly B Hàn miếng kim loại yếu vào kim loại cần bảo vệ C Ngâm vào dầu hỏa D Giữ cho bề mặt kim loại khô Câu 24 Dây dẫn điện nhà thiết bị điện phần lớn làm đồng đồng dẫn điện tốt (chỉ thua Ag), dây cáp truyền tải điện xa làm nhôm mà đồng Lý phù hợp nhất? A Đồng đắt tiền B Nhôm dễ sản xuát C Nhôm trơ D Đồng nặng Câu 25 Đặc điểm không gặp chất hữu cơ? A Trong thành phần phân tử, luôn có C, thường gặp H, hay gặp O, N sau halogen, S, P… LOVEBOOK.VN | 46 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn B Liên kết hóa học phân tử chất hữu luôn liên kết cộng hóa trị C Các chất hữu thường dễ bay hơi, bền nhiệt, dễ cháy D Phản ứng hữu thường chậm không hoàn toàn theo hướng định Câu 26 Polime tạo từ phản ứng đồng trùng hợp? A Nhựa phenolformalđehit B Cao su Buna-S C Tơ nilon-6,6 D Poli(metyl metacrylat) Câu 27 Thông tin không đúng? A Muối Cr(III) môi trường H + dễ bị khử thành muối Cr(II) B Muối Cr(III) môi trường OH − dễ bị oxi hóa thành muối Cr(VI) C Hợp chất Cr(VI) chất oxi hóa mạnh D Hợp chất CrO3 tan nước tạo thành dung dịch axit cromic Câu 28 Chất sau có nhiệt độ sôi thấp ? A HCHO B C2 H5 OH C H2O D C5 H12 Câu 29 Khi oxi hóa etilenglicol O2/Cu thu tối đa chất hữu ? (không kể nguyên liệu dư) A B C D 2+ Câu 30 Để kết tủa hoàn toàn Fe từ dung dịch FeSO4 dạng FeS cần cho dung dịch FeSO4 tác dụng với: A H2 S B Na2 S C ZnS D B C Câu 31 Thông tin kim loại kiềm thổ: A Tan với dung dịch CuSO4 không sinh kim loại Cu B Điều chế phương pháp điện phân nóng chảy C Có tính khử mạnh kim loại kiềm chu kỳ D Không tan dung dịch NaOH Câu 32 Dãy tất chất phản ứng với HCOOH là: A CH3 NH2 , C2 H5 OH, KOH, NaCl B NH3 , K, Cu, NaOH, O2 , H2 C Na2 O, NaCl, Fe, CH3 OH, C2 H5 Cl D Ag O/NH3 , CH3 NH2 , C2 H5 OH, Na2 CO3 Câu 33 Chất sau có tính bazơ yếu nhất? A NH3 B C6 H5 NH2 C CH3 − CH2 − CH2 − NH2 D CH3 CH(CH3 ) − NH2 Câu 34 Để điều chế Fe công nghiệp gang thép, người ta dùng phương pháp phương pháp sau ? A Điện phân dung dịch FeCl2 B Khử Fe2 O3 Al C Khử Fe2 O3 CO nhiệt độ cao D Mg + FeCl2 → MgCl2 + Fe Câu 35 Nguyên tử nguyên tố X có tổng số hạt (p, n, e) 76, số hạt mang điện nhiều số hạt không mang điện 20 hạt Cấu hình electron nguyên tử nguyên tố X là: A 1s 2s2 2p6 3s 3p6 3d5 4s1 B s 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2 C s 2s2 2p6 3s 3p6 4s1 3d5 D s 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3 Câu 36 Trong phòng thí nghiệm, axit flohiđric đựng dụng cụ nào? A Chai nhựa B Bình thủy tinh có màu đậm C Bình gốm D Hộp nhựa Câu 37 Nhóm chứa chất hữu cơ? A CH3 COONa, NaOCOONa, CH3 NH2 B H2 CO2 , CH3 OCH3 , CCl4 , C3 H5 (OH)3 C HOOC − OH, C2 H2 , C6 H12 O6 D CS2 , COCl2 , CaC2 Câu 38 Câu sau không nói dầu mỡ thực phẩm dầu mỡ bôi trơn máy? A Chúng hợp chất hữu chứa C, H, O B Đều nhẹ nước không tan nước C Dầu mỡ thực phẩm có nhóm chức este D Đều có dạng lỏng dạng rắn (xét điều kiện thường) Câu 39 Từ C2 H2 để điều chế CH3 COOC2 H5 cần tiến hành số phản ứng ? LOVEBOOK.VN | 47 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn A B C D 0 Câu 40 Cho biết điện cực chuẩn EAg+/Ag=0,80 V; EZn2+/Zn =-0,76 V Trong pin điện hóa chuẩn Zn-Ag Phản ứng xảy cực âm là: A Zn2+ + 2e → Zn B Ag + + e → Ag C Ag − e → Ag + D Zn − 2e → Zn2+ Câu 41 Công thức tổng quát hiđrocacbon X có dạng Cn H2n+2−2k (n nguyên, k ≥ 0) Kết luận đúng? A k = → Cn H2n−2 (n ≥ 2) → X ankin ankdien B k = → Cn H2n (n ≥ 2) → X anken xicloankan C k = → Cn H2n+2 (n ≥ 1) → X ankan D k = → Cn H2n−6 (n ≥ 2) → X aren Câu 42 Lipit để lâu (nhất dầu thực vật) bị ôi thiu A Chất béo bị vỡ B Chất béo bị thủy phân với nước không khí C Chất béo bị oxi hóa chậm oxi không khí D Chất béo bị phân hủy thành anđehit có mùi khó chịu Câu 43 Xác định phát biểu không ? A Amin có tính bazo N amin mang phần điện tích âm cặp e tự B Amin bậc hai có tính bazo manh amin bậc ba đồng phân C Amin bậc hai có tính bazo mạnh amin bậc đồng phân D Amin no có tính bazo yếu amin chưa no tương ứng Câu 44 Để phân biệt ba bình khí nhãn chứa khí N2 , O2 O3 , học sinh dùng thuốc thử (có trật tự) theo bốn cách Cách không đúng? A Ag nóng, que đóm B que đóm, Ag nóng C dung dịch KI/ hồ tinh bột, que đóm D dung dịch KI/hồ tinh bột, Ag nóng Câu 45 Phát biểu không đúng? A Propan – – amin (isopropyl amin) amin bậc B Tên gọi thông dụng bezenamin (phenyl amin) anilin C Có bốn đồng phân cấu tạo amin có công thức phân tử C3 H9 N D Dãy đồng đẳng amin no, đơn chức, mạch hở có công thức Cn H2n+3 N Câu 46 Nhóm gồm polime trùng ngưng : A Cao su lưu hóa, tơ capron, thủy tinh hữu B Nhựa poli (vinyl clorua), sợi bông, cao su thiên nhiên C Nhựa phenolfomandehit, caprolactam, protein D Tơ tằm, nhựa PP, poli peptit Câu 47 Thủy ngân dễ bay độc Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ chất dùng để khử thủy ngân : A bột Fe B bột lưu huỳnh C Dung dịch HNO3 D Bột than Câu 48 Dùng phương pháp sau chắn phân biệt nước cứng tạm thời nước cứng vĩnh cửu? A Cho vào Na2 SO3 B Cho vào xô-đa (Na2 CO3 ) C Đun nóng D Cho vào natri photphat Câu 49 Sơ đồ sau phản ứng không thực có hiệu suất thấp ? (1) (2) (3) (4) C3 H8 → CH3 CH2 CH2 Cl → CH2 = CH − CH2 Cl → CH2 ClCHOCH2 Cl → C3 H5 (OH)3 A (1) ; (3) B (1) ; (2) C (2) ; (3) D (2); (3); (4) Câu 50 Phát biểu sau sai: A Phenol axit yếu, không làm đổi màu quỳ tím B Phenol cho kết tủa trắng với dung dịch nước brom C Phenol tan nước lạnh D Phenol axit yếu, tính axit mạnh axitcacbonic LOVEBOOK.VN | 48 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn - HẾT - Vào đêm Giáng sinh, thiếu phụ mang thai lần bước đến nhà người bạn nhờ giúp đỡ Con đường ngắn dẫn đến nhà người bạn có mương sâu với cầu bắc ngang Người thiếu phụ trẻ trượt chân chúi phía trước, đau đẻ quặn lên chị Chị hiểu xa Chị bò người phía bên cầu Đơn độc chân cầu, chị sinh bé trai Không có áo dày mặc, chị gỡ bỏ áo quần quấn quanh đưa bé xíu, vòng vòng giống kén Thế tìm thấy miếng bao tải, chị trùm vào người kiệt sức bên cạnh Sáng hôm sau, người phụ nữ lái xe đến gần cầu, xe chết máy Bước khỏi xe băng qua cầu, bà mẹ nghe tiếng khóc yếu ớt bên Bà chui xuống cầu để tìm Nơi bà thấy đứa bé nhỏ xíu, đói lả ấm, người mẹ chết cóng Bà đem đưa bé nuôi dưỡng Khi lớn lên, cậu bé thường hay đòi mẹ nuôi kể lại câu chuyện tìm thấy Vào ngày lễ giáng sinh, sinh nhật lần thứ 12, cậu bé nhờ mẹ nuôi đưa đến mộ người mẹ tội nghiệp Khi đến nơi, cậu bé bảo mẹ nuôi đợi xa lúc cậu cầu nguyện Cậu bé đứng cạnh mộ, cúi đầu khóc Thế cậu bắt đầu cởi quần áo Bà mẹ nuôi đứng nhìn sững sờ cậu bé cởi bỏ tất đặt lên mộ mẹ “Chắc cậu không cởi bỏ tất – bà mẹ nuôi nghĩ – cậu lạnh cóng!” Song cậu bé tháo bỏ tất đứng run rẩy Bà mẹ nuôi đến bên cạnh bảo cậu bé mặc đồ trở lại Bà nghe cậu bé gọi người mẹ mà cậu chưa biết: “mẹ lạnh lúc này, phải không mẹ?” Và cậu bé oà khóc LOVEBOOK.VN | 49 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn ĐÁP ÁN ĐẾ SỐ 1.A 11.D 21.D 31.B 41.C 2.D 12.C 22.D 32.D 42.C 3.C 13.A 23.B 33.B 43.D 4.D 14.C 24.D 34.C 44.D 5.D 15.B 25.B 35.A 45.A 6.C 16.C 26.B 36.A 46.C 7.D 17.C 27.D 37.B 47.B 8.B 18.A 28.A 38.A 48.C 9.B 19.D 29.B 39.D 49.B 10.D 20.A 30.B 40.D 50.D HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ Câu Chọn A KNO3 , NH4 Cl, CaO có chứa liên kết ion Câu 2: Chọn D Tăng nhiệt NO2 chuyển thành N2 O4 theo cân (1) Hạ thấp nhiệt NO2 thành N2 O4 theo cân (2) Câu 3: Chọn C KCl hòa tan vào nước dung dịch có pH ≈ NaHSO4 ZnCl2 hòa tan vào nước dung dịch có pH < NaHCO3 hòa tan vào nước tồn cân bằng: 2− + HCO− K1 ⇌ CO3 + H − HCO3 + H2 O ⇌ H2 CO3 + OH − K Vì K > K1 nên dung dịch thu có pH > Câu 4: Chọn D Nhóm C6 H5 − nhóm hút electron làm liên kết O H nhóm −OH phân cực nên C6 H5 OH có khả phản ứng với dung dịch NaOH ancol phản ứng Câu Chọn D X rượu no, đơn chức, mạch hở Câu Chọn C A sai: Phản ứng tráng gương phải thực môi trường NH3 B sai: Chỉ xảy phản ứng thủy phân D sai: Saccarozo sinh phân tử glucozo phân tử fructozo Câu Chọn D Các ion không tồn kết hợp thành chất không tan Các chất không tan: CaCO3 , BaSO4 , BaCO3 Câu Chọn B Polime nói chung khó tan dung môi hữu cô Câu Chọn B Các kim loại cấu tạo nên hợp kim giữ nguyên tính chất hóa học A sai: Có nhiệt độ nóng chảy thấp kim loại tương ứng kích thước hạt không làm cấu trúc tinh thể kim loại ổn định C sai: Cần phải nung kết hợp hỗn hợp trở thành hợp kim D sai: Tính chất vật lý khác phi kim có tỷ lệ khác Ví dụ, gang thép khác tỷ lệ cacbon Câu 10: Chọn D F2 phản ứng đẩy halogen đứng sau phân nhóm VIIA cho F2 vào dung dịch có phản ứng F2 + H2 O ⟶ 2HF + O2 Câu 11: Chọn D Ruột bút chì hỗn hợp cacbon, đất sét số chất khác mà không chứa chì Câu 12 Chọn C LOVEBOOK.VN | 50 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn KClO3 + S, C, P → KCl + SO2 ; CO2 ; P2 O5 (+Q) Câu 13: Chọn A Quá trình phân hủy C2 H5 OH tạo sản phẩm C4 H6 mà không thông qua C4 H4 Câu 14: Chọn C Dựa vào phương án trả lời ta loại B,D không thỏa mãn CTPT X + H2 O → axit + andehit; X trùng hợp tạo polime nên X có dạng RCOOCH = CH2 → chọn 𝐂 CH3 COOCH = CH2 Câu 15 Chọn B C3 H7 NO2 có hai đồng phân amino axit H2 N − CH2 − CH2 COOH (X) CH3 CH(NH2 )COOH (Y) Các peptit: X- Y; Y- X; X- X; Y- Y Câu 16 Chọn C C𝑢2+ có tính oxi hóa mạnh Zn2+ Câu 17 Chọn C R có e lớp thiếu e so với khí : R + e → R− Câu 18 Chọn A Phenol: phản ứng với nước brom cho tượng nước brom nhạt màu xuất kết tủa trắng Stiren: phản ứng với nước brom cho tượng nước brom nhạt màu Rượu benzylic: tượng phản ứng Câu 19: Chọn D Vật liệu không : Cát ( có sẵn), vôi (CaO), xút (NaOH) Câu 20: Chọn A 2FeS2 + 14H2 SO4 → Fe2 (SO4 )3 + 15SO2 + 14H2 O + x FeS2 → Fe3 + 2S 4+ + 11e |{ 11x S 6+ + 2e → S 4+ Câu 21: Chọn D Tại trạng thái cân , phản ứng thuận nghịch xảy với tốc độ Câu 22 Chọn D Chất liên kết hiđro liên phân tử là: C2 H6 ; C2 H5 Cl; CH3 COOC2 H5 ; CH3 CHO Câu 23 Chọn B Khi hàn miếng kim loại yếu vào kim loại cần bảo vệ miếng kim loại cần bảo vệ bị ăn mòn trước Do biện pháp tác dụng chống ăn mòn kim loại Câu 24 Chọn D Đồng nặng nên dây dễ đứt, xây dựng cột điện phức tạp Câu 25 Chọn B Liên kết phân tử chất hữu chủ yếu liên kết cộng hóa trị, chứa liên kết ion Ví dụ: CH3 COONa, … Câu 26 Chọn B Cao su Buna-S tạo từ phản ứng đồng trùng hợp Buta-1,3-đien stiren Nhựa phenolformandehit tơ nilon-6,6 tạo phản ứng trùng ngưng Poli (metyl metacrylat) tạo phản ứng trùng hợp Câu 27: Chọn D CrO3 tan nước tạo thành dung dịch chứa hỗn hợp axit tách rời H2 Cr2 O7 H2 CrO4 Câu 28: Chọn A Câu 29: Chọn B Có thể thu hai chất OH − CH2 − CHO (CHO)2 Câu 30: Chọn B A: Khi cho H2 S vào dung dịch FeSO4 phản ứng axit H2 SO4 mạnh axit H2 S C: Khi cho ZnS vào dung dịch FeSO4 ZnS không tan dung dịch phản ứng Câu 31: Chọn B LOVEBOOK.VN | 51 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn A: Be Mg có khả tan dung dịch CuSO4 tạo Cu C: Các kim loại kiềm thổ có tính khử yếu kim loại kiềm chu kì D: Be tan dung dịch NaOH theo phản ứng kim loại với dung dịch NaOH Zn Các kim loại từ Ca trở nhóm IIA tan nước dung dịch NaOH Câu 32: Chọn D A: Loại NaCl B: Loại Cu C: Loại NaCl C2 H5 Cl Câu 33: Chọn B Các nhóm đẩy electron làm tăng tính bazo amin nhóm hút electron làm giảm tính bazo amin Câu 34: Chọn C A Điện phân: Khi cần Fe tinh khiết B Nhiệt nhôm: để hàn chi tiết thép bị vỡ D Thủy luyện: Trong phòng thí nghiệm Câu 35: Chọn A 2Z + N = 76 Z = 24 Lập hệ { ⇔{ 2Z − n = 20 N = 28 Câu 36 Chọn A Thủy tinh gốm tan HF: 4HF + SiO2 → SiF4 + 2H2 O Axit HF chất lỏng nên không cất trữ hộp Câu 37 Chọn B H2 CO2 HCOOH Các chất vô cơ: NaOCOONa (là Na2 CO3 ); HOOC − OH (là H2 CO3 ); CS2 ; COCl2 ; CaC2 Câu 38 Chọn A Dầu mỡ thực phẩm có chất chất béo dầu mỡ bôi trơn máy có chất hidrocacbon Câu 39 Chọn D Điều chế axit: C2 H2 → CH3 CHO → CH3 COOH Điều chế ancol:CH3 CHO → C2 H5 OH Điều chế este: C2 H5 OH + CH3 COOH → CH3 COOC2 H5 Câu 40 Chọn D Tại cực âm pin điện , xảy trình cho electron (Kim loại mạnh bị oxi hóa) Câu 41 Chọn C A, B, D sai điều kiện: ankadien ≥ 3; aren ≥ 6; xicloankan ≥ Câu 42 Chọn C Dầu thực vật có liên kết đôi C = C dễ bị oxi hóa chậm không khí tạo chất có mùi khó chịu Câu 43 Chon D Amin no có gốc đẩy electron làm tăng độ mạnh tính bazơ lên so với amin chưa no chứa gốc hút electron Câu 44 Chon D O3 làm đen Ag hơ nóng làm dung dịch KI/ hồ tinh bột hóa xanh nên không phân biệt N2 O2 O3 O2 làm que đóm bùng cháy, N2 không Câu 45 Chọn A Propan-2-amin, CH3 CH(NH2 )CH3 , amin bậc Câu 46 Chọn C Cao su , thủy tinh hữu , tơ capron , poli (vinyl clorua), nhựa poly propilen polime trùng hợp Câu 47 Chọn B S + Hg → HgS ( HgS không độc, phản ứng nhanh, nhiệt độ thường) Câu 48: Chọn C A, B, D: Cả hai loại nước cứng xuất kết tủa C: Chỉ có nước cứng tạm thời sủi bọt khí CO2 Câu 49: Chọn B LOVEBOOK.VN | 52 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn (1)Sản phẩm phải CH3 CHClCH3 (2)Phản ứng tách H2 xảy với hiđrocacbon Câu 50: Chọn D Phenol axit yếu, yếu axit cacbonic, khí CO2 đẩy phenol khỏi dung dịch muối C6 H5 ONa C6 H5 ONa + CO2 + H2 O → C6 H5 OH + NaHCO3 LOVEBOOK.VN | 53 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn ĐỀ SỐ 11 Câu 1: Một nguyên tử R có tổng số hạt mang điện không mang điện 34, số hạt mang điện gấp 1,833 lần số hạt không mang điện Nguyên tố R vị trí bảng HTTH là: A Na ô 11, chu kì III, nhóm IA B Mg ô 12, chu kỳ III, nhóm IIA C F ô 9, chu kỳ II, nhóm VIIA D Ne ô 10, chu kỳ II, nhóm VIIIA Câu 2: Cho dung dịch: Na2 CO3, CH3 COONa, Al2 (SO4 )3 NaCl Trong cặp dung dịch có giá trị pH > là: A NaCl CH3 COONa B Na2 CO3 NaCl C Al2 (SO4 )3 NaCl D Na2 CO3 CH3 COONa Câu 3: Theo danh pháp IUPAC, tên gọi sau không đúng? A − metylhexan − − ol CH3 − CH2 − CH2 − CH2 − CH(CH3 ) − CH2 OH B 4,4 − đimetylpentan − − ol CH3 − C(CH3 )2 − CH2 − CH(OH) − CH3 C − etylbutan − − ol CH3 − CH(C2 H5 ) − CH(OH) − CH3 D − metylpentan − − ol CH3 − CH2 − CH(CH3 ) − CH(OH) − CH3 Câu 4: Với giá trị x phản ứng sau phản ứng oxi hóa khử: M2 Ox + HNO3 → M(NO3 )3 + NO + H2 O A.1 B C D hoặc Câu 5: Dữ liệu thực nghiệm sau dùng để chứng minh cấu tạo glucozo dạng mạch vòng: A Khử hoàn toàn glucozo cho n-hexan B Glocozo có phản ứng tráng bạc C Glucozo có hai nhiệt độ nóng chảy khác D Glocozo tác dụng với Cu(OH)2 cho dung dịch màu xanh lam Câu 6: Nhóm có chứa chất không thăng hoa? A Iot, băng phiến B Naphtalen, aminoclorua C Tuyết cabonic D Lưu huỳnh, photpho đỏ Câu 7: Tìm thông tin nói tính chất kim loại: A Trong phản ứng hóa học, kim loại thể tính khử B Kim loại phản ứng với muối tan C Chỉ kim loại đứng trước H dãy điện hóa tan dung dịch axit D Chỉ kim loại mạnh điều chế phương pháp điện phân Câu 8: Hãy câu sai câu sau: A Các amin có tính bazo B Tính bazo amin mạnh NH3 C Anilin tan dung dịch HNO3 loãng D Amin đơn chức chứa số lẻ nguyên tử H phân tử Câu 9: Hòa tan khí SO2 vào nước trình tỏa nhiệt tồn cân sau: SO2 + H2 O ⇌ H2 SO3 + Q Độ hòa tan khí SO2 thay đổi trường hợp sau: (1) Đun nóng (2) thêm dung dịch HCl (3) thêm dung dịch NaOH A (1) tăng, (2) giảm, (3) tăng B (1) giảm, (2) giảm, (3) tăng C (1) tăng, (2) tăng, (3) giảm D (1) tăng, (2) giảm, (3) giảm Câu 10: Hợp chất không lưỡng tính? Biết chất phản ứng với dung dịch HCl dung dịch NaOH A CH3 COONH4 B HOOCCH2 CH2 CH(NH2 )COOH C p − H2 N − C6 H4 − OH D H2 N − CH2 − COOCH3 Câu 11: Một số vật dụng làm chất dẻo, vật dụng cần thêm chất phụ gia làm giảm tuổi thọ? A Vỏ dây điện B Túi đựng hàng C Sơn chống bám dính D Hoa nhựa Câu 12: Nguyên tử X có hai phân lớp e hóa trị 4s 3d X tạo với oxi hợp chất có công thức X O3 Cấu hình e X là: LOVEBOOK.VN | 54 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn A 4s 3d1 B 3d1 4s2 C 4s 3d3 D 4s 3d0 Câu 13: Trường hợp tương ứng hóa chất vai trò vật liệu Biết vật liệu dùng để sản xuất dép nhựa “tổ ong”, thành phần vật liệu gồm: Polime, chất nở bọt, phụ gia, chất độn A Polime-PVC B Chất nở bọt − NaHCO3 C Phụ gia-phẩm màu D Chất độn-sợi vải Câu 14: Cho lọ không nhãn chứa lần lượt: C2 H5 OH, CH3 − CO − CH3 , CH3 CHO, C2 H5 COOH Chỉ dùng phản ứng iodofom (I2 dung dịch NaOH) nhận chất? A C2 H5 OH B CH3 − CO − CH3 C CH3 CHO D C2 H5 COOH Câu 15: Hydrocacbon đồng phân hydrocacbon thơm? (1) Benzen (2) Etylbenzen (3)Toluen (4) Stilen (5) C6 H5 CH = CHCH3 A 1, B 1, 3, C 3, 4, D 1, ,4 Câu 16: Geraniol loại hương liệu có tinh dầu hoa hồng có công thức cấu tạo (CH3 )2 C = CHCH2 CH2 C(CH3 ) = CHCH2 OH a) Geraniol có đồng phân hình học b) Geraniol phản ứng với Na, NaOH, HCl A a đúng, b sai B a sai, b C a, b D a, b sai Câu 17: Ứng dụng ứng dụng trực tiếp axetilen? A Hàn cắt kim loại B Điều chế Vinyl Clorua C Điều chế vinyl axetat D Điều chế CH3 COOH Câu 18: Hoàn thành phương trình phản ứng sau: t° a MnO2 + HCl → khí A t° b FeS + HCl → khí B t° c Na2 SO3 + HCl → khí C d NH4 HCO3 + NaOH → khí D Làm khô khí cho tác dụng với đôi nhiệt độ thường Số cặp khí phản ứng với là: A B C D ≥ Câu 19: Đun nóng chất hữu X với dung dịch axit H2 SO4 loãng đến phản ứng hoàn toàn Thêm NaOH dư CuSO4 dư vào dung dịch sau phản ứng dung dịch màu xanh lam Đun dung dịch thu kết tủa đỏ gạch X là: A HCOO − CH = CH2 B (CH3 − COO)2 C2 H4 C (HCOO)2 C2 H4 D (CH3 COO)2 CH − CH3 Câu 20: Cho sơ đồ S → 𝐗 → 𝐘 → SO2 → S → 𝐘 Hỏi cặp X, Y không thỏa mãn sơ đồ trên: A CuS, H2 S B H2 S, H2 SO4 C Na2 S, FeS D FeS, H2 S Câu 21: Hiện tượng xảy cho từ từ dung dịch HCl dung dịch NaAlO2? A Không có tượng xảy B Ban đầu chưa có kết tủa, sau kết tủa từ từ xuất C Ban đầu có kết tủa dạng keo tăng dần, sau kết tủa tan dần D Có kết tủa dạng keo, kết tủa không tan Câu 22: Cho Y có công thức phân tử C4 H7 ClO2 thỏa mãn: t° Y + NaOH → muối hữu X + C2 H4 (OH)2 + NaCl Xác định Y A ClCH2 COOC2 H5 B CH3 COOC2 H4 Cl C CH3 COOCHCl − CH3 D ClCH2 CH2 COOCH3 Câu 23: Trường hợp tốc độ phản ứng tăng: A Thêm MnO2 dung dịch H2 O2 phân hủy B Pha loãng hỗn hợp NaOH CH3 COOC2 H5 phản ứng C Làm lạnh hỗn hợp bột Fe ngâm dung dịch H2 SO4 loãng D Cả ba trường hợp Câu 24: Cho phản ứng sau: X + AgNO3 → ⋯ + KNO3 X + H2 SO4 → ⋯ + H2 S LOVEBOOK.VN | 55 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn Hãy cho biết X chất chất sau: A KHS B KOH C K S D K SO3 Câu 25: Tìm thông tin sai: A Tất rượu đa chức tham gia phản ứng với Cu(OH)2 B Phản ứng chất béo với NaOH gọi phản ứng xà phòng hóa C Phản ứng glixerin với HNO3 /H2 SO4 đặc sinh thuốc nổ D Xà phòng có thành phần muối K Na axit béo Câu 26: Phản ứng chứng tỏ phân tử anilin, nhóm amino ảnh hưởng lên gốc phenyl: A Anilin+ dung dịch HCl B Anilin+ dung dịch Br2 C Phenylamoni clorua + dung dịch NaOH D axit axetic + anilin Câu 27: Tiến hành thí nghiệm chất phenol anilin, cho biết tượng sau sai: A Cho nước brom vào từ từ, hai cho kết tủa trắng B Cho dung dịch HCl vào phenol cho dung dịch đồng anilin tách làm lớp C Cho dung dịch NaOH vào phenol cho dung dịch đồng anilin tách làm lớp D Cho chất vào nước, với phenol tạo chất lỏng đục với anilin phân thành lớp Câu 28: Có dung dịch: KOH, AlCl3 , ZnCl2 , H2 SO4 Chỉ dùng thuốc thử trực tiếp nhận dung dịch đó: A Dung dịch Na2 CO3 B Dung dịch NaOH C Dung dịch BaCl2 D Dung dịch quỳ tím Câu 29: Mệnh đề đúng? A Oxi hóa rượu no đơn chức CuO thu anđehit đơn chức B Anđehit bị khử Ag O/NH3 đun nóng C Chất có nhóm −OH tạo este phản ứng với CH3 COOH/H2 SO4 đặc, t° D Glixerin phản ứng với Cu(OH)2 nhiệt độ thường Câu 30: Để phân biệt cách đơn giản hợp chất kali hợp chất natri, người ta đưa hợp chất kali natri vào lửa nguyên tố dễ ion hóa nhuốm màu lửa thành: A Tím kali, vàng natri B Tím natri, vàng kali C Đỏ natri, vàng kali D Đỏ kali, vàng natri HgSO4 ,80℃ +H2 ,t°,Ni +O2 ,men Câu 31: Cho sơ đồ: X + ⋯ → Y→ Z→ C2 H4 O2 X, Y, Z là: A CH3 CHO, C2 H4 , C2 H5 OH B C2 H2 , C2 H4 , CH3 CHO C C2 H2 , CH3 CHO, C2 H5 OH D C2 H6 , C2 H5 OH, CH3 CHO Câu 32: Chất hữu X nhánh có công thức phân tử C6 H6, X phản ứng với Ag O/NH3 cho sản phẩm Y có khối lượng phân tử lớn X 107 đvC Vậy X là: A Hexin-1 B hexa-1,4-điin C 3-metylpenta-1,4-điin D Benzen Câu 33: Có dung dịch chứa riêng biệt lọ nhãn: amoni sunfat, amoni clorua, bạc nitrat, natri hidroxit Nếu dùng dung dịch KOH đun nóng trực tiếp nhận dung dịch nào? A AgNO3 NaOH B NH4 Cl (NH4 )2 SO4 C NaOH D Cả dung dịch Câu 34: Trong số chất hữu sau, có chất trạng thái khí điều kiện thường, chất là? A H2 O B C5 H12 C HCHO D C2 H5 − CHO Al2 O3 ,MgO,450℃ Câu 35: Tìm chất hữu X, Y thỏa mãn sơ đồ sau: X → Y → polime A Ancol etylic, đivinyl B Ancol propylic, propen C Butan-1,4-điol, buta-1,3-đien D Axetilen, etilen Câu 36: Có chất riêng biệt: Na2 O, Al2 O3 , BaSO4 ZnO Chỉ dùng thêm H2 O nhận biết chất? A B C D Câu 37: Cho hỗn hợp điều kiện thường: X1 = (C2 H4 , N2 , CO); X = (H − COOH, C2 H5 OH); X = (Ca, MgO) LOVEBOOK.VN | 56 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn X = (CH4 , H2 , C2 H6 ); X = (n − C5 H12 , iso − C5 H12 , neo − C5 H12 ) Hỗn hợp có % theo khối lượng % theo số mol % theo thể tích? A X1 B X , X C X1 , X , X D X , X Câu 38: Để phân biệt benzen, toluen, stiren, rượu benzylic, phenol ta dùng tổ hợp chất số chất sau: (dùng theo thứ tự đáp án) 1) Nước brom 2) dung dịch KMnO4 /H2 SO4 3) dung dịch NaOH 4) Na A 1, B, 1, ,4 C 2, D 1, Câu 39: Vàng tan chất lỏng nào? A Cường thủy B Dung dịch NaCN đồng thời sục O2 C Hg D Hỗn hợp dd (HCl + H2 SO4 ) đặc nóng Câu 40: Công thức phân tử chất X C3 H6 O X tác dụng với dung dịch KMnO4 tạo thành ancol đa chức tác dụng với H2 tạo thành ancol no đơn chức Tên gọi X là: A.Propenol-1 B Propanal C Propanol D Propanol-2 Câu 41: Hợp chất hữu Y có công thức phân tử C3 H5 Cl3 Vậy Y là: A Hợp chất no có đồng phân B Hợp chất không no có đồng phân C Hợp chất no có đồng phân D Hợp chất no có đồng phân Câu 42: X nguyên tố thuộc nhóm IIA, Y nguyên tố thuộc nhóm VIIA; X, Y thuộc hai chu kì liên tiếp HTTH Phân tử X Y là: A Hợp chất ion XY2 B Hợp chất cộng hóa trị X7 Y2 C Hợp chất cộng hóa trị XY2 D Hợp chất ion X7 Y2 Câu 43: Andehit coi trung gian ancol axit cacboxylic (tương ứng) vì: A Oxi hóa andehit ancol khử anđehit axit cacbonxylic B Anđehit có khối lượng phân tử trung gian C Andehit điều chế ancol axit cacbonxylic D Điều chế axit cacbonxylic từ ancol số C qua chất trung gian andehit Câu 44: Phát biểu sau không đúng: A Phản ứng este hóa xảy hoàn toàn B Khi thủy phân este no đơn chức mạnh hở môi trường axit cho axit rượu C Phản ứng este hóa axit phenol không xảy D Khi thủy phân este no mạch hở môi trường kiềm cho muối rượu Câu 45 Khi cho: FeS + HCl → khí A + ⋯ to KClO3 → khí B + ⋯ Na2 SO3 + HCl → khí C Lấy khí A, B, C tác dụng với cặp, theo cách khác Xét ba phản ứng ban đầu, số lượng phản ứng xảy số phản ứng oxi hóa khử là: A 6,4 B 7,5 C 6,3 D 7,4 + 2− − + 3+ Câu 46 Cho chất ion: NH4 , CO3 , HCO3 , H2 O, Na , Al(H2 O) Xét tính chất theo lý thuyết Bronsted Nhóm thống kê thiếu sai A Axit là: NH4+ , Al(H2 O)3+ B Bazơ CO2− + C Trung tính : Na D Lưỡng tính : H2 O Câu 47 Khẳng định sai khẳng định sau hai muối NaHCO3 , Na2 CO3 A Hai muối phân li hoàn toàn nước thành ion B NaHCO3 bị phân hủy nhiệt Na2 CO3 không C Tính bazơ dung dịch NaHCO3 mạnh dung dịch Na2 CO3 (cùng nồng độ ) D Hai muối có tính bazơ phản ứng với dung dịch axit Câu 48 Polime nhiệt độ nóng chảy cố định vì: A Có lẫn tạp chất B Là chất hữu cơ, có liên kết cộng hóa trị không phân cực LOVEBOOK.VN | 57 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn C Số lượng mắt xích phân tử khác D Là chất có khối lượng phân tử cấu trúc phân tử lớn Câu 49 Khi khuấy nhẹ lớp bùn đáy ao tù thường có sủi bọt khí có “mùi bùn” Khí sinh phân hủy hợp chất hữu môi trường yếm khí (môi trường O2) Các bọt khí có thành phần A Không khí B CH4 C N2 , CO2 D CH4 , C2 H6 , C3 H8 , C4 H10 Câu 50 Trong vỏ Trái Đất có nhiều nhôm sắt , giá nhôm cao nhiều so với giá sắt Lí quan trọng là: A Chuyển vận quặng nhôm đến nhà máy xử lý tốn chuyển vận quặng sắt B Nhôm hoạt động mạnh sắt nên để thu hồi nhôm từ quặng tốn C Nhôm có nhiều công dụng sắt nên nhà sản suất có lợi nhuận nhiều D Quặng nhôm sâu lòng đất quặng sắt tìm thấy mặt đất - HẾT - Một người tìm thấy kén bướm Đến ngày nọ, lỗ nhỏ xuất Anh ngồi chăm theo dõi bướm vài đồng hồ vùng vẫy tìm cách chui qua lỗ nhỏ Rồi dường thêm tiến triển Trông thể làm hết mức xoay xở thêm Vì vậy, người đàn ông định giúp bướm Anh lấy kéo cắt kén Khi ấy, bướm dễ dàng thoát Nhưng có thân căng phồng đôi cánh nhỏ bé, teo quắt Người đàn ông tiếp tục quan sát bướm anh mong đợi rằng, đến lúc đấy, đôi cánh bướm to lên dang rộng để nâng phần thân, lúc phần thân nhỏ Chẳng có điều xảy cả! Trong thực tế, bướm dùng đời lại bò loanh quanh với thân căng phồng cánh nhăn nheo Nó không bay Người đàn ông, tốt bụng hấp tấp, không hiểu kén chật hẹp chật vật bướm để chui qua lỗ nhỏ cách mà Tạo Hóa buộc chất lỏng thân bướm chảy vào cánh để sẵn sàng cho cất cánh bay thoát khỏi kén giành tự Đôi khi, đấu tranh xác cần sống Nếu Tạo Hóa cho phép trải qua sống mà trở ngại điều làm trở nên “tàn tật” Chúng ta không mạnh mẽ Chúng ta bay cao Sưu tầm LOVEBOOK.VN | 58 Trích đoạn “Chinh phục lý thuyết hóa học phiên 2.0” Lovebook.vn ĐÁP ÁN ĐỀ SỐ 11 1.A 11.B 21.C 31.C 41.C 2.D 12.B 22.B 32.B 42.A 3.C 13.D 23.A 33.A 43.D 4.C 14.B 24.C 34.C 44.A 5.C 15.D 25.A 35.A 45.B 6.D 16.A 26.B 36.B 46.D 7.A 17.D 27.B 37.A 47.C 8.B 18.D 28.A 38.A 48.C 9.B 19.C 29.D 39.D 49.B 10.D 20.A 30.A 40.A 50.B HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ SỐ 11 Câu 1: Chọn A 2Z + N = 34 R có: { ⇒ Z = 11 2Z = 1,833N Câu 2: Chọn D Muối axit yếu bazơ mạnh bị thủy phân cho môi trường kiềm Câu 3: Chọn C CH3 − CH(C2 H5 ) − CH(OH) − CH3 ⇔ CH3 − CH2 − CH(CH3 ) − CH(OH) − CH3 Câu 4: Chọn C Phải có biến đổi số oxi hóa → M M2 Ox phải có số oxi hóa khác + Nếu x = hệ số cân NO (3 − x) = Câu 5: Chọn C Dạng ∝ −Glucozo β − Glucozo có nhiệt độ nóng chảy khác LOVEBOOK.VN | 59 [...]... + m = 2 ⇒ lai hóa sp ⇒ phân tử thẳng LOVEBOOK.VN | 15 Trích đoạn Chinh phục lý thuyết hóa học phiên bản 2.0” Lovebook.vn + Nếu n + m = 3 ⇒ lai hóa sp2 ⇒ phân tử phẳng tam giác + Nếu n + m = 4 ⇒ lai hóa sp3 ⇒ phân tử tứ diện + Nếu n + m = 5 ⇒ lai hóa sp3 d ⇒ phân tử tháp đôi đáy tam giác + Nếu n + m = 6 ⇒ lai hóa sp3 d2 ⇒ phân tử bát diện Ví dụ: Áp dụng công thức dự đoán trạng thái lai hóa để xác định... 0,4 đến nhỏ hơn 1,7 CO2 chứa liên kết cộng hóa trị phân cực giữa O và C, nhưng cả phân tử CO2 là phân tử không phân cực Các bạn có thể quan sát hình thẳng cấu tạo thẳng của CO2 như sau: LOVEBOOK.VN | 16 Trích đoạn Chinh phục lý thuyết hóa học phiên bản 2.0” Lovebook.vn Liên kết cộng hóa trị trong các phân tử đơn chất (H2 , N2 , Cl2 , …) là liên kết cộng hóa trị không phân cực Câu 6: Đáp án C Trong... 2FeCl2 3Cu + 8HNO3 ⟶ 3Cu(NO3 )2 + 2NO + 4H2 O 3Cu + 8HCl + 2NaNO3 ⟶ 3CuCl2 + 2NaCl + 2NO + 4H2 O LOVEBOOK.VN | 23 Trích đoạn Chinh phục lý thuyết hóa học phiên bản 2.0” Lovebook.vn Cặp oxi hóa – khử Cu2+⁄Cu đứng sau cặp các cặp oxi hóa – khử Fe2+ ⁄Fe và 2H + ⁄H2 trong dãy điện hóa nên Cu không phản ứng được với dung dịch FeCl3 và H2 SO4 loãng Nhận xét: Câu hỏi này khá dễ, ngoài cách làm lần lượt như... cộng hóa trị, trong đó chúng có số oxi hóa +4 hoặc +6, còn Y thì không Chú ý: Có thể nhận thấy X là S, Y là O để nhận biết đáp án nhanh hơn Câu 8: Đáp án C Với câu hỏi này, các bạn chỉ cần áp dụng kĩ năng viết cấu hình electron để tìm ra đáp án đúng Các nguyên tử và ion ở đáp án A đều có 18 electron Các nguyên tử và ion ở đáp án B đều có 10 electron LOVEBOOK.VN | 17 Trích đoạn Chinh phục lý thuyết hóa. .. lai hóa giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian Các kiểu lai hóa thường gặp: + Lai hóa sp: Lai hóa sp là sự tổ hợp 1 obitan s với 1 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 2 obitan lai hóa sp nằm thẳng hàng với nhau hướng về hai phía, đối xứng nhau Sự lai hóa sp là nguyên nhân dẫn đến tính thẳng hàng (góc liên kết bằng 180°) của các liên kết trong các phân tử + Lai hóa. .. → CaO + CO2 CaO + SiO2 ⟶ CaSiO3 + Luyện thép: Những oxit sinh ra do quá trình oxi hóa các nguyên tố phi kim trong gang hóa hợp với chất chảy là CaO tạo thành xỉ (canxi photphat và canxi silicat) nổi trên bề mặt chất lỏng: 3CaO + P2 O5 ⟶ Ca3 (PO4 )2 CaO + SiO2 ⟶ CaSiO3 LOVEBOOK.VN | 24 Trích đoạn Chinh phục lý thuyết hóa học phiên bản 2.0” Lovebook.vn NHẬN BIẾT – TÁCH CHẤT Câu 351 Để nhận biết ba axit... 2KOH ⟶ Fe(OH)2 + 2KCl A: Loại Pb (xem vị trí các cặp oxi hóa – khử trong dãy điện hóa) và SO2 B: Loại H2 S và Cu(OH)2 C: Loại H2 S, Na2 SO4 và Ca(NO3 )2 Câu 393: Đáp án C Các ống nhiệm thỏa mãn: (1), (2), (3) và (6) to (1) 2Cu + O2 → 2CuO to 1 KNO3 → KNO2 + O2 2 (2) { to 3Fe + 2O2 → Fe3 O4 LOVEBOOK.VN | 32 Trích đoạn Chinh phục lý thuyết hóa học phiên bản 2.0” Lovebook.vn to 1 Cu(NO3 )2 → CuO +... LOVEBOOK.VN | 34 Trích đoạn Chinh phục lý thuyết hóa học phiên bản 2.0” Lovebook.vn HỮU CƠ HIDROCACBON Câu 1 Cho các ankan sau: Metan, propan, isobutan, 2, 2- đimetyl propan, 2- metylbutan, 2,3- đimetyl pentan Có bao nhiêu annkan khi tham gia phản ứng monoclo hóa chỉ thu được một sản phẩm thế? A 1 B 3 C 4 D 2 Câu 2 Chất nào sau đây không thể điều chế được metan bằng một phương trình hóa học trực tiếp? A Al4C3... tâm, P có 5 electron hóa trị thì có 3 electron hóa trị góp chung để tạo thành 3 cặp electron chung với 3 nguyên tử Cl, do đó số cặp electron chưa liên kết là 1 (1 cặp là 2 electron) Khi đó m + n = 3 + 1 = 4 ⇒ PCl3 có kiểu lai hóa sp3 Câu 4: Đáp án A B: MgSO4 có liên kết ion và liên kết cộng hóa trị C: H2 S chứa liên kết cộng hóa trị D: NaNO3 và NaOH có liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Chú ý: Liên... : Lai hóa sp2 là sự tổ hợp 1 obitan s với 2 obitan p của 1 nguyên tử tham gia liên kết tạo thành 3 obitan lai hóa sp2 nằm trong cùng một mặt phẳng, định hướng từ tâm đỉnh của tam giác đều + Lai hóa sp3 : Lai hóa sp3 là sự tổ hợp 1 obitan s với 3 obitan p của một nguyên tử tham gia liên kết tạo thành obitan lai hóa sp3 định hướng từ tâm đến 4 đỉnh của hình tứ diện đều Chú ý: Các obitan chỉ lai hóa được
- Xem thêm -

Xem thêm: Chinh phục lý thuyết hóa, Chinh phục lý thuyết hóa, Chinh phục lý thuyết hóa

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay