Xây dựng Tp. HCM thành một Đô thị kinh tế trọng điểm thông qua tăng cường đầu tư vào các Khu công nghiệp

31 163 0
  • Loading ...
1/31 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 16:20

Lời mở đầu Trước xu hướng bối cảnh quốc tế phức tạp mang tính cạnh tranh cao đòi hỏi phải có chiến lược tài tình thu hút vốn đầu tư nước cho thời kì 2001-2010 để đảm bảo thực mục tiêu phát triển kinh tế xã hội cho thời gian tới Chính vậy, Nghị Đại Hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng khẳng định: “Kinh tế có vốn đầu tư nước phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng Xã hội Chủ nghĩa nước ta, khuyến khích phát triển lâu dài Thu hút đầu tư trực tiếp nước chủ trương quan trọng, góp phần khai thác nguồn lực nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ nghiệp Công nghiệp hoá, Hiện đại hóa phát triển đất nước, xây dựng sản xuất đại, vững mạnh phục vụ cho nhu cầu nước xuất khẩu, có khả hổ trợ kích thích phát triển lực cho ngành khác, tiến tới đổi toàn xã hội.” Mục tiêu đặt cho Khu Công Nghiệp (KCN) nằm mục tiêu chung mà nước tâm đạt tới thập kỷ đầu kỷ XXI Sau năm phát triển KCN, Thành phố Hồ Chí Minh (HCM) đạt thành tựu quan trọng việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước (FDI), góp phần tăng trưởng kinh tế nước nói chung kinh tế Thành phố HCM nói riêng Như để tiếp tục phát triển KCN địa bàn thành phố HCM, từ góp phần phát triển kinh tế kinh tế thành phố cần thu hút nhiều nguồn vốn vào KCN, đặc biệt nguồn vốn FDI Vì đề tài em tập trung nghiên cứu về: “Một số giải pháp nhằm thu hút FDI vào KCN địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh” Trong trình thực đề tài này, hạn chế tầm nhìn hiểu biết nên tránh khỏi thiếu sót, mong có bảo bạn hướng dẫn thầy cô Nhân em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình cô Nguyễn Thị Tứ – Giảng viên môn “Quản trị hoạt động thương mại” giúp em hoàn thành đề tài Sinh viên Trần Việt Thắng Chương I: Thực trạng đầu tư trực tiếp nước nước KCN địa bàn Thành phố Hồ chí minh thời gian qua I/ Đầu tư trực tiếp nước vai trò phát triển KCN nói chung Vốn đầu tư trực tiếp nước hình thức thực tiễn 1.1 Khái niệm vốn đầu tư trực tiếp nước Trong xu toàn cầu hoá, khu vực hoá với qui mô tốc độ ngày lớn tạo kinh tế sôi động mà tính phụ thuộc nước, quốc gia ngày tăng Cùng với phát triển nhanh chóng khoa học công nghệ cách mạng khoa học công nghệ cách mạng thông tin thúc đẩy mạnh mẽ trình đổi cấu kinh tế tạo nên dịch chuyển vốn quốc gia Đặc biệt nhu cầu vốn đầu tư để Công nghiệp hoá Hiện đại hoá (CNH - HĐH) nước phát triển lớn Mặt khác nước phát triển dồi vốn công nghệ, họ muốn tìm kiếm nơi thuận lợi, chi phí thấp để hạ giá thành sản phẩm chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ Chính điều tạo nên thu hút mạnh mẽ vốn đầu tư nước đặc biệt phổ biến hình thức đầu tư trực tiếp nước Đầu tư trực tiếp hình thức đầu tư quốc tế chủ yếu mà nhà đầu tư nước đầu tư toàn hay phần lớn vốn đầu tư dự án nhằm giành quyền điều hành doanh nghiệp sản xuất hoạt động kinh doanh, dịch vụ Đầu tư trực tiếp nước có đặc điểm sau: - Đây hình thức đầu tư vốn nhà đầu tư, họ tự định đầu tư, tự chịu trách nhiệm lỗ lãi Hình thức mạng tính khả thi hiệu cao - Chủ đầu tư nước điều hành toàn hoạt động đầu tư doanh nghiệp 100% vốn nước tham gia điều hành doanh nghiệp hoạt động theo tỷ lệ góp vốn - Thông qua đầu tư trực tiếp nước nước chủ nhà tiếp nhận công nghệ tiên tiến, học hỏi kinh nghiệm tổ chức, quản lý mục tiêu mà hình thức khác không giải - Nguồn vốn không bao gồm vốn đầu tư ban đầu hoạt động bao gồm vốn doanh nghiệp để triển khai mở rộng dự án đầu tư từ lợi nhuận thu 1.2 Các hình thức FDI thực tiễn Trong thực tiễn FDI có nhiều hình thức áp dụng là: Hợp đồng hợp tác kinh doanh: văn kí kết hai bên hay nhiều bên quy định trách nhiệm phân chia kết kinh doanh cho bên để tiến hành đầu tư kinh doanh Việt Nam mà không cần thành lập tư cách pháp nhân Hình thức có đặc điểm: - Không đời pháp nhân - Cơ sở hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh Trong hợp đồng nội dụng phản ánh trách nhiệm quyền lợi bên với - Thời hạn cần thiết hợp đồng bên thoả thuận phù hợp với tính chất mục tiêu kinh doanh quan cấp giấy phép kinh doanh chuẩn - Hợp đồng phải đại diện bên có thẩm quyền kí Trong trình hợp tác kinh doanh bên giữ nguyên tư pháp nhân Doanh nghiệp liên doanh: Theo khoản điều luật đầu tư trực tiếp nước Việt Nam quy định doanh nghiệp liên doanh doanh nghiệp hai hay nhiều bên hợp tác thành lập Việt Nam sở hợp đồng liên doanh hiệp định kí phủ nước Cộng hoà xã hộ chủ nghĩa Việt Nam phủ nước doanh nghiệp có vốn đầu tư nước hợp tác với doanh nghiệp Việt Nam doanh nghiệp liên doanh hợp tác với nhà đầu tư nước sở hợp đồng liên doanh Hình thức có đặc điểm: - Thành lập pháp nhân hoạt động nguyên tắc hạch toán độc lập hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn Các bên chịu trách nhiệm phần vốn - Phần góp vốn bên bên nước không hạn chế mức tối đa tối thiểu không 30% vốn pháp định trình hoạt động không giảm vốn pháp định - Cơ quan lãnh đạo cao doanh nghiệp liên doanh hội đồng trị mà thành viên bên định tương ứng với tỷ lệ góp vốn bên phải hai người Hội đồng quản trị có quyền định vấn đề quan trọng hoạt động doanh nghiệp theo nguyên tắc trí Các bên tham gia liên doanh phân chia lợi nhuận phân chia rủi ro theo tỷ lệ góp - vốn bên vốn pháp định theo thoả thuận bên Thời hạn hoạt động không 50 năm trường hợp đặc biệt kéo dài - không 20 năm Doanh nghiệp 100% vốn nước Theo điều 26 Nghị định 12 CP quy định: Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước doanh nghiệp thuộc sở hữu nhà đầu tư nước thành lập Việt Nam, tự quản lý tự chịu trách nhiệm kết hoạt động kinh doanh “Doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước thành lập theo hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam Thời gian hoạt động không 50 năm kể từ ngày cấp giấy phép” Hợp động xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (BOT) Theo điều 12 khoản luật đầu tư nước Việt Nam: “ Hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao văn kí quan có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu tư nước để xây dựng kinh doanh công trình kết cấu hạ tầng thời hạn định, hết thời hạn nhà đầu tư nước chuyển giao không bồi hoàn công trình cho nhà Việt Nam” Hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh văn kí kết quan nhà nước có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu tư nước xây dựng công trình kết cấu hạ tầng Sau xây dựng xong nhà đầu tư nước chuyển giao công trình cho Nhà nước Việt Nam Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu tư kinh doanh thời hạn định để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận hợp lý Hợp đồng xây dựng – chuyển giao (BT) Theo khoản 13 điều luật đầu tư nước Việt Nam: “ Hợp đồng xây dựng chuyển giao hợp đồng kí kết quan Nhà nước có thẩm quyền Việt Nam nhà đầu tư nước để xây dựng kết cấu hạ tầng Sau xây xong nhà đầu tư nước chuyển giao công trình cho nhà nước Việt Nam Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện cho nhà đầu tư nước thực dự án khác để thu hồi vốn đầu tư lợi nhuận hợp lý Vai trò FDI phát triển KCN nói chung Nghị Đại hội đại biểu toàn quốc lần thức XIX Đảng khẳng định: “ kInh tế có vốn đầu tư nước phận cấu thành quan trọng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nước ta, khuyến khích phát triển lâu dài, bình đẳng với thành phần kinh tế khác Thu hút đầu tư trực tiếp nước chủ trương quan trọng góp phần khai thác nguồn lực nước, mở rộng hợp tác kinh tế quốc tế, tạo nên sức mạnh tổng hợp phục vụ nghiệp CNH - HĐH phát triển đất nước” Trong 10 năm qua kể từ ban hành Luật Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam năm 1987, hoạt động đầu tư trực tiếp nước nước ta đạt nhiều thành tựu quan trọng, góp phần tích cực vào việc thực mục tiêu kinh tế – xã hội, vào thắng lợi công đổi mới, đưa nước ta khỏi khủng hoảng kinh tế, tăng cường lực Việt Nam trường quốc tế Đầu tư trực tiếp nước trở thành nguồn vốn quan trọng cho đầu tư phát triển: có tác dụng thúc đảy chuyển dịch cấu theo hướng CNH - HĐH, mở nhiều ngành nghề, sản phẩm mới, nâng cao lực quản lý trình độ công nghệ, mở rộng thị trường xuất khẩu, tạo thêm nhiều việc làm mới, góp phần mở rộng quan hệ đối ngoại chủ động hội nhập kinh tế giới Tuy nhiên, hoạt động đầu tư trực tiếp nước năm qua đa bộc lộ mặt yếu kém, hạn chế Nhận thức quan điểm đầu tư trực tiếp nước chưa thực thống chưa quán triệt đầy đủ cấp, ngành, cấu đầu tư trực tiếp nước có mặt bất hợp lý hiệu tổng thể kinh tế- xã hội hoạt động đầu tư trực tiếp nước chưa cao; môi trường đầu tư chưa hấp dẫn; môi trường kinh tế pháp lý trình hoàn thiện nên chưa đồng bộ; công tác quản lý Nhà nước đầu tư trực tiếp nước mặt yếu kém; thủ tục hành phiền hà; công tác cán nhiều bất cập Nhịp độ tăng trưởng đầu tư trực tiếp nước từ năm 2000 có dấu hiệu phục hồi chưa vững chắc, năm tới Trong đó, cạnh tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước giới khu vực diễn ngày gay gắt, sau khủng hoảng kinh tế khu vực, nhịp độ tăng trưởng kinh tế giới chậm lại, kinh tế khu vực, đối tác đầu tư vào Việt Nam, gặp khó khăn Từ đóng góp quan trọng triển ta nhận thấy rõ vai trò to lớn FDI phát triển KCN nói chung, thể ở: - FDI giúp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế nói chung, mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao lực sản xuất sở sản xuất kinh doanh tạo lực sản xuất số lĩnh vực, thúc đẩy xuất khẩu, giải việc làm - FDI giúp doanh nghiệp sản xuất KCN tiếp nhận thành tựu phát triển khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhờ rút ngắn khoảng cách so với giới Từ giúp doanh nghiệp sản xuất tăng khả cạnh tranh thị trường quốc tế - FDI giúp sử dụng có hiệu lợi đất nước mà trước thực thiếu vốn Từ giúp doanh nghiệp sản xuất KCN tận dụng hết nguồn lực để phát triển sản xuất - FDI tạo điều kiện cho học tập kinh nghiệp quản lý kinh doanh điều kiện kinh tế thị trường nước tiên tiến Kinh nghiệm số nước việc thu hút FDI 3.1 Kinh nghiệm Đài Loan Đài Loan rồng Châu á, trình phát triển kinh tế có thành tựu bật: từ năm 1953 đến năm 1997 bình quân tăng trưởng kinh tế hàng năm 8,7% Trong trình xây dựng phát triển kinh tế, Đài Loan có thời thu hút mạnh vốn đầu tư nước Đầu tư nước vào Đài Loan có đặc điểm sau: - Thương gia nước đầu tư vào Đài Loan có Hoa kiều người nước Ngay từ năm 1952 có Hoa Kiều đến năm 1954 Chính Phủ Đài Loan ban bố “Điều lệ đầu tư nước ngoài” Năm 1955 ban bố “Điều lệ đầu tư Hoa Kiều” Gần nửa kỷ qua, vốn đầu tư nước vào Đài Loan tăng lên nhanh, thập kỷ 70-80 Qua thực tế Đài Loan thấy quan hệ quy mô kinh doanh vốn người nước quy mô đầu tư họ chịu ảnh hưởng đặc điểm kỹ thuật ngành sản xuất, kỹ thuật sản xuất sử dụng mức khống chế cổ phẩn họ Nhà đầu tư nước vào Đài Loan đầu tư mục đích chung thu lợi Những thời kỳ thể khác Nhìn chung, Đài loan có nhiều thuận lợi, hấp dẫn đầu tư, rủi ro, kẻ rủi ro trị - Hai yếu tố tiền lương mức thu nhập quốc dân Đài Loan lợi cho nhà đầu tư Các nhà đầu tư vào Đài Loan vừa lợi dụng hai yếu tố mức độ khác thời kỳ phát triển khác Vốn đầu tư nước có tác động ảnh hưởng số mặt với mức độ khác trình xây dựng phát triển kinh tế Đài Loan - Quá trình phát triển kinh tế Đài Loan không lệ thuộc vào vốn nước Vốn nước bổ sung phần nhỏ nguồn vốn - Năng suất lao động hiệu kinh doanh vốn nước cao nước, sức cạnh tranh cao hơn, có tác động lớn xuất khẩu, tạo việc làm cho Đài Loan 3.2 Kinh nghiệm Trung Quốc Có thể nói Trung Quốc nước đạt thành tựu to lớn việc thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước Chính điều góp phần quan trọng cho phát triển kinh tế Trung Quốc Để đạt thành tựu đó, Đảng Cộng Sản Nhà nước Trung Quốc định thực đẩy nhanh tốc độ cải cách mở cửa với chủ trương, sách, biện pháp nhằm khuyến khích đầu tư trực tiếp nước vào Trung Quốc Đó là: a Mở rộng địa bàn thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước bước, nhiều tầng, hướng Các nhà lãnh đạo Trung Quốc chủ trương mở cửa vùng ven biển nơi có vị trí thuận lợi giao lưu buôn bán quốc tế Từ mở cửa ven biển mở sâu vào nội địa Những bước dần hình thành khinh tế mở cửa nhiều tầng nấc, hướng theo phương châm mơ cửa từ điểm, đến tuyến, đến diện Với bước thận trọng khẩn trương, Trung Quốc tiến hành mở cửa khu vực, việc thành lập đặc khu kinh tế, sau việc mở cửa 14 thành phố ven biển, 13 thành phố ven biên giới nhằm mở rộng thương mại đầu tư vùng biên b Môi trường luật pháp Cho đến Trung Quốc ban hành 500 văn gồm luật pháp quy liên quan đến thương mại đầu tư trực tiếp nước Luật pháp xây dựng nguyên tắc: Bình đẳng có lợi, tôn trọng tập quán quốc tế c Tạo dựng môi trường kinh doanh thuận lợi cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước Chính phủ Trung Quốc thực nhiều sách biện pháp nhiều lĩnh vực để tạo môi trường đầu tư hấp dẫn cho nhà đầu tư nước Các chủ trương, biện pháp hướng vào cải tạo xây dựng sở hạ tầng, thực ưu đãi (như ưu đãi thuế với khu vực đầu tư, ưu đãi thuế theo kỳ hạn kinh doanh ưu đãi thuế tái đầu tư), đa dạng hoá hình thức đầu tư chủ đầu tư, đặc biệt Hoa Hoa Kiều, mở rộng lĩnh vực đầu tư Từ thực tế tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước vào Trung Quốc thời gian qua Chúng ta có rút số học kinh nghiệm: - Mở cửa thu hút đầu tư trực tiếp nước dần bước theo khu vực Thực tư tưởng Đặng Tiểu Bình, Trung Quốc thực mở cửa dần bước theo liệu pháp “ dò đá qua sông”, để trước khó sau, tiến dần bước, giảm bớt rủi ro nên tránh va chạm xã hội lơn phan hoá hai cực nhanh xảy Liên Xô cũ nước Đông Âu thực “liệu pháp xốc” - Phương pháp thu hút công nghệ tiên tiến nước Phương châm “ dùng thị trường đổi lấy công nghệ” Trung Quốc dao hai lưỡi lẽ với phương pháp này, trình độ kỹ thuật Trung Quốc tang thời gian ngắn 10 Chuyển dần từ công nghiệp gia công sang công nghiệp chế biến nguyên liệu nước có sẵn công nghiệp chế tạo nhằm nâng cao giá trị hàm lượng quốc gia sản phẩm, hạn chế thua thiệt hội nhập thị trường quốc tế khu vực c Khuyến khích nhà đầu tư trực tiếp nước từ tất nước vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, nhà đầu tư nước có tiềm lớn tài nắm bắt công nghệ nguồn từ nước công nghiệp phát triển, tiếp tục thu hút nhà đầu tư trực tiếp nước khu vực Có kế hoạch vận động tập đoàn, công ty lớn đầu tư vào Việt Nam Đồng thời, ý đến công ty có quy mô vừa nhỏ, công nghệ đại, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người Việt Nam định cư nước đầu tư nước II Các giải pháp nhằm thu hút FDI vào khu công nghiệp địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh Những giải pháp thân khu công nghiệp 1.1 Quy hoạch tổng thể khu hoạt động sản xuất cho khu cách hợp lý - Ban quản lý khu công nghiệp tham gia ngành chức xây dựng quy hoạch tổng thể khu hoạt động sản xuất khu cách hợp lý - Xem xét đánh giá lại quy hoạch chi tiết khu công nghiệp (so với thực tế) đặc biệt ý quy hoạch bố trí ngành nghề 1.2 Phát triển sở hạ tầng khu công nghiệp Trước mắt cần tập trung nguồn lực đẩy nhanh tốc độ xây dựng hoàn thiện hệ thống sở hạ tầng bên khu công nghiệp có Theo kinh nghiệm Trung Quốc cần có sách khuyến khích đặc biệt (về giá cả, dịch vụ, thuế) nhà đầu tư, đặc 17 biệt nhà đầu tư nước Đầu tư phát triển hệ thống sở hạ tầng khu công nghiệp Kiến nghị UBND TP Hồ Chí Minh nhanh chóng triển khai công trình hạ tầng bên gắn liền với khu công nghiệp như: Đường, cầu, giao thông … Đề nghị Trung ương cho phép TP Hồ Chí Minh giữ lại 50 – 60% nguồn thu khu công nghiệp để sử dụng xây dựng phát triển hạ tầng bên khu công nghiệp Ban quản lý khu công nghiệp cần theo dõi chặt chẽ trình chất lượng xây dựng công trình kết cấu sở hạ tầng đồng thời sớm có tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng công trình sở hạ tầng khu công nghiệp 1.3 Đẩy mạnh công tác xúc tiến vận động đầu tư Sớm thành lập Website khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh mạng Internet nhằm tăng cường khả vận động khuyến khích đầu tư đáp ứng nhu cầu tìm hiểu hoạt động khu công nghiệp địa bàn thành phố Kiến nghị UBND Thành Phố chủ động thành lập phận chuyên trách đảm nhận công việc xúc tiến đầu tư nước nhằm chủ động đa phương hoá đối tác đầu tư nước Ngoài thị trường Châu cần nghiên cứu kỹ lưỡng đối tác đầu tư Tây Âu, Bắc Âu, Mỹ nhằm tranh thủ công nghệ, kỹ thuật nâng cao khả cạnh tranh Ưu tiên cho dự án vừa nhỏ có công nghệ đại Mạnh dạn khuyến khích đầu tư nước sản phẩm dịch vụ mà Việt Nam nhận Ngoài điểm đáng quan tâm thành công nhà doanh nghiệp nước tiến hành hoạt động kinh doanh Việt Nam có tác động quan trọng việc tuyên truyền vận động thu hút đầu tư nước Điều trước tiên thiết thực 18 cần phải đảm bảo môi trường đầu tư thông thoáng, hấp dẫn để nhà đầu tư hoạt động có hiệu Bên cạnh cần tăng cường chủ động hoạt động vận động thu hút đầu tư Sớm xây dựng chương trình xúc tiến đầu tư cho khu công nghiệp xác định rõ thị trường tiềm để từ có giải pháp thích hợp Đồng thời đề nghị phối hợp với phủ thường xuyên tổ chức hội thảo chuyên đề, xúc tiến vận động đầu tư nước 1.4 Hoàn thiện chế độ quản lý cửa Một yếu tố quan trọng khu công nghiệp chế cửa, chế cho phép tinh giản tối đa thủ tục mà nhà đầu tư phải thực Để tiếp tục hoàn thiện chế quản lý cửa Chính phủ, ngành hữu quan cần phải quan tâm giải vấn đề sau: - Cần “pháp lý hoá” chế quản lý “một cửa“ - Tiếp tục thực quy định đ• có phủ nêu quy chế khu công nghiệp – khu chế xuất - Đề nghị tài uỷ quyền cho ban quản lý khu công nghiệp thực văn chấp thuận số vấn đề liên quan trực tiếp đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, đồng thời uỷ quyền cho ban quản lý thực việc quản lý tài doanh nghiệp khu công nghiệp - Kiến nghị lao động thương binh xã hội sớm cải thiện thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước - Xây dựng áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO 9002 dịch vụ hành công nhằm nâng cao lực hiệu hoạt động ban quản lý Thiết lập 19 hệ thống mạng khu công nghiệp ban quản lý nhằm kịp thời trao đổi thông tin cung cấp văn pháp quy, nhu cầu mua hàng, nhu cầu tuyển dụng lao động, báo cáo định kỳ, khai báo hải quan, trả lời thắc mắc doanh nghiệp Trong tương lai TP Hồ Chí Minh phát triển đa dạng loại hình bất động sản công nghiệp Khu phát triển kinh tế kỹ thuật hay đặc khu kinh tế nước làm Những giải pháp nhà nước 2.1 Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước a Xây dựng danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư trực tiếp nước thời kỳ 2001 – 2005 công bố năm 2001, làm sở cho việc vận động xúc tiến đầu tư Các dự án lựa chọn dựa vào danh mục phải có thống trước chủ trương quy hoạch bố trí vốn làm dự án tiền khả thi Các Bộ, ngành, địa phương chủ động xây dựng công bố danh mục dự án kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngành, địa phương sau thống với Bộ kế hoạch đầu tư b Các Bộ, ngành xây dựng điều chỉnh quy hoạch ngành sản phẩm chủ yếu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 2001– 2010 Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2001 – 2005; xác định rõ nhu cầu loại nguồn vốn có vốn đầu tư trực tiếp nước để đạt mục tiêu , sản phẩm đặt kế hoạch 2.2 Tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, chế sách đầu tư trực tiếp nước a Tiếp tục nghiên cứu xây dựng, điều chỉnh, hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư trực tiếp nước ngoài, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước 20 phát triển theo định hướng Chiến lược Phát triển kinh tế – xã hội phù hợp với yêu cầu chủ động hội nhập kinh tế quốc tế b Nghiên cứu, xây dựng hoàn thiện văn pháp luật đầu tư trực tiếp nước theo hướng: - Thiết lập mặt pháp lí chung áp dụng cho đầu tư nước đầu tư trực tiếp nước nhằm tạo môi trường ổn định, bình đẳng cho sản xuất kinh doanh; đồng thời áp dụng số quy định điều kiện đầu tư ưu đãi phù hợp với đối tượng, lĩnh vực thời kỳ - Đa dạng hoá hình thức đầu tư trực tiếp nước để khai thác thêm kênh thu hút đầu tư mới; nghiên cứu thực hình thức thí điểm đầu tư công ty hợp danh, công ty quản lí vốn; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 103/1999/NĐ-CP ngày 10 tháng năm 1999 Chính phủ giao, bán, khoán, mua, nhận khoán kinh doanh, quản lý, thuê doanh nghiệp nước, nghiên cứu mô hình kinh tế mở - Mở rộng lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước phù hợp với cam kết trình chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam định cư nước nhà đầu tư trực tiếp nước tham gia đầu tư Việt Nam; xây dựng chế để doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước xây dựng, kinh doanh nhà xây dựng, kinh doanh phát triển khu đô thị mới; khuyến khích đầu tư lĩnh vực dịch vụ khoa học, công nghệ dịch vụ thông tin, chuyển giao công nghệ, phát triển nguồn nhân lực; bước mở rộng khả hợp tác đầu tư lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch Trong năm 2001 cần thực số công việc cấp bách sau: 21 - Xây dựng Đề án mở rộng lĩnh vực thu hút đầu tư trực tiếp nước sở tổng kết, đánh giá lĩnh vực cho phép đầu tư trực tiếp nước làm thí điểm, lĩnh vực mà thời gian qua có chủ trương không cấp giấy phép hạn chế cấp giấy phép đầu tư; điều chỉnh danh mục sản phẩm phải đảm bảo tỉ lệ xuất 80% Căn đề án quy định hành, nhà nước đầu tư chủ động lựa chọn dự án đầu tư theo quy định điều 3, Nghị định số 24/2000/NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2000 Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật đầu tư nước Việt Nam Các quan quản lý nhà nước không tự ý đặt hạn chế khác đầu tư trực tiếp nước - Xây dựng Quy chế thực thí điểm việc chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp đăng ký thị trường chứng khoán - Nghiên cứu sửa đổi quy định cụ thể thời hạn đàm phán dự án BOT số trường hợp cần thiết - Ban hành quy định việc cho phép nhà đầu tư trực tiếp nước đầu tư vào dịch vụ nhập khẩu, dịch vụ phân phối nước theo tinh thần nghị định số 24/2000NĐ-CP ngày 31 tháng năm 2000 Chính phủ Thu hẹp danh mục hàng hoá không thuộc đối tượng doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước mua để xuất - Nghiên cứu bổ sung sửa đổi nghị định số 60/CP Chính phủ ngày 05 tháng năm 1994 quyền sở hữu nhà quyền sử dụng đất đô thị Nghị định số 61/CP ngày 15 tháng năm 1994 Chính phủ mua bán kinh doanh nhà phù hợp với quy định luật dân luật sửa đổi, bổ sung số điều luật đất đai ; ban hành Nghị định 22 Chính phủ quy định cụ thể người Việt Nam định cư nước có dự án đầu tư thường trú Việt Nam mua nhà c Tiếp tục thực lộ trình giảm chi phí đầu tư tiến tới chế độ giá bán áp dụng thống cho đầu tư nước đầu tư trực tiếp nước theo Quyết định số 53/1999/QĐ-TTG ngày 26 tháng năm 1999 Thủ tướng phủ Trong năm 2001, thống áp dụng phí đăng kiểm phương tiện giới, phí cảng biển, phí quảng cáo phương tiện thông tin đại chúng, phí thăm quan di tích văn hóa, lịch sử, cách mạng Hoàn thành trước tháng năm 2002 việc hoàn trả doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước số vốn hợp thức, thực tế mà doanh nghiệp bỏ để xây dựng công trình điện hàng rào d Đổi hoàn thiện sách tiền tệ liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước theo hướng tiếp tục giảm dần, tiến tới xoá bỏ việc bắt buộc kết hối ngoại tệ có đủ điều kiện Sử dụng linh hoạt có hiệu công cụ, sách tiền tệ tỉ giá , lãi suất theo nguyên tắc thị trường có quản lý vĩ mô Nhà nước Trong năm 2001, ban hành sách khuyến khích hoạt động quỹ đầu tư nước hoạt động Việt Nam; sớm áp dụng quy định việc kê khai nộp thuế, kết thúc năm tài vào kết kiểm toán độc lập để toán thuế; quan thuế kiểm tra lại trường hợp cần thiết e Giải kịp thời khó khăn, vướng mắc đất đai , giải phóng mặt để đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án Thí điểm việc cho phép tư nhân nước đ• cấp 23 quyền sử dụng lâu dài cho nhà đầu tư trực tiếp nước thuê lại đất thời gian cấp quyền sử dụng đất Nghiên cưú sách giải yêu cầu doanh nghiệp nước đầu tư thực dự án lớn Việt Nam cần chấp giá trị quyền sử dụng đất giao cho thuê dài hạn để vay vốn tổ chức tín dụng hoạt động nước trường hợp tổ chức tín dụng Việt Nam khả đáp ứng nhu cầu vốn Trong năm 2001, cần thực vấn đề cấp bách sau: - Đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo thuận lợi cho việc triển khai dự án đầu tư trực tiếp nước Uỷ ban nhân dân địa phương kiên tổ chức cưỡng chế thực giải phóng mặt trường hợp đối xử theo theo sách quy định nhà nước không chấp hành - Ban hành văn hướng dẫn việc cấp chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp hoạt động khu công nghiệp, khu chế xuất… - Ban hành văn hướng dẫn việc xử lí trách nhiệm nghĩa vụ bên đất góp vốn vào liên doanh trường hợp doanh nghiệp chuyển đổi hình thức đầu tư bị phá sản giải thể trước thời hạn 2.3 Nâng cao hiệu quản lí nhà nước a Các quan cấp Giấy phép đầu tư phải thường xuyên rà soát , phân loại dự án đầu tư trực tiếp nước cấp Giấy phép đầu tư để có biện pháp thích hợp , kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước Đối với doanh nghiệp vào sản xuất , kinh doanh , Bộ , ngành uỷ ban nhân dân cấp tỉnh , phạm vi thẩm quyền , cần động viên khen thưởng kịp thời để 24 khuyến khích doanh nghiệp hoạt động tốt tiếp tục phát triển , đồng thời cần có biện pháp thích hợp để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp , đặc biệt vấn đề liên quan đến thị trường tiêu thụ sản phẩm , nghĩa vụ thuế Đối với dự án triển khai thực , Bộ , ngành uỷ ban nhân dân cấp tỉnh tích cực hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn , khâu đền bù , giải phóng mặt để nhanh chóng hoàn thành xây dựng , đưa doanh nghiệp vào sản xuất kinh doanh Đối với dự án chưa triển khai , song xét thấy có khả thực , cần thúc đẩy việc triển khai khoảng thời gian định giải vướng mắc , kể việc điều chỉnh mục tiêu quy mô hoạt động dự án Đối với dự án chưa triển khai triển vọng thực , kiên thu hồi giấy phép đầu tư , giành địa điểm cho nhà đầu tư khác Trong quý I năm 2001, Thủ tướng Chính phủ xem xét kết bước đầu việc rà soát , xử lí dự án đầu tư nước cấp phép đầu tư b Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập khu công nghiệp ( KCN ) đánh giá tình hình triển khai KCN có định thành lập ; Bộ kế hoạch đầu tư trình Thủ tướng phủ tháng 10 năm 2001 phương án dừng dãn tiến độ xây dựng khu công nghiệp không đủ tính khả thi Trong năm 2001 , bổ sung , sửa đổi quy chế khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ cao ban hành kèm theo nghị định số 36CP ngày 24 tháng năm 1997 Chính phủ theo hướng : thu hẹp khoảng cách tiến tới thống chế sách đầu tư nước đầu tư trực tiếp nước khu công nghiệp ; bổ sung mô hình 25 khu công nghiệp nhỏ phục vụ cho việc phát triển ngành nghề nông thôn chỉnh trang đô thị ; điều chỉnh chế sách đầu tư phát triển hạ tầng hàng rào ; tách việc cho thuê đất nguyên thổ kinh doanh hạ tầng c Tiếp tục thực chủ trương phân cấp quản lý nhà nước đầu tư trực tiếp nước cho uỷ ban nhân dân cấp tỉnh sở đảm bảo nguyên tắc tập trung thống quản lý quy hoạch, cấu, sách chế, trọng phân cấp quản lý nhà nước hoạt động sau giấy phép dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng cường hướng dẫn, kiểm tra Bộ, ngành, Trung ương Có chế xử lí nghiêm khắc trường hợp vi phạm luật pháp, sách, quy hoạch việc thực chủ trương phân cấp quản lí nhà nước đầu tư trực tiếp nước ngoài, kể việc chấm dứt hiệu lực Giấy phép đầu tư cấp sai quy định 2.4 Cải tiến thủ tục hành Đẩy mạnh cải cách hành liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước Nghiên cưú xây dựng chế quản lý tổ chức quản lí theo hướng cửa, đầu mối Trung ương địa phương để tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư trực tiếp nước Để tạo bước chuyển thủ tục hành năm 2001 cần thực giải pháp sau: - Tăng cường phối hợp chặt chẽ quan quản lý nhà nước Trung ương địa phương quản lí hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài, phân định rõ quyền hạn, trách nhiệm quan việc giải vấn đề phát sinh, thực chế độ giao ban định kỳ Bộ, ngành Trung ương với địa phương có nhiều dự án đầu tư 26 trực tiếp nước ngoài, trì thường xuyên việc tiếp xúc trực tiếp quan quản lí nhà nước với nhà đầu tư trực tiếp nước - Cải tiến thủ tục hành liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước theo hướng tiếp tục đơn giản hoá việc cấp phép đầu tư, mở rộng phạm vi dự án thuộc diện đăng ký cấp phép đầu tư Lập tổ công tác liên ngành Bộ kế hoạch đầu tư chủ trì để rà soát có hệ thống tất loại giấy phép, quy định liên quan đến việc hoạt động đầu tư trực tiếp nước sở có kiến nghị bãi bỏ loại giấy phép, quy định không cần thiết hoạt động đầu tư nước - Các Bộ, ngành, địa phương quy định rõ ràng công khai thủ tục hành chính, đơn giản hoá giảm bớt thủ tục không cần thiết, kiên sử lí nghiêm khắc trường hợp sách nhiễu, cửa quyền tiêu cực vô trách nhiệm cán công quyền 2.5 Đẩy mạnh vận động xúc tiến đầu tư a Đổi nội dung phương thức vận động , xúc tiến đầu tư, triển khai chương trình xúc tiến theo ngành, lĩnh vực, địa bàn với dự án đối tác cụ thể, hướng vào đối tác nước có tiềm lực tài công nghệ nguồn vào danh mục dự án quốc gia kêu gọi đầu tư trực tiếp nước ngoài, chuẩn bị kỹ số dự án đầu tư quan trọng, lựa chọn, mời vài tập đoàn lớn ngành, lĩnh vực vào để đàm phán, tham gia đầu tư vào dự án b Chú trọng xúc tiến đầu tư để thu hút dự án đầu tư trực tiếp nước hoạt động hỗ trợ nhà đầu tư để triển khai hiệu dự án đầu tư trực tiếp nước hoạt động thuận lợi Biểu dương, khen thưởng kịp thời doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp nước có thành tích suất sắc kinh doanh, có đóng góp thiết thực vào xây 27 dựng đất nước Đồng thời phê phán, xử lí nghiêm trường hợp vi phạm luật pháp Việt Nam - Đa dạng hoá hoạt động xúc tiến đầu tư thông qua hoạt động đối ngoại nhà lãnh đạo Đảng Nhà nước, diễn đàn quốc tế hoạt động hợp tác xúc tiến đầu tư khuôn khổ hợp tác AIA, ASEAN, ASEM , hội thảo đầu tư nước, sử dụng tổng hợp phương tiện xúc tiến đầu tư qua truyền thông đại chúng , qua mạng Internet, xúc tiến trực tiếp… - Đẩy mạnh việc tuyên truyền giới thiệu hoạt động đầu tư trực tiếp nước để tạo hình ảnh mơí Việt Nam, tạo đánh giá thống đầu tư nước dư luận xã hội - Các quan đại diện ngoại giao – thương mại Việt Nam có trách nhiệm làm tốt việc đầu tư vào Việt Nam, bố trí cán làm công tác xúc tiến đầu tư số địa bàn trọng điểm Tăng cường cán làm công tác xúc tiến đầu tư Bộ, ngành, địa phương - Bố trí nguồn tài cho hoạt động xúc tiến đầu tư kinh phí ngân sách chi thường xuyên hàng năm Bộ, ngành, địa phương - Tăng cường công tác nghiên cứu tình hình kinh tế, thị trường đầu tư, sách đầu tư nước nước, tập đoàn công ty lớn để có sách thu hút đầu tư phù hợp, nghiên cứu luật pháp, sách, biện pháp thu hút đầu tư trực tiếp nước nước khu vực để kịp thời có đối sách thích hợp - Xây dựng, hoàn thiện hệ thống thông tin đầu tư trực tiếp nước làm sở cho việc hoạch định sách, quản lí hoạt động đầu tư trực tiếp nước mở rộng tuyên truyền đối ngoại nước sở thông tin đại Xây dựng dựa vào hoạt động 28 trang Web đầu tư trực tiếp nước để phục vụ cho việc cung cấp thông tin cập nhật chủ trương, sách pháp luật đầu tư, giới thiệu dự án kêu gọi đầu tư, biểu dương dự án thành công … 2.6 Công tác cán đào tạo Chú trọng tăng cường công tác cán đào tạo cán bộ, công nhân kỹ thuật làm việc khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước Trong năm 2001 phải hoàn thành đề án sau: - Xây dựng quy chế cán Việt Nam tham gia hội đồng quản trị quản lí doanh nghiệp liên doanh, quy định tiêu chuẩn tuyển chọn trị, chuyên môn nghiệp vụ trách nhiệm, nghĩa vụ trách nhiệm cán làm việc công ty đầu tư trực tiếp nước - Xây dựng đề án tổ chức đào tạo theo nhiều hình thức cán làm công tác đầu tư trực tiếp nước , tổ chức thường xuyên việc tập huấn chuyên môn nghiệp vụ luật pháp cho cán Việt Nam làm việc doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước - Xây dựng đề án tổ chức đào tạo công nhân lành nghề làm việc cho doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài, trước hết phục vụ cho khu công nghiệp lớn Kết luận Tóm lại, thực tiễn 10 năm qua FDI góp phần quan trọng vào việc thực mục tiêu kinh tế, xã hội theo xu hướng đổi mới, mở cửa hội nhập TP Hồ Chí Minh 29 Việc thu hút vốn FDI vào khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh đạt kết đáng kể góp phần vào phát triển khu công nghiệp từ thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế TP Hồ Chí Minh Tuy nhiên bên cạnh thành tựu đạt việc thu hút FDI vào khu công nghiệp tồn hạn chế cần phải khắc phục để tăng nhanh tốc độ phát triển kinh tế TP Hồ Chí Minh xứng đáng với tiềm thành phố trung tâm kinh tế nước danh mục tài liệu tham khảo Th.S Vương Đức Tuấn Đầu tư trực tiếp nước với phát triển kinh tế nước ta TCKTPT số 65 - 2002 Th.S Lê Ngọc Mỹ Đầu tư trực tiếp nước Việt Nam thành tựu hạn chế TCKTPT số 43 - 2001 TS Đỗ Đức Bình Đầu tư trực tiếp nước Trung Quốc thực trạng số học kinh nghiệm TCKTPT số 48 - 2001 Ngô Thế Bắc - KCX - KCN Việt Nam TCKTPT số -2001 TS Trần Hoàn Ngân, Th S Trần Công Kha Chiến lược phát triển khu chế xuất khu công nghiệp thành phố HCM TCPTKT số tháng -2002 30 Nguyễn Chân Chung KCX - KCN đòn bẩy đưa kinh tế thành phố HCM phát triển báo thương mại số - 2000 Trần ngọc Hưng hoàn thành sách thu hút đầu tư phát triển KCN Việt Nam TCKT dự báo số -2001 Thu hút đầu tư trực tiếp nước địa bàn thành phố HCM Trần Ngọc Hiệp TCPTKT số 130 -2001 Nghị Chính phủ só 09/2001/NQ - CP ngày 28 tháng năm 2001 tăng cường thu hút nâng cao hiệu đầu tư trực tiếp nước thời kỳ 2001 -2005 10 Giáo trình lập dự án - Đại học kinh tế quốc dân 11.Giáo trình kinh doanh quốc tế - Đại học Kinh tế Quốc dân Các từ viết tắt Khu công nghiệp - khu chế xuất: KCN - KCX Thành phố Hồ Chí Minh: TPHCM Đầu tư trực tiếp nước ngoài: FDI 31 [...]... lại 50 – 60% các nguồn thu trong các khu công nghiệp để sử dụng xây dựng phát triển hạ tầng bên ngoài các khu công nghiệp Ban quản lý khu công nghiệp cần theo dõi chặt chẽ quá trình và chất lượng xây dựng các công trình kết cấu cơ sở hạ tầng đồng thời sớm có tiêu chuẩn, quy phạm xây dựng đối với các công trình cơ sở hạ tầng khu công nghiệp 1.3 Đẩy mạnh công tác xúc tiến vận động đầu tư Sớm thành lập Website... nhập kinh tế quốc tế Từng bước mở thị trường bất động sản cho người Việt Nam định cư nước ngoài và nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài tham gia đầu tư tại Việt Nam; xây dựng cơ chế để doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài được xây dựng, kinh doanh nhà và xây dựng, kinh doanh phát triển khu đô thị mới; khuyến khích đầu tư trong các lĩnh vực dịch vụ khoa học, công nghệ dịch vụ thông tin, chuyển giao công. .. hội nhập thị trường quốc tế và khu vực c Khuyến khích các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài từ tất cả các nước và vùng lãnh thổ đầu tư vào Việt Nam, nhất là các nhà đầu tư nước ngoài có tiềm năng lớn về tài chính và nắm bắt công nghệ nguồn từ các nước công nghiệp phát triển, tiếp tục thu hút các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài ở khu vực Có kế hoạch vận động các tập đoàn, công ty lớn đầu tư vào Việt Nam... đến các công ty có quy mô vừa và nhỏ, nhưng công nghệ hiện đại, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người Việt Nam định cư ở nước ngoài đầu tư về nước II Các giải pháp nhằm thu hút FDI vào các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 1 Những giải pháp của bản thân các khu công nghiệp 1.1 Quy hoạch tổng thể các khu và hoạt động sản xuất cho mỗi khu một cách hợp lý - Ban quản lý các khu công nghiệp. .. tác xúc tiến đầu tư ở một số địa bàn trọng điểm Tăng cường cán bộ làm công tác xúc tiến đầu tư ở các Bộ, ngành, địa phương - Bố trí nguồn tài chính cho hoạt động xúc tiến đầu tư trong kinh phí ngân sách chi thường xuyên hàng năm của các Bộ, ngành, địa phương - Tăng cường công tác nghiên cứu tình hình kinh tế, thị trường đầu tư, chính sách đầu tư ra nước ngoài của các nước, tập đoàn và công ty lớn để... đó vào để đàm phán, tham gia đầu tư vào các dự án b Chú trọng cả xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài mới và các hoạt động hỗ trợ các nhà đầu tư để triển khai hiệu quả các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động thuận lợi Biểu dương, khen thưởng kịp thời các doanh nghiệp, nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài có thành tích suất sắc trong kinh doanh, có đóng góp thiết thực vào. .. án đầu tư nước ngoài với vốn đầu tư là 850 triệu USD chiếm 67,78% tổng số vốn của các dự án đầu tư nước ngoài) Các ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhiều nhất là ngành dệt may da dày; vốn đầu tư là 270 triệu USD chiếm 28,53% tổng vốn đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài Ngành điện, điện tử vốn đầu tư 238 triệu USD chiếm 19% tổng vốn đầu tư của các dự án đầu tư nước ngoài Riêng trong 4 tháng đầu. .. lập Website về khu công nghiệp TP Hồ Chí Minh trên mạng Internet nhằm tăng cường khả năng vận động khuyến khích đầu tư và đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về hoạt động của các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Kiến nghị UBND Thành Phố chủ động thành lập các bộ phận chuyên trách đảm nhận công việc xúc tiến đầu tư ở nước ngoài nhằm chủ động đa phương hoá các đối tác đầu tư nước ngoài Ngoài các thị trường ở... phép đầu tư b Kiểm soát chặt chẽ việc thành lập mới các khu công nghiệp ( KCN ) và đánh giá tình hình triển khai các KCN đã có quyết định thành lập ; Bộ kế hoạch và đầu tư trình Thủ tư ng chính phủ trong tháng 10 năm 2001 phương án dừng hoặc dãn tiến độ xây dựng đối với các khu công nghiệp không đủ tính khả thi Trong năm 2001 , bổ sung , sửa đổi quy chế các khu công nghiệp, khu chế xuất khu công nghệ... 30.4.2002 các KCN Tp HCM đã thu hút được 617 dự án đầu tư (chỉ tính những dự án đầu tư còn hiệu lực trong đó có 288 dự án có vốn đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư là 1.254 tỷ USD Vốn đầu tư bình quân mỗi dự án đầu tư nước ngoài đạt 4,35 triệu USD Như vậy, so với cùng kỳ năm 2001 vốn đầu tư bình quân mỗi dự án đầu tư nước ngoài tăng 2,6% Trong tổng số các dự án đầu tư nước ngoài, riêng 2 khu Tân Thuận
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng Tp. HCM thành một Đô thị kinh tế trọng điểm thông qua tăng cường đầu tư vào các Khu công nghiệp, Xây dựng Tp. HCM thành một Đô thị kinh tế trọng điểm thông qua tăng cường đầu tư vào các Khu công nghiệp, Xây dựng Tp. HCM thành một Đô thị kinh tế trọng điểm thông qua tăng cường đầu tư vào các Khu công nghiệp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay