Tien te ngan hang va thi truong tai chinh 3 3

314 239 0
  • Loading ...
1/314 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 15:39

Ngoài văn phong mạch lạc, dễ đọc và dễ hiểu vốn có của tác giả, lần này bạn đọc sẽ còn ngạc nhiên với những nội dung mới, bao quát toàn bộ hoạt động của ngân hàng thương mại kèm theo những ví dụ minh họa thực tiễn rất sinh động mà tác giả trình bày trong từng chương của quyển sách. Với nọi dung và bố cục hợp lý, quyển Tien te ngan hang va thi truong tai chinh có thể xem như là cẩm nang không thể thiếu của những ai quan tâm đến học tập và nghiên cứu về hoạt động của ngân hàng thương mại và thị trường tiền tệ nói chung.
- Xem thêm -

Xem thêm: Tien te ngan hang va thi truong tai chinh 3 3, Tien te ngan hang va thi truong tai chinh 3 3

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay