phuong huong va giai phap thuc day sat khau thuy san vao my

71 134 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 14:08

Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña Ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr­êng Mü .Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña Ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr­êng Mü .Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña Ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr­êng Mü .Ph­¬ng h­íng vµ gi¶i ph¸p thóc ®Èy xuÊt khÈu hµng thuû s¶n cña Ngµnh thuû s¶n ViÖt nam vµo thÞ tr­êng Mü . 1 Tên đề tài: phần mở đầu Phơng hớng giải pháp thúc đẩy xuất hàng thuỷ sản Ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trờng Mỹ Tính cấp thiết đề tài: + Mặt hàng thuỷ sản mặt hàng có kim ngạch xuất ngày tăng chiếm tỷ trọng lớn số mặt hàng xuất vào thị trờng Mỹ + Hiệp định thơng mại Việt mỹ có hiệu lực, tạo hội lớn cho việc xuất hàng hoá Việt nam sang thị trờng Mỹ nói chung với mặt hàng thuỷ sản nói riêng +Thị trờng Mỹ thị trờng lớn nhng doanh nghiệp Việt nam Thị trờng có đặc thù riêng đòi hỏi phải có nghiên cứu toàn diện + Ngành thuỷ sản trình đầu t để trở thành ngành kinh tế mũi nhọn Hàng thuỷ sản trở thành mặt hàng xuất chủ lực với kim ngạch xuất đạt đợc năm 2001 1760 triệu USD Định hớng phát triển xuất ngành giai đoạn 2000-2010 đặt mục tiêu đạt kim ngạch xuất 3,5 tỷ USD kim ngạch xuất vào thị trờng Mỹ chiếm tỷ trọng 25-28% tổng số kim ngạch xuất thuỷ sản Điều đòi hỏi phải nghiên cứu để tìm phơng hớng giải pháp thúc đẩy xuất thuỷ sản vào thị trờng Mục đích nghiên cứu đề tài + Hệ thống hoá vấn đề lý luận xuất + Phân tích thực trạng tình hình xuất mặt hàng thuỷ sản ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trờng Mỹ +Căn vào sở lý luận kết phân tích, đánh giá thực trạng xuất mặt hàng thuỷ sản ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trờng Mỹ, định hớng phát triển ngành thuỷ sản để đề xuất phơng hớng giải pháp nhằm thúc đẩy xuất thuỷ sản vào thị trờng Đối tợng phạm vi nghiên cứu đề tài - Đối tợng nghiên cứu đề tài: Luận văn nghiên cứu vấn đề lý luận, thực tiễn xuất mặt hàng thuỷ sản ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trờng Mỹ - Phạm vi nghiên cứu đề tài: Đề tài nghiên cứu hoạt động xuất hàng thuỷ sản ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trờng Mỹ với thời gian nghiên cứu từ năm 1994 tới Phơng pháp nghiên cứu Để giải vấn đề đặt ra, luận văn sử dụng phơng pháp vật biện chứng vật lịch sử chủ nghĩa Mác-Lênin, vận dụng môi trờng thực tế, kết hợp với phơng pháp cụ thể nh: -Trang 1- phơng pháp phân tích, điều tra, tổng hợp, hệ thống, để luận giải, khái quát phân tích thực tiễn theo mục đích đề tài Kết cấu đề tài Ngoài phần mở đầu kết luận luận văn bao gồm ba chơng nh sau: Chơng một: Những vấn đề xuất hàng thuỷ sản vào thị trờng Mỹ Chơng hai: Thực trạng xuất hàng thuỷ sản ngành thuỷ sản Việt nam vào thị trờng Mỹ Chơng ba: Phơng hớng giải pháp chủ yếu thúc đẩy xuất hàng thuỷ sản ngành thuỷ sảnViệt nam vào thị trờng Mỹ -Trang 2- Chơng một: Những vấn đề xuất hàng thuỷ sản vào thị trờng Mỹ 1.1 Khái quát chung xuất hàng hoá 1.1.1 Khái niệm xuất Xuất việc bán hàng hoá dịch vụ cho nớc sở dùng tiền tệ làm phơng tiện toán Cơ sở hoạt động xuất hoạt động mua bán trao đổi hàng hoá( bao gồm hàng hoá hữu hình hàng hoá vô hình ) nớc Khi sản xuất phát triển trao đổi hàng hoá quốc gia có lợi , hoạt động mở rộng phạm vi biên giới quốc gia thị trờng nội địa khu chế xuất nớc Xuất hoạt động hoạt động ngoại thơng, xuất từ lâu đời ngày phát triển từ hình thức trao đổi hàng hoá nớc, phát triển đợc thể thông qua nhiều hình thức hoạt động xuất ngày diễn phạm vi toàn cầu, tất nghành, lĩnh vực kinh tế, không hàng hoá hữu hình mà hàng hoá vô hình với tỷ trọng ngày lớn 1.1.2 Lợi ích xuất Xuất hàng hoá hoạt động nằm lĩnh vực phân phối lu thông hàng hoá qúa trình tái sản xuất hàng hoá mở rộng, mục đích liên kết sản xuất với tiêu dùng nớc với nớc khác Hoạt động không diễn cá thể riêng biệt , mà có tham toàn hệ thống kinh tế với điều hành nhà nớc Xuất hàng hoá hoạt động kinh doanh buôn bán phạm vi quốc tế.Xuất hàng hoá có vai trò to lớn phát triển kinh tế xã hội quốc gia Nền sản xuất xã hội nớc phát triển nh phụ thuộc lớn vào hoạt động xuất Thông qua xuất làm gia tăng ngoại tệ thu đợc, cải thiện cán cân toán, tăng thu ngân sách, kích thích đổi công nghệ, cải biến cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm nâng cao mức sống ngời dân Đối với nớc có trình độ kinh tế thấp nh nớc ta, nhân tố tiềm tài nguyên thiên nhiên lao động, yếu tố thiếu hụt nh vốn, thị trờng khả quản lý Chiến lợc hớng xuất thực chất giải pháp mở kinh tế nhằm tranh thủ vốn kỹ thuật nớc ngoài, kết hợp chúng với tiềm nớc lao động tài nguyên thiên nhiên dể tạo tăng trởng mạnh cho kinh tế, góp phần rút ngắn khoảng cách với nớc giầu Xuất có vai trò quan trọng + Xuất tạo nguồn vốn cho nhập tích luỹ phát triển sản xuất, phục vụ công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc Công nghiệp hoá đất nớc theo bớc thích hợp đờng tất yếu để khắc phục tình trạng nghèo nàn chậm phát triển nớc ta để thực đờng lối công nghiệp hoá, đại hoá đất nớc trớc mắt phải nhập số lợng lớn máy móc thiết bị đại từ bên ngoài, nhằm trang -Trang 3- bị cho sản xuất Nguồn vốn để nhập thờng dựa vào nguồn chủ yếu là: vay, viện trợ, đầu t nớc xuất Nguồn vốn vay phải trả, viện trợ đầu t nớc có hạn, nớc nguồn thờng bị phụ thuộc vào nớc Vì vậy, nguồn vốn quan trọng để nhập xuất Thực tế nớc gia tăng đợc xuất nhập theo tăng theo Ngợc lại, nhập lớn xuất làm cho thâm hụt cán cân thơng mại lớn ảnh hởng xấu tới kinh tế quốc dân Trong tơng lai, nguồn vốn bên tăng nhng hội đầu t, vay nợ từ nớc tổ chức quốc tế có đợc chủ đầu t nguồn cho vay thấy đợc khả xuất nguồn vốn vay để trả nợ thành thực + Xuất đóng góp vào chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất phát triển: Cơ cấu sản xuất tiêu dùng giới thay đổi vô mạnh mẽ Đó thành cách mạng khoa học công nghệ đại, dịch chuyển cấu kinh tế trình công nghiệp hoá phù hợp với xu hớng phát triển cuả kinh tế giới tất yếu nớc ta Ngày nay, đa số nớc lấy nhu cầu thị trờng giới để tổ chức sản xuất Điều có tác động tích cực tới chuyển dịch cấu kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh tế phát triển Sự tác động đợc thể hiện: - Xuất tạo điều kiện cho ngành khác có hội phát triển thuận lợi Chẳng hạn, phát triển xuất tạo hội đầy đủ cho việc phát triển ngành sản xuất nguyên vật liệu nh bông, đay, Sự phát triển ngành chế biến thực phẩm( gạo, cà phê ) kéo theo ngành công nghiệp chế tạo thiết bị phục vụ - Xuất tạo khả mở rộng thị trờng tiêu thụ, tạo điều kiện cho sản xuất phát triển ổn định Xuất tạo điều kiện mở rộng khả cung cấp đầu vào cho sản xuất, nâng cao lực sản xuất nớc + Xuất có vai trò tích cực đổi trang thiết bị công nghệ sản xuất Hoạt động xuất hoạt động kinh doanh phạm vi thị trờng giới, thị trờng mà cạnh tranh ngày diễn ác liệt Sự tồn phát triển hàng hoá xuất phụ thuộc lớn vào chất lợng giá cả; phụ thuộc lớn vào công nghệ sản xuất chúng Điều thúc đẩy doanh nghiệp sản xuất nớc phải luôn đổi mới, cải tiến thiết bị, máy móc nhằm nâng cao chất lợng sản xuất Mặt khác, xuất kinh tế thị trờng cạnh tranh liệt đòi hỏi doanh nghiệp phải nâng cao tay nghề, trình độ ngời lao động + Xuất có tác động tích cực tới việc giải công ăn việc làm cải thiện đời sống nhân dân Tác động xuất đến đời sống bao gồm nhiều mặt Trớc hết thông qua hoạt động xuất khẩu, với nhiều công đoạn khác thu hút hàng triệu lao động vào làm việc có thu nhập tơng đối cao, tăng giá trị ngày -Trang 4- công lao động, tăng thu nhập Quốc dân Xuất tạo nguồn vốn để nhập hàng hoá tiêu dùng thiết yếu, phục vụ đời sống đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhân dân, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho ngời lao động + Xuất sở để mở rộng thúc đẩy quan hệ kinh tế đối ngoại nớc ta: Đẩy mạnh xuất có vai trò tăng cơng hợp tác Quốc tế với nớc, nâng cao địa vị vai trò nớc ta trờng Quốc tế , xuất công nghiệp sản xuất hàng xuất thúc đẩy quỹ tín dụng, đầu t, mở rộng vận tải Quốc tế Mặt khác, quan hệ kinh tế đối ngoại mà chúng tâ kể lại tạo tiền đề cho việc mở rộng xuất Có thể nói xuất không đóng vai trò chất xúc tác hỗ trợ phát triển kinh tế, mà với hoạt động nhập nh yếu tố bên trực tiếp tham gia vào việc giải vấn đề thuộc nội kinh tế nh: vốn, lao động, kỹ thuật, nguồn tiêu thụ, thị trờng, Đối với nớc ta, hớng mạnh xuất mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế đối ngoại, đợc coi vấn đề có ý nghĩa chiến lợc để phát triển kinh tế thực công nghiệp hoá đất nớc, qua tranh thủ đón bắt thời cơ, ứng dụng khoa học công nghệ đại, rút ngắn chênh lệch trình độ phát triển Việt nam so với giới Kinh nghiệm cho thấy nớc thời kỳ đẩy mạnh xuất kinh tế nớc thời gian có tốc độ phát triển cao 1.1.3 Nhiệm vụ xuất 1.2 hoạt động xuất hàng thuỷ sản ngành thuỷ sản Việt nam 1.2.1 Ngành thuỷ sản hệ thống Ngành kinh tế Quốc dân Nền kinh tế Quốc dân hệ thống thống bao gồm nhiều ngành kinh tế Các ngành kinh tế đời phát triển kinh tế Quốc dân phân công lao động xã hội chuyên môn hoá sản xuất Thuỷ sản ngành kinh tế có vị trí quan trọng nghiệp công nghiệp hoá đại hoá đất nớc Nghị Quyết Ban chấp hành Trung ơng khoá VII xác định xây dựng ngành thuỷ sản thành ngành kinh tế mũi nhọn Cho đến ngành thuỷ sản có trình phát triển Với t cách ngành kinh tế, Ngành thuỷ sản có hệ thống tổ chức, có cấu kinh tế, có tiềm phát triển, có đóng góp định vào tăng trởng phát triển kinh tế Quốc dân 1.2.1.1 Hệ thống máy tổ chức ngành thuỷ sản: Bộ Thuỷ sản quan quản lý nhà nớc trung ơng ngành thuỷ sản Việt Nam Bộ trởng thuỷ sản thành viên Chính phủ Giúp việc cho trởng thực chức quản lý Nhà nớc có Thứ trởng quan tham mu: Vụ nghề cá, Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản, Vụ Kế hoạch Đầu t, Vụ Tổ chức cán lao động, Vụ Khoa học Công nghệ, Vụ phát chế, Vụ Tài Kế toán, Vụ Hợp tác Quốc tế, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ -Trang 5- Cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản hệ thốn 31 chi cục địa phơng có nhiệm vụ tham mu xây dựng sách, trực tiếp đạo tra công tác bảo vệ phát triển nguồn lợi thuỷ sản Trung tâm kiểm tra chất lợng vệ sinh thuỷ sản (NAFIQACEN), gồm Văn phòng Trung tâm chi nhành trọng điểm nghề cá thực chức quan thẩm quyền Việt Nam kiểm soát, bảo đảm an toàn vệ sinh chất lợng sản phẩm thuỷ sản Trung tâm khuyến ng Trung ơng, có Văn phòng đai diện thành phố Hồ Chí Minh hệ thống Trung tâm khuyến ng, khuyến nông tỉnh,thành phố nớc thực chuyển giao kinh nghiệm, kỹ thuật, công nghệ, phổ biến thông tin giúp nông ng dân phát triển sản xuất thuỷ sản địa phơng, thành phần kinh tế Tại tỉnh ven biển, quan quản lý thuỷ sản địa phơng Sở Thuỷ sản trực thuộc UBND tỉnh, thành phố, chịu quản lý chuyên ngành Bộ Thuỷ sản Tại tỉnh biển, quan quản lý thuỷ sản đợc đặt Sở Nông nghiệp Phát triển nông thôn Trờng Đại học Thuỷ Sản - Nha Trang, Khoa Thuỷ sản (Đại học Cần Thơ, Đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh), trờng Trung học Thuỷ sản 1,2 đơn vị chịu trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Trong hệ thống máy ngành thuỷ sản có quan khoa học quan thông tin, báo chí Các tổ chức trị xã hội nghề nghiệp có vai trò quan trọng tổ chức, động viên lao động nghề cá, doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh, đồng thời tham gia vào công tác quản lý Nhà nớc ngành Các tổ chức là: - Công đoàn Thuỷ sản Việt Nam với 67.000 đoàn viên - Hội nghề cá Việt Nam - Hội hiệp chế biến Xuất Thuỷ sản Việt Nam 1.2.1.2.Tiềm phát triển ngành thuỷ sản Việt nam *Tiềm tự nhiên Nớc ta trải dài 13 độ vĩ bắc kề sát biển đông, bờ biển dài từ Móng ( Quảng ninh) tới Hà tiên ( Kiên giang) dài 3260 Km, với 112 cửa sông lạch Theo tuyên bố phủ nớc CHXHCN Việt nam năm 1997, biển nớc ta gồm nội hải, lãnh hải, vùng tiếp giáp, vùng đặc quyền kinh tế thềm lục địa, quần đảo Trơng sa Hoàng sa hàng ngàn đảo lớn nhỏ Riêng vùng đặc quyền kinh tế có diện tích gần triệu Km2, gấp lần diện tích đất liền Bên cạnh đó, Biển đông ta vùng biển mở, thông với Đại Tây dơng ( nam Thái Bình dơng) ấn Độ dơng (qua eo Malacca) Phần thềm lục địa phía Tây Tây nam nối liền đất liền nớc ta Môi trờng nớc mặn xa bờ ; bao gồm vùng nớc khơi thuộc vùng đặc quyền kinh tế Mặc dù cha nghiên cứu kỹ mặt nguồn lợi nhng năm gần ng dân khai thác mạnh vùng biển khơi ( Vịnh Bắc bộ, Duyên hải Trung bộ, Đông nam bộ, Tây nam Vịnh Thái lan) Nhìn chung, nguồn lợi mang tính phân tán, quần tụ, dàn nhỏ nên khó tổ chức khai thác công nghiệp cho hiêu kinh tế cao Thêm vào khí hậu thuỷ văn vùng biển khắc nghiệt, nhiều dông bão làm cho trình -Trang 6- khai thác gặp nhiều rủi ro tăng thêm chi phí sản xuất Môi trờng nớc mặn gần bờ vùng nớc sinh thái quan trọng loại thuỷ sinh vật có nguồn thức ăn cao cấp có cửa sông, lạch đem lại phù sa chất vô cơ, hữu hoà tan làm thức ăn tốt cho sinh vật bậc thấp đến lợt sinh vật bậc thấp thức ăn cho tôm cá Vì vùng trở thành bãi sinh sản, c trú phát triển nhiều loại thuỷ sản Vùng Đông Tây nam có sản lợng khai thác cao nhất, có khả đạt 67% sản lợng khai thác Việt nam Vịnh Bắc với 3000 đảo tạo nên nhiều bãi triều quanh đảo nuôi loại nhuyễn thể có giá trị nh trai ngọc, hầu, sò huyết, bào ng Vịnh Bắc có khu hệ cá nhiều nhng có đến 10,7% số loài mang tính ốn đới thích nớc ấm Tuy nhiên, đặc tính nguồn lợi gây khó khăn cho nhà khai thác phải lựa chọn thông số khai thác cho ng cụ cho vừa kinh tế vừa tính chọn lọc cao Nghề khai thác Việt nam nghề khai thác đa loài, đa ng cụ Khâu chế biến gặp nhiều khó khăn sản lợng đánh bắt không nhiều nhiều thời gian công sức để phân loại trớc chế biến Vùng nớc gần bờ Vịnh Bắc Đông Tây nam vùng khai thác chủ yếu nghề cá Việt nam, chiếm 70% lợng hải sản khai thác toàn vùng biển Do , lợng hải sản vùng ven bờ bị khai thác mức cho phép, chí cá thể cha trởng thành đàn lẻ Vấn đề đặt cho ngành thuỷ sảnViệt nam phải hạn chế khai thác nguồn lợi này, đồng thời cẩn trọng phát triển đội tàu đánh cá, dùng tàu chuyên dùng lớn, độc nghề xây dựng sở sản xuất quy mô lớn không thích hợp Vùng thích hợp phát triển cách hiệu đa loài với quy mô tổ chức tơng đối nhỏ Trên sở tài liệu có kết hợp với thực tiễn khai thác vùng biển khơi năm gần thấy nguồn lợi khai thác thuỷ sản nớc ta kể vùng gần bờ xa bờ nhìn chung mang đặc điểm lớn sau đây: Nguồn lợi hải sản không giàu, mức phong phú trung bình, xa mật độ giảm, tài nguyên hải sản nghèo Nguồn lợi đa loại, nhiều cá tạp chất lợng cao Thực tế đánh bắt cho thấy miền Bắc chất lợng cá xuất lợng khai thác khơi đạt khoảng 5-155; vùng miền trung có số loại cá nổ lớn mực xuất lớn; Đông Tây nam số lợng cá đợc đem xuất chiếm 205, lợng cá dùng trực tiếp thực phẩm cho nhu cầu nớc đạt khaỏng 50% vùng biển Bắc Trung 40% vùng biển Đông Tây nam Lợng cá tạp chiếm khoảng 40% Môi trờng nớc lợ: bao gồm vùng nớc cửa sông, ven biển rừng ngập mặn, đầm phá nơi c trú, sinh sản, sinh trởng nhiều loại tôm cá có giá trị kinh tế cao Các vùng nớc lợ nớc ta, đặc biệt vùng rừng ngập mặn ven bờ bị lạm dụng mức cho việc nôi trồng thuỷ sản, co cho việc nuôi tôm Tổng diện tích nớc lợ khoảng 619 nghìn ha, với nhiều loại thuỷ sản đặc -Trang 7- sản có giá trị kinh tế cao nh: tôm, rong, cá nớc mặn , nớc lợ, Đặc biệt rừng ngập mặn nơi nuôi dỡng cho ấu trùng giống hải sản Tuy nhiên, theo tổ chức FAO (1987) diện tích rừng ngập mặn ven biển Việt nam giảm từ 400 nghì xuống 250 nghìn Do đó, để tăng diện tích nuôi trồng thuỷ sản môi trờng nớc biện pháp hiệu lựa chọn vùng nuôi thích hợp với kỹ thuật nuôi thâm canh, song với việc cần có việc quy hoạch đạo sản xuất Vùng nớc lợ vừa có ý nghĩa sản xuất lớn, vừa có ý nghĩa việc bảo vệ tái tạo nguồn lợi Đây môi trờng tốt cho việc phát triển nuôi dỡng ấu trùng giống hải sản cho tơng xứng với tiềm to lớn nh: phải quy hoạch cụ thể diện tích nuôi tròng nâng cao kỹ thuật nuôi trồng, Khí hậu thuỷ văn: Biển Việt nam nằm vùng nhiẹt đới, tận phía đông nam lục địa Châu Nên khí hậu chịu ảnh hởng đai dơng ( Thái Bình Dơng) lục địa biểu đặc trng khí hậu nhiệt đới gió mùa Tác động chế độ gió mùa với chi phối chế độ ma nhiệt đới ảnh hởng cách phức tạp đến độ phân bổ , biến động nguồn lợi sinh vật biển tới trữ lợng khả khai thác cá Nguồn lợi thuỷ sinh vật Việt nam: phong phú, đa dạng nhiều laọi có giá trị kinh tế Chỉ tính riêng loại sinh vật biển, tự nhiên hải sản nớc ta phong phú: Khu hệ cá phong phú đa dạng với khoảng 2000 loài kiểm định đợc 1700 loài nhng số cá kinh tế không nhiều khoảng 100 loài, có gần 50 loài có giá trị cao nh: Thu, Nhụ, Song, Chim, Hồng Theo kết điều tra, Giáp xác có khoảng 1647 loài, tôm có vai trò quan trọng với 70 loài thuộc họ (tôm he đợc coi đặc sản quan kể trữ lợng giá trị kinh tế) Nhìn chung, sản lợng tôm khai thác vùng biển Đông Tây nam chủ yếu Còn Vịnh Bắc chiếm 5-6% tổng số sản lợng Nhuyễn thể có khoảng 2523 loài, giá trị kinh tế cao Mực ống Mực nang có sản lợng cao Ngoài có loại Nghêu, Ngao, Điệp, Sò, Hải sâm, có giá trị kinh tế cao Rong có khoảng 600 loài, có Rong câu, Rong mơ, Tảo sử dụng số lĩnh vực thuộc ngành công nghiệp Nhìn chung nguồn lợi hải sản Việt nam có nhiều loài có giá trị kinh tế cao nh : tôm, cá, cua, đồi môi, tạo, tạo điều kiện thuận lợi cho việc đa dạng hoá cấu sản phẩm Tuy nhiên, số loài mang tính chất ven biển chiếm 65%, sống rải rác, phân tán có đặc điểm chung kích nhỏ, cá tạp nhiều, biến động theo mùa mật độ không cao, để phát triển ngành thuỷ sản cần phải quy hoạch lại vùng khai thác cho có hiệu Về tuổi độ sinh trởng: chu kỳ sinh sống loài cá biển Việt nam tơng đối ngắn thờng từ 3-4 năm, nên đàn thờng đợc bổ sung xung quanh bảo đảm trì cách bình thờng Tốc độ sinh trởng tơng đối nhanh, vào năm đầu, năm thứ hai giảm dần năm thứ ba giảm rõ rệt Do vòng đời ngắn, tốc độ sinh trởng lại nhanh nh nên chiều dài loại cá kinh tế biển nớc ta hầu hết 15-20cm , cỡ lớn đạt 75-80cm Đặc điểm hải sản nớc ta có độ tuổi ngắn nhng tốc độ sinh trởng lại tơng đối nhanh, bảo đảm trì cách bình thờng đáp ứng nhu cầu khai thác phù hợp -Trang 8- Trữ lợng thuỷ sản Việt nam cho phép khai thác từ 1-1,2 triệu tấn/ năm mà bảo đảm tái tạo tự nhiên nguồn lợi thuỷ sản Tổng hợp kết công trình nghiên cứu điều tra khoa học nguồn lợi sinh vật biển Việt nam,chúng ta đánh giá trữ lợng khả khai thác nguồn hải sản Việt nam nh sau: trữ lợng nguồn lợi hải sản 3-3,5 triệu Khả khai thác 1,5-1,6 triệu tầng mặt (51-52%), tầng đáy (48-49%), khả khai thác tối đa mà bảo đảm tái tạo tự nhiên nguồn lợi 1,0 - 1,3 triệu tấn/ năm Sản lợng khai thác có hiệu khoảng triệu tấn/ năm sản lợng gia tăng 0,5-0,5 triệu Tuy nhiên, trữ lợng hải sản có hạn, muốn tăng sản lợng khai thác thuỷ sản Việt nam cần phải tăng cờng công tác nuôi trồng thuỷ sản, cần quy hoạch, khoanh vùng vùng khai thác hải sản , khai thác mùa vụ sinh vật biển trởng thành, đồng thời ý đến công tác bảo vệ tái tạo nguồn lợi sinh vật biển * Về lao động: Lao động nghề cá Việt nam có số lợng đông đảo, thông minh, khéo tay, chăm chỉ, tiếp thu nhanh chóng áp dụng sáng tạo công nghệ tiến Giá sức lao động Việt nam lĩnh vực thuỷ sản tơng đối thấp so với khu vực giới Đây lợi cạnh tranh trình hội nhập Tuy nhiên, lao đông thuỷ sản chủ yếu lao động giản đơn, trình độ văn hoá thấp phần lớn cha đợc đào tạo nghề phù hợp với nhu cầu phát triển Do đó, để nâng cao sản lợng khai thác thuỷ sản việc nâng cao trình độ ng dân thiết yếu Năm 1995 lao động nghề cá 3,02 triệu ngời đến năn 1999 3,38 triệu ngời, đến năm 2001 3,54 triệu ngời cha kể hộ, ngời nuôi trồng có quy mô nhỏ xen canh đồng ruộng Tính toàn ngành có 90 tiễn sỹ, 4200 cán đại học, 14000 cán kỹ thuật chuyên ngành, 5000 cán trung cấp Giá sức lao động ngành thuỷ sản Việt nam rẻ so với giới nh khu vực * Tàu thuyền ng cụ Tàu thuyển đánh cá chủ yếu vỏ gỗ, loại tàu có thép, xi măng lớp thép, composite chiếm tỷ trọng không đáng kể Trong giai đoạn 1990-2000, số lợng tàu máy công suất lớn tăng nhanh Năm 1998 số lợng thuyền máy là71.767 chiếc, chiếm 82,4% tàu thuyền, tăng 60% so với năm 1990; tàu thủ công 15.338 giảm 50% so với năm 1990 Đến năm 2000 số lợng tàu thuyền tăng lên 73.397 so với năm 1990 Tổng công suất tàu thuyền máy tăng nhanh số lợng tàu Năm 1998 tổng công suất đạt 2,43 triệu CV tăng gấp lần so với năm 1991, đến năm 2001 tổng công suất tăng lên 3,21 triệu CV Chủng loại tàu thuyền máy thay đổi theo xu hớng giảm tỷ lệ tàu nhỏ, tăng tỷ lệ tàu lớn khai thác xa bờ nguồn lợi ven bờ giảm Năm 1997, Nhà nớc đầu t 400 tỷ đồng vốn tín dụng u đãi để đóng cải hoán tàu đánh bắt xa bờ Số tàu đợc cải hoán đóng năm lần lợt 322 14, vốn giải ngân đạt 335,9 tỷ đồng đạt 84,2% vốn kế hoạch Năm 1998 Nhà nớc tiếp tục đầu t 500 tỷ đồng để đóng 430 tàu có 103 tàu vào sản xuất Ng cụ nghề cá nớc ta phong phú chủng loại nh: lới lê, lới kéo, -Trang 9- mành vó loại ng cụ sở xác định loại nghề cá Việt nam Theo thống kê cha đầy đủ Việt nam có 20 loại nghề khác nhau, xếp theo loại họ nghề chủ yếu sau: Họ lới rê chiếm 34,4%, họ lới kéo chiếm 26,2%, họ câu chiếm 13,4%, họ ng cụ cố định ( chủ yếu nghề lới đáy, thờng cửa sông) chiếm 7,1%, họ mành vó chiếm 5,6%, họ lới vây chiếm 4,3%, nghề khác chiếm 9% Họ lới kéo chiếm tỷ trọng cao tỉnh Nam (38,1%) Bến tre, Trà vinh , Sóc trăng chiếm tỷ trọng cao 47%; Kiên giang chiếm 41,5%; Bà Rịa - Vũng Tàu chiếm 38,5% Điều phù hợp với nguồn lợi vùng biển Nam trữ lợng cá đáy chiếm tỷ trọng cao, khoảng 65% tổng trữ lợng vùng Họ lới lê chiếm tỷ trọng cao tỉnh Bắc chiếm 60%, Bắc Trung 42% phù hợp với nguồn lợi Vịnh Bắc cá chiếm 61,3% trữ lợng vùng Tuy nhiên, tỷ lệ lới đáy cao số tỉnh cha phù hợp, gây tác động xấu đến bảo vệ nguồn lợi đánh bắt chọn lọc, bắt đàn cá cha trởng thành, thờng hay vào vùng cửa sông kiếm ăn * Các dịch vụ ngành + Dịch vụ nuôi trồng thuỷ sản: bao gồm hệ thống sản xuất giống thuỷ sản nớc ngọt: số sở sản xuất cá giống nhân tạo toàn quốc có 350 sở, cung cấp số lợng ổn định hầu hết loại cá nớc truyền thống Hàng năm, sở cung cấp 7,6 tỷ cá giống, kịp thời vụ cho nuôi nớc Tuy nhiên, giá cá giống, đặc biệt loại cá đặc sản cao, cha bảo đảm chất lợng giống yêu cầu cha đợc kiểm soát chặt chẽ Hệ thống sản xuất tôm giống (chủ yếu tôm sú): mạng lới sản xuất giống hình thành hầu hết tỉnh ven biển Cả Nớc có 2669 trại tôm giống, sản xuất khoảng 10 tỷ tôm giống P15, bớc đầu đáp ứng đợc phần nhu cầu giống Tuy nhiên, sở cha có đủ công nghệ hoàn chỉnh để sản xuất tôm giống bệnh Hệ thống sản xuất thức ăn : toàn Quốc có 40 sở sản xuất thức ăn công nghiệp cho nuôi tôm sú với tổng công suất 30.000 tấn/ năm Thức ăn sản xuất, nhìn chung, cha đáp ứng nhu cầu số lợng chất lợng, giá thành cao chi phí đầu vào cha hợp lý Một số mô hình nuôi bán thâm cạnh ( nuôi tôm), thâm canh ( nuôi cá lồng) phải nhập thức ăn nớc ngoài, gây lãng phí ngoại tệ + Dịch vụ hậu cần khai thác thuỷ sản: - Cơ khí đóng sửa tàu thuyền: có 702 sở với lực đóng 4000 chiếc/ năm loại tàu vỏ gỗ từ 400 CV trở xuống loại tàu sắt từ 250 CV trở xuống; lực sửa chữa 8.000 chiếc/ năm Công nghệ đóng tàu thuyền nớc chủ yếu đóng tàu vỏ gỗ, đóng vỏ sắt hạn chế, tập trung hai xí nghiệp khí Hạ Long khí Nhà Bè Sự phân bổ sở nớc theo vùng lãnh thổ là: Miền Bắc có sở, Bắc Trung có 145 sở, Nam Trung có 385 sở, Đông nam có 95 sở, Tây Nam có 70 sở - Cơ sở bến cảng cá: tính đến năm 2000 số bến cảng cá xây dựng có 70 cảng, 54 cảng thuộc vùng ven biển, 16 cảng tuyến đảo Tổng chiều dài bến cảng 4146 m Số bến cảng cá đa vào sử dụng 48 cảng Hệ thống hạ tầng dịch vụ nh cung cấp nguyên liệu, nớc đá -Trang 10- xuất thuỷ sản, nhằm tăng cờng tích luỹ nội bộ, mở rộng lực sản xuất kinh doanh, xây dựng sở vật chất kỹ thuật, cải thiện đời sống ngời lao động nghề cá làm nghĩa vụ nộp ngân sách ngày tăng; - Phát triển mạnh mẽ nuôi trồng thuỷ sản, cấu nghề khai thác hải sản ven bờ, tăng cờng công tác khai thác xa bờ, góp phần làm thay đổi cấu hàng thuỷ sản xuất cải thiện đời sống xã hội nông thôn vùng ven biển - áp dụng tiến kỹ thuật công nghệ thích hợp vào phát triển sản xuất, đa dạng hoá sản phẩm mở rộng thị trờng xuất sản phẩm thuỷ sản - Thúc đẩy công tác bảo vệ nguồn lợi, bảo vệ môi trờng, trì cân sinh thái vùng nuôi, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trờng nuôi, đông thời có biện pháp hữu hiệu phòng dịch bệnh nuôi trông thuỷ sản, bảo đảm hàng thuỷ sản xuất có chất lợng cao đáp ứng đợc yêu cầu thị trờng khó tính nh EU, Nhật Bản, Mỹ, - Tập trung vật t, tiền vốn để xây dựng vật chất kỹ thuật ngành, u tiên vào vùng trọng điểm, đồng thời đa nhanh công trình dự án vào sản xuất, bảo đảm hiệu đầu t - Sử dụng có hiệu viện trợ hoạt động hợp tác Quốc tế, thu hút hoạt động có vốn đầu t trực tiếp, đặc biệt nuôi trồng thuỷ sản chế biến sản phẩm có giá trị thơng mại cao - Đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi máy tổ chức, xếp lại cán để đáp ứng đợc yêu cầu giai đoạn 3.1.3 Mục tiêu phát triển xuất thuỷ sản Việt nam đến năm 2010 * Mục tiêu dài hạn Với tiềm to lớn sẵn có, xu hớng phát triển xuất thuỷ sản giới ngày tăng, Ngành thuỷ sản đặt mục tiêu xuất thuỷ sản đến năm 2010 nh sau: - Không ngừng tăng phần đóng góp ngành thuỷ sản vào công phát triển kinh tế xã hội đất nớc việc tăng cờng xuất khẩu, gia tăng thu nhập ngoại tệ nâng cao vị thuỷ sản Việt nam trờng Quốc tế, giải đợc nhiều công ăn việc làm nâng cao thu nhập, mức sống cộng đồng dân c sống dựa vào nghề cá - Tăng mức cung cấp sản phẩm thuỷ sản cho thị trờng tạo điều kiện thuận lợi cho ngời dân tiếp cận tiêu dùng sản phẩm thuỷ sản dễ dàng - Đa Ngành thuỷ sản trở thành ngành kinh tế đợc công nghiệp hoá đại hoá với khoa học kỹ thuật tiên tiến, nhằm không ngừng tạo hiệu kinh tế cao, phát huy lợi so sánh mà góp phần đẩy nhanh trình công nghiệp hoá đại hoá đất nớc - Xây dựng ngành thuỷ sản đợc quản lý tốt nhằm đạt đợc phát triển ổn định, bền vững cho tơng lai Đó tiền đề, động lực để nâng cao khả cạnh tranh thuỷ sản xuất * Mục tiêu ngắn hạn Ngành cần tập trung thực mục tiêu chủ yếu sau: -Trang 57- - Gắn chế biến xuất với sản xuất nguyên liệu, tạo sở vững cho sản xuất hàng hoá quy mô lớn, giảm giá thành nhằm nâng cao khả cạnh tranh - Giữ vững phát triển thị trờng khu vực giới, tăng nhanh kim ngạch xuất thuỷ sản đạt tỷ USD vào năm 2002 3,5 tỷUSD vào năm 2010 - Phát huy lợi kinh tế biển cách khai thác hợp lý nguồn tài nguyên, phấn đấu đa tỷ trọng ngành thuỷ sản GDP lên 2,5-3% bảo đảm tốc độ tăng tổng sản lợng bình quân Ngành 4,5-5,1%năm - Không tăng sản lợng khai thác nhiều giai đoạn 2000-2010, giữ mức tăng từ 1,2-1,4 triệu ( khai thác cá, tôm, mực khoảng 1,3 triệu tấn, nhuyễn thể 100.000 tấn) Tăng nhanh sản lợng nuôi trồng thuỷ sản từ 10-13%/năm - Số lao động trực tiếp phục vụ nghề cá tăng trung bình 2,65%/năm; 3,55 triệu lao động vào năm 2002; 3,9 triệu vào năm 2005 4,4 triệu lao động vào năm 2010 Trong lao động nuôi trồng thuỷ sản lao động chế biến thuỷ sản tăng gấp lần 3.2 Phơng hớng xuất hàng thuỷ sản vào thị trờng Mỹ Chiến lợc đẩy mạnh xuất hàng thuỷ sản giai đoạn 2000 2010 coi trọng đánh giá cao tiềm xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ Mục tiêu đặt phải đạt đợc kim ngạch xuất 500 triệu USD vào năm 2002, 2005 đạt 600 triệu USD vào năm 2005, tỷ USD vào năm 2010, với tốc độ tăng trởng bình quân 15%/ năm kim kim ngạch xuất vào thị trờng Mỹ chiến từ 25-28% tổng kim ngạch xuất thuỷ sản ngành Theo đánh giá nhà chuyên môn, phân tích thực trạng xuất hàng thuỷ sản thời gian vừa qua góc độ: kim ngạch xuất khẩu, tốc độ xuất khẩu, cấu mặt hàng xuất khẩu, phơng thức xuất hoạt động thâm nhập vào thị trờng Mỹ ngành thuỷ sản thời gian vừa qua làm bật nên tất khó khăn thuận lợi, hội thách thức để tiếp tục đẩy mạnh xuất vào thị trờng Những mục tiêu đặt là hoàn toàn có khả thực đợc Phơng hớng thúc đẩy xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ thời gian tới là: - Tiếp tục đầu t công nghệ nâng cao lực chế biến để có đợc mặt hàng xuất có giá trị gia tăng cao, khai thác đợc lợi việc giảm thuế suất thuế nhập mà hiệp định thơng mai Việt Mỹ có hiệu lực mang lại Đây hớng quan trọng lẽ mặt hàng xuất thuỷ sản thời gian vừa qua kể trớc sau hiệp định thơng mại Việt Mỹ hầu nh hàng sơ chế, hàng đông lạnh tuý, nên cha đợc hởng lợi Chỉ có đầu t tạo mặt hàng thuỷ sản chế biến sâu tiếp tục có chỗ đứng vững chăcs thị trờng Mỹ đặc trng rõ nét thơng hiệu hàng thuỷ sản Việt nam Từ tiến tới phân phố trực tiếp hàng thuỷ sản thị trờng Mỹ - Song song với việc thay đổi cấu giá trị hàng thuỷ sản xuất sang Mỹ để đợc hởng u đãi thuế, doanh nghiệp cần tiếp tục xây dựng -Trang 58- hoàn thiện tiêu chuẩn HACCP có hiệu để thuận lợi việc đa hàng thuỷ sản vào Mỹ, thông qua việc thơng xuyên tổ chức theo dõi hệ thống kiểm soát vệ sinh môi trờng nuôi trồng, đánh bắt chế biến thuỷ sản nhập Mỹ - Theo dõi thờng xuyên nhu cầu thị hiếu tiêu dùng thuỷ sản ngời Mỹ để kịp thời phát hội mới, nhanh chóng đa hàng thuỷ sản thích hợp vào chiếm lĩnh thị trờng Cụ thể tăng cờng phát triển nuôi cá rô phi để có nguyên liệu chế biến cung cấp cho thị trờng Mỹ mặt hàng tăng nhu cầu phâng lớn phải nhập đợc nhập - Ngành thuỷ sản cần phải có biện pháp khuyến khích đầu từ vào lĩnh vực nuôi trồng chế biéen thuỷ sản xuất từ phía dối tác Mỹ để giúp hàng thuỷ sản thâm nhập vào Mỹ vợt qua rào cản phức tạp kỹ thuật vào thị trờng - Thay đổi cách thức thâm nhập thị trờng Mỹ thông qua việc tận dụng đội ngũ đông đảo Việt kiều, Hoa kiều để đa hàng vào thị trờng Mỹ 3.3 Giải pháp pháp thúc đẩy xuất hàng thuỷ sản vào thị trờng Mỹ 3.3.1 Giải pháp tăng cờng nghiên cứu thị trờng Mỹ Phân tích đặc điển thị trờng thuỷ sản Mỹ với xen xét thực trang hoạt động xuất thuỷ sản Ngành thuỷ sản Việt nam thời gian qua vào thị trờng cho thấy có nhiều khó khăn để thúc đẩy xuất hàng thuỷ sản tăng nhanh kim ngạch tốc độ Một khó khăn hàng đầu đợc phản ánh từ phía doanh nghiệp, khả hiểu biết thị trờng Mỹ hạn chế Muốn đẩy mạnh xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ trớc hết phải tăng cờng khả hiểu biết thị trờng Mỹ vấn đề sau đây: + Nghiên cứu nắm vững luật pháp Mỹ có liên quan đến hoạt động nhập hàng thuỷ sản Thực tế cho thấy hệ thống luật pháp Mỹ phức tạp chặt chẽ Ngoài hệ thống luật pháp liên bang bang lại có khác biệt đáng kể luật lệ Tổng cộng 50 bang Hoa kỳ có tới 2700 quyền địa phơng cấp, quan có quy định riêng họ yêu cầu thờng không thống với Vì tiện áp dụng quy định Bang Bang khác Các doanh nghiệp, hiểu rõ đầy đủ hệ thống pháp luật Mỹ liên quan đến hoạt động xuất nh: thủ tục hải quan, biểu thuế quan nhập khẩu, luật trách nhiệm sản phẩm, luật chống phá giá, vấn đề bảo hộ sở hữu trí tuệ, vấn đề ghi xuất sứ hàng hoá hay lập hoá đơn thơng mai, tất có quy định nghiêm ngặt buộc phải tuân thủ chặt chẽ đặc biệt cần nghiên cứu kỹ quy định luật Mỹ vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản- luật thực phẩm nêu chơng 1,2,3 Để hiểu rõ hệ thống pháp luật Mỹ doanh nghiệp tiếp cận với nguồn thông tin khác nhau, chẳng hạn nh thông qua đối tác Hoa Kỳ yêu cầu họ cung cấp quy định đóng gói, vệ sinh an toàn thực phẩm, trình tự kiểm tra FDA hàng thuỷ sản nhập vào Mỹ Ngoài ra, doanh nghiệp tìm hiểu thông qua tổ chức nh Bộ thuỷ sản, Bộ thơng mại, Phòng thơng mại công nghiệp -Trang 59- Việt nam, Hiệp hội chế biến xuất thuỷ sảnViệt nam, nhà môi giới hải quan Mỹ, quan thơng vụ Mỹ Việt nam + Nắm thông tin thuế nhập hàng thuỷ sản Mỹ, thuế suất thay đổi năm, thuế suất đợc giảm nhiều hàng thuỷ sản xuất cóị giá trị gia tăng lớn + Nắm thông tin đối thủ cạnh tranh, hàng thuỷ sản ngành thuỷ sản Việt nam xuất vào thị trờng Mỹ chịu cạnh tranh râts lớn từ đối thủ đợc phân tích chơng cần lu ý đối thủ có nhiều điểm tơng đồng điều kiện sản xuất, xuất với Việt nam họ có thời gian dài thâm nhập, phát triển thị trờng Mỹ, họ có mạng lới phân phối hàng thuỷ sản hiệu quả, đặc biệt đối thủ thực liên kết hỗ trợ tốt doanh nghiệp phủ việc xúc tiến đẩy mạnh xuất vào thị trờng Mỹ, thu hút đầu t, liên kết với đối tác Mỹ khai thác, chế biến xuất thuỷ sản + Năm vững thông tin cụ thể mặt hàng xuất thông qua cách thức, tổ chức tham quan, tham dự hội chợ hàng thuỷ sản có hỗ trợ nhà nớc; nắm bắt thông tin qua hiệp hội chế biến xuất thuỷ sản Việt nam; qua trung tâm phát triển ngoại thơng tỉnh, thành phố, Qua phòng thơng mại công nghiệp Việt nam.Ngoài ra, nắm thông tin hàng thuỷ sản từ nớc Mỹ thông qua mạng Internet 3.3.2 Giải pháp tăng cờng hoạt động xúc tiến xuất vào thị trờng Mỹ Trên sở nghiêu cứu nắm vững thị trờng thuỷ sản Mỹ,muốn thúc đẩy xuất thuỷ sản vào thị trờng này, đòi hỏi phải thực giải pháp tăng cờng xúc tiến xuất g Tăng cớng xúc tiến xuất cần phải đợc thực tầm vĩ mô tầm vi mô * Đối với xúc tiến xuất tầm vĩ mô Bộ thuỷ sản cần phải phối hợp với cục xúc tiến thơng mại thuộc Bộ thơng mại xây dựng chiến lợc xúc tiến tầm vĩ mô phù hợp với đậc diểm tính chất thị trờng Mỹ Sự phối hợp thông qua việc giúp doanh nghiệp tiếp cận với thị trờng mỹ qua khảo sát thị trờng, tham gia hội chợ hàng thuỷ sản, thông qu việc tiếp xúc với doanh nghiệp Mỹ, Bộ thuỷ sản xây dựng trang Web với thiết kế hợp lý khoa học để giới thiệu tiềm ngành thuỷ sản việt nam; tính cạnh tranh sản phẩm thuỷ sản Việt nam, hoạt động thơng mại; hội thơng mại đầu t ; chế thủ tục đầu t; xuất nhập thuỷ sản, đặc biệt sản phẩm phù hợp với nhu cầu thị hiếu thị trờng mỹ Bộ thuỷ sản, phối hợp tổng cục du lịch Bộ văn hoá thông tin, tổng cục hàng không Việt nam để giới thiệu văn hoá ẩm thực việt nam Bộ thuỷ sản cần phối hợp với Bộ ngoại giao để giao nhiệm vụ cho sứ quán Việt nam đóng Mỹ tham gia cung cấp thông tin thị trờng mỹ tìm kiếm đối tác Xây dựng phơng án thuê kho đầu t xây dựng kho đông lạnh thị trờng Mỹ để giúp doanh nghiệp bớc tiến tới phân phối trực tiếp hàng thuỷ sản thị trờng -Trang 60- Tổ chức hội thảo khoa học quốc tế giống, nuôi trồng, chế biến thuỷ sản nhiệt đới, tìm kiếm hội để thu hút doanh nghiệp Mỹ đầu t vào nuôi trồng, chế biến thuỷ sản * Xúc tiến xuất tầm vi mô Các doanh nghiệp Việt nam xuất thuỷ sản vào thị trờng mỹ lựa chọn tổ chức xúc tiến trực thông qua khảo sát tìm kiếm khách hàng thị trờng Mỹ, tham gia hội chợ triển lãm Để ttỏ chức xúc tiến trực tiếp có hiệu cần phải chuẩn bị chu đáo cụ thể: tham khảo ý kiến hiệp hội chế biến xuất thuỷ sản (VASEP), tham tán thợng mại Việt nam Mỹ, khách hàng quen trớc qua Mỹ Tổ chức chu đáo cho chuyến từ lập lịch trình tiếp xúc tham quan, đến chuẩn bị catalogue giới thiệu sản phẩm, kế hoạch tiếp xúc với đối tác phải thật chi tiết Các doanh nghiệp Việt nam xuất thuỷ sản tiếp thị thông qua mạng Internet cách: Xây dựng trang Web công ty với thiết kế khoa học gây đợc ấn tợng; tiến tới việc xuất thuỷ sản qua mạng Các doanh nghiệp xuất thuỷ sản Việt nam vào tăng trởng quy mô kinh doanh doanh nghiệp lựa chọn tiếp thị thông qua việc xây dựng phận đại diện thơng mại công ty thị trờng Mỹ Trớc mắt góp vốn để hiệp hội chế biến xuất thuỷ sản Việt nam mở văn phòng đại diện Mỹ doanh nghiệp dựa vào văn phòng để nắm thông tin thị trờng tiến hành xúc tiến thơng mại Khi doanh nghiệp xuất đạt doanh số lớn 30 triêu USD/ năm mở thêm văn phòng chi nhánh thành phố lớn Mỹ để đẩy mạnh xúc tiến bán hàng Các doanh nghiệp xuất thuỷ sản cần tiến đến xây dựng củng cố thơng hiệu sản phẩm thị trờng Mỹ Điều cần tập trung vào nâng cao chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm, cần phải có đợc mặt hàng thuỷ sản phù hợp với nhu cầu thị trờng Mỹ để sản phẩm doanh nghiệp có đặc trng riêng Xây dựng thơng hiệu thuỷ sản có uy tín thị trờng Mỹ phơng tiện tiếp thị hữu hiệu giúp trì phát triển thị trờng 3.3.3 Giải pháp nâng cao tính cạnh tranh mặt hàng thuỷ sản Chất lợng, giá yếu tố quan trọng để tiếp tục trì đợc tốc độ xuất kim ngạch xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ Những phân tích chơng cho thấy tính cạnh tranh hàng thuỷ sản Việt nam cha phải cao: xuất thô, chua tạo lập đợc thói qen tiêu dùng, giá thành sản phẩm cao Giải vấn đề thời gian tới cần phải thực tốt vấn đề sau đây: 3.3.3.1 Nâng cao tính cạnh tranh chất lợng: + Bắt buộc doanh nghiệp xuất thuỷ sản phải đạt đợc tiêu chuẩn HACCP, khuyến kích xây dựng tiêu chuẩn ISO 9000 Đa số thị trờng nhập thuỷ sản lớn Việt nam, có thị trờng Mỹ đù đòi hỏi HACCP giống nh giấy thông hành bắt buộc muốn đa hàng thuỷ sản vào thị trờng Mỹ, Ngoài với hệ thống HACCP cho phép doanh nghiệp chế biến thuỷ sản thờng xuyên ngăn ngà va xử lý kịp thời mối nguy -Trang 61- đáng kể xâm nhập vào sản phẩm, từ khâu nguyên liệu đầu vào đến cuối Khi xây dựng tiêu chuẩn HACCP thực chơng trình có hiệu đòi hỏi doanh nghiệp chế biến thuỷ sản phải có điều kiện sau đây: Doanh nghiệp phải có chơng trình sản xuất ổn định phải kiểm soát đợc trình đó; toàn nhân viên tham gia hệ thống HACCP phải đợc đào tạo; doanh nghiệp phải có riêng hệ thống tài liệu liệu để bảo đảm cung cấp phân tích thông tin xác; chất lợng sản phẩm phải ổn định đồng nhất, thiết bị đo lờng kiểm tra xác; có hệ thống kịp thời phát mầm bệnh mối nguy có liên quan đến chế biến thực phẩm Tuy nhiên xây dựng áp dụng tiêu chuẩn HACCP đợc doanh nghiệp cần phải tins tới xây dựng tiêu chuẩn ISO 9000 Bởi tiêu chuẩn HACCP không nhằm mục đích thoả mãn nhu cầu ngời tiêu dùng không đề cập đến việc trì sở hạ tầng cho việc kinh doanh thuỷ sản Trong tiêu chuẩn ISO 9000 không quan tâm tới trình kiểm soát trình chế biến thuỷ sản, mà quan tâm tới sở hạ tầng phục vụ cho hoạt động kinh doanh, đến nhu cầu yêu cầu ngời tiêu dùng hiệu kinh doanh xuất + Nâng cao tỷ trọng hàng thuỷ sản chế biến: Hàng thuỷ sản chế biến xuất vào thị trờng Mỹ tăng đợc tỷ trọng thu đợc nhiều ngoại tệ hơn, sử dụng nhân công lao động rẻ, khai thác đợc lợi thuế nhập mà hiệp định thơng mại Việt Mỹ mang lại, mà cho phép bảo quản chất lợng tốt Muốn sử dụng giải pháp cần phải nghiên cứu kỹ thị hiếu tiêu dùng ngời dân Mỹ, thực liên doanh, liên kết với công ty Mỹ để họ bao tiêu sản phẩm + Hoàn thiện hệ thống kiểm tra chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm quốc gia Một thực tế cho thấy tồn thực trạng có qua nhiều quan thực tra kiểm tra nhà nớc chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm: Trung tâm y tế dự phòng, Trung tâm tiêu chuẩn- đo lờng-chất lợng sản phẩm khu vực chi cục tiêu chuẩn -đo lờng-chất lợng; Trung tâm kiểm tra chất lợng vệ sinh thuỷ sản (NAFIQACEN); Chi cục bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản; Chi cục thú y Sự quản lý chồng chéo, phân đoạn công tác kiểm tra, tra quản lý nhà nớc chất lợng gây khó khăn tốn cho doanh nghiệp xuất Bộ thuỷ sản quan ban ngành hoàn chỉnh lại hệ thống văn pháp quy quản lý chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm sở văn hành nghiên cứu quy định nớc vấn đề để xây dựng tiêu chuẩn mạng tính hội nhập, đảm bảo cho sản phẩm thuỷ sản đạt tiêu chuẩn Quốc gia đạt tiêu chuẩn Quốc tế Bộ thuỷ sản thay mặt phủ cần phải nỗ lực ký đợc hiệp định tránh kiểm tra hai lần thuỷ sản xuất với qua FDA Hoa kỳ để hàng thuỷ sản xuất lấy đợc giấy chứng nhận (NAFIQACEN) nhập vào Mỹ giám định lại 3.3.3.2 Nâng cao tính cạnh tranh giá hàng thuỷ sản xuất Trong thời gian vừa qua xuất thuỷ sản nói chung xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ nói riêng đứng trớc khó khăn phổ biến -Trang 62- doanh nghiệp chế biến thuỷ sản xuất khó khăn nguyên liêu đầu vào so với công suất thiết kế nhà máy, phải tranh giành thu mua nguyên liệu với giá cao dẫn tới giá xuất thuỷ sản cha mang tính cạnh tranh cao Để thuỷ sản xuất cạnh tranh đợc giá phải tâp trung vào giải tốt vấn đề sau : + Giảm tổn thất khâu thu hoạch ( đánh bắt nuôi trông) Theo thống kê thuỷ sản tổn thất khâu thu hoạch thuỷ sản chiếm từ 20 30% tổng sản lợng thuỷ sản Những nguyên nhân dẫn đến tổn thất việc đánh bắt nhiều nơi không khoa học; phơng tiện bảo quản huỷ sản phục vụ đánh bắt xa bờ dẫ đến thuỷ sản h thối phải loại bỏ; tận dụng phế liệu thuỷ sản cha tốt, Tất nguyên nhân dẫn đến giá thành đánh bắt thuỷ sản cao Muốn giảm tổn thất khâu thu hoạch cần đầu t đồng bộ: đánh bắt, hậu cần cho đánh bắt, chế biến, bảo quản thuỷ sản đánh bắt xa bờ Khuyến khích phổ biến công nghệ tận dụng phế phẩm từ thuỷ sản để làm nớc mắm, thức ăn gia xúc, phân bón, nhờ mà giảm giá thành sản phẩm Thể chế hoá luật nghiêm cấm đánh bắt thuỷ sản gây hại cho môi trờng + Tổ chức tốt công tác hậu cần cho hoạt động đánh bắt xa bờ + Tổ chức tốt trung tâm giống quốc gia để tránh tợng giống thuỷ sản tốt nhng khan đẩy giá lên cao giống xấu dẫn đến suất nuôi trồng thấp + Lập ngân hàng thuỷ sản có chi nhánh trung tâm thuỷ sản lớn Nhà nớc để phục vụ cho tất khâu kinh doanh thuỷ sản tránh đợc tợng phổ biến thiếu vốn + Nâng cao suất đánh bắt nuôi trồng thuỷ sản, việc đánh bắt nuôi trồng nhìn chung kỹ thuật lạc hậu, áp dụng phơng pháp quảng canh chủ yếu làm cho suất thấp ảnh hởng đế giá thành xuất khâủ, công nghiệp hoá sản xuất nuôi trồng thuỷ sản, áp dụng công nghệ tiên tiến góp phần nâng cao suất giảm thiểu rủi ro môi trờng thời tiết, khí hậu thay đổi, giảm chi phí sản xuất kinh doanh thuỷ sản + Đơn giản hoá thuỷ tục hành liên quan đến kiểm tra, kiểm soát thuỷ sản xuất để giảm đợc chi phí kinh doanh xuất 3.3.4 Giải pháp ổn định kinh doanh xuất thuỷ sản Muốn thúc xuất thuỷ sản Ngành thuỷ sản Việt nam nói chung đặc biệt xuất hàng thuỷ sản vào thị trơng Mỹ cần thiết phải có giải pháp làm giảm yếu tố bất ổn định ảnh hởng đến tăng trởng xuất thuỷ sản ổn định kinh doanh xuất thuỷ sản bao hàm tạo lập ổn định môi trờng kinh doanh ổn định phát triển nguyên liệu đầu vào cho hoạt động chế biến xuất Điều đợc giải thông qua thực giải pháp cụ thể sau đây: + Nhanh chóng xây dựng phê chuẩn luật thuỷ sản Ngành thuỷ sản phải xúc tiến nhanh xây dựng dự thảo luật thuỷ sản để trình Quốc hội thông qua nhằm ổn định môi trờng kinh doanh thuỷ sản, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động đầu t kinh doanh thuỷ sản, tạo sở thực kiểm tra, kiểm soát -Trang 63- hoạt động kinh doanh thuỷ sản xử lý lý trờng hợp vi phạm pháp luật có liên quan đến thuỷ sản + Xây dựng chiến lợc giống thuỷ sản tầm Quốc gia Mặc dù từ năm 1996 Bộ thuỷ sản có định việc quy hoạch xếp lại sở giống nuôi thuỷ sản thời kỳ 1996-2000, có trung tâm giống quốc gia nớc thuộc viện nghiên cứu nuôi trồng thuỷ sản, 10 trại giống cấp thuỷ sản nớc ngọt, trung tâm giống quốc gia hải sản, nhng thực tế trung tâm cha đợc đầu t xây dựng để thực chức hệ thống giống Quốc gia Tôm mặt hàng xuất chủ lực chiếm gần 50% kim ngạch xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ nhng việc quy hoạch hệ thống trại sản xuất giống cha đợc triển khai, trại sản xuất mtôm giống tập trung miền trung vận chuyển tôm giống tỉnh Miền tây Nam Bộ chuyển tôm giống tỉnh phía Bắc làm tăng chi phí, chất lợng tôm giống bị ảnh hởng đặc biệt không bảo đảm thời vụ nuôi Vấn đề giải tôm bố mẹ thành thục, có chất lợng cho sở sản xuất giống nhân tạo vấn đề xúc cha có giải pháp hiệu Giá tôm mẹ biến động lớn từ vài trăm ngàn đồng /1 con, có lúc lên 10 triệu đồng /1 Việc nghiên cứu xây dựng quy trình sản xuất giống cá biển chậm, đến nuôi biển phải dựa vào giống tự nhiên Cần thết đển giải bất cập cần phải xây dựng chiến lợc giống thuỷ sản tầm Quốc gia để định hớng phát triển thuỷ sản theo hớng có hiệu nhất; phát triển giống phù hợp với điều kiện quy hoạch lãnh thể, giảm thiểu tính tuỳ tiện sử dụng giống, kiểm soát dịch bệnh phòng chống dịch bênh nuôi trồng thuỷ sản, đảm bảo tạo nguồn nguyên liệu nuôi trồng thuỷ sản ổn định cung cấp cho hoạt động xuất + Xây dựng chiến lợc nguồn nguyên liệu thuỷ sản bền vững Hiện xuất vào thị trờng Mỹ, nhiều doanh nghiệp chế biến hàng xuất đáp ứng đơn đặt hàng lớn từ phía đối tác Mỹ thiếu nguyên liệu, có nguyên liệu nhng giá cao phải cạnh tranh thu mua lớn Muốn xây dựng chiến lợc nguồn nguyên liệu thuỷ sản bền vững cần áp dụng biện pháp: - Tiếp tục hoàn chỉnh chơng trình đánh bắt xa bờ, nhng ý tính đồng việc thực chơng trình này: không đầu t vào tàu có khả đánh bắt xa bờ, mà phải đầu t đồng cho tàu có khả chế biến bảo quản thuỷ sản xa bờ - Lập đồ quy hoạch vùng nuôi trồng thuỷ sản để hớng dẫn ng dân chuyển đổi có khoa học sản xuất nông nghiệp sang nuôi trồng thuỷ sản Tránh tình trạnh nh nay, nuôi trồng thuỷ sản mang tính tự phát cao, thiếu đạo, hớng dẫn nhà nớc khiến ngời dân đầu t lớn, nhng tỷ lệ thất bại nhiều, dẫn đến thiếu nguyên liệu mở rộng thị trờng xuất - Bộ thuỷ sản cần phải lấy phần ngân sách nghiên cứu khoa học công nghệ dành cho ngành để in tài liệu khuyến ng phát không bán rẻ cho ng dân nuôi trồng thuỷ sản: tài liệu chứa đựng thông tin phổ biến loại giống thuỷ sản phù hợp, có hiệu quả; cách nuôi -Trang 64- trồng chúng; kinh nghiệm phòng bệnh chữa bệnh cho loại thuỷ sản - Xây dựng chiến lợc nhập nguyên liệu thuỷ sản từ nớc để chế biến hàng xuất Nguồn nguyên liệu thuỷ sản có đợc từ việc tăng cờng phát triển nuôi trồng khai thác thuỷ sản Tuy nhiên, thực tế cha đáp ứng đợc đầy đủ ồn định nguyên liệu đầu vào cho chế biến xuất thuỷ sản Hiện nhà nớc giữ mức thuế nhập nguyên liêu thuỷ sản cao( 30% ), cho nhập thuỷ sản nguyên liệu dẫn đến làm suy yếu ngành sản xuất thuỷ sản nớc nhà Nhng cần phải khuyến khích nhập thuỷ sản nguyên liệu : mặt giải tình trạng thiếu nguyên liệu cho chế biến, mặt khác kích thích Ngành thuỷ sản phải nỗ lực tìm biện pháp tăng tính cạnh tranh, giảm giá thành Nhập nguyên liệu cho chế biến xuất thuỷ sản cần thực đồng biện pháp: Giảm thuế nhập xuống 0% -5%( tuỳ loại ); Thể chế hoá quy định nhập nguyên liệu thuỷ sản luật thuỷ sản; Tiêu chuẩn hoá các quy định chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm nguyên liệu thuỷ sản nhập khẩu; Xây dựng quy chế kiểm tra kiểm soát nhập nguyên liệu thuỷ sản - Có sách u đãi đầu t nớc cho phát triển sở cung cấp giống nuôi trồng thuỷ sản Ngành công nghiệp thuỷ sản Việt nam có trình độ phát triển công nghệ sản xuất giống, nuôi trồng thuỷ sản, chế biến sau hàng chục năm so với quốc gia xuất hàng đầu giới Cho nên muốn giảm bớt yếu tố tự nhiên, tự phát sản xuất thuỷ sản cần phải có quy chế đặc biệt u đãi về: thuế sử dụng tài nguyên mặt nớc, VAT, thuế thu nhập doanh nghiệp nhiều u đãi khác + Xây dựng hệ thống kho thuỷ sản quốc gia trung tâm lớn vềđánh bắt nuôi trồng thuỷ sản Phải tiến hành xây dựng hệ thống kho thuỷ sản Quốc gia Đà Nẵng, Quảng ninh, thành phố Hồ Chí Minh để thực hoạt động quan trọng nh: tham gia ổn định giá thuỷ sản xuất tránh tình trạng doanh nghiệp bán thấp giá thành giá thuỷ sản giới xuống thấp; giúp doanh nghiệp ổn định nguồn hàng thực hợp đồng lớn; nhận giữ hàng thuỷ sản doanh nghiệp; tiến tới chở thành chợ xuất thuỷ sản để nơi môi giới khách hàng, cung cấp thông tin thị trờng, tình hình cung cầu, giá thuỷ sản xuất khẩu, phục vụ cho đấu giá thuỷ sản; phối hợp cung cấp dịch vụ giám định chất lợng vệ sinh an toàn thực phẩm thuỷ sản xuất khẩu; thủ tục hải quan Xây dựng kho với vốn đầu t ban đầu nguồn vốn ngân sách nguồn vố ODA, vốn cổ phần kho phải hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập -Trang 65- 3.3.5 Giải pháp hoàn thiện phơng thức xuất hàng thuỷ sản Trực trạng xuất hàng thuỷ sản Việt nam vào thị trờng Mỹ thời gian vừa qua cho thấy gần nh 100% doanh nghiệp thuỷ sản Việt nam xuất theo giá FOB, toàn việc giao hàng cho khách hàng Việt nam, toàn hoạt động phân phối bán hàng thị trờng Mỹ đối tác năm giữ Xuất túy theo phơng thức bán hàng qua trung gian nh lâu dài khó trì phát triển đợc cách vững trắc thị trờng Mỹ, khó phát đợc nhu cầu để kịp thời đáp ứng, hiệu từ hoạt động xuất không cao Cần phải hoàn thiện phơng thức xuất theo hớng bớc tiến tới xuất trực tiếp, bớc tiến tới phân phối thuỷ sản trực tiếp thị trờng Mỹ Để thực đợc giải pháp đòi hỏi doanh nghiệp xuất thuỷ sản phải chủ động nghiên cứu nắm vững hệ thống phân phối hàng thuỷ sản thị trờng Mỹ, nghiên cứu kinh nghiệm nớc thành công xuất hàng thuỷ sản vào thị trờn mỹ nh ; Canada, Thái lan, Chile, Trung quốc Đặc biệt cần phải tận dụng đợc đông đảo đội ngũ ngời Việt kiều, Hoa kiều để đa hàng thuỷ sản vào thị trờng Mỹ Bên cạnh đó, cần phải có tài trợ phần Nhà nớc, hiệp hội chế biến xuất thuỷ sản xây dựng thuê mớn lâu dài kho bãi thị trờng mỹ để tổ chức tham gia bán buôn nớc này, tổ chức hội nghị khách hàng mua thuỷ sản xuất Mỹ 3.3.6 Giải pháp hỗ trợ từ phía Nhà nớc doanh nghiệp xuất thuỷ sản Có thể nói, Nhà nớc đóng vai trò quan trọng việc trì phát triển thuỷ sản nói chung đặc biệt phát triển xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ Việt nam có kinh tế cha phát triển phát triển Ngành thuỷ sản mang nhiều yếu tố tự phát thiếu ổn định, chứa đựng nhiều yếu tố rủi ro để hớng thuỷ sản nh tiếp cận với thị trờng thuỷ sản giới nói chung thị trờng mỹ nói riêng có hiệu vai trò Nhà nớc quan trọng: nhà nớc vừa đóng vai trò nhạc trởng điều tiết ngành thuỷ sản phát triển hớng vừa đongs vai trò nhà thơng thuyết để tạo môi trờng xuất thuỷ sản thuận lợi, nhà can thiệp tạo động lực hỗ trợ nhà kinh doanh thuỷ sản xuất Trong khó khăn hiên đa hàng thuỷ sản vào thị trờng Mỹ có khó khăn nằm khả doanh nghiệp mà doanh nghiệp tự khắc phục đợc Nổi cộm Việc ngày 5/10/2001 Hạ nghị viện Mỹ thông qua dự luật HR2964 cho phép sử dụng tên casfish cho riêng loài cá nheo thuộc họ Ictaluridae ( cá tra, cá basa Việt nam thuộc họ Pangasiidae) ngày 25/10/2001, Thợng viện Mỹ thông qua điều luật bổ sung cho dự luật HR2330 phân bổ ngân sách nông nghiệp cho năm tài 2002, quy định quan quản lý dợc phẩm thực phẩm Hoa Kỳ( FDA ) không đợc dùng ngân sách cấp để làm thủ tục cho phép nhập loài cá mang tên Catfish chúng không thuộc họ Ictaluridae Ngày 13/5/2002, Tổng thống Mỹ phê chuẩn đạo luật An ninh trang trại đầu t nông thôn HR2646, cấm hoàn toàn việc dùng tên Catfish dán nhãn, quảng cáo sản phẩm làm từ loài cá không thuộc họ Ictalusidae, thời kỳ áp -Trang 66- dụng măm kéo dài Ngày 28/6 /2002 vừa qua hiệp hội cá nheo Mỹ (CFA) kiện Việt nam bán phá giá cá tra cá basa vào thị trờng Mỹ Tất diễn biến gây bất lợi cho việc xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ nói chung riêng mặt hàng cá tra cá basa nói riêng Những khó khăn cho thấy thâm nhập vào thị trờng Mỹ hoàn toàn không đơn giản lợng hàng thuỷ sản thị trờng vấn đề đáng nói nhng chiếm thị phần hơn, với lợng hàng giá trị tăng nhanh hẳn xẩy tranh chấp thơng mại Những khó khăn cần cần có trợ giúp từ phía phủ đặc biệt từ Bộ thuỷ sản, Bộ ngoại giao, Bộ thơng mại, cầ phải nỗ lực giải tranh chấp tránh cho phía Hoa kỳ áp dụng luật chống phá giá hàng thuỷ sản xuất Việt nam vào Mỹ Ngoài ra, yếu hiểu biết thị trờng, khả tiếp thị cần thiết có trợ giúp từ phía phủ nhà nớc Nh vậy, giải pháp hỗ trợ từ phía nhà nớc không hẳn từ chế sách mà vấn đề đầu t nâng cao lực cho ngành thuỷ sản, hỗ trợ thông tin, trợ giúp mặt pháp lý, cố gắng thúc đẩy hai phía thực nghiêm chỉnh cam kết hiệp định thơng mại Việt Mỹ -Trang 67- kết luận Thuỷ sản ngành kinh tế mang lại hiệu xuất cao, với tốc độ phát triển nhanh, ngành đa kinh tế Việt nam hội nhập với kinh tế giới khu vực Đóng góp vào thành tích to lớn hoạt động xuất thuỷ sản thời gian vừa qua phần vào nỗ lực to lớn Ngành thâm nhập đẩy mạnh xuất vào thị trơng Mỹ Bên cạnh thành công nh tốc độ tăng trởng cao, nhiều mặt hàng tìm đợc chỗ đứng vững chắc, bớc đầu doanh nghiệp chủ động nghiên cứu nắm vững thị trờng Thì vần chứa đứng nhiều yếu tố bất ổn định, thiếu tính bền vững, đe doạ đến kim ngạch tốc độ tăng xuất khẩu, thị trờng rộng lớn, lại cách xa Việt nam, quy chế quản lý nhập khẩu, thuế hàng rào kỹ thuật phức tạp cản trở việc thâm nhập thuỷ sản từ bên ngoài, phải đối mặt với đối thủ cạnh tranh có chỗ đứng lâu dài thên thị trờng Việc nghiên cứu phơng hớng giải pháp thúc đẩy xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ có ý nghĩa thực tiễn cao Thị trờng Mỹ có thuận lợi khó khắn riêng; nhân tố ảnh hởng đa dạng mang tính đặc thù Tuy nhiên, có bất lợi giống với thúc đẩy xuất vào thị trờng khác nh: yếu tố chế quản lý nhà nớc, phát triển mạng yếu tố tự phát, thiếu đầu t đồng bộ, tính cạnh tranh thuỷ sản Việt nam cha cao, nhiều đối thủ xuất khác giới có công nghiệp thuỷ sản hoàn chỉnh, có bề dầy kinh nghiêm chiếm lĩnh thị trờng Thúc đẩy xuất vào thị trờng Mỹ thành công thực đợc giải pháp đồng cấp, ngành, nỗ lực doanh nghiệp hỗ trợ toàn diện Nhà nớc Song song với việc không ngừng tìm hiểu thị trờng Mỹ, đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, nghiên cứu khai thác có hiệu hội hiệp định thơng mại Việt Mỹ đợc thông qua Những phân tích đánh giá đề xuất phơng hớng giải pháp đề tài hy vọng góp phần vào nỗ lực ngành thuỷ sản việc tiếp tục trì, ổn định tốc độ phát triển giá trị kim ngạch xuất thuỷ sản vào thị trờng Mỹ Việt nam giai đoạn tới -Trang 68- tài liệu tham khảo Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội ngành thuỷ sản 2000-2010 Đề án phát triển xuất Việt Nam 2000 - 2010 Bộ Thơng mại Quyết định 224/1999/QĐ-TTg ngày 08/12/1999 Thủ tớng Chính phủ phê duyệt chơng trình nuôi trồng thuỷ sản thời kỳ 1999 - 2010 Quyết định 103/2000/QĐ-TTg Thủ tớng Chính phủ ban hành ngày 25/08/2000 số sách phát triển giống thuỷ sản Báo cáo tình hình nuôi trồng thuỷ sản kế hoạch phát triển nuôi trồng thuỷ sản tỉnh ven biển giai đoạn 2001-2005 Báo cáo tổng kết năm 1997, 1998, 1999, 2000, 2001 Bộ Thuỷ sản Báo cáo tổng kết Nafiqacen 1998, 1999, 2000, 2001 Thông tin khoa học công nghệ thuỷ sản Các số năm 2000 2001 Thông tin Thơng mại - Thuỷ sản Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ huật Kinh tế thuỷ sản thực Các số năm 2000 2001 10 Thông tin chuyên đề Trung tâm Thông tin Khoa học kỹ huật Kinh tế thuỷ sản phát hành 4kỳ/năm số năm 2000 2001 11 Tạp chí Thơng mại Thuỷ sản - số năm 2000 2001 tháng năm 2002 12 Võ Thị Thanh Thu - Những giải pháp thị trờng cho xuất thuỷ sản Việt nam Nhà xuất thống kê năm 2002 13 Hà Xuân Thông - Cơ sở lý luận chuyển đổi cấu kinh tế ngành thuỷ sản Nhà xuất Nông nghiệp 14 PGS,PTS Nguyễn Bột- Thơng mại quốc tế - Đại học kinh tế quốc dân Hà nội - NXB Giáo dục 1997 15 PGS ,TS Đặng Đình Đàovà PGS, TS Hoàng Đức Thân- Giáo trình Kinh tế thơng mại Nhà xuất thông kê năm 2001 16 PGS, PTS Trần Minh Đạo- Đại học kinh tế Quốc dân Hà nội- Giáo trình Marketing- NXB thống kê năm 1998 17 PGS, TS Hoàng Minh Đờng TS Nguyễn Thừa Lộc - Đại học kinh tế Quốc dân Hà nội - Giáo trình Quản trị doanh nghiệp Thơng mại - Nhà xuất Giáo dục- 2000 18 Garry D.Smith- Danny R.Arnold - Bobby G.Bizzell Chiến lợc sách lợc kinh doanh Bùi Văn Đông dịch - NXB Thống kê 1997 19 Ian Chaston - Marketing định hớng vào khách hàng -ngời dịch TS Vũ Trọng Hùng TS Phan Đình Quyền- NXB Đồng nai 1999 20 James M.Comer- Quản trị bán hàng- Ngời dịch Nguyễn Thị Hiệp Thơng Nguyễn Thị Quyên- NXB Thống kê 1995 21 PTS Nguyễn Viết Lâm- Đại học kinh tế Quốc dân -Hà nội - Giáo trình nghiên cứu marketing - nhà xuất Giáo dục - 1999 22 Niên giáp thống kê năm 1995-2001 23 Philip Kotler- Marketing - NXB Thông kê 1997 -Trang 69- 24 TS Nguyễn Xuân Quang -Đại học kinh tế Quốc dân Hà nội - Giáo trình Marketing Thơng mại - NXB Thống kê - Hà nội, 1999 25 TS Nguyễn Xuân Quang TS Nguyễn Thừa Lộc - Đại học kinh tế Quốc dân Hà nội - Giáo trình Quản trị doanh nghiệp thơng mại NXB Thống kê Hà nội, 1999 -Trang 70- Mục lục -Trang 71-
- Xem thêm -

Xem thêm: phuong huong va giai phap thuc day sat khau thuy san vao my, phuong huong va giai phap thuc day sat khau thuy san vao my, phuong huong va giai phap thuc day sat khau thuy san vao my, Kết cấu của đề tài, Sản phẩm kỹ thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay