Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện x55

68 164 0
  • Loading ...
1/68 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 13:20

LỜI MỞ ĐẦU.Để bất cứ một hoạt động tập thể nào được tiến hành và đạt kết quả mong muốn, cần phải có sự điều hành quản lý. Lênin đã từng nói để độc tấu vĩ cầm người chơi chỉ cần điều chỉnh chính mình nhưng trong một dàn nhạc thì phải có nhạc trưởng. Trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng vậy, để đem lại lợi nhuận và tăng trưởng về quy mô cho doanh nghiệp rất cần sự lãnh đạo quản lý chặt chẽ, khoa học. Đó là trong doanh nghiệp nói chung nhưng để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả cũng còn đòi hỏi ở mỗi bộ phận đều phải có kế hoạch hoạt động riêng cố nhiên không xa rời mục tiêu của doanh nghiệp. Cung ứng và quản lý vật tư là một bộ phận như vậy, công tác này góp một phần rất quan trọng vào quá trình hoạt động của doanh nghiệp và có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả kinh doanh.Nguyên vật liệu là một trong những yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, trong cơ cấu giá thành sản phẩm chi phí về nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn (50%60%). Chất lượng của nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, đến việc quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu. Mà quản lý và sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu (NVL) là một trong những biện pháp quan trọng góp phần hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh của sản phẩm.Quản lý và sử dụng tốt NVL là một trong những chính sách của Đảng và Nhà Nước. Hơn nữa trong bất kỳ doanh nghiệp nào việc quản lý và sử dụng hợp lý NVL đều rất cần thiết và mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp. Trong công cuộc phát triển ngày nay, Xí nghiệp X55 cũng rất chú trọng đến công tác quản lý và cung ứng NVL nhằm hạ giá thành, tăng khả năng cạnh tranh, nâng cao uy tín của Xí nghiệp trên thị trường. Xí nghiệp đã có những biện pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu quả quản lý và cung ứng NVL, song do những nguyên nhân chủ quan cũng như khách quan nên công tác trên còn gặp nhiều trở ngại .Qua thời gian tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp X55, tôi quyết định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55”Báo cáo gồm 3 phần:Phần I: Tổng quan về tình hình phát triển của Xí nghiệp X55.Phần II: Thực trạng về công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu ở Xí nghiệp X55.PhầnIII: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại Xí nghiệp X55.Bài báo cáo được hoàn thành với sự chỉ dẫn tận tình của: Cô giáo Trần Thị Thạch Liên và tập thể các cô các chú làm việc tại Xí nghiệp X55. Dù đã rất cố gắng để hoàn thành thật tốt bài báo cáo song không thể tránh khỏi sai xót, nên rất mong nhận được sự góp ý của các thấy cô giáo và các bạn. Rất chân thành cảm ơn. Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL LỜI MỞ ĐẦU Để hoạt động tập thể tiến hành đạt kết mong muốn, cần phải có điều hành quản lý Lênin nói để độc tấu vĩ cầm người chơi cần điều chỉnh dàn nhạc phải có nhạc trưởng Trong hoạt động sản xuất kinh doanh vậy, để đem lại lợi nhuận tăng trưởng quy mô cho doanh nghiệp cần lãnh đạo quản lý chặt chẽ, khoa học Đó doanh nghiệp nói chung để hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu đòi hỏi phận phải có kế hoạch hoạt động riêng cố nhiên không xa rời mục tiêu doanh nghiệp Cung ứng quản lý vật tư phận vậy, công tác góp phần quan trọng vào trình hoạt động doanh nghiệp có ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh Nguyên vật liệu yếu tố cấu thành nên giá thành sản phẩm, cấu giá thành sản phẩm chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng lớn (50%60%) Chất lượng nguyên vật liệu ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng sản phẩm, đến việc quản lý sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu Mà quản lý sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu (NVL) biện pháp quan trọng góp phần hạ giá thành, tăng khả cạnh tranh sản phẩm Quản lý sử dụng tốt NVL sách Đảng Nhà Nước Hơn doanh nghiệp việc quản lý sử dụng hợp lý NVL cần thiết mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp Trong công phát triển ngày nay, Xí nghiệp X55 trọng đến công tác quản lý cung ứng NVL nhằm hạ giá thành, tăng khả cạnh tranh, nâng cao uy tín Xí nghiệp thị trường Xí nghiệp có biện pháp góp phần vào việc nâng cao hiệu quản lý cung ứng NVL, song nguyên nhân chủ quan khách quan nên công tác gặp nhiều trở ngại NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Qua thời gian tìm hiểu thực tế Xí nghiệp X55, định chọn đề tài “Hoàn thiện công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu Xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện X55” Báo cáo gồm phần: Phần I: Tổng quan tình hình phát triển Xí nghiệp X55 Phần II: Thực trạng công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu Xí nghiệp X55 PhầnIII: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu Xí nghiệp X55 Bài báo cáo hoàn thành với dẫn tận tình của: Cô giáo Trần Thị Thạch Liên tập thể cô làm việc Xí nghiệp X55 Dù cố gắng để hoàn thành thật tốt báo cáo song tránh khỏi sai xót, nên mong nhận góp ý thấy cô giáo bạn Rất chân thành cảm ơn Sinh viên thực Nguyễn Thị Bích Hạnh NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN CỦA XÍ NGHIỆP X55 1.1.Quá trình hình thành phát triển xí nghiệp X55 Sau chiến dịch mậu thân năm 1968, kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhân dân ta bước vào thời kỳ gay go ác liệt Đế quốc Mỹ tăng cường đàn áp Miền nam leo thang đánh phá Miền Bắc, nhằm dập tắt kháng chiến giải phóng dân tộc nhân dân ta Thực lời di chúc thiêng liêng Hồ Chủ Tịch, hàng triệu lớp lớp niên tình nguyện lên đường nhập ngũ với hiệu “Tất tiền tuyến, Tất Miền Nam ruột thịt” Để đảm bảo công tác huấn luyện cho đội nhanh chóng làm chủ sử dụng thành thạo loại vũ khí ta địch trước vượt Trường Sơn vào giải phóng Miền nam, Cục Quân Huấn đề xuất Bộ Tổng Tham Mưu chấp nhận cho thành lập xưởng sản xuất học cụ huấn luyện để nghiên cứu, chế thử sản xuất loại mô hình học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện toàn quân Cách gần 35 năm- Ngày 15/11/1969 – xưởng học cụ X55 thành lập đạo trực tiếp Cục Quân Huấn, Ông Nguyễn Thế Cải làm xưởng trưởng với 18 cán công nhân từ nhà máy quân giới điều để xây dựng lực lượng ban đầu Lúc giờ, Phó Cục trưởng Cục Quân Huấn Đinh Quý Công, trưởng phòng bảo đảm vật chất Nguyễn Văn Ngạn xưởng trưởng Nguyễn Thế Cải sau tìm kiếm định lấy trận địa pháo phòng không cũ bảo vệ phía nam hà Nội thuộc xã Ngũ Hiệp huyện Thanh trì làm địa điểm xây dựng xưởng Sau 27 năm đạo trực tiếp Đảng uỷ thủ trưởng Cục quân Huấn, vượt qua bao khó khăn thăng trầm xưởng sản xuất học cụ X55 luôn hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng quân đội giao cho NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Để đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới, ngày 5/4/97 xưởng Bộ Tổng Tham Mưu điều công ty 198- Cục quản lý hành , ngày 2/7/97 Bộ Tổng Tham Mưu ký định số 364/QĐ-TM thành lập xí nghiệp sản xuất học cụ huấn luyện X55 thuộc công ty 198- Cục quản lý hành Với mục đích đầu tư nâng cấp xây dựng xí nghiệp thành trung tâm nghiên cứu chế thử sản xuất loại học cụ huấn luyện phù hợp với trang bị ngày đại quân đội ta Cùng với đổi đất nước, Xí nghiệp bước phát triển trưởng thành Từ hai bàn tay trắng giúp đỡ Cục Quân Huấn, lực lưỡng cán bộ, công nhân viên Xí nghiệp biến trận địa hàng chục ụ pháo diện tích 2,7ha thành nhà xưởng sản xuất, củng cố nơi ăn chốn ở, khai thác thiết bị máy móc, tổ chức nghiên cứu mẫu mã sản phẩm làm ra, mô hình mìn, lựu đạn tập, bàn bóng, xà đơn, xà kép…Đầu tiên lực lượng ít, máy móc thô sơ, sở vật chất thiếu thốn lại bị máy bay Mỹ thường xuyên oanh tạc, với tinh thần người làm việc hai, chưa đầy hai chục công nhân bám ca, bám máy sản xuất kịp thời số lượng sản phẩm giao Đang ổn định ngày 27/12/1972 –ngày cuối chiến dịch Điện Biên Phủ không, hàng chục bom Mỹ chút xuống khu vực xưởng, phá huỷ toàn sở vật chất thành viên Xí nghiệp anh dũng hy sinh, ; -Nguyễn Đức Hiên -Đinh thị Liêm -Lê Văn Định Xưởng phải xây dựng lại từ đầu, vừa bắt tay vào khôi phục hậu chiến tranh, vừa tăng cường củng cố lực lượng, 28 chiến sĩ tham gia chiến đấu chiến trường an dưỡng bổ xung cho xưởng, buông tay súng tiếp tục cầm tay búa, phát huy truyền thống anh đội Cụ hồ chiến sĩ nhanh chóng làm quen với công việc Được đội công trình giao thông đường 101( Nay 124) giúp san ủi hố bom ụ pháo xây nhà, dựng xưởng, Nhà máy khí Yên Ninh, nhà máy Z179, Trường quản lý NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL kinh tế suối hai cục quân giới giúp trang bị tay nghề nghiệp vụ, thủ trưởng BTTM cục quân huấn đầu tư thêm thiết bị máy móc thời gian ngắn xưởng tiếp tục vào sản xuất, phục vụ kịp thời cho chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cho chiến trường K, chiến trường biên giới Tây Nam, biên giới phía bắc Sau ngày Miền Nam giải phóng quan tâm cấp xưởng tiếp quản toàn xưởng sản xuất học cụ, y cụ Mỹ Miền Nam chuyển Trong có dây truyền sản xuất đồ mộc, đồ nhựa Một số thiết bị dập đồ gia công khí Cục trang bị thêm loạt sản phẩm đời loại mô hình mìn, mô hình súng, loại bia, xe bia di động đơn giản, đĩa ngắm tổng hợp, đồng tiền đen, kính ngắm xạ kích, lựu đạn chày, lựu đạn φ1 phục vụ cho huấn luyện kĩ chiến thuật Các loại xà đơn, xà kép theo tiêu chuẩn Liên Xô, Trung Quốc, loại bàn bóng, tạ nâng phục vụ cho huấn luyện thể lực đánh dấu bước trưởng thành phát triển Đại hội Đảng lần thứ VI (1986) với công đổi đưa đất nước ta sang trang sử mới, chế bao cấp xin cho xoá bỏ Hoà nhập với chế thị trường xưởng mở cách làm mới, sản phẩm truyền thống, số sản phẩm chế thử sản xuất lớn lựu đạn diễn tập vỏ nhựa, đạn hơi, xe bia tự hành đường ray cố định di động, súng bắn đạn tín hiệu phục vụ cho cứu nạn cứu hộ, vòng lăn, đu vòng, đu quay, cầu sang, phục vụ cho Hải quân, Không quân, hộp dụng cụ huấn luyện kỹ thuật cho binh cải tiến nâng cấp chất lượng, dấm chịu trách nhiệm đến với người sử dụng Vì đội tin yêu tín nhiệm Tận dụng công nghệ tay nghề thiết bị sẵn có Xí nghiệp mạnh dạn tổ chức sản xuất đồ dùng học cụ cho nhà trường trung tâm thể thao quân đội như: Cầu môn bóng đá tiêu chuẩn, Cầu môn bóng đá mini, Cầu môn bóng rổ, xà kép tăng giảm theo tiêu chuẩn Liên Xô, Xà đơn tăng giảm, cột bóng chuyền NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL tăng giảm, xà lệch tăng giảm, bàn bóng chân gấp có bánh xe đẩy kiểu Nhật, bàn bóng chân gỗ, cột nhảy cao, cột cầu lông, cầu thăng bằng, tạ đẩy, tạ đĩa, ghế trọng tài bóng chuyền Xuất hàng chỗ có tổ chức vận chuyển lắp ghép tận chân công trình khách hàng, xí nghiệp tham gia phục vụ ngày hội thao lớn quân đội, liên doanh làm cán chổi, bàn ghế cho nhà trường, tủ, dụng cụ cho cán nghỉ hưu Vì vậy, mặt hàng mở rộng, khách hàng ngày tăng Doanh thu hàng năm tăng từ 300triệu (1991) lên đến 1,3tỷ-1,5tỷ Thu nhập người lao động ngày tăng từ 370.000đ (1993) lên 680.000đ (1995) đến đạt bình quân 750.000đ, đời sống vật chất tinh thần ngày cải thiện Chi Đảng thành lập sau có xưởng, công tác Đảng công tác trị luôn coi trọng, chi luôn nghị lãnh đạo kịp thời bám vào nhiệm vụ trị trị để triển khai, thực nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ xây dựng chi vững mạnh, thường xuyên làm tốt công tác xây dựng phát triển Đảng, tổ chức tốt đợt sinh hoạt trị, tổ chức quần chúng công đoàn, niên, phụ nữ hoạt động có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm riêng Xí nghiệp, tổ chức giao lưu kết nghĩa với địa phương, tham gia xã Ngũ Hiệp, Nhà máy in, Trạm sửa chữa, Đại đội xe C5 thành cụm liên kết an toàn khu vực, đóng góp tích cực vào việc bảo vệ an ninh trật tự gây lòng tin giỡ mối đoàn kết với địa phương với đơn vị bạn Chi thường xuyên công nhận chi vững mạnh 85-95% Đảng viên đạt mức I, nhiều năm đạt đơn vị tiên tiến thắng, công đoàn đạt tiêu chuẩn chi hội phụ nữ đạt tiên tiến Nhiều thành viên Xí nghiệp đạt danh niệu chiến sĩ thi đua, tặng khen giấy khen Cục trị, Cục quân huấn, Cục quản lý hành Trải qua 35 năm hoạt động, Xí nghiệp X55 có nhiều lúc thăng trầm, khó khăn tưởng không đứng vững được, quan tâm củaThủ Trưởng Bộ trực tiếp BTTM, Đảng uỷ thủ trưởng Cục quân huấn, Cục quản lý hành chính, đơn vị bạn NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL địa phương thường xuyên theo dõi giúp đỡ, đạo tạo điều kiện để Xí nghiệp hoàn thành nhiệm vụ 1.2 Các đặc điểm chủ yếu Xí nghiệp X55 Đứng đầu Xí nghiệp Giám đốc-Trung tá Quách Văn Thái- chịu trách nhiệm điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp, tìm kiếm hợp đồng xây dựng, hợp đồng kinh tế, người đứng định ký kết hợp đồng, cân nhắc thiệt sản xuất kinh doanh Trợ giúp cho giám đốc có phó giám đốc: Chịu trách nhiệm thực tốt nhiệm vụ giám đốc Xí nghiệp uỷ quyền, phân công phụ trách người thay giám đốc vắng mặt +Phó giám đốc kế hoạch : Là người trực tiếp điều khiển kế hoạch sản xuất kinh doanh Xí nghiệp, thường xuyên giám sát đôn đốc việc lập kế hoạch sản xuất cho tiên tiến, theo kịp phát triển vũ bão thị trường +Phó giám đốc kinh doanh : Là người giám đốc điều hành công tác kinh doanh Xí nghiệp, tiếp tục thực khâu sau giám đốc kế hoạch Chịu quyền quản lý bên phòng ban Gồm có phòng ban : +Phòng tài chính: Tổ chức hạch toán hoạt động sản xuất kinh doanh Xí nghiệp, tính toán phân tích hiệu hoạt động kinh doanh, quản lý nguồn tài sản, nguồn vốn, tính lương cho công nhân viên +Phòng kế hoạch sản xuất kinh doanh : Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, hàng tháng, theo dõi tình hình thực nhiệm vụ, kế hoạch Theo dõi trình sản xuất, tiêu hao vật tư, định mức lao động, quản lý công tác nội Tổ chức quản lý kỹ thuật, giám sát kiểm tra việc thực quy trình, quy phạm kỹ thuật, chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm +Phòng hành nghiệp: Quản lý hồ sơ, quân số Xí nghiệp, thực chế độ sách Nhà nước, quản lý tình hình đời sống trị thành NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL viên, tổ chức công tác văn hoá-chính trị –tinh thần cho toàn thể công nhân, giải chế độ sách toàn thể Xí nghiệp Tiếp theo xưởng sản xuất, đơn vị trực thuộc, kho tàng bảo quản : Là đơn vị cuối Xí nghiệp, nơi diễn hoạt động sản xuất chế tạo sản phẩm Thực trực tiếp kế hoạch phòng kế hoạch, đạo giám đốc kinh doanh Sơ đồ 1: Tổ chức máy quản lý Xí nghiệp X55 GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC KINH DOANH PHÒNG HC PHÓ GIÁM ĐỐC KẾ HOẠCH PHÒNG KH-KT PHÂN XƯỞNG CƠ KHÍ PHÒNG TC PHÂN XƯỞNG TỔNG HỢP *Tình hình sản xuất kinh doanh Xí nghiệp thời gian qua Đơn vị: Triệu đồng Năm Chỉ tiêu Doanh thu bán 2000 9.000 Năm Năm 2001 2002 9.504 10.200 Năm 2003 10532 hàng NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Tổng quỹ lương Chi phí 660 720 816 874 sản xuất Sản 8.142 8.530 8.961 9.122 phẩm quân 4.500 3.680 3.850 3.213 2.205 3.250 4.000 4.112 1.437 1.600 1.111 1.562 198 254 423 502 đội SP thể thao nhà trường Sản phẩm khác Lợi nhuận 1.3 Đặc điểm chủ yếu ảnh hưởng tới quản lý cung ứng nguyên vật liệu Có nhiều yếu tố ảnh hưởng tới công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu bao gồm yếu tố chủ quan khách quan Tuy nhiên trình sản xuất kinh doanh ta tính hết yếu tố ảnh hưởng Vì vậy, ta xét đến nhân tố quan trọng ảnh hưởng nhiều đến công tác 1.3.1 Sản phẩm Sản phẩm cấu thành từ yếu tố, có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu chiếm tỷ trọng tương đối lớn giá thành sản phẩm Do để sản phẩm hoàn chỉnh xong quy trình sản xuất, lưu kho chờ ngày lưu thông thị trường yếu tố định nguyên vật liệu Ngược lại, loại sản phẩm, quy cách sản phẩm tác động không nhỏ đến quy cách nguyên vật liệu Có loại sản phẩm đòi hỏi nguyên vật liệu thô chưa qua chế biến phân xưởng xẻ gỗ phải cần nguyên vật liệu gỗ chưa qua khâu chế NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL biến Nhưng có loại sản phẩm lại đòi hỏi nguyên vật liệu loại chế biến gia công thành dạng khác so với hình thái ban đầu Riêng Xí nghiệp X55 sản phẩm đa dạng , nhiều loại, loại sản phẩm phong phú chủng loại , mẫu mã mà phong phú phong phú sản phẩm Tuy nhiên , sản phẩm dây chuyền lớn mà chủ yếu thủ công , đơn giản Do đó, nguyên vật liệu chủ yếu mua theo đơn hàng thô sau Xí nghiệp sơ qua chế biến Ví dụ quy trình sản xuất mặt bàn bóng ( sản phẩm Xí nghiệp) để từ hiểu thêm đường lưu chuyển gỗ (nguyên vật liệu làm sản phẩm) : Gỗ tròn Cưa Gỗ xẻ Hoàn chỉnh Đánh bóng, bào Sơn bảo quản Lắp Dán ép ghép Tuy nhiên , thực tế Xí nghiệp mua mặt bàn bóng 11ly, 20ly Công ty Cầu Đuống Một phần yều cầu kỹ thuật , phần tình hình thu mua nguyên vật liệu gỗ khó khăn Hơn loại sản phẩm có loại nguyên vật liệu khác để sản xuất sản phẩm Nói riêng đến sản phẩm “ mặt bàn bóng ” có loại chân gỗ , có loại chân sắt Cũng chân gỗ có chân gỗ khung chân gỗ chéo Kế hoạch sản xuất sản phẩm Xí nghiệp X55 Tên hàng Lựu đạn gang φ1 Lựu đạn nhựa φ1 Đạn cối 82-60 Mô hình súng AK NGUYỄN THỊ BÍCH HẠNH Đv tính Quả “ Hộp Khẩu Năm 2000 Năm 2001 Năm 2002 24500 30000 32000 6000 7100 12000 800 850 11600 200 300 320 10 CÔNG NGHIỆP 42A Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Công tác quản lý kho có vai trò quan trọng việc bảo quản NVl dự trữ đáp ứng đầy đủ đòi hỏi trình sản xuất Công tác quản lý kho có tốt NVL mong đạt yêu cầu chất lượng, số lượng sản phẩm sản xuất đảm bảo đầy dủ số lượng chất lượng * Công tác thu hồi phế liệu, phế phẩm Phế liệu, phế phẩm hàng loại sử dụng nữa, mà phế liệu thu hồi quay vòng trở lại quy trình sản xuất Với công tác xí nghiệp góp phần không nhỏ vào việc sử dụng hợp lý, tiết kiệm nguyên vật liệu nhằm giảm chi phí sản xuất , giảm giá thành sản phẩm, tăng khả cạnh tranh 2.2.2 mặt hạn chế * Về công tác xây dựng định mức Công tác xây dựng định mức gặp nhiều khó khăn sản phẩm xí nghiệp nhiều chủng loại , đơn hàng không cố định Hơn nữa, sản phẩm lại đòi hỏi độ xác chất lượng đạt tiêu chuẩn Do đó, nhiều NVL sử dụng định mức cho phép gây lãng phí khó kiểm soát Việc xây dựng sửa đổi định mức chưa bám sát điều kiện thực tế, đặc biệt máy móc thiết bị, tổ chức sản xuất trình độ lao động * Về công tác thực định mức Việc thực định mức gặp khó khăn trình sản xuất Đó vấn đề tiết kiệm NVl chất lượng sản phẩm có đạt yêu cầu không? Một số NVL thường tiêu dùng vượt định mức Nguyên nhân khách quan song sâu xa trình độ tay nghề công nhân sản xuất * Các công tác khác Việc thu mua NVl theo đơn hàng có nhiều chủng loại khác dẫn đến NVL cung ứng chưa thật đảm bảo chất lượng 55 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Công tác quản lý khocũng gặp số khó khăn thiệt bị quản lý kho hệ thống kho tàng lạc hậu, công cụ thô sơ, chưa đáp ứng yêu cầu bảo quản Cấp phát theo hạn mức có nhược điểm sử dụng lại dựa vào kinh nghiệm người sản xuất nên dễ dẫn tới hao hụt, khó kiểm soát Công nhân kỹ thuật nhìn chung tay nghề chưa cao, ảnh hưởng đến trình thực định mức 2.2.3.nguyên nhân tồn Máy móc thiết bị lạc hậu, chưa đồng Trình độ quản lý ý thức trách nhiệm công nhân chưa cao Trình độ tay nghề nghiệp vụ chuyên môn chưa đáp ứng yêu cầu Thiếu cán có trình độ quản lý chuyên môn Hệ thống định mức chưa thật bắt kịp với phát triển CNH-HĐH Đôi chưa đáp ứng yêu cầu thị trường Một điều quan trọng vốn đầu tư XN hạn hẹp, nên cản trở phần lớn dự án đổi XN 56 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL PHẦN III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ CUNG ỨNG NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI XÍ NGHIỆP X55 * Sự cần thiết phải hoàn thiện công tác quản lý cung ứng nguyên vật liệu Nguyên vật liệu mấu chốt giúp tạo thành công cho xí nghiệp Ví dụ điển hình hãng coca-cola nắm bí pha chế, giúp hãng trở thành hãng sản xuất nước giải khát lớn giới chi nhánh có 200 nước Hay nhà máy bia Hà Nội có lợi từ nguồn giếng nước bí ủ men tạo nên sóng mạnh mẽ khắp nước Việt Nam Để đến tự tin mà khẳng định “Bia Hà Nội- Bia người Hà Nội” Như Như vậy, làm tốt khâu cung ứng sử dụng nguyên vật liệu bước đầu tạo rău cạnh tranh cho sản phẩm yếu tố quan trọng tạo uy tín cho doanh nghiệp Đối với doanh nghiệp nói chung với xí nghiệp X55 nói riêng vấn đề nguyên vật liệu bao gồm: tìm nguồn, lựa chọn cấu NVL, số lượng cần mua, số cần dự trữ, tổ chức cấp phát Mỗi khâu có đặc thù riêng có tầm quan trọng ngang trình sản xuất kinh doanh Xí nghiệp Khâu trước tiền đề cho khâu sau, thúc đẩy khâu sau làm việc tốt khâu sau lại yêu cầu bắt buộc để khâu trước hoàn thành kế hoạch, quy cách đạt hiệu Thấy rõ khâu mua sắm nhập kho, mua sắm không số lượng, kích cỡ chậm ngày nhập kho gây khó khăn hao tổn chi phí lưu kho cho khâu Hơn nữa, gây khó khăn cho bên lưu kho mà ảnh hưởng tới công tác thu mua XN, ảnh hưởng tới quan hệ với bạn hàng, nhà cung cấp Vì vậy, trình tổ chức sản xuất XN đòi hỏi phải tiến hành khâu cách đồng phải thực tốt tất khâu Muốn phải liên kết tất khâu, tìm phương hướng giải cải tạo công tác tổ chức khâu để hoàn thiện hợp lý, gắn với thực tế Để đáp ứng yêu cầu , đòi 57 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL hỏi trên, XN phải tiến hành quản lý NVL cách toàn diện, triệt để hiệu Nhờ mà quản lý cung ứng NVL thực cách tuần hoàn theo mục tiêu chung đề ra, từ kghâu thu mua đến khâu xuất kho đem bán Có thể thấy trình xuyên suốt phức tạp, đòi hỏi phải xác khoa học, cần có thời gian, công sức đội ngũ nhân viên có trình độ chuyên môn Vì tất lý mà cần phải tổ chức thật tốt công tác quản lý cung ứng NVL 3.1 Hoàn thiện hệ thống định mức tiêu dùng nguyên vật liệu 3.1.1 Nội dung biện pháp Để theo kịp tốc độ cạnh tranh ngày gay gắt thị trường diều quan trọng sản phẩm doanh nghiệp phải thu hút khách hàng Mà tác động mạnh mẽ đến sản phẩm NVL Hơn công tác định mức tiêu dùng nguyên vật liệu định đến sản phẩm tồn phát triển DN thị trường Để hoàn thiện lại hệ thống định mức tiêu dùng NVL cần phải xem xét cấu định mức Gồm phần tiêu dùng tuý cấu tạo nên sản phẩm phần tổn thất có tính chất công nghệ Để hạ thấp định mức ta cần vào việc giảm lượng nguyên vật liệu tuý tạo nên sản phẩm giảm bớt phần tổn thất + Trước hết phải cử cán xây dựng định mức học tập, nghiên cứu xây dựng định mức theo phương pháp phân tích + Xem xét đánh giá thực trạng công nghệ kỹ thuật, trình độ tay nghề công nhân, lượng chi phí cần thiết để áp dụng phương pháp Từ có hướng đầu tư thoả đáng như: cải tiến quy trình công nghệ, bố trí lại mặt hàng sản xuất, mở lớp đào tạo nâng cao tay nghề cho công nhân Như , cần thực theo bước: B1: Thu thập nghiên cứu tài liệu đặc tính kinh tế kỹ thuật loại NVL 58 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL B2: Phân tích thành phần cấu định mức nhân tố ảnh hưởng tới nó, tỷ lệ hao hụt phân xưởng, hàm lượng chất có ích kết tinh sản phẩm B3: Tổng hợp thành phần tính toán định mức Để tiến hành sửa đổi phải dựa sau: - trình độ công nghệ XN đại so với xu ngày - Trình độ công nhân mức trung bình - Nguyên nhân gây lãng phí chất lượng NVL chưa thật tốt, sai quy cách Xét định mức XN, lấy đơn hàng 50.03, tính cho đơn vị sản phẩm (01 chuông báo giờ) Stt Nguyên vật liệu Đvt Sắt Nhôm Dây điện trở Sơn bảo quản Kg Kg Kg Kg Mức Mức sau So sánh hoàn thiện Mức % 0,3 0,015 0,02 0,005 0,25 0,014 0,019 0,004 - 0,05 -0,001 -0,001 -0,001 16,67 15 20 3.1.2 Điều kiện thực Để biện pháp thực có hiệu cần có điều kiện sau: + Cần có ngân sách cho việc tổ chức hoàn thiện đểđược chuẩn bị phương tiện, dụng cụ chi phí khác Nguồn tài trích từ quỹ đầu tư phát triển sản xuất hay quỹ dự phòng + XN phải có đội ngũ cán xây dựng định mức có lực với trình độ chuyên môn cao, cán kiểm tra có kỹ năng, kinh nghiệm hiểu biết sâu lĩnh vực phụ trách, hiểu biết sắt, thép, … + Công tác thành công quan tâm sâu sát ban lãnh đạo giám đốc XN 59 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL + Cán công nhân viên XN phải có thái độ tích cực việc ứng dụng tiến kỹ thuật mới, công tác thực định mức, có tâm huyết, có trách nhiệm với XN 3.1.3 Kết mang lại Hiệu mang lại xét đơn hàng 50.03 ta có: Mức tiết kiệm -0,05 -0,001 -0,001 -0,001 Đơn giá 5000 7500 12000 15000 Thành tiền 250 7,5 12 15 Như vậy, thực tốt định mức đưa XN tiết kiệm cho 284,5 đồng sản xuất 01 chuông báo Nếu so với đơn hàng 50.03 XN tiết kiệm khoản bằng: 284,5 x 1000 = 284.500 (đồng) 3.2 Tăng cường quản lý hạch toán tiêu dùng nguyên vật liệu 3.2.1 Nội dung biện pháp Quản lý hạch toán tiêu dùng nguyên vật liêu ngày quan tâm vai trò NVL cấu thành thực thể sản phẩm Mặt khác phát triển không ngừng công nghiệp, tầm quan trọng công tác hạch toán nguyên vật liệu tăng lên cách vững Công tác cấp phát NVL XN thực theo phương thức hạn mức, hình thức cấp phát đánh giá phù hợp với sản xuất, đảm bảo tính chủ động cho phận sử dụng cấp phát Do giữ nguyên công tác cấp phát theo hạn mức có nhiều ưu điểm quản lý, hạch toán việc tiêu dùng NVL chặt chẽ, xác Việc toán NVL tiến hành phân xưởng sản xuất , cán quản lý kho phòng kế toán Quản lý kho theo hình thức thể song song, quan hệ đối chiếu cần giảm bớt thủ tục so cho gọn nhẹ, nhanh chóng Quản lý phân xưởng cần có sổ sách theo dõi lượng NVL nhận xưởng mình, thông qua có 60 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL thể rút ngắn thời gian đối chiếu phân xưởng thủ kho Kiểm tra lượng NVL tồn đọng phân xưởng lượng giao nộp cho thủ kho Tiến hành đối chiếu tiến hành tháng lần, mục đích việc đối chiếu thường xuyên giúp cho việc theo dõi tình hình quản lý sử dụng NVL chặt chẽ Hình thức kiểm kê sau: Tên Chủng Đơn Người Mã NVL NVL NVL NVL Đã Còn NVL loại vị cung NVL tồn nhập thưc xuất phân lại ứng đầu kỳ có 8=6+7 bổ 10 8-9-10 Cán quản lý phải ghi chép , phải có sổ sách đầy đủ để theo dõi tình hình NVL biến động, kiểm tra thường xuyên việc sử dụng NVL Đối với công nhân sử dụng NVL, quy định trách nhiệm theo hướng người sử dụng phải tự bảo đảm tốt khối lượng , chất lượng từ NVL nhận phân xưởng hết quy trình sản xuất Nếu sử dụng tiết kiệm NVL họ hưởng chế độ thưởng theo quy định XN Người lao động không đổi NVL cho người khác khó kiểm soát, ảnh hưởng tới tình hình quản lý NVL Nếu NVL mát không rõ nguyên nhân người sử dụng ơhải bồi thường theo giá trị NVL 3.2.2 Điều kiện thực Phải xây dựng hệ thống nội quy quy chế quản lý kho tàng rõ ràng : nội quy vào cửa, bảo quản , nội quy nhập xuất NVL, nội quy phòng cháy chữa cháy kiểm tra định kỳ Ngoài có quy định kỷ luật khen thưởng công nhân viên Để thực tốt điều cán quản lý kho phải có hệ thống sổ sách rõ ràng, theo dõi sát sao, nắm vững lượng nhập xuất NVL Kho phải có sơ đồ xếp hợp lý Tổ chức vệ sinh kho theo chu kỳ định 61 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Mọi nguyên vật liệu cấp phát phải có giấy tờ hợp lệ, phải kiểm tra chu đáo trước nhập xuất số lượng ,chủng loại, chất lượng để dễ dàng quản lý 3.2.3 Kết mang lại Nâng cao tinh thần trách nhiệm cho người có liên quan trình quản lý sử dụng NVL Đảm bảo việc hạch toán đầy đủ, xác NVL vào giá thành sản phẩm Kiểm soátn số lượng, chất lượng chủng loại NVL thời điểm, đảm bảo việc sử dụng hợp lý tiết liệm NVL 3.3 Tăng cường đào tạo nâng cao trình độ quản lý tay nghề cho người lao động 3.3.1 Nội dung biện pháp Lao động đóng vai trò quan trọng trình sản xuất , tác động lao động lên đối tượng lao động công cụ lao động cần thiết để tạo cải vật chất cho xã hội Từ vai trò người lao động trình sản xuất mà doanh nghiệp cần có biện pháp nâng cao trình độ cho người lao động Đào tạo, nâng cao trình độ cho người lao động biện pháp hữu hiệu, có tác động trực tiếp đến trình sử dụng hợp lý tiết kiệm NVL Đào tạo , bồi dưỡng người lao động biện pháp nâng cao chất lượng cong việc, hoạt động không ngừng nhằm nâng cao trình độ lý luận thực tế cho người lao động, tạo đội ngũ cán công nhân viên có khả hoàn thành tốt công việc giao Đội ngũ cán công nhân viien XN có trình độ tay nghề không cao, trình độ sau đại học có người , chiếm 6% tổng số công nhân viên XN Trong lao động trung cấp phổ thông trung học chiếm tỷ lệ lớn Như vậy, để tồn phát triển phải thực yếu tố người , người giỏi có tập thể vững mạnh +Đối với cán quản lý: Để nâng cao trình độ quản lý NVL , XN cần phải thực theo hướng sau: 62 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Cử số cán đào tạo nghiệp vụ quản lý kịnh tế, đặc biệt nghiệp vụ quản lý NVL Cán quản lý NVL cần phải nắm hệ thống nội quy, quy chế quản lý NVL Nội quy bảo quản, xuất nhập, kiểm tra, phòng chống + Đối với công nhân: Hàng năm công ty cần phải đào tạo, nâng bậc cho công nhân, đặc biệt cần trọng đến công nhân đảm nhiệm vị trí quan trọng dây chuyền sản xuất XN cần mở lớp bồi dưỡng cho đội ngũ công nhân kiến thức sử dụng vật tư an toàn Bên cạnh phải ý đến việc nâng cao tinh thần trách nhiệm cho công nhân viên nhằm sử dụng hợp lý, tiết kiệm NVL tránh lãng phí Bố trí người lao động người việc, hợp lý quy mô, cấu trình độ tay nghề + Hình thức đào tạo: Học tấp trường đại học, cao đẳng trung học chuyên nghiệp cử người tập huấn, tham gia hội thảo chuyên đề, nghiên cứu khoa học 3.3.2 Điều kiện thực XN cần lập kế hoạch cụ thể sở đánh giá phân loại lao động, xem xét danh sách đề cử phân xưởng gửi lên Để thực công tác kinh phí đầu tư hết khoảng 82,1 triệu Thường xuyên kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo khuyến khích học hỏi lao động Đòi hỏi nỗ lực cố gắng cá nhân 63 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Bảng tổng hợp chi phí cho biện pháp tiến hành Vị trí cần ĐT CÁN Số lượng thủ kho BỘ NV HC QUẢN LÝ 38 CÔNG NHÂN Hình thức ĐT Thời gian ĐT Đại học năm Chi phí 12 chức Bồi dưỡng Nvụ Hàng năm 2,1 QL CNSX đại học năm 16 CNSX phụ chức Bố trí lại lao 12 PTTH động Bồi dưỡng tay Hàng năm nghề Thi nâng bậc 57 Hàng năm 82,1 TỔNG 3.3.3 Kết mang lại Thực tốt công tác tay nghề công nhân viên tăng lên đáng kể Tạo đội ngũ cán kỹ thuật chuyên sâu, có lực, có trách nhiệm Hiệu mang lại biện pháp: Chỉ tiêu Đvt Giảm 1% hư NVL Triệu Giá trị 81,032 quản lý Phế liệu giảm 0,5% Phế phẩm giảm 1% Tổng 40,516 81,032 202,58 Triệu Triệu Triệu Như tính chi phí khoản cho đào tạo tay nghề 80,2 triệu đồng Tuy nhiên kết thu là: - Giảm 1% hư NVL = 8103,2 x0,01=81,032 (triệu đồng) - Trong 8103,2 triệu tổng giá trị NVL - Tương tự, XN thu 40,516 tr giảm phế liệu 64 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL - 81,032 tr giảm tỷ lệ phế phẩm Vậy XN tiết kiệm 202,58 tr đồng cho sản xuất kinh doanh Loại bỏ phần chi phí bỏ XN lợi là: 202,58 – 80,2 = 122,38 tr đồng 3.4 Cải tiến đồng hoá máy móc thiết bị 3.4.1 Nội dung biện pháp Máy móc thiết bị giữ vai trò quan trọng trình sản xuất, tư liệu lao động người sử dụng để tác động vào đối tượng lao động tạo sản phẩm Máy móc thiết bị ảnh hưởng trực tiếp đến suất chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tới khả tiêu thụ sản phẩm chi phí sản xuất kinh doanh Qua khảo sát thấy máy móc thiết bị XN thuộc vào loại trung bình, không đáp ứng yêu cầu sản xuất XN Đẻ tiến hành đầu tư đổi máy móc thiết bị, trước tiên phải xem xét tới vấn đề sau: + Yếu tố người viẹc đổi máy móc thiết bị + Số lượng máy móc cần phải đầu tư đổi + Công nghệ hệ thống máy móc thiệt bị sử dụng + NVL sử dụng + Kết sản xuất kinh doanh XN Trong thời gian tới XN nên tiếp tục đầu tư để đồng hoá thêm dây chuyền sản xuất Duy trì công tác bảo dưỡng sửa chữa máy móc thiết bị cách thường xuyên , liên tục để trì lực sản xuất máy móc thiết bị Về mặt kinh tế nên tiêu chuẩn hoá thiết bị phải đảm bảo việc tiêu chuẩn hoá không loại bỏ thiết bị phù hợpnhất với yêu cầu số lương, chất lượng Việc tiêu chuẩn hoá làm giảm chi phí bảo dưỡng, chi phí dự trữ phụ tùng thay đội ngũ bảo dưỡng Khả lắp lẫn cho phép tận dụng 65 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL tốt thiết bị, quy trình công nghệ sản phẩm khác XN cần phải tận dụng hết thiết bị sẵn có trước cải tiến hay mua sắm thiết bị Để cải tiến đổi trước hết XN cần xác định số lượng máy móc thiết bị cần thiết để tạo sản phẩm hoàn chỉnh, điều phụ thuộc vào mức độ phức tạp sản phẩm, số công hao phí , suất, hiệu sử dụng thiết bị lượng phế phẩm công đoạn 3.4.2 Điều kiện thực Như trình bày trên, để cải tiến đổi máy móc thiết bị cần phải: + Cần có ngân sách cho việc tổ chức hoàn thiện để chuẩn bị phương tiện , dụng cụ chi phí khác Nguồn lấy ỳư quỹ đầu tư phát triển hay quỹ dự phòng + Cán công nhân viên công ty phải có thái độ tích cực việc ứng dụng tiến kỹ thuật + Ngoài ra, cần quan tâm ban lãnh đạo giám đốc XN 3.4.3 Kết mang lại Việc đầu tư đổi máy móc thiết bị làm tăng suất chất lượng sản phẩm, ảnh hưởng tốt tới khả cạnh tranh thị trường Đặc biệt lượng NVL hao phí giảm Số sản phẩm bị lỗi, không phù hợp trình chế tạo sơ chế giảm Hiệu quản lý sử dụng NVL nâng cao 3.5 Thực chế độ khuyến khích vật chất với công tác quản lý cung ứng NVL 3.5.1.Nội dung biện pháp 66 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL Chế độ khuyến khích vật chất áp dụng rộng rãi phổ biến Nó đòn bẩy kinh tế dùng để kích thích người lao động thực mục tiêu quản lý đề mà không cần sử dụng mệnh lệnh hành Với mục tiêu nâng cao chất lượng hạ giá thành sản phẩm, XN quan tâm đến vấn đề nâng cao trình độ quản lý, sử dụng hợp lý tiết kiệm NVL Dù biện pháp hành chính, đổi máy móc thiết bị hay đào tạo lại trình độ chuyên môn, nâng cao tay nghề cán công nhân viên phải quan tâm đến công tác khuyến khích vật chất tất công nhân viên Tuy nhiên, chế độ khuyến khích nhiều thiếu sót XN thực khuyến khích với công nhân sản xuất chính, chưa có chế độ đãi ngộ thoả đáng, chưa có hình thức thưởng cho thủ kho Do XN phải thực khuyến khích tất khâu trình sản xuất: Mức thưởng cán quản lý Giá trị NVL tiết kiệm Lớn 20 triệu Khoảng (10- 20) triệu Nhỏ 10 triệu Mức thưởng 10% giá trị tiết kiệm 8% giá trị tiết kiệm 5% giá trị tiết kiệm 3.5.2 Điều kiện thực Xây dựng hệ thống quy chế , quy định thưởng phạt dựa thực tế XN phải thông báo cho tất công nhân viên biết Tổ chức giám sát hoạt động quản lý kho hoạt động sử dụng khác Kết hợp hình thức thưởng : thưởng tiết kiệm NVL thưởng nâng cao chất lượng sản phẩm 3.5.3 Kết mang lại Biện pháp khuyến khích người lao động hoàn thành tốt công việc giao mà thúc đẩy người lao động sử dụng hợp lý, tiết kiệm NVL Ngoài 67 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL góp phần làm giảm tỷ lệ phế liệu, phế phẩm, làm giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành, nâng cao khả cạnh tranh 3.6 số kiến nghị với nhà nước Quá trình sản xuất XN phải tuân theo nhiều tiêu chuẩn, quy định Nhà Nước, lại phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật sản xuất Do cần phải đồng hệ thống tiêu chuẩn này, tránh tượng mâu thuẫn Hệ thống tiêu chuẩn định mức có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng công tác quản lý Hệ thống tiêu chuẩn đồng bộ, rõ ràng thuận lợi cho trình quản lý NVL KẾT LUẬN Ngày trước xu quốc tế hoá, kinh tế ngày phát triển Tuy toàn dân quên nhiệm vụ cao xây dựng bảo đất nước Muốn tồn phát triển Đất nước phải vững mạnh mặt, kiên trì theo đường lối Đảng tư tưởng Hồ Chí Minh Qua thời gian tìm hiểu, học hỏi Xí nghiệp X55, thời gian không nhiều để giải đáp hết thắc mắc trình học Tuy nhiên, sở phân tích thực trạng tình hình sử dụng NVL Xí nghiệp X55, qua đánh giá 68 c«ng nghiÖp 42a Báo cáo thực tập quản lý cung ứng NVL mặt mạnh , mặt yếu XN mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu Vì hạn chế mặt kinh nghiệm nên tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận đóng góp ý kiến thầy cô cô XN X55, nơi thực tập vừa qua Những nghiên cứu em hy vọng giúp ích phần cho trình sản xuất kinh doanh XN Em xin chân thành cảm ơn Cô giáo hướng dẫn: Ths.Trần Thị Thạch Liên cô Xí nghiệp X55 giúp em hoàn thành báo cáo 69 c«ng nghiÖp 42a
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện x55, Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện x55, Báo cáo thực tập hoàn thiện công tác quản lý và cung ứng nguyên vật liệu tại xí nghiệp sản xuất đồ dùng học cụ huấn luyện x55, PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN, Cách đây gần 35 năm- Ngày 15/11/1969 – xưởng học cụ X55 được thành lập dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục Quân Huấn, do Ông Nguyễn Thế Cải làm xưởng trưởng cùng với 18 cán bộ công nhân từ các nhà máy quân giới điều về để xây dựng lực lượng ban đầu. Lúc bấy, + Xí nghiệp cần 1000 m3 gỗ xẻ để sản xuất., -Chi phí 1 Kg = 5000

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay