Bình luận về sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO

13 188 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 19:44

Ra đời sau vòng đàm phán Uruguay vào năm 1995, cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO là cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại đa phương hoạt động hiệu quả nhất hiện nay. Nó là tổng hợp của tất cả các thành tố tham gia vào quá trình giải quyết tranh chấp gồm: Cơ quan giải quyết tranh chấp, các nguyên tắc giải quyết tranh chấp, các quy định về quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU Nhằm đạt giải pháp tích cực cho bên việc giải tranh chấp phát sinh từ việc áp dụng Hiệp định Tổ chức Thương mại giới (WTO), WTO cung cấp chế giải tranh chấp cho thành viên thông qua Hiệp định Qui tắc Thủ tục giải tranh chấp (DSU) Cơ chế giải tranh chấp cho hiệu so với chế giải tranh chấp GATT 1947 đưa chế thực thi tốt xem chế giải tranh chấp phát triển hệ thống luật hành Trong nội dung viết em xin trình bày vấn đề số 2: “Bình luận tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp thương mại quốc tế khuôn khổ WTO” NỘI DUNG I Giới thiệu chế giải tranh chấp WTO Ra đời sau vòng đàm phán Uruguay vào năm 1995, chế giải tranh chấp WTO chế giải tranh chấp thương mại đa phương hoạt động hiệu Nó tổng hợp tất thành tố tham gia vào trình giải tranh chấp gồm: Cơ quan giải tranh chấp, nguyên tắc giải tranh chấp, quy định quy trình thủ tục giải tranh chấp Theo quy định WTO, quốc gia thức gia nhập tổ chức coi tuân theo quy định liên quan đến giải tranh chấp có quốc gia thành viên tham gia trực tiếp vào vụ tranh chấp Đặc biệt, WTO dành ưu đãi đặc biệt, khác biệt dành cho quốc gia phát triển suốt quy trình giải tranh chấp II Sự tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp thương mại quốc tế khuôn khổ WTO số kiến nghị, đề xuất Sự tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp thương mại quốc tế khuôn khổ WTO Từ thức trước thành thành viên WTO vào năm 2007, Việt Nam tham gia vào nhiều vụ tranh chấp khác tổ chức với vai trò bên thứ ba nguyên đơn trực tiếp Trong trình này, bộc lộ nhiều hạn chế ảnh hưởng đến tính hiệu việc sử dụng chế Từ năm 2010 đến nay, Việt Nam khởi kiện Hoa Kỳ 02 vụ số biện pháp áp thuế chống bán phá giá (anti-dumping) mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh xuất từ Việt Nam Trong đó, trội DS 404- vụ kiện mà Việt Nam khởi xướng (với tư cách người kiện – nguyên đơn) khuôn khổ WTO Có thể nói, kinh nghiệm thực tế nhiều khích lệ cho Việt Nam việc tự tin, chủ động sử dụng công cụ giải tranh chấp khuôn khổ WTO để bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp Việt Nam thương mại quốc tế theo quy định WTO mà không làm ảnh hưởng đến quan hệ ngoại giao bên tranh chấp Ngày 01/2/2010, Chính phủ Việt Nam (thông qua Phái đoàn Việt Nam Geneva) thức trao cho phía Hoa Kỳ “Yêu cầu tham vấn”, đề nghị trao đổi số vấn đề “kết xem xét hành vụ kiện chống bán phá giá tôm” liên quan tới việc tuân thủ Điều I, II, VI:1 V:2 Hiệp định chung thuế quan mậu dịch (GATT) 1994; Điều 1, 2.1, 2.4, 2.4.4, 6.8,6.10, 9.1, 9.4, 11.2, 11.3, 18.1 18.4 Phụ lục II Hiệp định chống bán phá giá; Điều XVI:4 Hiệp định thành lập WTO Nghị định thư gia nhập WTO Việt Nam Do không đạt kết giai đoạn tham vấn, ngày 07/4/2010, Việt Nam thức có đơn đề nghị thành lập Ban Hội thẩm (panel request) để xét xử tranh chấp Việt Nam Hoa Kỳ mặt hàng tôm nước ấm đông lạnh xuất Việt Nam Nội dung panel request Việt Nam tập trung vào điểm sau đây: - Phương pháp quy không (zeroing) DOC tính toán biên độ phá giá tôm Việt Nam - Giới hạn số lượng nhà xuất nhà sản xuất lựa chọn để điều tra rà soát đơn lẻ - Áp dụng thuế suất toàn quốc (country wide rate) toàn doanh nghiệp xuất tôm Việt Nam với lý hoạt động doanh nghiệp độc lập với Chính phủ - Ngoài ra, Việt Nam nêu quan ngại việc Hoa Kỳ việc tiếp tục sử dụng hành vi bị khiếu kiện (“continued use of challenged practices”), ám việc tiếp tục sử dụng biện pháp zeroing country wide rate đợt rà soát lần 4, 5, rà soát cuối kỳ rà soát sau Trải qua giai đoạn tố tụng theo quy định Hiệp định giải tranh chấp WTO (DSU), ngày 11/7, Ban hội thẩm công bố phán quyết, theo đó, Mỹ thực trái với quy định WTO (thua kiện) 2/3 vấn đề mà Việt Nam đưa trước Panel Hai vấn đề liên quan đến việc Mỹ áp dụng phương pháp quy không tính biên độ phá giá đợt rà soát hành lần thứ và việc Mỹ áp đặt thuế suất toàn quốc Có thể nói phán nói Panel thắng lợi lớn Việt Nam xét phương diện pháp lý Theo đánh giá nhiều chuyên gia, vụ kiện xem thành công lớn hai khía cạnh: (i) lựa chọn trúng vấn đề (những vấn đề có khả thắng cao, đồng thời biện pháp, phương pháp, thông lệ mà Hoa Kỳ áp dụng cho tất điều tra xảy tương lai) (ii) chuẩn bị lập luận xác đáng, thuyết phục để đạt kết tốt (trên thực tế Việt Nam thắng vấn đề khiếu kiện) Với thành công này, vụ việc có ý nghĩa quan trọng việc: Đảm bảo Hoa Kỳ không áp dụng biện pháp bất lợi liên quan hàng hóa Việt Nam; vấn đề kiện chống bán phá giá Hoa Kỳ hàng hóa Việt Nam bớt khắc nghiệt hơn; mức độ thiệt hại từ vụ kiện hy vọng giảm đáng kể Cũng thông qua vụ việc này, Việt Nam gửi thông điệp giới Việt Nam đấu tranh tích cực để bảo vệ quyền lợi nhà xuất vụ kiện chống bán phá giá nước nào; Một số kiến nghị, đề xuất Qua vụ việc này, ta nhận thấy rằng: để nâng cao hiệu tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp quốc tế WTO cần phải: - Hoàn thiện thể chế Qua vụ kiện WTO với tư cách nguyên đơn, sở phân tích, lập luận trên, thấy mặt thể chế nước số vấn đề tiếp tục cần hoàn thiện, cụ thể sau: Tiếp tục hoàn thiện thể chế vai trò hiệp hội, tổ chức phi phủ theo hướng tạo điều kiện tối đa cho tổ chức chuyên gia, nhà khoa học tham gia sâu, tiếp cận sớm với hồ sơ, tài liệu vụ kiện để có ý kiến tư vấn, phản biện, giúp cho quan phủ có thêm sở khoa học để xử lý tốt công việc Trong vụ kiện Tôm, tiếng nói chuyên gia đóng góp phần đáng kể vào thắng lợi quan trọng phía Việt Nam - Tăng cường lực cán (đặc biệt đội ngũ luật sư công tương lai) Trong vụ kiện này, phải thuê đội ngũ luật sư nước Việc làm vừa tốn kém, mặt khác đặt nhiều hoài nghi vấn đề bảo mật thông tin Tất nhiên, hy vọng sớm chiều đào tạo lực lượng luật sư đủ khả tham gia tranh tụng WTO, lâu dài không tính đến điều - Tăng cường lực cho hệ thống dự báo/cảnh báo sớm Hệ thống cảnh báo sớm (early warning system) sản phẩm nước phát triển từ GATT 47 đời Theo hệ thống cảnh báo sớm giúp Chính phủ nói chung doanh nghiệp nói riêng (i) Xác định sớm mối đe dọa/nguy bị điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá hàng xuất trước thức có đơn khởi kiện từ ngành sản xuất nước ngoài; (ii) Các doanh nghiệp có đủ thời gian điều kiện để kịp thời điều chỉnh nhằm loại bỏ mối đe dọa chủ động đối phó với điều tra quan có liên quan nước Việt Nam thức khai trương hệ thống vào năm 2010, nhiên kết đạt nói mức độ khiêm tốn Trong thời gian tới Chính phủ cần đầu tư thích đáng cho hệ thống này, bao gồm nhiều khâu từ mua thông tin thương mại, nâng cấp sở liệu thương mại, phân tích án lệ, phát huy vai trò “tiền phương” quan đại diện nước ngoài… - Tăng cường lực cho quan đại diện nước ngoài; chế tham gia sâu vào DSB Đối với nước phát triển nổi, họ quan tâm đầu tư cho lực lượng luật sư/chuyên gia pháp lý quan đại diện, 10 đặc biệt địa bàn đa phương Trước mắt, Chính phủ nên quan tâm đến đội ngũ số địa bàn Geneva, New york, Brussels-là địa bàn tiền phương quan trọng tham gia vào giải tranh chấp thương mại quốc tế KẾT LUẬN Là quốc gia phát triển nên Việt Nam tham gia vào chế giải tranh chấp thương mại quốc tế khuôn khổ WTO tránh khỏi khó khăn Do đó, vấn đề nâng cao hiệu cho việc tham gia vào chế giải tranh chấp thương mại quốc tế khuôn khổ WTO quan trọng Đặc biệt, Việt Nam cần trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực với kiến thức chuyên môn vững vàng để việc tham gia vào chế giải tranh chấp thương mại quốc tế khuôn khổ WTO đạt hiệu cao 11 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Trường đại học Luật Hà Nội, Nxb Công an Nhân dân, 2012 Kinh nghiệm nước việc tăng cường hiệu tham gia Việt Nam vào chế giải tranh chấp Tổ chức Thương mại giới (WTO), Nguyễn Tiến Vinh, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-tim-hieu-ve-co-che-giaiquyet-tranh-chap-cua-wto-va-xem-xet-vao-vu-kien-tom-donglanh-cua-viet-nam-32985/ Trang web: trungtamwto.vn 12 http://chongbanphagia.vn/vu-giai-quyet-tranh-chap-dau-tien- cua-viet-nam-tai-wto cac-bien-phap-chong-ban-pha-gia-doivoi-san-pham-tom-nuoc-am-dong-lanh-n3257.html 13
- Xem thêm -

Xem thêm: Bình luận về sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO, Bình luận về sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO, Bình luận về sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO, Sự tham gia của Việt Nam vào cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO, Một số kiến nghị, đề xuất

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay