nét bản sắc văn hóa việt nam

18 648 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 17:40

bài thuyết trình do nhóm nhìn tự làm và được thầy rất tâm đắc, hôm thuyết trình nhóm mình đã được 9đ. bạn nào cần có thể tham khảo nhé. mình rất mong được đóng góp và bổ sung từ các bạn.................................................................................................................................................................................................................................................................................... NHÓM 11 NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM LÀ NỀN VĂN HÓA TIẾN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC Bản sắc văn hoá dân tộc gì? Vị trí, vai trò sắc văn hoá dân tộc Thanh niên với việc giữ gìn sắc văn hoá dân tộc Bản sắc văn hoá dân tộc gì? • Bản sắc văn hoá dân tộc hệ thống đặc tính bên trong, nh ững s ắc thái riêng có tính gốc nguồn, gắn với đặc tính c ch ủ th ể, tr thành nguồn cội, khuôn mặt, tảng, thể văn hoá ; đ ể phân biệt dân tộc với dân tộc khác => tổng thể đặc điểm riêng dân tộc Đua thuyền đảo cát bà Hát quan họ Lễ hội đâm trâu đồng bào Ê-đê tây nguyên Múa lân ngày trung thu Nền VH Việt Nam thống mà đa dạng ĐA DẠNG THỐNG NHẤT - Các giá trị sắc thái văn hóa - Mỗi dân tộc có sắc văn hóa riêng - Các dân tộc có quyền gìn giữ văn hóa 54 dân tộc bổ sung cho nhau, phong phú văn hóa Việt Nam củng cố thống dân tộc Lễ hội đề hùng Lễ hội áo dài festival Huế Vị trí, vai trò văn hoá a vị trí đời số xã hội  Văn hóa đời sống tinh thần xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng  Văn hóa đứng mà phải kinh tế trị, phải phục vụ nhiệm vụ trị phát triển kinh tế Vai trò VH việc xây dựng phát triển văn hóa nước ta Với phát triển Với phát triển chung xã hội Việt Nam Của nước khác - Xây dựng XH phát triển bền vững, góp phần ổn định an ninh trị… - Góp phần giải vấn đề kinh tế- xã hội nước ta - Tạo hòa hợp văn hóa với nước Vai trò  Thúc đẩy mối quan hệ hợp tác kinh tế- trị - Góp phần xây dựng khối văn hóa “tiên tiến” văn hóa giới Xây dựng văn hóa VN Đậm đà sắc Tiên tiến Dân tộc - Là yêu nước tiến - Phải tiên tiến nội dung, hình thức phương tiện chuyển tải - Là giá trị truyền thống bền vững vun đắp qua lịch sử - Nền văn hóa sắc dân tộc phải đẩy lùi lạc hậu, lỗi thời 3 Thanh niên với việc giữ gìn sắc văn hoá dân tộc a Thực trạng nhận thức hành động niên • Tư tưởng: có lối sống phóng túng, tự ví dụ: ăn chơi nhiều học hành, sống thử trước hôn nhân, xem nhẹ tình yêu đôi lứa, dễ dàng ly hôn… Sống thử SV • Thái độ: lối sống tự phụ, thờ trước việc quanh mình, coi trọng quyền lợi cá nhân cách đáng ảnh hưởng đến lợi ích tập thể • Lễ nghĩa: ăn nói trống không, không lễ phép trước nữa, xem nhẹ lời nói cha mẹ, thầy cô • Ăn mặc: hở hang, gây thiện cảm với người chung quanh, xài hàng ngoại nhập nhiều… • Giải trí: niên không hứng thú, muốn học hỏi giữ gìn loại hình giải trí truyền thống: cải lương, tuồng chèo, hát bội, ca vè, hát ru… =>>Thanh niên phải làm để giữ gìn sắc văn hóa dân tộc - Giáo dục, nâng cao nhận thức cho niên truyền thống văn hóa lâu đời dân tộc - Xây dựng chuẩn mực giá trị đạo đức, nêu gương người tốt việc tốt, lối sống đẹp - Đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa nhà văn hóa, thư viện, khu vui chơi… CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ! [...]... hợp về văn hóa với các nước Vai trò  Thúc đẩy các mối quan hệ hợp tác kinh tế- chính trị - Góp phần xây dựng khối văn hóa “tiên tiến” của nền văn hóa thế giới Xây dựng nền văn hóa VN Đậm đà bản sắc Tiên tiến Dân tộc - Là yêu nước và tiến bộ - Phải tiên tiến cả về nội dung, hình thức và phương tiện chuyển tải - Là những giá trị truyền thống bền vững được vun đắp qua lịch sử - Nền văn hóa bản sắc dân... lương, tuồng chèo, hát bội, ca vè, hát ru… =>>Thanh niên phải làm gì để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc - Giáo dục, nâng cao nhận thức cho thanh niên về truyền thống văn hóa lâu đời của dân tộc - Xây dựng các chuẩn mực giá trị đạo đức, nêu gương người tốt việc tốt, lối sống đẹp - Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa như nhà văn hóa, thư viện, khu vui chơi… CẢM ƠN THẦY VÀ CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE ! ... vai trò của văn hoá a vị trí trong đời số xã hội  Văn hóa là đời sống tinh thần của xã hội, thuộc kiến trúc thượng tầng  Văn hóa không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị, phải phục vụ nhiệm vụ chính trị và sự phát triển của kinh tế 2 Vai trò của VH trong việc xây dựng và phát triển nền văn hóa ở nước ta hiện nay Với sự phát triển Với sự phát triển chung của xã hội Việt Nam Của các... hình thức và phương tiện chuyển tải - Là những giá trị truyền thống bền vững được vun đắp qua lịch sử - Nền văn hóa bản sắc dân tộc phải đẩy lùi cái lạc hậu, lỗi thời 3 Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc a Thực trạng nhận thức và hành động của thanh niên • Tư tưởng: có lối sống quá phóng túng, tự do ví dụ: ăn chơi nhiều hơn học hành, sống thử trước hôn nhân, xem nhẹ tình yêu đôi lứa,
- Xem thêm -

Xem thêm: nét bản sắc văn hóa việt nam, nét bản sắc văn hóa việt nam, nét bản sắc văn hóa việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay