Phân tích vai trò của hoạt động giáo dục trong các giai đoạn tố tụng( điều tra vụ án hình sự; xét xử vụ án hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết

11 260 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 19:34

Hoạt động giáo dục là quá trình tác động có hệ thống và cá mục đích đến tâm lí người bị giáo dục, để luyện tập cho họ những thói quen cũng như những phẩm chất tâm lí mà người giáo dục mong muốn.Một trong những mục đích cơ bản của hoạt động tư pháp là giáo dục, cải tạo và cảm hóa người phạm tội, cũng như giáo dục mọi công dân có ý thức tuân thủ pháp luật. Hoạt động giáo dục được coi là một chức năng tâm lí mà người giáo dục mong muốn. MỤC LỤC A- ĐẶT VẤN ĐỀ Trong giai đoạn tố tụng khác vai trò hoạt động tâm lý khác Nó phụ thuộc vào nhiệm vụ mà giai đoạn phải thực Có nhiều hoạt động tâm lí khác giai đoạn tố tụng như: hoạt động nhận thức, hoạt động thiết kế, hoạt động giáo dục Việc nghiên cứu vai trò hoạt đông giáo dục giúp có hiểu biết cụ thể, toàn diện sâu sắc vấn đề lý luận thực tiễn Vì vậy, em xin tìm hiểu đề tài: “Phân tích vai trò hoạt động giáo dục giai đoạn tố tụng( điều tra vụ án hình sự; xét xử vụ án hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân) Rút kết luận cần thiết.” B- I- GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ Khái quát 1 Khái niệm hoạt động giáo dục Hoạt động giáo dục trình tác động có hệ thống cá mục đích đến tâm lí người bị giáo dục, để luyện tập cho họ thói quen phẩm chất tâm lí mà người giáo dục mong muốn Một mục đích hoạt động tư pháp giáo dục, cải tạo cảm hóa người phạm tội, giáo dục công dân có ý thức tuân thủ pháp luật Hoạt động giáo dục coi chức tâm lí mà người giáo dục mong muốn Mục đích hoạt động giáo dục hoạt động tư pháp Tăng cường pháp chế xã hội chủ nghĩa, đồng thời tăng cường ý thức pháp luật công dân Thông qua hoạt động quan bảo vệ pháp luật trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án để giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật công dân Phòng ngừa hành vi phạm tội hành vi vi phạm pháp luật Giáo dục ý thức pháp luật cho người có thái độ đắn việc tuân thủ quy phạm pháp luật có tác dụng răn đe phòng ngừa tội phạm Giáo dục, cải tạo cảm hóa người phạm tội Đây mục tiêu chủ yếu hoạt động giáo dục hoạt động tư pháp Đặc điểm hoạt động giáo dục hoạt động tư pháp Hoạt động giáo dục giai đoạn tố tụng luôn thực khuôn khổ luật định Hoạt động giáo dục cán tư pháp thực nhằm tác động đến tâm lí người tham gia tố tụng Hoạt động giáo dục tiến hành thông qua giai đoạn tố tụng Khi tiến hành hoạt động giáo dục, cán tư pháp thường sử dụng phương pháp tâm lí tư pháp Vai trò hoạt động giáo dục giai đoạn tố tụng II1 Vai trò hoạt động giáo dục điều tra vụ án hình Ở giai đoạn điều tra vụ án hình sự, vai trò hoạt động giáo dục chủ yếu thực hiện thông qua điều tra viên Trong giai đoạn này, điều tra viên bắt đầu thực hiện chức giáo dục hoạt động chính, chủ yếu giai đoạn Hoạt động giáo dục thể hiện cụ thể sau: Trong tiến hành điều tra, mỗi một cử chỉ, hành vi điều tra viên cần cân nhắc mang tính giáo dục nhất định Có vậy cuộc hỏi cung có kết tích cực Điều tra viêc có thể cung cấp tin tức bổ sung cho người làm chứng, người bị hại, gợi ý, động viên họ để đánh giá, giải thích nội dung kiện, hiện tượng xoay quanh kiện Do giai đoạn điều tra cần phải xây dựng sở cho hoạt động giáo dục sau Sự hình thành sở giáo dục cho giai đoạn hoạt động tư pháp khác có thể biểu hiện thu thập thông tin cần thiết để tổ chức trình giáo dục tiếp theo Toà án tổ chức khác giao nhiệm vụ giáo dục người phạm tội Điều tra viên cần thu thập thông tin cần thiết về: cá nhân bị can để cung cấp cho quan tiếp tục giáo dục họ, thông tin về phẩm chất cá nhân bị can, về thói quen, phẩm chất tiêu cực nó, môi trường xung quan tác động đến phẩm chất tiêu cực bị can Hoạt động giáo dục điều tra viên nhằm loại bỏ tổn thương tinh thần người bị hại người làm chứng Bởi hành vi bị can có thể gây cho người trạng thái tâm lý tiêu cực Bằng hành động mang tính giáo dục nhân văn điều tra viên có thể giúp họ trấn an tinh thần, bình tĩnh nhớ lại vấn đề vụ án, loại bỏ ý nghĩ tiêu cực Chức giáo dục điều tra viên thể hiện rõ nét hoạt động đấu tranh với bị can buộc họ phải báo thật, từ bỏ đường phạm tội, khắc phục hậu gây ra… Ở đấu tranh điều tra viên có tác động, ảnh hưởng rất lớn đến bị can Sự tác động theo hướng làm khơi dậy bị can cảm xúc về tội lỗi Sự đối xử công bằng, lịch nhân đạo điều tra viên kích thích suy nghĩ bị can về lỗi mình, làm cho họ phân tích đắn sai lầm mình, vạch phẩm chất tiêu cực mà mắc phải, đồng thời suy nghĩ về hình phạt mà Toà án áp dụng đối với họ Giáo dục thông qua việc đấu tranh với bị can thể hiện cụ thể việc điều tra viên có thể công khai tranh luận về tình tiết vụ án, song có thể bí mật nêu câu hỏi giải đáp câu hỏi Để tác động giáo dục đối với bị can, điều tra viên có thể thông qua việc, hiện tượng nguồn thông tin khác Nếu điều tra viên biết sử dụng việc, thông tin có giá trị thuyết phục đối với bị can có chuyển biến tốt hết sức bất ngờ Vấn đề kích thích khơi dậy lòng tự trọng nguyện vọng tự giáo dục bị can một trinh phức tạp xong có thể thực hiện Trong bất kỳ trình cảm hoá nào, giáo dục có hai bước phát triển – trình cung cấp tri thức, kinh nghiệm, thói quen; trình tự giáo dục một cách tích cực, sáng tạo sử dụng tri thức, kinh nghiệm thói quen Nếu trình cải tạo không thể đạt mục đích giáo dục Dưới tác động tích cực điều tra viên bị can dần dần trỗi dậy ý thức mong muốn tự giáo dục Biểu hiện rõ nét nhất thành khẩn nhìn nhận tội lỗi nghiêm khắc tự phê phán hành vi thân Biểu hiện tích cực nhất lòng mong muốn tự giáo dục việc bị can trực tiếp trình bày với điều tra viên với tập thể họ về nguyện vọng phấn đấu, rèn luyện để trở thành một người tốt Khi điều tra viên khơi dậy tính tích cực tự giáo dục bị can hoạt động giáo dục giai đoạn điều tra nhanh chóng đạt hiệu Như vậy, từ phân tích có thể khẳng định hoạt động giáo dục có vai trò quan trọng không thể thiếu giai đoạn điều tra vụ án hình Tuy nhiên, không đóng vai trò chủ đạo Sở dĩ vậy xuất phát từ nhiệm vụ giai đoạn điều tra thu thập tài liệu, thông tin nhằm xác định thật vụ án Nên hoạt động nhận thức hoạt động chủ đạo giai đoạn Tuy nhiên, không thực hiện nếu thiếu hoạt động giáo dục Ví dụ: vụ án hình giết người cướp Hoạt động giáo dục điều tra viên tác động nhiều đến tâm lí người phạm tội Điều tra viên phân tích hành vị phạm tội bị can, điều tra viên phân tích tính chất nghiêm trọng tội giết người, cướp của, tác động đến bị can để họ thấy mức độ nguy hiểm tội gây Hoặc điều tra viên kể chuyện, nêu gương tốt để bị can nhìn vào mà suy nghĩ khác có thái độ tốt Vai trò hoạt động giáo dục xét xử vụ án hình Hoạt động giáo dục xét xử điều tra đều hướng tới giáo dục bị can công dân Toà án giáo dục người ý thức tôn trọng pháp luật, rèn luyện thói quen tuân thủ pháp luật, cần làm cho người tin bất hành vi vi phạm pháp luật bị Toà án xã hội lên án, giáo dục công dân có ý thức tham gia vào hoạt động dấu tranh phòng ngừa chống tội phạm Toà án cần giáo dục cho người có mặt phòng xử án ý thức tôn trọng đối với hoạt động xét xử Tác động giáo dục Toà án một hình thức hoạt động đặc biệt, giáo dục thông qua phiên xét xử: qua việc nghiên cứu công khai, trực tiếp, đầy đủ, khách quan, cụ thể tình tiết vụ án phiên Hiệu tác động giáo dục Toà án thể hiện tính chất cụ thể, trực tiếp xét xử, tác động vào nhận thức người tham dự phiên về chứng cho dù mỗi chứng có thể gây xúc động tích cực tiêu cực Hoạt động giáo dục Toà án thực hiện phiên phiên Hoạt động giáo dục Toà án phiên thể hiện cách thẩm phán trò chuyện với bị cáo, với nhân thân họ, với người dại diện quan, tổ chức đồng thời thực hiện lời phát biều công khai về kế hoach tới Hoạt động giáo dục phiên thực hiện cá nhân thẩm phán, hội đồng xét xử người tham gia xét xử kiểm sát viên, luật sư… cụ thể: * Trong giai đoạn chuẩn bị xét xử , Toà án không lập kế hoạch nhận thức giai đoạn xét hỏi mà lập kế hoach thực hiện tác động giáo dục Vì vậy, có thể mời thêm người làm chứng, đại diện đoàn thể xã hội, nghiên cứu điều kiện sống điều kiện giáo dục bị cáo…để thực hiện mục đích nói * Trong giai đoạn xét xử: Thẩm phán, kiểm sát viên, luật sư phải ý thức đước hoạt động họ phải đảm bảo chức giáo dục Họ phải tác động đến bị cáo, thức tỉnh bị cáo cảm nhận lỗi lầm mong muốn sử chữa lỗi lầm Họ cần phải tác động đến tất người có mặt phiên hình thành cho họ ý thức tôn trọng pháp luật, cho họ biện pháp đấu tranh phòng ngừa chống tội phạm, củng cố tâm lý cần thiết cho họ Tác động giáo dục Toà án thể hiện tuyên án Vì lẽ mà án Toà án tuyên phải đúng, đáp ứng với yêu cầu pháp luật hình phạt phải phù hợp với tính chất mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội nhân cách bị cáo, án phải rõ ràng, sáng sủa, cụ thể dễ hiểu Bản án Toà án nhiều người biết tốt, Toà án cần công bố rộng rãi nội dung án Điều rất quan trọng giúp Toà án thực hiện tác động giáo dục chung đối với công dân Tác động giáo dục Toà án có thể tiếp tục sau Toà án tuyên án Nếu sau kết án người bị kết án hưởng án treo bị phạt cải tạo không giam giữ Toà án cần kết hợp chặt chẽ với tập thể nơi cư làm việc, để giúp họ tổ chức trình tự giáo dục kiểm tra trình cải tạo họ Còn trường hợp người bị kết án bị phạt tù, hoạt động giáo dục Toà án phải thể hiện rõ ràng, cụ thể giai đoạn thi hành án đối tượng giáo dục thu hẹp Vì vậy phương pháp tác động giáo dục thay đổi Tác động giáo dục đối với bị cáo với có mặt tất người phiên toà, tất nhiên không thể thực hiện phương pháp vẫn thường sử dụng giao đoạn thi hành án Ví dụ: Vụ án Nguyễn Văn Cấp (sinh năm 1969 trú thôn Trong Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang) đồng bọn phạm tội “Đánh bạc” xảy vào ngày 26/02/2014 gia đình nhà Nguyễn Văn Cấp, đưa xét xử lưu động Nhà văn hoá thôn Trong Hạ, xã Cao Thượng, huyện Tân Yên vào ngày 28/3/2014 Trong trình xét xử, Tòa án phải cung cấp đầy đủ thông tin vụ án, án mà Tòa án tuyên Nguyễn Văn Cấp phải đúng, phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi Nội dung án phải cung cấp rộng rãi cho người bết để công dân hiểu rõ tội danh “đánh bạc” mức độ nguy hiểm, án đối vớ tội đó… Vai trò hoạt động giáo dục giáo dục, cải tạo phạm nhân Xuất phát từ nhiệm vụ giai đoạn nên giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân hoạt động giáo dục giữ vai trò chính, chủ đạo có vị trí trung tâm Trong trình giáo dục, cải tạo phạm nhân, hoạt động giáo dục cá nhân phạm nhân thể hiện rõ ràng Đây chức giáo dục đặc biệt Chức giáo dục đặc biệt thể hiện qua nét đặc trưng hoạt động giáo dục: Ở giai đoạn giáo dục, cải tạo phạm nhân phương pháp giáo dục đặc thù vạch rõ ràng Đây trình giáo dục, cải tạo phạm nhân có thói quen phẩm chất tiêu cực nhất định Muốn giáo dục cho họ phẩm chất tích cực phải loại bỏ họ phẩm chất tiêu cực Điều kiện giáo dục đặc biệt, có kiểm tra xã hội nghiêm khắc, ngặt nghèo, phạm nhân phải sống cách ly khỏi xã hội phải chấp hành chế độ trại Quá trình giáo dục phải luôn kết hợp với thuyết phục cưỡng chế Trong điều kiện giáo dục đặc biệt trại yếu tố cưỡng chế giữ vai trò quan trọng Chế độ trại tạo điều kiện làm thay đổi nhu cầu, thói quen xấu phẩn chất nhân cách tiêu cực phạm nhân Pháp luật quy định Ban giám thị trại giam quyền kiểm tra, giám sát phạm nhân cuộc sống, lao động, dạy nghề giao tiếp; đối với phạm nhân bị hạn chế hoạt động giáo dục thể hiện thông qua tác động quyền xã, phường, trị trấn quan, tổ chức nơi trước phạm nhân cư trú làm việc Khi tiến hành hoạt động giáo dục, cải tạo, ban giám thị trại phải luôn cân nhắc mâu thuẫn giao tiếp phạm nhân Điều đòi hỏi ban giám thị trại phải chuẩn bị sử dụng phương pháp tác động đặc thù với mục đích giáo dục, cải tạo, phương pháp phải sử dụng thường xuyên hoàn cảnh cụ thể tạo nhóm phạm nhân Chính vậy hoạt động giáo dục trại cải tạo phát triển theo hai hướng, giáo dục nhóm phạm nhân giáo dục một phạm nhân cụ thể III- Đánh giá Như đã biết, chủ thể đối tượng tác động hoạt động tư pháp người Mục đích cuối đều nhằm tạo người có phẩm chất tâm lý tốt, phù hợp với yêu cầu xã hội Do đó, giáo dục biện pháp mà buộc phải hướng đến để sử dụng cho có hiệu Trong giai đoạn tố tụng, không một giai đoạn có thể bỏ qua chức giáo dục Nó giống một hoạt động bắt buộc phải thực hiện chủ thể tiến hành tố tụng phải nhắc, ý để cho hoạt động giáo dục phát huy hiệu cao nhất có thể Kết cuối giúp cho tất người liên quan toàn xã hội có ý thức đắn về một vấn đề đó, phát triển nhân nhân cách theo xu hướng chuẩn mực xã hội * Trong giai đoạn điều tra vụ án: hoạt động điều tra viên thu thập nguồn tin, tài liệu cần thiết cho vụ án Từ mà xây dựng lên mô hình phạm tội, hành vi người phạm tội Sự hiệu điều tra có điều tra viên tiến hành hoạt động hướng đến việc giáo dục bị can, khiến họ tranh đấu với thân thành khẩn khai báo, hướng đến việc giáo dục chủ thể khác tham gia tố tụng giúp họ có tâm lý tốt, niềm tin vào công bằng, đắn pháp luật Vì vậy giai đoạn này, giáo dục chức nên hoạt động chính, chủ đạo, trung tâm Nó đóng vai trò quan trọng, cần thiết, sở để thực hiện hoạt động giáo dục tiếp theo * Trong giai đoạn xét xử: Để Tòa án định tố tụng khách quan pháp luật, xử phạt người tội, không bỏ lọt tội phạm không xét xử làm oan sai người vô tội Đặc biệt khiến bị cáo nhận sai lầm hành vi lệch lạc chấp nhận thay đổi người tiến hành tố tụng cần đặt hoạt động giáo dục một chức hướng đến sau không thể thiếu Tuy không vai trò chủ đạo thay cho hoạt động thiết kế hoạt động giáo dục vẫn đóng một vai trò quan trọng rất cần thiết trình xét xử * Trong giai đoạn cải tạo giáo dục phạm nhân: mục đích cuối giai đoạn giáo dục họ thành người tốt giúp họ hoàn lương tốt Do giai đoạn chức giáo dục chức trọng tâm, chử yếu nên hoạt động giáo dục động vai trò chủ đoạ, trung tâm Những phương án cải tạo, giáo dục phù hợp cảm hóa người phạm nhân trở thành người tốt sau chấp hành xong hình phạt Hoạt động giáo dục mục đích cao nhất phương tiện để tiến hành thực hoạt động tư phápn có hiệu Hoạt động giáo duc, cải tạo hoạt động tư pháp khác (hoạt động thiết kế, hoạt động nhận thức) có mối quan hệ biện chứng với Trong hoạt động tư pháp, hoạt động có vị trí vai trò khác giai đoạn mặt tổng thể chúng có tác động qua lại với nhau, hỗ trợ cho hướng tới mục tiêu cuối làm cho hoạt động tư pháp diễn thống nhất, khách quan pháp luật Đồng thời mang tính giáo dục chung đối với cộng đồng C- KẾT THÚC VẤN ĐỀ Tóm lại, hoạt động giáo dục đóng vai trò quan trọng thiết yếu giai đoạn tố tụng Tuy mục đích, điều kiện giáo dục đối tượng giáo dục loại hoạt động cụ thể thể khác xong phủ nhận tầm quan trọng Và tất giai đoạn: điều tra, xét xử hay cải tạo phạm nhân cần hoạt động giáo dục 10 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO - Trường Đại học Luật Hà Nội, giáo trình tâm lí học tư pháp, NXB công an nhân dân, năm 2006 - http://doc.edu.vn/tai-lieu/tieu-luan-hoat-dong-giao-duc-trong-cac-giai-doan-totung-56472/ - http://kiemsatbacgiang.vn/chuyendephapluat/59/3851 - http://khotailieu.com/luan-van-do-an-bao-cao/luat/hoat-dong-giao-duc-trong-cacgiai-doan-to-tung.html 11
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích vai trò của hoạt động giáo dục trong các giai đoạn tố tụng( điều tra vụ án hình sự; xét xử vụ án hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết, Phân tích vai trò của hoạt động giáo dục trong các giai đoạn tố tụng( điều tra vụ án hình sự; xét xử vụ án hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết, Phân tích vai trò của hoạt động giáo dục trong các giai đoạn tố tụng( điều tra vụ án hình sự; xét xử vụ án hình sự; giáo dục, cải tạo phạm nhân). Rút ra kết luận cần thiết

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay