UCP 600 tieng viet

49 1,078 0
  • Loading ...
1/49 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 11:56

()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet ()UCP 600 tieng viet LỜI NÓI ĐẦU Bản sửa đổi quy tắc Thực hành thống Tín dụng chứng từ (thường gọi tắt “UCP” lần lần thứ kể từ UCP ban hành vào năm 1933 Đây kết năm làm việc y ban kỹ thuật Tập quán Ngân hàng thuộc Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) ICC thành lập vào năm 1919 với mục tiêu ban đầu thúc đẩy thương mại quốc tế vào thời điểm mà chủ nghóa quốc gia chủ nghóa bảo hộ đe dọa nghiêm trọng hệ thống thương mại giới Trên tinh thần đó, UCP ban hành lần làm giảm bất đồng quốc gia cố gắng áp dụng quy tắc riêng thư tín dụng đạt mục tiêu tạo quy tắc hợp đồng từ thiết lập thống thực hành tín dụng chứng từ để nhà thực hành đối phó với xung đột pháp luật không đáng có quốc gia Việc UCP chấp nhận rộng rãi nhà thực hành nước có hệ thống kinh tế pháp luật khác biệt chứng khẳng đònh thành công Quy tắc Cần lưu ý UCP sản phẩm tổ chức quốc tế tư nhân quan phủ Ngay từ họat động , ICC nhấn mạng vai trò quan trọng khả tự điều tiết thực tiễn kinh doanh Bản Quy tắc này, hoàn toàn chuyên gia thuộc khu vực tư nhân soạn thảo, khẳng đònh tính đắn quan điểm UCP quy tắc tư nhân thương mại thành công từ trước đến Rất nhiều cá nhân tổ chức đóng góp cho sửa đổi lần này, với tên gọi UCP 600 Đó là: nhóm soạn thảo UCP, nghiên cứu, xem xét kỹ lưỡng 5000 ý kiến góp ý trước đưa văn chấp nhận cuối cùng; nhóm tư vấn UCP, bao gồm thành viên từ 25 quốc gia, đóng vai trò quan tư vấn để phản hồi đề xuất thay đổi trình soạn thảo; 400 thành viên Ủy ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC đưa gợi ý thích đáng để sửa đổi văn bản; ủy ban quốc gia ICC khắc giới đóng vai trò tích cực việc tập hợp ý kiến góp ý từ thành viên cuả họ ICC bày tỏ cảm ơn nhà thực hành ngành vận tải bảo hiểm ý kiến sâu sắc cho dự thảo cuối Guy Sebban Tổng thư ký Phòng Thương mại Quốc tế LỜI GIỚI THIỆU Tháng 5/2003, Phòng Thương mại Quốc tế ủy quyền cho Ủy Ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng (gọi tắt Ủy ban Ngân hàng) triển khai sửa đổi Quy tắc Thực hành thống tín dụng chứng từ, ấn phẩm ICC số 500 Cũng lần sửa đổi khác, mục tiêu phản ánh thay đổi phát triển lónh vực ngân hàng, vận tải bảo hiểm Ngoài ra, cần phải xem xét lại ngôn ngữ cách hành văn sử dụng UCP để loại bỏ câu chữ dẫn đến việc áp dụng giải thích không thống Khi công việc sửa đổi quy tắc ban đầu, số khảo sát phạm vi quốc tế khoảng 70% chứng từ xuất trình theo Thư tín dụng bò từ chối lần xuất trình có sai sót Rõ ràng điều tiếp tục ảnh hưởng xấu đến Thư tín dụng vốn coi phương tiện tóan, không điều chỉnh, có tác động nghiêm trọng đến việc trì gia tăng thò phần tín dụng chứng từ phương tiện toán quan trọng thương mại quốc tế Việc số ngân hàng đưa phí sai biệt chứng từ chứng tỏ tầm quan trọng vấn đề này, đặc biệt nhiều sai sót không rõ ràng hợp lý Mặc dù số vụ kiện cáo không tăng thời gian áp dụng UCP 500, việc ban hành Quy tắc Giải tranh chấp tín dụng chứng từ (DOCDEX) ICC vào tháng 10/1997 (và sửa đổi vào tháng 3/2002) dẫn đến 60 vụ kiện phải xét xử Để giải vấn đề số vấn đề khác có liên quan, y ban Ngân hàng thành lập Nhóm soạn thảo để sửa đổi UCP 500 Nhóm thứ hai nhóm tư vấn thành lập để rà soát góp ý cho dự thảo Nhóm soạn thảo đệ trình Nhóm tư vấn, với 40 thành viên từ 26 quốc gia, bao gồm nhiều chuyên gia ngành ngân hàng vận tải Dưới đạo John Turbull, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ngân hàng Sumitomo Mitsui Châu Âu London Carlo Di Ninni, Cố vấn Hiệp hội ngân hàng Italia Rome, Nhóm tư vấn đưa góp ý có giá trò cho Nhóm soạn thảo trước đệ trình dự thảo lên ủy ban quốc gia ICC Nhóm soạn thảo bắt đầu trình rà soát việc phân tích ý kiến thức Ủy ban Ngân hàng UCP 500 khoảng 500 ý kiến xem xét để đáng giá xem giải vấn đề phát sinh cần phải sửa đổi, bổ sung hay xóa bỏ điều khoản UCP Ngoài ra, Nhóm xem xét đánh giá Ủy Ban Ngân hàng đưa vào tháng 9/1994, Quyết đònh Ủy ban Ngân hàng (liên quan đến đồng euro quy đònh việc xác đònh chứng từ gốc theo tiểu mục 20(b) UCP 500 phán ban hành vụ kiện DOCDEX) Trong trình sửa đổi, nhóm làm việc lưu ý đến khối lượng công việc đáng kể phải hoàn thành soạn thảo Tập quán ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế dùng để kiểm tra chứng từ phương thức tín dụng chứng từ (International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits – ISBP), ấn phẩm ICC số 645 ấn phẩm trở thành tài liệu quan trọng kèm theo UCP để xác đònh mức độ phù hợp chứng từ với điều khoản thư tín dụng Nhóm soạn thảo Ủy ban Ngân hàng hy vọng nguyên tắc ISBP, kể sửa đổi sau này, tiếp tục áp dụng thời gian UCP 600 có hiệu lực Khi UCP 600 áp dụng, ISBP cặp nhật để nội dung phù hợp với chất hình thức Quy tắc Bốn đánh giá phát hành vào tháng 9/1994 dựa nguyên tắc UCP 500, không áp dụng cho UCP 600 vấn đề quan trọng Quyết đònh việc xác đònh chứng từ gốc đưa vào nội dung UCP 600 phán vụ kiện DOCDEX dựa theo ý kiến đánh giá Ủy ban Ngân hàng ICC nên nội dung cụ thể cần điều chỉnh quy tắc Một thay đổi cấu trúc UCP đưa vào điều khoản đònh nghóa (điều 2) giải thích (điều 3) Khi đưa đònh nghóa vai trò ngân hàng ý nghóa thuật ngữ kiện cụ thể, UCP 600 không nhắc lại lời văn để mô tả cách giải thích áp dụng Tương tự, điều khoản giải thích nhằm loại bỏ mập mờ không rõ ràng ngôn ngữ thường xuất thư tín dụng đưa giải thích dứt khoát đặc trưng UCP thư tín dụng Trong năm qua, ủy ban quốc gia ICC nghiên cứu hàng loạt vấn đề có liên quan để lựa chọn văn phù hợp mà nhóm soạn thảo trình lên Kết việc nghiên cứu nhiều đóng góp Ủy ban quốc gia nhiều mục văn thể rõ nội dung UCP 600 nhóm soạn thảo không xem xét thực tiễn diễn có liên quan đến tín dụng chứng từ mà cân nhắc xu hướng phát triển tương lai Bản sửa đổi UCP kết năm phân tích rà soát, tranh luận dung hòa thành viên nhóm soạn thảo, Ủy ban Ngân hàng Ủy ban quốc gia có liên quan ICC Các góp ý có giá trò giử đến từ Ủy ban Vận tải logistics cuả ICC Ủy ban pháp luật Thực hành thương mại Ủy ban bảo hiểm Sẽ không thích hợp đưa vào quy tắc lời giải thích điều khoản lại soạn thảo vậy, điều khoản lại đưa vào quy tắc Những người quan tâm tìm hiểu lý giải thích điều khoản UCP 600 tìm đọc bình luận quy tắc, ấn phẩm ICC số 601, thể quan điểm Nhóm soạn thảo Thay mặt Nhóm soạn thảo, muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thành viên Nhóm tư vấn, Ủy ban quốc gia ICC thành viên Ủy ban Ngân hàng ý kiến đóng góp chuyên môn tham gia mang tính xây dựng họ trình soạn thảo Đặc biệt cảm ơn thành viên Nhóm soạn thảo tổ chức họ, liệt kê theo thứ tự alphabe: Nicole Keller – Phó chủ tòch, phụ trách Sản phẩm dòch vụ quốc tế, Dresdner Bank AG, Frakfurt, Đức; đại diện Ủy ban kỹ thuật tập quán Ngân hàng ICC: Laurence Kooy – Cố vấn pháp luật; BNP Paribas, Paris; đại diện ủy ban kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Katja Lehr – Giám đốc kinh doanh, Tiêu chuẩn dòch vụ thương mại, SWIFT, La Hulpe, Bỉ; sau Phó chủ tòch, thành viên quan Đại diện, Hiệp hội dòch vụ tài quốc tế, New Jersey, Hoa kỳ; đại diện Ủy ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Ole Malmqvist – Phó chủ tòch, Ngân hàng Danske, Copenhagen, Đan Mạch; đại diện Ủy ban kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Paul Miserez – Trưởng ban phụ trách tiêu chuẩn tài thương mại, SWIFT, La Hulpe, Bỉ; đại diện Ủy ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; René Mueller – Giám đốc, Credit Suisse, Zurich, Thụy Só; đại diện Ủy ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Chee Seng Soh – Nhà tư vấn, Hiệp hội ngân hàng Singapore, Singapore; đại diện y ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Dan Taylor – Chủ tòch kiêm Giám đốc điều hành, Hiệp hội dòch vụ tài quốc tế, New Jersey, Hoa Kỳ; Phó chủ tòch, Ủy ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Alexander Zelenov – Giám đốc, Vnesheconombank, Maxcơva, Nga, Phó chủ tòch, Ủy ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Ron Katz – Giám đốc phụ trách sách, y ban Kỹ thuật Tập quán Ngân hàng ICC; Phòng thương mại quốc tế, Paris, Pháp Người ký tên có vinh dự làm Chủ tòch Nhóm soạn thảo Nhờ đóng góp hào hiệp kiến thức, thời gian lực thành viên, sửa đổi lần hoàn thành cách tốt đẹp Với tư cách Chủ tòch Nhóm soạn thảo, xin gửi lời cảm ơn đến thành viên tổ chức họ đóng góp, hoàn thành công việc cách tốt đẹp tình bạn hữu nghò Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Ban quản trò Ngân hàng ABN AMRO N.V., thông cảm, kiên trì ủng hộ họ trình soạn thảo Quy tắc Gary Collyer Giám Đốc Ngân hàng ABN AMRO N.V., London, Anh Cố vấn kỹ thuật Ủy ban Kỹ thuật Và Tập quán Ngân hàng ICC Tháng 11/2006 CÁC QUY TẮC VÀ THỰC HÀNH THỐNG NHẤT VỀ TÍN DỤNG CHỨNG TỪ (Bản sửa đổi năm 2007, số xuất 600 Phòng thương mại quốc tế) Điều : p dụng UCP Các quy tắc Thực hành Thống Tính dụng chứng từ, sửa đổi 2007, ICC xuất số 600 (“UCP”) quy tắc áp dụng cho tín dụng chứng từ (“tín dụng”) (bao gồm thư tín dụng dự phòng chừng mực mà quy tắc áp dụng) nội dung tín dụng cách rõ ràng phụ thuộc vào quy tắc Các quy tắc ràng buộc tất bên, trừ tín dụng loại trừ sửa đổi cách rõ ràng Điều : Đònh nghóa Nhằm mục đích quy tắc này: Ngân hàng thông báo ngân hàng tiến hành thông báo tín dụng theo yêu cầu ngân hàng phát hành Người yêu cầu bên mà theo yêu cầu bên đó, tín dụng phát hành Ngày làm việc ngân hàng ngày mà ngân hàng thường mở cửa nơi mà hoạt động có liên quan đến quy tắc thực Người thụ hưởng bên mà quyền lợi bên đó, tín dụng phát hành Xuất trình phù hợp nghóa xuất trình phù hợp với điều kiện điều khoản tín dụng, điều khoản áp dụng Quy tắc với thực tiễn ngân hàng tiêu chuẩn quốc tế iv gốc vận đơn theo hợp đồng thuê tàu phát hành nhiều gốc trọn gốc thể vận đơn theo hợp đồng thuê tàu b Ngân hàng không kiểm tra hợp đồng thuê tàu, hợp đồng thuê tàu phải xuất trình theo yêu cầu tín dụng Điều 23: Chứng từ vận tải hàng không a Một chứng từ vận tải hàng không, gọi tên nào, phải: i rõ tên người chuyên chở ký bởi: * người chuyên chở, * đại lý đònh cho thay mặt người chuyên chở Các chữ ký người chuyên chở đại lý phải phân biệt chữ ký người chuyên chở đại lý Chữ ký đại lý phải thể đại lý ký thay mặt cho đại diện cho người chuyên chở ii rõ hàng hóa nhận để chở iii rõ ngày phát hành Ngày coi ngày giao hàng, trừ chứng từ vận tải hàng ghi cụ thể ngày giao hàng thực tế, trường hợp đó, ngày ghi ghi coi ngày giao hàng Bất thông tin khác chứng từ vận tải hàng liên quan đến ngày số chuyến bay không xem xét để xác đònh ngày giao hàng iv rõ sân bay khởi hành sân bay đến quy đònh tín dụng v gốc dành cho người gửi hàng người giao hàng, cho dù tín dụng quy đònh đầy đủ gốc vi chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở có dẫn chiếu đến nguồn khác chứa đựng điều kiện điều khoản chuyên chở Nội dung điều kiện điều khoản chuyên chở không xem xét b Nhằm mục đích điều khỏan này, chuyển tải có nghóa dỡ hàng xuống từ máy bay lại xếp hàng lên máy bay khác hành trình vận chuyển từ sân bay khởi hành tới sân bay đến quy đònh tín dụng: c.i Chứng từ vận tải hàng không quy đònh hàng hóa chuyển tải, miễn toàn hành trình vận chuyển chứng từ vận tải hàng không ii Một chứng từ vận tải hàng không quy đònh chuyển tải xảy chấp nhận, tín dụng không cho phép chuyển tải Điều 24: Chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt đường thủy nội đòa a Chứng từ vận tải đường bộ, đường sắt đường thủy nội đòa, dù gọi tên nào, phải: i rõ tên người chuyên chở và: * ký người chuyên chở, đại lý đònh cho thay mặt người chuyên chở, * thể việc nhận hàng để chở chữ ký, đóng dấu ghi người chuyên chở đại lý đònh cho thay mặt người chuyên chở Các chữ ký, đóng dấu ghi nhận hàng hóa người chuyên chở đại lý phải xác đònh người chuyên chở đại lý Các chữ ký, đóng dấu ghi nhận hàng hóa đại lý phải rõ đại lý ký hành động thay cho đại diện cho người chuyên chở Nếu chứng từ vận tải đường sắt không rõ người chuyên chở, chữ ký, đóng dấu công ty đường sắt chấp nhận chứng việc chứng từ ký người chuyên chở ii ngày giao hàng ngày hàng hóa nhận để giao, gửi chuyên chở nơi quy đònh tín dụng Trừ chứng từ vận tải có đóng dấu ghi ngày nhận hàng, có ghi ngày nhận hàng ngày giao hàng, không ngày phát hành chứng từ vận tải coi ngày giao hàng iii nơi giao hàng nơi hàng đến quy đònh tín dụng b.i Một chứng từ vận tải đường phải thể gốc dành cho người gửi hàng cho người giao hàng dấu hiệu dành cho ii Một chứng từ vận tải đường sắt có ghi “bản gốc thứ hai” chấp nhận gốc iii Một chứng từ vận tải đường sắt đường thủy nội đòa chấp nhận gốc, dù có ghi gốc hay không c Trong trường hợp chứng từ vận tải không ghi số gốc phát hành, số xuất trình coi đầy đủ d Nhằm mục đích điều khoản này, chuyển tải có nghóa dỡ hàng xuống từ phương tiện vận chuyển xếp hàng lên phương tiện vận chuyển khác, phương thức vận tải, trình vận chuyển từ nơi xếp hàng, gửi hàng nhận chuyên chở đến nơi đến quy đònh tín dụng e.i Một chứng từ vận tải đường sắt đường thủy nội đòa ghi hàng hóa chuyển tải, miễn toàn hành trình vận chuyển sử dụng chứng từ vận tải ii Một chứng từ vận tải đường sắt đường thủy nội đòa ghi chuyển tải xảy chấp nhận, tín dụng không cho phép chuyển tải Điều 25: Biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm a Một biên lai chuyển phát, dù gọi nào, làm chứng cho việc nhận hàng để chở, phải thể hiện: i tên công ty dòch vụ chuyển phát đóng dấu, ký công ty dòch vụ chuyển phát đònh nơi hàng hóa giao quy đònh tín dụng ii ngày lấy hàng nhận hàng từ tương tự Ngày coi ngày giao hàng b Một yêu cầu chi phí chuyển phát trả trả trước thỏa mãn chứng từ vận tải công ty dòch vụ chuyển phát phát hành quy đònh chi phí chuyển phát bên người nhận chòu c Biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm, gọi tên nào, chứng nhận hàng để chở phải đóng dấu, ký tên ghi ngày nơi giao hàng quy đònh tín dụng ngày coi ngày giao hàng Điều 26: “trên boong” “người gửi hàng xếp đếm” “người gửi hàng kê khai gồm có” chi phí phụ thêm vào cước phí a Chứng từ vận tải không quy đònh hàng hóa phải xếp lên boong Một điều khoản chứng từ vận tải quy đònh hàng hóa xếp boong chấp nhận b Chứng từ vận tải có điều khoản ghi “Người gửi hàng xếp đếm” “Người gửi hàng kê khai gồm có” chấp nhận c Một chứng từ vận tải cách đóng dấu cách khác, chi phí phụ thêm vào cước phí Điều 27: Chứng từ vận tải hoàn hảo Ngân hàng chấp nhận chứng từ vận tải hoàn hảo Chứng từ vận tải hoàn hảo chứng từ mà điều khoản ghi tuyên bố cách rõ ràng tình trạng khuyết tật hàng hóa bao bì Chữ hoàn hảo” hoàn hảo” không thiết phải xuất chứng từ vận tải, tín dụng có yêu cầu chứng từ vận tải là” xếp hoàn hảo” Điều 28: Chứng từ bảo hiểm bảo hiểm a.Chứng từ bảo hiểm, chẳng hạn đơn bảo hiểm, giấy chứng nhận bảo hiểm, tờ khai theo hợp đồng bảo hiểm bao, phải thể công ty bảo hiểm, người bảo hiểm đại lý người ủy quyền họ ký phát hành Chữ ký đại lý người ủy quyền phải rõ đại lý người ủy quyền ký thay đại diện cho công ty bảo hiểm người bảo hiểm b.Nếu chứng từ bảo hiểm ghi rõ phát hành nhiều gốc, tất gốc phải xuất trình c.Phiếu bảo hiểm tạm thời không chấp nhận d.Đơn bảo hiểm chấp nhận thay cho chứng nhận bảo hiểm tờ khai theo hợp đồng bảo hiểm bao e.Ngày chứng từ bảo hiểm không muộn ngày giao hàng, trừ chứng từ bảo hiểm thể bảo hiểm có hiệu lực từ ngày không chậm ngày giao hàng f.i.Chứng từ bảo hiểm phải ghi rõ số tiền bảo hiểm loại tiền tín dụng ii.Một yêu cầu tín dụng mức bảo hiểm theo tỷ lệ phần trăm giá trò hàng hóa, trò giá hóa đơn tương tự coi số tiền bảo hiểm tối thiểu Nếu quy đònh tín dụng mức bảo hiểm, số tiền bảo hiểm phải 110% giá CIF CIP hàng hóa Khi trò giá CIF CIP xác đònh từ chứng từ, số tiền bảo hiểm phải tính toán dựa sở số tiền toán thương lượng toán tổng giá trò hàng hóa ghi hóa đơn, tùy theo số tiền lớn iii Chứng từ bảo hiểm phải ghi rõ rủi ro bảo hiểm từ nơi nhân hàng để chở để giao đến nơi dỡ hàng nơi hàng đến cuối quy đònh tín dụng g tín dụng phải quy đònh loại bảo hiểm yêu cầu rủi ro phụ bảo hiểm, có Một chứng từ bảo hiểm không đề cập đến rủi ro không bảo hiểm chấp nhận tín dụng dùng từ không rõ ràng “rủi ro thông thường” “rủi ro tập quán” h Nếu tín dụng yêu cầu bảo hiểm “mọi rủi ro” chứng từ bảo hiểm xuất trình có điều khoản ghi “mọi rủi ro”, dù có hay không tiêu đề “mọi rủi ro”, chứng từ bảo hiểm chấp nhận mà không cần phải xem số rủi ro có bò loại trừ hay không i Chứng từ bảo hiểm dẫn chiếu điều khoản loại trừ j Chứng từ bảo hiểm quy đònh việc bảo hiểm phụ thuộc vào mức miễn bồi thường (có trừ không trừ) Điều 29: Gia hạn ngày hết hiệu lực ngày cuối phải xuất trình a Nếu ngày hết hiệu lực tín dụng ngày cuối phải xuất trình rơi vào ngày mà ngân hàng nhận xuất trình đóng cửa lý lý đề cập đến điều 36, ngày hết hiệu lực ngày cuối phải xuất trình, tùy trường hợp, gia hạn tới ngày làm việc ngân hàng b Nếu việc xuất trình thực vào ngày làm việc ngân hàng, ngân hàng đònh phải gửi cho ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận giải trình xuất trình chứng từ thực giới hạn thời gian kéo dài phù hợp với mục a điều 29 c Ngày muộn phải giao hàng không gia hạn hậu mục a điều 29 Điều 30: Dung sai số tiền, số lượng đơn giá a Các từ “khoảng” “ước chừng” sử dụng có liên quan đến số tiền tín dụng số lượng đơn giá ghi tín dụng hiểu cho phép dung sai 10% số tiền số lượng đơn chúng nói đến b Một dung sai không vượt 5% kém, số lượng hàng hóa phép, miễn tín dụng không quy đònh số lượng tính số đơn vò bao kiện đơn vò tổng số tiền toán không vượt qua số tiền tín dụng c Ngay cấm giao hàng phần, dung sai không vượt 5% số tiền tín dụng phép, miễn số lượng hàng hóa, quy đònh tín dụng, giao đầy đủ đơn giá, quy đònh tín dụng, không giảm mục b điều 30 không áp dụng Dung sai không áp dụng tín dụng quy đònh dung sai cụ thể sử dụng cụm từ đề cập mục b điều 30 Điều 31: Giao hàng trả tiền phần a Giao hàng trả tiền phần phép b Việc xuất trình nhiều chứng từ vận tải thể việc giao hàng bắt đầu phương tiện vận tải chung hành trình, miễn có nơi đến, không coi giao hàng phần, chứng từ vận tải ghi ngày giao hàng khác cảng xếp hàng, nơi nhận hàng để chở nơi gửi hàng khác Nếu việc xuất trình gồm nhiều chứng từ vận tải, ngày giao hàng sau ghi chứng từ vận tải coi ngày giao hàng Việc xuất trình nhiều chứng từ vận tải thể giao hàng nhiều phương tiện vận tải phương thức vận tải coi giao hàng phần, phương tiện vận tải rời ngày để đến nơi đến c Việc xuất trình nhiều biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm không coi giao hàng phần, biên lai chuyển phát, biên lai bưu điện giấy chứng nhận bưu phẩm đóng dấu ký hãng chuyển phát dòch vụ bưu điện nơi, ngày nơi đến Điều 32: Giao hàng trả tiền nhiều lần Nếu việc trả tiền giao hàng nhiều lần thời kỳ đònh quy đònh tín dụng lần không trả tiền không giao hàng thời kỳ dành cho lần đó, tín dụng giá trò lần lần Điều 33: Giờ xuất trình Ngân hàng nghóa vụ tiếp nhận việc xuất trình làm việc Điều 34: Miễn trách tính hợp lệ Chứng từ Ngân hàng chòu trách nhiệm hình thức, đầy đủ, tính chíng xác, tính chân thực, giả mạo hiệu lực pháp lý chứng từ điều kiện chung điều kiện cụ thể quy đònh chứng từ ghi thêm vào chứng từ đó; không còu trách nhiệm mô tả hàng hóa, số lượng, trọng lượng, chất lượng, điều kiện, bao gói, giao hàng, giá trò kiện hữu hàng hóa, dòch vụ nội dung khác mà chứng từ thể Ngân hàng không chòu trách nhiệm thiện chí hành vi thiếu sót, khả toán, thực nghóa vụ đòa vò người gửi hàng, người chuyên chở, người giao nhận, người nhận hàng người bảo hiểm hàng hóa người khác Điều 35: Miễn trách trao đổi thông tin dòch thuật Ngân hàng không chòu trách nhiệm hậu phát sinh từ chậm trễ, thất lạc, thiệt hại sai sót khác phát sinh trình truyền thư từ, điện tín, chuyển giao thư từ chứng từ điện tín, thư từ chứng từ chuyển gửi phù hợp với yêu cầu quy đònh tín dụng, ngân hàng có sáng kiến việc lựa chọn dòch vụ chuyển giao tín dụng hướng dẫn cụ thể Nếu ngân hàng đònh đònh việc xuất trình phù hợp chuyển chứng từ đến ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận, ngân hàng đònh toán thương lượng toán hay chưa, ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận phải tóan thương lượng toán hoàn lại tiền cho ngân hàng đònh, chứng từ bò trình chuyển giao ngân hàng đònh ngân hàng phát hành ngân hàng xác nhận ngân hàng xác nhận ngân hàng phát hành Ngân hàng không chòu trách nhiệm sai sót việc dòch giải thích thuật ngữ chuyên môn chuyển nguyên thuật ngữ mà dòch chúng Điều 36: Bất khả kháng Ngân hàng không chòu trách nhiệm hậu phát sinh từ gián đoạn hoạt động kinh doanh thiên tai, bạo động, dân biến, dậy, chiến tranh, hành động khủng bố đình công bế xưởng nguyên nhân khác vượt kiểm soát họ Khi bắt đầu hoạt động kinh doanh trở lại, ngân hàng tóan thương lượng toán cho tín dụng hết hạn thời gian gián đọan kinh doanh ngân hàng Điều 37: Miễn trách hành động bên thò a Một ngân hàng sử dụng dòch vụ ngân hàng khác để thực thò người yêu cầu, ngân hàng làm việc với chi phí rủi ro người yêu cầu b Ngân hàng phát hành ngân hàng thông báo không chòu trách nhiệm thò mà họ truyền đạt tới ngân hàng khác không thực hiện, họ chủ động tự lựa chọn ngân hàng c Một ngân hàng thò cho ngân hàng khác thực dòch vụ phải chòu trách nhiệm phí hoa hồng, lệ phí, chi phí thủ tục phí mà ngân hàng nhận thò chi liên quan tới thò Nếu tín dụng quy đònh chi phí người thụ hưởng chòu chi phí thu khấu trừ vào số tiền thu được, ngân hàng phát hành phải có nghóa vụ toán chi phí Tín dụng sửa đổi không quy đònh việc thông báo cho người thụ hưởng thực có điều kiện, phụ thuộc vào việc ngân hàng thông báo ngân hàng thông báo thứ hai nhận chi phí người thụ hưởng d Người yêu cầu bò ràng buộc vào có trách nhiệm bồi thường cho ngân hàng nghóa vụ trách nhiệm quy đònh luật tập quán nước Điều 38: tín dụng chuyển nhượng a Ngân hàng nghóa vụ chuyển nhượng tín dụng, trừ ngân hàng đồng ý cách rõ ràng mức độ cách chuyển nhượng b Nhằm mục đích điều khoản này: tín dụng chuyển nhượng tín dụng có quy đònh rõ ràng “có thể chuyển nhượng” có giá trò toán toàn hay phần cho người thụ hưởng khác (“người thụ hưởng thứ hai”) theo yêu cầu người thụ hưởng (“thứ nhất”) Ngân hàng chuyển nhượng ngân hàng đònh để tiến hành chuyển nhượng tín dụng hoặc, trường hợp tín dụng có giá trò toán với ngân hàng nào, ngân hàng ngân hàng phát hành ủy quyền chuyển nhượng thực chuyển nhượng tín dụng Ngân hàng phát hành ngân hàng chuyển nhượng Tín dụng chuyển nhượng tín dụng có giá trò toán thực ngân hàng chuyển nhượng cho người thụ hưởng thứ hai c Trừ có thỏa thuận khác vào lúc chuyển nhượng, tất chi phí (như hoa hồng, lệ phí, thủ tục phí chi phí) xảy liên quan đến việc chuyển nhượng người thụ hưởng thứ toán d Một tín dụng chuyển nhượng phần cho nhiều người thụ hưởng thứ hai, miễn tín dụng cho phép trả tiền giao hàng phần Một tín dụng chuyển nhượng chuyển nhượng theo yêu cầu người thụ hưởng thứ hai cho người thụ hưởng Người thụ hưởng thứ không coi người thụ hưởng e Mọi yêu cầu chuyển nhượng phải ghi rõ cần thiết điều kiện sửa đổi để thông báo cho người thụ hưởng thứ hai tín dụng chuyển nhượng phải quy đònh rõ điều kiện f Nếu tín dụng chuyển nhựơng cho nhiều người thụ hưởng thứ hai, việc từ chối sửa đổi hay nhiều người thụ hưởng thứ hai không làm giá trò chấp nhận người thụ hưởng thứ hai khác, tín dụng chuyển nhượng sửa đổi cách thông thường Đối với người thụ hưởng thứ hai từ chối sửa đổi, tín dụng chuyển nhượng giữ nguyên, không sửa đổi g Tín dụng chuyển nhượng phải phản ánh xác điều kiện điều khoản tín dụng, bao gồm xác nhận, có, trừ: - Số tiền tín dụng - đơn giá nêu tín dụng - ngày hết hạn hiệu lực - thời hạn xuất trình chứng từ, - ngày giao hàng chậm thời hạn giao hàng, - tất loại trừ nêu giảm bớt Tỷ lệ phải bảo hiểm tăng tới mức số tiền bảo hiểm quy đònh tín dụng điều khoản Tên người thụ hưởng thứ thay tên người yêu cầu tín dụng Nếu tín dụng đặc biệt đòi hỏi tên người yêu cầu phải thể chứng từ, trừ hóa đơn, yêu cầu phải phản ánh tín dụng chuyển nhượng h Người thụ hưởng thứ có quyền thay hóa đơn hối phiếu mình, có, hóa đơn hối phiếu người thụ hưởng thứ hai số tiền không vượt số tiền quy đònh tín dụng, thay chứng từ thế, người thụ hưởng thứ đòi tiền theo tín dụng số tiền chêch lệch, có, hóa đơn với hóa đơn người thụ hưởng thứ hai i Nếu người thụ hưởng thứ phải xuất trình hóa đơn hối phiếu mình, có, không thực có yêu cầu đầu tiên, hóa đơn xuất trình ngøi thụ hưởng thứ có khác biệt mà xuất trình người thụ hưởng thứ hai người thụ hưởng thứ không sửa chữa chúng lần yêu cầu đầu tiên, ngân hàng chuyển nhượng có quyền xuất trình chứng từ nhận từ người thụ hưởng thứ hai cho ngân hàng phát hành mà không chòu trách nhiệm thêm người thụ hưởng thứ j Người thụ hưởng thứ nhất, yêu cầu chuyển nhượng mình, quy đònh việc toán thương lượng toán phải thực cho người thụ hưởng thứ hai nơi mà tín dụng chuyển nhượng, bao gồm ngày tín dụng hết hiệu lực Điều không làm phương hại đến quyền người thụ hưởng thứ theo quy đònh mục h điều 38 k Việc xuất trình chứng từ thay mặt người thụ hưởng thứ hai phải thực tới ngân hàng chuyển nhượng Điều 39: Chuyển nhượng số tiền thu Việc tín dụng không ghi chuyển nhượng được, không ảnh hưởng tới quyền người thụ hưởng chuyển nhượng khoản tiền mà có quyền hưởng theo tín dụng, phù hợp với quy đònh luật pháp hành Điều khoản liên quan đến việc chuyển nhượng khoản tiền không liên quan đến việc chuyển nhượng thực theo tín dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: UCP 600 tieng viet, UCP 600 tieng viet, UCP 600 tieng viet

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay