Bài tiểu luận thị trường chứng khoán công ty CNG

30 769 1
  • Loading ...
1/30 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:24

Phân tích và đánh giá công ty CNG trên thị trường chứng khoán bao gồm:1.TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP11.1.Giới thiệu chung11.2.Lịch sử hình thành11.3.Lĩnh vực hoạt động31.4.Công ty cùng ngành31.5.Cơ cấu tổ chức và vốn41.5.1Sơ đồ tổ chức41.5.2Danh sách các cổ đông lớn41.5.3Cơ cấu cổ đông51.5.4Ban lãnh đạo51.6.Hoạt động kinh doanh61.6.1Sản phẩm chính61.6.2Công suất nhà máy CNG Phú Mỹ62.PHÂN TÍCH NGÀNH82.1.Môi trường vĩ mô82.1.1Giá dầu82.1.2Môi trường kinh tế102.1.3Chính sách132.2.Cung – cầu132.2.1Nguồn cung132.2.2Nhu cầu142.3.Đối thủ cạnh tranh152.4.Rào cản gia nhập152.4.1Rào cản về chính sách chính phủ152.4.2Rào cản nguồn lực163.PHÂN TÍCH CHỈ SỐ173.1.Tỷ số về tính thanh khoản173.2.Tỷ số hoạt động183.3.Tỷ số quản lý nợ203.4.Tỷ số khả năng sinh lợi213.5.Tỷ số giá thị trường223.6.Phân tích DU POINT234.PHÂN TÍCH KỸ THUẬT254.1.Chỉ báo Bollinger Bands254.2.Chỉ số RSI và MACD264.3.Ngưỡng hỗ trợ và ngưỡng kháng cự265.ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN286.KẾT LUẬN 29  TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGẦN HÀNG BÁO CÁO THỰC HÀNH THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN Giảng viên hướng dẫn: Ngô Kim Thanh Sinh viên thực hiện: Tăng Vĩnh Kiện MSSV: 71300074 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 11 năm 2015 MỤC LỤC TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP 1.1 Giới thiệu chung(BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN) - Tên công ty: Công ty cổ phần CNG Việt Nam Tên quốc tế: CNG Vietnam Joint Stock Company Tên viết tắt: CNG Vietnam Giấy phép đăng ký kinh doanh: Số 492032000040 Ban Quản lý KCN tỉnh Bà - Rịa Vũng Tàu cấp vào ngày 28/5/2007 Xuất thân: Tổng Công ty Dung Dịch Khoan Hóa Phẩm Dầu Khí – Công ty Cổ Phần (DMC), Công ty IEV Energy Sdn Bhd (Malaysia), Công ty TNHH Sơn Anh - thành lập Ngành: Kinh doanh sản phẩm khí đốt Vốn điều lệ: 270,000,000,000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng) Trụ sở: Lầu GAS TOWER, Số 61B đường 30/4, Phường Thắng Nhất, Thành phố - Vũng Tàu Điện thoại: + 84 - 64 – 3574618 Fax: + 84 - 64 – 3574619 Email: vu.nn@cng-vietnam.com info@cng-vietnam.com Website: www.cng-vietnam.com 1.2 Lịch sử hình thành( CAFEF.VN-HỒ SƠ CÔNG TY- THÔNG TIN CƠ BẢN) Công ty Cổ Phần CNG Việt Nam thành lập vào ngày 28/5/2007 theo Giấy chứng nhận đầu tư số 492032000040 Ban Quản lý KCN tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cấp với vốn điều lệ ban đầu 19.2 tỷ đồng, sở góp vốn cổ đông sáng lập: Tổng Công ty Dung Dịch Khoan Hóa Phẩm Dầu Khí – Công ty Cổ Phần (DMC) (51% vốn điều lệ), Công ty IEV Energy Sdn Bhd (Malaysia) (42% vốn điều lệ), Công ty TNHH Sơn Anh (7% vốn điều lệ) CNG Vietnam chuyên sản xuất, vận chuyển, phân phối khí nén thiên nhiên (Compressed Natural Gas - CNG) để cung cấp cho nhà máy có sử dụng nhiệt trình sản xuất, chế biến; phục vụ cho khu chung cư sử dụng nhiên liệu thay xăng dầu ngành giao thông vận tải Năm 2008, CNG VIETNAM tăng vốn điều lệ lên 67.200.000.000 (sáu mươi bảy tỷ hai trăm triệu đồng) với tham gia triệu đồng) với tham gia góp vốn thêm cổ đông: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas), Công ty cổ phần phân phối khí thấp áp (PVGas D) Năm 2009, Tổng Công ty Khí Việt Nam chuyển nhượng toàn phần vốn sở hữu CNG VIETNAM sang Công ty Cổ phần kinh doanh khí hóa lỏng miền Nam - PVGas South CNG VIETNAM tiếp tục phát triển mở rộng thị trường phân phối khí CNG thông qua việc đầu tư thực dự án: Nâng công suất nhà máy CNG Phú Mỹ lên 70 triệu Sm3 Năm 2010, Để thực đầu tư dự án mở rộng sản xuât, Công ty phát hành 5.780.000 cổ phần nhằm tăng vốn điều lệ từ 67,2 tỷ đồng lên 125 tỷ đồng cho cổ đông hữu, cán chủ chốt cổ đông chiến lược Công ty theo Nghị số 314/NQ - ĐHĐCĐ/2010 ĐHĐCĐ ngày 02/04/2010 Từ tháng 3/2011, Sau hệ thống nén khí giai đoạn điều chỉnh thức vào hoạt động nay, tổng công suất thiết kế CNG thức đạt 70 triệu Sm3, cung cấp khí cho 21 khách hàng khu vực Nhơn Trạch, Bình Dương, TP Hồ Chí Minh, Long An Sau tiến hành tăng vốn điều lệ lên 203,1 tỷ đồng, Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh cấp định số 167/2011/QĐ - SGDHCM, chấp thuận việc đăng ký niêm yết cổ phiếu CNG sàn giao dịch Ngày 23/11/2011 cổ phiếu sàn giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh (Hose) với số lượng 20.312.038 cổ phiếu, mã chứng khoán CNG Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận việc tăng vốn điều lệ lên 213,28 tỷ đồng Ngày 25/09/2013, Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty từ 213,28 tỷ đồng lên 270 tỷ đồng Ngày 15/4/2014, HĐQT Công ty Nghị số 4/NQ - HĐQT phê duyệt chi trả cổ tức đợt năm 2013 tiền mặt với tỷ lệ 20% vốn điều lệ hành 2007 2009 2011 2013 2008 2010 2012 2014 Ngày 08/07/2014, HĐQT Công ty Quyết định số 176/QĐCNG phê duyệt Quy chế tổ chức hoạt động chi nhánh Công ty miền Bắc 1.3 Lĩnh vực hoạt động GIỐNG LSHT Sản xuất, chiết nạp kinh doanh khí thiên nhiên CNG, LNG LPG; Cung cấp dịch vụ cải tạo, bảo dưỡng, sửa chữa, lắp đặt thiết bị chuyển đổi cho phương tiện sử dụng nhiên liệu thiên nhiên CNG, LNG LPG; Kinh doanh dịch vụ vận chuyển khí CNG, LNG LPG kinh doanh nhiên liệu khác theo quy định pháp luật; Cung cấp dịch vụ xây dựng, lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa công trình khí; Mua bán cho thuê thiết bị công nghiệp phục vụ công trình khí 1.4 Công ty ngành CAFEF.VN - Công ty Cổ phần Tập đoàn Dầu khí An Pha Tổng Công ty Khí Việt Nam-CTCP Công ty Cổ phần MT Gas Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Gas Đô Thị Tổng Công ty Gas Petrolimex-CTCP Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam Công ty Cổ phần Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Bắc Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Dầu khí Vũng Tàu 1.5 Cơ cấu tổ chức vốn 1.5.1 Sơ đồ tổ chức(BCTN) Hình 1.1: Sơ đồ tổ chức CNG Việt Nam (Nguồn: http://www.cngvietnam.com) 1.5.2 Danh sách cổ đông lớn Bảng 1.1: Danh sách cổ đông lớn CNG Việt Nam (Nguồn: http://s.cafef.vn) Tên cổ đông CTCP Kinh doanh Khí hóa lỏng Miền Nam Utilico Emerging Markets Limited Halley Sicav - Halley Asian Prosperity Frontaura Global Frontier Fund LLC 1.5.3 Số cổ phiếu 14,904,263 Tỷ lệ (%) 55.2 2,820,000 10.44 2,600,940 9.63 1,270,720 4.71 Cơ cấu cổ đông Biểu đồ 1.1: Cơ cấu cổ đông CNG Việt Nam (Nguồn: https://www.vndirect.com.vn) 1.5.4 Ban lãnh đạo Bảng 1.2: Ban lãnh đạo CNG Việt Nam (Nguồn: http://s.cafef.vn) Họ tên Vũ Tuấn Ngọc Đặng Văn Vĩnh Chức vụ Chủ tịch HĐQT TV HĐQT – TGĐ Sở hữu cổ phần (%) 0.26 0.25 Nguyễn Thị Hồng Hải Trần Văn Nghị Lê Thị Thu Giang Trần Quang Đán Bùi Văn Đản Nguyễn Mạnh Hùng TV HĐQT – PGĐ Tài TV HĐQT TV HĐQT PGĐ PGĐ Kế toán trưởng 0 0.17 0 1.6 Hoạt động kinh doanh 1.6.1 Sản phẩm CNG khí thiên nhiên nén, thành phần chủ yếu CH4 - metane (chiếm 85%- 95%)được lấy từ mỏ khí thiên nhiên, mỏ dầu (khí đồng hành) khí nhà máy (thu trình sản xuất nhà máy lọc dầu), qua xử lý nén áp suất cao (200 đến 250 bar) để tồn trữ vào bồn chuyên dụng vận chuyển tới hộ tiêu thụ nhà máy có sử dụng nhiệt năng, khu chung cư… Do thành phần đơn giản dễ xử lý để loại bỏ hợp chất độc hại SOx, Nox, CO2, benzene hydrocarbon thơm kèm theo, nên đốt nhiên liệu không giải phóng nhiều khí độc SO2, NO2, CO…, không phát sinh bụi Vì vậy, sử dụng CNG thay nhiên liệu truyền thống than, dầu bảo vệ môi trường giảm chi phí.(CNG Việt Nam) 1.6.2 - Công suất nhà máy CNG Phú Mỹ Địa điểm: Đường số 15, KCN Phú Mỹ I, Tân Thành,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Tổng diện tích: 10,000 m2 Thời gian bắt đầu hoạt động: 03/9/2008 Phạm vi cung cấp khí CNG: Đồng Nai, Bình Dương, Bình Thuận, Long An Thành phố Hồ Chí Minh - Công suất máy nén từ 2000 đến 2500 Sm3/h - Đặc tính kỹ thuật: + Lưu lượng : 2000 đến 2500 Sm3/h; + Áp suất đầu vào: 14 – 22 barg; + Áp suất đầu ra: 200 đến 250 barg; + Nhiệt độ khí đầu vào: 10 - 40 oC; + Công suất điện: ≤370 KW/h/máy - Bồn chứa CNG loại composite 20ft: + Tổng thể tích: 17m3; + Áp suất làm việc: 250 barg - Bồn chứa CNG loại composite 40ft: + Tổng thể tích: 34m3; + Áp suất làm việc: 250 barg - Bồn chứa CNG loại thép 40ft: + Tổng thể tích: 18m3; + Áp suất làm việc: 200 barg PHÂN TÍCH NGÀNH 2.1 Môi trường vĩ mô 2.1.1 Giá dầu Trong suốt năm 2014 đầu năm 2015, giá dầu giới liên tục giảm ảnh hưởng mạnh đến giá dầu Việt Nam đặc biệt ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp sản xuất dầu khí nói chung CNG Vietnam nói riêng Biểu đồ 2.1: Giá dầu thô sàn New York năm 2006 – 2015(Nguồn: Nasdaq) Trong tháng gần đây, giá dầu giới liên tục xuống Giá dầu ngày qua có lúc 40 USD/thùng - mức thấp 10 năm trở lại Nhiều chuyên gia nhận định, giá dầu khó tăng mạnh trở lại, chí với kịch xấu nhất, giá dầu xuống 30 USD/thùng Những lí khiến giá dầu thô bắt đầu xuống từ tháng 6/2014 đến ẩn nấp bên dấu hiệu vô rõ ràng: - Thứ nhất, nhu cầu dầu mức thấp, hoạt động kinh tế yếu kém, với việc gia tăng hiệu suất xu hướng chuyển dịch từ dầu sang nhiên liệu khác - Thứ hai, bất ổn Iraq Libya, hai nước sản xuất dầu lớn với tổng sản lượng gần triệu thùng/ngày, không ảnh hưởng đến sản lượng họ Do vậy, thị trường dầu mỏ lo ngại rủi ro địa trị - Thứ ba, Mỹ trở thành nhà sản xuất dầu lớn giới Mặc dù quốc gia không xuất dầu thô, Mỹ nhập nhiều, dẫn tới dư thừa đầu tiêu thụ sản phẩm - Thứ tư, số nước nhập dự trữ dầu nhằm bảo đảm an ninh lượng, lượng dự trữ tương đối bảo hòa, khiến cho giá dầu giảm - Cuối cùng, Ả Rập Saudi đồng minh vùng Vịnh họ định không hy sinh thị phần riêng để khôi phục giá dầu Họ cắt giảm sản lượng mạnh, lợi ích họ rơi vào tay quốc gia Iran Nga Đối với nguồn khí từ bể Cửu Long Nam Côn Sơn, giá bán cho nhà máy điện nhà máy đạm thường thấp so với giá bán cho hộ công nghiệp Giai đoạn vừa qua (2012-2014) giá khí bán cho hộ công nghiệp thông qua PVGasD, PVGas South, CNG VIETNAM (là đơn vị vận chuyển, phân phối) tăng theo lộ trình PVGas Trên sở tăng giá bán để tiếp cận giá khí giới cạnh tranh so với nhiên liệu mà khách hàng sử dụng Tại Việt Nam, giá dầu thô giảm mạnh ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh số đơn vị ngành dầu khí CNG VIETNAM ngoại lệ Theo giải trình từ phía công ty, nguyên nhân lợi nhuận sụt giảm giá dầu quý 4/2014 giới dầu nước giảm mạnh dẫn đến giá bán CNG giảm làm ảnh hưởng đến lợi nhuận công ty Khi giá đầu vào tăng lên mức cố định giá khí đàu 10 - Có kho LPG (ngoài sức chứa kho phê duyệt dự án đầu tư) với tổng dung tích bồn chứa tối thiểu 5.000 m3 (năm nghìn mét khối) xây dựng theo quy hoạch, bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật hành để tiếp nhận LPG nhập từ tầu phương tiện vận chuyển khác Đối với khí CNG: Nhà cung cấp khí đầu vào CNG Vietnam PV Gas D, công ty phép cung cấp khí đường ống trực thuộc PVGas, tạo sức ép lớn đến với doanh nghiệp muốn gia nhập ngành Nên rào cản gia nhập ngành khí đốt nói chung sản xuất khí CNG nói riêng sách phủ lớn 2.4.2 Rào cản nguồn lực Ngành khí đốt cần nguồn vốn lớn vào chi phí đầu tư ban đầu: - Máy móc thiết bị Nhà máy sản xuất khí Hệ thống vận chuyển Hệ thống trạm giảm áp đặt khách hàng Kho trữ khí Công nghệ kỹ thuật Bên cạnh có rào cản nguồn nhân lực, để sản xuất chiết nạp khí CNG, LNG LPG, nguồn nhân lực Công ty phải đào tạo với trình độ chuyên môn cao việc vận hành hệ thống máy nén khí, trạm giảm áp, trang thiết bị máy móc kỹ thuật chuyên dụng đồi hỏi kỹ trình độ cao 16 PHÂN TÍCH CHỈ SỐ 3.1 Tỷ số tính khoản Bảng 3.1: Tỷ số tính khoản (Nguồn: Báo cáo tài CNG Vietnam) ST T Chỉ tiêu Tài sản ngắn hạn Nợ ngắn hạn Hàng tồn kho Hệ số toán thời Hệ số toán nhanh 2010 182,823 86,701 4,802 2011 396,382 207,355 10,006 2012 316,418 166,426 21,501 2013 510,957 147,459 23,173 2014 521,088 184,285 21,932 2.11 2.05 1.91 1.86 1.90 1.77 3.47 3.31 2.83 2.71 Từ năm 2010 đến năm 2014, hệ số toán thời qua năm lớn 1, doanh nghiệp có đủ khả toán nợ ngắn hạn tài sản lưu động Theo số liệu bảng cân đối kế toán, nợ ngắn hạn tăng mạnh vào năm 2011 (207,355 triệu đồng) để đầu tư vào tài sản ngắn hạn bắt đầu giảm dần năm năm sau, năm 2014 nợ ngắn hạn tăng nhẹ (184,285 triệu đồng) để tiếp tục đầu tư vào tài sản lưu động (521,088 triệu đồng năm 2014) Đặt biệt năm 2014, giá dầu biến động làm cho kết kinh doanh CNG Vietnam bị giảm ảnh hưởng đến nợ ngắn hạn công ty Với biến đổi kinh tế vĩ mô năm 2014, hệ số toán thời công ty tăng dần cao vào năm 2013 (3.47), sau giảm lại 2.83 năm 2014 Điều có nghĩa CNG Vietnam có 2.83 đồng tài sản ngắn hạn đảm bảo trả cho đồng nợ ngắn hạn đến hạn trả năm 2014 Bên cạnh đó, hệ số toán nhanh yếu tố hàng tồn kho tác động thêm hàng tồn kho tính khoản cao, phát triển CNG Vietnam ảnh hưởng vào hàng tồn kho, quy mô lớn, hàng tồn kho lớn tăng đến 21,932 triệu đồng năm 2014 Mặc dù năm cuối hàng tồn kho nằm khoảng khoảng 21,000 triệu đến 24,000 đảm bảo hệ số toán nhanh doanh nghiệp (lần lượt 1.77, 3.31 2.71).Như vậy, công ty không cần toán hàng tồn kho có 17 khả trả nợ ngắn hạn tài sản lưu động mà hỗ trợ nguồn cung thị trường có nhu cầu Khả toán CNG Vietnam năm 2014 mức cao Điều cho thấy tình hình tài doanh nghiệp đảm bảo ổn định, bền vững đáp ứng kip thời cho nhu cầu kinh doanh 3.2 Tỷ số hoạt động Bảng 3.2: Tỷ số hoạt động (Nguồn: Báo cáo tài CNG Vietnam) STT 10 11 12 Chỉ tiêu Doanh thu Giá vốn hàng bán Khoản phải thu bình quân Hàng tồn kho bình quân TSCĐ bình quân Tổng tài sản bình quân Vòng quay hàng tồn kho Số ngày tồn kho Vòng quay khoản phải thu Kỳ thu tiền Vòng quay TSCĐ Vòng quay tổng tài sản 2010 2011 2012 2013 285,408 (153,935 ) 731,819 (455,538 ) 801,188 (616,167 ) 949,781 (744,291 ) 2014 1,085,58 (856,053 ) 51,842 107,658 144,363 160,351 163,036 2,587 140,496 266,732 7,404 234,431 532,425 15,754 258,771 664,503 22,337 161,343 625,938 22,553 104,971 634,833 59.50 61.53 39.11 10 33.32 11 37.96 10 5.51 66 2.03 1.07 6.80 53 3.12 1.37 5.55 65 3.10 1.21 5.92 61 5.89 1.52 6.66 55 10.34 1.71 Sau hàng tồn kho tăng lên năm 2011, 2012 2013 vòng quay hàng tồn kho giảm dần qua nămvà số ngày tồn kho tăng lên không đáng kể không ảnh hưởng nhiều đến kết chi phí hàng tồn kho doanh nghiệp(số ngày tồn kho 10 ngày năm 2014 ngày so với năm 2013) Trong bảng cân đối kế toán, dự phòng giảm giá hàng tồn kho qua năm 0, ta thấy cách quản lý hàng tồn kho CNG Vietnam hiệu quả, không ảnh hưởng đến giá trị hàng hóa Mà ngành nghề kinh doanh CNG Vietnam khí CNG cho hộ tiêu thụ khu công nghiệp từ đường ống dẫn khí xe vận chuyển cho khách hàng đăng ký sử dụng 18 trước, nên công tác dự trữ công ty tính toán kỹ lưỡng cập nhật kịp thời nên việc quản lý hàng tồn kho đánh giá hiệu năm qua Theo tính toán vòng quay khoản phải thu tăng năm 2014 đạt 6.66 lần kỳ thu tiền bình quân giảm khoảng ngày so với năm 2013, điều cho thấy CNG Vietnam bán chịu hoạt độnghiệu việc thu hồi công nợ, trì ổn định hoạt động kinh doanh nên doanh nghiệp điều khiển dòng tiền cách linh hoạt cho hoạt động sản xuất hoạt động khác đầu tư phát triển thị trường Vòng quay tài sản cố định tăng dần qua năm tăng mạnh năm 2014 - 10.34 lần, đồng tài sản cố định tạo 10.34 đồng doanh thu Trong bảng cân đối kế toán CNG Vietnam, tài sản cố định hữu hình tài sản cố định vô hình tăng liên tục (lần lượt 109,110 triệu đồng 712 triệu đồng) Đặc biệt năm 2014, CNG Vietnam không sử dụng tài sản thuê tài nữa, có nghĩa doanh nghiệp tự mua sắm tài sản cố định mà không cần phải thuê bên Các số vòng quay tài sản cố định qua năm thấy công ty đầu tư quản lý tài sản cố định cách hiệu Với số vòng quay tổng tài sản có xu hướng biến động từ năm 2010 – 2013 năm 2014 số tăng mạnh – đạt 1.71 lần, việc sử dụng tổng tài sản để tạo doanh thu tăng lên năm 2014.Đó điểm mạnh CNG Vietnam, đồng tài sản tạo 1.71 đồng doanh thu Với tình trạng phát triển tương lai doanh thu tổng tài sản ngày cao tương lai Nhưng tổng tài sản tiền khoản tương đương tiền tài sản ngắn hạn chiếm 50% tổng tài sản (288,735 triệu đồng năm 2014, cao năm 2013 mức 249,842 triệu đồng) Việc ảnh hưởng nhiều từ giá dầu, lãi suất thông tin vĩ mô khác làm giảm lượng đầu tư ngắn hạn doanh nghiệp (cắt giảm 15,000 triệu đồng 40,000 triệu đồng) quy mô hoạt động CNG Vietnam phải có lượng tiền lớn để trì hoạt động doanh nghiệp Nhưng lượng tiền mặt năm 2014 (126,620 triệu đồng) lại cao gấp lần năm 2013 (62,192 triệu đồng), lý có chênh lệch lớn năm 2014, CNG Vietnam đầu tư trạm PRU cho khách hàng chi phí trạm PRU nên cần lượng tiền lớn đầu tư năm 2015 Đồng thời doanh nghiệp giảm 19 lượng tiền đầu tư ngắn hạn phản ánh doanh nghiệp có thái độ bảo thủ an toàn đầu tư trước thay đổi yếu tố vĩ mô Nên việc sử dụng vốn chưa thật hiệu 3.3 Tỷ số quản lý nợ Bảng 3.3: Tỷ số quản lý nợ (Nguồn: Báo cáo tài CNG Vietnam) STT Chỉ tiêu Tổng nợ Tổng tài sản Vốn chủ sở hữu EBIT 2010 126,40 359,57 233,17 112,91 Chi phí lãi vay Tỷ số nợ tổng tài sản Tỷ số nợ VCSH Tỷ số khả trả lãi vay (7,217) 0.35 0.54 15.65 2011 2012 2013 317,510 243,165 184,645 705,274 623,732 628,143 387,764 380,567 443,498 252,969 155,657 153,543 (26,064 (23,422 (14,508 ) ) ) 0.45 0.39 0.29 0.82 0.64 0.42 9.71 6.65 10.58 2014 209,15 641,52 432,36 137,52 (7,483) 0.33 0.48 18.38 Năm 2014, tỷ số nợ tổng tài sản đạt 0.33, tức doanh nghiệp phải vay mượn để đầu tư 33% tổng tài sản, năm gần số biên động không nhiều đạt mức cao 0.45 năm 2011 CNG Vietnam cần vốn để mở rộng quy mô hoạt động vào năm 2010 Như CNG Vietnam áp dụng tốt đòn bẫy tài để thực đầu tư tài sản, mở rộng quy mô hoạt động doanh nghiệp có khả tự chủ tài chính, không bị ảnh hưởng nhiều yếu tố lãi vay Mặc khác, ta thấy tỷ số nợ vốn chủ sở hữu năm nhỏ 1, có nghĩa tài sản doanh nghiệp chủ yếu tài trợ vốn chủ sở hữu, phụ thuộc vào việc vay mượn Năm 2014, tỷ số 0.48 lần Tỷ số khả trả lãi vay năm 2014 đạt 18.38, điều phản ánh công ty hoàn toàn có khả sử dụng doanh thu từ hoạt động kinh doanh để trả cho lãi vay, đồng thời phản ánh tình hình hoạt động có hiệu CNG Vietnam Từ số kết luận việc sử dụng đòn bẫy tài CNG Vietnam hiệu quả, vừa tự chủ tài chính, vừa tạo nên sức hấp dẫn cho nhà đầu tư 20 chứng tỏ kết hoạt động hiệu doanh nghiệp Hiện nay, công ty trì tỷ lệ nợ vay tổng tài sản mức thấp đảm bảo cấu trúc tài 3.4 Tỷ số khả sinh lợi Biểu đồ 3.1: Tỷ số khả sinh lợi (Nguồn: Báo cáo tài CNG Vietnam) Qua biểu đồ, ta thấy lợi nhuận tổng tài sản (ROA) doanh nghiệp có dấu hiệu giảm mạnh từ năm 2010 – 2012 thay đổi không nhiều năm 2012 – 2014, năm 2014 số ROA giảm đến mức 17.72%, có nghĩa vào năm 2014 100 đồng tài sản tạo 17.72 đồng doanh thu Đồng thời số lợi nhuận vốn chủ sở hữu (ROE) tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu (NPM) giảm dần, 25.69% 10.36% năm 2014 Đặc biệt số số mà nhà đầu tư cổ đông trong công ty quan tâm nhất, số ngày giảm tác động tiêu cực đến tâm lý nhà đầu tư cổ đông xem xét rút vốn khỏi doanh nghiệp Mặc dù kinh tế gặp khó khăn khủng hoảng tài khủng hoảng nợ công châu Âu chưa giải ảnh hưởng mạnh đến hoạt động sản xuất thương mại toàn cầu dẫn đến thị trường tiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp năm 2012 với biến động giá dầu năm 2014 số ROA ROE giữ ổn định bối cảnh kinh tế khó khăn Điều cho thấy tình hình hoạt động công ty tốt, việc sử dụng tài sản vốn chủ sở hữu đạt hiệu cao 3.5 Tỷ số giá thị trường Bảng 3.4: Tỷ số giá thị trường (Nguồn: Báo cáo tài CNG Vietnam) STT Chỉ tiêu EAT Số lượng cổ phiếu lưu hành Vốn chủ sở hữu Lãi CP (EPS) Hệ số Giá/Thu nhập CP (P/E) Hệ số Giá/Giá trị sổ sách CP (P/B) Giá trị sổ sách 21 2013 123,900 26,999,673 443,498 4,589 7.00 1.95 16,426 2014 112,489 26,999,673 432,368 4,166 7.70 2.00 16,014 Trong năm 2013 2014 số lượng cổ phiếu không thay đổi, thay vào vốn chủ sở hữu lợi nhuận sau thuế (EAT) có suy giảm, 112,489 triệu 432,368 triệu năm 2014 Để đánh giá khác biệt nên lấy giá cổ phiếu CNG 32,100 đồng để giúp nhà đầu tư đánh giá lãi cổ phần giảm, năm 2013 4,589 đồng năm 2014 4,166 đồng Qua đó, số lãi cổ phiếu(EPS) ảnh hưởng đến số giá/thu nhập cổ phiếu(P/E), hệ số P/E năm 2014 7.70 có nghĩa nhà đầu tư muốn tạo đồng lợi nhuận phải bỏ 7.70 đồng tiền cổ phiếu cao năm 2013 0.70 đồng Mặc dù doanh thu năm 2014 (1,085,581 triệu đồng) cao doanh thu 2013 14,29% vượt 8% kế hoạch đề lợi nhuận sau thuế năm 2014 lại thấp Cụ thể áp lực cạnh tranh loại nhiên liệu thay giá rẻ, công ty không tăng giá bán khí nhằm hỗ trợ khách hàng giai đoạn khó khăn Giá dầu giảm quý năm 2014 dẫn đến giá bán CNG giảm không ảnh hưởng đến kết kinh doanh công ty Kết lợi nhuận sau thuế (EAT) năm 2014 đạt 112,489 triệu đồng hoàn thành 102% kế hoạc đề 22 3.6 Phân tích DU POINT ROE 25.69% ROA Đòn cân nợ 17.72% 1.48 NPM Vòng quay tổng tài sản 10.36% 1.71 Sơ đồ 3.1: Chỉ số CNG Vietnam năm 2014(Nguồn: Báo cáo tài CNG Vietnam) ROE 23.83% ROA Đòn cân nợ 11.34% 2.03 NPM Vòng quay tổng tài sản 10.90% 0.93 Sơ đồ 3.2: Chỉ số PV Gas D năm 2014(Nguồn: Báo cáo tài PV Gas D) 23 Sử dụng phương pháp DU POINT để đánh giá khả hoạt động CNG Vietnam công ty ngành – PV Gas D Theo sơ đồ trên, ta thấy CNG Vietnam có khả hoạt động tốt doanh nghiệp ngành PV Gas D năm 2014 Lợi nhuận vốn chủ sở hữu doanh nghiệp 25.69% 23.83% Lý ảnh hưởng đến ROE doanh nghiệp chia làm số Đó lợi nhuận tổng tài sản (ROA) khả sử dụng đòn bẫy nợ doanh nghiệp Theo phân tích tỷ số nợ phần CNG Vietnam sử dụng đòn cân nợ có hiệu (1.48) không bặng PV Gas D (2.03) Trong ROA Tỷ suất lợi nhuận sau thuế CNG Vietnam PV Gas D có chênh lệch đáng kể - số ROA CNG 17.72% PV Gas D 11.34%.Trong đó, số ảnh hưởng lớn vòng quay tổng tài sản, việc sử dụng tài sản để tạo doanh thu CNG Vietnam lại lợi cạnh tranh tạo khác biệt so với PV Gas D, với số 1.71 CNG Vietnam 0.93 PV Gas D 24 PHÂN TÍCH KỸ THUẬT Biểu đồ 4.1: Phân tích kỹ thuật CNG VIETNAM 10/2014 đến 11/2015 (Nguồn: AmiBroker) 4.1 Chỉ báo Bollinger Bands Trong biểu đồ ta giá cổ phiếu có xu hướng giảm tháng cuối năm 2013 có xu hướng tăng nhẹ từ đầu năm 2015 đến đầu tháng 11/2015 Thời gian trước tháng 10/2015 ta thấy giá cổ phiếu CNG vượt dãy đường Bollinger Bands, đặt biệt vào cuối năm 2014, đầu tháng 4/2015, tháng 5/2015 25 24/8 – 26/8 năm 2015 Cho thấy giá cổ phiếu CNG giảm mạnh ngày Đầu tháng 10/2015, giá cổ phiếu vượt qua dãy vào lại đường Bollinger Bands ngày Như dấu hiệu tăng cổ phiếu CNG kết thúc bắt đầu có dập dềnh giá 4.2 Chỉ số RSI MACD Theo số RSI hình vẽ, số ngày 04/11/2015 đạt 60.2262 có dập dềnh ngày gần Như cổ phiếu CNG có sức mua cao nhìn nhà đầu tư Mặt khác 30/10/2015, đường MACD đường tín hiệu cắt lao dốc, dấu hiệu nên bán cổ phiếu thời điểm 26 4.3 Ngưỡng hỗ trợ ngưỡng kháng cự Biểu đồ 4.2: Ngưỡng hỗ trợ(Nguồn: AmiBroker) 27 Theo biểu đồ 4.2, ngưỡng hỗ trợ xác định tháng 10 năm 2015 tháng biến động tăng đột ngột tháng đạt giá trị cao năm 2015 giá cổ phiếu CNG Có ngưỡng hỗ trợ 30.44 (61.8%), 30.82 (50%) 31.20 (38.2%) Đặc biệt giá cổ phiếu đạt 32.0 vượt qua hết ngưỡng hỗ trợ Điều có nghĩa giá cổ phiếu đạt mức cao năm 2015 Biểu đồ 4.3: Ngưỡng kháng cự(Nguồn: AmiBroker) Ngưỡng kháng cự xét tháng 10 năm 2015 Có ngưỡng kháng cự chính: 31.07 (38.2%), 31.30 (50%) 31.54 (61.8%) Tháng 10/2015 năm CNG có giá cổ phiếu vượt qua ngưỡng kháng cự có bước tiến phát triển trở lại năm 2014 28 ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN Bảng 5.1: Định giá chứng khoán P/E Chỉ tiêu Doanh thu Tốc độ tăng trưởng doanh thu Giá vốn hàng bán Chi phí quản lý Chi phí bán hàng Chi phí lãi vay EBT Thuế TNDN EAT EPS PE ngành Target Price 2012 801,188 9.48% (616,167) (39,546) (7,287) (23,422) 114,766 (14,308) 100,458 2013 949,781 18.55% (744,291) (58,652) (11,806) (14,508) 120,524 (15,135) 105,389 2014 1,085,581 14.30% (856,053) (89,409) (10,768) (7,483) 121,868 (25,197) 96,671 Dự báo 2015 1,238,733 14.11% (966,740) (79,887) (12,984) (8,226) 170,897 (33,114) 137,783 5,103 42,939 Bằng phương pháp định giá chứng khoán P/E, kết cuối giá cổ phiếu CNG VIETNAM dự báo đạt 42,939 đồng Giá thị trường 32,000 đồng/cổ phiếu, theo số hoạt động kinh doanh năm gần dự báo số năm 2015 thấy hiệu hoạt động CNG VIETNAM hiệu dẫn đến giá trị định giá chứng khoán cao giá Nguyên nhân gây sụt giảm giá chứng khoán niêm yết giá dầu giới giảm liên tục thời gian gần 29 KẾT LUẬN Qua phần phân tích bản, phân tích kỹ thuật định giá cổ phiếu: - Về khả hoạt động kinh doanh khả sử dụng nguồn tài doanh nghiệp CNG Vietnam có phát triển tốt ổn định môi trường kinh tế vĩ mô biến động Cụ thể khả trả lãi vay, khả toán nhanh doanh nghiệp đạt mức cao đặc biệt lợi nhuận tổng tài sản (ROA) lợi nhuận chủ sở hữu (ROE) có tăng trưởng - năm kinh tế biến động Về phân tích kỹ thuật, kết hợp đường Bollibenger, RSI, MACD Fibonacci thấy tương lai giá cổ phiếu biến động bất thường, khả giá cổ phiếu CNG tăng lên cao khả hoạt động công ty ổn - định thúc đẩy lượng mua cổ phiếu Về định giá cổ phiếu nói CNG VIETNAM cổ phiếu có triển vọng tăng trưởng năm 2015 giá dầu giới có cải thiện tích cực Từ phần phân tích trên, có phương án lựa chọn cho nhà đầu tư: - Đối với nhà đầu tư không ưa thích mạo hiểm: không nên mua không nên bán, xem xét tình hình biến động kinh tế, cụ thể xu hướng giá dầu giới để giúp nhà đầu tư có nhìn rõ ràng việc thực - mua bán cổ phiếu Đối với nhà đầu tư ưa thích mạo hiểm: nên mua cổ phiếu có dấu hiệu tăng tương lai theo dự báo số P/E năm 2015 giá trị cổ phiếu dự báo năm 2015 đạt 42,939 đồng, đồng thời mua vào để tănglượng cầu cổ phiếu CNG cũngthúc đẩy giá cổ phiếu tăng cao năm 2014 30
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài tiểu luận thị trường chứng khoán công ty CNG, Bài tiểu luận thị trường chứng khoán công ty CNG, Bài tiểu luận thị trường chứng khoán công ty CNG, TỔNG QUAN DOANH NGHIỆP, Phân tích chỉ số, Phân tích kỹ thuật

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay