HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

102 221 1
  • Loading ...
1/102 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:06

HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUHẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUHẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUHẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUHẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUHẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂUHẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU 1 CHƢƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.1.1 Đặt vấn đề Toàn cầu hóa, xu tất yếu mà Việt Nam không nằm quy luật chung Điều thấy rõ thời gian qua Việt Nam thành viên tổ chức kinh tế, thương mại, văn hóa, xã hội quốc tế khu vực Toàn cầu hóa đem lại cho Việt Nam nhiều lợi ích tất mặt có kinh tế hội mở rộng thị trường xuất khẩu, thu hút đầu tư nước ngoài, hợp tác song phương đa phương nhiều lĩnh vực với nhiều quốc gia khác nhau, kinh tế tăng trưởng khá; năm 2013 tăng trưởng GDP đạt 5,4% … Bên cạnh lợi ích mà toàn cầu hóa mang lại mặt trái toàn cầu hóa tác động mạnh mẽ đến Việt Nam năm qua Đặc biệt lĩnh vực kinh tế Cụ thể khủng hoảng tài giới diễn năm 2008 đến trải qua năm làm số kinh tế biến động liên tục đầu tư xã hội ngày teo tóp Còn lĩnh vực tài ngân hàng, lĩnh vực chịu tác động nặng nề năm qua Với số lượng nợ xấu tăng lên qua năm, theo moondy’s số nợ xấu hệ thống ngân hàng lên tới 15% năm 2013 Đặc biệt từ trước thành lập 7/9/2013, Công ty quản lý tài sản (VAMC) kỳ vọng tạo chuyển biến tích cực cho toàn hệ thống ngân hàng Tuy nhiên, sau gần năm thức hoạt động, số nợ xấu mà VAMC mua từ tổ chức tín dụng tính đến đầu tháng 10/2014 93.000 tỷ đồng bán lại khoảng 1.500 tỷ Một số đáng báo động tình hình kinh doanh tiền tệ Việt Nam 1.1.2 Tính cấp thiết đề tài Ngân hàng thương mại thương mại cổ phần (NHTMCP) Á Châu ngân hàng hàng đầu khối NHTMCP nước ta, tình hình kiểm soát tín dụng thời gian qua xem tốt Tuy nhiên, tình hình nay, việc ngân hàng đối mặt với khó khăn kinh doanh, đặc biệt tỷ lệ nợ xấu có xu hướng ngày tăng lên ăn mòn tỷ suất lợi nhuận ngân hàng Theo bảng báo cáo tài hợp quý 4/2013, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB), có tỷ lệ nợ xấu tăng từ 2.5% lên 3.03%, nợ có khả vốn cao gần gấp đôi so với năm 2012 2,123 tỷ đồng Thu nhập từ lãi hợp kỳ ACB đạt 887 tỷ đồng, giảm mạnh 43% so với quý 4/2012 Trước vấn đề nảy sinh công tác quản lý nợ xấu cần thiết giai đoạn ngân hàng ACB Với vấn đề cấp thiết nên chọn đề tài “Hạn chế xứ lý nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu” làm đề tài luận văn thạc sĩ với mục đích kết nghiên cứu đóng góp phần cho công tác quản lý nợ xấu ngân hàng 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Tìm hiểu thực trạng nợ xấu ACB để đưa phưong pháp nhằm hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Hệ thống hóa sở lý luận nợ xấu công tác quản lý nợ xấu hoạt động tín dụng quản lý rủi ro tín dụng - Phân tích thực trạng nợ xấu, nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng phương pháp quản lý nợ xấu ACB - Trên sở lý luận, thực trạng nợ xấu nhân tố ảnh hưởng đến nợ xấu ngân hàng, đề tài đưa số giải pháp nhằm hạn chế nợ xấu ngân hàng ACB thời gian tới 1.3 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 1.3.1 Tình hình nghiên cứu nước Nhìn chung, việc nghiên cứu nợ xấu Việt Nam, tài liệu chủ yếu báo tạp chí trình bày dạng nêu vấn đề việc, có số đề tài nghiên cứu nợ xấu Việt Nam, bật: 1) Trần Bảo Toàn (2007): “Analysis of the Vietnamese Banking Sector with special reference to Corporate Governance” Luận án tiến sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế St Gallen Thụy Sĩ Nghiên cứu đặt trọng tâm vào phân tích quản trị ngành ngân hàng Việt Nam Trong chương 3, tác giả đề cập đến vai trò thị trường thứ cấp để xử lý nợ xấu Đó nguồn để xử lý nợ xấu phải theo nguyên tắc lấy thị trường nuôi thị trường cách tạo thị trường nợ thứ cấp để sử dụng đồng thiết chế quản trị nợ sẵn có Công ty Quản lý nợ Khai thác tài sản (AMC) Ngân hàng thương mại, Công ty mua bán Nợ Tài sản tồn đọng (DATC) Bộ Tài chính, thị trường chứng khoán…, công cụ tài phi tiền tệ, công cụ tiền tệ phương tiện phi vật chất không gian, thời gian, kinh nghiệm uy tín để tạo nguồn xử lý nợ xấu 2) Báo cáo ngân hàng Standard Chartered (2013): "VietnamNavigating the macro landscape‟‟ ngày 26/2/2013 tập trung phân tích vấn đề nợ xấu kịch tác động, phác thảo kênh tài trợ giải nợ xấu Báo cáo cho quy trình phải thực theo bốn bước để giải nợ xấu cách hiệu quả: Một ghi nhận nợ xấu; Hai trích lập dự phòng đầy đủ; Ba tái cấp vốn; Bốn kiểm soát rủi ro 3) Báo cáo Tổ chức Ngân hàng Thế giới (WB) (2013): TakingStock_Presentation_Dec2013_VN‟‟ có để cập đến vấn đề cải cách khu vực ngân hàng Báo cáo nêu rõ rào cản khiến cho khu vực ngân hàng mong manh Đó là: nợ xấu cao quan ngại công khai tài minh bạch; phân loại nợ chưa theo kịp chuẩn mực quốc tế; Nhà nước nắm giữ cổ phần lớn ngân hàng; cần quan tâm quy định phá sản, vỡ nợ quyền người cho vay 4) Bài phát biểu Ông Sanjay Kalra, đại diện Thường trú Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Việt Nam hội nghị "VietNam Development Partner Ship Forum‟‟ ngày 5/12/2013 đề cập đến vấn đề cải cách cấu chậm mà đặc biệt cải cách ngành ngân hàng ưu tiên hàng đầu Nếu trì hoãn cải cách làm xói mòn niềm tin, khả làm tăng nợ dự phòng nhiều Giải điểm yếu liên quan đến chất lượng tài sản có, nợ xấu, trích lập dự phòng mức vốn việc quan trọng để tạo môi trường mà ngân hàng làm trung gian chuyển tiết kiệm quốc gia tới đầu tư hiệu Những vấn đề cần giải tất ngân hàng lớn nhỏ, nhà nước hay cổ phần Để khôi phục sức khoẻ hệ thống ngân hàng, Giám đốc khuyến nghị nên thực biện pháp cấp vốn bổ sung ngân hàng, tăng cường tra quản lý ngân hàng thực giải kế hoạch giải nợ xấu 1.3.2 Tình hình nghiên cứu nước Trong thời gian vừa qua, việc nghiên cứu đề tài nước có số công trình nghiên cứu sau: 1) Nguyễn Thị Thu Hiền (2012), “Giải pháp hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai”, Luận văn thạc sĩ quản trị kinh doanh, Trường Đại học Đà Nẵng Công trình tập trung đánh giá thực trạng hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn tỉnh Gia Lai Qua đó, đưa nhận xét đánh giá để đưa giải pháp khác nhằm xử lý nợ xấu cho ngân hàng 2) Nguyễn Thị Thu Hương (2012), “Pháp luật xử lý nợ hạn hoạt động cho vay Ngân hàng Thương mại Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Quốc gia Hà Nội Công trình sâu vào phân tích vấn đề pháp lý hoạt động cho vay NTHM Qua đó, luận văn đề xuất số giải pháp góp phần hoàn thiện quy định pháp luật bảo đảm tiền vay tài sản hình thành từ vốn vay hoạt động cho vay NHTM 3) Nguyễn Thiên Phụng (2013) “Xử lý nợ xấu Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam- Chi nhánh Bình Thạnh” luận văn thạc sĩ kinh tế, trường ĐH Ngân hàng TP.HCM Công trình tập trung nghiên cứu nguyên nhân gây nợ xấu NHTM, thực trạng hạn chế xử lý nợ xấu đơn vị đề xuất giải pháp để hạn chế xử lý nợ xấu 4) Đỗ Thị Thu Quỳnh (2012), “Một số giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP công thương Việt Nam – chi nhánh Tp.HCM”, luận văn thạc sĩ kinh tế, trường Đại học Kinh tế TP HCM Công trình tập trung đánh giá thực trạng rủi ro tín dụng công tác quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng công thường chi nhánh – TP.HCM Từ đó, đưa số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng 5) Trần Thị Thu Tâm (2006), “Hoàn thiện công tác xử lý nợ tồn đọng hệ thống ngân hàng Ngoại thương Việt Nam”, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế Tp.HCM Đề tài nghiên cứu với mục đích hoàn thiện công tác xử lý nợ tồn đọng hệ thống Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam Tuy nhiên, phạm vi nghiên cứu đề tài tương đối xa số liệu thời điểm lạc hậu không mang tính thời cao 6) Trần Thị Hồng Thắm (2011), “Giải pháp xử lý ngăn ngừa nợ hạn ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Trà Vinh”, Luận văn thạc sĩ, trường Đại học Kinh tế TP.HCM Công trình tập trung đánh giá kết kinh doanh ngân hàng thương mại địa bàn tỉnh Trà Vinh Đồng thời nghiên cứu tình hình cho vay, thu nợ, tình hình nợ hạn tình hình thu nợ hạn số ngân hàng thường mại tỉnh Trà Vinh, qua nhận xét đánh giá để đưa giải pháp khác nhằm xử lý nợ xấu cho NHTM địa bàn tỉnh Trà Vinh 7) Phạm Thu Trang (2009), “Quản lý nợ xấu Chi nhánh Sở giao dịch – Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam”, Luận văn thạc sỹ kinh tế, Trường Đại học Thương mại Hà Nội Luận văn tập trung nghiên cứu nội dung sau; Thứ nhất, làm sáng tỏ mặt lý luận vấn đề nợ xấu việc phát triển hệ thống ngân hàng Việt Nam bối cảnh kinh tế tiến trình hội nhập Thứ hai, nhận biết rõ yếu hoạt động hệ thống ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam phân tích nguyên nhân ảnh hưởng đến phát triển ngân hàng Thứ ba, xác định rõ phương hướng công tác quản lý nợ xấu ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam Tuy nhiên đề tài đưa số giải pháp chung chung quản lý nợ xấu mà chưa đưa giải pháp cụ thể để giải triệt để nợ xấu ngân hàng thời gian tới 8) Hội thảo khoa học (2012): “Phát triển thị trường mua bán nợ Việt Nam: Rào cản sách định hướng hoàn thiện” Viện Chiến lược Chính sách tài phối hợp với Trường Đại học Tài Marketing miền Nam Hội thảo tập trung đánh giá thực trạng thị trường mua bán nợ Việt Nam nay; Khuôn khổ pháp lý thị trường mua bán nợ định hướng sửa đổi bổ sung; Phân tích chế xử lý nợ xóa nợ, cấu lại nợ, hoạt động mua bán sáp nhập (M&A), cổ phần hóa, hóa đổi nợ thành vốn chủ sở hữu v.v… 9) Hội thảo khoa học công bố Báo cáo Thường niên Kinh tế Việt Nam 2013: “Trên đường gập ghềnh tới tương lai” Trường Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế Chính sách (VEPR) tổ chức ngày 27/5/2013 Nội dung hội thảo đề cập đến vấn đề nghiên cứu nợ xấu quốc tế Từ kinh nghiệm giới đến thực tiễn Việt Nam, nhóm nghiên cứu cung cấp tập hợp kinh nghiệm quốc tế đa dạng xử lý nợ xấu hệ thống ngân hàng vài chục năm qua nhiều vùng lãnh thổ, chế độ kinh tế khác nhau, từ chia sẻ phương án xử lý nợ xấu Việt Nam gợi ý sách tăng cường hiệu sách Ngoài tác giả đọc tham khảo công trình nghiên cứu “Giải pháp kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng tín dụng Sở giao dịch Ngân hàng Nông Nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam”, hay “Một số giải pháp nâng cao khả thu nợ Ngân hàng Công thương” …Những đề tài tập trung nghiên cứu nâng cao chất lượng tín dụng nói chung đề tài nghiên cứu khả thu nợ ngân hàng Tóm lại, đề tài nghiên cứu nợ xấu cho Ngân hàng Thương Mại Cổ phần Á Châu chưa có có hầu hết lấy số liệu cũ, chưa có cập nhật Các đề tài nước nước nêu đề cập đến vấn đề nợ xấu, nhà khoa học có cách tiếp cận nhiều góc độ khác Theo quan điểm tác giả để giải triệt để vấn đề nợ xấu vấn đề phải xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh, yếu tố quan trọng trình xử lý nợ xấu phải xác định rõ nguồn gốc xâu xa dẫn đến nợ xấu coi vấn đề nợ xấu hệ lụy kinh tế không riêng ngành ngân hàng phải có lộ trình xử lý nợ xấu cụ thể Do không riêng ngành ngân hàng mà tất ngành liên quan phải ngồi lại để tìm hướng chung xử lý “cục máu đông” Vì việc nghiên cứu đề tài yêu cầu khách quan khẩn trương nhằm giúp nhà hoạch định sách có cách nhìn cụ thể hệ thống để đưa giải pháp đắn nhằm góp phần thành công cho trình xử lý nợ xấu ngân hàng Đây lý tác giả chọn đề tài „„Hạn chế xử lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu” để nghiên cứu 1.4 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu: Nợ xấu ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) giai đoạn - Khách thể nghiên cứu: Ban Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, lãnh đạo Phòng tín dụng, công nhân viên khách hàng Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.4.2.1 Nội dung Đề tài tập trung nghiên cứu sở lý luận nợ xấu thực trạng nợ xấu thời gian qua Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu, từ đưa biện pháp hạn chế xử lý nợ xấu cách có hiệu 1.4.2.2 Không gian Các hoạt động kinh doanh, đặc biệt nghiên cứu hoạt động quản lý nợ xấu Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu 1.4.2.3 Thời gian Số liệu thứ cấp: Số liệu sử dụng để nghiên cứu cho đề tài năm từ năm 2011 đến năm 2013 Số liệu sơ cấp: Khảo sát từ tháng 7/2014 đến tháng 9/2014 1.5 Phƣơng pháp nghiên cứu chủ yếu Luận văn sử dụng chủ yếu phương pháp nghiên cứu định tính để thực mục đích nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, để đảm bảo tính khoa học thực tiễn nội dung nghiên cứu, luận văn sử dụng kết hợp phương pháp sau: - Phương pháp lịch sử; - Phương pháp thống kê, mô tả; - Phương pháp phân tích so sánh; - Phương pháp vấn sâu chuyên gia; - Phương pháp điếu tra, khảo sát; - Phương pháp tổng hợp 1.6 Những đóng góp luận văn Bài văn phân tích, đánh giá thực trạng nợ xấu ACB, giúp cho nhà quản trị ACB có nhìn tổng quát thực trạng hoạt động hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng Bên cạnh đó, kết nghiên cứu luận cung cấp tài liệu tham khảo cho nhà quản trị ACB Đồng thời, luận văn đưa số giải pháp nhằm giúp cho ACB nâng cao hiệu hoạt động hạn chế xử lý nợ xấu, hiệu hoạt động kinh doanh nâng cao vị ngân hàng 1.7 Bố cục luận văn Đề tài nghiên cứu tuân theo quy định bố cục luận văn nhà trường Vì luận văn thiết kế với kết cấu thành chương: Chương 1: Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý luận nợ xấu ngân hàng thương mại quản trị nợ xấu ngân hàng thương mại Chương 3: Phân tích thực trạng nợ xấu ngân hàng TMCP Á Châu phương pháp nghiên cứu Chương 4: Kết nghiên cứu thảo luận Chương 5: Kết luận kiến nghị Kết luận chƣơng Chương tiến hành đưa lý chọn đề tài nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, nội dung phương pháp nghiên cứu Bên cạnh nội dung không phần quan trọng chương tác giả hệ thống hóa công trình nghiên cứu đề tài liên quan thời gian qua, sở để tác giả tìm điểm nghiên cứu đề tài 10 CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NỢ XẤU CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ QUẢN TRỊ NỢ XẤU TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Cơ sở lý thuyết nợ xấu 2.1.1 Khái niệm nợ xấu  Theo Ngân hàng Trung ƣơng Liên minh châu Âu Nợ xấu NHTM bao gồm: * Nợ thu hồi được: - Những khoản nợ hết hiệu lực khoản nợ đòi bồi thường từ nợ - Người mắc nợ trốn bị tích, không tài sản để toán nợ - Những khoản nợ mà Ngân hàng liên lạc với người mắc nợ tìm người mắc nợ - Những khoản nợ mà khách nợ chấm dứt hoạt động kinh doanh, lý tài sản kinh doanh bị thua lỗ tài sản lại không đủ để trả nợ * Nợ thu không toán đầy đủ cho ngân hàng Đây khoản nợ tài sản chấp tài sản chấp không đủ trả nợ Người mắc nợ không liên lạc với Ngân hàng để trả lãi gốc có thời hạn toán, hoàn cảnh khoản nợ thu hồi đầy đủ như: - Những khoản nợ mà người mắc nợ đồng ý toán khứ, phần lại đền bù, khoản nợ tài sản chuyển để toán giá trị lại không đủ trang trải toàn khoản nợ - Những khoản nợ mà người mắc nợ khó trả nợ yêu cầu gia hạn nợ không đền bù thời gian thỏa thuận - Những khoản nợ mà tài sản chấp không đủ để trả nợ tài sản chấp Ngân hàng không chấp nhận mặt pháp lý dẫn đến người mắc nợ trả nợ Ngân hàng đầy đủ 89 - Kiên chấm dứt hoạt động, sáp nhập, giải thể điểm giao dịch, phòng giao dịch kinh doanh không hiệu - Rà soát hoạt động thu, chi, kiên không để phát sinh nợ nần Các hoạt động phải minh bạch, công khai, phát huy vai trò tự kiểm tra, giám sát tập thể - Hạn chế nợ xấu phát sinh tương lai, nâng cao lực quản trị, điều hành, công tác kiểm soát nội bộ, thường xuyên quan tâm phát triển quản lý có hiệu đội ngũ cán ngân hàng, nâng cao trình độ chuyên môn, tư tưởng trị, đạo đức nghề nghiệp cán ngân hàng - Xây dựng hoàn thiện tiêu giám sát hoạt động cho toàn hệ thống, hỗ trợ nâng cao chất lượng công tác giám sát từ xa - Phát triển dự án Business modeling: Xây dựng báo cáo ngành, mô hình dự báo doanh nghiệp để chuẩn hóa phân tích rủi ro ngành; lượng hóa chuẩn hóa việc xác định giới hạn tín dụng với khách hàng 4.3.3 Mở rộng tăng cường giải pháp thu hồi nợ vay Theo quy định hành, ngân hàng phải trích lập dự phòng nợ phải thu hạn toán từ tháng nợ phải thu chưa hạn, không đòi khách nợ khả toán Đối với khoản nợ hạn từ năm trở lên coi khả thu hồi, ngân hàng phải sử dụng nguồn dự phòng nợ phải thu khó đòi, quỹ dự phòng tài để bù đắp, phần chênh lệch thiếu hạch toán vào chi phí quản lý ngân hàng Ngoài ra, ngân hàng tiếp tục phần theo dõi riêng sổ kế toán ngoại bảng cân đối kế toán thời hạn tối thiểu năm tiếp tục có biện pháp để thu hồi nợ Điều cho thấy, khoản nợ xấu ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh ngân hàng, họ nhiều thời gian, công sức, tiền để đôn đốc thu hồi nợ Do đó, để đòi nợ điều kiện doanh nghiệp hoạt động bị lỗ đòi hỏi ngân hàng phải áp dụng biện pháp linh hoạt mềm dẻo Tại ACB có số hướng sau: 90 - Thứ nhất, ngân hàng tự tổ chức quản lý bàn giao khoản nợ xấu cho công ty quản lý nợ trực thuộc ngân hàng để tiếp tục theo dõi khoản nợ nhằm thực thu hồi nợ thông qua việc xử lý TSĐB, khai thác TSĐB, tiếp tục theo đuổi vụ kiện để thu hồi phần nợ từ lý tài sản doanh nghiệp phá sản Tuy nhiên, thực giải pháp này, ngân hàng nhiều thời gian tiền bạc để thu hồi nợ xấu, phải trì máy, phận riêng để quản lý nợ xấu, không mang lại hiệu cao - Thứ hai, biện pháp thu nợ có chiết khấu Đây hình thức giảm giá trị khoản nợ phải trả cho khách nợ, giá trị triết khấu ngân hàng chủ nợ thoả thuận theo hướng có lợi cho khách nợ nhằm thúc đẩy khách nợ toán dứt điểm khoản nợ, ngân hàng chịu thiệt chút sớm thu hồi phần vốn cắt bỏ "cục nợ" dây dưa - Thứ ba, bán nợ cho tổ chức có chức mua - bán nợ chuyên nghiệp Đây phương án xử lý nợ xấu nhanh giúp ngân hàng thu hồi phần vốn kinh doanh để phục vụ cho nhu cầu hội kinh doanh mới, nhằm cải thiện tình hình tài - Thứ tư, chuyển nợ thành vốn góp cổ phần gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp Đây hướng việc xử lý nợ xấu Chuyển nợ thành vốn góp gắn với tái cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam có DATC Bộ Tài sử dụng thành công hoạt động DATC đàm phán với chủ sở hữu, cổ đông khác doanh nghiệp để chuyển nợ thành vốn góp sau mua nợ từ chủ nợ Khi trở thành cổ đông, DATC thực giải pháp tái cấu trúc doanh nghiệp xóa phần nợ lãi, hoãn trả nợ, thay đổi thời gian trả nợ, hỗ trợ tài cho vay, bảo lãnh, hỗ trợ thị trường, quản trị… nhằm phục hồi từ doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ, khả toán thành doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có lãi, nhờ tạo nguồn trả nợ cho DATC Các doanh nghiệp tái cấu trúc thành công đến hoạt động kinh doanh có lãi 91 Tuy nhiên cần có văn quy định cụ thể, thống việc chuyển nợ thành vốn cổ phần để giải nợ xấu cho ngân hàng đồng thời giúp doanh nghiệp khắc phục khó khăn Điều quan trọng hiệu kinh tế đặt lên hàng đầu, phương án kinh doanh mua – bán nợ tái cấu trúc doanh nghiệp phải nghiên cứu thật cẩn thận để đảm bảo đạt hiệu cao nhất, không để xảy việc doanh nghiệp tiếp tục hoạt động sau cấu lại 4.3.4 Tăng cường hiệu hoạt động kiểm tra, giám sát nội - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát từ xa, theo dõi thường xuyên hoạt động ngân hàng, tất chi nhánh, công ty trực thuộc, xây dựng chương trình hỗ trợ thông tin cho hoạt động giám sát - Ban hành thường xuyên rà soát văn để sửa đổi, bổ sung kịp thời quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm cán điều hành xử lý công việc Duy trì công tác kiểm soát nội phòng, ban, nhằm kiểm soát toàn diện hoạt động đơn vị - Phổ biến thường xuyên, kịp thời, đầy đủ văn chế độ Nhà nước liên quan đến hoạt động ngân hàng, chế, quy chế quy trình nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước đến tất cán bộ, nhân viên đơn vị - Đảm bảo chấp hành chế độ hạch toán kế toán đảm bảo hệ thống thông tin nội tài chính, tình hình tuân thủ đơn vị cách kịp thời nhằm phục vụ cho công tác quản trị, điều hành có hiệu - Tất cá nhân, phận đơn vị phải thường xuyên, liên tục kiểm tra tự kiểm tra việc thực quy trình nghiệp vụ, quy định nội có liên quan phải chịu trách nhiệm kết thực hoạt động nghiệp vụ trước lãnh đạo đơn vị pháp luật 4.3.5 Giám sát khoản vay cách thường xuyên Quá trình giám sát tín dụng nhằm mục đích: - Đảm bảo cho ngân hàng hiểu rõ trạng tài khách hàng vay - Đảm bảo tất khoản cho vay tuân thủ hợp đồng tín dụng 92 - Giám sát việc sử dụng vốn vay khách hàng - Đảm bảo khách hàng trả nợ hạn, có biện pháp thích hợp kịp thời trường hơp khách hàng không trả nợ đầy đủ hạn - Đảm bảo lưu chuyển tiền tệ khách hàng vay đáp ứng yêu cầu trả nợ vay - Đảm bảo tài sản bảo đảm, có, đầy đủ với tình trạng tài khách hàng vay; - Kịp thời xác định phân loại khoản tín dụng có vấn đề Bởi vì, ngân hàng tiến hành cho vay, khoản vay cần phải quản lý cách chủ động để đảm bảo hoàn trả Theo dõi nợ trách nhiệm quan trọng cán tín dụng Cán tín dụng theo dõi hoạt động khách hàng vay chủ yếu nhằm đảm bảo khách hàng vay tiếp tục tuân thủ điều khoản đề khế ước vay nợ nhằm tìm hội kinh doanh mở rộng quan hệ kinh doanh Quá trình cán tín dụng làm việc với khoản cho vay danh mục họ cần xem xét ảnh hưởng tới tính khách quan thực giám sát Đặc biệt, cán tín dụng tiến hành phân tích đánh giá khoản cho vay, có xu hướng che giấu thông tin bất lợi khách hàng vay sau khoản tín dụng chấp thuận nhằm tránh việc cấp đánh giá định cho vay không hợp lý Để tránh tình trạng che giấu thông tin bất lợi, trưởng phòng tín dụng cần theo dõi chặt chẽ hoạt động giám sát cán tín dụng Sự diện phận kiểm tra tín dụng độc lập khuyến khích tính khách quan cán tín dụng trình giám sát 4.3.6 Nâng cao hiệu hoạt động sách tín dụng Tín dụng hoạt động ACB Nâng cao chất lượng tín dụng ý nghĩa tăng thu nhập, giảm nợ khó đòi ngân hàng mà quan trọng đảm bảo vốn ngân hàng đầu tư hướng, có hiệu góp phần tích cực thúc đẩy kinh tế phát triển Quá trình mở rộng tăng trưởng tín dụng phải 93 gắn liền với hiệu tín dụng Vì vậy, cần trọng nâng cao hiệu hoạt động tín dụng số biện pháp sau: + Thứ nhất, hoàn thiện quy trình nghiệp vụ, tăng cường lực thẩm định, quản lý hoạt động kinh doanh tín dụng cách: Rà soát lại qui trình nghiệp vụ tín dụng từ khâu tiếp nhận hồ sơ đề nghị vay vốn khách hàng hoàn tất hồ sơ Ngoài ra, cần xây dựng đội ngũ cán ngân hàng tinh thông nghiệp vụ, hiểu biết pháp luật đạo đức nghề nghiệp Từng bước chuẩn hoá cán ngân hàng, trọng đào tạo đào tạo lại cán cán tín dụng + Thứ hai, gấp rút xử lý nợ xấu để cải thiện tình hình tài chính, nâng cao tính an toàn, hiệu hoạt động tín dụng Muốn vậy, ngân hàng phải thực chặt chẽ quy trình cho vay, chấn chỉnh thường xuyên kiểm tra, xử lý kịp thời rủi ro tín dụng, thực nghiệp vụ phái sinh phòng ngừa rủi ro hữu hiệu có giải pháp xử lý rủi ro thích hợp Song song với việc phân loại nợ, cần nhanh chóng phối hợp với công ty mua bán nợ ngân hàng công ty mua bán nợ Bộ Tài để nhanh chóng làm bảng cân đối + Thứ ba, đa dạng hoá hoạt động cho vay thành phần kinh tế: nhằm phân tán rủi ro lãi suất cho vay hợp lý; hạn mức cho vay hợp lý; mở rộng phạm vi địa bàn cho vay 4.3.7 Nâng cao đạo đức nghề nghiệp đạo đức ngành ngân hàng Trong hoạt động mình, ngân hàng gặp vấn đề quản trị vấn đề quan trọng khó kiểm soát chuyên môn đạo đức người làm ngân hàng Giải pháp đưa nhằm hạn chế phòng ngừa rủi ro đạo đức hoạt động kinh doanh ACB giai đoạn tới là: - Vấn đề người: Ngân hàng lĩnh vực đòi hỏi minh bạch chuyên nghiệp cao Do ACB cần trọng vào công tác tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao – giáo dục đạo đức nghề nghiệp - nguồn lực yếu ảnh hưởng đến hiệu quả, mục tiêu kinh doanh ngân hàng mà 94 tiềm ẩn rủi ro đạo đức lớn Ngân hàng cần giáo dục “ý thức tập thể” cho cán mình, thấy rõ việc họ gây hậu nghiêm trọng đến hoạt động ngân hàng để họ xác định ý thức làm việc “lợi ích ngân hàng” hết thay “lợi ích cá nhân” Những vụ việc xảy thực tế cho thấy, cán ngân hàng phải có ý thức bảo vệ tài sản ngân hàng tài sản mình, không “lợi ích cá nhân” mà định cho khách hàng không đủ điều kiện vay vốn thấy khách hàng sử dụng vốn vay sai mục đích, tình hình tài có vấn đề không trả nợ vay sợ hậu nên vội vàng bỏ ngân hàng tìm việc ngân hàng khác Trong trình sử dụng, ngân hàng có chế độ đãi ngộ thoả đáng thông qua việc đánh giá xác giá trị khác biệt cán ngân hàng kết phấn đấu để từ giúp họ có động lực để phát huy hết tiềm - Xây dựng văn hoá doanh nghiệp, thiết lập hệ thống kiểm soát đặc biệt hành vi hoạt động ngân hàng hệ thống hoạt động cách hiệu thực tránh tình trạng đưa hệ thống kiểm soát cho có Hoạt động ngân hàng đại phải đối mặt với rủi ro đạo đức Rủi ro đạo đức điểu không tránh khỏi Nhưng vấn đề để quản trị giảm thiểu loại rủi ro này? Hơn hết, ACB phải giáo dục đạo đức nghề nghiệp coi nhiệm vụ hàng đầu trình tái cấu, tạo tảng cho phát triển lành mạnh bền vững ngân hàng 4.4 Những đóng góp hạn chế luận văn 4.4.1 Những đóng góp luận văn Trong trình nghiên cứu đề tài, luận văn thu kết định với kết góp phần tích cực vào việc đóng góp vào kho tàn kiến thức hạn chế xử lý nợ xấu cho ngân hàng TMCP Á Châu nói riêng 95 cho hệ thống ngành ngân hàng nói chung Điều thể qua đóng góp luận văn sau: - Luận văn hệ thống hóa vấn đề sở lý luận thực tiễn nợ xấu xử lý nợ xấu - Đánh giá thực trạng nợ xấu xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Á Châu - Đánh giá công tác hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Á Châu thời gian qua - Đưa hệ thống giải pháp nhằm khắc phục tình trạng nợ xấu xử lý nợ xấu cho ngân hàng TMCP Á Châu nói riêng ngành ngân hàng nói chung - Qua đề xuất với cấp kiến nghị có liên quan nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho ngân hàng TMCP Á Châu nói riêng ngành ngân hàng nói chung vấn đề hạn chế xử lý nợ xấu 4.4.2 Hạn chế luận văn Luận văn dừng lại việc đánh giá tổng quan thực trạng hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Á Châu, chưa sâu phân tích nguyên nhân thực trạng Cũng mức độ ảnh hưởng nguyên nhân đến công tác nợ xấu xử lý nợ xấu Với hạn chế tiền đề để tác giả tác giả khác tiến hành nghiên cứu tương lai Kết luận chƣơng Chương 4, luận văn đưa quan điểm phát triển, mục tiêu tài Ngân hàng ACB tương lai Qua đánh giá công tác hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng ACB, đồng thời đưa số giải pháp mang tính thực thi để hạn chế xử lý nợ xấu cho ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) giai đoạn tương lai 96 CHƢƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 5.1 Kiến nghị ngân hàng nhà nƣớc 5.1.1 Đẩy nhanh tiến độ cấu lại thị trường tài với trọng tâm tái cấu trúc ngân hàng thương mại tổ chức tài Trên tinh thần Nghị Hội nghị lần thứ Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XI, tái cấu trúc toàn hệ thống ngân hàng - tài ba trụ cột trình tái cấu kinh tế Việc cụ thể hóa chủ trương thực thông qua đề án “Cơ cấu lại hệ thống TCTD giai đoạn 2011- 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 1/3/2012 Trên sở mục tiêu dài hạn, ngắn hạn trung hạn tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, nhiệm vụ cấp thiết đặt cho công tác tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam cần tiếp tục thực thời gian tới xử lý vấn đề cốt lõi, bên cạnh hoạt động sáp nhập ngân hàng - Cơ cấu lại vốn tự có ngân hàng cải thiện tính khoản hệ thống Một yếu hệ thống ngân hàng Việt Nam quy mô vốn tự có thấp Để khắc phục tình trạng này, Chính phủ thực biện pháp đầu tư vào cổ phần ngân hàng này, bán lại cho tư nhân sau ngân hàng dần vào ổn định Với vai trò cổ đông sở hữu phần lớn vốn cổ phần, Chính phủ yêu cầu ngân hàng bị quốc hữu hóa thực chương trình tái cấu trúc tài sản nguồn vốn Phương pháp thứ hai, số vốn mà Chính phủ phải bỏ khiêm tốn hình thức đồng tài trợ Theo đó, nhà đầu tư bỏ vốn tài trợ cho ngân hàng gặp khó khăn Chính phủ cam kết góp vốn vào ngân hàng theo tỷ lệ định vai trò nhà đầu tư thứ hai, từ góp phần tạo niềm tin cho nhà đầu tư khả vực dậy ngân hàng Hai giải pháp Chính phủ góp vốn đánh giá đạt mức hiệu cao, đồng thời gây ảnh hưởng lớn tới sách tài khóa, tiền tệ, làm tăng lượng nắm giữ Nhà nước ngân 97 hàng dẫn đến rủi ro đạo đức Để tránh tình trạng này, Chính phủ áp dụng việc nâng hạn mức sở hữu nước lên mức cao khoảng thời gian định, kèm theo điều kiện bán lại cổ phần tương lai nhằm đảm bảo tính an toàn mức quy định tỷ lệ nắm giữ cổ đông nước - Cải thiện lòng tin vào hệ thống ngân hàng Cải thiện lòng tin dân chúng vào hệ thống ngân hàng mục tiêu tái cấu trúc ngân hàng IMF đưa (IMF, 1999) Trên thực tế, cải thiện niềm tin vào hệ thống ngân hàng coi nhiệm vụ quan trọng nhiệm vụ khó khăn trình tái cấu trúc Trước hết để tăng niềm tin công chúng vào hệ thống, NHNN cần đảm bảo tính minh bạch hoạt động ngân hàng Cần xây dựng chế để công chúng có khả tiếp cận thông tin đầy đủ, xác trung thực yêu cầu tuân thủ định kỳ công bố thông tin TCTD Bên cạnh đó, việc tăng mức bảo hiểm tiền gửi biện pháp cần xem xét Bên cạnh đó, phí bảo hiểm tiền gửi nên tính theo mức độ rủi ro ngân hàng, mức đồng 0,15% tính dư nợ tiền gửi - Cải thiện hành lang pháp lý xây dựng tiêu chuẩn ngân hàng đại NHNN cần đẩy mạnh việc hoàn thiện hành lang pháp lý, đặc biệt quy định liên quan đến đảm bảo an toàn vốn Trong đó, cần bổ sung quy định giới hạn liên quan đến đòn bẩy tài NHTM Theo đó, NHNN khảo sát xây dựng mô hình đo lường để xác định xác giới hạn tối thiểu hệ số Vốn tự có so với Tổng tài sản có NHTM Điều với khuyến nghị Basel III việc sử dụng hệ số đòn bẩy tài để đánh giá mức độ an toàn NHTM phải kinh doanh điều kiện môi trường kinh tế vĩ mô bất ổn suy giảm Các quan quản lý sớm xây dựng hệ thống văn pháp lý để Bảo hiểm tiền gửi có đủ lực tài kỹ thuật để xử lý ngân hàng đổ vỡ đồng thời 98 với việc tạo dựng sở pháp lý cho phép ngân hàng phá sản Chỉ pháp luật cho phép ngân hàng phá sản, Bảo hiểm tiền gửi đủ mạnh việc phá sản ngân hàng, xử lý ngân hàng đổ vỡ diễn theo quy luật thị trường, góp phần tạo điều kiện thuận lợi cho trình tái cấu trúc Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng chặng đường gian nan với nhiều khó khăn, thách thức đòi hỏi nỗ lực tất bên liên quan Sự thành công tái cấu hệ thống ngân hàng phụ thuộc lớn vào yếu tố 5.1.2 Đẩy mạnh thông tin tín dụng nhằm xây dựng hệ thống ngân hàng hoạt động an toàn hiệu phát triển bền vững giai đoạn Không phải thông tin công khai công bố, đặc biệt hoạt động ngân hàng Nhưng minh bạch thông tin, đảm bảo tính cập nhật, độ chuẩn xác, củng cố niềm tin khách hàng Chỉ có hệ thống thông tin tốt, minh bạch, niềm tin tăng lên Thông tin tín dụng thông tin xếp hạng tín dụng chắn, công cụ đắc lực hỗ trợ ngân hàng, định chế tài chính, doanh nghiệp nhà đầu tư ngăn ngừa hạn chế rủi ro Trong kinh tế thị trường, hoạt động thông tin tín dụng xếp hạng tín dụng cần thiết, chìa khóa, công cụ đắc lực giúp ngân hàng, doanh nghiệp, nhà đầu tư đánh giá, lựa chọn doanh nghiệp xứng đáng có khả cao việc sử dụng nguồn lực có để đầu tư Cần thiết phải thành lập tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp Điều giúp cho NHTM có tham chiếu mang tính thị trường Giảm thiểu tình trạng đánh giá sai khả ý nguyện thực cam kết toán chủ thể vay nợ kinh tế Với đời tổ chức xếp hạng tín nhiệm chuyên nghiệp giúp thị trường tham gia chặt chẽ vào trình giám sát hoạt động NHTM, đặc biệt NHTM có dấu hiệu làm ăn yếu 99 5.1.3 Về sách tiền tệ tín dụng ngân hàng - NHNN cần tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cấu lại nợ TCTD nhằm hạn chế phản ánh sai lệch chất lượng tín dụng - NHHH đạo TCTD tích cực phân loại nợ, trích lập sử dụng DPRR để xử lý nợ xấu thông qua sử dụng DPRR, bán nợ, xử lý tài sản đảm bảo - Đẩy nhanh tiến độ đảm bảo hiệu tái cấu TCTD, kiên xử lý TCTD yếu kém, hoạt động hiệu sở triển khai đồng giải pháp cấu lại hệ thống TCTD nêu Đề án “Cơ cấu lại TCTD giai đoạn 2011- 2015” ban hành kèm theo Quyết định số 254/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ ngày 1/3/2012 - Ngoài ra, cần phải áp dụng qui định BASEL giám sát hoạt động ngân hàng Khi thực hội nhập với kinh doanh ngân hàng khu vực, việc áp dụng chuẩn mực chung việc quản lý hoạt động ngân hàng định chế tài Ủy ban BASEL giới thiệu điều không tránh khỏi Điều tạo tương đồng trình kiểm tra, giám sát hoạt động ngân hàng, định chế tài nước Việt Nam tạo điều kiện cho ngân hàng định chế tài Việt Nam có điều kiện thuận lợi trình mở rộng hoạt động khu vực giới 5.2 Kết luận Tình trạng nợ xấu chiếm tỷ trọng lớn tồn lâu dài danh mục tài sản hệ thống NHTM Việt Nam nói chung, NHTMCP Á Châu nói riêng làm cho tình hình tài ngân hàng trở nên yếu kém, khả cạnh tranh giảm sút Điều trở nên đặc biệt quan trọng bối cảnh Việt Nam hội nhập với cộng đồng tài khu vực quốc tế Vì vậy, hạn chế xử lý nợ xấu trở thành yêu cầu cấp thiết NHTM Việt Nam Trong phạm vi nghiên cứu, luận văn hoàn thành nhiệm vụ: 100 - Thứ nhất, hệ thống hoá lý luận nợ xấu hệ thống NHTM, dấu hiệu, nguyên nhân phát sinh nợ xấu, ảnh hưởng nợ xấu kinh tế nói chung thân ngân hàng nói riêng - Thứ hai, qua việc nghiên cứu thực trạng công tác hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Á Châu, luận văn rõ thực trạng công tác hạn chế xử lý nợ xấu NHTMCP Á Châu - Thứ ba, luận văn đánh giá công tác hạn chế xử lý nợ xấu ngân hàng TMCP Á Châu năm 2013 - Thứ 4, với kết nghiên cứu luận văn đưa số giải pháp nhằm tăng cường công tác hạn chế xử lý nợ xấu NHTMCP Á Châu tương lai Tuy nhiên, nội dung nghiên cứu phức tạp với tầm nhìn, khả hiểu biết tác giả kiến thức lĩnh vực ngân hàng nhiều hạn chế nên luận văn không tránh khỏi thiết sót Tác giả mong nhận quan tâm đóng góp ý kiến nhà khoa học, Thầy giáo, Cô giáo, chuyên gia, đồng nghiệp để tiếp tục hoàn thiện đề tài nghiên cứu 101 TÀI LIỆU THAM KHẢO Sách: Phan Thị Cúc (2008), Giáo Trình Tín Dụng Ngân Hàng, Nhà xuất Thống kê Đoàn Thanh Hà, TS.Lý Hoàng Ánh (2006), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống kê Phan Thị Thu Hà (2004), Ngân hàng thương mại, Nhà xuất thống Trương Thị Hà (1996), Chuyên đề quản lý tiền tệ tín dụng ngân kê hàng, Nhà xuất Giao thông vận tải Nguyễn Minh Kiều (2006), Tín dụng thẩm định Tín dụng Ngân hàng, Nhà xuất Tài Nguyễn Ngọc Quả (1990), Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống Ngô Văn Quế (2003), Quản lý phát triển tài tiền tệ tín dụng kê ngân hàng, Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Nguyễn Văn Tề (2009), Tín dụng Ngân Hàng, Nhà xuất Giao thông Vận Tải Báo cáo: Ngân hàng TMCP Á Châu (2013), Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh NHTMCP Á Châu năm 2013 Quyết định: 10 Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNH Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2005), Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng 102 11 Quyết định số18/2007/QĐ-NHNN ngày 25/04/2007 việc sửa đổi bổ sung số điều quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng tổ chức tín dụng ban hành theo định số 493/2005/QĐ-NHNN Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2005) 12 Quyết định số 457/2005/QĐ-NHNH Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2005), Quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn hoạt động tổ chức tín dụng 13 Quyết định số 228/QĐ-NHNH.HĐQT Hội đồng quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2006), Quy định Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam cho vay khách hàng 14 Quyết định số 407/QĐ-NHNT.HĐQT Hội đồng Quản trị Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam (2002), Bản hướng dẫn Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam quy chế cho vay Tạp chí: 15 Trần Trung Tường (số 16 ngày 15/ 8/2005), Giải pháp góp phần hạn chế rủi ro cho vay, Tạp chí Thị trường tài tiền tệ, trang 24 Tài liệu mạng: 16 Trung tâm thông tin tín dụng, Ngân hàng nhà nước, quản lý nợ xấu, http://www.cib.vn/index.php?option=com_content&task=view&id=1454&It emid=113 17 hơn, Thùy Duyên (02/03/2010), Nợ xấu Ngân hàng phản ánh xác http://vneconomy.vn/20100302055554838p0c6/no-xau-ngan-hang-se-phan- anh-chinh-xac-hon.htm 18 kinh Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam, (2009), Quản lý nợ xấu Việt Nam, nghiệm quốc tế chiến lược tối đa hoá, 103 http://www.vnbaorg.info/index.php?option=com_content&task=view&id=16&Item id=54 Tạp chí Ngân hàng, (2009), Nợ xấu toàn hệ thống Ngân hàng giảm dần, http://www.vntrades.com/tintuc/name-News-file-article-sid-49255.htm [...]... mục tiêu lợi nhuận của ngân hàng 24 2.2.3 Các biện pháp ngân hàng thương mại đã áp dụng để phòng ngừa và xử lý nợ xấu Nợ xấu luôn tồn tại song song với ngân hàng Vì vậy, yêu cầu được đặt ra là phải xử lý các khoản nợ xấu sau khi đã phát sinh Sau đây là một số biện pháp xử lý nợ xấu - Yêu cầu tái cơ cấu tài chính doanh nghiệp và tái cơ cấu lại nợ Đối với các khoản nợ xấu của khách hàng là doanh nghiệp,... ra cách giải quyết triệt để và nhanh nhất Chắc chắn sẽ có những đánh đổi, thậm chí là mất mát lớn, nhưng chắc chắn, qua giai đoạn đó, thị trường sẽ có những tiến bộ rõ rệt 2.2 Quản lý và xử lý nợ xấu ở các ngân hàng thƣơng mại 2.2.1 Khái niệm về quản lý nợ xấu tại các ngân hàng thương mại Quản lý nợ xấu không chỉ là việc xử lý như thế nào khi đã có nợ xấu phát sinh mà nó bao gồm quá trình xây dựng và. .. trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn, cộng với các khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn cùng với nợ gốc và lãi còn lại đúng hạn Nợ nhóm 2 (nợ cần chú ý) bao gồm nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày, các khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu Nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) bao gồm nợ quá hạn từ... nợ xấu trong hệ thống Ngân hàng của mình 2.3.2 Kinh nghiệm của các ngân hàng trong nước 2.3.2.1 Kinh nghiệm xử lý nợ xấu của ngân hàng Vietcombank Theo quyết định 106/QĐ-VCB.CSTD ngày 7/4/2009, Vietcombank có Bộ phận quản lý và xử lý nợ ở Hội sở chính và các Tổ xử lý nợ xấu ở chi nhánh với nhiệm vụ chuyên trách xử lý, thu hồi và báo về nợ xấu Trong những năm qua nhờ việc tổ chức cơ cấu cán bộ hợp lý, ... hai trong số các tổ chức tín dụng đã xử lý khá thành công các khoản nợ xấu và hiện nợ xấu của hai ngân hàng này đang ở mức rất thấp Để hạn chế tình trạng nợ xấu, trước hết, VietinBank phải thẩm định kỹ các dự án vay vốn Các cán bộ tín dụng của ngân hàng thường xuyên và chủ động phối hợp với khách hàng vay để rà soát, đánh giá khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó thực hiện các giải pháp cơ cấu lại... nợ xấu của các ngân hàng, nguyên nhân và cách thức các ngân hàng lựa chọn để xử lý nợ xấu cũng như các tác động của nợ xấu được trình bày rõ Thông qua đó làm nổi bật vai trò và tính cấp thiết phải xử lý nợ xấu trong bối cảnh hiện nay của các NHTM Việt Nam Thêm vào đó, việc nghiên cứu cơ chế xử lý nợ xấu tại một số quốc gia trên thế giới sẽ giúp ích cho Việt Nam có thêm kinh nghiệm quý báu trong quá... nợ xấu của Việt Nam rất phức tạp, bao gồm: nợ xấu từ các DN nhà nước (DNNN), nợ của ngân sách do các DN đã ứng vốn làm tại các địa phương, nợ của các DN với các ngân hàng thương mại (NHTM)… Ngân hàng và DN chỉ có thể tự xử lý khi con số nợ xấu ở quy mô nhỏ, còn với quy mô hiện tại, thậm chí lớn hơn ước tính hiện nay rất nhiều, thì phải để Chính phủ vào cuộc Cụ thể, khả năng tự xử lý của ngân hàng và. .. cao và ngược lại Ngoài ra tùy theo tình hình cụ thể của mỗi Ngân hàng hoặc quốc gia trong từng thời kỳ mà có thể có thêm các chỉ tiêu khác để đánh giá, so sánh thực trạng nợ xấu nhằm xây dựng các biện pháp xử lý hợp lý 21 2.1.7 Sự cần thiết phải hạn chế, xử lý nợ xấu 2.1.7.1 Ảnh hưởng của "nợ xấu" tới hoạt động của các Ngân hàng thương mại Nếu các khoản nợ xấu này lớn, tức là khả năng thu hồi các khoản... năng, không thể áp dụng thường xuyên vì ngân sách có hạn, việc xử lý một 29 khối lượng lớn nợ xấu rất tốn kém làm giảm ngân sách đầu tư cho các lĩnh vực khác, gây ảnh hưởng toàn bộ nền kinh tế 2.3 Bài học kinh nghiệm về hạn chế và xử lý nợ xấu 2.3.1 Kinh nghiệm của các ngân hàng nước ngoài 2.3.1.1 Kinh nghiệm từ Trung Quốc Khác với các quốc gia Châu Á khác như Nhật Bản và Thái Lan, nợ xấu là kết quả... các chiến lược, các chính sách quản lý và kinh doanh tín dụng của ngân hàng nhằm đạt được các mục tiêu an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững; trong đó tăng cường các biện pháp nhằm phòng ngừa và hạn chế phát sinh nợ xấu, đi kèm với việc xử lý các khoản nợ xấu đã phát sinh nhằm phù hợp đối với mục tiêu trong từng giai đoạn của mỗi ngân hàng 2.2.2 Mục tiêu của quản lý nợ xấu Mục tiêu của quản lý nợ
- Xem thêm -

Xem thêm: HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU, HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU, HẠN CHẾ VÀ XỬ LÝ NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN Á CHÂU

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay