xử lí chất thải rắn trong sinh hoạt và xây dựng

14 207 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 16:47

tài liệu mô tả các phương án xử lí chất thải ắn sinh hoạt trong xây dựng là chủ yêu, nêu lên các công nghệ xử lí trong và ngoài nước. giúp nắm được các thông tin cơ bản cũng như bản chất của chất thải rắn Chất thải rắn 1.2.1.3 Công nghệ xử lý CTR giới Xử lý CTR dùng biện pháp kỹ thuật để xử lý CTR không làm ảnh hưởng tới môi trường, tái tạo loại sản phẩm có lợi cho xã hội nhằm phát huy hiệu kinh tế Đây công tác định đến chất lượng bảo vệ môi trường Hiện nay, ô nhiễm môi trường suy thoái môi trường nỗi lo toàn nhân loại: môi trường đất bị hủy hoại, môi trường nước bị ô nhiễm, đặc biệt môi trường không khí bị ô nhiễm nặng, thành phố lớn tập chung dân cư, tài nguyên môi trường cạn kiệt Có nhiều phương pháp xử lý CTR giới, như: phương pháp chôn lấp, phương pháp đốt, phương pháp chế biến rác thải hữu thành phân compost, phương pháp tái chế, phương pháp xử lý rác công nghệ Hydromex, phương pháp ép kiện.v.v (Bảng 1.4) Các phương pháp ngày hoàn thiện cải tiến nhằm giảm thiểu đáng kể tác động chúng tới môi trường đồng thời đạt hiệu suất lớn Theo Báo cáo trạng môi trường Việt Nam năm 2005 cho biết, hầu Nam Á Đông Nam Á, CTR chuyển đến bãi chôn lấp bãi rác lộ thiên để tiêu huỷ Các nước: Việt Nam, Bangladet, Hồng Kông, Hàn Quốc Srilanka nước có tỷ lệ chôn lấp lớn (trên 90%) Các nước: Nhật Bản, Singapore quỹ đất dành cho việc chôn lấp ít, đồng thời điều kiện kinh tế quốc gia cao nên cho phép áp dụng phương pháp hiệu công nghệ thiêu đốt.v.v Một số quốc gia khác sử dụng phương pháp đốt rộng rãi Đức, Thụy Sỹ, Hà Lan, Đan Mạch…[1] Bảng 1.4 Các phương pháp xử lý CTR Châu Á (%) Nước Việt Nam Băngladet Hôngkong Ấn độ Indonexia Nhật Bản Hàn Quốc Chôn lấp, bãi rác lộ thiên Thiêu đốt 96 95 92 70 80 22 90 74 - Chế biến phân Compost 20 10 0.1 - Phương pháp khác 10 3.9 10 Malayxia 70 Philipin 85 Singapore 35 Srilanka 90 Thái Lan 80 Nguồn: Bộ Tài Nguyên Môi trường 65 (2005), Báo cáo 10 15 10 10 10 diễn biến Môi trường Việt Nam– Chất thải rắn, Hà Nội [1] Một số nước khác áp dụng biện pháp làm phân compost Ấn Độ, Indonexia.v.v Công nghệ xử lý CTR phân compost phát triển không ngừng áp dụng rộng rãi Châu Âu, Bắc Mỹ số quốc gia khác Châu Á từ kỷ XX đến Hiện tại, Đức nước dẫn đầu Châu Âu lĩnh vực với 533 nhà máy sản xuất phân compost xử lý hàng năm 7.3 triệu nguyên liệu chất hữu [12] Tái chế CTR công nghệ áp dụng rộng rãi nhiều nước đặc biệt nước phát triển Các loại chất thải tái chế ví dụ như: giấy (tại Pháp thu hồi 35,0%), chất sợi (Pháp 8,0%, Đức 40,0%), thuỷ tinh (tại Thụy Điển, Đức Đan Mạch > 50,0%) Rác tái chế đem chế tạo thành sản phẩm khác sử dụng, đầu vào cho số nghành công nghiệp khác Như làm giảm lượng CTR phải xử lý mà góp phần cải thiện việc xử lý phương pháp khác đốt [12] Công nghệ sản xuất từ loại CTR thức ăn thừa, chất thải chăn nuôi thành khí metan sinh học để chạy xe buýt Sử dụng khí metan sinh học bước nhảy vọt phương diện bảo vệ môi trường Ở Canada, nhà nghiên cứu thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quốc gia (CNRC) sản xuất hydro từ chất thải hữu từ chất thải nông nghiệp 1.2.2 Tình hình phát sinh xử lý chất thải rắn Việt Nam 1.2.2.1 Hiện trạng phát sinh chất thải rắn Việt Nam Quá trình phát sinh CTR gắn liền với trình sản xuất sinh hoạt người Trên phạm vi toàn quốc, từ năm 2003 đến năm 2008, lượng CTR phát sinh trung bình tăng từ 150- 200%, CTRSH đô thị tăng 200% tiếp tục gia tăng thời gian tới (Bảng 1.5) Dự báo đến năm 2015, khối lượng CTR phát sinh ước đạt khoảng 44 triệu tấn/năm Bảng 1.5 Lượng chất thải phát sinh năm 2003 năm 2008 TT Loại CTR Đơn vị tính Năm 2003 Năm 2008 CTR đô thị CTR công nghiệp CTR y tế CTR nông thôn CTR làng nghề Tổng cộng Nguồn: Bộ Tài nguyên Môi Tấn/năm 6.400.000 12.802.000 Tấn/năm 2.638.400 4.786.000 Tấn/năm 24.500 179.000 Tấn/năm 6.400.000 9.078.000 Tấn/năm 774.000 1.023.000 Tấn/năm 16.236.900 27.868.000 trường (2008), Báo cáo MT Quốc gia năm 2007 - Môi trường làng nghề, Hà Nội [3] Tổng lượng CTRSH đô thị phát sinh toàn quốc tăng trung bình 10 ÷16% năm Tại hầu hết đô thị, khối lượng CTRSH chiếm khoảng 60 - 70% tổng lượng CTR đô thị (một số đô thị tỷ lệ lên đến 90%) [5] Kết điều tra tổng thể năm 2006 - 2007 cho thấy, lượng CTRSH đô thị phát sinh chủ yếu tập trung đô thị đặc biệt Hà Nội TP Hồ Chí Minh, chiếm tới 45,24% tổng lượng CTRSH phát sinh từ tất đô thị, tương ứng khoảng 8.000 tấn/ngày (2.920.000 tấn/năm) [6] Nhìn chung nước ta, lượng chất thải rắn phát sinh hàng năm chủ yếu có nguồn gốc từ đô thị, tiếp đến vùng nông thôn Chất thải rắn từ hoạt động sản xuất công nghiệp làng nghề chiếm tỷ lệ nhiều (Hình 1.2) Hình 1.2 Các nguồn phát thải CTR toàn quốc năm 2008 dự báo cho năm 2015 [3] 1.2.2.2 Phân loại chất thải rắn tình hình thu gom, vận chuyển a Phân loại nguồn Công tác thu gom CTR ngày quyền cấp quan tâm, lượng CTR ngày tăng, lực thu gom hạn chế thiết bị lẫn nhân lực nên tỷ lệ thu gom chưa đạt yêu cầu Mặt khác, nhận thức người dân chưa cao nên lượng CTR bị vứt bừa bãi môi trường nhiều, việc thu gom có phân loại nguồn chưa áp dụng rộng rãi thiếu đầu tư cho hạ tầng sở thiết bị, nhân lực nâng cao nhận thức Hiện nước ta triển khai phong trào phân loại rác nguồn nhằm tiến tới quản lý xử lý tốt loại chất thải rắn Trong điển hình phông trào 3R (Reduce - Giảm thiểu, Reuse - Tái sử dụng Recycle - Tái chế) Các thành phố áp dụng thử nghiệm phân loại rác nguồn, điển Tp Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, có kết tốt Tuy nhiên, để triển khai nhân rộng hoạt động cần phát triển đồng sở hạ tầng như: thiết bị thu gom phân loại, địa điểm tập kết trung chuyển, sở hạ tầng cho công tác tái chế, tái sử dụng nhà máy làm phân hữu cơ, sở tái chế chất thải, nhân lực, chương trình nhằm nâng cao ý thức tham gia người dân Hiện nay, chương tŕnh phân loại CTR nguồn chưa áp dụng, triển khai rộng rãi với nhiều lý chưa đủ nguồn lực tài để mua sắm trang thiết bị, đầu tư sở hạ tầng nguồn nhân lực thực hiện, đặc biệt thói quen người dân Tại số địa phương triển khai thí điểm mô hình phân loại rác thải nguồn giai đoạn đầu, sở hạ tầng tiến hành thí điểm dự án không đồng hạn chế, thiếu đầu tư cho công tác thu gom vận chuyển xử lý rác thải theo loại nên sau người dân tiến hành phân loại nguồn, rác công nhân URENCO thu gom đổ lẫn lộn vào xe vận chuyển để mang đến bãi chôn lấp chung Do vậy, mục tiêu chương trình phân loại rác nguồn có hiệu thấp Do chưa thực quen với việc phân loại CTR nguồn nên tỷ lệ người dân tự nguyện tham gia phân loại rác khoảng 70% Kinh phí cho công tác tuyên truyền vận động ban đầu có đến kết thúc dự án không để trì tuyên truyền Các dự án thí điểm khả trì lâu dài phát triển rộng rãi nên thường dừng mô hình thí điểm [7] b Hình thức thu gom vận chuyển chất thải rắn Việc phân loại CTR nguồn chưa triển khai rộng rãi, hầu hết đô thị nước ta, việc thu gom CTR chưa phân loại chủ yếu Công tác thu gom thông thường sử dụng hình thức thu gom sơ cấp (người dân tự thu gom vào thùng/túi chứa sau công nhân thu gom vào thùng rác đẩy tay cỡ nhỏ) thu gom thứ cấp (rác hộ gia đình công nhân thu gom vào xe đẩy tay sau chuyển đến xe ép rác chuyên dụng chuyển đến khu xử lý chợ/khu dân cư có đặt con-tainer chứa rác, công ty môi trường đô thị có xe chuyên dụng chở container đến khu xử lý) [10] Ví dụ Tp Hồ Chí Minh có trạm trung chuyển lớn: trạm trung chuyển Quang Trung tiếp nhận 1.084 tấn/ngày, trạm trung chuyển Tống Văn Trân tiếp nhận 820 tấn/ngày Rác từ trạm trung chuyển xe lớn chuyển tới khu liên hiệp xử lý CTR Đa Phước, Phước Hiệp Nhà máy Xử lý rác Vietstar Một xúc đô thị công tác thu gom CTR thiếu địa điểm trung chuyển rác Hà Nội chưa có trạm trung chuyển rác khoảng cách từ Hà Nội tới khu xử lý rác Nam Sơn khoảng 50km Các thành phố khác chưa có trạm trung chuyển rác nghĩa Tp Hồ Chí Minh Theo đánh giá nay, hầu hết đô thị có điểm tập kết rác, vậy, điểm tập kết chưa đảm bảo tiêu chuẩn vệ sinh môi trường Công tác xã hội hóa việc thu gom vận chuyển chất thải thực rộng rãi nhiều nơi Chỉ đô thị lớn cấp thành phố có URENCO đảm nhận việc thu gom, vận chuyển xử CTRĐT Tuy nhiên có tham gia công ty cổ phần công ty tư nhân Trên địa bàn TP Hà Nội, URENCO đơn vị đảm trách có khoảng gần 30 đơn vị tư nhân tập thể khác tham gia thực thu gom, vận chuyển chất thải sinh hoạt Tại đô thị nhỏ cấp thị trấn, phần lớn hợp tác xã, tổ đội thu gom, tổ chức tư nhân đảm nhiệm việc thu gom vận chuyển với chi phí thu gom thỏa thuận với người dân đồng thời có đạo quyền địa phương c Tỷ lệ thu gom vận chuyển chất thải rắn Công tác thu gom vận chuyển CTR năm gần quan tâm Các công ty môi trường đô thị nhiều địa phương quan tâm trang bị thêm phương tiện nhân lực cho khâu thu gom Tuy nhiên, việc đầu tư thực với thành phố lớn Hà Nội, TP Hồ Chí Minh Tỷ lệ thu gom trung bình đô thị từ 72% năm 2004 tăng lên khoảng 80 82% năm 2008 đạt khoảng 83 - 85% cho năm 2010 Mặc dù tỷ lệ thu gom có tăng khoảng 15 ÷ 17% CTRĐT bị thải môi trường vứt vào bãi đất, hố đất, ao hồ, đốt lộ thiên gây ô nhiễm môi trường Theo báo cáo STNMT năm 2010, số đô thị đặc biệt, đô thị loại 1, có tỷ lệ thu gom đạt mức cao Hà Nội đạt khoảng 90 - 95% quận nội thành cũ, TP Hồ Chí Minh đạt 90 - 97%, Huế, Đà Nẵng, Hải Phòng đạt khoảng 90% khu vực nội thành, đô thị loại có cải thiện đáng kể, đa số đô thị loại đạt tỷ lệ thu gom khu vực nội thành đạt 80% Ở đô thị loại công tác thu gom cải thiện không nhiều nguồn lực hạn chế, thu gom phần lớn hợp tác xã tư nhân thực nên thiếu vốn đầu tư trang thiết bị thu gom (Bảng 1.6) Mặt khác, ý thức người dân đô thị chưa cao nên có gia đình không sử dụng dịch vụ thu gom [7] Bảng 1.6 Tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt số đô thị năm 2009 Loại đô thị Đô thị đặc biệt Đô thị loại Đô thị loại Đô thị loại Đô thị loại Đô thị loại Nguồn: Sở Tài Địa phương Tỷ lệ thu gom% 90 ÷ 95 (4 quận nội thành); Hà Nội 83,2 (10 quận) HCM 90 ÷ 97 Hải Phòng 80 ÷ 90 Đà Nẵng 90 Huế 90 Nha Trang 90 Quy Nhơn 60,8 Buôn Ma Thuật 70 Thái Nguyên > 80 Việt Trì 95 Nam Định 78 Thanh Hòa 84,4 Cà Mau 80 Mỹ Tho 91 Long Xuyên 69 Bắc Ninh 70 Bắc Giang > 80 Thái Bình 90 Phú Thọ 80 Bảo Lộc 70 Vĩnh Long 75 Bạc Liêu 52 Sông Công- Thái Nguyên > 80 Từ Sơn- Bắc Ninh 51 Lâm Thao- Phú Thọ 80 Sầm Sơn- Thanh Hòa 90 Cam Ranh- Khánh Hòa 90 Thủ Dầu Một- Bình Dương 84 Đồng Xoài- Bình Phước 70 Gò Công- Tiền Giang 60 Ngã Bảy- Hậu Giang 60 Tủa Chùa- Điện Biên 75 Tiền Hải- Thái Bình 74 nguyên Môi trường (2013), Báo cáo Điều tra, đánh giá trạng thu gom, xử lý rác thải nông thôn huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn, Nam Đàn lựa chọn mô hình thu gom rác.[12] 1.2.2.3 Tái sử dụng tái chế CTR CTR tái sử dụng, tái chế thành sản phẩm như: CTR hữu chế biến làm phân hữu cơ, làm thức ăn chăn nuôi; tái chế giấy, kim loại, nhựa, thủy tinh,v.v Tỷ lệ tái chế chất thải làm phân hữu tái chế giấy, nhựa, thủy tinh, kim loại sắt, đồng, chì, nhôm đạt khoảng ÷ 12% CTR thu gom Xử lý phần hữu CTR (chủ yếu RTSH) thành phân hữu phương pháp sử dụng Việt Nam Đối với công nghệ nội địa xử lý RTSH, đến Bộ Xây dựng đă cấp giấy chứng nhận cho bốn công nghệ: (1) công nghệ chế biến CTR Seraphin Công ty Môi trường Xanh; (2) công nghệ chế biến CTR ANSINH - ASC Công ty Tâm Sinh Nghĩa; (3) công nghệ ép CTR thành viên nhiên liệu Công ty Thủy lực máy (4) công nghệ xử lý RTSH phương pháp đốt Trung tâm Nghiên cứu ứng dụng Công nghệ Môi trường Công nghệ ép CTR Công ty Thủy lực máy áp dụng thử nghiệm thị xã Sông Công (Thái Nguyên) Công nghệ Seraphin, AST có khả xử lý CTR đô thị cho sản phẩm như: phân hữu cơ, nhựa tái chế, nhiên liệu, Lượng CTR lại sau xử lý công nghệ chiếm khoảng 15% lượng chất thải đầu vào Công nghệ SERAPHIN, ANSINH-ASC MBT-CD.08 triển khai áp dụng Nhà máy Xử lý rác Thủy Phương (Thừa Thiên - Huế); Nhà máy Xử lý rác Đồng Văn (Hà Nam) Tuy nhiên, Nhà máy xử lý rác Sơn Tây (Hà Nội) triển khai công nghệ SERAPHIN ngừng hoạt động thay Nhà máy đốt rác lượng thấp Công ty Môi trường Thăng Long với công suất 300 tấn/ngày [6] Mặc dù CTR chở đến nhà máy làm phân hữu có thành phần hữu từ 60 ÷ 65% chưa phân loại nguồn nên lượng CTR thải sau xử lý từ nhà máy phải mang chôn lấp vào khoảng 35 ÷ 40% lượng đầu vào Thống kê sơ cho thấy, không 10 nhà máy làm phân hữu hoạt động có công suất khoảng 200 tấn/ngày chất thải đầu vào có nhà máy công suất 600 tấn/ngày TP Hồ Chí Minh Nếu hoạt động đủ công suất số lượng xử lý làm phân hữu < 2.500 tấn/ngày, chiếm khoảng < 10% CTRĐT phát sinh Thực tế, nhà máy chưa hoạt động đủ công suất thiết kế tiêu thụ phân hữu gặp nhiều khó khăn Tái chế CTR giấy thải, nhựa thải, kim loại thải Việt Nam hầu hết tư nhân làng nghề đảm nhiệm Tuy hoạt động tự phát hoạt động phát triển, mang lại lợi ích kinh tế cho người dân Khoảng 90% CTR giấy, nhựa, kim loại tạo thành sản phẩm tái chế, khoảng 10% thành chất thải sau tái chế [8] 1.2.2.4 Xử lý tiêu hủy CTR Tỷ lệ CTR chôn lấp chiếm khoảng 76 - 82% lượng CTR thu gom Thống kê toàn quốc có 98 bãi chôn lấp chất thải tập trung thành phố lớn vận hành Như vậy, với lượng CTR tái chế, ước tính có khoảng 60% CTRĐT xử lý phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh tái chế nhà máy xử lý để tạo phân compost, tái chế nhựav.v [8] 1.2.2.5 Hệ thống quản lý CTR Trong thập niên 70 - 80 kỷ trước, công tác quản lý CTR nhà quản lý quan tâm tập trung chủ yếu vào công tác thu gom xử lý loại chất thải phát sinh từ hoạt động sinh hoạt người (RTSH) Chính vậy, mô hình thu gom, xử lý hình thành mức độ đơn giản Đơn vị chịu trách nhiệm quản lý, thu gom, vận chuyển xử lý RTSH giao cho Phòng Quản lý đô thị trực thuộc UBND tỉnh, thành phố với đơn vị chịu trách nhiệm vệ sinh đường phố công nhân quét dọn thu gom từ hoạt động sinh hoạt người dân khu vực đô thị, sau tập kết đổ thải nơi quy định Trong giai đoạn tiếp theo, với trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước, chất lượng đời sống nhân dân theo nâng cao nguyên nhân phát sinh lượng CTR ngày lớn Đi kèm với trình phát sinh khối lượng tính phức tạp, nguy hại tính chất Quá trình phát triển đòi hỏi công tác quản lý phát triển tương ứng chế, sách, pháp luật nguồn lực Cho đến nay, hoạt động quản lý không tập trung vào công tác thu gom tập kết đến nơi đổ thải theo quy định Công tác quản lý đă mở rộng hơn, bao gồm từ hoạt động thu gom, vận chuyển, trung chuyển xử lý hợp vệ sinh, đảm bảo QCVN TCVN đặt Nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tế đặt ra, công tác quản lý điều chỉnh hệ thống sách, văn quy phạm pháp luật quy định chi tiết Song song với đó, hệ thống tổ chức quản lý bắt đầu hình thành phát triển với nguyên tắc tương đối cụ thể; theo chức quản lý nhiệm vụ giao, bộ, ngành liên quan có trách nhiệm quản lý phát sinh ngành Việt Nam xây dựng khung pháp lý phù hợp với hoạt động bảo vệ môi truờng nói chung quản lý CTR nói riêng: - Luật Bảo vệ Môi trường đuợc Quốc hội thông qua ngày 27 tháng 12 năm 1993 có hiệu lực từ ngày 10 tháng 01 năm 1994 - Nghị 41 -NQ/TW ngày 15 tháng 11 năm 2004 Bộ trị BVMT thời kỳ CNH -HĐH đất nước - Quyết định số 34/ QĐ - TTg ngày 22 tháng 02 năm 2005 thủ tướng phủ việc ban hành kế hoạch hoạt động thực NQ số 41 NQ/TW Bộ trị BVMT thời kỳ CNH - HĐH đất nước - Chiến lược BVMT quốc gia đến năm 2020 định hướng đến năm 2020 với mục tiêu cụ thể tỷ lệ thu gom CTR sinh hoạt đạt 90%, xử lý tiêu huỷ 60% chất thải nguy hại 100% chất thải y tế quan chủ trì triển khai thực Bộ TN &MT - Luật BVMT năm 2005 Quốc hội thông qua thức có hiệu lực từ ngày 01 tháng năm2006.Trong nêu điều quy định chung quản lý chất thải (Mục chương từ điều 66 đến diều 69) điều quản lý chất thải rắn thông thường (Mục chương từ điều 77 đến điều 80) Bên cạnh có hướng dẫn quản lý xử lý CTR, công cụ hữu hiệu quản lý CTR, văn quy phạm pháp luật CTR như: - Chỉ thị 199/TT ngày 03 tháng năam 1997 Thủ tướng phủ biện pháp cấp bách công tác quản lý CTR đô thị khu công nghiệp - Quyết định số 152/1999/QĐ-TT ngày 10 tháng 07 năm 1999 Thủ tướng phủ phê duyệt chiến lược quản lý CTR đô thị khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2020 - Thông tư liên tịch số 01/2001/TTLT – BKHCNMT – BXD ngày 18 tháng 01 năm 2001 hướng dẫn quy định BVNT việc lựa chọn địa điểm, xây dựng vận hành bãi chôn lấp CTR - Chỉ thị số 23/2005/CT – TTg ngày 21 tháng6 năm 2005 Thủ tưóng phủ đẩy mạnh công tác quản lý CTR đô thị khu công nghiệp 10 - Nghị định số 65/2006/NĐ - CP ngày 23 tháng năm 2006 Chính phủ tổ chức hoạt động Thanh tra Tài nguyên Môi truờng - Quyết định số 1487/QĐ - BTNMT ngày 21 tháng năm 2006 Cục trưởng Cục BVMT việc phê duyệt thuyết minh dự án tuyển chọn năm 2006 “Xây dựng mô hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho khu đô thị mới” - Quyết định số 224/QB –BTNMT ngày 06 tháng 10 năm 2006 Bộ trưởng Bộ TNMT việc phê duyệt nội dung dự đoán dự án “Xây dựng mô hình triển khai thí điểm việc phân loại, thu gom xử lý rác thải sinh hoạt cho khu đô thị mới” - Quyết định số 17/2001/QĐ - BXD ngày 07/8/2001 Bộ trưởng Bộ xây dựng ban hành định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị - Nghị định số 59/2007/NĐ - CP ngày 09 tháng năm 2007 Chính phủ Quản lý CTR - Thông tư số 13/2007/TT – BXD ngày 31 tháng 12 năm 2007 Bộ Xây dựng việc hướng dẫn số điều NĐ số 59/2007/NĐ - CP Chính phủ Quản lý CTR - Thông tư số 17/2005/TT - BXD ngày 01/11/2005 Bộ trưởng Bộ xây dung "V/v hướng dẫn phương pháp lập quản lý giá dự toán dịch vụ công ích đô thị" Định mức dự toán chuyên ngành vệ sinh môi trường đô thị - Phần công tác thu gom, vận chuyển xử lý rác thải ban hành kèm theo Quyết định số 17/2000/QĐ BXD ngày 07/8/2000 Bộ trưởng Xây dựng Mặc dù nay, công tác quản lý chưa thực đáp ứng yêu cầu thực tế với phát triển KT-XH, với xu hướng phát triển hội nhập, công tác quản lý đă bước thay đổi, tăng cường để phát huy vai trò hiệu thực 11 12 Chất thải rắn Đề xuất giải pháp tăng cường hiệu công tác quản lý chất thải rắn 4.1 Giải pháp tổ chức, quản lý chế, sách – Kiện toàn hệ thống tổ chức phục vụ công tác bảo vệ môi trường từ Trung ương đến địa phương theo Luật bảo vệ môi trường 2014 – Rà soát, quy định rõ trách nhiệm Ủy ban nhân dân từ cấp tỉnh tới cấp huyện, cấp xã; trách nhiệm quan chuyên môn; trách nhiệm tổ chức trị-xã hội, tổ chức xã hội-nghề nghiệp; trách nhiệm sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; trách nhiệm cộng đồng dân cư công tác quản lý chất thải – Đẩy mạnh công tác xây dựng văn hướng dẫn thực Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 quản lý chất thải phế liệu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến lĩnh vực quản lý chất thải – Triển khai hiệu công cụ pháp lý công tác quản lý chất thải: xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trước hoạt động – Nghiên cứu xây dựng chế sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu gom, vận chuyển đầu tư sở xử lý chất thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương – Xây dựng chế khuyến khích thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng trực tiếp quản lý, khai thác, vận hành dự án xử lý chất thải sau xây dựng xong đảm bảo tính hiệu quả, ổn định bền vững dự án xử lý chất thải – Có sách ưu đãi, khuyến khích doanh nghiệp hành nghề quản lý chất thải nguy hại đầu tư thiết bị, công nghệ xử lý chất thải nguy hại theo hướng thân thiện môi trường nhằm phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại Việt Nam chất lượng số lượng; khuyến khích sở xử lý giấy phép sở hoạt động làng nghề chuyển đổi mô hình sản xuất (áp dụng công nghệ sạch, thân thiện với môi trường…) lắp đặt thiết bị/hệ thống xử lý để đáp ứng quy định bảo vệ môi trường 4.2 Giải pháp truyền thông, nâng cao nhận thức phát triển nguồn nhân lực – Đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu nội dung quản lý chất thải quy định Luật bảo vệ môi trường 2014 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng năm 2015 quản lý chất thải phế liệu rộng rãi tới cấp, ngành, cộng đồng dân cư, tổ chức, cá nhân – Tăng cường trao đổi, tham quan, học tập kinh nghiệm triển khai công tác quản lý chất thải, trọng đến tính khả thi, phù hợp triển khai áp dụng mô hình xử lý chất thải địa phương – Nghiên cứu đưa nội dung giáo dục môi trường có quản lý chất thải vào chương trình khóa cấp học phổ thông – Đào tạo tăng cường nguồn nhân lực biên chế phục vụ cho công tác quản lý chất thải – Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo tổ chức khoá tập huấn cho doanh nghiệp sản xuất hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo quy định pháp luật – Đẩy mạnh việc xây dựng phổ biến sở liệu trang thông tin điện tử chất thải rắn; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật quản lý, xử lý chất thải rắn 4.3 Giải pháp đầu tư tài – Huy động nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, xử lý chất thải rắn: nguồn ngân sách nhà nước (cả vốn ODA), quỹ bảo vệ môi trường, tổ chức, cá nhân nước – Mở rộng hỗ trợ tín dụng nhà nước cho công trình đầu tư, dự án tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải rắn ưu đãi thuế, phí lệ phí 13 – Rà soát, nghiên cứu giảm thiểu thủ tục trình triển khai vay vốn, bao gồm vay từ nguồn vốn ưu đãi để thực dự án xử lý chất thải rắn áp dụng công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam – Khuyến khích tổ chức, cá nhân nước đầu tư vào hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải rắn Đẩy mạnh hợp tác công – tư (PPP) lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải rắn – Đẩy mạnh xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển vận hành sở xử lý chất thải rắn; tăng dần nguồn thu phí vệ sinh, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn; Rà soát sửa đổi bổ sung ban hành đơn giá xử lý chất thải rắn có thu hồi lượng – Xây dựng sách mua sắm công để ưu tiên mua sắm sản phẩm thân thiện môi trường, sản phẩm sau trình tái chế, xử lý chất thải từ nguồn ngân sách – Nghiên cứu, áp dụng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có lộ trình điều chỉnh giá nhằm bước đáp ứng yêu cầu bù đắp chi phí quản lý vận hành đầu tư xây dựng – Lựa chọn địa điểm hợp lý để đầu tư trung tâm xử lý tái chế chất thải quy mô liên vùng, liên tỉnh Bố trí kinh phí đầu tư sở xử lý chất thải nguy hại công ích vùng, miền gặp nhiều khó khăn sở xử lý tỉnh miền núi, hải đảo… 4.4 Giải pháp giám sát, kiểm tra, tra – Tăng cường phối hợp quan quản lý nhà nước môi trường địa phương kiểm soát chặt chẽ khu xử lý chất thải, bãi chôn lấp chất thải giáp ranh địa phương việc vận chuyển chất thải liên tỉnh – Tăng cường công tác tra, kiểm tra hoạt động thu gom, vận chuyển xử lý chất thải rắn để phòng ngừa kịp thời phát xử lý vi phạm 4.5 Giải pháp hỗ trợ kỹ thuật nghiên cứu, phát triển công nghệ – Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn theo hướng giảm thiểu lượng chất thải rắn chôn lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải – Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao ứng dụng công nghệ sẵn có tốt (BAT), công nghệ thân thiện với môi trường – Đẩy mạnh việc xây dựng mô hình điểm tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải rắn nhằm lựa chọn mô hình phù hợp để nhân rộng phạm vi nước – Áp dụng công nghệ tái chế đại, thân thiện với môi trường thay công nghệ cũ, lạc hậu sở tái chế 4.6 Giải pháp đẩy mạnh hợp tác quốc tế, tăng cường trao đổi hợp tác kỹ thuật với tổ chức quốc tế – Chủ động đề xuất, xây dựng chế nội dung hợp tác song phương đa phương, trao đổi kinh nghiệm công tác quản lý, xử lý chất thải rắn – Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nước tham gia phát triển sở hạ tầng, nhà máy phục vụ quản lý, xử lý chất thải rắn – Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ đào tạo hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi lượng từ chất thải rắn 14 [...]... lượng từ chất thải rắn Đẩy mạnh hợp tác công – tư (PPP) trong lĩnh vực xử lý, tái chế chất thải rắn – Đẩy mạnh xã hội hoá công tác thu gom, vận chuyển và vận hành cơ sở xử lý chất thải rắn; tăng dần nguồn thu phí vệ sinh, giảm dần hỗ trợ từ ngân sách cho hoạt động thu gom, vận chuyển chất thải rắn; Rà soát sửa đổi bổ sung và ban hành đơn giá xử lý chất thải rắn có thu hồi năng lượng – Xây dựng chính... thác, vận hành dự án xử lý chất thải sau khi xây dựng xong đảm bảo tính hiệu quả, ổn định và bền vững của dự án xử lý chất thải – Có chính sách ưu đãi, khuyến khích các doanh nghiệp hành nghề quản lý chất thải nguy hại đầu tư các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải nguy hại theo hướng thân thiện môi trường nhằm phát triển công nghệ xử lý chất thải nguy hại tại Việt Nam cả về chất lượng và số lượng; khuyến... quá trình tái chế, xử lý chất thải từ nguồn ngân sách – Nghiên cứu, áp dụng giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt, có lộ trình điều chỉnh giá nhằm từng bước đáp ứng yêu cầu về bù đắp chi phí quản lý vận hành và đầu tư xây dựng – Lựa chọn các địa điểm hợp lý để đầu tư các trung tâm xử lý và tái chế chất thải ở quy mô liên vùng, liên tỉnh Bố trí kinh phí đầu tư các cơ sở xử lý chất thải nguy hại công... đề xuất, xây dựng cơ chế và nội dung hợp tác song phương và đa phương, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, xử lý chất thải rắn – Tiếp tục kêu gọi, thu hút đầu tư nước ngoài tham gia phát triển cơ sở hạ tầng, nhà máy phục vụ quản lý, xử lý chất thải rắn – Tiếp nhận hỗ trợ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ và đào tạo trong hoạt động tái chế, tái sử dụng thu hồi năng lượng từ chất thải rắn 14 ... cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt, cơ sở xử lý chất thải rắn công nghiệp thông thường trước khi hoạt động – Nghiên cứu xây dựng các cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích thu gom, vận chuyển và đầu tư cơ sở xử lý chất thải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế-xã hội địa phương – Xây dựng cơ chế khuyến khích các thành phần kinh tế tư nhân tham gia đầu tư xây dựng và trực tiếp quản lý, khai... trong công tác quản lý chất thải – Đẩy mạnh công tác xây dựng các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 về quản lý chất thải và phế liệu và các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến lĩnh vực quản lý chất thải – Triển khai hiệu quả công cụ pháp lý trong công tác quản lý chất thải: xác nhận bảo đảm yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn. .. của pháp luật – Đẩy mạnh việc xây dựng và phổ biến cơ sở dữ liệu và trang thông tin điện tử về chất thải rắn; các tài liệu hướng dẫn kỹ thuật về quản lý, xử lý chất thải rắn 4.3 Giải pháp về đầu tư và tài chính – Huy động mọi nguồn lực đầu tư cho công tác quản lý, xử lý chất thải rắn: nguồn ngân sách nhà nước (cả vốn ODA), quỹ bảo vệ môi trường, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước ngoài – Mở rộng... môi trường trong đó có quản lý chất thải vào chương trình chính khóa của các cấp học phổ thông – Đào tạo và tăng cường nguồn nhân lực biên chế phục vụ cho công tác quản lý chất thải – Đẩy mạnh việc tuyên truyền, đào tạo và tổ chức các khoá tập huấn cho doanh nghiệp về sản xuất sạch hơn, hoạt động giảm thiểu phát sinh chất thải rắn; quy trình thu gom, vận chuyển, xử lý, tái chế chất thải rắn theo đúng... vận chuyển và xử lý chất thải rắn để phòng ngừa cũng như kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm 4.5 Giải pháp hỗ trợ kỹ thuật và nghiên cứu, phát triển công nghệ – Nghiên cứu phát triển công nghệ xử lý chất thải rắn theo hướng giảm thiểu lượng chất thải rắn chôn lấp, tăng cường tỷ lệ tái chế, tái sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải – Tăng cường nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng các công nghệ... sử dụng và thu hồi năng lượng từ chất thải rắn cũng như các ưu đãi về thuế, phí và lệ phí 13 – Rà soát, nghiên cứu giảm thiểu thủ tục trong quá trình triển khai vay vốn, bao gồm cả vay từ nguồn vốn ưu đãi để thực hiện các dự án xử lý chất thải rắn áp dụng công nghệ phù hợp với điều kiện Việt Nam – Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư vào hoạt động tái chế, tái sử dụng và thu
- Xem thêm -

Xem thêm: xử lí chất thải rắn trong sinh hoạt và xây dựng, xử lí chất thải rắn trong sinh hoạt và xây dựng, xử lí chất thải rắn trong sinh hoạt và xây dựng, c. Tỷ lệ thu gom vận chuyển chất thải rắn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay