CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN HỒI SINH TIM PHỔI VÀ CẤP CỨU TIM MẠCH TS. BS. Phạm Minh Tuấn Viện Tim mạch Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội

33 259 0
  • Loading ...
1/33 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 11:41

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN HỒI SINH TIM PHỔI VÀ CẤP CỨU TIM MẠCH TS BS Phạm Minh Tuấn Viện Tim mạch Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội Tài liệu tham khảo • https://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2.t ocCirculation • http://www.timmachhoc.vn/vi/huan-luyen-nang-caova-chuyen-sau/1222-tom-tat-nhung-thay-doi-chinhve-cap-cuu-hoi-sinh-tim-phoi-cho-nguoi-lon-cua-ahanam-2015.html • Circulation 2010;122:S639, doi:10.1161/CIR.0b013e3181fdf7aa TÓM TẮT NỘI DUNG Dây chuyền xử trí bệnh nhân Chú trọng ép tim Shock điện trước hay ép tim trước Các thiết bị phụ trợ Hồi sức tim mạch nâng cao Hướng dẫn cập nhật của AHA cho Hồi sinh tim phổi (CPR) Chăm sóc tim mạch khẩn cấp (ECC) năm 2015 dựa quy trình đánh giá chứng quốc tế gồm 250 người đánh giá chứng từ 39 quốc gia ECC guideline 2015 • Hướng dẫn cập nhật của năm 2015 rất khác biệt so với những ấn bản trước • Công ước Quốc tế Hồi sinh tim phổi Cấp cứu Tim mạch 2015 khởi động một quy trình đánh giá liên tục với khoa học hồi sinh • Hướng dẫn năm 2015 không phải bản sửa đổi toàn diện của Hướng dẫn năm 2010 https://circ.ahajournals.org/content/132/18_suppl_2.tocCirculation MỘT SỐ ĐIỂM NỔI BẬT CỦA GUIDELINES 2015 Dây chuyền xử trí bệnh nhân • Xử trí cấp cứu tách biệt: với BN ngừng tim bệnh viện với bệnh viện • Đội phản ứng nhanh (RRT) hoặc đội cấp cứu nội khoa (MET) giúp giảm tỷ lệ xảy ngừng tim, đặc biệt khu chăm sóc tổng hợp • Nên sử dụng hệ thống dấu hiệu cảnh báo sớm cho cả người lớn trẻ em Dây chuyền xử trí bệnh nhân CHÚ TRỌNG ÉP TIM Shock điện trước hay CPR trước • Khử rung sớm tốt: có sẵn AED (máy khử rung bên tự động), • Nếu không được giám sát hoặc sẵn AED, bắt đầu CPR tìm sử dụng thiết bị khử rung tiến hành khử rung thiết bị sẵn sàng, nếu có chỉ định • NC so sánh ép tim khoảng thời gian cụ thể (thường từ phút rưỡi đến phút) trước thực sốc có lợi hơn so với thực sốc AED sẵn sàng nhưng chưa có sự khác biệt Nên thực CPR sử dụng miếng dán AED cho đến AED sẵn sàng phân tích nhịp tim CÁC KỸ THUẬT THAY THẾ, PHỤ TRỢ CPR • Máy ngưỡng trở kháng • Thiết bị ép tim cơ học • Các kỹ thuật cơ thể tưới máu xâm lấn: ECRP (extracorporeal CPR ) THIẾT BỊ ÉP TIM Máy ép tim sử dụng phòng Hồi sức Tim mạch C1 -Viện Tim mạch Việt Nam- KĨ THUẬT TƯỚI MÁU XÂM LẤN HỒI SỨC TIM MẠCH NÂNG CAO 5.1 NÂNG HUYẾT ÁP • Dùng sớm epinephrin • NC quan sát lớn về cấp cứu ngừng tim với nhịp không sốc được: dùng epinephrine cho từ đến phút với epinephrine cho dùng ở khoảng thời gian sau (4 đến 6, đến hơn phút)  dùng epinephrine sớm tái lập tuần hoàn tự nhiên tăng khả năng sống sót sau xuất viện giảm biến chứng thần kinh 5.2 ETCO2 • End-tidal carbon dioxide: lượng CO2 cuối kỳ thở • Ở những BN đặt NKQ, không đạt ETCO2 lớn hơn 10 mmHg bằng thán đồ dạng sóng sau 20 phút CPR được coi phần cách tiếp cận đa phương thức nhằm định nên kết thúc nỗ lực hồi sinh, không nên chỉ dùng chỉ số 5.3 Lidocain • Cân nhắc bắt đầu hoặc tiếp tục sử dụng Lidocaine sau tái lập tuần hoàn tự nhiên sau ngừng tim rung thất/nhịp nhanh vô mạch • Vài NC trước cho thấy có mối liên hệ giữa dùng Lidocaine sau nhồi máu cơ tim tăng tỷ lệ tử vong • Một NC gần về Lidocaine ở những người sống sót sau NTH cho thấy tỷ lệ rung thất/tim nhịp nhanh vô mạch tái phát giảm xuống không cho thấy có lợi ích lâu dài 5.4 Chẹn Beta giao cảm • Nên bắt đầu hoặc tiếp tục dùng chẹn-ß qua đường miệng hoặc TM sớm sau nhập viện ngừng tim rung thất/nhịp nhanh vô mạch • Trong NC quan sát BN tái lập tuần hoàn tự nhiên sau NTH rung thất/nhịp nhanh vô mạch, dùng chẹn-ß có tỷ lệ sống sót cao hơn • Tuy nhiên, có thể nguy hiểm thuốc chẹn-ß có thể làm trầm trọng hơn bất ổn huyết động, làm suy tim nặng hơn gây nhịp chậm Do đó, cần đánh giá BN có phù hợp với chất chẹn-ß hay không CHĂM SÓC SAU NGỪNG TUẦN HOÀN • Chụp mạch vành cấp cứu tất cả BN có ST chênh lên BN không ổn định về điện hoặc huyết động dù đoạn ST chênh lên có nghi ngờ thương tổn về tim mạch • Các khuyến cáo TTM (targeted temperature management; kiểm soát nhiệt độ mục tiêu) được cập nhật với bằng chứng mới cho thấy phạm vi nhiệt độ có thể chấp nhận để kiểm soát sau ngừng tim CHĂM SÓC SAU NGỪNG TUẦN HOÀN • Sau kiểm soát nhiệt độ mục tiêu, sốt có thể diễn tiến, nên có biện pháp kiểm soát tăng thân nhiệt • Nhận biết điều chỉnh huyết áp giai đoạn sau ngừng tim KẾT LUẬN • Chú trọng ép tim: biên độ, tần số • Để lồng ngực nở hoàn toàn • Shock điện sớm có AED nhịp tim phù hợp • Các thuốc sử dụng cấp cứu NTH • Các thiết bị hỗ trợ cấp cứu NTH • Chăm sóc sau NTH [...]... ngừng tim KẾT LUẬN • Chú trọng ép tim: biên độ, tần số • Để lồng ngực nở hoàn toàn • Shock điện sớm nếu có AED và nhịp tim phù hợp • Các thuốc sử dụng trong cấp cứu NTH • Các thiết bị hỗ trợ cấp cứu NTH • Chăm sóc sau NTH ... những người sống sót sau NTH cho thấy tỷ lệ rung thất/tim nhịp nhanh vô mạch tái phát giảm xuống nhưng không cho thấy có lợi ích lâu dài 5.4 Chẹn Beta giao cảm • Nên bắt đầu hoặc tiếp tục dùng chẹn-ß qua đường miệng hoặc TM sớm sau nhập viện vì ngừng tim do rung thất/nhịp nhanh vô mạch • Trong NC quan sát ở các BN tái lập tuần hoàn tự nhiên sau NTH do rung thất/nhịp nhanh
- Xem thêm -

Xem thêm: CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN HỒI SINH TIM PHỔI VÀ CẤP CỨU TIM MẠCH TS. BS. Phạm Minh Tuấn Viện Tim mạch Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội, CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN HỒI SINH TIM PHỔI VÀ CẤP CỨU TIM MẠCH TS. BS. Phạm Minh Tuấn Viện Tim mạch Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội, CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN HỒI SINH TIM PHỔI VÀ CẤP CỨU TIM MẠCH TS. BS. Phạm Minh Tuấn Viện Tim mạch Việt Nam Trường Đại học Y Hà Nội

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay