CẨM NANG HƯỚNG DẪN MA căn bản

401 242 0
  • Loading ...
1/401 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:49

Chúng tôi đã viết cuốn Mua lại và Sáp nhập: Các công cụ hộ trợ quá trình hợp nhất ở mọi cấp độ. Nhằm mục đích giúp cho các nhà lãnh đạo và những người tham gia tiến trình hợp nhất (ở cấp độ doanh nghiệp và cấp độ phòng ban, chức năng) nhận thức được những lợi thế mà một vụ sáp nhập hoặc mua lại có thể tạo ra. Mục đích của cuốn sách là tạo ra cho các nhà điều hành và quản lý những công cụ, khuôn mẫu và tiến trình đã được minh chứng nhằm gắn kết hai tổ chức một cách hiệu quả hơn. Ấn bản được chỉnh sửa lần này đã bổ sung thêm vào nội dung về một vài lĩnh vực chủ yếu bao gồm nghiên cứu gần đây chéo ngành về hiện trạng hợp nhất MA, những kết quả và các ví dụ điển hình của các công ty quản lý hợp nhất thành công cùng với những thảo luận về cách ứng phó với những tình huống chỉnh đốn trong việc sáp nhập, mà những tình huống này chủ yếu do quá trình hợp nhất chưa được dứt điểm hoặc do không được quản lý tốt.
- Xem thêm -

Xem thêm: CẨM NANG HƯỚNG DẪN MA căn bản, CẨM NANG HƯỚNG DẪN MA căn bản, CÁC BÊN THAM GIA, QUYẾT ĐỊNH MUA HOẶC BÁN, NHỮNG CHUẨN BỊ CỦA BÊN MUA, BÊN BÁN CHUẨN BỊ CHO THƯƠNG VỤ, QUÁ TRÌNH DIỄN RA THƯƠNG VỤ MUA BÁN, THẨM ĐỊNH CHI TIẾT, LẬP KẾ HOẠCH SÁT NHẬP, CÁC VẤN ĐỀ TÀI CHÍNH, KẾ THÚC THƯƠNG VỤ VÀ HẬU SÁT NHẬP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay