Phân tích 42 bài văn trong chương trình ngữ văn 11 (NXB đại học quốc gia 2010)

184 697 0
  • Loading ...
1/184 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:24

Chương trình Ngữ văn hiện hành nêu lên 03 mục tiêu, trong đó mục tiêu đầu tiên là “cung cấp cho HS những kiến thức phổ thông, cơ bản, hiện đại, có tính hệ thống về ngôn ngữ (trọng tâm là tiếng Việt) và văn học (trọng tâm là văn học Việt Nam), phù hợp với trình độ phát triển của lứa tuổi và yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”2. Mục tiêu thứ hai là hình thành và phát triển năng lực sử dụng tiếng Việt, tiếp nhận văn học, cảm thụ thẩm mĩ…. Mục tiêu thứ ba là bồi dưỡng tinh thần, tinh cảm như tình yêu tiếng Việt, yêu thiên nhiên, gia đình, lòng tự hào dân tộc…
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích 42 bài văn trong chương trình ngữ văn 11 (NXB đại học quốc gia 2010), Phân tích 42 bài văn trong chương trình ngữ văn 11 (NXB đại học quốc gia 2010), VÀO PHỦ CHÚA TRỊNH ( Trích Thượng kinh kí sự), TỰ TÌNH ( BÀI II)- Hồ Xuân Hương, Thu điếu - Nguyễn Khuyến, Thương vợ - Trần Tế xương, Khóc Dương Khuê - Nguyễn KHuyến, Vịnh Khoa thi hương_Trần Tế Xương, Bài ca ngất ngưởng, Bài ca ngắn đi trên bãi cát ( Sa hành đoản ca)- Cao Bá Quát, Lẽ ghét thương - Nguyễn Đình Chiểu, Bài ca phong cảnh Hương Sơn, Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc, Chiếu cầu hiền (Cầu hiền chiếu) - Ngô Thì Nhậm, Xin lập khoa luật ( Trích Tế cấp bát điều) - Nguyễn Trường Tộ, Hai đứa trẻ - Thạch Lam, Chữ người tử tù, Hạnh phúc của một tang gia, Chí Phèo - Nam Cao, Cha con nghĩa nặng - Hồ Biểu Chánh, Vi Hành - Nguyễn Ái Quốc, Tinh thần thể dục - Nguyễn Công Hoan, Vĩnh biệt cửu trùng đài - Nguyễn Huy Tưởng, Tình yêu và thù hận ( Trích Rô-mê-ô và Giu - Li-ét, Lưu biệt khi xuất dương, Hầu trời - Tản Đà, Vội vàng- Xuân Diệu, Đây thôn vĩ dạ - Hàn Mặc Tử, Chiều tối ( Mộ) - Hồ Chí Minh, Từ ấy - Tố Hữu, Lai Tân- Hồ Chí MInh, Về luân lí xã hội ở nước ta - Phan Châu Trinh, Tiếng mẹ đẻ - Nguồn giải phóng các dân tộc bị áp bức, Ba cống hiến vĩ đại của Các Mác, Một thời đại trong thi ca - Hoài Thanh

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay