tiểu luạn kinh điển phần 2 lê nin trước cách mạng tháng mười KHÁI QUÁT NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA V.I.LÊNIN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

122 595 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:22

PHẦN IKHÁI QUÁT NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA V.I LÊ NINVỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ V.I. Lênin sinh ngày 22 tháng Tư năm 1870 ở Simbirsk (nay là Ulianovsk), mất ngày 21 tháng Giêng 1924 ở làng Gorki gần Moskva. V.I. Lênin tên thật là Vladimir Ilits Ulianov (Lenin), các bí danh đã dùng là V.Ilin, K.Tulin, Karpov và những bí danh khác. Năm 1887 V.I. Lênin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học được nhận Huy chương vàng nên được vào thẳng bất kỳ trường Đại học nào ở nước Nga. Ông xin vào học khoa Luật của Đại học Tổng hợp Kazan. Tại đây, V.I.Lênin tham gia nhóm cách mạng trong sinh viên, trở thành thành viên của Hội đồng hương bí mật SamarskoSimbirskoe. Do tham gia tuyên truyền cách mạng trong sinh viên, tháng Chạp 1887, V.I. Lênin bị đuổi học và bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan. Tháng 10 năm 1888, trở về Kazan gia nhập nhóm Mácxít. V.I.Lênin có nghị lực rất cao trong việc tự học. Chỉ trong vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I.Lênin đã thi đỗ tất cả các môn học của chương trình 4 năm khoa Luật trường ĐH Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự do. Sau khi tốt nghiệp khoa luật V.I.Lênin làm trợ lý luật sư ở Samara. Tháng 81893, chuyển về Peterburg. Năm 1894, trong cuốn Thế nào là những người bạn dân và họ chiến đấu chống lại những người xã hội dân chủ như thế nào? Và năm 1899, trong cuốn Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở Nga V.I.Lênin được thừa nhận là người lãnh đạo của nhóm Mácxít ở Nga. Mùa thu 1895, V.I.Lênin thành lập ở Peterburg Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp các nhóm cách mạng ở Peterburg. ở Mátxcơva, Kiev, Iaroslav và những thành phố khác cũng thành lập các hội liên hiệp tương tự. V.I.Lênin đã gặp Nadegiơda Konstantinovna Krupskaia. Hai người yêu nhau và trở thành bạn đời chung thuỷ. Đêm mồng 9 tháng Chạp 1895, do bị tố giác nhiều hội viên của Hội liên hiệp, trong đó có V.I.Lênin bị cảnh sát bắt. Sau 14 tháng bị cầm tù, tháng Hai 1897, V.I.Lênin bị đi đày 3 năm ở làng Shushenkoe (miền Đông Sibir). Trong thời gian lưu đày V.I.Lênin đã viết xong hơn ba mươi tác phẩm, trong đó có cuốn khá đồ sộ: Sự phát triển chủ nghĩa tư bản ở nước Nga (1899). BÀI THU HOẠCH PHẦN: CÁC TÁC PHẨM CỦA V.I.LÊNIN KHÁI QUÁT NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA V.I.LÊNIN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ HÀ NỘI, 2013 PHẦN I KHÁI QUÁT NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA V.I LÊ NIN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ V.I Lê-nin sinh ngày 22 tháng Tư năm 1870 Simbirsk (nay Ulianovsk), ngày 21 tháng Giêng 1924 làng Gorki gần Moskva V.I Lê-nin tên thật Vladimir Ilits Ulianov (Le-nin), bí danh dùng V.Ilin, K.Tulin, Karpov bí danh khác Năm 1887 V.I Lê-nin tốt nghiệp xuất sắc bậc Trung học nhận Huy chương vàng nên vào thẳng trường Đại học nước Nga Ông xin vào học khoa Luật Đại học Tổng hợp Kazan Tại đây, V.I.Lê-nin tham gia nhóm cách mạng sinh viên, trở thành thành viên Hội đồng hương bí mật Samarsko-Simbirskoe Do tham gia tuyên truyền cách mạng sinh viên, tháng Chạp 1887, V.I Lê-nin bị đuổi học bị phát lưu đến làng Kokushino Kazan Tháng 10 năm 1888, trở Kazan gia nhập nhóm Mác-xít V.I.Lê-nin có nghị lực cao việc tự học Chỉ vòng hai năm miệt mài đèn sách, năm 1891, V.I.Lê-nin thi đỗ tất môn học chương trình năm khoa Luật trường ĐH Tổng hợp Kazan với tư cách thí sinh tự Sau tốt nghiệp khoa luật V.I.Lê-nin làm trợ lý luật sư Samara Tháng 8/1893, chuyển Peterburg Năm 1894, Thế người bạn dân họ chiến đấu chống lại người xã hội dân chủ nào? Và năm 1899, Sự phát triển chủ nghĩa tư Nga V.I.Lê-nin thừa nhận người lãnh đạo nhóm Mác-xít Nga Mùa thu 1895, V.I.Lê-nin thành lập Peterburg Hội liên hiệp đấu tranh giải phóng giai cấp công nhân, tập hợp nhóm cách mạng Peterburg Mát-xcơ-va, Kiev, Iaroslav thành phố khác thành lập hội liên hiệp tương tự V.I.Lê-nin gặp Nadegiơda Konstantinovna Krupskaia Hai người yêu trở thành bạn đời chung thuỷ Đêm mồng tháng Chạp 1895, bị tố giác nhiều hội viên Hội liên hiệp, có V.I.Lê-nin bị cảnh sát bắt Sau 14 tháng bị cầm tù, tháng Hai 1897, V.I.Lê2 nin bị đày năm làng Shushenkoe (miền Đông Sibir) Trong thời gian lưu đày V.I.Lê-nin viết xong ba mươi tác phẩm, có đồ sộ: Sự phát triển chủ nghĩa tư nước Nga (1899) Năm 1900, thời hạn lưu đày V.I Lê-nin kết thúc Người lại tập hợp người Mác- xít cách mạng thành lập đảng Chính quyền Nga hoàng cấm V.I.Lê-nin sống Thủ đô thành phố lớn V.I.Lê-nin phải nước (1900), với Plekhanov lập tờ báo Tia lửa Năm 1903, Luân-đôn tiến hành Đại hội lần thứ II Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga V.I.Lê-nin phát biểu phải xây dựng đảng Mác-xít kiểu có kỷ luật nghiêm mình, có khả người tổ chức cách mạng quần chúng Nhóm số đông ủng hộ V.I.Lê-nin gọi người Bolshevik, nhóm số chủ trương thành lập đảng đấu tranh theo kiểu Nghị viện gọi người menshevik Về nguyên tắc tư tưởng tổ chức đảng kiểu V.I.Lê-nin trình bày Làm (1902) Một bước tiến hai bước lùi (1904) Trong thời kỳ cách mạng 1905 - 1907 V.I.Lênin phát triển tư tưởng độc quyền lãnh đạo giai cấp vô sản trong cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa tác phẩm Hai sách lược dân chủ xã hội cách mạng dân chủ 1905 Tháng Tư 1905, Luân-đôn tiến hành Đại hội lần thứ III ĐCNXHDC Nga, V.I Lê-nin bầu chủ tịch Đại hội Tại Đại hội Uỷ ban Trung ương bầu V.I.Lê-nin đứng đầu Tháng Mười Một 1905, V.I.Lê-nin bí mật trở Peteburg để lãnh đạo cách mạng Nga Tháng Chạp 1907, V.I.Lê-nin sống nước tiếp tục đấu tranh bảo vệ củng cố đảng hoạt động bí mật Trong Chủ nghĩa vật chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (1908) V.I.Lê-nin phê phán xét lại mặt triết học chủ nghĩa Mác phát triển sở triết học chủ nghĩa Mác Tháng Giêng 1912 lãnh đạo Hội nghị lần thứ VI(Praha) toàn Nga ĐCNXHDC Tháng Sáu 1912 từ Paris chuyển Krakov lãnh đạo tờ Pravda (Sự thật) Thời kỳ này, V.I.Lê-nin soạn thảo xong Đề cương Mác xít vấn đề dân tộc Cuối Tháng Bảy 1914, bị cảnh sát Áo bắt sau lâu trả lại tự Thuỵ Sĩ Trong thời gian Đại chiến giới lần thứ I V.I.Lê-nin đưa hiệu biến chiến tranh đế quốc thành nội chiến cách mạng Trong tác phẩm Chủ nghĩa đế quốc - giai đoạn chủ nghĩa tư (1916) tác phẩm khác V.I Lê-nin phát triển trị kinh tế học Mác xít lý luận cách mạng xã hội chủ nghĩa, kiện toàn vấn đề triết học mác xít (Bút ký triết học) Tại Hội nghị quốc tế người theo chủ nghĩa quốc tế Thuỵ Sĩ (1915) V.I.Lê-nin tập hợp người xã hội dân chủ cánh tả đoàn kết lại Sau cách mạng Tháng Hai 1917, Nga tồn tình trạng hai quyền song song, bên phủ lâm thời tư sản (chuyên chế giai cấp tư sản) bên Xô viết đại biểu công nhân binh sĩ (chuyên vô sản) Những mâu thuẫn kinh tế trị sâu sắc nước Nga lúc đòi hỏi phải tiến hành cách mạng làm thay đổi tận gốc đời sống trị nước Nga Ngày 16 tháng Tư V.I.Lênin đến Petrograd để trình bày Luận cương Tháng Tư thực chất văn kiện mang tính cương lĩnh đề đường lối giành chiến thắng cho cách mạng xã hội chủ nghĩa với hiệu Toàn quyền tay Xô Viết! Hội nghị lần thứ VII toàn Nga (Tháng TƯ 1917) ĐCNXHDC Nga (b) trí thông qua đường lối V.I.Lê-nin đề Sau khủng hoảng trị nước Nga (Tháng Bảy 1917), V.I Lê-nin buộc phải vùng Pazzliv cách Petrograd (nay Peterburg) 34km để tránh truy lùng Chính phủ lâm thời Từ nơi hoạt động bí mật V.I Lê-nin thường xuyên đạo phong trào cách mạng nước Nga Đầu tháng Tám 1917 Đại hội lần thứ VI ĐCNXHDC Nga họp bán công khai Petrograd, V.I Lê-nin không tham dự lãnh đạo Đại hội tiến hành thông qua đường lối phải khởi nghĩa vũ trang giành lấy quyền Trong thời gian này, V.I.Lê-nin viết xong Nhà nước cách mạng đề nhiệm vụ cho giai cấp vô sản phải giành lấy quyền đường đấu tranh vũ trang Đầu Tháng Mười 1917, V.I Lê-nin từ Phần Lan bí mật trở Petrograd Ngày 23 Tháng Mười 1917 kế hoạch khởi nghĩa vũ trang V.I.Lê-nin đề Hội nghị Uỷ ban trung ương ĐCNXHDC Nga thông qua Tối ngày Tháng Mười Một 1917, V.I.Lênin đến Cung điện Smolnưi trực tiếp đạo khởi nghĩa Đến rạng sáng ngày Tháng Mười 1917, toàn thành phố Petersburg nằm tay người khởi nghĩa, đến đêm ngày Tháng Mười Một 1917, Cách mạng Tháng Mười Nga toàn thắng Chính quyền tay nhân dân Nhà nước công nông giới Đảng giai cấp vô sản lãnh đạo đời Tại Đại hội Xô Viết toàn Nga lần thứ II V.I Lê-nin bầu Chủ tịch Hội đồng Uỷ viên nhân dân (Hội đồng Dân uỷ) Sau Cách mạng Tháng Mười Nga theo đề nghị V.I.Lê-nin Hoà ước Brest với nước Đức ký kết (ngày Tháng Ba 1918) Ngày 11 Tháng Ba 1918 V.I.Lê-nin với Trung ương Đảng Chính phủ Xô Viết trở Mát xcơ va, V.I.Lê-nin có công lao to lớn việc lãnh đạo đấu tranh nhân dân lao động nước Nga Xô Viết chống can thiệp quân nước lực lượng phản cách mạng nước; việc lãnh đạo trình cải tạo xã hội chủ nghĩa nước Nga V.I.Lê-nin thi hành sách đối ngoại Xô Viết, đề nguyên tắc tồn hoà bình quốc gia có chế độ xã hội khác Ngày 30 Tháng Tám 1918, V.I Lê-nin bị ám sát bị thương nặng, sau lâu sức khoẻ hồi phục, V.I.Lê-nin người sáng lập Quốc tế Cộng sản (1919) Tháng Ba năm 1919, Đại hội lần thứ VIII Đảng Cộng sản Nga thông qua Cương lĩnh Đảng, V.I.Lê-nin bầu chủ tịch Uỷ ban soạn thảo Cương lĩnh Mùa xuân 1920, V.I.Lê-nin viết Bệnh ấu trĩ tả khuynh chủ nghĩa cộng sản trình bày vấn đề chiến lược sách lược phong trào cộng sản Thời gian này, V.I Lê-nin soạn thảo xong kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội (công nghiệp hóa đất nước, hợp tác hóa gia cấp nông dân, cách mạng văn hóa) người sáng lập Kế hoạch điện khí hóa toàn Nga (GOELRO), người đề sách kinh tế (NEP) Năm 1921 sách NEP V.I.Lê-nin thông qua Đại hội lần thứ X Đảng Cộng sản Nga Năm 1922 V.I.Lê-nin ốm nặng Trong diễn văn cuối đọc hội nghị toàn thể Xô Viết đại biểu thành phố Mát xcơ va (ngày 20 Tháng Mười 1922) V.I.Lê-nin tin tưởng thi hành sách NEP nước Nga trở thành nước xã hội chủ nghĩa Tháng Chạp 1922 đến Tháng Ba 1922 V.I.Lê-nin đọc ghi âm lại số báo quan trọng như: Những trang nhật ký, Bàn hợp tác hóa, Bàn cách mạng chúng ta, Thà mà tốt; Thư gửi Đại hội Ngày 21 Tháng Tư 1924, V.I.Lê-nin qua đời làng Gorki (Mát xcơ va) PHẦN II TƯ TƯỞNG CỦA LÊNIN VỀ VAI TRÒ, NHIỆM VỤ, BẢN CHẤT, CỦA CÁC CHÍNH ĐẢNG CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN QUA CÁC TÁC PHẨM GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU (TRƯỚC CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI) Ý NGHĨA CỦA VIỆC NGHIÊN CỨU NHỮNG TƯ TƯỞNG NÀY 1-Tác phẩm: “NHỮNG NGƯỜI BẠN DÂN LÀ THẾ NÀO VÀ HỌ ĐẤU TRANH CHỐNG NHỮNG NGƯỜI XÃ HỘI - DÂN CHỦ RA SAO?” (V.I.Lê-nin Toàn tập, t.1.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 1974., tr179-427) A Hoàn cảnh lịch sử đời tác phẩm: I Điều kiện kinh tế - xã hội nước Nga năm cuối kỷ XIX Gần cuối năm 1861, sau thất bại chiến tranh Cri-mê, chế độ nông nô nước Nga bị sụp đổ, chủ nghĩa tư tràn vào nước Nga, giai cấp tư sản nhiều nước tranh đầu tư vào nước Nga Trong khoảng 25 năm (1865 - 1890) nước Nga có nhiều nhà máy công xưởng, vào năm 1890, đại công nghiệp Nga phát triển nhanh chóng: công nghiệp mỏ, công nghiệp phục vụ cho đường sắt, nhiều nhà máy lớn xây dựng Đội ngũ công nhân phát triển nhanh chóng (có từ triệu 400 đến triệu 800 công nhân vào thời kỳ này) - Chủ nghĩa tư phát triển không thành thị mà phát triển nông thôn, dẫn đến tình hình nông dân bị phá sản, giai cấp nông dân bị phân hóa: số trở thành cu-lắc (giai cấp tư sản nông thôn), số đông bị bần hóa trở thành vô sản Tóm lại vào cuối kỷ XIX, chủ nghĩa tư xâm nhập vào nước Nga làm thay đổi tính chất kinh tế cấu giai cấp - xã hội Trong xã hội Nga lúc hình thành giai cấp bản: tư sản vô sản Đồng thời xã hội Nga tồn giai cấp nông dân giai cấp địa chủ II Tình hình trị - xã hội - Nước Nga vốn nước quân chủ chuyên chế điển hình (Nga hoàng nắm quyền lực cách tuyệt đối, định vấn đề đất nước Đội ngũ quân đội, lực lượng vũ trang Nga hoàng to lớn…) Khi chủ nghĩa tư xâm nhập vào nước Nga, cấu kết chặt chẽ với Nga hoàng, dựa vào Nga hoàng Nga hoàng cần dựa vào chủ nghĩa tư Chính quyền Nga hoàng câu kết chặt chẽ với giai cấp tư sản trì thường xuyên đội quân đông đảo cảnh sát, mật thám, chiến binh thẳng tay bóc lột đàn áp, áp tàn bạo tầng lớp nhân dân lao động, tước đoạt quyền tự dân chủ, đàn áp phong trào đấu tranh đòi dân chủ nhân dân Phong kiến quân phiệt chất chế độ chuyên chế Nga hoàng - Xã hội nước Nga chứa đầy mâu thuẫn: vô sản > < tư sản; địa chủ > < nông dân; thuộc địa > < đế quốc; đế quốc > < đế quốc Kết hợp với mâu thuẫn vốn có dân tộc nước Nga, mâu thuẫn ngày sâu sắc hơn, trầm trọng Nước Nga với mâu thuẫn trở thành trung tâm cách mạng giới nhận định Lê-nin: “với điều kiện hoàn cảnh nó, trung tâm cách mạng Đức chuyển sang Nga” III Các trào lưu tư tưởng Nga - Các trào lưu hội chủ nghĩa khác có điều kiện nảy sinh phát triển: chủ nghĩa dân túy (Những “người bạn dân”), chủ nghĩa mác-xít hợp pháp (“Người bạn đồng hành”), chủ nghĩa kinh tế (chủ nghĩa theo đuôi) Tất trào lưu tư tưởng hội chủ nghĩa nói sức cản trở việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác vào Nga, cản trở phong trào đấu tranh giai cấp giai cấp công nhân Nga Để tiến tới thành lập đảng mác-xít chân thúc đẩy phong trào đấu tranh cách mạng Nga, V.I.Lê-nin phải tiến hành đấu tranh chống lại trào lưu hội nói trên, đặc biệt với chủ nghĩa dân túy Về chủ nghĩa dân túy: Những người sáng lập chủ nghĩa dân túy Ghéctxen, Tséc-nư-sép-xki, nội dung quan điểm tư tưởng chủ nghĩa dân túy chủ nghĩa xã hội không tưởng, chủ nghĩa dân túy chủ trương đưa nước Nga tiến thẳng lên chủ nghĩa cộng sản dựa vào nông dân thông qua công xã nông thôn Vào năm 70 kỷ XIX, chủ nghĩa dân túy trở thành trào lưu chủ yếu phong trào dân chủ Nga, phủ nhận phát triển chủ nghĩa tư Nga, phủ nhận vai trò lãnh đạo giai cấp vô sản, tiến hành khởi nghĩa nông dân đấu tranh chống Nga hoàng biện pháp manh động Dù có quan điểm sai trái, thời kỳ (những năm 70 kỷ XIX) người dân túy coi người dân chủ cách mạng (mặc dầu tính chất cách mạng họ khác xa với tính chất cách mạng giai cấp vô sản) Sau phong trào đấu tranh người dân túy bị Nga hoàng đàn áp khốc liệt, chủ nghĩa dân túy Nga bị phân hóa rõ rệt: phận giữ quan điểm chủ nghĩa dân túy năm 70 kỷ XIX; phận (được gọi chủ nghĩa dân túy năm 90 kỷ XIX, người dân túy tự do) thay đổi quan điểm trị - tư tưởng Nổi bật hai quan điểm: + Thỏa hiệp với chế độ Nga hoàng; + đại diện, bảo vệ cho lợi ích giai cấp phú nông Những người dân túy năm 90 kỷ XIX cho rằng: • Chủ nghĩa tư vào nông thôn, vào đời sống giai cấp nông dân mà nông dân không bị bóc lột, không bị phá sản; • Nhà nước tồn (nhà nước Nga hoàng) nhà nước “thương dân” Nhà nước có tác dụng xóa bỏ số “thói hư, tật xấu” nông thôn; • Chủ nghĩa Mác không thích hợp với điều kiện kinh tế-xã hội Nga mà thích hợp phương Tây, nghĩa thích hợp nơi chủ nghĩa tư phát triển Với quan điểm trên, rõ ràng người dân túy tự bộc lộ tư tưởng phản cách mạng, ngăn cản phát triển xã hội Nga, ngăn cản phong trào đấu tranh giai cấp giai cấp công nhân Và họ trở thành kẻ thù nhân dân “những người bạn dân” họ tự xưng IV Cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa dân túy - Để thúc đẩy phát triển phong trào cách mạng, cần phải tuyên truyền phổ biến chủ nghĩa Mác giai cấp công nhân, phải kết hợp chặt chẽ chủ nghĩa Mác với phong trào đấu tranh cách mạng giai cấp công nhân Trước hết cần phải đấu tranh xóa bỏ, đập tan ảnh hưởng chủ nghĩa dân túy, đặc biệt người dân túy năm 90 kỷ XIX (những người dân túy biến chất) Lúc đầu, Plê-kha-nốp nhóm “Giải phóng lao động” (nhóm mác-xít Nga) người tiên phong việc tuyên truyền chủ nghĩa Mác, đưa chủ nghĩa Mác vào nước Nga cách dịch nhiều tác phẩm Mác Ăngghen từ tiếng Đức sang tiếng Nga tìm cách tuyên truyền rộng rãi tác phẩm (ví dụ: dịch tuyên truyền tác phẩm “Tuyên ngôn Đảng Cộng sản”, “Lao động làm thuê tư bản”, “Chủ nghĩa xã hội từ không tưởng đến khoa học” v.v ) Ngoài ra, Plê-kha-nốp viết nhiều sách lý luận trị như: “Chủ nghĩa xã hội đấu tranh trị”, “Những bất đồng chúng ta”; “Bàn phát triển quan điểm nguyên lịch sử”, “Bàn quan niệm vật lịch sử” v.v Nhận xét tác phẩm Plê-kha-nốp, Lê-nin viết: “Trong hai mươi năm, từ 1873 đến 1903, ông viết nhiều tác phẩm xuất sắc đặc biệt chống lại phái hội chủ nghĩa, phái Ma-khơ, phái dân túy”1 Riêng tác phẩm triết học Plê-kha-nốp, Lê-nin đánh giá cao, coi tác phẩm ưu tú kho tàng lý luận mác-xít giới Đối với tác phẩm “Bàn phát triển quan điểm nguyên lịch sử”, Lê-nin coi sách huấn luyện cho hệ niên Nga lúc Tuy nhiên, Plê-kha-nốp đấu tranh mạnh mẽ chống lại phái dân túy, chưa xóa bỏ tận gốc quan điểm tư tưởng (vì lập luận? lý lẽ? ) Không thế, ông lại nhiều bị quan điểm tư tưởng phái dân túy tác động, chịu ảnh hưởng quan điểm tư tưởng khía cạnh này, khía cạnh khác (Có thể nhắc lại sơ qua ba giai đoạn hoạt động đời Plê-kha-nốp: * 1875-1880: có quan hệ với phái dân túy, 1877 gia nhập tổ chức dân túy (tổ chức “Ruộng đất tự do”), năm 1879 tổ chức bị phân liệt, Plê-kha-nốp đứng đầu tổ chức phái dân túy, 1880 đoạn tuyệt với phái dân túy * 1883-1903: thành lập tổ chức mác-xít Nga mang tên “Giải phóng lao động” phê phán quan điểm phái dân túy tự (những năm 90 kỷ XIX) * 1903 đến cuối đời: ngả nghiêng dao động, có thái độ tiêu cực Cách mạng Xã hội chủ nghĩa Tháng Mười.) Sai lầm nghiêm trọng Plê-kha-nốp thể chỗ đánh giá chưa mức vai trò cách mạng giai cấp nông dân, cho giai cấp nông dân lực lượng cách mạng; coi giai cấp tư sản tự chủ nghĩa (một phận V.I.Lê-nin Toàn tập, t.25.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 19., tr.222.****??? 10 cách mạng vô sản, hình thức lịch sử đặc thù có sở kinh tế trị - văn hoá - xã hội để tới tiêu vong Lý giải cặn kẽ quan điểm Ăngghen, đồng thời phát triển sáng tạo tư tưởng quan trọng này, Lênin giành chương V tác phẩm để trình bày rành mạch sở kinh tế để nhà nước tiêu vong Theo đó, Lênin khẳng định “cơ sở kinh tế làm cho nhà nước tiêu vong hoàn toàn chủ nghĩa cộng sản đạt tới trình độ phát triển cao” 115 Tức “khi xã hội thực nguyên tắc: “làm hết lực, hưởng theo nhu cầu”, nghĩa người ta quen tôn trọng quy tắc đời sống chung xã hội suất lao động người ta lên cao đến mức người ta tự nguyện làm hết lực” 116 Nhưng phát triển mau chóng nào, lúc đến chỗ đoạn tuyệt với phân công, đối lập lao động, biến lao động thành nhu cầu bậc sống điều biết Lênin khẳng định, có quyền nói nhà nước tất yếu tiêu vong, đồng thời nhấn mạnh vào tính chất lâu dài trình ấy, thời hạn hình thức cụ thể tiêu vong chưa có tài liệu để giải vấn đề Biểu mặt trị – xã hội tiêu vong nhà nước Lênin luận giải sâu sắc Lênin phân tích rằng, thoát khỏi chế độ nô lệ tư chủ nghĩa, thoát khỏi khủng khiếp, dã man chế độ bóc lột người ta dần tôn trọng quy tắc sơ thiểu đời sống chung xã hội, tôn trọng mà không cần có bạo lực, không cần có cưỡng bức, trấn áp, không cần máy cưỡng đặc biệt gọi nhà nước Mặt khác, nhà nước tư sản nhà nước theo nghĩa máy trấn áp đặc biệt thiểu số bọn bóc lột với đa số người bị bóc lột, phải ác, tàn bạo, gây hàng bể máu Trái lại, nhà nước vô sản không theo nghĩa việc đa số người hôm qua nô lệ làm thuê trấn áp thiểu số người bóc lột việc tương đối dễ dàng, đơn giản, tự nhiên, tốn máu hơn, tốn – trấn áp thiểu số 115 116 V.I.Lê-nin Toàn tập, t.33.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 1976., tr.118 sđd tr.118 108 kẻ thù nhân dân đồng thời mở rộng dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân, máy trấn áp đặc biệt bắt đầu dần Từ lập luận xác đáng Lênin Bọn bóc lột trấn áp nhân dân (số đông) cần máy phức tạp ác, nhân dân (số đông) trấn áp bọn bóc lột (số ít) cần máy giản đơn hơn, đến không cần máy Có thể thấy, tư tưởng có tính chất phương pháp luận tảng, định hướng quan trọng cho vận dụng vào xây dựng tổ chức máy nhà nước Và điều kiện cho thấy, tư tưởng tinh giản máy nhà nước thời kỳ độ - tư tưởng đặc sắc Lênin trình bày tác phẩm Trong vấn đề nhà nước “tiêu vong”, bọn vô phủ vin vào, khuyếch tán lên thành luận thuyết không phủ, không nhà nước, cần phải xoá bỏ nhà nước Bọn theo chủ nghĩa hội rêu rao luận điệu “nhà nước nhân dân tự do”tức tiến lên chủ nghĩa xã hội dần dần, không cần cách mạng, không cần xoá bỏ nhà nước tư sản Lênin có khái quát đặc sắc vạch trần xuyên tạc Ông nhấn mạnh rằng; Cách giải thích bọn hội biến chủ nghĩa Mác thành chủ nghĩa hội, “thành quan niệm mơ hồ thay đổi chậm chạp, đều, tuần tự, đột biến, bão táp, cách mạng…” “cách giải thích xuyên tạc chủ nghĩa Mác cách thô bỉ nhất, có lợi cho riêng giai cấp tư sản.”117 2- Lý luận cách mạng bạo lực chuyên vô sản * Về cách mạng bạo lực Một ý quan trọng lí luận bạo lực cách mạng chủ nghĩa Mác "Bạo lực bà đỡ cho xã hội cũ đương thai nghén xã hội mới" Khi luận giải tiêu vong nhà nước, Lênin phân tích sâu sắc lí luận "bạo lực cách mạng" Lênin trích dẫn đoạn nghị luận tiếng Ăngghen "…Bạo lực 117 V.I.Lê-nin Toàn tập, t.33.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 1976., tr.22 109 có tác dụng khác (ngoài tác dụng gây tai hại ra) lịch sử, tác dụng cách mạng; bạo lực, Mác nói, bà đỡ cho xã hội cũ đương thai nghén xã hội mới…" Từ đó, Lênin khẳng định tính tất yếu cách mạng bạo lực, phê phán triệt để lý thuyết điều hoà giai cấp, lý luận phát triển lên chủ nghĩa xã hội chủ nghĩa hội, xét lại Ở tác phẩm này, Lênin khẳng định “Học thuyết Mác Ăng ghen tính tất yếu cách mạng bạo lực nói nhà nước tư sản…Nhà nước tư sản bị thay nhà nước vô sản (chuyên vô sản) đường tiêu vong được, mà có thể, theo quy luật chung, cách mạng bạo lực thôi."118 Cơ sở khẳng định Lênin nêu rõ: Vì tất đảng tư sản, đảng dân chủ phải tăng cường đàn áp giai cấp vô sản cách mạng, củng cố máy đàn áp, nghĩa củng cố máy nhà nước Vì vậy, buộc cách mạng phải "tập trung lực lượng phá hoại" chống quyền nhà nước, phải đề nhiệm vụ hoàn thiện máy nhà nước, mà phá hủy máy đi, tiêu diệt máy đi"119 Kết luận Lênin nguyên lý cách mạng bạo lực có ý nghĩa đặc biệt quan trọng Nó mặt bảo vệ chủ nghĩa Mác, mặt khác có ảnh hưởng trực tiếp tới cách mạng nước Nga lúc - cách mạng phút khởi giành quyền Lênin khẳng định: "không có cách mạng bạo lực thay nhà nước tư sản nhà nước vô sản Việc thủ tiêu nhà nước vô sản, nghĩa việc thủ tiêu nhà nước, thực đường "tiêu vong thôi"120 Với khẳng định rành mạch Lênin công kích trực tiếp vào lý luận phát triển hòa bình từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa xã hội, việc cải biến nhà nước tư sản thành nhà nước vô sản chủ nghĩa hội 118 V.I.Lê-nin Toàn tập, t.33.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 1976., tr.27 sđd tr 38 120 sđd tr.28 119 110 * Về chuyên vô sản: Theo Lênin, tư tưởng đặc sắc trọng yếu chủ nghĩa Mác nhà nước cách mạng tư tưởng "chuyên vô sản"121 Lênin định nghĩa nhà nước: "nhà nước, tức giai cấp vô sản tổ chức thành giai cấp thống trị" 122, "chuyên vô sản thống trị trị giai cấp vô sản"123 Về vấn đề Lênin phân tích sâu sắc quan điểm Mác thư gửi Vaiđờmaiơ - 1852 Theo Mác khẳng định rằng: Mác công phát giai cấp đấu tranh giai cấp, điều cống hiến Mác chứng minh rằng: + Sự tồn giai cấp gắn với giai đoạn lịch sử định phát triển sản xuất + Đấu tranh giai cấp tất nhiên đưa đến chuyên vô sản + Chuyên bước độ tiến lên CNXH Thống với quan điểm chủ nghĩa Mác vậy, đồng thời bảo vệ chủ nghĩa Mác điều kiện xuất xuyên tạc giai cấp tư sản, chủ nghĩa hội, Lênin nhấn mạnh : "Chỉ người mở rộng việc thừa nhận đấu tranh giai cấp đến mức thừa nhận chuyên vô sản người Mác-xít Đó điều khác sâu sắc người Mác-xít người tiểu tư sản (và tư sản lớn) tầm thường Chính phải dùng viên đá thử vàng mà thử thách hiểu biết thực thừa nhận thực chủ nghĩa Mác"124 Từ Lênin vạch trần xuyên tạc chủ nghĩa hội họ khẳng định rằng: Cái chủ yếu học thuyết Mác đấu tranh giai cấp, chủ nghĩa hội lại đóng khung việc thừa đấu tranh giai cấp phạm vi quan hệ tư sản Vì Lênin vạch rõ: Chủ nghĩa hội không nâng việc thừa nhận 121 sđd tr.30 V.I.Lê-nin Toàn tập, t.33.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 1976., tr.30 123 sđd tr.33 124 sđd tr.42 122 111 đấu tranh giai cấp lên điều chủ yếu nhất; tức thừa nhận đấu tranh giai cấp thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chuyên vô sản, thời kỳ lật đổ thủ tiêu hoàn toàn giai cấp tư sản Lênin kết luận: "kẻ thừa nhận có đấu tranh giai cấp không thôi, kẻ chưa phải người mác-xít Kẻ chưa thoát khỏi khuôn khổ tư tưởng tư sản trị tư sản Đóng khung chủ nghĩa Mác học thuyết đấu tranh giai cấp cắt xén, xuyên tạc chủ nghĩa Mác, thu lại thành mà giai cấp tư sản tiếp nhận được"125 Trong lý luận chuyên vô sản Lênin có điểm nhấn quan trọng Lênin thống chuyên vô sản với tư cách nhà nước kiểu mới, nhà nước không với tư cách nhà nước, nhà nước không nguyên nghĩa, nhà nước nửa nhà nước Còn hình thức tổ chức kiểu nhà nước Lênin có nhiều hình thức phong phú đa dạng Lênin viết "những hình thức nhà nước tư sản khác nhau, thực chất một: lại tất nhà nước ấy, tất nhiên phải chuyên tư sản Bước chuyển từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa cộng sản, cố nhiên không đem lại nhiều hình thức trị khác nhau, thực chất hình thức tất nhiên một, tức chuyên vô sản."126 3- Lý luận dân chủ Dân chủ vấn đề lớn đời sống trị Dân chủ thường tiếp cận từ hai góc độ khác nhau: Dưới góc độ tiếp cận giá trị xã hội, dân chủ kết tinh giá trị nhân văn, nhân sâu sắc, phản ánh trình độ phát triển mà người xã hội loài người đạt được, phạm trù vĩnh viễn, tức tồn song song với lịch sử xã hội loài người; Dưới góc độ tiếp cận phương diện trị, dân chủ gắn liền với tổ chức hoạt động nhà nước, phản ánh trình độ phát triển xã hội tổ chức thành nhà nước, nhà nước tiêu vong 125 126 sđd tr.42 sđd tr.44 112 Trong tác phẩm "Nhà nước cách mạng", Lênin đề cập tới dân chủ với khu biệt rõ ràng, Lênin không xem xét toàn phương diện dân chủ mà tập trung vào dân chủ trị; biểu trực tiếp chế độ dân chủ chế độ nhà nước Theo đó, luận điểm quan trọng Lênin dân chủ chủ yếu xem xét chế độ dân chủ tương quan với kinh tế trị, tiến trình cách mạng tiến tới chủ nghĩa xã hội Trên sở góc độ tiếp cận thống dân chủ với nhà nước, chế độ dân chủ với chế độ nhà nước - tức khuôn khổ trị hoạt động trị, Lênin rõ "Chế độ dân chủ hình thức nhà nước, hình thái nhà nước Cho nên, nhà nước, chế độ dân chủ việc thi hành có tổ chức, có hệ thống cưỡng người ta… Nhưng mặt khác chế độ dân chủ có nghĩa thức thừa nhận quyền bình đẳng công dân, thừa nhận cho người quyền ngang việc xác định cấu nhà nước quản lý nhà nước"127 Thống chất dân chủ Theo logic tiến trình cách mạng, Lênin rõ "phát triển dân chủ tới cùng, tìm hình thức phát triển ấy, đem thí nghiệm hình thức thực tiễn, vv…- nhiệm vụ cấu thành đấu tranh cách mạng xã hội" 128 Và theo logic cách mạng phát triển, thắng lợi cách mạng xã hội chủ nghĩa đồng nghĩa với việc xây dựng thành công dân chủ xã hội chủ nghĩa, dân chủ phát triển đến độ hoàn bị, nhà nước tiêu vong, chế độ dân chủ tiêu vong Cả Ăngghen Lênin cho "thủ tiêu nhà nước thủ tiêu chế độ dân chủ, nhà nước tiêu vong chế độ dân chủ tiêu vong" 129 Một vấn đề quan trọng lý luận dân chủ Lênin tác phẩm Lênin vạch thực chất dân chủ tư sản "dân chủ cho 127 V.I.Lê-nin Toàn tập, t.33.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 1976., tr.123 sđd tr.97 129 sđd tr.101 128 113 thiểu số nhỏ, dân chủ cho người giàu" Đó dân chủ với nhiều hạn chế mà "tổng cộng lại thứ hạn chế loại bỏ, gạt bỏ người nghèo trị, không cho họ tham gia tích cực vào chế độ dân chủ", "đó thứ dân chủ bó hẹp, chà đạp lên người nghèo cách kín đáo, vậy, hoàn toàn giả dối dối trá" 130 Còn chuyên vô sản, dân chủ vô sản "không mở rộng nhiều chế độ dân chủ - mà lần biến thành chế độ dân chủ cho người nghèo, chế độ dân chủ cho nhân dân cho bọn nhà giàu." Chế độ dân chủ thời kỳ độ từ chủ nghĩa tư lên chủ nghĩa cộng sản "dân chủ cho tuyệt đại đa số nhân dân trấn áp vũ lực bọn bóc lột, bọn áp nhân dân, nghĩa tước bỏ dân chủ bọn chúng" Và đến xã hội cộng sản - lúc xã hội đạt tới "một dân chủ thực hoàn bị, thực không hạn chế" - lúc chế độ dân chủ tiêu vong 131 4- Lý luận hai giai đoạn chủ nghĩa cộng sản : Có thể nói, đến tác phẩm "nhà nước cách mạng" Lênin phát triển hoàn thiện lý luận chủ nghĩa Mác hai giai đoạn hình thái kinh tế - xã hội cộng sản chủ nghĩa Lênin phân tích cách rành mạch, khúc triết nội dung cụ thể: Trong tác phẩm "Phê phán cương lĩnh Gô-ta" Mác đưa luận điểm tiếng là: "giữa xã hội tư chủ nghĩa cộng sản chủ nghĩa có thời kỳ chuyển hóa cách mạng từ xã hội tư chủ nghĩa lên xã hội cộng sản chủ nghĩa Thích ứng với thời kỳ thời kỳ trị độ, nhà nước thời kỳ khác, chuyên cách mạng giai cấp vô sản" Khi phân tích luận điểm Lênin rõ: trước vấn đề đặt với cách hiểu; giai cấp vô sản muốn tự giải phóng, phải lật đổ giai cấp tư sản, giành lấy quyền, lập nên chuyên cách mạng Giờ vấn đề 130 131 sđd tr.107-108 Xem V.I.Lê-nin Toàn tập, t.33.,Nxb.Tiến bộ,Mát-xcơ-va, 1976., tr.109 114 đặt "một xã hội tư chủ nghĩa phát triển lên chủ nghĩa cộng sản, chuyển lên xã hội cộng sản chủ nghĩa "thời kỳ độ trị", thời kỳ đó, nhà nước chuyên cách mạng giai cấp vô sản"132 Từ đó, Lênin phân tích cụ thể luận điểm Mác giai đoạn đầu (giai đoạn thấp) xã hội cộng sản chủ nghĩa rõ: xã hội vừa thoát thai từ chủ nghĩa tư phương diện mang dấu vết xã hội cũ, chưa thực công bình đẳng, không tình trạng người bóc lột người Và giai đoạn "pháp quyền tư sản" chưa bị xóa bỏ hoàn toàn mà bị xóa bỏ phần - tức xóa bỏ chế độ chiếm hữu tư nhân tư liệu sản xuất mà pháp quyền tư sản bảo vệ, tồn với tư cách yếu tố điều tiết việc phân phối sản phẩm phân phối lao động (xóa bỏ chế độ sở hữu tư nhân trì phân phối sản phẩm theo lao động chưa theo nhu cầu) Tiếp tục, Lênin phân tích giai đoạn cao xã hội cộng sản chủ nghĩa đặc trưng là: + lực lượng sản xuất phát triển phi thường, cải xã hội tuôn tràn đầy, xã hội thực nguyên tắc "làm theo lực, hưởng theo nhu cầu" + Hết thảy người học cách quản lý thực tự quản lý sản xuất xã hội, dân chủ đạt đến độ hoàn bị, nhà nước tiêu vong Khi phân tích đặc trưng Lênin đề cập việc nhà tư tưởng tư sản thường hay cho rằng: chế độ xã hội túy ảo tưởng chế giễu việc muốn lấy cải xã hội mà không cần kiểm tra lao động Lênin phê phán rằng, người ngu dốt Ngu dốt không người xã hội chủ nghĩa lại hứa rằng, giai đoạn cao chủ nghĩa cộng sản đến, dự kiến đến việc phải giả định suất lao động lúc khác với suất lao động ngày nay, không người 132 sđd tr.106 115 tầm thường ngày Còn thời điểm ngày mà lại lấy vấn đề làm trung tâm, trọng đến vấn đề thật buồn cười Sự phân biệt phân biệt cách khoa học, mặt khoa học cần có phân biệt rạch ròi Cái vĩ đại Mác Mác áp dụng triệt để phép biện chứng vật, học thuyết phát triển, từ xem chủ nghĩa cộng sản phát triển từ chủ nghĩa tư mà Trong lý luận hai giai đoạn chủ nghĩa cộng sản Lênin trình bày tác phẩm có điểm nhấn quan trọng là: phần tài liệu chuẩn bị cho tác phẩm "Nhà nước cách mạng", Lênin đọc luận điểm Mác "Phê phán cương lĩnh Gô-ta" đánh dấu bên lề sau: I, Những đau đẻ kéo dài II, Giai đoạn đầu xã hội CSCN III, Giai đoạn cao xã hội CSCN Đây tư tưởng đặc sắc Lênin giai đoạn hình thái kinh tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa, bổ sung hoàn thiện chủ nghĩa Mác-Lênin vấn đề này, mà theo giai đoạn "những đau đẻ kéo dài" cách nói hình ảnh giai đoạn độ lên chủ nghĩa xã hội, giai đoạn mà ngày tiến hành V Ý nghĩa tác phẩm Ý nghĩa lí luận tác phẩm “Nhà nước Cách mạng” vô to lớn Có thể nói, quan điểm, luận điểm tảng, mấu chốt lí luận nhà nước cách mạng theo quan điểm chủ nghĩa mác-Lênin trình bày, thể đậm nét tác phẩm Vì thế, sở, cứ, điểm đến quan trọng cho nghiên cứu viện dẫn quan điểm Mác-xít vấn đề nhà nước cách mạng Tác phẩm “Nhà nước Cách mạng” V.I.Lênin công trình đồ sộ, bao quát từ tổng kết thực tiễn khái quát lý luận Nhà nước Cách 116 mạng, có ý nghĩa lí luận thực tiễn to lớn Tác phẩm thể kiểu mẫu việc bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác điều kiện Có thể nói, tác phẩm “Nhà nước Cách mạng” chuẩn bị lý luận, phương pháp luận trực tiếp cho việc giành thắng lợi Cách mạng tháng Mười Nga vĩ đại Và ngày nay, sau biến chuyển lớn lao lịch sử Một số vấn đề lí luận thực tiễn nhà nước cách mạng phân tích, luận giải tác phẩm giá trị tảng, nguyên lý đắn thực tiễn chứng minh Riêng nước ta, tác phẩm có giá trị to lớn cho việc xây dựng lý luận thời kỳ độ lên chủ nghĩa xã hội xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam Thực tiễn đời sống trị, xã hội ngày có biến chuyển lớn lao Các lực Chủ nghĩa tư ngày đêm riết công vào chủ nghĩa Mác-Lênin, công vào giá trị tảng chủ nghĩa Mác-Lênin Chúng không ngừng xuyên tạc, chí dùng chiêu bài, thủ đoạn nhằm phủ định hoàn toàn chủ nghĩa Mác-Lênin Trước thực tế đó, gương mẫu mực người chiến sỹ cộng sản trung kiên việc bảo vệ giá trị đắn, khoa học chủ nghĩa Mác Lênin lại có ý nghĩa thiết thực Lênin thực dũng cảm, trí tuệ lĩnh luận chiến liệt với chủ nghĩa hội, chủ nghĩa xét lại để bảo vệ chủ nghĩa Mác cách mạng, đặc biệt vấn đề nhà nước cách mạng Một sản phẩm đấu tranh không khoan nhượng tác phẩm “Nhà nước cách mạng”, tác phẩm đồ sộ, có giá trị to lớn ngày hôm đến tận mai sau Giờ đây, cần phải thấm nhuần tinh thần cách mạng triệt để ấy, từ tâm bảo vệ phát triển chủ nghĩa Mác-Lênin, khoa học chân chính, trước sức công ngày trở nên liệt lực thù địch Đó nhiệm vụ cách mạng người cộng sản Nhà nướcViệt Nam tiến trình đổi mới, phấn đấu xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa dân, dân 117 dân Không ngừng cải cách, đổi hoàn thiện tổ chức máy nhà nước theo hướng tinh giản, gọn nhẹ hiệu quả… Thì giá trị tảng tác phẩm “Nhà nước Cách mạng” Lênin có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt tư tưởng máy nhà nước thời kỳ độ, tổ chức, xây dựng dân chủ xã hội chủ nghĩa… Đó giá trị thực tiễn, ý nghĩa thực tiễn đích thực tác phẩm công đổi nước ta Tóm lại : Những tác phẩm Lê nin trước Cách mạng tháng Mười tập trung chủ yếu vào nhiệm vụ, vai trò, chất Đảng vô sản giai cấp công nhân , rõ điều kiện để tổ chức hoạt động lãnh đạo Đảng , biện pháp bảo vệ Đảng đấu tranh chống biểu hội, sai trái, nhằm không ngừng nâng cao vị trí vai trò lãnh đạo Đảng cộng sản giai cấp công nhân Cùng với tác phẩm lớn nêu trên, tư tưởng Lê Nin Đảng vô sản viết trước Cách mạng tháng Mười có nhiều viết đăng báo, tạp chí : - Dự thảo thuyết minh Cương lĩnh Đảng dân chủ xã hội (Tập 2, trang 95-130) - Nhiệm vụ người dân chủ xã hội Nga.(tập trang 539-586) - Nhiệm vụ trước mắt (tập 4, trang 236- 243) - Bắt đầu từ đâu ( tập 5, trang 1-15) - Thư gửi người đồng chí nhiệm vụ tổ chức (tập 7, trang 1-37) - Dự thảo Nghị Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga (tập 7, trang 299) - Dự thảo Điều lệ Đảng công nhân dân chủ xã hội Nga (tập 7, trang 312-314 ) - Vị trí phái Bun Đảng (tập 6, trang 71-84 ) 118 - Tóm tắt vài nét phân biệt Đảng CNDCXH Nga (tập 9, trang 285-293 ) - Vv vv 119 PH ẦN III KẾT LUẬN Những người Mác xít Nga, đứng đầu Lênin đấu tranh không khoan nhượng với bọn hội, xét lại để xây dựng Đảng mang tính chiến đấu cách mạng giai cấp công nhân, có khả lãnh đạo giai cấp công nhân đấu tranh lật đổ chế độ Nga hoàng, địa chủ, tư sản, thực chuyên vô sản xây dựng xã hội người bóc lột người Những người Macxit Đảng xây dựng lên mẫu mực Cương lĩnh cách mạng tổ chức cách mạng giai cấp công nhân sở bảo vệ kế thừa tư tưởng Mác Ăngghen Đảng cộng sản Đây Đảng kiểu mới, hoàn toàn khác với đảng cải lương Quốc tế II Từ (1903), chủ nghĩa Bônsêvích tồn trào lưu tư tưởng đắn, đầy thử thách, chiến đấu Sau Quốc tế II phá sản (1914), Lênin chủ trương đoàn kết thống Đảng công nhân quốc tế Người đấu tranh không mệt mỏi để bước đến thành lập Quốc tế III (Quốc tế cộng sản) sau Cách mạng Tháng Mười thành công thời gian (1919) Đảng Bôn sê vích Nga trở thành mẫu mực để xây dựng Đảng macxit giai cấp công nhân Nhiều Đảng kiểu giai cấp công nhân nước đời Phong trào cộng sản công nhân quốc tế lớn mạnh nhanh chóng Tư tưởng, lý luận Đảng kiểu Lênin với nguyên tắc trở thành nguyên lý Đảng cách mạng chân giai cấp công nhân giới - 120 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1-Lê Nin ; Toàn tập, tập 1, NXB TB,M, tr 149-427 2-Lê nin ; Toàn tập, Tập 2, NXB TB, M, tr 95-130 3-Lê nin ; Toàn tập, Tập 6, NXB TB, M, tr 1-245 4-Lê nin ; Toàn tập, Tập 7, NXB TB, M, tr 1-37 5-Lê nin ; Toàn tập, Tập 7, NXB TB, M, tr 312-314 6-Lê nin ; Toàn tập, Tập 7, NXB TB, M, tr 315-390 7-Lê nin ; Toàn tập, Tập 8, NXB TB, M, tr 215-502 8-Lê nin ; Toàn tập, Tập 11, NXB TB, M, tr 203-211 9-Lê nin ; Toàn tập, Tập 12, NXB TB, M, tr 71-85 10-Lê nin ; Toàn tập, Tập 12, NXB TB, M, tr 101-114 11-Lê nin ; Toàn tập, Tập 12, NXB TB, M, tr 121-176 12-Lê nin ; Toàn tập, Tập 12, NXB TB, M, tr 159-168 13-Lê nin ; Toàn tập, Tập 12, NXB TB, M, tr 262-280 14-Lê nin ; Toàn tập, Tập 13, NXB TB, M, tr 164 -166 15-Lê nin ; Toàn tập, Tập 22, NXB TB, M, tr 307-332 16-Lê nin ; Toàn tập, Tập 22, NXB TB, M, tr 382-386 17-Lê nin ; Toàn tập, Tập 23, NXB TB, M, tr 395-406 18- Lê nin ; Toàn tập, Tập 24, NXB TB, M, tr 61-80 19- Lê nin ; Toàn tập, Tập 24, NXB TB, M, tr 86-89 20-Lê nin ; Toàn tập, Tập 24, NXB TB, M, tr 241-244 21-Lê nin ; Toàn tập, Tập 25, NXB TB, M, tr 202-205 22-Lê nin ; Toàn tập, Tập 25, NXB TB, M, tr 211-234 23-Lê nin ; Toàn tập, Tập 30, NXB TB, M, tr 209-222 24- Lê nin ; Toàn tập, Tập 33, NXB TB, M, tr 1-147 121 - 122
- Xem thêm -

Xem thêm: tiểu luạn kinh điển phần 2 lê nin trước cách mạng tháng mười KHÁI QUÁT NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA V.I.LÊNIN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ, tiểu luạn kinh điển phần 2 lê nin trước cách mạng tháng mười KHÁI QUÁT NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA V.I.LÊNIN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ, tiểu luạn kinh điển phần 2 lê nin trước cách mạng tháng mười KHÁI QUÁT NHỮNG CỐNG HIẾN TO LỚN CỦA V.I.LÊNIN VỚI PHONG TRÀO CỘNG SẢN VÀ CÔNG NHÂN QUỐC TẾ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay