Xây dựng website thương mại điện tử

67 631 2
  • Loading ...
1/67 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:54

Thương mại điện tử (Còn gọi là Ecommerce hay EBusiness) là quy trình mua bán hàng hóa và dịch vụ thông qua các phương tiện điện tử và mạng viễn thông, đặc biệt là qua máy tính và mạng Internet.Ngày nay người ta hiểu khái niệm thương mại điện tử thông thường là tất cả các phương pháp tiến hành kinh doanh và các quy trình quản trị thông qua các kênh điện tử mà trong đó Internet hay ít nhất là các kỹ thuật và giao thức được sử dụng trong Internet đóng một vai trò cơ bản và công nghệ thông tin được coi là điều kiện tiên quyết. Một khía cạnh quan trọng khác là không còn phải thay đổi phương tiện truyền thông, một đặc trưng cho việc tiến hành kinh doanh truyền thống. Thêm vào đó là tác động của con người vào quy trình kinh doanh được giảm xuống đến mức tối thiểu. Trong trường hợp này người ta gọi đó là Thẳng đến gia công (Straight Through Processing). Để làm được điều này đòi hỏi phải tích hợp rộng lớn các các tính năng kinh doanh. I THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ Thương mại điện tử gì? Thương mại điện tử (Còn gọi E-commerce hay E-Business) quy trình mua bán hàng hóa dịch vụ thông qua phương tiện điện tử mạng viễn thông, đặc biệt qua máy tính mạng Internet Ngày người ta hiểu khái niệm thương mại điện tử thông thường tất phương pháp tiến hành kinh doanh quy trình quản trị thông qua kênh điện tử mà Internet hay kỹ thuật giao thức sử dụng Internet đóng vai trò công nghệ thông tin coi điều kiện tiên Một khía cạnh quan trọng khác thay đổi phương tiện truyền thông, đặc trưng cho việc tiến hành kinh doanh truyền thống Thêm vào tác động người vào quy trình kinh doanh giảm xuống đến mức tối thiểu Trong trường hợp người ta gọi Thẳng đến gia công (Straight Through Processing) Để làm điều đòi hỏi phải tích hợp rộng lớn các tính kinh doanh Lợi ích Thương mại điện tử? Lợi ích lớn mà Thương mại điện tử mang lại tiết kiệm chi phí lớn tạo thuận lợi cho bên giao dịch Giao dịch phương tiện điện tử nhanh giao dịch truyền thông, ví dụ gửi fax hay thư điện tử nội dung thông tin đến người nhận nhanh gửi thư Các giao dịch qua internet có chi phí rẻ, doanh nghiệp gửi thư tiếp thị, chào hàng đến hàng loạt khách hàng với chi phí giống gửi cho khách hàng Với Thương mại điện tử, bên tiến hành giao dịch cách xa nhau, thành phố với nông thôn, từ nước sang nước khác hay nói cách khác không bị giới hạn không gian địa lý Điều cho phép doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lại, thời gian gặp mặt mua bán Với người tiêu dùng họ ngồi nhà để đặt hàng, mua sắm nhiều loại hàng hóa dịch vụ thật nhanh chóng Những lợi ích có với doanh nghiệp thực nhận thức tầm quan trọng Thương mại điện tử Vì vậy, Thương mại điện tử góp phần thúc đẩy cạnh tranh doanh nghiệp để thu nhiều lợi ích Điều đặc biệt quan trọng bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Khi doanh nghiệp nước phải cạnh tranh cách bình đẳng với doanh nghiệp nước Ứng dụng kinh doanh Một số ứng dụng chung Thương mại điện tử liệt kê đây: Tài liệu tự động hóa chuỗi cung ứngvà hậu cần Hệ thống toán nước quốc tế Quản lý nội dung doanh nghiệp Nhóm Trợ IM lý tự động trực tuyến (Instant Messaging) Nhóm Mua Văn hàng điện tử phòng trực tuyến Phần Hội tin sắm trực tuyến theo dõi đặt hàng Ngân Vé mua mềm giỏ hàng thảo truyền thông trực tuyến điện tử II KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG Nghiên cứu trách nhiệm nhiệm vụ trung tâm Sau trình khảo sát trạng việc thực tế tham khảo trang web bán hang trực tuyến http://thegioiphone.vn, http://dienthoaihanoi.com, www.dialaphone.co.uk, …thì em tổng hợp số thông tin: - Người chủ cửa hàng người có chức quyền to nhất: xem thông tin tình hình thu nhập thay đổi website bán hang - Nếu chủ cửa hang người quản trị website thong tin web chủ cửa hàng đưa lên, thuê nhân viên quản trị chủ cửa hang cung cấp thông tin cấp quyền hạn cho người quản trị - Nhân viên người giao dịch: tức xem ngày, tuần có đơn đặt hàng giải bao nhiêu, để báo cáo lúc cho chủ cửa hàng  Người chức to xem tất thong tin, nhân viên khách hang xem thong tin mà người cấp cho phép Vấn đề hồ sơ sổ sách, chứng từ giao dịch Sau khảo sát chúng em biết với đại lý hay chi nhánh nhỏ song song với việc quản lý máy họ yêu cầu nhân viên ghi lại thông tin hàng nhập hàng bán vào sổ Ví dụ: Ngày tháng Tên điện Số lượng thoại Giá Đã trả Còn nợ  Đây đại lí đây: Em có xem nhiều mẫu đơn web hầu hết có nội dung sau: • Thông tin người mua: Họ tên, quê quán nơi sống, ngày tháng năm sinh, nghề nghiệp, email, điện thoại • Thông tin hang: Mã hang, giá, số lượng, thời gian bảo hành • Thông tin người nhận: Thường thấy dòng địa người nhận • Thông tin toán: - Phương thức toán: +Trực tiếp +Qua tài khoản ngân lượng - Ngày giao hàng - Cước vận chuyển - Tổng tiền phải trả  Về đơn toán: Mặc dù chưa nhìn trực tiếp đơn toán theo em gồm thông tin đơn đặt hàng thêm hai phần xác nhận công ty xác nhận công ty xác nhận người nhận hang Tài nguyên sử dụng Ta xây dựng website sử dụng ngôn ngữ PHP MySQL, chạy môi trường Localhost với Xampp; Sử dụng số công cụ thiết kế Notepad++, Photoshop,… Đánh giá trạng hướng giải Qua trình khảo sát chúng em thấy hầu hết web bán hàng trực tuyến đều:  Giới thiệu đựơc mặt hàng (các hàng sản xuất)  Đáp ứng phần lớn yêu cầu giá trị web  Phần đơn đặt hàng có đầy đủ thông tin người đặt Song chúng em thấy số hạn chế:  Thứ nhất: phần đơn đặt hàng, thông tin người đặt mua đầy đủ người nhận thông tin nhập vào (hầu hết /1 khung) hạn chế -> khó khăn việc quản lý đơn viết đơn giao hàng (xử lý khó hơn) ->tránh việc thông tin thiếu  Thứ : vấn đề toán: (quan trọng nhất) Cũng điều kiện việt nam hầu hết chưa mang tính chất thực thương mại điện tử công ty hầu hết dùng phương thức: gọi điện thoại đến nhà người đặt, tin tưởng đem hàng đến toán (xem phóng việc giao hàng công ty Golmax) có số công ty sử dụng toán thẻ phát hành công ty  Hướng giải quyết: trang web mà chúng em xây dựng xây dựng cho phương thức toán: - Thanh toán thẻ phát hành công ty người mua cần nhập tên tài khoản, mã tài khoản vào vào tài khoản mà trừ dần số tiền mua hàng - Chúng em đưa phương thức toán thẻ ATM với cách thức sau: Khi đặt hàng, người mua chọn toán ATM gửi thư mời chuyển phát nhanh đến sau nhận người mua chuyển tiền vào tài khoản chủ công ty Ngay sau nhận hàng giao đến - Thanh toán qua tài khoản ngân lượng trung gian  Thứ : phương thức vận chuyển: Một số trang web có mục vận chuyển ô tô, xa máy bay =>cái không cần thiết mà ta cần vào địa khách hàng mà dùng cách vận chuyển tiết kiệm III PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG Phân tích yêu cầu người dùng Yêu cầu khách hàng • Giao diện dễ sử dụng có tính thẩm mỹ cao • Cho phép khách hang đăng ký thành viên đảm bảo bí mật thong tin • Xem thay đổi thong tin tài khoản • Hình thức toán phải đảm bảo xác • Việc chuyển tiền phải đảm bảo xác: Khi chuyển tiền việc cộng trừ tiền tài khoản phải diễn đồng thời từ tài khoản, tài khoản chuyển tài khoản nhận • Thông tin sản phẩm phong phú, đa dạng:  Giới thiệu, bày bán nhiều loại hang, nhiều mặt hang để khách hang có nhiều hội lựa chọn loại mặt hang Thông tin sản phẩm tiết để khách hang nắm bắt rõ thong tin sản phẩm lựa chọn Đặc biệt mặt hang nhiều khách hang quan tâm  Luôn cập nhật, giới thiệu hệ máy điện thoại • Thông tin bảo hành sản phẩm phải rõ rang • Cho phép khách hang tìm kiếm nhanh chóng, xác theo nhiều tiêu chí • Cho phép thống kê đơn hang đặt công ty Yêu cầu người quản trị Ngoài yêu cầu giống khách hang, hệ thống phải đảm bảo yêu cầu sau ban quản trị • Quản lí chung: liên quan tới thông tin nhân viên, khách hàng, hàng, • Cập nhật thông tin hang hóa trực tuyến Dễ dàng cập nhật thường xuyên thay đổi hình ảnh, thong tin chi tiết giá mặt hàng bạn kinh doanh đâu • Quản lí đơn hang trực tuyến Quản lí, lưu trữ báo cáo thong tin đặt hang trạng thái đơn hang: giao hang chưa, đa toán chưa … • Quản lí khách hang Lưu trữ hoạt động gắn với khách hang cửa hang Mọi hoạt động gắn với khách hang đơn hang thực từ xa, không phụ thuộc vào vị trí địa lý • Thống kê chi tiết cụ thể, xác nhanh chóng  Thống kê mặt hàng bán hết, mặt hàng bán chạy, mặt hàng tồn kho, mặt hàng cần chỉnh sửa…  Tổng hợp thu chi hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng hàng quý hàng năm  Tổng hợp lưu trữ ý kiến phản ánh khách hàng để trả lới khách hàng cách nhanh chóng xác • Cho phép in danh sách , thông tin cần thiết Yêu cầu nhân viên: • Sản phẩm : Có thể thêm, sửa xóa thông tin, danh mục • Quản lý module : định vị, chỉnh sửa , bật –tắt module chức • Xem báo cáo , thống kê, đơn đặt hàng • Nhận phản hồi yêu cầu khách hàng • Quản lý thông tin khác : khuyến mại, tin tức Thiết kế hệ thống 1) Xác định Actor Usecase hệ thống: • Khách Hàng Có Usecase như: - Đăng ký thành viên - Tìm kiếm sản phẩm: o Tìm kiếm theo tên sản phẩm o Tìm kiếm theo mức giá o Tìm kiếm theo nhà cung cấp … - Đặt hàng, mua hàng: đăng nhập - Thanh toán: Trực tiếp tiền mặt, chuyển khoản, tài khoản ngân lượng • Nhân Viên Có Usecase như: - Quản lí hàng - Quản lí khách hàng - Quản lí loại hàng - Quản lí bán hàng - Báo cáo thống kê • Quản trị viên - Quản lí nhân viên: o Thêm nhân viên o Sửa nhân viên o Xóa nhân viên - Quản lí phân quyền 2) Biểu đồ phân cấp chức QL BÁN HÀNG TRỰC TUYẾN QL hàng Cập nhật hàng Hiển thị mặt hàng QL tài khoản QL đơn hàng Cập nhập đơn hàng Cập nhật người dùng Chuyển khoản Thống kê Đăng nhập Xem thông tin tài khoản In hoá đơn Cập nhập tài khoản đơn hàng Tìm kiếm Đặt hàng Thống kê In ấn QL Người dùng K Use-case thống kê Đặc tả ca sử dụng  Mô tả tóm tắt o Tên ca sử dụng: thống kê o Mục đích: giúp nhân viên thống kê số lượng hàng doanh thu rùi báo cáo lên ban quản lý o Tóm lược: Nhân viên thống kê hàng doanh thu  Mô tả kịch o Nhân viên chọn thống kê hàng cập nhật o Hệ thống hiển thị số lượng hàng thông tin hàng o Nhân viên thống kê hàng bán chạy o Hệ thống hiển thị số lượng bán hàng o Nhân viên thống kê hàng tồn kho o Hệ thống hiển thị số hàng kho theo mặt hàng Biểu đồ lớp tham gia ca sử dụng Biểu đồ trình tự 8) Biểu đồ lớp chi tiết Thiết kế sở liệu Mô tả thực thể kết hợp • Nhacungcap(nhacungcap_id, tennhacungcap, ghichu) Mỗi nhà cung cấp có mã nhà cung cấp (id) để phân biệt với nhà cung cấp khác Mỗi nhà cung cấp xác định tên nhà cung cấp, mô tả nhà cung cấp • Sanpham(product_id, model, images, soluong, gia, mota ghi chu, nhacungcap) - Id_sanpham: Mã sản phẩm (khóa chính) - model: tên sản phẩm - images: Hình ảnh sản phẩm - Gia: Giá sản phẩm - Mota: mô tả sản phẩm - Ghichu: số thông tin thêm sản phẩm - Soluong: số lượng sản phẩm có cửa hàng • Giohang(giohang_id, user_id, username, soluong, tinhtrang, tonggia, ngaydat) - id_giohang: Môi giỏ hàng có id riêng để phân biệt với giỏi hàng khác - User_id: id người dùng giỏ hàng (nếu có) - User: Tên người dùng đặt giỏ hàng - Soluong: Số lượng hàng có giỏ hàng - Tinhtrang: tình trạng giỏ hàng - Giá sản phẩm giỏ hàng - Ngaydat: Ngày tháng năm tạo giỏ hàng mua hàng • Hoadon(hoadon_id, hoten, diachi, email, dienthoai, gia, soluong) - hoadon_id: Mã hóa đơn - Hoten: Họ tên người mua hàng - Diachi: Địa người mua hàng - Email: Hòm thư điện tử người mua hàng - Dienthoai: Điện thoại người mua hàng - Soluong: Số lượng hàng mua - Gia: Là tổng số tiền phải trả, tiền hàng+ cước vận chuyển(nếu có) • user(user_id, user_group_id, username, password, email, fistnam, lastname, ip, datetime) - User_id: Mã người dùng - Email: email người dùng - User_group_id: người dùng thuộc nhóm - Password: Mật người dùng - Firstname: Họ tên đệm người dùng - Lastname: Tên người dùng - Ip: cấp quyền cho người dùng - Datetime: ngày đăng kí user • Tintuc(id_tintuc, noidung, ghichu) - Id_tintuc: Mã tin tức - Noidung: Nội dung tin tức - Ghichu: Ghi thêm phần tin tức Sơ đồ quan hệ liệu IV THIẾT KẾ GIAO DIỆN Trang chủ  Trang hiển thị toàn nội dung trang Web Trên bạn thực tất công việc mà bạn muốn cách click vào mục chọn tương ứng chương trình liên kết đến trang tương ứng đáp ứng yêu cầu bạn Trang sản phẩm Hiển thị loại sản phẩm có kho, số lượng, đơn giá Mô tả hình ảnh sản phẩm Trang đăn ký: Cho phép người dùng đăng ký để mua hàng web Đăng nhập Trang giới thiệu cửa hàng Giao diện trang giỏ hàng Giao diện trang toán: Giao diện đơn hàng trang admin V ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐỀ TÀI Đánh giá kết xây dựng cài đặt: Trong trình thực đề tài em cố gắng để tìm hiểu xây dựng cài đặt chương trình thời gian có hạn nên chưa giải tất vấn đề đặt Em mong nhận thông cảm cô giáo Em xin chân thành cảm ơn !  Những kết đạt được: Về công nghệ: - Tìm hiểu nắm bắt công cụ thiết kế Web - Biết cách thiết kế Web động cách tổ chức sở liệu - Các dịch vụ Internet, đặc biệt Web Về cài đặt chương trình: - Giao diện thân thiện với người dùng - Giới thiệu mặt hàng kinh doanh công ty đến với khách hàng - Cho phép tra cứu mặt hàng khách hàng có nhu cầu tìm hàng - Cho phép khách hàng thực việc đặt hàng qua mạng - Tiếp nhận đơn đặt hàng khách hàng - Lập hóa đơn - Cập nhật: Mặt hàng, khách hàng, nhà cung cấp, đơn đặt hàng - Thống kê mặt hàng theo nhiều tiêu chí Hướng phát triển đề tài Cho phép khách hàng mua toán trực tiếp qua mạng thông qua thẻ ATM Xây dựng hệ thống cho phép công ty mua hàng trực tiếp qua mạng Với kiến thức tảng học trường nỗ lực mình, chúng em hoàn thành đề tài “Xây dựng Website bán hàng trực tuyến” Mặc dù cố gắng đầu tư nhiều thời gian có hạn Em mong nhận thông cảm góp ý
- Xem thêm -

Xem thêm: Xây dựng website thương mại điện tử, Xây dựng website thương mại điện tử, Xây dựng website thương mại điện tử

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay