THỦ THUẬT và TIỂU sảo GIẢI TOÁN TÍCH hợp

8 229 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:12

THỦ THUẬT VÀ TIỂU SẢO GIẢI TOÁN TÍCH HỢP TÍCH HỢP KẾT HỢP VỚI + GIỚI TÍNH TÍCH HỢP KẾT HỢP VỚI + TƯƠNG TÁC +Thực mà nói để ngĩ ý tưởng cách làm toán tích hợp anh dựa vào kinh ngiệm tiểu sảo lỗi nghi vấn mấu chốt đề, người học tinh mắt nhìn qua đoán 50% -70% toán tính hợp pp với + Thứ cách làm toán lai có qui tắc bất biến mà em pk nhớ, kinh ngiệm từ điều anh thấy mấu chốt tương quan qua lại vấn đề với để từ hình thành nên kĩ tư ngược => tư kiểu gen P F1 mà ko cần pk xét tính trạng, xét tính trạng có nằm NST giới tính hay không KINH NGIỆM: +) nói đến tính đực 85-90% liên quan đến giới tính tác giả đưa đực vào đề họ tính đến yếu tố này, toán cho đực mà ko liên quan đến giới tính đề thừa mà thi đại học điều ko xãy ra, phương châm đề đh đề “đủ chử ý” chữ không thiếu thừa em +) hoán vị gen luôn tạo tổ hợp, tỉ lệ KH > PLĐL > liên kết gen Ví dụ: Bản chất hoán vị tạo nhiều tổ hợp liên kết hoàn toàn phân li độc lập nên tỉ lệ phải lớn từ ta có: - Tỉ lệ phân li độc lập = Tỉ lệ riêng tính trạng - Tỉ lệ chung > tỉ lệ riêng tính trạng→ Hoán vị - Tỉ lệ chung < tỉ lệ riêng tính trạng → Liên kết hoàn toàn +) hoán vị gen cho tỉ lệ lẻ Ví dụ: 0,01 = 1/100 tạo 100 tổ hợp có hoán vị tạo nhiều tổ hợp đến +) tính trạng không giới → tính trạng nằm NST giới tính +) 80 - 90%: toán lai bắt nguồn từ dị hợp Ví dụ: cho P chủng giao phối tạo F1→ F1 ta suy nhanh dị hợp toàn luôn, ưu điểm không cần viết phép lai P +) toán lai ta kiểu gen đồng hợp lặn +) liên kết gen ý tính trạng nhau, để xác định xác kiểu gen ta cần nhìn xem có tạo kiểu hình đồng hợp lặn  +) Một số ta dựa vào đáp án để suy có hoán vị hay không→ cách thử ngược đáp án sinh mạnh hóa, toán nhiều Ví dụ: làm trắc ngiệm thi ta lấy đáp án thấy có khả (giả sử đáp án Aa Bb/Dd họ cho f = 20% chẳng hạn) ta lấy đáp án thử ngược lại đề xem phù hợp với đề không  VD1: Cho giao phối gà trống chân cao, lông xám với gà mái có kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 sau: - Ở gà trống: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng - Ở gà mái: 30% chân cao, lông xám: 7,5% chân thấp, lông xám: 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng Biết không xảy đột biến tính trạng chiều cao chân cặp gen qui định Theo lý thuyết, F1, tỉ lệ gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen chủng bao nhiêu? A 2,5% B 5% C 10% D 20% Định hướng tư giải thao bước trình làm: Ta thấy chân thấp xuất gà mái mà không thấy xuất gà trống → tính trạng chiều cao chân di truyền liên kết với giới tính Ta thấy chân cao = (75% + 25% + 30% + 20%) / = 75% Chân thấp = (7,5% + 42,5%) / =25% Cao: thấp = 3: → Dd x Dd Ta thấy Xám = (75% + 30% + 7,5%) / = 56,25% Vàng = (25% + 42,5% + 20%) / = 43,75% Xám : Vàng = 9: → tương tác bổ sung AaBb x AaBb Dùng pp tích xác suất nhân (9: 7)(3: 1) khác với tỉ lệ đề → Tính trạng màu lông di truyền liên kết với tính trạng chiều cao chân có hoán vị (vì gà mái xuất nhiều kiểu hình với tỉ lệ không bình thường) A _ X BDY = 15% Xét gà mái F1: Cao, xám : 15% xét cho tổng F1) → X BDY = 0,15: 0,75 = 0,2 → X BD Vậy trống (P) có kiểu gen Aa (30% xét bên gà mái nên ta phải chia2 = 0,4 X BD X bd f = 0,2 , gà mái (P) có kiểu gen Aa X BDY Vậy F1: trống cao, xám chủng = AA = 0,25.0,4.0,5 = 0,05 X BD X BD → chọn B Các bước làm toán lai tích hợp -B1: ta thấy đề có từ đực liên quan đến gà nữa)=> ngĩ liên quan đến giới tính => ko cần phải xét ( 1s) -B2: Chú ý nhìn nhanh từ gạch chân 7,5%=3/40=75/1000=> ta thấy tạo số tổ hợp lẻ nhiều => có hoán vị ( 1s ) -B3: Xám:vàng=9:7 có tương tác bổ sung ( 2s tính tỉ lệ riêng lâu nên anh cho 2s ) -B4: dị hợp cặp (1s) -B5== có n TH xãy (P) có kiểu gen Aa vv (1s) -B6: → X BDY = 0,15: 0,75 = 0,2 → -B7: =>KG gà mái Aa X BD X bd X BD X bD X Bd Aa X bD X Bd vvv… = 0,4 (1s) có f=0,2 ( viết ko suy ngĩ biết X BD = 0,4) DIỄN GIẢI VẤN ĐỀ (7s) -Thứ ta thấy đề có từ đực liên quan đến gà ( đề họ hay cho gà họ muốn có khác biệt so với giấm không sập bẫy NST giới tính cảu gà ngược so với ruồi giấm nhé)=> ngĩ liên quan đến giới tính => ko cần phải xét ( 1s) - Thứ hai: em xem lại đề gà mái: 30% chân cao, lông xám: 7,5% chân thấp, lông xám: 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng Chú ý nhìn nhanh từ gạch chân 7,5%=3/40=75/1000=> ta thấy tạo số tổ hợp lẻ nhiều => có hoán vị ( 1s ) -Thứ ba: Xám:vàng=9:7 có tương tác bổ sung ( 2s ) Vậy có tương tác hoán vị giới tính hết 4s sau bắt đầu đoán KG P Nhận xét thấy có hoán vị hẳn đời P phải có kiểu gen dị hợp cặp gen điều kiện hoán vị ( AB/ab, aB/Ab hoán vị AB/aB ko hoán vị loại KG đồng hợp cặp +1 di hợp đồng hợp toàn trội đồng hợp toàn lặn )  Cái điều kiện hoán vị anh nhắc lại cho người nhớ Và ta bắt đầu đoán dị hợp cặp (1s)  vấn đề anh biết dị hợp cặp -Thứ em ý tương tác 9:7= 16 tổ hợp Aa Và em thấy nói đến tương tác nói đến cặp gen nằm cặp NST khác Aa Bb( phân li) Aa gen A B gen tương tác nằm NST khác nhau, gen B D tương tác vì gen B D nằm cặp NST trái điều kiện tường tác -Thứ hai em ý có hoán vị có thêm cặp gen dị hợp có hoán vị == suy P có cặp gen dị hợp ( 1s) Bây bắt đầu đoán KG P biết thông tin P +P có cặp dị hợp +P có hoán vị +P có tương tác +P có giới tính == có n TH xãy (P) có kiểu gen Aa X bD X Bd X bD X Bd vvv… Nếu em ý có TH AB/ab XDXd chẳng hạn người ta đưa vào đề thi vì hệ rối… tỉ lệ xấu đưa vào đề thi hệ thứ ko tính tạo nhiều KG X BDY X BD → = 0,15: 0,75 = 0,2 → = 0,4 ( nói đến giơi tính tìm gt để xác định đối hay nhìn gà mái gà mái có Y bị khuyết ) =>KG gà mái Aa X BD X bd có f=0,2=> toán gaiir Bây cách làm tích hợp anh ví dụ chẳng hạn tích hợp khó tích hợp có tới quy luật tác động lên -B1: ta thấy đề có từ đực liên quan đến gà nữa)=> ngĩ liên quan đến giới tính => ko cần phải xét ( 1s) -B2: Chú ý nhìn nhanh từ gạch chân 7,5%=3/40=75/1000=> ta thấy tạo số tổ hợp lẻ nhiều => có giới tính ( 1s ) -B3: Xám:vàng=9:7 có tương tác bổ sung ( 1s ) -B4: dị hợp cặp (1s) == có n TH xãy (P) có kiểu gen Aa (1s) → X BDY = 0,15: 0,75 = 0,2 → =>KG gà mái Aa X BD X bd X BD X bD X Bd = 0,4 (1s) có f=0,2 Aa X bD X Bd vvv… vv VÍ DỤ 2( TRÍCH ĐỀ THI THPT) Ở loài côn trùng, cặp nhiễm sắc thể giới tính giới XX, giới đực XY; tính trạng màu cánh hai cặp gen phân li độc lập quy định Cho cánh đen chủng lai với đực cánh trắng chủng (P), thu F1 toàn cánh đen Cho đực F1 lai với có kiểu gen đồng hợp tử lặn, thu Fa có kiểu hình phân li theo tỉ lệ: đực cánh trắng : 1con cánh đen : cánh trắng Cho F1 giao phối ngẫu nhiên, thu F2 Theo lí thuyết, số cánh trắng F2, số đực chiếm tỉ lệ A.5/7 B.2/3 C.1/3 D.3/5 Định hướng tư giải: PTC: Đen x Trắng → 100% Đen F1 lai phân tích → Đen: trắng → Tương tác gen 9: (A-B-: Đen; A-bb, aaB- , aabb: Trắng) F1 phải cho loại giao tử (Dị hợp cặp gen) Fa tỷ lệ kiểu hình khác giới, suy gen nằm NST giới tính X, alen tương ứng Y Nếu gen nằm X Đực F1 X ABY × X ab X ab → không kiểu đề Vậy, có cặp gen phân ly độc lập,1 cặp gen lại nằm NST giới tính X Đực F1 phải có kiểu gen AaXBY đem lai phân tích AaX BY × aaX b X b → 1/4AaX B X b (Cái Đen): 1/4aaX B X b (Cái trắng): b trắng): 1/4aaX Y Lấy F1 x F1: (Đực trắng) AaX BY × AaX B X b Cho (3/4A-: 1/4aa) x Đực trắng = 1/4aa ( 1/ X BY :1/ X bY :1/ X B X B :1/ X B X b ) / X BY Cái trắng = 1/4aa ( + (3/4A- + 1/4aa) 1/ X B X B + 1/ X B X b 1/ X bY = 5/16 ) = 1/8 Tổng số trắng là: 7/16 Vậy số đực trắng tổng số trắng là: 5/16 : 7/16 = 5/7 Chọn A 1/4AaX bY (Đực -CÁCH NHÌN NHẬN NHANH VẤN ĐỀ +CÓ ĐỰC CÁI => Y CHANG LÀ CÓ NST GIỚI TÍNH + F1 lai phân tích → Đen: trắng → Tương tác gen 9: VẬY BÀI NÀY TA CÓ CẶP GEN DỊ HỢP Lại TƯƠNG TÁC NỮA =>SUY RA LUÔN F1 NÓ PHẢI Ở DẠNG NÀY Aa XBY, Aa XBXb thỏa mãn kiện => toán giải 4s P F1 không cần viết phép lai đề yêu cầu áp số vào mà tính thôi.Thân Bài 1: Cho giao phối gà trống chân cao, lông xám với gà mái có kiểu hình, tỉ lệ phân li kiểu hình F1 sau: - Ở gà trống: 75% chân cao, lông xám : 25% chân cao, lông vàng - Ở gà mái: 30% chân cao, lông xám: 7,5% chân thấp, lông xám: 42,5% chân thấp, lông vàng : 20% chân cao, lông vàng Biết không xảy đột biến tính trạng chiều cao chân cặp gen qui định Theo lý thuyết, F1, tỉ lệ gà trống chân cao, lông xám có kiểu gen chủng bao nhiêu? A 2,5% B 5% C 10% D 20% Định hướng tư giải: Ta thấy chân thấp xuất gà mái mà không thấy xuất gà trống → tính trạng chiều cao chân di truyền liên kết với giới tính Ta thấy chân cao = (75% + 25% + 30% + 20%) / = 75% Chân thấp = (7,5% + 42,5%) / =25% Cao: thấp = 3: → Dd x Dd Ta thấy Xám = (75% + 30% + 7,5%) / = 56,25% Vàng = (25% + 42,5% + 20%) / = 43,75% Xám : Vàng = 9: → tương tác bổ sung AaBb x AaBb Dùng pp tích xác suất nhân (9: 7)(3: 1) khác với tỉ lệ đề → Tính trạng màu lông di truyền liên kết với tính trạng chiều cao chân có hoán vị (vì gà mái xuất nhiều kiểu hình với tỉ lệ không bình thường) A _ X BDY = 15% Xét gà mái F1: Cao, xám : 15% xét cho tổng F1) → X BDY = 0,15: 0,75 = 0,2 → X BD = 0,4 (30% xét bên gà mái nên ta phải chia2 Vậy trống (P) có kiểu gen Aa X BD X bd f = 0,2 , gà mái (P) có kiểu gen Aa X BDY Vậy F1: trống cao, xám chủng = AA = 0,25.0,4.0,5 = 0,05 → chọn B X BD X BD
- Xem thêm -

Xem thêm: THỦ THUẬT và TIỂU sảo GIẢI TOÁN TÍCH hợp, THỦ THUẬT và TIỂU sảo GIẢI TOÁN TÍCH hợp, THỦ THUẬT và TIỂU sảo GIẢI TOÁN TÍCH hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay