Hành vi thông tin trong tổ chức

6 207 0
  • Loading ...
1/6 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 18:54

Tác giả bài viết là một thạc sĩ ngành Thông tin Thư viện đang làm việc tại Trung tâm thông tin Ngân hàng thế giới, Thạc sĩ Vũ Thị Nha.Nhu cầu thông tin của mỗi cơ quan, mỗi tổ chức, mỗi cá nhân rất khác nhau và tuy thuộc vào chức năng nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức đó cũng như vị trí công việc mà mỗi cá nhân đảm trách...
- Xem thêm -

Xem thêm: Hành vi thông tin trong tổ chức, Hành vi thông tin trong tổ chức

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay