Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH giang sơn

62 223 0
  • Loading ...
1/62 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:07

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC THĂNG LONG -o0o - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG SƠN SINH VIÊN THỰC HIỆN : NGUYỄN ĐỨC THUẬN MÃ SINH VIÊN : A17532 CHUYÊN NGÀNH : TÀI CHÍNH HÀ NỘI – 2016 LỜI CẢM ƠN Em xin gửi lời cảm ơn chân thành sâu sắc tới giáo viên hướng dẫn TS Trần Đình Toàn tận tình hướng dẫn, hỗ trợ em suốt thời gian thực khóa luận Nhờ bảo thầy, em vận dụng kiến thức học để áp dụng vào thực tiễn hoạt động doanh nghiệp Những phương pháp, kinh nghiệm mà thầy truyền đạt cho em không giúp khóa luận hoàn thiện mà hành trang cho công việc thực tế em sau Bên cạnh đó, em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới tập thể thầy cô giáo trường đại học Thăng Long, giảng bổ ích thầy cô giúp em tích lũy nhiều kiến thức sâu rộng để em hoàn thành khóa luận kiến thức tảng cho nghề nghiệp em tương lai Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Đức Thuận Thang Long University Library LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan Khóa luận tốt nghiệp tự thân tự thực có hỗ tr ợ từ giáo viên hướng dẫn không chép công trình nghiên cứu người khác Các liệu thông tin thứ cấp sử dụng Khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm lời cam đoan này! Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2016 Sinh viên Nguyễn Đức Thuận MỤC LỤC CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh 1.1.2 1.1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp Sự cần thiết, mục đích vai trò phân tích hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.2 Nội dung phân tích 1.2.1 Nhóm tiêu phản ánh khả toán 1.2.2 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản .9 1.2.3 Hiệu sử dụng vốn 17 1.2.4 Hiệu sử dụng chi phí 20 CHƢƠNG THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỸ LAN 22 2.1 .Giới thiệu tổng quan công ty TNHH Mỹ Lan 22 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Công ty 22 2.1.2 Cơ cấu tổ chức công ty, chức phận 22 2.1.3 Khái quát ngành nghề kinh doanh công ty TNHH Mỹ Lan 25 2.2 Thực trạng hiệu kinh doanh Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 20122014 26 2.2.1 Kết hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 2012 - 2014 26 2.3 Thực trạng hiệu sản xuất kinh doanh công ty 31 2.3.1 Nhóm tiêu phản ánh khả sinh lời 31 2.3.2 Nhóm tiêu phản ánh khả toán 32 2.3.3 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng tài sản 34 2.3.4 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng nguồn vốn 36 2.3.5 Nhóm tiêu phản ánh hiệu sử dụng chi phí 37 Thang Long University Library 2.3.6 Hiệu sử dụng lao động 39 2.4 Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Mỹ Lan 41 2.4.1 Những kết đạt công ty 41 2.4.2 Những hạn chế công ty nguyên nhân 42 CHƢƠNG GiẢi pháp nHẰm nâng cao hiệu Kinh doanh công ty trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan 43 3.1 Đ nh hƣớng phát triê n Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan 43 3.1.1 Định hướng phát triển 43 3.2 Một s giải pháp nhă m nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan 44 3.2.1 Biện pháp giảm chi phí sản xuất 44 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác thu mua sử dụng nguyên vật liệu 49 3.2.3 Biện pháp nâng cao sử dụng vốn 49 3.2.4 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu 51 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP 1.1 Khái quát chung hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.1 Khái niệm hiệu kinh doanh Trong điều kiện kinh tế thị trường, doanh nghiệp muốn tồn phát triển đòi hỏi kinh doanh phải có hiệu Hiệu kinh doanh cao, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng phát triển, đầu tư thêm thiết bị, phương tiện áp dụng tiến khoa học kỹ thuật, công nghệ mới, nâng cao đời sống người lao động Khái niệm kinh doanh “Kinh doanh việc thực số tất công đoạn trình từ đầu tư sản xuất đến tiêu thụ hay thực dịch vụ thị trường nhằm mục đích sinh lời” Khái niệm hiệu “Hiệu tiêu chất lượng phản ánh trình độ sử dụng yếu tố trình sản xuất xây dựng cách đối chiếu so sánh kết đạt với chi phí, nguồn lực, thời gian để tạo kết đó” Theo quan điểm này, nói đến kết sản xuất nói đến mặt lượng trình sản xuất, nói đến hiệu nói đến mặt chất hoạt động sản xuất đó, phản ánh trình độ sử dụng lao động hao phí” Các khái niệm hiệu kinh doanh: Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế, gắn với chế thị trường có quan hệ với tất yếu tố trình sản xuất kinh doanh lao dộng, vốn, máy móc,… nên doanh nghiệp đạt hiệu cao việc sử dụng yếu tố trình kinh doanh có hiệu Khi đề cập đến hiệu kinh doanh nhà kinh tế dựa vào góc độ xem xét để đưa định nghĩa khác − Quan điểm 1: “Hiệu kinh doanh mức độ tiết kiệm chi phí tăng kết kinh tế” Khái niệm có nhìn đắn mặt chất chưa phải khái niệm hoàn chỉnh − Quan điểm 2: “Hiệu kinh doanh tiêu xác định đại lượng so sánh kết chi phí” Quan niệm phản ánh mối quan hệ chất hiệu quản kinh doanh, nhiên so sánh chưa đủ phản ánh đo lường hiệu kinh doanh mà chưa gắn liền với mục tiêu quản lý − Quan điểm 3: Nhà kinh tế học Adam Smith cho rằng: “Hiệu kinh doanh kết đạt hoạt động kinh tế, doanh thu tiêu thụ hàng hóa” Như hiệu đồng nghĩa với chi tiêu phản ánh kết hoạt động kinh doanh, 10 Thang Long University Library tăng chi phí mở rộng sử dụng nguồn lực sản xuất Nếu kết có hai mức chi phí khác theo quan điểm doanh nghiệp đạt hiệu [Nguồn: Lịch sử học thuyết kinh tế, tác giả Mai Ngọc Cường, nhà xuất Thống kê, thành phố Hồ Chí Minh, 1999] − Quan điểm cho rằng: “Hiệu kinh doanh hiệu tài doanh nghiệp” Quan điểm đề cập tới mối quan hệ lợi ích mà doanh nghiệp nhận chi phí mà doanh nghiệp bỏ để có lợi ích Tuy nhiên quan niệm với nhà đầu tư xét hiệu dự án đầu tư không với doanh nghiệp sản xuất hiệu tài liên quan đến việc thu chi có liên quan trực tiếp Các nhà đầu tư không xét đến yếu tố khấu hao tài sản giá trị thể chi phí đầu tư doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, chi phí khấu hao yếu tố chi phí [1, tr.41] Ngoài có nhiều ý kiến cho “ Hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn nhân tài, vật lực chi phí nguồn lực trình tái sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh” Hiệu sản xuất kinh doanh ngày trở nên quan trọng tăng trưởng chỗ dựa để đánh giá việc thực mục tiêu tăng trưởng doanh nghiệp thời kỳ Hiệu tuyệt đối xác định HQ = KQ – CP Chỉ tiêu hiệu tương đối xác định: HQ = KQ CP Trong đó: HQ: Hiệu sản xuất kinh doanh KQ: Kết kinh doanh (bằng tiêu sau: Tổng doanh thu, Lợi nhuận ) CP: Nguồn lực đầu vào (bao gồm: Lao động, chi phí, vốn, thiết bị ) Như qua định nghĩa trình bày trên, hiểu hiệu kinh doanh phạm trù kinh tế, phản ánh trình độ khai thác sử dụng nguồn lực trình tái sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh mà doanh nghiệp đặt với chi phí bỏ thấp mà có hiệu cao 1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp 1.1.2.1 Các yếu tố bên doanh nghiệp Nhân tố bên nhân tố thường phát sinh tác động không phụ thuộc vào chủ thể tiến hành hoạt động kinh doanh Hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu tác động nhân tố khách quan như: phát triển lực lượng sản xuất xã hội, luật pháp chế độ sách kinh tế Nhà nước, tiến khoa học kỹ thuật… Tất nhân tố tác động đến giá hàng hóa, chi phí, giá dịch vụ thay đổi, thuế suất, tiền lương… Tiến hành hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp phải thiết lập mối quan hệ kinh tế với bạn hàng, thực quy định hệ thống luật pháp,… Do vậy, hoạt động kinh doanh doanh nghiệp chịu ảnh hưởng lớn từ môi trường bên Những quy đ nh pháp luật Bao gồm luật văn luật, quy trình, quy phạm kỹ thuật sản xuất… Tất quy định sản xuất kinh doanh tác động trực tiếp đến hiệu kết sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Một môi trường pháp lý ổn định, lành mạnh tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiến hành thuận lợi hoạt động sản xuất kinh doanh đầu tư thị trường Môi trƣờng công nghệ Tình hình phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ ứng dụng vào sản xuất có ảnh hưởng lớn đến trình độ kỹ thuật công nghệ khả đổi kỹ thuật công nghệ doanh nghiệp Tiến khoa học công nghệ đời, góp phần giảm nguồn lực cần thiết cho sản xuất sức người, sức của, thời gian Doanh nghiệp sản xuất hiêu quả, đạt sản lượng mong muốn, chất lượng tốt có ảnh hưởng thuận lợi đến giá thành sản phẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh Môi trƣờng kinh tế Tăng trưởng kinh tế quốc dân, sách kinh tế nhà nước, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, biến động tiền tệ, hoạt động đối thủ cạnh tranh… tác động mạnh mẽ đến hiệu kinh doanh doanh nghiệp tác động trực tiếp đến định cung cầu doanh nghiệp Môi trƣờng cạnh tranh Mỗi doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực có đối thủ cạnh tranh Khi kinh tế phát triển, có mở rộng loại hình doanh nghiệp lĩnh vực hoạt động, yếu tố cạnh tranh doanh nghiệp tăng lên Doanh nghiệp phải quan tâm nhiều đến tính cạnh tranh lập kế hoạch mua hàng hóa, không dẫn đến tình trạng dự trữ hàng hóa chỗ thừa, chỗ thiếu, ách tắc khâu lưu thông Khi thị trường ngày cạnh tranh, việc đưa biện pháp nhằm đẩy nhanh lượng hàng tiêu thụ, khiến doanh nghiệp nới lỏng sách tín dụng làm cho việc quản lí khoản phải thu khó khăn Sự phát triển hay suy thoái đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến kế hoạch tiêu thụ hàng hoá công ty 1.1.2.2 Các yếu tố bên doanh nghiệp Nhân tố bên doanh nghiệp nhân tố tác động tùy thuộc vào nỗ lực chủ thể tiến hành kinh doanh Những nhân tố trình độ lao động, tiền vốn, thông tin, … làm ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm, mức chi phí, lượng hàng hóa Lực lƣợng lao động Trong hoạt động kinh doanh doanh nghiệp, lực lượng lao động tác động trực tiếp đến việc nâng cao hiệu kinh tế mặt Bằng chăm chỉ, trình độ chuyên môn tìm nguồn hàng với giá thành rẻ hơn, có chất lượng hay thiết lập mối quan hệ mật thiết với khách hàng, tìm khách hàng tiềm công ty Sử dụng có hiệu thiết bị máy móc công ty để tiết kiệm thời gian công sức Lao động có kỷ luật, chấp hành quy định công ty Chăm lo đến việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn đội ngũ lao động coi nhiệm vụ hàng đầu nhiều doanh nghiệp Doanh nghiệp cần thực tốt quy định nhà nước quyền nghĩa vụ người lao động điều kiện làm việc, bảo hiểm y tế xã hội, chế độ nghỉ ngơi,… Do việc xây dựng chế độ lao động phù hợp doanh nghiệp có ảnh hưởng lớn đến hiệu đạt được, đảm bảo cho người lao động yên tâm công tác Môi trƣờng thông tin Hệ thống trao đổi thông tin bên doanh nghiệp ngày lớn bao gồm tất thông tin liên quan đến phận, phòng ban, người lao động doanh nghiệp thông tin khác Để thực tốt hoạt động kinh doanh phận, phòng ban người lao động doanh nghiệp có mối quan hệ ràng buộc đòi hỏi phải giao tiếp, phải liên lạc trao đổi thông tin doanh nghiệp Nguồn v n Đây nhân tố tổng hợp phản ánh sức mạnh doanh nghiệp thông qua khối lượng nguồn vốn mà doanh nghiệp huy động vào kinh doanh Yếu tố vốn yếu tố chủ chốt định đến quy mô doanh nghiệp quy mô có hội khai thác Vốn tảng, sở cho doanh nghiệp hoạt động, góp phần đa Trong năm, chi phí tạo lợi nhuận mức thấp đ ang có xu hướng giảm Vì bên cạnh việc đẩy nhanh công tác bán hàng, công ty nên chủ động tìm nguồn giá vốn hàng hóa thấp tối thiểu hóa tất chi phí phát sinh khác để công ty đạt hiệu kinh doanh cao 2.3.5.2 Tỷ suất sinh lời GVHB Bảng 2.7 Tỷ suất sinh lời GVHB Công ty TNHH Mỹ Lan Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời GVHB Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 0,02% 0,07% 0,04% (Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính) Dựa vào bảng số liệu cho thấy công ty đầu tư 100 đồng GVHB năm 2012 thu 0,04 đồng lợi nhuận gộp bán hàng Sang đến năm 2013 số tăng lên thành 0,07 đồng Trong năm 2013 GVHB tăng 15,24 % lợi nhuận gộp bán hàng lại giảm 0,84 % so với năm 2012 dẫn đến giảm tỷ suất sinh lời GVHB Đến năm 2014 tỷ suất sinh lời GVHB giảm 0,02 % có nghĩa đầu tư 100 đồng GVHB năm 2014 thu 0,02 đồng lợi nhuận gộp bán hàng Chỉ tiêu giảm năm 2014 cho thấy mức lợi nhuận GVHB ngày nhỏ Nguyên nhân là năm 2013 lợi nhuận gộp bán hàng công ty giảm 2,44% so với năm 2013 Trong năm 2014 công ty có đầu tư thêm dây chuyền nung phôi sắtv thép, thi công thử nghiệm nên giá vốn hàng bán chịu ảnh hưởng Mặt khác vật liệu xây dựng để lâu bị ảnh hưởng bỏi thời tiết mẫu mã thiết kế Muốn có công trình đảm bảo phải gia tăng thêm chi phí để tránh hao mòn Chính nguyên nhân khiến GVHB tăng lên Trong giai đoạn 2012-2014 tỷ suất sinh lời GVHB có nhiều biến động Mặc dù gặp nhiều khó khăn công ty cố gắng quản lý GVHB mức kiểm soát Trong thời gian tới công ty cần có biện pháp cải thiện kinh doanh có hiệu 2.3.5.3 Tỷ suất sinh lời chi phí quản lý kinh doanh Bảng 2.8 Tỷ suất sinh lời chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp Công ty TNHH Mỹ Lan Đơn vị tính: % Chỉ tiêu Tỷ suất sinh lời GVHB Năm 2014 Năm 2013 Năm 2012 0,97% 2,89% 2,27% (Nguồn: Số liệu tính toán từ báo cáo tài chính) Chỉ tiêu cho ta biết công ty đầu tư 100 chi phí quản lý thu 2,27 đồng lợi nhuận vào năm 2012, 2,89 đồng năm 2013 0,97 đồng năm 2014 Chi phí quản lý kinh doanh công ty bao gồm lương nhân viên, chi phí xăng, dầu, chi phí điện nước phục vụ phận quản lý Trong giai đoạn 2013-2014 số giảm có tăng đột biến chi phí quản lý doanh nghiệp giảm lợi nhuận hoạt động kinh doanh Đặc biệt năm 2014 chi phí quản lý kinh doanh tăng 10,52% so với năm 2013 lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh lại giảm mạnh tới 68,64% khiến 100 đồng chi phí quản lý kinh doanh đem đầu tư thu 0,68 đồng lợi nhuận 2.3.6 Hiệu sử dụng lao động Tình hình lao động Công ty Lao động trực tiếp Việc đào tạo phát triển nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định thành công sản xuất kinh doanh công ty Vì số lượng thành phần lao động công ty nghiên cứu kỹ, thống cách xác, phù hợp với yêu cầu số lượng công việc Hiện công ty có 120 công nhân trực tiếp sản xuất với mức lương bình quân đầu người 1.200.000 VNĐ Phụ trách trực tiếp sản xuất ban gtiám đốc nhà máy, quản đốc, trưởng ca tổ trưởng sản xuất Lao động gián tiếp − Ban giám đốc : người − Phụ trách hành : người − Phụ trách kế toán: người − Phụ trách kinh doanh: 10 người 39 − Kỹ sư, quản đốc phân xưởng : 10 người Mức lương bình quân nhân viên 3.500.000 VNĐ/tháng Phương thức tuyển dụng lao động: Phòng tổ chức hành tiến hành tuyển dụng lao động gián yêu cầu giám đốc nhà máy phù hợp với quy định hành nhà nước, ưu tiên nhừng cán công nhân viên có kinh nghiệm, em thuộc diện sách Giám đốc người định số lượng, chất lượng cán bộ, tiêu chuẩn thời gian tuyển dụng theo tưng tiến độ sản xuất kinh doanh Hiệu lao độnh Dựa vào thực trạng lao động Công ty nêu ta có vài nhận xét sau: lao động Công ty chủ yếu lao động phổ thông học nghề với trình độ tương đối cao chủ yếu bậc 3/7 4/7, với công nhân quản lý công nhân kỹ thuật chủ yếu chuyên viên Cơ cấu lao động sản xuất Công ty tương đối ổn định, tuyển đào tạo dựa mô hình công nghệ sản xuất mà Công ty thực với tỷ lệ công nhân sản xuất nhân viên 3,6:1 Nhìn chung trình dộ cán công nhân viên công ty đáp ứng cho tình hình thực tế Nhưng thời gian tới công ty cần phải có chuẩn bị cao trình độ cán trình độ bậc thợ công nhân Bảng 2.9 Hiệu sử dụng lao động Chỉ tiêu Số lượng lao động bình quân (AL) ĐVT Năm 2013 Năm 2014 Chênh lệch Tƣơng Tuyệt đ i đ i Người 238 281 43 15,3 + CNSX Người 196 235 39 16,5 + Nhân viên Người 42 46 8,7 Ngày 266 274 12 4,5 Số bình quân công nhân làm việc (G) Giờ 7,50 7,62 0,12 1,5 Tổng số làm việc Giờ 474.810 586.694 111.884 19,1 Số ngày làm việc công nhân/năm Năng suất lao động bình quân năm Tr.đồng 97,07 94,4 - 2,67 -2,8 Năng suất lao động bình quân ngày Ng.đồng 364 342 - 22 -6,4 48.657 45.209 -3.448 -7,6 3.912 3.917 50 0,5 Năng suất lao động bình quân đồng Lương bình quân Công nhân/tháng Ng.đồng Về tình hình sử dụng lao động: đánh giá theo mức biến động tuyệt đối ta thấy số lao động tăng 43 người, công nhân sản xuất tăng người nhân viên tăng 39 người Đánh giá theo mức biến động tương đối ta thấy số công nhân mà công ty phép tăng theo mức giá trị sản lượng là: ∆LĐ = 238 * 26524 / 23103 = 274 người ∆CNSX = 196 * 26524 / 23103 = 225 người ∆NV = 42 * 26524 / 23103 = 49 người Vậy biến động cấu số lượng lao động Công ty không đạt mức hệu so với tính kế hoạch Số lao động dư thừa 281 – 274 = người (so với công nghệ sản xuất năm 2015) công nhân sản xuất 10 người, số công nhân viên lại tiết kiệm người Điều dó cho thấy công ty chưa cân đối tỷ lệ cán quản lý với số công nhân Dựa vào bảng ta thấy suất lao động công nhân giảm theo năm, ngày Theo năm giảm 2,8% tức 2,67 triệu đồng, theo ngày giảm 6,4% tương đương 22 ngàn đồng theo giảm 7,6% hay 3448 đồng Trong số ngày lao động bình quân công nhân lại tăng 4,5% tức 12 ngày Điều cho thấy hiệu sử dụng lao động giảm dần Nguyên nhân trình độ tay ngề công nhân sản xuất giảm Điều doanh nghiệp tuyển thêm công nhân viên có trình độ lao động thấp họ chưa thích ứng với công việc Mặc dù công ty lại trả lương cho công nhân cao, cụ thể lương bình quân cho công nhân năm 2013 3.921.105 đồng, năm 2014 suất lao động giảm tiền trả cho công nhân lại tăng thêm 50.000 đồng, tức tăng 0,5% so với năm 2014 Qua phân tích thấy hiệu sử dụng lao động Công ty giảm dần, đánh giá có hiệu 2.4 Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh công ty TNHH Mỹ Lan 2.4.1 Những kết đạt công ty Khả toán nhanh ngắn hạn công ty đảm bảo, điều cho thấy công ty có khả toán khoản nợ đến hạn không gặp rủi ro toán Kiểm soát khoản phải thu khách hàng, giảm lượng vốn khách hàng chiếm dụng Thể quản lý có hiệu khoản thu Công ty có đầu tư thêm máy móc hoạt động để đáp ứng yêu cầu chất lượng kỹ thuật dự án 41 2.4.2 Những hạn chế công ty nguyên nhân Khả toán tức thời mức thấp lượng tiền mặt dự trữ công ty ít, không đủ để đảm bảo khả toán khoản nợ ngắn hạn đến hạn (phần 2.3.2, trang 33-34) Chính sách quản lý TSDH công ty không hiệu khiến hiệu suất sử dụng tỷ lệ sinh lời TSDH giảm (phần 2.3.3, trang 34) Việc sử dụng vốn vay để đầu tư công ty không tốt, dẫn đến đòn bầy kinh doanh không hiệu Khả trả lãi vay có xu hướng giảm sút, lợi nhuận không đủ trả lãi vay Một mặt phải tiếp tục trì hoạt động để đảm bảo tồn công ty mặt khác sức cạnh tranh công ty giảm, số khả trả nợ thấp nên ngân hàng lại không mặn mà cho vay để hoạt động khiến rơi vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan (phần 2.3.4, trang 36-37) Chi phí đầu vào tăng cao, doanh thu có biến động thất thường dẫn đến lợi nhuận thu ngày Các công ty cạnh tranh gay gắt, nhà cung cấp quản lý chặt ché khiến công ty phải gồng chi trả Hiệu sử dụng chi phí công ty không cao thị trường tác động công ty chưa có sách quản lý chi phí hiệu đặc biệt chi phí quản lý kinh doanh GVHB năm 2013 tăng mạnh khiến lợi nhuận giảm sút đáng kể (phần 2.3.5, trang 37-39) Tình hình sử dụng lao động: Cùng với tình hình chung, việc sử dụng lao động Công ty giảm dần hiệu quả, số lao động bình quân năm tăng lên suất lao động lại giảm Trong suất giảm công ty lại thực trả lương cao, điều hoàn toàn mâu thuẫn, cộng với trình độ công nhân không đồng (phần 2.3.6, trang 39-41) Tổ chức quản lý: máy tổ chức quản lý Công ty cồng kềnh, nhân viên quản lý chiếm đến 23% Với doanh nghiệp công nghiệp sản xuất tỷ lệ không hợp lý Để nâng cao hiệu kinh doanh Công ty cần thực cải tổ lại máy quản lý (phần 2.3.6, trang 39-41) CHƢƠNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ LAN 3.1 Đ nh hƣớng phát triê n Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan Gần năm kể từ thành lập, Công ty TNHH Mỹ Lan trải qua khó khăn thử thách trình tồn phát triển Trước khó khăn vốn, nhân lực, thị trường tiêu thụ sản phẩm nhờ sách đổi Ban lãnh đạo Công ty, nhờ tâm đưa Công ty phát triển cao nhiều khả biện pháp, Công ty đứng vững phát triển ổn định với Công ty khác nước cung cấp nguyên vật liệu xây dựng có chất lượng cao đáp ứng ngày cao nhu cầu thị trường Sau định hướng phát triển mục tiêu chiến lược công ty: 3.1.1 Định hướng phát triển Với sứ mệnh đồng hành khách hàng, đối tác để đem tới giá trị thành công thực sự, công ty tiếp tục định hướng phát triển thời gian tới cụ thể sau: − Phát triển không ngừng, giữ vững vị ưu cạnh tranh ngành, thu hút khách hàng, nâng cao nghiệp vụ, giữ chân khách hàng lớn tiềm trung thành − Đảm bảo mang đến cho khách hàng sản phẩm có chất lượng tốt với giá thành hợp lý − Nâng cao tiềm lực tài công ty cách tăng cường huy động vốn, tăng cường thu hồi vốn sử dụng hiệu nguồn vốn − Có sách đào tạo, nâng cao trình độ lực có định hướng cho đội ngũ cán bộ, đặc biệt đội ngũ cán quản lý Đảm bảo đúng, đủ quyền lợi nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng môi trường làm việc công bằng, lành mạnh, chuyên nghiệp; xây dựng văn hoá doanh nghiệp, văn minh công sở; đào tạo nâng cao lực đội ngũ cán nhằm thích nghi với đòi hỏi ngày khắt khe thời kỳ đồng thời thu hút nhân tài đáp ứng kịp thời phát triển doanh nghiệp − Mở rộng phát triển ngành nghề kinh doanh bổ sung đồng thời thâm nhập vào địa bàn kinh doanh mới, mở rộng nhiều tỉnh thành miền Bắc − Tăng cường quy mô hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh biện pháp tối ưu, đại hóa sở vật chất kỹ thuật, tăng hiệu sử dụng vốn, tìm 43 biện pháp thúc đẩy việc thu hồi vốn, xây dựng cấu tài sản hợp lý, tăng tích lũy nội Tập trung phát triển mở rộng lĩnh vực hoạt động − Tổ chức phận Marketing chuyên nghiệp, thành lập website, thực hoạt động giới thiệu quảng cáo công ty nhằm mở rộng thị trường, tăng uy tín công ty − Củng cố mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, lựa chọn đối tác nước cung cấp thiết bị, vật tư nhằm nâng cao hiệu kinh doanh − Để thực mục tiêu trên, thân công ty phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng công tác đầu tư nâng cao hiệu tài Vấn đề phải tiến hành hợp lý đồng từ khâu lập kế hoạch đến khâu tổ chức thực Xuất phát từ thực trạng tình hình tài nay, công ty cần phải tiến hành số giải pháp nêu phần sau 3.2 Một s giải pháp nhă m nâng cao hiệu kinh doanh Công ty Trách nhiệm hữu hạn Mỹ Lan Theo lý luận chung vấn đề nâng cao hiệu kinh doanh, để nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp cần phải tối đa hoá đầu - tăng sản lượng tiêu thụ, điều chỉnh giá bán hợp lý, tăng doanh thu - tối thiểu hoá đầu vào - giảm giá vốn, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp Căn vào định hướng phát triển Công ty thời gian tới, vào thực trạng hoạt động kinh doanh, hiệu kinh doanh Công ty vào lý luận hiệu kinh doanh chuyên đề em xin nêu số đề xuất số biện pháp nâng cao hiệu kinh doanh Công ty TNHH Mỹ Lan 3.2.1 Biện pháp giảm chi phí sản xuất 3.2.1.1 Nâng cao suất lao động Nâng cao suất lao động không yêu cầu cho riêng một, hai Công ty mà yêu cầu chung cho toàn xã hội Nó yêu cầu để đảm bảo tồn phát triển doanh nghiệp Bởi suất lao động phản ánh kết thu từ chi phí lao động cho hoạt động kinh doanh Muốn nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp cần phải nâng cao suất lao động Lý luận thực tế để nâng cao suất lao động cần thiết phải nâng cao kết kinh doanh đồng thời hạ thấp chi phí lao động Nói nghĩa hạ thấp chi phí lao động hoạt động kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh Kết hoạt động kinh doanh có có chi phí bỏ Vì hạ thấp chi phí lao động nâng cao kết kinh doanh mang tính tương đối, tức tìm cách nâng cao tốc độ kết kinh doanh đồng thời hạ thấp tốc độ tăng chi phí lao động bỏ Năng suất lao động xã hội không ngừng tăng tiến khoa học kỹ thuật khả áp dụng vào thực tế Doanh nghiệp cần nâng cao suất lao động để tránh nguy tụt hậu so với xã hội, nâng cao hiệu kinh doanh Qua phân tích hoạt động kinh doanh Công ty TNHH Mỹ Lan mặt sử dụng lao động, ta kết luận Công ty sử dụng lao động ngày hiệu Trên sở lý luận thực tiễn xin đề xuất số biện pháp nâng cao suất lao động Công ty TNHH Mỹ Lan B trí lại cấu lao động Xuất phát từ đặc điểm lao động Công ty, doanh nghiệp tư nhân, cấu lao động chưa hợp lý Số lao động gián tiếp chiếm lớn 54 người chiếm 23,2% lao động toàn Công ty, cán chiếm 46 người lại lực lượng bảo vệ người Đây dường điều mâu thuẫn Chính lực lượng lao động hành lớn không hợp lý làm cho chi phí hành ngày tăng đẩy chi phí quản lý doanh nghiệp năm 2014 tăng 47,25% so với năm 2013 Vì cần bố trí lại lao động cho giảm tỷ lệ lao động gián tiếp xuống mức cho phép, tăng tỷ lệ lao động trực tiếp, có lao động trực tiếp tạo kết kinh doanh Tuy nhiên vấn đề đơn giản liên quan đến sách, tổ chức hoạt động điều hành doanh nghiệp Để làm điều doanh nghiệp cần giải theo hai hướng sau: Thứ nhất: chuyển số lao động gián tiếp sang lao động trực tiếp kinh doanh Với người không phù hợp chuyển đổi mặt chuyên môn, kỹ lao động phải có biện pháp tái đào tạo cho nghỉ theo chế độ Tinh giản số lao động gián tiếp đến tối đa cho phận lại đảm nhiệm tốt toàn khối lượng công việc gián tiếp Công ty Việc chuyển đổi lao động cần đảm bảo việc nghiên cứu kỹ lưỡng nhân lực Công ty Và giao việc cho phòng tổ chức hành nghiên cứu, đánh giá xây dựng mô hình, cấu lao động hay thuê Công ty tư vấn, tổ chức nghiên cứu lĩnh vực lao động Thứ hai: Giữ nguyên phận lao động gián tiếp (số người), thay đổi cấu lao động phòng ban cho hợp lý, đồng thời tăng số lao động trực tiếp đến tỷ lệ thích hợp (thông qua nghiên cứu) Việc làm đồng nghĩa với mở rộng hoạt động kinh doanh, xu hướng tiến đổi cấu tổ chức doanh nghiệp Để làm điều doanh nghiệp cần vào sách Nhà nước, tiềm doanh nghiệp khả mở rộng kinh doanh theo nhu cầu thị trường Hướng khó làm, không làm với tiềm 45 Cô ng ty TNHH Mỹ Lan Thực tốt theo hướng đem lại suất lao động cao mà giúp doanh nghiệp mở rộng thị trường, nâng cao uy tín thương trường nâng cao hiệu kinh doanh dài hạn Trong giai đoạn Công ty TNHH Mỹ Lan nên kết hợp hai hướng giải này, tức mặt vừa tinh giản đội ngũ lao động gián tiếp, mặt tăng cường lực lượng lao động tương xứng với tiềm vị thể Công ty Sở dĩ nguồn lực Công ty không lớn để thực toàn cách thức hai, định hướng phát triển Công ty mở rộng thị trường nâng cao hiệu kinh doanh Việc xếp lại đội ngũ lao động tránh khỏi mâu thuẫn bất cập trình độ lực đôị ngũ cán công nhân viên Công ty, song song với việc xếp lại lao động doanh nghiệp cần có sách đào tạo lại đội ngũ nhân lực Công ty Nâng cao tay nghề ý thức kỷ luật công nhân Hiện lao động Công ty chủ yếu lao động phổ thông học nghề (chiếm khoảng 76%), người có trình độ đại học, cao đẳng chức chiếm khoảng 21%, chủ yếu công nhân lao động gián tiếp Đội ngũ lao động với trình độ chuyên môn khó đáp ứng yêu cầu công tác vị trí Công ty, nhằm thực chức nhiệm vụ Để nâng cao trình độ công nhân viên, Công ty cần phải tổ chức đào tạo đào tạo lại đội ngũ nhân lực Công ty Đây không yêu cầu từ phía Công ty mà thể xu hướng xã hội đáp ứng yêu cầu trình độ chuyên môn ngày cao vị trí Công ty Xét thực trạng nhân lực Công ty thấy việc đào tạo lại lao động khó khăn Trong trình sản xuất kinh doanh thường có chuyển dịch lao động từ phận sang phận khác (thừa lao động phận phận khác lại thiếu) Do vậy, phận này, lao động có trình độ tay nghề sang phận khác lại không phù hợp Mặt khác ảnh hưởng lề lối làm việc cũ nên mặt yếu công nhân tác phong công nghiệp chưa có hay chưa rõ nét Do biện pháp bao gồm: Đào tạo Thường xuyên mở lớp đào tạo bồi dưỡng để nâng cao trình độ tay nghề, trình độ chuyên môn người công nhân cán kỹ thuật, đặc biệt trước đưa máy móc, thiết bị, dây chuyền công nghệ vào sản xuất Để đạt điều hàng tháng, hàng quý hay hàng năm Công ty phải tổ chức kiểm tra tay nghề công nhân, cở sở để phân loại: − Công nhân có tay nghề trở lên − − Công nhân có tay nghề trung bình Công nhân có tay nghề cần bồi dưỡng thêm Trong công nhân có tay nghề cần phân hai loại: − Công nhân yếu kiến thức chuyên môn − Công nhân yếu tay nghề Trên sở có kế hoạch đào tạo cho thích hợp: − Đối với công nhân yếu kiến thức chuyên môn: tổ chức mở lớp đào tạo để nâng cao trình độ hiểu biết chuyên môn, ngành nghề Công ty tự tổ chức cử công nhân theo học khoá ngắn hạn trung tâm bồi dưỡng có uy tín mở − Đối với công nhân có tay nghề yếu: tuỳ theo tình hình sản xuất mà tách khởi sản xuất để đào tạo tập trung tổ chức đào tạo kèm cặp Tốt phân công công nhân có tay nghề cao, có kinh nghiệm hướng dẫn công nhân Sau tổ chức đào tạo phải tiến hành kiểm tra trước để họ trở lại sản xuất Nếu không đạt yêu cầu Công ty đào tạo lại có biện pháp cứng rắn 3.2.1.2 Đổi công nghệ Với bùng nổ cách mạng công nghệ đổi công nghệ vấn đề tất yếu định tồn phát triển doanh nghiệp, bám lấy phương pháp sản xuất lạc hậu, trang thiết bị công nghệ cũ kỹ, trình độ quản lý tất yếu dẫn tới phá sản Công nghệ tác động đến hai yếu tố tạo nên khả cạnh tranh chất lượng giá sản phẩm, đầu tư đổi công nghệ quan trọng góp phần nâng cao hiệu kinh doanh doanh nghiệp Đổi công nghệ không đơn đổi máy móc thiết bị mà phải đổi kiến thức kỹ năng, phương pháp làm việc Trong giai đoạn đầu đổi công nghệ chi phí để có công nghệ lớn kết lại thấp, giai đoạn sau, ổn định sản xuất, sản lượng tăng nhanh chi phí cố định thay đổi nhỏ nên kết thu lớn Giai đoạn cuối công nghệ, thiết bị máy móc trở nên cũ, lạc hậu, công suất giảm đồng thời công nghệ tiên tiến đời nên hiệu kinh doanh giảm xuống Đây thời điểm Công ty cần phải đổi công nghệ Từ năm 2012 trở lại đây, Công ty TNHH Mỹ Lan dần bước đổi công nghệ thu thành tựu định Tuy nhiên số vốn dành cho đổi công nghệ thấp, lại thực không liên tục, hệ thống máy móc thiết bị Công ty đầu tư năm 2010 chưa mang tính đồng cao Trong mục tiêu 47 công ty năm 2016 nâng sản lượng tiêu thụ lên 2.000 thép/năm Xuất phát từ yêu cầu trên, công tác đổi công nghệ nhiệm vụ lớn mà Công ty phải hoàn thành Trong vấn đề chuyên đề xin đưa đề xuất sau: Căn vào chiến lược, định hướng kinh doanh Công ty xác định loại sản phẩm mà tiến hành dài hạn, đủ điều kiện mặt thời gian để đầu tư công nghệ Tiếp theo xác định công nghệ tối ưu cách lập luận chứng kinh tế - kỹ thuật, có nhiều công nghệ sản xuất loại sản phẩm Quyết định đầu tư công nghệ cách nghiên cứu mua Hiện việc nghiên cứu công nghệ nước ta nói chung khó khăn đặc biệt Công ty TNHH Mỹ Lan hoạt động gần nên thực mua thông qua nghiên cứu thị trường kỹ Tiếp theo Công ty cần tăng đầu tư vốn cho đổi công nghệ Hiện vốn kinh doanh Công ty tình trạng thiếu, nhiên Công ty thực biện pháp huy động vốn nhằm đạt điều − Đa dạng hoá nguồn vốn vay: năm qua nguồn vốn huy động Công ty TNHH Mỹ Lan chủ yếu nguồn vốn tín dụng ngân hàng Công ty cần mở rộng quan hệ tìm ngân hàng có lãi suất thấp, điều kiện vay thuận lợi, thời hạn vay dài Ngoài ra, Công ty nên tận dụng nguồn vốn vay từ tổ chức, cá nhân nước cổ phần hoá công ty − Tận dụng sách trả chậm mua máy móc thiết bị, thông thường mua máy móc thiết bị Công ty thường toán chậm số tiền định Số tiền tương đối lớn so với vốn đầu tư đổi máy móc thiết bị Vì Công ty cần tận dụng sách để có thêm vốn đầu tư đổi máy móc thiết bị − Ngoài Công ty tăng nguồn vốn cách sử dụng vốn lưu động vốn cố định có hiệu nhất, nhằm thu hồi nhanh khoản khấu hao, đẩy nhanh vòng quay vốn lưu động để giảm bớt gánh nặng trả lãi vay − Một vấn đề mà Công ty phải quan tâm đổi công nghệ thay máy móc thiết bị mà phải đổi người, thông tin tổ chức, công nghệ bao gồm hai phần phần cứng, máy móc thiết bị, nhà xưởng phần mềm bao gồm người, thông tin tổ chức Con người tổ chức ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu kinh doanh Song song với việc thực biện pháp thay đổi, cải tiến máy cấu tổ chức lao động Công ty − Nắm vững khai thác sử dụng triệt để thiết bị mới, công nghệ đại mà Công ty đưa vào sử dụng Để có điều này, cần có kế hoạch thống việc sử dụng cá thiết bị, phụ tùng thay Nắm vững cấu tạo thiết bị, phương cách vận hành điều khiển thiết bị cho sản phẩm cuối Thường xuyên xây dựng thực kế hoạch tu sửa, bảo dưỡng máy móc thiết bị − Tạo lập củng cố quan hệ với sở nghiên cứu, ứng dụng tiến kỹ thuật công nghệ theo chiều sâu Đồng thời trang bị cho sở vật chất, cán nghiên cứu đủ mạnh để thường xuyên cải tiến, nghiên cứu chế tạo đưa vào sử dụng phụ tùng máy móc thay cho nhập ngoại − Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán kỹ thuật, cán quản lý đội ngũ công nhân kỹ thuật để họ có khả tiếp thu, đánh giá dự đoán xu hướng phát triển công nghệ liên quan, có khả vận hành thiết bị công nghệ tiên tiến, đem lại hiệu cao có khả chọn công nghệ cần thiết, phù hợp với yêu cầu điều kiện thực tế 3.2.2 Nâng cao hiệu công tác thu mua sử dụng nguyên vật liệu Với nguyên liệu sản xuất thép, trước Công ty thường uỷ thác hay mua lại qua trung gian Hải Phòng hay số công ty Hà Nội, chi phí cao, để giảm khoản chi phí Công ty nên tiến hành nhập trực quý không thông qua trung gian Trong vấn đề xin đưa số bước việc mua nguyên liệu mà Công ty nên thực Thứ nhất, xây dựng kế hoạch sử dụng nguyên vật liệu dưa chiến lược, định hướng phát triển Công ty Công ty vào kế hoạch sản xuất sản phẩm sau dự đoán sản lượng tiêu thụ, vào định mức tiêu hao nguyên vật liệu để xác định số lượng nguyên vật liệu cần cho sản xuất Thứ hai, nghiên cứu thị trường yếu tố đầu vào Để nhập nguyên liệu sản xuất thép Công ty lựa chọn hai thị trường Đức hay Đan Mạch, hai thị trường mà Công ty nhập nhờ uỷ thác Thứ ba, thiết lập hệ thống kênh thu bao gồm người yếu tố vật chất hệ thống phương tiện vận chuyển Thứ tư, tiếp nhận, bảo quản xuất kho nguyên vật liệu Công ty cần có hệ thống kho bãi thích hợp hệ thống bảo quản tốt Kho bãi Công ty đáp ứng được, vấn đề bảo quản cần ý Các nguyên vật liệu có nguồn gốc từ tự nhiên, nhiệt độ độ ẩm hai vấn đề công ty cần quan tâm bảo quản 3.2.3 Biện pháp nâng cao sử dụng vốn Một thực tế Công ty dây chuyền sản xuất thép chưa huy động hết công suất Công suất thiết kế 2.000 tấn, thực tế huy động đến 1.300 Giá trị khấu hao hàng năm 480 triệu đồng Việc sản xuất thấp so với công suất 49 làm cho giá thành sản phẩm tăng lên chi phí khấu hao toàn máy móc Bên cạnh C ông ty phải trả lương cho công nhân theo thời gian, số lao động không cần sử dụng Từ thực tế Công ty cần tận dụng hết công suất dây chuyền Nếu dây chuyền hoạt động hết công suất đem lại kết quả: − Tăng lượng thép tiêu thụ, tăng thị phần Công ty, uy tín với khách hàng nâng cao − Tận dụng nguồn lao động sẵn có − Giảm chi phí tồn kho nguyên vật liệu, góp phần tăng nhanh vòng quay vốn lưu động − Chi phí khấu hao giá thành hạ xuống, nâng cao hiệu kinh doanh Với ích lợi đem lại thực tế sản xuất Công ty cần phải phát hết lực dây chuyền sản xuất Tuy nhiên vấn đề đặt lại làm để tiêu thụ hết lượng sản xuất thêm Hiện tốc độ gia tăng nhu cầu thị trường với sản phẩm thép có xu hướng tăng, mặt khác với biện pháp đưa phần đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm đảm bảo công ty huy động hết công suất dây truyền sản phẩm tiêu thụ hết 3.2.3.1 Cải thiện công tác khấu hao TSCĐ Trong năm qua Công ty thực khấu hao theo định 1065/TC/QĐ/CSTC, khấu hao đường thăng với tỷ lệ 10% - 12%/năm Với tỷ lệ Công ty phải 8-10 năm khấu hao hết tài sản cố định Thực tế Công ty có tài sản cố định, máy móc thiết bị lạc hậu cần phải đổi Dưới tác động tiến kỹ thuật, biến động giá cả, hư hỏng mát làm giảm công suất máy móc trước thời hạn nguyên nhân làm cho quỹ khấu hao bù đắp tái đầu tư vào tài sản cố định Trong thời gian tới Công ty cần có đổi công tác trích khấu hao, cụ thể tăng tỷ lệ trích khấu hao tài sản cố định để đảm bảo tái đầu tư Công ty cần phải phân loại nhóm tài sản cố định xác định tỷ lệ khấu hao cho nhóm cho phù hợp Theo quy định khấu hao công ty trích khấu hao với tỷ lệ 20%, để tăng nguồn vốn tự có cho đổi công nghệ, tuỳ theo nhóm tài sản cố định công ty trích khấu hao 10-12%/năm Ví dụ: công ty áp dụng tỷ lệ khấu hao 20%/năm cho máy móc thiết bị thay 12%/năm sau năm công ty thu hồi vốn đầu tư, trước công ty phải năm thu hồi vốn Với tỷ lệ trích khấu hao Công ty rút ngắn năm cho thời gian thu hồi vốn Điều thể phù hợp với thực tế phát triển mạnh mẽ khoa học công nghệ rút ngắn chu kỳ đổi mời máy móc thiết bị Đồng thời hạn chế ảnh hưởng hao mòn vô hình Tuy việc áp dụng tỷ lệ khấu hao 20% làm tăng giá thành sản phẩm, nhiên mức độ ảnh hưởng thấp 3.2.4 Biện pháp đẩy mạnh tiêu thụ, tăng doanh thu 3.2.4.1 Tăng cường hoạt động marketing Thành lập phận marketing thuộc phòng tiêu thụ Trong kinh tế thị trường mang tính cạch tranh ngày hoạt động Marketing thiếu nhằm thúc đẩy, hỗ trợ cho tiêu thụ sản phẩm, tăng sản lượng tiêu thụ Công ty, nâng cao hiệu kinh doanh Hoạt động Marketing tiến hành phân tích, nghiên cứu khả thị trường, lựa chọn thị trường mục tiêu Soạn thảo chương trình Marketing mix với sách (sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp) tác động mạnh tới trình sản xuất kinh doanh Thông qua hoạt động Marketing Công ty biết nhu cầu người tiêu dùng sản phẩm mình, từ mà Công ty có kế hoạch đầu tư kinh doanh dài hạn phù hợp với nhu cầu thị trường Hoạt động Marketing thúc đẩy khả tiêu thụ sản phẩm, góp phần tăng doanh thu, lợi nhuận, tốc độ luân chuyển vốn Thực tế thời gian qua Công ty TNHH Mỹ Lan chưa trọng đến hoạt động Marketing Điều thể rõ Công ty chưa có phận marketing hoạt động Marketing Công ty có tính đơn lẻ, không tập trung, thiếu sách quán đồng phù hợp với định hướng chiến lược phát triển Công ty Theo kế hoạch Công ty sản xuất 2.000 thép vào năm 2005, liệu Công ty dàng tiêu thụ khối lượng sản phẩm lớn không để đảm bảo sử dụng có hiệu nguồn lực đạt hiệu kinh doanh không đẩy mạnh hoạt động Marketing Vì nhiệm vụ cấp bách Công ty phải đẩy mạnh hoạt động Marketing Công ty nên thức tách nghiệp vụ Marketing phòng để thành lập nên phận Marketing Để thành lập phận Công ty phải có đội ngũ cán có lực, động có trách nhiệm với công việc Công ty nên chuyển cán trước hoạt động Marketing phòng kinh doanh, tiến hành đào tạo thêm nghiệp vụ cho họ để họ thực nhiệm vụ, chức giao Yêu cầu với nhân viên Marketing phải có kiến thức, có khả thu thập xử lý thông tin hiểu biết lĩnh vực chế biến thực phẩm Chức phận Marketing sau thành lập thực nghiệp vụ làm việc với thị trường, tìm thị trường mục tiêu thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng thị trường chiếm lĩnh Nội dung hoạt động Marketing bao gồm: 51 − Nghiên cứu thị trường sở tài liệu nghiên cứu tin tế, kinh thương mại dặc biệt quan trọng nghiên cứu sở thăm dò thực tế Căn vào thông tin từ thị trường mục tiêu, khách hàng Công ty xác định chất lượng mức giá bán thị trường tối ưu − Nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển Công ty chiến lược Marketing − Thực nghiệp vụ nhằm hỗ trợ thúc đẩy tiêu thụ Để phận Marketing hoạt động Công ty cần tiến hành trang bị sở vật chất, nơi làm việc cho cán bộ, thết bị xử lý thông tin Công ty cần giao quyền hạn trách nhiệm cụ thể, có sách tạo điều kiện để phận Marketing thực tốt trách nhiệm Thành lập phận Marketing lợi ích từ phận Marketing có ý nghĩa nhiều mặt, trước hết thức tiêu thu, sau nâng cao hiệu kinh doanh Công ty 3.2.4.2 Mở rộng mạng lưới tiêu thụ Chính sách phân phối hợp lý thúc đẩy lưu thông nhanh, tăng sản lượng tiêu thụ, làm cho doanh nghiệp có nhiều hội thực hiệu kinh doanh nâng cao hiệu kinh doanh Để tiêu thụ 1.800 thép vào năm 2016 Công ty TNHH Mỹ Lan cần cấu lại, tổ chức lại hoàn thiện hệ thống kênh phân phối Hệ thống kênh phân phối Công ty chủ yếu hộ gia đình làm đại lý kinh doanh cửa hàng giới thiệu tiêu thụ sản phẩm Để thực nhiệm vụ Công ty cần mở rộng số lượng hộ gia đình làm đại lý tiêu thụ địa bàn, đặc biệt địa bàn bỏ ngỏ Công ty nên liên hệ với cửa hàng vật liệu xây dựng, công ty va nhà thầu xây dựng, biến họ thành người tiêu thụ sản phẩm đắc lực cho Công ty Tại địa điểm tiêu thụ có trước Công ty thực biện pháp giúp đại lý tăng sản lượng tiêu thụ bình quân ngày cho phép trả chậm điều kiện Công ty chấp nhận thực sách giá ưu tiên Vấn đề lưu thông sản phẩm Công ty gặp khó khăn khách hàng nhận hàng kho Công ty, công nhân phương tiện bốc dỡ, vận chuyển Công ty hạn chế Mặt khác Công ty chủ yếu tiến hành phân phối sản phẩm đến khoảng 11 sáng, gây khó khăn lớn cho việc lấy hàng vận chuyển (sự cạnh tranh mua khách hàng) Công ty cần thực phân phối sản phẩm với khoảng thời gian nhiều hơn, ngày đầu tư vào hệ thống kho bãi, phương tiện vận chuyển thuê thêm đội ngũ bốc xếp để thuận tiện cho tiêu thụ sản phẩm [...]... Thứ ba, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh chính là nhân tố cơ bản tạo ra sự thắng lợi cho doanh nghiệp trong quá trình hoạt động kinh doanh trên thị trường Muốn tạo ra sự thắng lợi trong cạnh tranh đòi hỏi các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao hiệu quả kinh doanh của mình Chính sự nâng cao hiệu quả kinh doanh là con đường nâng cao sức cạnh tranh và khả năng tồn tại, phát triển của mỗi doanh nghiệp... Ngoài ra công ty còn nhập về mốt số mặt hàng vật liệu khác mà công ty chưa tự sản xuất được, làm trung gian bán ra thị trường đi kèm cùng những vật liệu xây dựng mang thương hiệu Mỹ Lan 2.2 Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 2012-2014 2.2.1 Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ Lan giai đoạn 2012 2014 Căn cứ vào Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty TNHH Mỹ... nghĩa vụ của toàn công ty, chịu trách nhiệm trước nhà nước, cơ quan chủ quản và công ty về kết quả hoạt động kinh doanh của công ty Giám đốc có quyền và nhiệm vụ sau: − Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của công ty − Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của công ty − Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty − Tuyển... là thước đo trình độ của nhà quản trị Ngoài những chức năng trên của hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp, nó còn là vai trò quan trọng trong cơ chế thị trường − Thứ nhất, nâng cao hiệu quả kinh doanh là cơ sở cơ bản để đảm bảo sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Sự tồn tại của doanh nghiệp được xác định bởi sự 5 có m ặt của doanh nghiệp trên thị trường, mà hiệu quả kinh doanh lại là nhân tố... và kinh doanh có lãi Doanh thu ngày càng lớn, đời sống công nhân viên công ty ngày càng được nâng cao 2.1.2 Cơ cấu tổ chức của công ty, chức năng của từng bộ phận Mô hình của công ty TNHH Mỹ Lan tương đối đơn giản phù hợp với một công ty nhỏ Công ty có ba bộ phận lớn là bộ phận tài chính - kế toán, bộ phận kinh doanh và bộ phận nhân sự và quản lý chịu sự điều hành trực tiếp của Ban Giám Đốc Bộ phận kinh. .. đốc Công ty hoạch định các phương án sản xuất kinh doanh của toàn công ty 2.1.3 Khái quát về ngành nghề kinh doanh của công ty TNHH Mỹ Lan Công ty được thành lập nhằm phục vụ những nhu cầu của khách hàng về vật liệu xây dựng, cung cấp thông tin từng mặt hàng đến với khách hàng, giúp khách hàng yên tâm chọn được loại vật liệu phù hợp nhất với yêu cầu của mình Công ty chủ yếu là sản xuất và kinh doanh. .. toàn doanh nghiệp mà còn sử dụng để đánh giá trình độ sử dụng từng yếu tố đầu vào ở phạm vi toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như ở từng bộ phận cấu thành của doanh nghiệp Ngoài ra, việc nâng cao hiệu quả kinh doanh còn là sự biểu hiện của việc lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh Doanh nghiệp phải tự lựa chọn phương án sản xuất kinh doanh của mình cho phù hợp với trình độ của. .. độ chuyên môn của các nhà quản trị cũng như cơ cấu tổ chức của bộ máy quản trị doanh nghiệp, việc xác định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ phận, cá nhân và thiết lập các mối quan hệ giữa các bộ phận trong cơ cấu tổ chức đó 1.1.3 Sự cần thiết, mục đích và vai trò của phân tích hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Hiệu quả kinh doanh là một trong các công cụ hữu hiệu để các nhà quản trị thực... như của công ty, không để thất thoát thua lỗ, thực hiện nghiêm túc chế độ kế toán thống kê Tham mưu cho Giám đốc các lĩnh vực sau: công tác tài chính, công tác kế toán tài vụ, công tác kiểm toán nội bộ, công tác quản lý tài sản, công tác thanh quyết toán hợp đồng kinh tế, kiểm soát các chi phí hoạt động của công ty, quản lý vốn, tài sản của công ty, tổ chức, chỉ đạo công tác kế toán trong toàn công ty. .. bán hàng và QLDN 21 CHƢƠNG 2 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH MỸ LAN 2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty TNHH Mỹ Lan 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Công ty − Tên công ty: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ LAN − Địa chỉ : 535 Đường Ngô Gia Tự, quận Long Biên, TP Hà Nội − Số điện thoại : 0436520568 − Số fax: 0436520568 − Email : giangson2004@gmail.com − MST: 0101763015
- Xem thêm -

Xem thêm: Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH giang sơn , Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH giang sơn , Nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty TNHH giang sơn , CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA DOANH, CHƢƠNG 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ LAN

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay