Khái niệm cơ bản về Dây, Cáp điện

3 221 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:03

Khái niệm Dây, Cáp điện Dùng đề truyền tải điện (hoặc tín hiệu điều khiển – cáp điều khiển) hay dùng để đấu nối thiết bị điện công nghiệp dân dụng LĨNH VỰC SỬ DỤNG: Dùng đề truyền tải điện (hoặc tín hiệu điều khiển – cáp điều khiển) hay dùng để đấu nối thiết bị điện công nghiệp dân dụng KẾT CẤU: - Ruột dẫn điện: Đồng (copper: Cu) nhôm (aluminum: Al) - Lớp cách điện: PVC XLPE - Chất độn: sợi PP (Polypropylen) - Băng quấn: băng không dệt - Lớp vỏ bọc trong: PVC PE - Giáp kim loại bảo vệ: DATA, DSTA, SWA… - Lớp vỏ bọc ngoài: PCV, PE HPPE… TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: - Dây điện dân dụng: TCVN 2013 – 1994; IEC 60227 - Cáp điện: TCVN 5935 – 1995; IEC 60502… - Cáp điều khiển: TCVN 5935 – 1995 TCVN 6610; IEC 60502… - Dây cáp chống cháy, chống bén cháy: IEC 60502 – IEC 60331 – IEC 60332… CÁC KÝ HIỆU NHẬN BIẾT: - Cu: ruột dẫn điện đồng - Al: ruột dẫn điện nhôm - PVC: chất cách điện (vỏ bọc) nhựa PVC - XLPE: chất cách điện (vỏ bọc – dùng cho cáp vặn xoắn) XLPE - ATA, DATA: lớp bảo vệ băng nhôm (thường dùng cáp Muller) - STA, DSTA: lớp bảo vệ băng thép (thường dùng cáp chôn ngầm) - SWA: lớp bảo vệ sợi thép (thường dùng cáp chôn ngầm) - CV, CVV: Dây cáp ruột đồng, cách điện PVC, bọc vỏ PVC - CXV: Dây cáp ruột đồng, cách điện XLPE, bọc vỏ PVC - CVV(CXV)/DSTA(SWA): cáp ngầm ruột đồng, cách điện PVC (XLPE), giáp bảo vệ băng thép (sợi thép), bọc vỏ PVC LĨNH VỰC SỬ DỤNG: Dùng cho mạng điện nhà hay đấu nối thiết bị điện, điều kiện lắp đặt cố định Điện áp hoạt động < 750V KẾT CẤU: - Ruột dẫn đồng (Cu) nhôm (Al) nhôm mạ đồng (Ac) - Bọc cách điện PVC, bọc vỏ PVC TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG: - TCVN 2013 – 1994; IEC 60227 (tiêu chuẩn kết cấu kích cỡ) - Có thể làm theo tiêu chuẩn yêu cầu khách hàng PHÂN LOẠI: + Phân loại theo kết cấu ruột dẫn: - Dây điện dân dụng ruột dẫn cứng (một sợi cứng sợi bện lại) - Dây điện dân dụng ruột dẫn mềm (nhiều sợi mềm bện lại với nhau) - Phân loại theo số ruột dẫn điện: - Dây đơn: Cu/PVC 1x….mm2 - Dây đôi: Cu/PVC/PVC 2x….mm2 - Dây ba ruột dẫn: Cu/PVC/PVC 3x….mm2 … Phân loại theo hình dạng vỏ bọc: - Dây dân dụng bọc tròn - Dây dân dụng dạng oval - Dây dân dụng bọc dính cách (dây sup)…
- Xem thêm -

Xem thêm: Khái niệm cơ bản về Dây, Cáp điện, Khái niệm cơ bản về Dây, Cáp điện, Khái niệm cơ bản về Dây, Cáp điện

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay