Luận văn tốt nghiệp: Phát triển thị trường lao động tại Hà Nội

68 180 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 16:11

Lời mở đầu Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Trong khoảng 20 năm phát triển kinh tế thị trường Việt Nam, việc phát triển thị trường lao động chưa quan tâm xứng đáng Theo quan điểm kinh tế trị Mác – Lênin muốn phát triển kinh tế thị trường cần phải phát triển loại thị trường như: thị trường vốn, thị trường khoa học công nghệ… thị trường lao động Như nói thị trường lao động yếu tố cấu thành yếu tố quan trọng để phát triển kinh tế thị trường Tuy nhiên đường xây dựng kinh tế thị trường Việt Nam nói chung Hà Nội nói riêng thị trường lao động với tư cách yếu tố cấu thành thị trường yếu tố sản xuất có nhiều thành tựu nhìn chung chưa đạt hiệu cao thành kiến mang tính nhận thức hàng hóa sức lao động sau thời gian dài thực chế kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu, bao cấp Việc coi sức lao động hàng hóa để mua – bán chưa thực thông suốt quần chúng nhân dân mọt phận lãnh đạo Nhà nước có tác động định gây ảnh hưởng đến việc phân bổ lao động Vì vậy, suốt thời gian dài việc sử dụng lao động không phản ánh thật cân cung cầu lao động Thêm vào có nhiều người quan niệm làm việc quan Nhà nước quan thuộc thành phần kinh tế tập thể coi có việc làm Vì suốt thời gian dài thị trường lao động phi Nhà nước bị đóng băng, chỗ thừa lao động, chỗ lại thiếu lao động trầm trọng, người lao động không công bằng… làm ảnh hưởng to lớn kinh tế Người lao động lao động nước Đài Loan, Singgapo, Hồng Kông, Hàn Quốc…bị bóc lột sức lao động, đánh đập vấn đề nhức nhối nan giải Tuy nhiên, vài năm gần đây, trước tình hình kinh tế - trị nước có nhiều biến chuyển biến tích cực việc phát triển thị trường lao động nước ta nói chung Hà Nội nói riêng mối quan tâm Đảng, Nhà nước quần chúng nhân dân lao động Thị trường lao động không tồn giấy tờ mà tất Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 người công nhận Sức lao động dần coi hàng hóa, điều thể qua việc công nhận quyền tự tìm việc người lao động quyền tự thuê mướn lao động người sử dụng lao động Thực tế năm gần đây, thị trường lao động tồn nhiều yếu kém, tác động việc tăng nhanh dân số hậu việc giáo dục định hướng việc làm quần chúng nhân dân nhiều sai lầm khiến cho thị trường lao động gặp nhiều khó khăn trình phát triển hoàn thiện Vì thất nghiệp việc làm mối quan tâm nhà hoạch định sách nhân dân lao động Sau thời gian dài dân số tăng nhanh, phải đối mặt với vần đề thừa lao động Tuy nhiên lại có tượng thiếu hụt lao động số ngành nghề Không có mà chất lượng lao động vấn đề đáng quan tâm Do tính cấp thiết giải việc làm cho thành phố Hà Nội nên tác giả chọn đề tài: “Phát triển thị trường lao động Hà Nội” làm đề tài nghiên cứu khóa luận tốt nghiệp Tình hình nghiên cứu Phát triển thị trường lao động vấn đề không mới, từ lâu thu hút quan tâm rộng rãi nhà nghiên cứu liên quan đến đề tài Các công trình công bố như: Nolwen Henaff, Jean – Yves Martin, Lao động việc làm nguồn nhân lực Việt Nam 15 năm đổi mới, NXB Thế giới, 2004 TS Nguyễn Thị Thơm: Thị trường lao động Việt Nam: thực trạng giải pháp, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2006 TSKH Phạm Đức Chính: Thị trường lao động: sở lý luận thực tiễn Việt Nam, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2005 TS Nguyễn Hữu Dũng: Thị trường lao động định hướng nghề cho niên, NXB Lao động xã hội, năm 2005 Thực trạng lao động việc làm Việt Nam, NXB Lao động xã hội, năm 2001 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu Trên sở khảo sát, nghiên cứu, tìm hiểu đặc điểm, thực trạng thị trường lao động Hà Nội đưa giải pháp nhằm phát triển nguồn lao động có trình độ cao, lao động lành nghề đầy đủ lực Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 phẩm chất xây dựng ngày hoàn thiện thị trường lao động Hà Nội nói riêng Việt Nam nói chung Để đạt mục đích nghiên cứu đề tài luận văn tập trung giải nhiệm vụ sau đây: Cơ sở lý luận thực tiễn phát triển thị trường lao động Đánh giá thực trạng phát triển thị trường lao động thành phố Hà Nội thời gian qua Đề phương hướng giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động Hà Nội tới năm 2015 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Trong khuôn khổ đề tài khóa luận tốt nghiệp đại học, em nghiên cứu vấn đề phát triển thị trường lao động phạm vi thành phố Hà Nội từ năm 2001 đến năm 2007 đề giải pháp phát triển đến năm 2015 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu * Cơ sở lý luận Đề tài nghiên cứu dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác – Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh quan điểm Đảng, Nhà nước, nghị quyết, chủ trương, sách Đảng thành phố hà Nội vấn đề phát triển nguồn lao động Kế thừa, tiếp thu có chọn lọc tư tưởng, quan niệm nhà khoa, tác giả trước vấn đề * Phương pháp nghiên cứu Đề tài nghiên cứu sử dụng phương pháp luận vật biện chứng vật lịch sử, phương pháp phân tích, tổng hợp, thống kê tính toán kết hợp với phương pháp tổng kết thực tiễn nhằm rút kết luận hữu ích góp phần làm sáng tỏ vấn đề cần nghiên cứu Các kết luận khảo nghiệm hai phương diện lý uận thực tiễn Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận, luận văn kết cấu thành chương: Chương I: Khái quát thị trường lao động Chương II: Thực trạng phát triển thị trường lao động thành phố Hà Nội thời gian qua Chương III Phương hướng, giải pháp phát triển thị trường lao động thành phố hà Nội giai đoạn từ năm 2007 đến năm 2015 Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 CHƯƠNG I KHÁI QUÁT VỀ THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG 1.1.Thị trường lao động nhân tố ảnh hưởng đến thị trường lao động 1.1.1 Bản chất đặc điểm thị trường lao động 1.1.1.1 Khái niệm thị trường lao động Thị trường lao động phạm trù kinh tế - xã hội, bao gồm chế xã hội tiến triển riêng biệt thực đồng quan hệ lao động xã hội xác định thúc đẩy việc xác lập tuân theo cân quyền lợi người lao động, chủ doanh nghiệp Nhà nước Thị trường lao động thành phần cấu thành phức tạp tách rời kinh tế thị trường Tuy nhiên, có nhiều cách hiều khác chất thị trường lao động Dưới số cách tiếp cận bản: Theo Adam Smith: “ thị trường lao động không gian trao đổi dịch vụ lao động bên người mua dịch vụ lao động với bên người bán dịch vụ lao động” Như theo định nghĩa đối tượng để trao đổi thị trường dịch vụ lao động Theo David Berg: “ thị trường tập hợp thỏa thuận, người mua người bán trao đổi với loại hàng hóa dịch vụ đó” Như vậy, theo ông thị trường không bó hẹp không gian định mà đâu có trao đổi thỏa thuận mua bán hàng hóa có thị trường Thị trường lao động thỏa thuận trao đổi hàng hóa sức lao động bên người sở hữu sức lao động bên người cần thuê sức lao động Theo Mác: “ Lao động xuất sau tiến hành mua – bán sức lao động thị trường thông qua hoạt động mua – bán sức lao động” Như mà người ta mua – bán sức lao động lao động Những phân tích Mác nhằm phơi bày chất bóc lột Chủ nghĩa tư Theo Tổ chức Lao Động Quốc Tế ILO thì: “ Thị trường lao động thị trường có dịch vụ lao động mua bán thông qua Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 trình để xác định mức độ có việc làm lao động, mức độ tiền công” Theo quan điểm Đảng đề đại hội Đảng IX thì: Thị trường lao động nơi mua bán dịch vụ người lao động, thực chất mua bán sức lao động phạm vi định Như vậy, có nhiều quan niệm khác thị trường lao động khóa luận thị trường lao động hiểu là: “ thị trường lao động môi trường thực quan hệ mua – bán sức lao động thông qua hình thức thỏa thuận tiền công điều kiện lao động” Lao động phạm trù trừu tượng cân, đo, đếm Vì vậy, hàng hóa thị trường sức lao động Thị trường lao động khác thị trường hàng hóa Về chất, thị trường lao động thị trường sức lao động điều kiện lao động quan hệ lao động cụ thể Thị trường lao động cấu thành ba phận: cung, cầu giá sức lao động Cung sức lao động tổng nguồn sức lao động người lao động tự nguyện đem tham dự vào trình tái sản xuất xã hội Từ khía cạnh thực tiễn, cung sức lao động hiểu cung lao động, tính khối lượng người lao động ( số lượng, chất lượng cấu lực lượng lao động ) tham gia vào thị trường lao động thời gian định Cung lao động bao gồm cung tiềm năng, cung thực tế cung hiệu dụng lao động Cung tiềm lao động: bao gồm tất người từ đủ 15 tuổi trở lên làm việc người thất nghiệp, người độ tuổi lao động, có khả lao động, người học, người làm nội trợ nhu cầu lao động tình trạng khác Cung thực tế lao động: bao gồm người từ đủ 15 tuổi trở lên làm việc người thất nghiệp Cung thực tế lao động lực lượng lao động xã hội hay dân số hoạt động kinh tế Cung hiệu dụng lao động người làm thuê tìm việc làm thuê Cầu sức lao động nhu cầu sức lao động quốc gia, địa phương, ngành, doanh nghiệp… khoảng thời gian Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 định Nhu cầu thể qua khả người thuê mướn lao động thị trường lao động gồm: số chỗ làm việc có có Trên thực tế, cầu sức lao động hiểu cầu lao động Cầu lao động bao gồm: cầu tiềm năng, cầu thực tế cầu hiệu dụng lao động Cầu tiềm lao động: số lao động tương ứng với tổng số việc làm có được, sau tính đến yếu tố ảnh hưởng đến tạo việc làm tương lai như: vốn, đất, tư liệu sản xuất, công nghệ… Cầu thực tế lao động: nhu cầu thực tế cần sử dụng lao động thời điểm định, bao gồm chỗ việc làm lấp đầy chỗ làm việc trống Cầu hiệu dụng lao động số chỗ làm việc trống có nhu cầu thuê mướn lao động Giá sức lao động, chất biểu tiền giá trị hàng hóa sức lao động Giá trị hàng hóa sức lao động giá trị tư liệu sinh hoạt mà sức lao động cần để sản xuất, trì phát triển quy định Số tiền chi trả cho tư liệu sinh hoạt tạo thành giá hàng hóa sức lao động Giá hàng hóa sức lao động thể dạng tiền công, tiền lương chịu tác động quy luật cung cầu, chịu ảnh hưởng nhiều yếu tố khác biệt như: suất lao động, trình độ người lao động điều kiện làm việc Tiền công, tiền lương, trình độ người lao động, điều kiện làm việc xác lập hợp đồng lao động ký kết hai bên: người lao động người sử dụng lao động Những yếu tố xác lập nhờ chế tương tác quan hệ lao động, chế hai bên ( người lao động người sử dụng lao động ); chế ba bên ( người lao động, người sử dụng lao động Chính phủ ) 1.1.1.2 Nhận thức thị trường lao động Việt Nam a Trước đổi mới: Trong thời kỳ kinh tế vận hành theo mô hình kế hoạch hóa tập trung, lao động không coi loại hàng hóa đặc biệt, không Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 mua, bán, trao đổi thị trường thị trường lao động theo nghĩa Trong khu vực kinh tế Nhà nước, quan hệ lao động tồn hình thức chủ yếu quan hệ trực tiếp Nhà nước người lao động Nhà nước tuyển lao động theo chế độ biến chế suốt đời Các yếu tố trao đổi lao động quan hệ cung cầu giá lao động quan hệ thị trường mà quan hệ mệnh lệnh hành Các mối quan hệ không dựa nguyên tắc thị trường mà hoàn toàn bị chi phối mệnh lệnh hành Tiền lương, tiền công không coi giá sức lao động Nhà nước trực tiếp trả lương chế độ khác cho người lao động tùy thuộc vào khả ngân sách Nhà nước Nhà nước thực sách “ người có việc làm” với mức tiền lương thấp dựa nguyên tắc phân phối bình quân Vấn đề thất nghiệp không đặt ra, thiếu việc làm toàn hệ thống kinh tế - xã hội phổ biến Sự di chuyển lao động vùng, ngành hoàn toàn Nhà nước định đoạt Việc di chuyển lao động gắn liền với thủ tục hành chính, chế độ hộ tịch, hộ phức tạp Luồng di chuyển vùng nông thôn từ nông thôn thành thị hoàn oàn bị phụ thuộc vào chương trình, kế hoạch Nhà nước Sự di chuyển lao động từ nước nước diễn khuôn khổ hiệp định hay nghị định thư mà Chính Phủ ký với nước ngoài, chủ yếu nước khối SEV Các quan hệ lao động thời kỳ chịu tác động chế kinh tế kế hoạch tập trung, hạn chế nghiêm trọng phân bổ nguồn lực lao động Yếu tố quan trọng xã hội không phát huy cách đầy đủ b Sau đổi ( từ 1986 đến ) Chính sách giao đất cho hộ nông dân theo Nghị 10 Bộ Chính trị năm 1988 thực giải phóng lực lượng sản xuất nông nghiệp, mở thời kỳ phân bố sử dụng lao động hợp lý khu vực nông nghiệp nông thôn Các sách cải cách lĩnh vực công nghiệp, thương mại năm 80 đầu năm 90 kỷ trước rộng quyền tự chủ doanh nghiệp Nhà nước, giảm biên Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 chế… làm giảm lao động khu vực Nhà nước, hình thành lực lượng lao động thị trường Từ đầu năm 90, khu vực kinh tế tư nhân khuyến khích phát triển Số lượng doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân tăng lên nhanh chóng Một phận lớn lao động thu hút vào khu vực kinh tế động Đây yếu tố thúc đẩy hình thành phát triển thị trường lao động nước ta Lần nghị hội nghị Trung ương khóa VI đưa thuật ngữ: “ thị trường lao động” Các sách đổi kinh tế theo hướng thị trường từ cuối năm 80 làm xuất cấu trúc thị trường lao động Từ yếu tố thị trường lao động bắt đầu tạo lập theo chế thị trường Từ đầu năm 90, loạt sách tạo môi trường thể chế thúc đẩy hình thành thị trường lao động nước ta Hiến pháp năm 1992 thừa nhận tồn thị trường lao động, khẳng định rõ quyền công dân việc lựa chọn hình thức nơi làm việc hợp pháp Nhà nước thừa nhận lao động loại hàng hóa đặc biệt trao đổi thị trường Cải cách tiền lương năm 1993 xác định yếu tố thị trường sở giá lao động, bước tiền tệ hóa tiền lương Sự đời Bộ luật lao động năm 1995 mốc quan trọng để thúc đẩy phát triển thị trường lao động: “ Người lao động có quyền làm việc cho chủ doanh nghiệp đâu không bị pháp luật cấm chủ doanh nghiệp có quyền thuê mướn người lao động thông qua đàm phán trực tiếp thông qua trung tâm việc làm, có quyền gia tăng cắt giảm số lượng công nhân phù hợp với đòi hỏi hoạt động kinh doanh phù hợp với luật pháp” Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII Đảng ta khằng định: “ Chăm lo giải việc làm cho người lao động đôi với việc tăng cường vai trò Nhà nước tổ chức quản lý hướng dẫn việc sử dụng, thuê mướn lao động Cụ thể hóa thực quy định Bộ Luật lao động, bảo đảm quyền người lao động tự tìm việc làm Thực rộng rãi chế độ hợp đồng lao động trả lương theo hợp đồng ký kết người lao động người sử dụng lao động” Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đảng ta khằng định: “ Tiếp tục hoàn thiện khung pháp luật sách nhằm mở rộng thị trường lao động, tạo hội bình đẳng tiếp cận trực tiếp đào tạo việc làm cho công dân, khuyến khích người lao động học tạp, đào tạo tự kiếm việc làm Bảo đảm dịch chuyển linh hoạt người lao động khu vực kinh tế Nhà nước Khuyến khích thành phần kinh tế tham gia đào tạo nghề, hoạt động dịch vụ giới thiệu việc làm xuất lao động Có sách thích hợp thu hút nhân tài lao động có trình đọ chuyên môn cao nước nước” Đến Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đảng ta khằng định: “ Hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo môi trường thông suốt để phát triển thị trường lao động, gắn kết cung – cầu lao động Đa dạng hóa hình thức giao dịch việc làm, bảo đảm quyền người lao động lựa chọn chỗ làm việc Thực rộng rãi chế độ hợp đồng lao động; đảm bảo quyền lợi hợp pháp người lao động người sử dụng lao động; thực chế độ bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp Tăng cường hệ thống thông tin, thống kê thị trường lao động Đẩy mạnh xuất lao động tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động này” Từ nhận thức thị trường lao động, thấy quan điểm Đảng ta thị trường lao động theo định hướng xã hội chủ nghĩa phù hợp với trình đổi tư kinh tế chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa sau: Thị trường lao động theo định hướng xã hội chủ nghĩa thị trường quan trọng kinh tế đa hình thức sở hữu, đa thành phần kinh tế, sản xuất lớn, mở cửa hội nhập Cơ chế hoạt động thị trường lao động tuân thủ theo quy luật khách quan: quy luật cung – cầu, quy luật giá trị…, đảm bảo giao dịch thị trường lao động lành mạnh, hiệu Nhà nước thực chức thể chế hóa, tổ chức bà đỡ, kiểm soát điều tiết thị trường lao động Thị trường lao động hoạt động theo quy luật khách quan, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ chủ thể quan hệ lao động theo hướng tạo Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 dựng quan hệ hợp tác, hài hòa, đồng thuận đảm bảo ổn định kinh tế, trị, xã hội Như vậy, nhận thức tạo điều kiện cho việc phát huy nguồn vốn quý đất nước lao động, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, chủ động hội nhập, tham gia vào thị trường lao động khu vực quốc tế 1.1.1.3 Đặc điểm thị trường lao động Do tính chất đặc biệt hàng hóa sức lao động đặc điểm riêng lao động thị trường lao động, nên thị trường lao động có đặc điểm sau: Thứ nhất, hàng hóa trao đổi thị trường lao động loại hàng hóa đặc biệt Hàng hóa trao đổi thị trường hàng hóa sức lao động Khác với tất hàng hóa thông thường khác, loại hàng hóa đặc biệt vì: Về mặt giá trị: Trong giá trị hàng hóa thông thường tính thời gian lao động xã hội cần thiết để sản xuất nó, giá trị hàng hóa sức lao động lại tính thời gian lao động xã hội cần thiết để trì phát triển Cụ thể tính bằng: giá trị tư liệu sinh hoạt cần thiết cho người lao động gia đình họ; chi phí đào tạo để người lao động có nghề định Trong giá trị hàng hóa thông thường giảm dần với trình sử dụng hàng hóa đó, giá trị hàng hóa sức lao động lại tăng dần với trình sử dụng theo thời gian, trình độ thành thạo tay nghề người lao động nâng lên nhu cầu sinh hoạt, chi tiêu cần thiết cho người lao động gia đình họ ngày cao Về mặt giá trị sử dụng: Với hàng hóa thông thường, giá trị sử dụng giảm dần với trình sử dụng Còn hàng hóa sức lao động ngược lại đặc biệt, sử dụng hàng hóa sức lao động, tạo giá trị lớn giá trị thân Một số đặc điểm khác: Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 nâng cao chất lượng nguồn lao động thủ đô năm tới nhằm đáp ứng đòi hỏi khắt khe thị trường lao động cần tập trung vào số vấn đề sau đây: Quy hoạch lại hệ thống mạng lưới đào tạo nghề theo hướng xã hội hóa tập trung xây dựng trường nghề chất lượng cao phù hợp với nhu cầu phát triển thông qua số giải pháp: Nhà nước tập trung đầu tư xây dựng trường cao đẳng nghề có máy móc thiết bị đại, công nghệ cao mà tư nhân khả đầu tư để đào tạo công nhân kỹ thuật cao nhằm đáp ứng nhu cầu lao động kỹ thuật cho ngành kinh tế mũi nhọn, ngành công nghệ cao phục vụ cho nhu cầu xuất lao động kỹ thuật cao Thực chế ưu đãi tín dụng, đất đai, thủ tục đầu tư để khuyến khích tổ chức, cá nhân thuộc thành phần kinh tế tham gia công tác đào tạo nghề, tạo điều kiện cho Tổng công ty, doanh nghiệp, quận, huyện liên kết mở thêm sở dạy nghề để dạy nghề cho người lao động theo điạ đào tạo lại tay nghề cho đội ngũ công nhân lao động có sở tận dụng phát huy lợi đất đai, máy móc thiết bị có doanh nghiệp Có sách thu hút tài năng, bổ sung đội ngũ giáo viên giỏi cho trường dạy nghề: Ưu tiên tuyển dụng học sinh tốt nghiệp đại học loại giỏi thuộc chuyên ngành kinh tế kỹ thuật đồng thời có sách ưu đãi để thu hút giáo viên dạy nghề giỏi tỉnh trường, sở dạy nghề thuộc Thành phố Hà Nội quản lý Ưu tiên đối tượng học viên tốt nghiệp nghề giỏi đào tạo liên thông lên cao đẳng, đại học sau tốt nghiệp bố trí làm giáo viên dạy nghề Có kế hoạch hợp tác với trường đào tạo kỹ thuật, đào tạo nghề Quốc tế nhằm tăng cường hội giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, ngoại ngữ cho đội ngũ giáo viên trường dạy nghề Hà Nội Bố trí cho giáo viên dạy nghề thành phố có hội học tập nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ giảng dạy nước Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Đổi chương trình đào tạo, biên soạn lại giáo trình, giáo án, đổi trang thiết bị dạy học cho phù hợp với yêu cầu thực tế doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động Tăng cường chức quản lý Nhà nước lĩnh vực đào tạo nghề, đặc biệt mở rộng hệ thống thông tin thị trường lao động phạm vi toàn thành phố nhằm mở rộng quy mô nâng cao chất lượng đào tạo nghề, tăng cường đào tạo nghề dài hạn theo địa chỉ, đào tạo gắn với yêu cầu thị trường lao động phục vụ nhu cầu xuất lao động chất lượng cao Ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác quản lý đào tạo nghề 3.2.2 Giải pháp phát triển cầu lao động 3.2.2.1 Chuyển đổi cấu lao động Chuyển dịch cấu lao động chuyển dịch đồng mặt, cấu ngành nghề, trình độ kỹ thuật vùng nội, ngoại thành thành phần kinh tế… Tất quán theo hướng vừa đảm bảo việc phát triển đại, tiên tiến, vừa khai thác tiềm năng, mạnh sẵn có thủ đô xung quanh Những năm tới doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục phát triển chủ yếu đầu tư theo chiều sâu, đại hóa thiết bị, công nghệ, số lao động thu hút thêm không nhiều chủ yếu sử dụng lao động có kỹ thuật cao Phần lớn số lao động tiếp tục thu hút mạnh vào sở sản xuất kinh doanh thành phần kinh tế Mỗi năm khu vực Hà Nội thu hút 30000 lao động Cần quán sách phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần nội thành vùng nông thôn, tạo điều kiện cho khu vực kinh tế phát triển mạnh Đẩy mạnh phát triển loại hình dịch vụ kinh doanh nhỏ để tạo việc làm, hướng để tạo việc làm thành thị nông thôn Liên quan đến vấn đề hàng loạt biện pháp đồng từ Luật Doanh nghiệp, khuyến khích đầu tư, sách hộ khẩu, sách thuế, vốn… đến quy hoạch tổ chức lại vỉa hè, chợ, quản lý đô thị… đặc biệt đào tạo chủ doanh nghiệp trẻ, chủ hộ sản xuất kinh doanh, trang bị cho họ kiến thức thị trường quản trị doanh nghiệp Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Để thực mục tiêu trên, cần chuyển đổi cấu lao động phù hợp với cấu kinh tế, tổ chức lại lao động xã hội để khai thác phát triển tiềm thành phần kinh tế Trước hết vấn đề việc làm vực nông nghiệp nông thôn: Trong trình chuyền dịch cấu kinh tế khu vực thiếu việc làm thừa lao động phổ biến Cần phải nhanh chóng đa dạng hóa việc làm, đa dạng hóa thu nhập hình thức phổ biến nông thôn Phải giảm dần số hộ nông, giải phóng đất đai, khắc phục tình trạng diện tích đất nông nghiệp bình quân đầu người thấp Đa dạng hóa ngành nghề, thực người lao động giỏi việc làm việc ấy, tạo việc làm chỗ cho người lao động Giao đất ổn định lâu dài cho nông dân, phát triển kinh tế hộ gia đình theo hướng sản xuất, kinh doanh nông sản hàng hóa, phát triển trang trại hình thức tạo việc làm phổ biến thích hợp Phát triển kinh tế hộ gia đình từ dẫn đến liên kết hộ sản xuất nông nghiệp phi nông nghiệp, hình thức liên doanh, liên kết Hợp tác xã tự nguyện, hình thành xí nghiệp nhỏ nông thôn, khuyến khích hộ gia đình mở mang sở sản xuất kinh doanh, đầu tư công nghệ, vốn kinh nghiệm tiếp cận thị trường, thúc đẩy việc tuyển lao động để trở thành doanh nghiệp nhỏ Tạo việc làm phải gắn với khôi phục phát triển làng nghề truyền thống 3.2.2.2 Thúc đẩy giao dịch thị trường lao động Cùng với chuyển đổi kinh tế, thị trường lao động hình thành phát triển Thị trường lao động đời tất yếu hình thành hệ thống dịch vụ việc làm với vai trò cầu nối cung cầu lao động nhằm đảm bảo cho thị trường lao động phát triển cân bằng, hạn chế tác động xấu mặt xã hội Chính vậy, trung tâm giới thiệu việc làm có vai trò quan trọng việc phát triển thị trường sức lao động, giải việc làm: vừa tạo điều kiện cho tiếp xúc cung – cầu lao động, vừa đào tạo dạy nghề, nâng cao chất lượng lao động, cung câp thông tin góp phần điều tiết hoạt động thị trường sức lao động Để hệ thống dịch vụ việc làm thực trở thành cầu nối người lao động người sử dụng lao động góp phần điều tiết hoạt động thị trường lao động cần tác động giải pháp tăng cường quản lý Nhà nước hoạt động dịch vụ việc làm địa bàn thành phố, rà soát lại chức trung tâm dịch vụ việc làm, đặc biệt trung tâm dịch vụ Nhà nước theo hướng Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 tăng cường chức tư vấn giới thiệu việc làm, thông tin phân tích thị trường lao động, trợ cấp người thất nghiệp Tiếp tục thực chế sách hoạt động trung tâm dịch vụ việc làm điều kiện có tham gia khu vực kinh tế tư nhân tổ chức xã hội theo hướng cấp giấy phép hoạt động có điều kiện Chấm dứt hoạt động trung tâm không đủ điều kiện thực chức nhiệm vụ dịch vụ việc làm Củng cố mạng lưới dịch vụ việc làm địa bàn thành phố, trọng mở rộng mạng lưới trung tâm dịch vụ việc làm khu vực ngoại thành, gần khu công nghiệp để cung cấp lao động có kỹ thuật cao cho khu công nghiệp Đầu tư tăng cường lực đào tạo nghề cho số trung tâm dịch vụ việc làm có kinh nghiệm đào tạo nghề để tham gia đào tạo nghề với trường trung tâm dạy nghề Mỗi trung tâm dịch vụ việc làm tập trung vào – nghề ngắn hạn chủ yếu mạnh, đặc biệt đào tạo nghề bổ sung để phục vụ nhu cầu chuyển đổi nghề nâng nghề cho người lao động Với mục tiêu hệ thống dịch vụ việc làm phải thực trở thành cầu nối người lao động người sử dụng lao động nhằm hỗ trợ có hiệu cho chương trình giải việc làm, thành phố cần thực giải pháp sau: Thứ nhất, thực quy hoạch, củng cố lại hệ thống trung tâm giới thiệu việc làm nâng cao chất lượng, hiệu hoạt động giới thiệu việc làm phù hợp với thị trường lao động thành phố thông qua giải pháp sau: Đối với hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm thành lập theo nghị định 72/CP phủ: Thành lập lại thỏa thuận thành lập lại theo nghị định 19/2005/NĐ – CP Chính phủ, trung tâm đủ điều kiện, có khả phát triển có phương hướng hoạt động phù hợp với thị trường lao động thành phố cho thành lập lại, Trung tâm không đủ điều kiện phương hướng hoạt động không rõ ràng, không phù hợp chuyển hướng hoạt động (Hệ thống trì trung tâm, đầu tư nâng cấp đại hóa trung tâm thành trung tâm giao dịch lao động đạt tiêu chuẩn tương đương với nước phát triển khu vực) Đối với hệ thống dịch vụ việc làm thuộc doanh nghiệp hoạt động theo luật doanh nghiệp: Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Thực cấp giấy phép hoạt động, giới thiệu việc làm cho Doanh nghiệp có đủ điều kiện quy định Nghị định 19/2005/NĐ – CP, Doanh nghiệp không đủ điều kiện Thành phố rút chức giới thiệu việc làm ghi giấy phép đăng ký kinh doanh ( Hệ thống quy hoạc từ 80 – 100 doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực giới thiệu việc làm theo hướng mở rộng mạng lưới dịch vụ việc làm vùng ngoại thành đặc biệt vùng đô thị hóa, khu công nghiệp, cụm công nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động ) Chỉ doanh nghiệp có giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm sở Lao động Thương binh Xã hội cấp phép hoạt động lĩnh vực giới thiệu việc làm Sau quy hoạch tuyên truyền rộng rãi hệ thống giới thiệu việc làm thành phố phương tiện thông tin đại chúng để người lao động người sử dụng lao động biết liên hệ nhằm hạn chế tình trạng lộn xộn, tự phát hoạt động giới thiệu việc làm Nâng cao chất lượng hoạt động trung tâm Doanh nghiệp lĩnh vực giới thiệu việc làm theo hướng: Tăng cường chức tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động, thu nhập, cung cấp phân tích thông tin thị trường lao động nhằm trợ giúp người thất nghiệp, thiếu việc làm Thứ hai, bước thiết lập hệ thống thông tin thị trường lao động, nối mạng hệ thống giới thiệu việc làm địa bàn toàn thành phố, trì phát triển Website “ Vieclamhanoi.net” nhằm cung cấp thông tin cung – cầu lao động thị trường lao động cho người sử dụng lao động có nhu cầu tuyển lao động, người lao dộng có nhu cầu tìm việc làm giải đáp pháp luật cho người lao động Thứ ba, tăng cường vai trò Quản lý Nhà nước hoạt động dịch vụ việc làm, tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ giới thiệu việc làm cho đội ngũ giám đốc cán công nhân viên trực tiếp thực nhiệm vụ tư vấn, giới thiệu việc làm trung tâm giới thiệu việc làm doanh nghiệp Thứ tư, thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra hoạt động hệ thống giới thiệu việc làm địa bàn thành phố nhằm phát uốn nắn sai phạm hoạt động giới thiệu việc làm đồng thời xử lý nghiêm minh kiên đối Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 với đơn vị có sai phạm, hoạt động hiệu với hình thức ( xử phạt hành chính, rút chức giới thiệu việc làm,…) Thứ năm, Sở Lao Động Thương Binh Xã Hội Hà Nội phối hợp với Bộ, Sở, Ngành có liên quan kết hợp chặt chẽ với quận, huyện, phường, xã triển khai thực việc kiểm tra thường xuyên hoạt động dịch vụ việc làm địa bàn, tham mưu cho ủy ban nhân dân thành phố có biện pháp xử lý sở giấy phép hoạt động lĩnh vực dịch vụ việc làm tên hệ thống trung tâm dịch vụ việc làm Hà Nội theo quy định thông tư số 08/LĐTBXH – TT ngày 10/03/1997 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội 3.2.2.3 Phát triển mạnh quan hệ kinh tế với nước xuất lao động Phát triển mạnh quan hệ kinh tế với nước giải pháp tăng cầu lao động thị trường lao động nhiều hình thức phong phú, đa dạng hướng quan trọng để giải việc làm, đồng thời nâng cao chất lượng nguồn lao động Có thể nêu hình thức sau đây: đẩy mạnh sản xuất hàng xuất khẩu; nhận đầu tư trực tiếp từ nước ngoài; liên doanh, hợp tác sản xuất gia công chế biến; phát triển dịch vụ du lịch quốc tế; xuất lao động sang nước Mỗi hình thức có đòi hỏi riêng, có tác dụng trực tiếp đến giải việc làm nâng cao chất lượng nguồn lao động Trong điều kiện nước ta, sản xuất gia công hàng hóa xuất có ý nghĩa to lớn, khai thác đươc mạnh ta lao động trẻ, khéo tay, nguyên liệu nước phong phú… Cần có sách khuyến khích ưu đãi cho sở gia công xuất ,nhất loại hàng hóa sử dụng nhiều lao động, giải nhiều việc làm cho nhiều người may mặc, thêu, giày da, lắp ráp điện tử,… Coi giải pháp quan trọng, mũi nhọn thủ đô, vừa tạo tích lũy ban đầu, vừa giải việc làm cho người lao động Xuất lao động giải pháp nhiều nước giới quan tâm khai thác tối đa Đưa lao động làm việc có thời hạn nước hướng quan trọng vừa giải việc làm cho niên, vừa tạo nguồn thu ngoại tệ, phát triển kinh tế xã hội nước, vừa góp phần tạo việc làm nâng Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 cao trình độ tay nghề, kiến thức người lao động Vì vậy, cần nâng cao lực quản lý Nhà nước công tác xuất lao động, đặc biệt theo dõi việc thi tuyển, đưa đánh giá hiệu công tác xuất lao động đơn vị xuất lao động xử lý sai phạm hoạt động xuất lao động Nâng cao lực đơn vị làm công tác xuất lao động trực tiếp, đặc biệt công tác tìm kiếm thị trường va nắm bắt nhu cầu đào tạo loại ngành nghề, thị trường cụ thể, tiến hành rà soát đánh giá lại hệ thống xuất lao động địa bàn thành phố Gắn hoạt động xuất lao động với công tác đào tạo nghề Nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề để đảm bảo yêu cầu trình độ, tác phong ngoại ngữ thị trường cụ thể Tăng cường mối liên hệ doanh nghiệp với sở xuất lao động để tiết kiệm kinh phí đào tạo đảm bảo phẩm chất khác người lao động Xây dựng chế, sách để khuyến khích doanh nghiệp nước tham gia vào việc đào tạo lại lao động cho xuất đảm bảo việc làm cho người lao động sau nước Đổi nhận thức tầm quan trọng xuất lao động ngành, cấp người lao động, đồng thời làm rõ trách nhiệm gia đình, cấp sở xã, phường, quận, huyện việc chuẩn bị nguồn lực cho xuất lao động thành phố, nhằm tạo chuyển biến hoạt động xuất lao động thành phố Chủ động nắm bắt thông tin thị trường lao động nước nhu cầu xuất người lao động qua đăng ký phường, xã đồng thời chủ động quan hệ chặt chẽ với doanh nghiệp xuất lao động, sở chuẩn bị sẵn sàng nguồn lao động đủ điều kiện tay nghề, ngoại ngữ, sức khỏe,… để kịp thời đáp ứng yêu cầu lao động doanh nghiệp Gắn trách nhiệm gia đình, cấp ủy quyền sở để tuyển chọn lao động có chất lượng, đáp ứng yêu cầu xuất lao động nước Phối hợp với ngân hàng sách xã hội thành phố, ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn tạo điều kiện thuận lợi để người lao động vay vốn xuất lao động Để thực điều quyền thành phố Hà Nội cần có giải pháp xuất lao động sau đây: Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Thứ nhất, mở rộng phát triển thị trường xuất lao động, đặc biệt lao động có trình độ tay nghề cao theo hướng mở rộng trì thị trường truyền thống phù hợp với đặc điểm lao động Hà Nội : Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan,…, khai thác tạo mở số thị trường có nhiều tiềm năng, trọng xuất lao động chất lượng cao chuyên gia Thứ hai, đa dạng hóa hình thức xuất lao động, nghiên cứu thí điểm hình thức hợp tác xuất lao động Hà Nội với số vùng, thủ đô nước thông qua việc gắn kết hoạt động xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư với xúc tiến xuất lao động Thứ ba, chấn chỉnh, quy hoạch, xếp lại doanh nghiệp xuất lao động thuộc địa phương quản lý phù hợp với đề án phát triển thị trường lao đông thành phố giai đoạn 2006 – 2010 định hướng đến năm 2015 theo hướng: thành phố giữ lại 4-5 doanh nghiệp mạnh hoạt động có hiệu sở tạo điều kiện hỗ trợ vốn, ưu tiên mở rộng mặt đủ điều kiện để doanh nghiệp có sở mở địa điểm đào tạo, giáo dục định hướng từ 3-4 tháng cho người lao động trước xuất cảnh, đồng thời hỗ trợ kinh phí để doanh nghiệp đào tạo, nâng cao trình độ đội ngũ cán làm công tác xuất lao động xúc tiến mở thị trường phù hợp với đặc điểm lao động Hà Nội, doanh nghiệp hoạt động hiệu phải chuyển hướng kinh doanh xếp lại Thứ tư, có sách khuyến khích đủ mạnh để doanh nghiệp chuyên doanh xuất lao động địa bàn tuyển chọn lao động Hà Nội (chính sách hỗ trợ kinh phí đào tạo giáo dục định hướng cho người lao động, hỗ trợ kinh phí khám sức khỏe, làm hộ chiếu cho lao động nghèo, sách thưởng khuyến khích doanh nghiệp dành hợp đồng thị trường phù hợp cho lao động Hà Nội, sách thưởng cho doanh nghỉệp đưa nhiều lao động Hà Nội xuất lao động,…) Thứ năm, tăng cường chức quản lý Nhà nước hoạt động xuất lao động, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, giám sát hoạt động doanh nghiệp xuất lao động địa bàn thành phố Thứ sáu, đạo ủy ban nhân dân phường, xã việc tín chấp cho lao động nghèo vay vốn xuất lao động Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Thứ bảy, hàng năm ngân sách thành phố dành khoản kinh phí định phục vụ công tác tập huấn nghiệp vụ thông tin, tuyên truyền xuất lao động địa bàn thành phố Thứ tám, cần đào tạo chủ doanh nghiệp Đây giải pháp cấp bách vừa có ý nghĩa chiến lược lâu dài Do đặc thù kinh tế trình chuyển sang kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, chưa có đội ngũ nhà kinh doanh lành nghề, chưa có kiến thức, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp theo nguyên tắc thị trường Đối với người làm kinh tế tư nhân, kinh doanh nhỏ lại hụt hẫng lĩnh vực Cùng với khó khăn khác thiếu kiến thức, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp trở ngại lớn, cản trở nhiều chủ doanh nghiệp nhỏ nhiều người muốn lập doanh nghiệp Cần có chiến lược quốc gia đào tạo chủ doanh nghiệp với nhiều hính thức phù hợp Đẩy mạnh hoạt động tư vấn, hỗ trợ thành lập doanh nghiệp giúp đỡ chủ doanh nghiệp nhỏ xác định phương án kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn 3.2.2.4 Xây dựng kiện toàn hệ thống thông tin thị trường lao động Cần đẩy mạnh công tác nắm thông tin thị trường lao động như: khảo sát thống kê số lượng, chất lượng nguồn lao động, tổ chức hội chợ việc làm hàng năm để nắm cung cầu lao động tạo quan hệ người sử dụng lao động người lao động Muốn cần thực giải pháp sau: Thứ nhất, thiết lập hệ thống thông tin, thống kê thị trường lao động, thống từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường gồm: Hệ thống thông tin hướng nghiệp, dạy nghề: cung cấp thông tin hội đào tạo, chương trình giáo dục, đào tạo, hướng dẫn lựa chọn nghề nghiệp đồng thời thông qua hệ thống tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cấp, ngành thân người lao động vị trí, vai trò nhu cầu đào tạo xã hội giai đoạn Hệ thống thông tin dịch vụ việc làm: thông qua Website vieclamhanoi.net cung cấp thông tin hội việc làm, nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp, nhu cầu người tìm việc, khả việc làm thị trường, đăng Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 tải thông tin liên quan đến sách lao động việc làm, tư vấn pháp luật, thi tuyển công chức, viên chức… tiến tới tổ chức hội chợ việc làm mạng Hệ thống thông tin thống kê thị trường lao động: cung cấp thông tin cung, cầu lao động, điều kiện việc làm, an toàn lao động, quan hệ lao động, giá trị lao động xuất lao động Thứ hai, hàng năm ngân sách thành phố bố trí kinh phí tổ chức thu thập, cập nhật, đăng tải xử lý thông tin nhu cầu tuyển dụng lao động nhiều hình thức: Gửi phiếu cho doanh nghiệp, cập nhật thông tin cung, cầu lao động thị trường để đăng tải Website Xây dựng chế hỗ trợ miễn phí đăng tải thông tin cung – cầu lao động Website vieclamhanoi.net để Website thực trở thành cầu nối doanh nghiệp tuyển dụng lao động người lao động có nhu cầu tìm việc làm, từ khuyến khích doanh nghiệp tự giác hợp tác trao đổi thông tin với trung tâm dịch vụ việc làm Hướng dẫn, tổ chức thực quy định chế độ báo cáo định kỳ, thông tin lao động việc làm từ thành phố đến quận, huyện, xã, phường Thứ ba, xây dựng đề án thành lập trung tâm giao dịch lao động hệ thống quản lý thông tin thị trường lao động từ thành phố xuống quận, huyện trung tâm dịch vụ việc làm Thứ tư, bổ sung định xuất cán chuyên trách công tác Lao động Thương binh Xã hội cho phường, xã để trì chế độ quản lý, theo dõi, báo cáo công tác lao động việc làm hàng quý, năm thông tin thị trường lao động Thứ năm, bố trí ngân sách tổ chức hội chợ việc làm hàng năm quận, huyện đặc biệt quận, huyện có nhiều lao động bị việc làm chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, có nhiều doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng lao động 3.2.2.5 Giải việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp Thứ nhất, đầu tư phát triển sản xuất tạo việc làm cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Thực phổ biến kiến thức kinh doanh, phương thức làm ăn mới, mở lớp đào tạo chủ doanh nghiệp cho người lao động, tạo điều kiện cho việc chuyển dịch cấu ngành nghề, cấu lao động nhằm phát triển sản xuất, thu hút lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất Thực khôi phục, phát triển làng nghề truyền thống, phát triển làng nghề sở dành Quỹ hỗ trợ việc làm địa phương 41,95 tỷ đồng, ưu tiên cho đối tượng vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất vay vốn để chuyển nghề tự tạo việc làm Thứ hai, xây dựng ban hành sách khuyến khích doanh nghiệp thu hút lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp vào làm việc: Hỗ trợ doanh nghiệp có khả thu hút nhiều lao động vay vốn phát triển sản xuất từ nguồn Quỹ hỗ trợ việc làm địa phương Tạo điều kiện thông thoáng thủ tục cho sở thu hút nhiều lao động thuê mặt khu công nghiệp tập trung, cụm công nghiệp vừa nhỏ để mở rộng sản xuất kinh doanh tạo việc làm cho người lao động Thứ ba, thành phố thành lập Quỹ đào tạo nghề để hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, nguồn hình thành quỹ sở đóng góp chủ dự án, doanh nghiệp sử dụng đất, đóng góp người lao động trích tỷ lệ thích hợp nguồn kinh phí đền bù giải phóng mặt sở điều chỉnh lại mức đền bù cho phù hợp thực tế thay đổi lại phương thức đền bù trực tiếp hình thức đền bù dạng cấp thẻ ưu đãi học nghề cho người lao động độ tuổi đảm bảo cho lao động vùng chuyển đổi mục đích sử dụng đất phải sử dụng tiền đền bù cho đào tạo nghề để chuyển đổi việc làm Thứ tư, xây dựng triển khai chế phối hợp, giám sát để chủ dự án nghiêm túc thực Quyết định 99/2003/QĐ-UB ngày 21/08/2003 UBND Thành phố (mỗi đất thu hồi, chủ dự án có trách nhiệm tuyển dụng 10 lao động chỗ) Chủ đầu tư có trách nhiệm phối hợp với quyền địa phương sở đào tạo nghề giới thiệu lao động học nghề trước tuyển dụng lao động (thời gian đào tạo nghề từ 3- tháng trước thời điểm doanh nghiệp bắt đầu vào hoạt động) Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 3.3 Đề xuất, kiến nghị Cho phép Thành phố Hà Nội vận dụng số sách, chế độ tiền lương, trợ cấp xã hội… phù hợp với điều kiện Thành phố Chính phủ Bộ, Ngành Trung ương xây dựng triển khia kịp thời chương trình Quốc gia giải việc làm Đảm bảo đầy đủ kịp thời nguồn kinh phí để thực chương trình mục tiêu việc làm, đầu tư cho sở dạy nghề trung tâm dịch vụ việc làm, hỗ trợ kinh phí, phương tiện thông tin thị trường lao động Đề nghị liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Ngân hàng sớm nghiên cứu, sửa đổi bổ sung quy định thủ tục chấp tài sản vay vốn cho phù hợp với thực tế Để tạo nhiều việc làm, đề nghị Trung ương cho phép thành phố mở rộng đối tượng vay vốn từ quỹ Quốc gia giải việc làm như: doanh nghiệp làm hàng xuất có nhiều lao động dôi dư, tổ chức công đoàn thuộc doanh nghiệp Nhà nước Cần có sách công doanh nghiệp tư nhân Nhà nước việc sử dụng đất, tránh việc doanh nghiệp Nhà nước Nhà nước cấp đất sử dụng không mục đích, doanh nghiệp tư nhân không hưởng sách nghĩa vụ thuế bên phải thực Có sách phân luồng học sinh hợp lý, khuyến khích người học nghề, phát triển dịch vụ hướng nghiệp đào tạo nghề Có quy định cụ thể sách thuế, tín dụng… cho sở sản xuất kinh doanh người tàn tật, sở dạy nghề trung tâm dịch vụ việc làm Đặc biệt, Chính phủ cần có sách thích hợp quản lý sở dạy nghề dịch vụ việc làm tư nhân Đề nghị Bộ giáo dục đào tạo tổng cục dạy nghề hỗ trợ tài liệu, chuyên gia, chương trình mẫu cho việc biên soạn chương trình, giáp trình dạy nghề Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Kết luận Trên số vấn đề thị trường lao động thành phố Hà Nội Việc phát triển thị trường lao động nhiệm vụ quan trọng thiếu đường xây dựng kinh tế thị trường định hướng Xã hội chủ nghĩa Xác định rõ tầm quan trọng nhiệm vụ trên, thời gian qua, quyền thành phố có nhiều cố gắng để sửa chữa thiếu sót mang tính chủ quan tồn sách, hành động cụ thể nhằm cân thị trường lao động nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Tuy cố gắng thành phố, doanh nghiệp, người lao động đáng ghi nhận, song hoàn cảnh kinh tế, nhu cầu lao động nước thay đổi ngày nên cần phải cập nhật cách thường xuyên để có kế hoạch phản ứng kịp thời Trên em đề cập số giải pháp nhằm phát triển thị trường lao động, chưa đầy đủ song hi vọng giải pháp phần giải khó khăn, khắc phục yếu mà thị trường lao động Hà Nội mắc phải Để thực giải pháp đòi hỏi có cố gắng thành phố, doanh nghiệp nhân dân lao động Những cải cách thị trường lao động thành phố cần phải tính toán thật kĩ cho vừa đảm bảo hiệu kinh tế, vừa phải đạt công xã hội Những tính toán doanh nghiệp phải đảm bảo tính hợp pháp phải đảm bảo hiệu kinh tế cao Những định làm việc người lao động phải đảm bảo mức sống cho gia đình phải hoàn thành tốt nhiệm vụ Để thực yêu cầu lầ vấn đề dễ dàng quyền lợi bên xung đột Do cần phải có điều chỉnh cân mức tối ưu Những giải pháp nêu chưa thể coi lời giải cho toán khó song coi gợi ý để tiếp tục tìm lời giải cho vấn đề phát triển thị trường lao động Hà Nội Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Tài liệu tham khảo TS Nguyễn Thị Thơm: Thị trường lao động Việt Nam thực trạng giải pháp NXB Chính trị Quốc Gia, năm 2006 TSKH Phạm Đức Chính: Thị trường lao động sở lý luận thực tiễn Việt Nam NXB Chính trị Quốc Gia, năm 2005 Lê Xuân Bá – Nguyễn Thị Kim Dung – Trần Hữu Huân: Một số vấn đề phát triển thị trường lao động Việt Nam NXB Khoa học kỹ thuật , năm 2003 Giáo trình Kinh tế lao động, trường Đại học Kinh tế quốc dân NXB Lao động Xã hội, năm 2000 Thực trạng lao động – việc làm Việt Nam NXB Lao động – Xã hội, năm 2001 Số liệu thống kê lao động – việc làm thành phố Hà Nội 2001 – 2007 Sở Lao động Thương binh Xã hội Giáo trình kinh tế học phát triển, đại học Kinh tế quốc dân NXB Lao động – Xã hội, năm 2005 Văn kiện Đại hội Đảng VI, VII, VIII, IX, X Tạp chí kinh tế dự báo, số 10/2003 10 Tạp chí số kiện, số 12/2003 11 Tạp chí lao động xã hội, số 2/9/2003 12 Tạp chí kinh tế phát triển, số 71, 71, 77/2003 13 Internet 14 Niên giám thống kê thành phố Hà nội năm 2006, 2007 15 Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội giai đoạn 2006 – 2010 Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 MỤC LỤC Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 [...]... lượng Đào Thị Thanh Phương KTCT – K24 Số lượng cung lao động được biểu hiện qua quy mô và mức độ biến động quy mô cung lao động, bao gồm: quy mô nguồn lao động; mức độ biến động quy mô nguồn lao động; quy mô lực lượng lao động; mức độ biến động quy mô lực lượng lao động Nguồn lao động phản ánh cung tiềm năng của thị trường lao động, còn lực lượng lao động phản ánh cung thực tế của thị trường lao động Vế... Nhà nước sang cơ chế phân bổ lao động theo nhu cầu thị trường Thứ sáu, phải từng bước hoàn thiện thể chế, tổ chức các thị trường lao động Thứ bảy, tăng cầu lao động bằng nhiều biện pháp Thứ tám, phát triển hệ thông an ninh xã hội ->> Như vậy, trên cơ sở khái quát về thị trường lao động ở chương một, sau đây là thực trạng phát triển thị trường lao động tại thành phố Hà Nội từ năm 2001 đến nay Đào Thị. .. tin thị trường lao động Hệ thống giao dịch và thông tin thị trường lao động là tiêu chí quan trọng để đánh giá trình độ phát triển của thị trường lao động Sự phát triển của hệ thống giao dịch và thông tin thị trường lao động được thể hiện thông qua: số lượng, chất lượng, tình trạng hoạt động và hiệu quả của các trung tâm thông tin giao dịch Về số lượng, đánh giá sự phát triển của thị trường lao động. .. hướng tích cực Như vậy, phát triển thị trường lao động có thể hiểu như sau: “ Phát triển thị trường lao động là quá trình dịch chuyển chủ động về quy mô, cơ cấu các yếu tố cầu thành và các mối liên hệ cơ bản trên thị trường lao động nhằm thúc đẩy sự phát triển của toàn bộ nền kinh tế, xã hội và con người” Từ khái niệm đó có thể thấy nội dung cơ bản của phát triển thị trường lao động bao gồm: sự kiểm... động của thị trường lao động chi phối mạnh bởi sự thông thoáng trên thị trường lao động Mọi yếu tố cản trở tìm việc làm của người lao động hay cản trở hoạt động tuyển dụng của doanh nghiệp đều làm xấu đi mối quan hệ cung – cầu trên thị trường lao động Yếu tố ảnh hưởng đến quan hệ cung – cầu trên thị trường lao động là quản lý Nhà nước về lao động, hệ thống thông tin về thị trường lao động, hệ thống... Sự phát triển hệ thống thông tin, giao dịch lao động lại phụ thuộc nhiều vào thái độ khuyến khích đầu tư của Chính phủ đối với các dự án trong lĩnh vực này Quy hoạch các vùng kinh tế hợp lý sẽ giúp các địa phương mở rộng sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập của người lao động 1.2 Phát triển thị trường lao động và các tiêu chí đánh giá sự phát triển thị trường lao động 1.2.1 Phát triển thị trường. .. trường lao động Phát triển theo quan niệm triết học bao hàm sự biến đổi theo khuynh hướng tiến lên cả về mặt lượng và mặt chất của sự vật, hiện tượng và được thúc đẩy bằng các mâu thuẫn, trong đó mâu thuẫn bên trong là động lực chủ yếu Phát triển thị trường lao động bao hàm sự biến đổi hợp lý của quy mô thị trường lao động và dịch chuyển cơ cấu, mà liên hệ giữa các bộ phận cấu thành của thị trường lao động. .. giá cả sức lao động Một thị trường lao động phát triển thì tiền công, tiền lương phải trở thành nguồn thu nhập chính của đại bộ phận người lao động Đánh giá trình độ phát triển của thị trường lao động cần dựa vào tính linh hoạt của hệ thống tiền lương, mức độ phản ánh đúng của tiền lương đối với năng suất lao động, mức sống dân cư, tăng trưởng kinh tế, khả năng điều tiết và điều phối lao động của tiền... đúng về sự phát triển của thị trường lao động 1.3 Kinh nghiệm phát triển thị trường lao động ở một số quốc gia, địa phương 1.3.1 Trung Quốc Ở Trung Quốc, quá trình hình thành và phát triển thị trường lao động gắn liền với quá trình cải cách và mở cửa nền kinh tế của nước này Từ cuối những năm 1970 đến đầu những năm 1980: Trung Quốc tiến hành mở cửa nền kinh tế, vì thế lao động dư thừa và thiếu việc... chức hàng năm và quy mô của hội chợ việc làm Số chỗ làm trống được lấp đầy nhờ các sàn giao dịch Như vậy, có bốn tiêu chí cơ bản để đánh giá sự phát triển của thị trường lao động đó là: tiêu chí về cung lao động, tiêu chí về cầu lao động, tiêu chí về giá cả sức lao động và tiêu chí về hệ thông giao dịch và thông tin thị trường lao động Cần phải nắm rõ bốn tiêu chí trên để đánh giá đúng về sự phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Luận văn tốt nghiệp: Phát triển thị trường lao động tại Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp: Phát triển thị trường lao động tại Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp: Phát triển thị trường lao động tại Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay