Catalogue Cáp trung thế

66 368 1
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 12:01

GIỚI THIỆU INTRODUCTION Được thành lập năm 1987, THIPHA CABLE biết đến thương hiệu dây & cáp điện hàng đầu Việt Nam Sản phẩm THIPHA CABLE quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008, đăng ký bảo hộ toàn lãnh thổ Châu Á, số nước Trung Đông & Nam Mỹ 100% sản phẩm trước xuất xưởng phải trải qua trình kiểm nghiệm nghiêm ngặt hệ thống máy kiểm nghiệm đại hàng đầu từ Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản đảm bảo sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn quốc gia quốc tế: TCVN, BS, IEC, ASTM Sản phẩm cấp chứng nhận KEMA, TUV Thipha Cable, was established in 1987 and now known as Vietnam leading manufacturer for Wire and cable Thipha Cable products are manufactured according to ISO 9001: 2008 The trademark has been registered in Asia region, Middle-East and South American 100% products has been inspected by stay of act quality control technology from well known brand name from England, Korea and Japan to ensure the products meet the international and national quality standard such as TCVN, BS, IEC, ASTM Our products are certified by KEMA, TUV Thương hiệu dây cáp điện Thịnh Phát - Thipha Cable tự hào vượt qua tiêu chuẩn khắt khe để trở thành đối tác, nhà cung cấp sản phẩm cho dự án điện Tập Đoàn Điện Lực Quốc Gia Việt Nam như: lưới truyền tải điện quốc gia (đường dây 500kV, 220kV, 110kV…); dự án cải tạo lưới điện thành phố lớn: Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ…góp phần vào nghiệp công nghiệp hóa, đại hóa đất nước Thipha Cable was proud that the products qualified with most stern requirement to become partner and main supplier for electric system of EVN ( Vietnam Electric Corporation, other main projects such as airport, seaport, roadway and many society projects like Park Hills Tims CiTy - Hanoi, Times City (Vingroup) - Hanoi, Phu My Hung and Riverside Resident, Train Sation T1, T2 Tại Myanmar, THIPHA CABLE nhận tín nhiệm cung cấp sản phẩm cho dự án Hoàng Anh Gia Lai Myanmar Center; dự án phân phối điện vùng Naypyitwa, Kayin, Kachin, Mon điều hành quản lý YESB, ESE MOEP In Myanmar, Thipha Cable has high creditibility and has supplied for such projects: Hoang Anh Gia Lai Myanmar Center: distribution lines projects in Naypyitaw, Kayin, Kachin, Mon governed by YESB, ESE and MOEP MỤC LỤC Cấp điện áp 3.6/6 (7.2)kV Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, không giáp, có vỏ bọc Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc _ Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, không giáp, có vỏ bọc Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc _ Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 10 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc 11 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, không giáp, có vỏ bọc _ 12 Cấp điện áp 6/10( 12)kV 12 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc 13 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 14 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, không giáp, có vỏ bọc _ 15 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc, 16 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc _ 17 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 18 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc 19 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, không giáp, có vỏ bọc _ 20 Cấp điện áp 12/20 (24)kv or 12.7/22 (24)kV 20 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc 21 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc 22 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng có chống thấm nước, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc _ 23 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 24 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 25 Cáp điện lực, lõi, ruột đồnghoặc nhôm, không giáp, có vỏ bọc _ 26 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc 27 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc _ 28 Cáp điện lực, lõi, ruột dẫn đồng có chống thấm nước, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc 29 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 30 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc 31 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc 32 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng, chắn kim loại gồm sợi băng đồng, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc 33 Cáp điện lực, lõi, ruột dẫn đồng chống thấm nước, chắn kim loại gồm sợi băng đồng, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc _ 34 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng, chắn kim loại gồm sợi băng đồng, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc _ 35 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, không giáp, có vỏ bọc _ 36 Cấp điện áp 18/30 (36)kV 19/33 (36)kV _ 36 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc 37 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 38 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, không giáp, có vỏ bọc _ 39 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng nhôm), có vỏ bọc 40 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (2 dải băng thép), có vỏ bọc _ 41 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 42 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi thép), có vỏ bọc 43 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi nhôm), có vỏ bọc _ 44 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng nhôm, có giáp (sợi thép),có vỏ bọc 45 Cáp vặn xoắn không _ 46 Cáp trung không _ 46 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 47 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE _ 48 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng, chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE 49 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng có chống thấm, cách điện XLPE _ 50 Cáp điện lực, lõi, ruột đồng có chống thấm, chắn ruột dẫn, cách điện XLPE _ 51 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC 52 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm có chống thấm, cách điện XLPE _ 53 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm có chống thấm, chắn ruột dẫn, cách điện XLPE 54 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, chắn ruột dẫn, cách điện XLPE _ 55 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm lõi thép, cách điện XLPE, vỏ bọc HDPE _ 56 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, chắn ruột dẫn, cách điện XLPE, vỏ bọc PVC _ 57 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, cách điện XLPE 58 Cáp điện lực, lõi, ruột nhôm lõi thép có chống thấm, chắn ruột dẫn, cách điện XLPE _ 59 Dòng điện định mức hệ số hiệu chỉnh _ 60 Hướng dẫn lưu kho thao tác với rulo cáp _ 63 INDEX Rated voltage - 3.6/6 (7.2)kV _ Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed _ Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires) _ Power cable, three-core,copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed _ Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of steel tape), sheathed Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed _ 10 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (galvanized steel wires), sheathed _ 11 Rated voltage - 6/10 (12)kV _ 12 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed 12 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed _ 13 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed _ 14 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed _ 15 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed 16 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of steel tape), sheathed _ 17 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed _ 18 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (galvanized steel wires), sheathed 19 Rated voltage - 12/20(24)kv or 12.7/22 (24)kV _ 20 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed 20 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed _ 21 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed _ 22 Power cable, single-core, copper conductor with water-blocking system, armoured (double of aluminium tape), sheathed _ 23 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed _ 24 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed _ 25 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed _ 26 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed 27 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of steel tape), sheathed _ 28 Power cable, three-core, copper conductor with water-blocking system, armoured (double of steel tape), sheathed _ 29 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed _ 30 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (galvanized steel wires), sheathed _ 31 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (galvanized steel wires), sheathed _ 32 Power cable, three-core, copper conductor, metallic screen consist of wire and copper tape, armoured (double of steel tape), sheathed _ 33 Power cable, three-core, copper conductor with water-blocking system, metallic screen consist of wire and copper tape, armoured (double of steel tape), sheathed 34 Power cable, three-core, copper conductor, metallic screen consist of wire and copper tape, armoured ( steel wires), sheathed 35 Rated voltage - 18/30 (36)kV and 19/33 (36)kV 36 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed 36 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed _ 37 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed 38 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, unarmoured, sheathed _ 39 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of aluminium tape), sheathed _ 40 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (double of steel tape), sheathed 41 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed _ 42 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (galvanized steel wires), sheathed 43 Power cable, single-core, copper or aluminium conductor, armoured (aluminium wires), sheathed 44 Power cable, three-core, copper or aluminium conductor, armoured (galvanized steel wires), sheathed 45 Overhead medium voltage cable _ 46 Aerial bundled cables 46 Power cable, single-core, copper conductor, XLPE insulated, PVC sheathed 47 Power cable, single-core, copper conductor, XLPE insulated, HDPE sheathed _ 48 Power cable, single-core, copper conductor, conductor screen, XLPE insulated, HDPE sheathed _ 49 Power cable, single-core, copper conductor with water-blocking, XLPE insulated _ 50 Power cable, single-core, copper conductor with water-blocking, conductor screen, XLPE insulated 51 Power cable, single-core, aluminium conductor, XLPE insulated, PVC sheathed _ 52 Power cable, single-core, aluminium conductor with water-blocking, XLPE insulated 53 Power cable, single-core, aluminium conductor with water-blocking, conductor screen, XLPE insulated _ 54 Power cable, single-core, aluminium conductor steel reinforced with water-blocking, conductor screen, XLPE insulated 55 Power cable, single-core, aluminium conductor steel reinforced, XLPE insulated, HDPE sheathed 56 Power cable, single-core, aluminium conductor steel reinforced with water-blocking, conductor screen, XLPE insulated, PVC sheathed _ 57 Power cable, single-core, aluminium conductor steel reinforced with water-blocking, XLPE insulated _ 58 Power cable, single-core, aluminium conductor steel reinforced with water-blocking, conductor screen, XLPE insulated _ 59 Current-carrying capacity (ampacity) and correction factors 60 Guide to storage and action ways for drum of cable 63 Cấp điện áp / Rated voltage - 3.6/6(7.2)kV CXV/S - AXV/S 3.6/6 (7.2)kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, KHÔNG GIÁP, CÓ VỎ BỌC POWER CABLE, SINGLE-CORE, COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTOR, UNARMOURED, SHEATHED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC (1)Ruột dẫn: Đồng mềm nhôm (cấp 2, nén chặt) (2)Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (3)Cách điện: XLPE (4)Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn (5)Màn chắn kim loại: Băng đồng (6)Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC (1) Conductor: Annealed plain copper or aluminium (class 2, compacted circular) (2) Conductor screen : Semi-conductive compound (3) Insulation: XLPE (4) Insulation screen: Semi-conductive compound (5) Metallic screen: Copper tape (6) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: Insulation: Natural color of XLPE Outer sheath: Black or as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Chiều dày vỏ bảo vệ danh định Đường kính gần Nominal area Nominal thickness of insulation Nominal thickness of outer sheath Approx overall diameter mm mm mm 2.5 1.8 19 core x mm × 35 Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần DC resistance of conductor at 20oC Approx weight of cable Đồng (Cu) Chiều dài cuộn cáp Standard length per drum Nhôm (Al) CXV/S AXV/S Ω/km Ω/km Kg/km Kg/km m 0.524 0.8680 644 429 1000 × 50 2.5 1.8 21 0.387 0.6410 781 490 1000 × 70 2.5 1.8 22 0.268 0.4430 1,006 585 1000 × 95 2.5 1.8 24 0.193 0.3200 1,284 698 1000 × 120 2.5 1.8 25 0.153 0.2530 1,534 798 1000 × 150 2.5 1.8 27 0.124 0.2060 1,817 906 1000 × 185 2.5 1.8 28 0.0991 0.1640 2,196 1,052 800 × 240 2.6 1.9 31 0.0754 0.1250 2,800 1,286 800 × 300 2.8 2.0 34 0.0601 0.1000 3,430 1,542 800 × 400 3.0 2.1 37 0.0470 0.0778 4,285 1,885 500 × 500 3.2 2.2 41 0.0366 0.0605 5,404 2,312 500 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement www.thiphacable.com 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN CXV/DATA - AXV/DATA 3.6/6 (7.2)kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÓ GIÁP (2 DẢI BĂNG NHÔM), CÓ VỎ BỌC POWER CABLE, SINGLE-CORE, COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTOR, ARMOURED (DOUBLE OF ALUMINIUM TAPE), SHEATHED Tiêu chuẩn: IEC 60502-1, TCVN 5935 Standards: IEC 60502-1, TCVN 5935 • Tiêu chuẩn: IEC 60502-2, TCVN 5935 • Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/PVC/DATA/PVC (1) Ruột dẫn: Đồng mềm nhôm (cấp 2, nén chặt) (2) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (3) Cách điện: XLPE (4) Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn (5) Màn chắn kim loại: Băng đồng (6) Lớp bọc phân cách: PVC (7) Giáp kim loại: Hai dải băng nhôm (8) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính cáp) • Standards: IEC 60502-2, TCVN 5935 • Construction: Cu(Al)/XLPE/PVC/DATA/PVC (1) Conductor: Annealed plain copper or aluminium (class 2, compacted circular) (2) Conductor screen: Semi-conductive compound (3) Insulation: XLPE (4) Insulation screen: Semi-conductive compound (5) Metallic screen: Copper tape (6) Separation sheath: PVC (7) Metallic armour: Double of aluminium tape (DATA) (8) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: Insulation: Natural color of XLPE insulation Outer sheath: Black or as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: 12 x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Chiều dày băng nhôm Chiều dày vỏ bảo vệ danh định Đường kính gần Nominal area Nominal thickness of insulation Thickness of aluminium tape armour Nominal thickness of outer sheath Approx overall diameter Đồng (Cu) Nhôm (Al) CXV/DATA AXV/DATA Standard length per drum core x mm2 mm mm mm mm Ω/km Ω/km Kg/km Kg/km m 1 1 1 1 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1.8 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 24 25 27 29 30 32 33 36 39 42 46 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 0.0366 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.2530 0.2060 0.1640 0.1250 0.1000 0.0778 0.0605 927 1,079 1,325 1,631 1,906 2,216 2,622 3,263 3,932 4,842 6,030 720 796 913 1,053 1,181 1,315 1,489 1,762 2,056 2,458 2,956 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800 500 500 × × × × × × × × × × × 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần DC resistance of conductor at 20oC Approx weight of cable Chiều dài cuộn cáp * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com CXV/AWA - AXV/AWA 3.6 /6 (7.2)kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÓ GIÁP (SỢI NHÔM), CÓ VỎ BỌC POWER CABLE, SINGLE-CORE, COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTOR, ARMOURED (ALUMINIUM WIRES) Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/PVC/AWA/PVC (1) Ruột dẫn: Đồng mềm nhôm (cấp 2, nén chặt) (2) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (3) Cách điện: XLPE (4) Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn (5) Màn chắn kim loại: Băng đồng (6) Lớp bọc phân cách: PVC (7) Giáp kim loại: Sợi nhôm (8) Băng quấn: PET (9) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/PVC/AWA/PVC (1) Conductor: Annealed plain copper or aluminium (class 2, compacted circular) (2) Conductor screen: Semi-conductive compound (3) Insulation: XLPE (4) Insulation screen: Semi-conductive compound (5) Metallic screen: Copper tape (6) Separation sheath: PVC (7) Metallic armour: Aluminium wires (AWA) (8) Binding tape: PET (9) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: Insulation: Natural color of XLPE insulation Outer sheath: Black or as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: 12 x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Đường kính sợi nhôm giáp Chiều dày vỏ bảo vệ danh định Đường kính gần Nominal area Nominal thickness of insulation Diameter of aluminium wire armour Nominal thickness of outer sheath Approx overall diameter core x mm2 mm mm mm 1 1 1 1 1 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 3.2 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 1.60 2.00 2.00 2.00 2.00 2.50 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.4 2.5 × × × × × × × × × × × 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 500 Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần DC resistance of conductor at 20oC Approx weight of cable Đồng (Cu) Nhôm (Al) CXV/AWA AXV/AWA Standard length per drum mm Ω/km Ω/km Kg/km Kg/km m 26 27 28 30 32 33 36 39 41 45 50 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 0.0366 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.2530 0.2060 0.1640 0.1250 0.1000 0.0778 0.0605 1,041 1,198 1,455 1,771 2,056 2,375 2,879 3,543 4,233 5,173 6,560 827 907 1,035 1,185 1,322 1,465 1,744 2,029 2,345 2,774 3,469 1000 1000 1000 1000 1000 1000 800 800 800 500 500 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement www.thiphacable.com 0279-11 Chiều dài cuộn cáp DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN CXV/S - AXV/S 3.6 /6 (7.2)kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, KHÔNG GIÁP, CÓ VỎ BỌC POWER CABLE, THREE-CORE, COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTOR, UNARMOURED, SHEATHED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC (1) Ruột dẫn: Đồng mềm nhôm (cấp 2, nén chặt) (2) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (3) Cách điện: XLPE (4) Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn (5) Màn chắn kim loại: Băng đồng (6) Chất độn, băng quấn: PP, PET (7) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: băng màu nằm chắn cách điện chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3,6/6(7,2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/CTS/PVC (1) Conductor: Annealed plain copper or aluminium (class 2, compacted circular) (2) Conductor screen: Semi-conductive compound (3) Insulation: XLPE (4) Insulation screen: Semi-conductive compound (5) Metallic screen: Copper tape (6) Filler, binder: PP, PET (7) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: with color tapes between insulation screen and metallic screen Cores: Red, yellow, blue Outer sheath: Black The above identifying can be changed as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Chiều dày vỏ bảo vệ danh định Đường kính gần Nominal area Nominal thickness of insulation Nominal thickness of outer sheath Approx overall diameter Đồng (Cu) Nhôm (Al) CXV/S AXV/S core x mm2 mm mm mm Ω/km Ω/km Kg/km Kg/km m 38 40 44 48 51 55 59 64 70 78 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 1,335 1,553 1,893 2,294 2,658 3,047 3,555 4,361 5,244 6,439 800 800 600 600 500 500 400 400 300 300 3 3 3 3 3 × × × × × × × × × × 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 2.1 2.2 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 3.0 3.2 3.4 Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần DC resistance of conductor at 20oC Approx weight of cable 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.2530 0.2060 0.1640 0.1250 0.1000 0.0778 1,980 2,429 3,157 4,058 4,869 5,786 6,995 8,916 10,928 13,658 Chiều dài cuộn cáp Standard length per drum * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com CXV/DATA - AXV/DATA 3.6 /6 (7.2)kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÓ GIÁP (2 DẢI BĂNG NHÔM), CÓ VỎ BỌC POWER CABLE, THREE-CORE, COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTOR, ARMOURED (DOUBLE OF ALUMINIUM TAPE), SHEATHED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/PVC/DATA/PVC (1) Ruột dẫn: Đồng mềm nhôm (cấp 2, nén chặt) (2) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (3) Cách điện: XLPE (4) Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn (5) Màn chắn kim loại: Băng đồng (6) Chất độn, băng quấn: PP, PET (7) Lớp bọc phân cách: PVC (8) Giáp kim loại: Hai dải băng nhôm (9) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: băng màu nằm chắn cách điện chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/PVC/DATA/PVC (1) Conductor: Annealed plain copper or aluminium (class 2, compacted circular) (2) Conductor screen: Semi-conductive compound (3) Insulation: Cross-linked Polyethylene (XLPE) (4) Insulation screen: Semi-conductive compound (5) Metallic screen: Copper tape (6) Filler, binder: PP, PET (7) Separation sheath: PVC (8) Metallic armour: Double of aluminium tape (DATA) (9) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: with color tapes between insulation screen and metallic screen Cores: Red, yellow, blue Outer sheath: Black The above identifying can be changed as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: 12 x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Chiều dày băng nhôm danh định Chiều dày vỏ bảo vệ Đường kính gần Nominal area Nominal thickness of insulation Thickness of aluminiumtape armour Nominal thickness of outer sheath Approx overall diameter core x mm mm mm mm mm 3 3 3 3 3 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2 3.4 3.7 43 46 50 54 57 60 64 70 77 85 × × × × × × × × × × Khối lượng gần DC resistance of conductor at 20oC Approx weight of cable Đồng (Cu) Nhôm (Al) CXV/DATA AXV/DATA Ω/km Ω/km Kg/km Kg/km m 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.2530 0.2060 0.1640 0.1250 0.1000 0.0778 2,549 3,051 3,850 4,833 5,714 6,703 7,999 10,059 12,220 15,462 1,907 2,177 2,589 3,070 3,504 3,965 4,560 5,505 6,528 8,243 800 800 600 600 400 400 300 300 250 250 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement www.thiphacable.com 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN Chiều dài cuộn cáp Điện trở ruột dẫn 20oC Standard length per drum CXV/DSTA - AXV/DSTA 3.6 /6 (7.2)kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÓ GIÁP (2 DẢI BĂNG THÉP), CÓ VỎ BỌC POWER CABLE, THREE-CORE, COPPER OR ALUMINIUM CONDUCTOR, ARMOURED (DOUBLE OF STEEL TAPE), SHEATHED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC (1) Ruột dẫn: Đồng mềm nhôm (cấp 2, nén chặt) (2) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (3) Cách điện: XLPE (4) Màn chắn cách điện: Chất bán dẫn (5) Màn chắn kim loại: Băng đồng (6) Chất độn, băng quấn: PP, PET (7) Lớp bọc phân cách: PVC (8) Giáp kim loại: Hai dải băng thép (9) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: băng màu nằm chắn cách điện chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC (1) Conductor: Annealed plain copper or aluminium (class 2, compacted circular) (2) Conductor screen: Semi-conductive compound (3) Insulation: Cross-linked Polyethylene (XLPE) (4) Insulation screen: Semi-conductive compound (5) Metallic screen: Copper tape (6) Filler, binder: PP, PET (7) Separation sheath: PVC (8) Metallic armour: Double of steel tape (DSTA) (9) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: with color tapes between insulation screen and metallic screen Cores: Red, yellow, blue Outer sheath: Black The above identifying can be changed as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: 12 x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Chiều dày băng thép Chiều dày vỏ bảo vệ danh định Đường kính gần Nominal area Nominal thickness of insulation Thickness of steel tape armour Nominal thickness of outer sheath Approx overall diameter mm mm mm mm 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.6 2.8 3.0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.8 2.3 2.4 2.5 2.6 2.8 2.9 3.0 3.2 3.4 3.7 43 46 50 54 57 60 64 70 77 85 core x mm2 3 3 3 3 3 × × × × × × × × × × 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần DC resistance of conductor at 20oC Approx weight of cable Đồng (Cu) Ω/km 0.524 0.387 0.268 0.193 0.153 0.124 0.0991 0.0754 0.0601 0.0470 Nhôm (Al) CXV/DSTA AXV/DSTA Ω/km Kg/km Kg/km 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.2530 0.2060 0.1640 0.1250 0.1000 0.0778 2,955 3,484 4,322 5,346 6,261 7,284 8,620 10,740 12,964 16,791 2,314 2,612 3,062 3,585 4,052 4,546 5,182 6,186 7,271 9,573 Chiều dài cuộn cáp Standard length per drum m 800 800 600 600 400 400 300 300 250 250 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com CX-WBS 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT ĐỒNG CÓ CHỐNG THẤM, MÀN CHẮN RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE POWER CABLE, SINGLE-CORE, COPPER CONDUCTOR WITH WATER-BLOCKING, CONDUCTOR SCREEN, XLPE INSULATED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: CuWB/SC/XLPE (1) Ruột dẫn: Đồng mềm (cấp 2) (2) Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm (3) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (4) Cách điện: XLPE • Nhận biết cáp: Màu đen • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV 12.7/22(24)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) • Construction: CuWB/SC/XLPE (1) Conductor: Annealed plain copper (class 2) (2) Water-blocking: Water-blocking material (3) Conductor screen: Semi-conductive compound (4) Insulation: XLPE • Cable identification: Black • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định Kết cấu ruột dẫn Chiều dày cách điện danh định Đường kính Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp Nominal area Structure of conductor Thickness of insulation Approx overall diameter DC resistance of conductor at 20oC Approx Weight Standard length per drum core x mm2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x x x x x 22 25 35 38 50 60 70 95 100 120 150 185 200 240 250 300 325 350 400 sợi/ wire mm mm mm Ω/km kg/km m 7 7 19 19 19 19 19 37 37 37 37 61 61 61 61 61 61 2.00 2.14 2.52 2.60 1.80 2.00 2.14 2.52 2.60 2.03 2.25 2.52 2.60 2.25 2.30 2.52 2.60 2.70 2.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 19.3 19.7 20.8 21.1 22.3 23.3 24.0 25.9 26.3 27.5 29.0 30.9 31.5 33.5 34.0 35.9 36.7 37.6 39.4 0.840 0.727 0.524 0.481 0.387 0.315 0.268 0.193 0.182 0.153 0.124 0.0991 0.0915 0.0754 0.0721 0.0601 0.0554 0.0514 0.0470 450 488 601 626 753 878 972 1,254 1,318 1,517 1,800 2,184 2,305 2,772 2,882 3,391 3,587 3,839 4,371 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 800 600 600 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com 51 AXV 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: AL/XLPE/PVC (1) Ruột dẫn: Nhôm (cấp 2) (2) Cách điện: XLPE (3) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24) kV 12.7/22(24) kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) Tiết diện danh định Kết cấu ruột dẫn Nominal area core x mm2 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x 35 50 70 95 100 120 150 185 200 240 250 300 325 350 400 Structure of conductor Chiều dày cách điện danh định • Construction: AL/XLPE/PVC (1) Conductor: Aluminum (class 2) (2) Insulation: XLPE (3) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: Insulation: Natural color of XLPE Outer sheath: Black or as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Chiều dày vỏ Đường kính bảo vệ danh định Thickness of insulation Thickness of outer sheath Approx overall diameter Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp DC resistance of conductor at 20oC Approx weight Standard length per drum sợi/ No mm mm mm mm Ω/km kg/km m 19 19 19 19 37 37 37 37 61 61 61 61 61 61 2.52 1.80 2.14 2.52 2.60 2.03 2.25 2.52 2.60 2.25 2.30 2.52 2.60 2.70 2.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.8 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 22.5 24.0 25.8 27.8 28.3 29.5 31.2 33.2 33.8 35.9 36.4 38.5 39.3 40.3 42.2 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.3040 0.2530 0.2060 0.1640 0.1500 0.1250 0.1200 0.1000 0.0943 0.0881 0.0778 493 571 678 810 839 928 1,054 1,219 1,272 1,466 1,511 1,721 1,802 1,905 2,118 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 800 800 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 52 www.thiphacable.com 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN AX - WB 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR WITH WATER-BLOCKING, XLPE INSULATED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Construction: AlWB/XLPE (1) Conductor: aluminium (class 2) (2) Water-blocking: Water-blocking material (3) Insulation: XLPE • Cable identification: Black • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) • Cấu trúc: AlWB/XLPE (1) Ruột dẫn: Bằng nhôm (cấp 2) (2) Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm (3) Cách điện: XLPE • Nhận biết cáp: màu đen • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV 12.7/22(24)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) Tiết diện danh định Kết cấu ruột dẫn Nominal area core x mm2 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x 35 50 70 95 100 120 150 185 200 240 250 300 325 350 400 Structure of conductor Chiều dày cách điện danh định Đường kính Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp Thickness of insulation Approx overall diameter DC resistance of conductor at 20oC Approx weight Standard length per drum sợi/ No mm mm mm Ω/km kg/km m 19 19 19 19 37 37 37 37 61 61 61 61 61 61 2.52 1.80 2.14 2.52 2.60 2.03 2.25 2.52 2.60 2.25 2.30 2.52 2.60 2.70 2.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 20.8 22.3 24.0 25.9 26.3 27.5 29.0 30.9 31.5 33.5 34.0 35.9 36.7 37.6 39.4 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.3040 0.2530 0.2060 0.1640 0.1500 0.1250 0.1200 0.1000 0.0943 0.0881 0.0778 382 448 541 656 682 759 869 1,016 1,062 1,233 1,274 1,461 1,532 1,624 1,815 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 800 800 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com 53 AX - WBS 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM CÓ CHỐNG THẤM, MÀN CHẮN RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR WITH WATER-BLOCKING, CONDUCTOR SCREEN, XLPE INSULATED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Construction: AlWB/SC/XLPE (1) Conductor: Aluminium (class 2) (2) Water-blocking: Water-blocking material (3) Conductor screen: Semi-conductive compound (4) Insulation: XLPE • Cable identification: Black • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) • Cấu trúc: AlWB/SC/XLPE (1) Ruột dẫn: Bằng nhôm (cấp 2) (2) Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm (3) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (4) Cách điện: XLPE • Nhận biết cáp: Màu đen • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24) kV 12.7/22(24) kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) Tiết diện danh định Kết cấu ruột dẫn Nominal area core x mm2 1 1 1 1 1 1 1 x x x x x x x x x x x x x x x 35 50 70 95 100 120 150 185 200 240 250 300 325 350 400 Structure of conductor Chiều dày cách điện danh định Đường kính Điện trở ruột dẫn 20oC Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp Thickness of insulation Approx overall diameter DC resistance of conductor at 20oC Approx weight Standard length per drum sợi/ No mm mm mm Ω/km kg/km m 19 19 19 19 37 37 37 37 61 61 61 61 61 61 2.52 1.80 2.14 2.52 2.60 2.03 2.25 2.52 2.60 2.25 2.30 2.52 2.60 2.70 2.90 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 20.8 22.3 24.0 25.9 26.3 27.5 29.0 30.9 31.5 33.5 34.0 35.9 36.7 37.6 39.4 0.8680 0.6410 0.4430 0.3200 0.3040 0.2530 0.2060 0.1640 0.1500 0.1250 0.1200 0.1000 0.0943 0.0881 0.0778 382 448 541 656 682 759 869 1,016 1,062 1,233 1,274 1,461 1,532 1,624 1,815 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 800 800 800 800 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 54 www.thiphacable.com 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN ACXV 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM LÕI THÉP CÓ CHỐNG THẤM, MÀN CHẮN RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED WITH WATER-BLOCKING, CONDUCTOR SCREEN, XLPE INSULATED Tiêu chuẩn: TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: As/XLPE/PVC (1) Phần thép: Một sợi nhiều sợi thép mạ kẽm xoắn đồng tâm (2) Phần nhôm: Các sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm (3) Cách điện: XLPE (4) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) • Construction: As/XLPE/PVC (1) Steel part: Zinc- coated steel wires, one wire or multi-wires concentric stranded (2) Aluminium part: Hard drawn aluminium wires, concentric stranded (3) Insulation: XLPE (4) Outer sheath: PVC (loại ST2) • Cable identification: Insulation: Natural color of XLPE Outer sheath: Black • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Tiết diện danh định (Al./St.) Kết cấu ruột dẫn Phần nhôm Phần thép Structure of conductor Chiều dày Chiều dày vỏ Đường kính bảo vệ cách điện danh định danh định Điện trở DC 20oC Nominal area (Al./St) Aluminum Steel mm2 wire x mm wire x mm mm mm mm Ω/km   6 6 26 30 24 26 30 24 26 30 24 26 30 1 1 7 7 7 7 7 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 1.6 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 21.8 23.4 24.7 26.6 28.8 30.5 30.8 32.2 32.6 33.0 34.5 34.4 35.3 37.4 37.3 38.2 1.1521 0.7774 0.5951 0.4218 0.3007 0.2440 0.2531 0.2046 0.2039 0.2061 0.1540 0.1591 0.1559 0.1182 0.1222 0.1197 25 35 50 70 95 120 120 150 150 150 185 185 185 240 240 240 / 4,2 / 6,2 /8 / 11 / 16 / 19 / 27 / 19 / 24 / 34 / 24 / 29 / 43 / 32 / 39 / 56 × 2.30 × 2.80 × 3.20 × 3.80 × 4.50 × 2.40 × 2.20 × 2.80 × 2.70 × 2.50 × 3.15 × 2.98 × 2.80 × 3.60 × 3.40 × 3.20 × × × × × × × × × × × × × × × × 2.30 2.80 3.20 3.80 4.50 1.85 2.20 1.85 2.10 2.50 2.10 2.30 2.80 2.40 2.65 3.20 Lực kéo đứt tối thiểu Thickness Thickness of Approx Overall DC resistance Min Breaking of outer sheath diameter strength at 20o C insulation N 9,296 13,524 17,112 24,130 33,369 41,521 49,465 46,307 52,279 62,643 58,075 62,055 77,767 75,050 80,895 98,253 Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp Approx Weight Standard length per drum kg/km m 478 571 655 792 971 1,107 1,167 1,244 1,302 1,390 1,470 1,489 1,635 1,784 1,815 1,996 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com 55 ACXH 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM LÕI THÉP, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC HDPE POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED, XLPE INSULATED, HDPE SHEATHED Tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: AsWB/XLPE/HDPE (1) Phần thép: Một sợi nhiều sợi thép mạ kẽmxoắn đồng tâm (2) Phần nhôm: Các sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm (3) Cách điện: XLPE (4) Vỏ bọc: HDPE (High-density polyethylene) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV or 12.7/22(24) kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) Tiết diện danh định (Al./ St.) Kết cấu ruột dẫn Phần thép Phần nhôm Structure of conductor Nominal area (Al./ St.) Aluminum Steel mm2 wire x mm wire x mm 25 35 50 70 95 120 120 150 150 150 185 185 185 240 240 240 / 4,2 / 6,2 /8 / 11 / 16 / 19 / 27 / 19 / 24 / 34 / 24 / 29 / 43 / 32 / 39 / 56 6 6 26 30 24 26 30 24 26 30 24 26 30 × 2.30 × 2.80 × 3.20 × 3.80 × 4.50 × 2.40 × 2.20 × 2.80 × 2.70 × 2.50 × 3.15 × 2.98 × 2.80 × 3.60 × 3.40 × 3.20 1 1 7 7 7 7 7 × × × × × × × × × × × × × × × × 2.30 2.80 3.20 3.80 4.50 1.85 2.20 1.85 2.10 2.50 2.10 2.30 2.80 2.40 2.65 3.20 Chiều dày cách điện danh định • Construction: AsWB/XLPE/HDPE (1) Steel part: Zinc- coated steel wires, one wire or multi-wires concentric stranded (2) Aluminium part: Hard drawn aluminium wires, concentric stranded (3) Insulation: XLPE (4) Outer sheath: HDPE (High-density polyethylene) • Cable identification: Insulation: Natural color of XLPE Outer sheath: Black • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24)kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Chiều dày vỏ Đường kính bảo vệ danh định Thickness of Thickness of insulation outer sheath Approx overall diameter Điện trở DC 20oC Lực kéo đứt tối thiểu DC resistance Min breaking strength at 20o C Chiều dài cuộn cáp Approx weight Standard length per drum mm mm mm Ω/km   N kg/km m 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 21.0 22.5 23.7 25.5 27.6 29.2 29.5 30.8 31.2 31.6 33.0 32.9 33.7 35.7 35.6 36.5 1.1521 0.7774 0.5951 0.4218 0.3007 0.2440 0.2531 0.2046 0.2039 0.2061 0.1540 0.1591 0.1559 0.1182 0.1222 0.1197 9,296 13,524 17,112 24,130 33,369 41,521 49,465 46,307 52,279 62,643 58,075 62,055 77,767 75,050 80,895 98,253 393 476 549 670 831 951 1,008 1,072 1,127 1,210 1,276 1,295 1,433 1,560 1,590 1,762 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 56 www.thiphacable.com Khối lượng gần 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN ACXV - WBS 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM LÕI THÉP CÓ CHỐNG THẤM, MÀN CHẮN RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE, VỎ BỌC PVC POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED WITH WATER-BLOCKING, CONDUCTOR SCREEN, XLPE INSULATED, PVC SHEATHED Tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: AsWB/SC/XLPE/PVC (1) Phần thép: Một sợi nhiều sợi thép mạ kẽmxoắn đồng tâm (2) Phần nhôm: Các sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm (3) Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm (4) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (5) Cách điện: XLPE (6) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen theo yêu cầu • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24) kV 12,7/22 (24) kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) Kết cấu ruột dẫn Tiết diện danh định (Al./St.) Phần nhôm Phần thép Chiều dày cách điện danh định Chiều dày vỏ bảo vệ danh định • Construction: AsWB/SC/XLPE/PVC (1) Steel part: Zinc- coated steel wires, one wire or multi-wires concentric stranded (2) Aluminium part: Hard drawn aluminium wires, concentric stranded (3) Water-blocking: Water-blocking material (4) Conductor screen: Semi-conductive compound (5) Insulation: XLPE (6) Outer sheath: PVC (type ST2) • Cable identification: Insulation: Natural color of XLPE Outer sheath: Black or as order • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22 (24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Đường kính Điện trở DC 20oC Lực kéo đứt tối thiểu Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp Min breaking strength Approx weight Standard length per drum Nominal area (Al./St.) Aluminum Steel Thickness of insulation mm2 wire x mm wire x mm mm mm mm Ω/km   N kg/km m 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 1.7 1.7 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 23.7 25.3 26.6 28.5 30.7 32.5 32.8 34.2 34.6 35.0 36.5 36.4 37.2 39.3 39.3 40.2 1.1521 0.7774 0.5951 0.4218 0.3007 0.2440 0.2531 0.2046 0.2039 0.2061 0.1540 0.1591 0.1559 0.1182 0.1222 0.1197 9,296 13,524 17,112 24,130 33,369 41,521 49,465 46,307 52,279 62,643 58,075 62,055 77,767 75,050 80,895 98,253 558 657 747 892 1,081 1,222 1,284 1,368 1,427 1,517 1,604 1,622 1,772 1,931 1,962 2,146 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25 35 50 70 95 120 120 150 150 150 185 185 185 240 240 240 / / / / / / / / / / / / / / / / 4,2 6,2 11 16 19 27 19 24 34 24 29 43 32 39 56 Structure of conductor 6 6 26 30 24 26 30 24 26 30 24 26 30 × × × × × × × × × × × × × × × × 2.30 2.80 3.20 3.80 4.50 2.40 2.20 2.80 2.70 2.50 3.15 2.98 2.80 3.60 3.40 3.20 1 1 7 7 7 7 7 × 2.30 × 2.80 × 3.20 × 3.80 × 4.50 × 1.85 × 2.20 × 1.85 × 2.10 × 2.50 × 2.10 × 2.30 × 2.80 × 2.40 × 2.65 × 3.20 Thickness of Approx overall DC resistance outer sheath diameter at 20o C * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com 57 ACX - WB 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM LÕI THÉP CÓ CHỐNG THẤM, CÁCH ĐIỆN XLPE POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED WITH WATER-BLOCKING, XLPE INSULATED Tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 • Construction: AsWB/XLPE (1) Steel part: Zinc- coated steel wires, one wire or multi-wires concentric stranded (2) Aluminium part: Hard drawn aluminium wires, concentric stranded (3) Water-blocking: Water-blocking material (4) Insulation: XLPE • Cable identification: Black • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) • Cấu trúc: AsWB/XLPE (1) Phần thép: Một sợi nhiều sợi thép mạ kẽm xoắn đồng tâm (2) Phần nhôm: Các sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm (3) Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm (4) Cách điện: XLPE • Nhận biết cáp: Màu đen • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV 12,7/22(24)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) Tiết diện danh định (nhôm/ thép) Kết cấu ruột dẫn Phần nhôm Phần thép Structure of conductor Chiều dày cách điện danh định Đường kính Điện trở DC 20oC Lực kéo đứt tối thiểu Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp Nominal area (aluminum/ steel) Aluminum Steel Thickness of insulation Approx overall diameter DC resistance at 20oC Min breaking strength Approx weight Standard length per drum mm2 wire x mm wire x mm mm mm Ω/km   N kg/km m 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 18.3 19.8 21.0 22.8 24.9 26.6 26.8 28.2 28.5 28.9 30.3 30.2 31.0 33.0 33.0 33.8 1.1521 0.7774 0.5951 0.4218 0.3007 0.2440 0.2531 0.2046 0.2039 0.2061 0.1540 0.1591 0.1559 0.1182 0.1222 0.1197 9,296 13,524 17,112 24,130 33,369 41,521 49,465 46,307 52,279 62,643 58,075 62,055 77,767 75,050 80,895 98,253 315 391 459 574 726 839 896 955 1,008 1,090 1,150 1,169 1,304 1,422 1,453 1,621 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 25 35 50 70 95 120 120 150 150 150 185 185 185 240 240 240 / / / / / / / / / / / / / / / / 4,2 6,2 11 16 19 27 19 24 34 24 29 43 32 39 56 6 6 26 30 24 26 30 24 26 30 24 26 30 × 2.30 × 2.80 × 3.20 × 3.80 × 4.50 × 2.40 × 2.20 × 2.80 × 2.70 × 2.50 × 3.15 × 2.98 × 2.80 × 3.60 × 3.40 × 3.20 1 1 7 7 7 7 7 × × × × × × × × × × × × × × × × 2.30 2.80 3.20 3.80 4.50 1.85 2.20 1.85 2.10 2.50 2.10 2.30 2.80 2.40 2.65 3.20 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 58 www.thiphacable.com 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN ACX - WBS 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV CÁP ĐIỆN LỰC, LÕI, RUỘT NHÔM LÕI THÉP CÓ CHỐNG THẤM, MÀN CHẮN RUỘT DẪN, CÁCH ĐIỆN XLPE POWER CABLE, SINGLE-CORE, ALUMINIUM CONDUCTOR STEEL REINFORCED WITH WATER-BLOCKING, CONDUCTOR SCREEN, XLPE INSULATED Tiêu chuẩn: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 Standards: TCVN 5064, TCVN 5935, IEC 60502-2 • Cấu trúc: AsWB/SC/XLPE (1) Phần thép: Một sợi nhiều sợi thép mạ kẽm xoắn đồng tâm (2) Phần nhôm: Các sợi nhôm cứng xoắn đồng tâm (3) Chống thấm ruột dẫn: Chất chống thấm (4) Màn chắn ruột dẫn: Chất bán dẫn (5) Cách điện: XLPE • Nhận biết cáp: Màu đen • Các đặc tính cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 12/20(24)kV 12,7/22(24)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: x D (D: đường kính cáp) Tiết diện danh định (nhôm/ thép) Nominal area (aluminum/ steel) mm2 25 35 50 70 95 120 120 150 150 150 185 185 185 240 240 240 / / / / / / / / / / / / / / / / 4,2 6,2 11 16 19 27 19 24 34 24 29 43 32 39 56 Kết cấu ruột dẫn Phần nhôm Phần thép Structure of conductor • Construction: AsWB/SC/XLPE (1) Steel part: Zinc- coated steel wires, one wire or multi-wires concentric stranded (2) Aluminium part: Hard drawn aluminium wires, concentric stranded (3) Water-blocking: Water-blocking material (4) Conductor screen: Semi-conductive compound (5) Insulation: XLPE • Cable identification: Black • Characteristics: Rated voltage Uo/U(Um): 12/20(24) kV or 12.7/22(24) kV Max conductor temperature in normal use: 90oC Min bend radius: x D (D: overall diameter of cable) Chiều dày cách điện danh định Đường kính Điện trở DC 20oC Lực kéo đứt tối thiểu Khối lượng gần Chiều dài cuộn cáp Approx overall diameter DC resistance at 20oC Min breaking strength Approx weight Standard length per drum Aluminum Steel Thickness of insulation wire x mm wire x mm mm mm Ω/km   N kg/km m 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.5 20.2 21.7 22.9 24.7 26.8 28.4 28.7 30.0 30.4 30.8 32.2 32.1 32.9 34.9 34.8 35.7 1.1521 0.7774 0.5951 0.4218 0.3007 0.2440 0.2531 0.2046 0.2039 0.2061 0.1540 0.1591 0.1559 0.1182 0.1222 0.1197 9,296 13,524 17,112 24,130 33,369 41,521 49,465 46,307 52,279 62,643 58,075 62,055 77,767 75,050 80,895 98,253 373 455 528 650 811 929 986 1,051 1,106 1,189 1,256 1,274 1,412 1,540 1,570 1,742 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 6 6 26 30 24 26 30 24 26 30 24 26 30 × 2.30 × 2.80 × 3.20 × 3.80 × 4.50 × 2.40 × 2.20 × 2.80 × 2.70 × 2.50 × 3.15 × 2.98 × 2.80 × 3.60 × 3.40 × 3.20 1 1 7 7 7 7 7 × × × × × × × × × × × × × × × × 2.30 2.80 3.20 3.80 4.50 1.85 2.20 1.85 2.10 2.50 2.10 2.30 2.80 2.40 2.65 3.20 * Ngoài bảng cung cấp cỡ cáp khác theo yêu cầu quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com 59 DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC VÀ CÁC HỆ SỐ HIỆU CHỈNH CURRENT-CARRYING CAPACITY (AMPACITY) AND CORRECTION FACTORS Bảng 1: Cáp lõi, cách điện XLPE, điện áp định mức 3.6/6 kV đến 18/30 kV, ruột dẫn đồng Table 1: Single-core cables with XLPE insulation, rated voltage 3.6/6 kV to 18/30 kV, copper conductor Tiết diện danh định ruột dẫn Chôn trục tiếp đất Buried direct in the ground Hình tam giác trefoil Nằm ngang cách khoảng flat spaced Lắp ống đơn in single - way ducts Trong không khí in air Ống nằm ngang chạm flat touching ducts Ống hình tam giác trefoil ducts Nominal area of conductor Hình tam giác trefoil Nằm ngang chạm flat touching Nằm ngang cách khoảng flat spaced D 0.5xD 0.5xD 0.5xD mm A A A A A A A 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 109 140 166 196 239 285 323 361 406 469 526 590 113 144 172 203 246 293 332 366 410 470 524 572 103 132 157 186 227 271 308 343 387 447 504 564 104 133 159 188 229 274 311 347 391 453 510 571 125 163 198 238 296 361 417 473 543 641 735 845 128 167 203 243 303 369 426 481 550 647 739 837 150 196 238 286 356 434 500 559 637 745 846 938 Bảng 2: Cáp lõi, cách điện XLPE, điện áp định mức 3.6/6 kV đến 18/30 kV, ruột dẫn nhôm Table 2: Single-core cables with XLPE insulation, rated voltage 3.6/6 kV to 18/30 kV, aluminium conductor Chôn trục tiếp đất Buried direct in the ground Tiết diện danh định ruột dẫn/ Lắp ống đơn in single - way ducts Trong không khí in air Hình tam giác Nằm ngang cách khoảng Ống hình tam giác Ống nằm ngang chạm Hình tam giác Nằm ngang chạm Nằm ngang cách khoảng Trefoil Flat spaced Trefoil ducts Flat touching ducts Trefoil Flat touching ducts Flat spaced Nominal area of conductor D 0.5xD mm2 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 A 84 108 129 152 186 221 252 281 317 367 414 470 A 88 112 134 157 192 229 260 288 324 373 419 466 A 80 102 122 144 176 210 240 267 303 351 397 451 A 81 103 123 146 178 213 242 271 307 356 402 457 • Điều kiện tính toán/ Calculation condition: - - - Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất/ Maximum conductor temperature: 900C Nhiệt độ môi trường/ Ambient air temperature: 300C Nhiệt độ đất/ Ambient ground temperature: 200C - - - - 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN A 99 130 157 189 236 287 332 376 432 511 586 676 0.5xD A 116 153 185 222 278 338 391 440 504 593 677 769 Độ sâu lắp đặt/ Depth of laying: 0.8m Nhiệt trở suất đất/ Thermal resistivity of soil: 1.5 Km/W Nhiệt trở suất ống/ Thermal resistivity of earthenware ducts: 1.2 Km/W Màng chắn nối đất hai đầu/ Screens bonded at both ends This document according with IEC 60502-2 60 www.thiphacable.com A 97 127 154 184 230 280 324 368 424 502 577 673 0.5xD Bảng 3: Cáp ba lõi, cách điện XLPE, điện áp định mức 3.6/6 kV đến 18/30 kV, ruột dẫn đồng, cáp có giáp không giáp Table 3: Three-core XLPE insulated cables, rated voltage 3.6/6 kV to 18/30 kV, copper conductor, armoured and unarmoured Cáp không giáp/ Unarmoured Tiết diện danh định ruột dẫn Cáp có giáp/ Armoured Chôn trực tiếp đất Trong ống chôn đất Trong không khí Buried direct in the ground In a buried duct In air Chôn trực tiếp đất Trong ống chôn đất Trong không khí Buried direct in the ground In a buried duct In air Nominal area of conductor 0.3xD mm2 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 A 101 129 153 181 221 262 298 334 377 434 489 553 A 87 112 133 158 193 231 264 297 336 390 441 501 A 109 142 170 204 253 304 351 398 455 531 606 696 0.3xD A 101 129 154 181 220 263 298 332 374 431 482 541 A 88 112 134 158 194 232 264 296 335 387 435 492 A 110 143 172 205 253 307 352 397 453 529 599 683 Bảng 4: Cáp ba lõi, cách điện XLPE, điện áp định mức 3.6/6 kV đến 18/30 kV, ruột dẫn nhôm, cáp có giáp không giáp Table 4: Current ratings for three-core XLPE insulated cables, rated voltage 3.6/6 kV to 18/30 kV, aluminium conductor, armoured and unarmoured Cáp không giáp/ Unarmoured Tiết diện danh định ruột dẫn Cáp có giáp/ Armoured Chôn trực tiếp đất Trong ống chôn đất Trong không khí Buried direct in the ground In a buried duct In air Chôn trực tiếp đất Trong ống chôn đất Trong không khí Buried direct in the ground In a buried duct In air Nominal area of conductor 0.3xD mm2 A A A A A A 16 25 35 50 70 95 120 150 185 240 300 400 78 100 119 140 171 203 232 260 294 340 384 438 67 87 103 122 150 179 205 231 262 305 346 398 84 110 132 158 196 236 273 309 355 415 475 552 78 100 119 140 171 204 232 259 293 338 380 432 68 87 104 123 150 180 206 231 262 304 343 393 85 111 133 159 196 238 274 309 354 415 472 545 • Điều kiện tính toán/ Calculation condition: - - - 0.3xD Nhiệt độ ruột dẫn lớn nhất/ Maximum conductor temperature: 900C Nhiệt độ môi trường/ Ambient air temperature: 300C Nhiệt độ đất/ Ambient ground temperature: 200C - - - - Độ sâu lắp đặt/ Depth of laying: 0.8m Nhiệt trở suất đất/ Thermal resistivity of soil: 1.5 Km/W Nhiệt trở suất ống/ Thermal resistivity of earthenware ducts: 1.2 Km/W Màng chắn nối đất hai đầu/ Screens bonded at both ends This document according with IEC 60502-2 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com 61 Bảng 5: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ môi trường khác 30oC Table 5: Correction factors for ambient air temperatrures other than 30oC Nhiệt độ làm việc lớn lõi Maximum conductor temperature (0C) 90 Nhiệt độ không khí/ Ambient air temperature 20 25 35 40 45 50 55 60 1.08 1.04 0.96 0.91 0.87 0.82 0.76 0.71 Bảng 6: Hệ số hiệu chỉnh theo nhiệt độ đất khác 20oC Table 6: Correction factors for ambient ground temperatrures other than 20oC Nhiệt độ làm việc lớn ruột dẫn Maximum conductor temperature (0C) 10 15 25 30 35 40 45 50 90 1.07 1.04 0.96 0.93 0.89 0.85 0.80 0.76 Nhiệt độ đất/ Ambient ground temperature Bảng 7: Hệ số hiệu chỉnh theo độ sâu lắp đặt khác 0.8m cho cáp chôn trục tiếp đất Table 7: Correction factors for depths of laying other than 0.8m for direct buried cables Cáp lõi/ Single-core cable Tiết diện lõi/ Conductor size (mm2) Độ sâu lắp đặt Depth of laying (m) ≤ 185mm > 185mm 0.5 0.6 1.25 1.5 1.75 2.5 1.04 1.02 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 1.06 1.04 0.97 0.95 0.93 0.91 0.90 0.88 0.86 2 Cáp ba lõi Three-core cables 1.04 1.03 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 Bảng 8: Hệ số hiệu chỉnh theo độ sâu lắp đặt khác 0.8m cho cáp đặt ống Table 8: Correction factors for depths of laying other than 0.8m for cable in ducts Độ sâu lắp đặt Depth of laying (m) 0.5 0.6 1.25 1.5 1.75 2.5 Cáp lõi/ Single-core cable Tiết diện lõi/ Conductor size (mm2) > 185mm2 1.05 1.03 0.97 0.95 0.93 0.92 0.91 0.89 0.88 ≤ 185mm2 1.04 1.02 0.98 0.96 0.95 0.94 0.93 0.91 0.90 This document accord with IEC 60502-2 62 www.thiphacable.com 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN Cáp ba lõi Three-core cables 1.03 1.02 0.99 0.97 0.96 0.95 0.94 0.93 0.92 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN www.thiphacable.com 63 [...]... PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp) Tiết diện danh định... 800 800 600 600 400 400 300 300 250 250 * Ngoài bảng trên chúng tôi có thể cung cấp các cỡ cáp khác theo yêu cầu của quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 10 www.thiphacable.com Chiều dài cuộn cáp CXV/SWA - AXV/SWA 3.6/6 (7.2)kV CÁP ĐIỆN LỰC, 3 LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÓ GIÁP (SỢI THÉP), CÓ VỎ BỌC POWER CABLE, THREE-CORE,... PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 3.6/6 (7.2)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/PVC/SWA/PVC... dẫn (5) Màn chắn kim loại: Băng đồng (6) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 6/10(12)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Chiều dày vỏ bảo vệ... (7) Giáp kim loại: Hai dải băng nhôm (8) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 6/10(12)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Chiều dày băng nhôm... kim loại: Sợi nhôm (8) Băng quấn: PET (9) Vỏ bọc: PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: Cách điện: Màu tự nhiên Vỏ bọc: Màu đen hoặc theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 6/10(12)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp) Tiết diện danh định Chiều dày cách điện danh định Đường kính sợi nhôm... PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 6/10(12)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 8 x D (D: đường kính ngoài của cáp) Tiết diện danh định Chiều... PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 6/10(12)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/PVC/DATA/PVC... Approx weight of cable * Ngoài bảng trên chúng tôi có thể cung cấp các cỡ cáp khác theo yêu cầu của quý khách hàng * Besides the above mentioned list we can also provide other sizes depending on customer’s requirement 16 www.thiphacable.com 0279-11 DO NG…ï¯I TIEåU DU¯NG BíNH CHOìN Chiều dài cuộn cáp CXV/DSTA - AXV/DSTA 6/10 (12)kV CÁP ĐIỆN LỰC, 3 LÕI, RUỘT ĐỒNG HOẶC NHÔM, CÓ GIÁP (2 DẢI BĂNG THÉP), CÓ... PVC (loại ST2) • Nhận biết cáp: bằng băng màu nằm giữa màn chắn cách điện và màn chắn kim loại Các lõi: Đỏ, vàng, xanh Vỏ bọc: Màu đen Cách nhận biết trên có thể thay đổi theo yêu cầu • Các đặc tính của cáp: Điện áp định mức Uo/U(Um): 6/10(12)kV Nhiệt độ ruột dẫn tối đa trong vận hành bình thường: 90oC Bán kính uốn cong nhỏ nhất: 12 x D (D: đường kính ngoài của cáp) • Construction: Cu(Al)/XLPE/PVC/DSTA/PVC
- Xem thêm -

Xem thêm: Catalogue Cáp trung thế, Catalogue Cáp trung thế, Catalogue Cáp trung thế

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay