Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện

10 372 0
  • Loading ...
1/10 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 20:12

LỜI NÓI ĐẦU1NỘI DUNG2I.Khái quát một số vấn đề chung về thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.21.Khái niệm đương sự22.Khái niệm thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự23.Cơ sở của quy định về vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm2a)Cơ sở pháp lý3b)Cơ sở thực tiễn3II.Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực tiễn thực hiện và đề xuất hoàn thiện.41.Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành42.Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.5III.Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp phúc thẩm theo quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành – Thực tiễn thực hiện và đề xuất hoàn thiện71.Quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành72.Thực tiễn thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành và đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật về vấn đề này.9IV.Quy định của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015 về vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.9KẾT LUẬN10DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO11 MỤC LỤC Từ viết tắt: BLTTDS : Bộ luật Tố tụng Dân Việt Năm năm 2004 sửa đổi, bổ sung năm 2011 Tố tụng dân TTDS LỜI NÓI ĐẦU Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương phù hợp với nguyên tắc quyền định tự định đoạt đương quy định Điều BLTTDS2004(sửa đổi, bổ sung năm 2011) – nguyên tắc quan trọng BLTTDS Trong nội dung viết mình, em xin trình bày phân tích Bài tập học kỳ sô 17: “Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm thực tiễn thực hiện” NỘI DUNG Khái quát số vấn đề chung thay đổi, bổ sung yêu cầu đương I tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm Khái niệm đương Đương vụ việc dân người tham gia tố tụng để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích nhà nước thuộc lĩnh vực phụ trách có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ việc dân Theo quy định Khoản Điều 56 BLTTDS2004(sửa đổi bổ sung năm 2011) thì: “Đương vụ án dân cá nhân, quan, tổ chức bao gồm nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” Khái niệm thay đổi, bổ sung yêu cầu đương “Thay đổi” hiểu việc thay khác hay đổi khác đi, trở nên khác trước “Bổ sung” hiểu thêm vào cho đầy đủ Như vậy, “thay đổi” “bổ sung” có khác biệt bản: “thay đổi” phải có đổi khác, bỏ cũ để sửa thành mới; “bổ sung” cũ giữ nguyên thêm nội dung cần thiết để hoàn thiện Qua đó, ta hiểu “thay đổi yêu cầu” việc sửa đổi yêu cầu mà đương đưa ban đầu “bổ sung yêu cầu” việc đương thêm yếu tố cần thiết để yêu cầu ban đầu trở nên đầy đủ Cơ sở quy định vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án a) cấp sơ thẩm, phúc thẩm Cơ sở pháp lý Cơ sở pháp lý quy định pháp luật Việt Nam hành việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm phúc thẩm nguyên tắc quyền tự định đoạt đương quy định Điều BLTTDS2004(sửa đổi, bổ sung năm 2011) Theo đó, Khoản điều quy định: “Trong trình giải vụ việc dân sự, đương có quyền chấm dứt, thay đổi yêu cầu thỏa thuận với cách tự nguyện, không trái pháp luật đạo đức xã hội” Xuất phát từ nguyên tắc quyền định tự định đoạt đương nên quyền nghĩa vụ đương quy định cụ thể Điều 58, 59, 60, 61BLTTDS, có quy định: “Đương có quyền giữ nguyên, thay đổi, bổ sung rút yêu cầu theo quy định Bộ luật tố tụng dân sự” Quyền tự định đoạt đương quyền đương việc tự định quyền, lợi ích họ lựa chọn biện pháp pháp lý cần thiết để bảo vệ quyền, lợi ích Là vấn đề tố tụng dân sự, chi phối trình tố tụng dân nên quyền tự định đoạt nguyên tắc pháp luật tố tụng dân b) Cơ sở thực tiễn Cơ sở thực tiễn quy định việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm biến chuyển hoàn cảnh trường hợp bên thỏa thuận với số toàn vấn đề tranh chấp có tác động khác dẫn đến việc thay đổi mong muốn người đưa yêu cầu… Vì lí đó, pháp luật tố tụng dân Việt Nam ghi nhận quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án sơ thẩm, tòa án phúc thẩm Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm theo quy II định pháp luật Việt Nam hành – Thực tiễn thực đề xuất hoàn thiện Quy định pháp luật Việt Nam hành vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm Điều 217 BLTTDS quy định trước hỏi nội dung vụ án, tọa phiên tòa hỏi đương vấn đề thay đổi, bổ sung, rút yêu cầu, cụ thể là: “1 Hỏi nguyên đơn có thay đổi, bổ sung, rút phần toàn yêu cầu khởi kiện hay không Hỏi bị đơn có thay đổi, bổ sung, rút phần toàn yêu cầu phản tố hay không Hỏi người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có yêu cầu độc lập có thay đổi, bổ sung, rút phần toàn yêu cầu độc lập hay không.” Để đảm bảo quyền tự định đoạt đương đồng thời tạo điều kiện cho đương phía bên biết trước yêu cầu đương đối lập để chuẩn bị chứng cứ, tài liệu chống lại yêu cầu thực việc tranh tụng cách tốt nhất, khoản Điều 218 BLTTDS quy định: “Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương sự, việc thay đổi, bổ sung yêu cầu họ không vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập ban đầu.” Quy định cụ thể hóa Điều 32 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm” Bộ luật Tố tụng Dân sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân Theo đó, Điều quy định : “Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương phiên Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu họ không vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập ban đầu thể đơn khởi kiện nguyên đơn, đơn phản tố bị đơn, đơn yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” Quy định hợp lý cần thiết nhằm bảo đảm không gây bất lợi cho đương đảm bảo quyền tranh tụng đương tố tụng dân đồng thời hạn chế việc lam dụng quyền thay đổi yêu cầu để gây khó khăn, rắc rối cho Tòa án việc giải vụ việc dân Cũng theo quy định Điều 32 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP : “Việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương phải ghi vào biên phiên Trong trường hợp Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu thay đổi, bổ sung đương sự, phải ghi án Trường hợp đương rút phần yêu cầu trước phiên tòa, Tòa án ghi vào phần nhận định định án, định việc rút yêu cầu đương sự” Thực tiễn thực quy định pháp luật Việt Nam hành vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Theo quy định pháp luật Việt Nam hành Hội đồng xét xử chấp nhận việc thay đổi, bổ sung yêu cầu đương không vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố yêu cầu độc lập ban đầu Tuy nhiên, lại quy định giải thích “yêu cầu ban đầu” “vượt yêu cầu ban đầu” dẫn đến việc không thống cách áp dụng giải Theo quy định Điều 32 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao “yêu cầu ban đầu” hiểu yêu cầu “được thể đơn khởi kiện nguyên đơn, đơn phản tố bị đơn, đơn yêu cầu độc lập người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan” Tuy nhiên, có ý kiến lại cho rằng, yêu cầu ban đầu yêu cầu cuối đưa trước Tòa án mở phiên tòa (1) Theo Thạc sĩ Bùi Thị Huyền (Khoa luật Dân sự- Đại học Luật Hà Nội) cần phải hiểu yêu cầu ban đầu quan hệ pháp luật tranh chấp đưa trước Tòa án định đưa vụ án xét xử (thường buổi hòa giải cuối cùng) Như vậy, việc xác định coi “yêu cầu ban đầu” chưa thống chưa có văn pháp luật hướng dẫn cụ thể Theo quy định Khoản Điều 218 BLTTDS Điều 32 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP phiên tòa sơ thẩm, đương có quyền thay đổi, bổ sung yêu cầu không vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập ban đầu Tuy nhiên, chưa có văn pháp luật giải thích “vượt quá” phạm vi yêu cầu khởi kiện, yêu cầu phản tố, yêu cầu độc lập ban đầu Hiện tại, Tòa án địa phương chưa thống cách hiểu vượt phạm vi khởi kiện ban đầu(2) Ví dụ trường hợp: vụ án tranh chấp hợp đồng vay tài sản, đương yêu cầu giải buộc bị đơn trả nợ gốc, phiên tòa yêu cầu bổ sung thêm tiền lãi chậm trả số nợ gốc yêu cầu đơn kiện trường hợp có coi vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu không? Như vậy, để thống việc áp dụng pháp luật vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm cụ thể cách hiểu 1() “Việc thay đổi, bổ sung rút yêu cầu đương phiên tòa sơ thẩm dân sự”- THS Bùi Thị Huyền – Khoa luật Dân sự- Đại học Luật Hà Nội 2() “Bàn vấn đề vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu vụ án dân sự”- Trần Đức Long – Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình “yêu cầu ban đầu” “không vượt quá” yêu cầu ban đầu, pháp luật Việt Nam cần có văn pháp luật cụ thể để giải thích hướng dẫn chi tiết vấn đề này, tránh tình trạng không thống việc áp dụng pháp luật Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp phúc thẩm theo III quy định pháp luật Việt Nam hành – Thực tiễn thực đề xuất hoàn thiện Quy định pháp luật Việt Nam hành vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp phúc thẩm Theo quy định Khoản Điều 256 BLTTDS quy định việc thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị : “Trước bắt đầu phiên tòa phiên tòa phúc thẩm, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, Viện kiểm sát định kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng nghị, không vượt phạm vi kháng cáo, kháng nghị ban đầu, thời hạn kháng cáo, kháng nghị hết” Điểm a) Khoản Điều 11 Nghị số 06/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành số quy định phần thức ba “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp Phúc thẩm” Bộ luật Tố tụng Dân sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng Dân quy định: “ Trường hợp thời hạn kháng cáo, kháng nghị quy định Điều 245 Điều 252 BLTTDS, người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo, kháng nghị phần án toàn án mà có quyền kháng cáo, kháng nghị Trường hợp người kháng cáo, Viện kiểm sát rút phần toàn kháng cáo, kháng nghị sau có kháng cáo, kháng nghị lại mà thời hạn kháng cáo, kháng nghị, chấp nhận để xét xử phúc thẩm theo thủ tục chung.” Điểm b) khoản Điều 11 Nghị 06/2012/NQ-HĐTP quy định : “Trường hợp hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo quy định Điều 245 Điều 252 BLTTDS, trước bắt đầu phiên phiên phúc thẩm người kháng cáo, Viện kiểm sát kháng nghị có quyền thay đổi, bổ sung kháng cáo, kháng nghị không vượt phạm vi kháng cáo, kháng nghị gửi cho Toà án thời hạn kháng cáo, kháng nghị” Như vậy, trước bắt đầu phiên tòa phiên tòa phúc thẩm, thời hạn kháng cáo người kháng cáo (trong bao gồm đương sự) có quyền thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo phần án, toàn án mà có quyền kháng cáo Pháp luật không giới hạn việc thay đổi, bổ sung yêu cầu kháng cáo người kháng cáo thời hạn kháng cáo, cụ thể theo điểm a khoản điều 11 nghị 06/2012/NQ-HĐTP thừa nhận việc người kháng cáo rút phần hay toàn kháng cáo sau kháng cáo lại, thay đổi nhiều lần chấp nhận thời hạn kháng cáo Nếu thời hạn kháng cáo hết trước bắt đầu phiên tòa phiên tòa, người kháng cáo có quyền thay đổi, bổ sung nội dung kháng cáo không vượt phạm vi kháng cáo gửi cho Tòa án thời hạn kháng cáo Việc thay đổi, bổ sung kháng cáo trước mở phiên tòa phải làm thành văn gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm Tòa án cấp phúc thẩm phải thông báo cho đương biết việc thay đổi, bổ sung kháng cáo Việc thay đổi, bổ sung kháng cáo phiên tòa phải ghi vào biên phiên tòa Thực tiễn thực quy định pháp luật Việt Nam hành vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp phúc thẩm đề xuất hoàn thiện quy định pháp luật vấn đề Điều 256 BLTTDS Điều 11 Nghị số 06/2012/NQ-HĐTP quy định giới hạn việc thay đổi, bổ sung kháng cáo không vượt phạm vi kháng cáo ban đầu, thời hạn kháng cáo hết Việc quy định nhằm mục đích để đương bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp đồng thời thực nghĩa vụ đối phương để họ chuẩn bị tổ chức việc biện hộ sau biết rõ thực trạng nội dung kháng cáo, kháng nghị Tuy nhiên, “không vượt quá” phạm vi kháng cáo ban đầu? Điều chưa thể cụ thể quy định pháp luật để tạo sở pháp lý cần thiết cho chủ thể thực quyền nghĩa vụ hiệu Do đó, Pháp luật Việt Nam cần có văn hướng dẫn cụ thể giải thích “không vượt quá”phạm vi kháng cáo ban đầu để tránh không thống việc áp dụng pháp luật Bên cạnh đó, BLTTDS 2005 vản hướng dẫn quy định cụ thể hậu pháp lý phát sinh trường hợp thay đổi, bổ sung kháng cáo Vì cần quy định cụ thể hậu pháp lý phát sinh trường hợp thay đổi, bổ sung kháng cáo người kháng cáo để hỗ trợ chủ thể pháp luật TTDS có nhìn tổng quát vấn đề nêu trên, góp phần tăng cường hiệu hoạt động, đảm bảo quyền tự định đoạt chủ thể IV Quy định Bộ luật Tố tụng Dân 2015 vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm Về bản, quy định BLTTDS2015 vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm thay đổi so với quy định BLTTDS2004(sửa đổi, bổ sung năm 2011) Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm BLTTDS2015 quy định Điều 243 Điều 244 giữ nguyên nội dung so với quy định vấn đề BLTTDS2004(sửa đổi, bổ sung năm 2011) Tuy nhiên, vấn đề thay đổi, bổ sung kháng cáo chưa hết thời hạn kháng cáo tòa án cấp phúc thẩm BLTTDS2015 quy định cụ thể, chi tiết khoản Điều 284 (có nội dung tương tự quy định Nghị số 06/2012/NQ-HĐTP) KẾT LUẬN Qua phân tích trên, ta nhận thấy rõ ràng quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam hành vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu đương tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm hạn chế định Do quan có thẩm quyền cần phải có hành động cụ thể nhằm khắc phục hạn chế quy định pháp luật tố tụng dân Việt Nam vấn đề nhằm tăng cường tính khả thi quy định thực tiễn DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO “Giáo trình Luật tố tụng Dân Việt Nam (tái lần thứ 14 có sửa đổi, bổ sung)”, trường Đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an Nhân dân, 2014 “Bàn vấn đề vượt phạm vi yêu cầu khởi kiện ban đầu vụ án dân sự”- Trần Đức Long – Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Bình “Việc thay đổi, bổ sung rút yêu cầu đương phiên tòa sơ thẩm dân sự”- THS Bùi Thị Huyền – Khoa luật Dân sự- Đại học Luật Hà Nội Từ điển Tiếng Việt, NXB Đà nẵng, Trung tâm từ điển học, năm 2003 Nghị 05/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành số quy định Phần thứ hai “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp sơ thẩm” Bộ luật Tố tụng Dân sửa đổi, bổ sung theo Luật Sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng dân Nghị số 06/2012/NQ-HĐTP Hướng dẫn thi hành số quy định phần thức ba “Thủ tục giải vụ án Tòa án cấp Phúc thẩm” Bộ luật Tố tụng Dân sửa đổi, bổ sung theo luật sửa đổi, bổ sung số điều Bộ luật Tố tụng Dân 10
- Xem thêm -

Xem thêm: Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện, Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện, Vấn đề thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm và thực tiễn thực hiện, I. Khái quát một số vấn đề chung về thay đổi, bổ sung yêu cầu của đương sự ở tòa án cấp sơ thẩm, phúc thẩm.

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay