TÀI CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG

12 139 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:25

MỤC LỤC A – LỜI NÓI ĐẦU: Thuế nguồn thu quan trọng quốc gia, đảm bảo cho tồn hoạt động máy nhà nước Nộp thuế nghĩa vụ công dân, Luật thuế vào sống khoản thuế phải nộp không trở thành gánh nặng cho người nộp thuế Quan hệ pháp luật nhà nước (cụ thể quan hoạt động lĩnh vực thuế) người nộp thuế quan hệ pháp luật mang tính đặc trưng nhà nước quan tâm, trọng điều chỉnh cách cụ thể, chặt chẽ hệ thống pháp lý nhằm đảm bảo cho hoạt động quản lý thuế hiệu quả, thông suốt; bên cạnh đó, để khuyến khích nâng cao thái độ, trách nhiệm người nộp thuế nghĩa vụ nộp thuế, Pháp luật thuế Việt Nam có quy định việc bảo vệ quyền lợi người nộp thuế tham gia vào quan hệ pháp luật đặc biệt này, nội dung quyền thông tin người nộp thuế Quyền thông tin quyền người nộp thuế Pháp luật coi trọng Bởi lẽ, nắm rõ thông tin liên quan đến sách, chế, nội dung, quy định Pháp luật cách rõ ràng, xác mang tính cập nhật người nộp thuế thực đầy đủ nghĩa vụ mình, qua nâng cao thái độ trách nhiệm nghĩa vụ nộp thuế; hạn chế hành vi lệch lạc, vi phạm pháp luật trốn thuế, lách luật, chây ì nộp thuế, khai man, khai khống, …đồng thời hoạt động quản lý thuế quan nhà nước diễn hiệu quả, nguồn thu cho ngân sách nhà nước đảm bảo Tuy nhiên, nhận thức tầm quan trọng việc đảm bảo quyền thông tin người nộp thuế, Nhà nước ban hành quy định Pháp lý để đảm bảo quyền cho người nộp thuế yên tâm thực tốt nghĩa vụ mình, thực tiễn áp dụng dụng quy định Pháp luật bộc lộ nhiều hạn chế, người nộp thuế gặp nhiều khó khăn tiếp cận thông tin cần thiết, mơ hồ hàng loạt thông tin liên quan đến chế, thủ tục, sách… đồng thời hỗ trợ từ quan quản lý hạn chế, mang tính hình thức, chưa trọng hiệu việc cung cấp thông tin cần thiết cho người nộp thuế Vậy liên quan quyền thông tin người nộp thuế, nhà nước có quy định pháp lý nào? Thực tiễn áp dụng quy định sao? Những kiến nghị, đề xuất, giải pháp để khắc phục bất cập hạn chế nhằm hoàn thiện sách Nhà nước quy định Pháp luật đảm bảo quyền thông tin người nộp Thuế? Tất câu hỏi làm rõ qua tìm hiểu: Quyền thông tin người nộp Thuế B – QUYỀN ĐƯỢC THÔNG TIN CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ: Quan hệ pháp luật Thuế quan hệ pháp luật hành chính, thiết lập Nhà nước với pháp nhân thể nhân khác xã hội điều chỉnh phương pháp mệnh lệnh quyền uy Dưới góc độ vật chất, quan hệ pháp luật Thuế thiết lập để tạo lập nguồn thu cho ngân sách nhà nước Tiền đề thiết lập quan hệ pháp luật Thuế hình thành thể nhà nước để quản lý điều hành hoạt động xã hội Bộ phận chức cần có nguồn vật chất hoạt động, nên thuế hình thành Do vậy, quan hệ pháp luật Thuế, chủ thể tham gia với tư cách người nộp Thuế, buộc phải chuyển giao phần lợi ích cho Ngân sách Nhà nước Vì thế, thiết lập quan hệ pháp luật thuế, chủ thể tham gia với tư cách Người nộp Thuế, trước Luật Quản lý thuế đời, thường nhìn nhận góc độ phải thực nghĩa vụ mà có quyền Vì có ít, không xác định rõ quyền Người nộp Thuế khiến cho chủ thể cảm thấy bị ép buộc, bị tước bỏ phần lợi ích vật chất nên hệ họ tìm cách để trốn tránh nghĩa vụ thuế Ngoài ra, Người nộp Thuế bị quan, cán công quyền nhũng nhiễu thực thi quyền hành thu Thuế mà nhà nước trao Việc nhận thức không đầy đủ gây thiệt hại cho Nhà nước lẫn người nộp thuế xã hội nói chung Người nộp Thuế chủ thể bên đóng vai trò chủ đạo quan hệ pháp luật Thuế Đây chủ thể có mối quan hệ chặt chẽ, mật thiết trực tiếp sáng tạo, quản lý lợi ích vật chất hình thành xã hội Cũng chủ thể tham gia vào quan hệ pháp luật khác, để trở thành Người nộp Thuế quan hệ pháp luật Thuế đòi hỏi tổ chức, cá nhân phải hội đủ lực chủ thể Tổ chức, cá nhân Người nộp Thuế họ thực hành vi định để thiết lập mối quan hệ với giá trị vật chất, đánh dấu quyền sở hữu với giá trị mà tạo lập để từ đó, nhà nước có sở để điều tiết thuế Vì quyền sở hữu xem quyền tối cao thiêng liêng để thực quyền người, cho nên, nhà nước điều tiết phải tôn trọng quyền sở hữu Người nộp Thuế Như vậy, người nộp thuế có quyền gì? Theo quy định pháp luật Điều Luật quản lý thuế năm 2006 sửa đổi, bổ sung 2012, người nộp Thuế có quyền sau đây: Được hỗ trợ, hướng dẫn thực việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực nghĩa vụ, quyền lợi thuế Yêu cầu quan quản lý thuế giải thích việc tính thuế, ấn định thuế; yêu cầu quan hải quan xác định trước mã số, trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập trước làm thủ tục hải quan theo quy định Chính phủ; yêu cầu quan, tổ chức giám định số lượng, chất lượng, chủng loại hàng hóa xuất khẩu, nhập Được giữ bí mật thông tin theo quy định pháp luật Hưởng ưu đãi thuế, hoàn thuế theo quy định pháp luật thuế Ký hợp đồng với tổ chức kinh doanh dịch vụ làm thủ tục thuế Nhận văn kết luận kiểm tra thuế, tra thuế quan quản lý thuế; yêu cầu giải thích nội dung kết luận kiểm tra thuế, tra thuế; bảo lưu ý kiến biên kiểm tra thuế, tra thuế Được bồi thường thiệt hại quan quản lý thuế, công chức quản lý thuế gây theo quy định pháp luật Yêu cầu quan quản lý thuế xác nhận việc thực nghĩa vụ nộp thuế Khiếu nại, khởi kiện định hành chính, hành vi hành liên quan đến quyền lợi ích hợp pháp 10 Tố cáo hành vi vi phạm pháp luật công chức quản lý thuế tổ chức, cá nhân khác Trong số quyền người nộp thuế liệt kê trên, nhóm tâm đắc với quyền thông tin người nộp thuế xin sâu, phân tích, mổ xẻ vấn đề để làm sáng tỏ nội dung cần thiết I Quy định Pháp luật quyền thông tin Người nộp Thuế: Cơ sở quyền thông tin người nộp thuế: Mọi công dân có quyền thông tin, biết pháp luật, biết quyền nghĩa vụ tham gia quan hệ xã hội, quan hệ pháp luật Đối với người nộp thuế quyền thông tin không liên quan đến thực nghĩa vụ nộp thuế mà liên quan đến quyền người nộp thuế Tuy người nộp thuế không hưởng lợi ích trực tiếp từ việc nộp thuế họ có quyền biết tiền thuế họ sử dụng Hơn hết người đứng đầu quan hành nhà nước người phải hiểu rõ cần phục vụ nhân dân nào, cụ thể Chính phủ cần phải tiếp thu ý kiến nhân dân cộng đồng doanh nghiệp để đề xuất ban hành sách pháp luật có hiệu đảm bảo công Bên cạnh đó, Cơ quan lập pháp vào yêu cầu quản lý nhà nước xã hội pháp điển hóa Luật tiếp cận thông tin để bảo đảm cho người nộp thuế có quyền yêu cầu Nhà nước sử dụng tiền thuế phục vụ trở lại cho người nộp thuế, góp phần phát triển kinh tế bảo vệ lợi ích cộng đồng nói chung Luật thuế nước ta theo mô hình Luật khung cản trở lớn cho người nộp thuế tiếp cận thông tin chi tiết quyền nghĩa vụ nộp thuế Với qui định mang tính chất chuyên ngành, người có chuyên môn dễ dàng hiểu vận dụng điều khoản có lợi cho mình, người khác sao? Tiền lệ giải thích áp dụng pháp luật thuế công văn Tổng Cục thuế cho thấy bất cập qui định pháp luật tuyên truyền phổ biến kiến thức pháp luật thuế Quyền thu thuế thuộc Nhà nước, để thực quyền này, Nhà nước cần phải tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận thông tin tính thuế, giúp cho doanh nghiệp, cá nhân chủ động tính thuế nộp thuế, tránh lạm dụng cán thuế gây thất thoát cho NSNN làm cho người nộp thuế có hành vi thông đồng để trốn thuế Quyền ghi nhận khoản điều Luật quản lý thuế 2006 sửa đổi, bổ sung 2012: “Được hỗ trợ, hướng dẫn thực việc nộp Thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực nghĩa vụ, quyền lợi Thuế.” Bản chất quyền thông tin người nộp Thuế: Bản chất quyền thông tin người nộp thuế hiểu hướng dẫn thực việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để thực nghĩa vụ, quyền lợi thuế Đây quyền xuất trước người nộp thuế thực nghĩa vụ nộp thuế Nội dung quyền thông tin người nộp thuế: Nội dung quyền người nộp thuế biết tham gia vào quan hệ pháp luật thuế có quyền nghĩa vụ việc cần phải nộp loại Thuế gì, xác định, mức Thuế phải nộp bao nhiêu, nộp cho ai, nộp đâu, trình tự, thủ tục; quy định biện pháp xử lý nộp chậm Thuế không nộp Thuế… việc hướng dẫn, cung cấp thông tin tài liệu Thuế từ quan quản lý Thuế Khoản 2, khoản Điều Luật quản lý Thuế 2006, sửa đổi, bổ sung 2012 quy định nghĩa vụ Cơ quan quản lý thuế sau: - - Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn Pháp luật thuế; công khai thủ tục thuế Trụ sở, trang thông tin điện tử quan quản lý thuế phương tiện thông tin đại chúng Cơ quan quản lý thuế có trách nhiệm giải thích, cung cấp thông tin liên quan đến việc xác định nghĩa vụ nộp thuế cho Người nộp thuế; quan thuế có trách nhiệm công khai mức thuế phải nộp Hộ gia đình, cá nhân kinh doanh địa bàn xã, phường, thị trấn Ngoài ra, Luật quản lý Thuế 2006 sửa đổi, bổ sung 2012 nhiều quy định khác nghĩa vụ quan quản lý thuế, quan thông tin, báo chí quản lý thuế việc tuyên truyền, phổ biến Pháp luật, sách thuế cho Người nộp thuế Đây cách mà Nhà nước giúp người dân tiếp cận với khái niệm thuế đầy đủ rõ vang hơn, qua nắm bắt cách đầy đủ, linh hoạt chế, sách, quy định nhà nước để thực tốt nghĩa vụ nộp thuế II Thực trạng việc đảm bảo quyền thông tin người nộp Thuế giải pháp: Thực trạng: Với quan tâm nhà nước, nỗ lực quan quản lý thuế, pháp luật quyền đảm bảo thông tin cho người nộp thuế có hiệu định cung cấp thông tin cho người dân đầy đủ, kịp thời, xác quyền nghĩa vụ mình, hướng dẫn việc nộp thuế, cung cấp thông tin tài liệu thực nghĩa vụ, quyền lợi Từ giúp người dân thay đổi nhận thức, tư mà yên tâm thực nghĩa vụ nộp thuế, đồng thời phổ biến pháp luật thuế sâu rộng đời sống Tuy nhiên, bên cạnh thành công mà nhà nước ta nỗ lực gặt hái pháp luật thuế bất cập hạn chế, cụ thể: - - - Nội dung quản lý thuế quy định rải rác nhiều văn nên gây khó khăn cho người dân việc tiếp cận tuân thủ quy định pháp luật quản lý thuế Ở nước ta nay,văn quy phạm pháp luật Thuế nhiều từ Luật văn luật, văn thường đồng nên gây khó khăn cho người dân tìm hiểu để thực nghĩa vụ cách tốt (thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế sử dụng đất, v v) Thực tế quy định pháp luật chưa phổ biến nhân dân, mông lung người dân Người dân đóng góp để xây dựng công trình mà họ trực tiếp sử dụng, quản lý(ví dụ: nộp sản lượng, đóng phí đèn điện thắp sáng làng quê…), họ phổ biến thông qua hình thức họp thôn, nghe loa phát làng, xã chưa phải phổ biến cách rộng rãi Các doanh nghiệp gặp phải vướng mắc thuế sách Thuế không quán, rõ ràng, minh bạch; doanh nghiệp hiểu sai làm sai Căn ông Đỗ Hướng Dương, phó tổng giám đốc Công ty dịch vụ cổ phần Phú Nhuận - Maseco cho biết, nhiều doanh nghiệp bị truy thu bị phạt oan hiểu sai Thuế ưu đãi doanh nghiệp, vấn đề đẩy doanh nghiệp khó khăn tài - - - Một số quy định rườm rà, phức tạp, không rõ ràng gây khó khăn, tốn cho người nộp thuế quan thuế Điều dễ phát sinh tiêu cực chấp hành nghĩa vụ thuế Thủ tục hành thu - nộp thuế chồng chéo gây khó khăn cho doanh nghiệp, tính công khai, minh bạch Ngân sách nhà nước xuất phát từ mà người dân Việt Nam nói riêng cộng đồng quốc tế nói chung đánh giá không cao Trình độ hiểu biết phận không nhỏ cán thuế hạn chế Thái độ cán chưa thực khách quan, tận tụy ( “Đi nộp thuế xin ăn” - người dân TP TTH: “Khi hỏi quy định nộp thuế cán Thuế tỏ khó chịu” ) Công tác tuyên tryền hướng dẫn giải thích sách thuế chưa đươc trọng để nâng cao tinh thần tự nguyện, tự giác người nộp thuế Như đề cập người dân chủ yếu thông báo thông qua phát thôn, xã thông tin họ nắm mơ hồ Đây rõ ràng trách nhiệm quan chức tuyên truyền pháp luật nói chung tuyên truyền pháp luật thuế nói riêng Trên hiểu biêt nhóm thực trạng quyền thông tin người nộp thuế Giải pháp: Để đảm bảo quyền thông tin người nộp thuế,tạo điều kiện để thực thi sách thuế thủ tục hành chính, nhóm chúng xin đưa số kiến nghị sau: - - Hoàn thiện quy định pháp luật quản lý thuế để người dân có văn thống dễ dàng thực nghĩa vụ nộp thuế Đào tạo đội ngũ cán vừa “hồng” vừa “chuyên”, đáp ứng lực thời kì đổi Biết lắng nghe ý kiến phản ánh dân để giải quyết, hỗ trợ đáp ứng cho người dân nộp thuế Hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời sách thuế cho người nộp thuế - - Tổ chức buổi phổ biến pháp luật từ thành thị nông thôn, vùng sâu, vùng xa để họ có hiểu biết định thuế quản lý thuế, từ hiểu chất dễ dàng thực nghĩa vụ nộp thuế Tổ chức buổi tọa đàm để lắng nghe giải đáp thắc mắc người nộp thuế C – KẾT LUẬN: Một tài quốc gia vững mạnh dựa chủ yếu vào nguồn thu nội kinh tế quốc dân Trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường nay, xuất phát từ yêu cầu thực hoạt động phát triển kinh tế xã hội, đòi hỏi nhà nước phải ban hành tổ chức thực Pháp luật Thuế để tập trung nguồn Tài vào ngân sách Nhà nước từ đáp ứng nhu cầu thu chi ngày tăng Pháp luật Thuế công cụ đắc lực hỗ trợ Nhà nước quản lý thuế cách hiệu Để Pháp luật Thuế vào sâu vào tiềm thức người dân, phổ biến rộng rãi đời sống xã hội, quy định pháp luật cần hoàn thiện hơn, số hoàn thiện quy định pháp luật đảm bảo quyền thông tin người nộp Thuế Đây xem yêu cầu quan trọng, hàng đầu xuyên suốt việc phổ biến quy định Pháp luật thuế đến với người dân Tuy nhiên thực tế nhiều tồn đọng, bất cập hạn chế từ thân quy định pháp luật thực tiễn áp dụng quy định Những bất cập dẫn đến khó khăn hoạt động quan quản lý thuế, tạo nên tâm lý nặng nề người nộp thuế thực nghĩa vụ nộp thuế Từ nội dung trên, ta thấy quyền thông tin người nộp thuế cần quy định cụ thể hơn, rõ ràng hơn, công khai, minh bạch quán Có chế hỗ trợ, cung cấp thông tin đầy đủ xác từ phía quan chức ngành thuế để hỗ trợ, hướng dẫn thực việc nộp thuế; cung cấp thông tin, tài liệu để người nộp thực nghĩa vụ, đảm bảo quyền lợi thuế Một quyền thông tin người dân đảm bảo, nhận thức trách nhiệm người dân nâng cao qua thực tốt nghĩa vụ để hỗ trợ Nhà nước thực tốt công tác quản lý thuế, chung tay thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật tài - NXB Đại học Huế Luật Quản lý Thuế 2006, sửa đổi, bổ sung 2012 https://luatminhkhue.vn/kien-thuc-phap-luat-thue/ve-quyen-cua-nguoi-nop- thue.aspx 11 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Lê Thị Thu Hiền Lê Thị Phương Nguyễn Thị Khánh Huyền Hoàng Thị Xuân Nguyễn Đức Huy Nguyễn Thị Sinh Nguyễn Ngọc Ánh Nông Thị Thu Hà Nguyễn Thị Thanh Huệ 10 Nguyễn Thị Hoài 12
- Xem thêm -

Xem thêm: TÀI CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG, TÀI CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG, TÀI CHÍNH VỀ THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN TỪ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay