Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

82 171 0
  • Loading ...
1/82 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:23

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TÊ ́H U Ế KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN H KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC IN TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI K TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA LÂM, HUYỆN ̣I H O ̣C NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN Giáo viên hướng dẫn: HỒ THỊ THU HÀ ThS NGUYỄN THANH TUẤN Đ A Sinh viên thực hiện: Lớp: K44A KH-ĐT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 SVTH: Hồ Thị Thu Hà Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành, cho phép em bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới tất cá nhân trường tạo điều kiện giúp đỡ em trình học tập hoàn thành đề tài tốt nghiệp thời gian vừa qua Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Kinh Tế- Đại Học Huế, khoa Kinh tế Phát triển thầy cố giáo tạo điều U Ế kiện thuận lợi để em học tập, nghiên cứu hoàn thành khóa luận ́H Đặc biệt, em muốn gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy giáo Th.S Nguyễn TÊ Thanh Tuấn hướng dẫn tận tình giúp đỡ em suốt trình hoàn thành đề tài tốt nghiệp H Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô chú, anh (chị) làm việc IN UBND xã Nghĩa Lâm, bà nông dân địa bàn xã Nghĩa Lâm nhiệt K tình giúp đỡ, đóng góp ý kiến để em hoàn thành khóa luận cách tốt Trong trình tìm hiểu để hoàn thành khóa luận này, thân hạn ̣C chế kinh nghiệm nên khó tránh khỏi thiếu sót Em mong đóng ̣I H O góp ý kiến quý thầy cô để làm hoàn thiện Đ A Em xin chân thành cảm ơn! SVTH: Hồ Thị Thu Hà Sinh viên Hồ Thị Thu Hà Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn MỤC LỤC DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH v TÓM TẮT NGHIÊN CỨU vi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Tính cấp thiết đề tài .1 U Mục tiêu nghiên cứu ́H 2.1 Mục tiêu chung TÊ 2.2 Mục tiêu cụ thể 3 Phương pháp nghiên cứu .3 H Đối tượng phạm vi nghiên cứu .4 PHẦN 2: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IN CHƯƠNG I: TỔNG QUÁT VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU .5 K 1.1 Lí luận nông thôn, nông thôn ̣C 1.1.1 Khái niệm nông thôn O 1.1.2 Khái niệm mô hình nông thôn .5 ̣I H 1.1.3 Vai trò nông thôn phát triển kinh tế- xã hội 1.1.4 Cách thức tổ chức thực nguồn lực thực Chương trình nông thôn Đ A 1.1.5 Nội dung hướng dẫn quy hoạch xây dựng nông thôn .7 1.1.5.1 Quy hoạch xây dựng nông thôn 1.1.5.2 Phát triển hạ tầng kinh tế- xã hội .8 1.1.5.3 Chuyển dịch cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập .8 1.1.5.4 Giảm nghèo an sinh xã hội .9 1.1.5.5 Đổi phát triển hình thức tổ chức có hiệu nông thôn 1.1.5.6 Phát triển giáo dục- đào tạo nông thôn 10 1.1.5.7 Phát triển y tế, chăm sóc sức khỏe cư dân nông thôn 10 1.1.5.8 Xây dựng đời sống văn hóa, thông tin truyền thông nông thôn 10 1.1.5.9 Cấp nước vệ sinh môi trường nông thôn 11 SVTH: Hồ Thị Thu Hà i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 1.1.5.10 Nâng cao chất lượng tổ chức Đảng, quyền, đoàn thể CT-XH địa bàn 11 1.1.5.11 Giữ vững an ninh trật tự xã hội nông thôn 12 1.2 Kinh nghiệm xây dựng nông thôn số nước giới tình hình thực nông thôn Việt Nam 12 1.2.1 Kinh nghiệm xây dựng NTM số nước giới 12 1.2.2 Tình hình thực nông thôn Việt Nam 14 1.2.2.1 Thành lập máy đạo từ Trung ương đến sở 14 Ế 1.2.2.2 Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, chọn điểm đạo 15 U 1.2.2.3 Ban hành văn hướng dẫn đạo 16 ́H 1.2.2.4 Chỉ đạo sở tập trung thực số nội dung 16 TÊ 1.2.3 Tình hình thực nông thôn địa bàn tỉnh Nghệ An 16 1.2.4 Tình hình thực nông thôn địa bàn huyện Nghĩa Đàn 18 H CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU NÔNG THÔN MỚI TRÊN IN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA LÂM- HUYỆN NGHĨA ĐÀN- TỈNH NGHỆ AN .20 2.1 Khái quát tình hình địa bàn cư trú xã Nghĩa Lâm .20 K 2.1.1 Vị trí địa lí 20 ̣C 2.1.2 Điều kiện tự nhiên 21 O 2.1.3 Tài nguyên thiên nhiên 21 ̣I H 2.1.3.1 Tài nguyên đất 21 2.1.3.2 Tài nguyên nước 21 Đ A 2.1.4 Điều kiện kinh tế- xã hội xã 22 2.1.4.1 Hiện trạng dân số, lao động xã 22 2.2 Đánh giá chung tình hình xã Nghĩa lâm 24 2.2.1 Thuận lợi .24 2.2.2 Khó khăn .24 2.3 Tình hình thực chương trình nông thôn xã Nghĩa Lâm 24 2.3.1 Quy trình thực nông thôn 24 2.3.2 Tình hình thực số tiêu chí tiêu chí NTM 25 2.3.2.1 Tình hình chung 25 2.3.3 Tình hình thực số tiêu chí NTM 30 SVTH: Hồ Thị Thu Hà ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn 2.3.3.1 Giao thông 30 2.3.3.2 Thủy lợi .34 2.3.3.3 Điện nông thôn 36 2.3.3.4 Trường học 38 2.3.3.5 Hộ nghèo 40 2.3.3.6 Thu nhập 41 2.3.3.7 Môi trường .42 Ế 2.4 Nhận thức người dân chương trình NTM 46 U 2.4.1 Kết xuất tần số, nhận xét người dân xây dựng nông thôn .46 ́H 2.5 Những thuận lợi khó khăn trình thực nông thôn 49 TÊ 2.5.1 Thuận lợi .49 2.5.2 Khó khăn .49 CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP .50 H 3.1 Định hướng chung để thực chương trình NTM có hiệu 50 IN 3.2 Giải pháp cần thực để có hiệu Chương trình NTM xã Nghĩa Lâm giai K đoạn tới 51 ̣C 3.2.1 Giải pháp nâng cao lực đội ngũ cán cấp sở .51 O 3.2.2 Giải pháp tăng cường tuyên truyền, đẩy mạnh tham gia tổ chức ̣I H trị, xã hội đoàn thể xây dựng NTM 51 3.2.3 Giải pháp huy động, xây dựng có hiệu nguồn lực 52 Đ A PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO 56 SVTH: Hồ Thị Thu Hà iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn : Kinh tế- xã hội BCĐ : Ban đạo NTM : Nông thôn BQL NTM : Ban quản lý nông thôn NN&PTNT : Nông nghiệp phát triển nông thôn UBND : Uỷ ban nhân dân Bộ KH-ĐT : Bộ Kế hoạch- đầu tư Bộ GTVT : Bộ Giao thông vận tải Bộ GD-ĐT : Bộ TN&MT H TÊ ́H U Ế KT- XH IN DANH MỤC CÁC THUẬT NGỮ VIẾT TẮT Bộ Giáo dục đào tạo : Bộ Tài nguyên môi trường : Trung học sở : Mục tiêu quốc gia : Giao thông nông thôn : Công nghiệp hóa- Hiện đại hóa VHTT-TT : Văn hóa thông tin- truyền thông DTĐTN : Diện tích đất tự nhiên K THCS Đ A ̣I H CNH-HĐH O GTNT ̣C MTQG SVTH: Hồ Thị Thu Hà iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH ẢNH Bảng 1: Cơ cấu sử dụng đất xã Nghĩa Lâm năm 2013 22 Bảng 2: Báo cáo dân số xã Nghĩa Lâm năm 2013 23 Ế Bảng 3: TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ U NÔNG THÔN MỚI NĂM 2013 KẾ HOẠCH NĂM 2014, NĂM 2015 26 ́H Bảng 4: Tổng hợp trạng giao thông xã, trục thôn xóm xã Nghĩa Lâm 30 TÊ Bảng 5: Tổng hợp kết thực tiêu chí giao thông năm 2013 Kế hoạch năm 2014, 2015 33 H Bảng 6: Kết thực tiêu chí thủy lợi năm 2013, kế hoạch 2014- 2015 35 IN Bảng 7: Diện tích phòng chức 38 Bảng 8: Bảng diện tích hạng mục trường 39 K Bảng 9: Nội dung Bộ tiêu chí quốc gia NTM 44 ̣C Bảng 10: Tổng hợp thông tin hộ điều tra năm 2014 45 O Hình 1: Bản đồ tự nhiên xã Nghĩa Lâm 20 ̣I H Hình 2: Hệ thống điện tu bổ địa bàn .37 Đ A Hình 3: Xe chở rác thải công ty sữa TH hoạt động gây ô nhiễm .43 SVTH: Hồ Thị Thu Hà v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Mục tiêu nghiên cứu đề tài nghiên cứu tình hình thực chương trình NTM địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An Từ đó, có đánh giá khó khăn, thuận lợi hạn chế trình xây dựng NTM địa phương để có phương án giải phù hợp nhằm đạt Ế kết tốt tiến trình thực nông thôn thời gian tới U Nhằm làm rõ mục tiêu chung đề ra, cần có mục tiêu cụ thể sau: ́H - Nghiên cứu vấn đề lý luận thực tiễn nông thôn nông thôn TÊ - Đánh giá tình hình thực NTM xã Nghĩa Lâm theo số tiêu chí chọn ngẫu nhiên H - Từ quan sát thực tế, thấy khó khăn để đưa giải IN pháp phù hợp cho việc thực chương trình NTM tương lai Vì vậy, đưa số khái niệm mô hình NTM như: Nông thôn; K Mô hình nông thôn mới…và vấn đề lý luận khác Để thấy khó ̣C khăn từ bên tác động vào việc thực NTM, tìm hiểu đặc điểm địa bàn O nghiên cứu có liên quan đặc điểm điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội… ̣I H Dữ liệu phục vụ nghiên cứu đề tài gồm nguồn chính: thứ nhất, số liệu sơ cấp thu thập từ trình điều tra trực tiếp hộ nông dân địa phương Thứ hai, số Đ A liệu thứ cấp thu thập từ phòng, ban xã Nghĩa Lâm Từ đó, có nhận xét xác thực tình hình địa bàn tiến trình thực nông thôn để có giải pháp đề xuất thực Qua tìm hiểu phân tích, đề xuất số biện pháp mạnh dạn đưa vài kiến nghị cấp lãnh đạo nhân dân đề nâng cao hiệu thực chương trình nông thôn địa bàn xã Nghĩa Lâm, bước đầu cải thiện mặt nông dân, nông thôn, đưa xã Nghĩa Lâm đạt nhiều tiêu chí nông thôn SVTH: Hồ Thị Thu Hà vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết đề tài Nông nghiệp, nông thôn, nông dân vấn đề mang tầm chiến lược đặc biệt quan trọng tiến trình phát triển kinh tế- xã hội đất nước, góp phần quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, sở cho ổn định trị an ninh quốc phòng, yếu tố quan trọng giữ vững bền vững đất nước trình công nghiệp hóa, đại hóa đất nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa Ế Trong năm qua với đổi chung đất nước, nông nghiệp, U nông thôn nước ta đạt thành tựu quan trọng trình phát triển ́H KT-XH, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện đời sống nông dân, TÊ mặt nông thôn có nhiều biến đổi tích cực Tuy nhiên, sách Đảng chưa thực phát huy hiệu với phát triển nông thôn, thiếu tính bền vững, chưa đáp H ứng yêu cầu CNH–HĐH nông nghiệp, nông thôn Nông nghiệp nông thôn IN nước ta tiềm ẩn mâu thuẫn, thách thức bộc lộ hạn chế không nhỏ Đó nông nghiệp, nông thôn phát triển thiếu quy hoạch, kết cấu hạ tầng giao K thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế, cấp nước…còn yếu kém, môi trường ngày ̣C ô nhiễm Đời sống vật chất, tinh thần người nông dân thấp, tỷ lệ hộ nghèo cao, O chênh lệch giàu nghèo nông thôn thành thị lớn phát sinh nhiều vấn đề xã ̣I H hội xúc Vì phải tiến hành xây dựng xã nông thôn Năm 2013, bối cảnh quốc tế nước có nhiều khó khăn, toàn ngành Đ A NN&PTNT có nhiều nỗ lực triển khai thực nhiệm vụ theo đạo Chính phủ, trì mức tăng trưởng hầu hết ngành sản xuất, đảm bảo vững an ninh lương thực quốc gia, đẩy mạnh xuất vừa đảm bảo lợi ích nông dân vừa góp phần kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, trì tăng trưởng chung kinh tế Đồng thời chương trình xây dựng NTM đẩy mạnh trở thành phong trào sâu rộng nước, góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, cải thiện điều kiện sống nông dân, ổn định xã hội Để góp phần khắc phục cách tình trạng trên, đưa Nghị Đảng nông thôn vào sống, việc cần làm giai đoạn xây SVTH: Hồ Thị Thu Hà Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn dựng mô hình NTM nhằm đáp ứng yêu cầu CNH–HĐH hội nhập kinh tế giới Thực Nghị số 26-NQ/TW, ngày 5-8-2008 Ban Chấp hành Trung ương khóa X, “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn”, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương khóa X ban hành kết luận số nội dung Nghị quyết; Chính phủ ban hành Nghị số 24/2008/NQ-CP, ngày 28-10-2008, xác định “Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới”, Thủ tướng Chính phủ ký định số 800/QĐ-TTg, ngày 4-6-2010 phê duyệt chương trình MTQG xây dựng nông thôn Theo đó, mục tiêu chung xây dựng NTM đến năm 2020 xây dựng NTM có kết cấu hạ tầng KT-XH U Ế bước đại; cấu kinh tế hình thức tổ chức sản xuất hợp lí, gắn nông nghiệp ́H với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo kế hoạch; xã hội nông thôn dân chủ, ổn định, giàu sắc văn hóa… TÊ Nông Thôn Mới khái niệm quen thuộc người dân nông thôn năm gần Xây dựng NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần H hộ dân vùng nông thôn, tạo nên kết cấu hạ tầng KT-XH hoàn thiện, đồng bộ, xã IN hội nông thôn ngày ổn định, dân chủ, sắc văn hóa giữ gìn phát huy, trình độ dân trí nâng cao, môi trường sinh thái bảo vệ K Xã Nghĩa Lâm xã nông thuộc phận huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ ̣C An Đời sống người dân nơi chủ yếu phụ thuộc vào nông nghiệp, nhiều khó O khăn, thiếu thốn thực theo định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 thủ ̣I H tướng phủ “ Bộ tiêu chí Quốc Gia nông thôn mới” “Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới” định số 800/QĐ-TTg ngày Đ A 06/04/2010 nhằm thống đạo việc xây dựng nông thôn nước, Uỷ Ban Nhân Dân huyện Nghĩa Đàn phê duyệt quy hoạch xây dựng NTM địa bàn xã Nghĩa Lâm định hướng năm 2020, xã Nghĩa Lâm hoàn thành đầy đủ tiêu chí NTM nhằm nâng cao đời sống vật chất tinh thần nhân dân, xây dựng làng, xã có sống no đủ, văn minh, môi trường Để góp phần công tác thực nông thôn xã đạt kết tốt, có đánh giá cụ thể xác định đắn tình hình địa phương, từ có giải pháp tốt để nâng cao đời sống người dân địa bàn xã, mạnh dạn chọn đề tài: ”TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN XÃ NGHĨA LÂM, HUYỆN NGHĨA ĐÀN, TỈNH NGHỆ AN” để làm đề tài tốt nghiệp SVTH: Hồ Thị Thu Hà Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn e Không quan tâm Câu 19 Tác động đề án đến địa phương? a Làm đẹp cảnh quan làng xã b Thu nhập tăng lên người dân nhờ áp dụng kĩ thuật khoa học c Đời sống người dân nâng cao, thông tin tiếp cận nhanh chóng d Không có tác động Câu 20 Các công trình xây dựng mô hình nông thôn có thực quan trọng gia đình ông (bà)? U Ế a Rất quan trọng b Quan trọng ́H c Không quan trọng TÊ Câu 21 Theo ý kiến riêng ông (bà), tiêu chí nên ưu tiên thực trước, đánh số thứ tự ưu tiên sau: H Quy hoạch, thực quy hoạch IN Giao thông K Thủy lợi ̣C Điện nông thôn Thu nhập Trường học Hộ nghèo Môi trường O Câu 22 Nhận xét riêng ông (bà) trạng xây dựng nông thôn ̣I H địa phương mình? Đ A Câu 23 Theo ý kiến riêng ông (bà), nên ưu tiên thực xây dựng hạng mục thời gian tới? Câu 24 Theo ông (bà), để xây dựng nông thôn bền vững, lâu dài có hiệu quả, cần phải làm gì? Câu 25 Ông (bà) có ý kiến đề xuất không xây dựng nông thôn nay? Cảm ơn ý kiến đóng góp ông (bà) ! SVTH: Hồ Thị Thu Hà 60 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn KẾT QUẢ XUẤT TẦN SỐ TRONG SPSS Từ quyền xã co System Percent 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 100.0 Valid Percent 5.4 94.6 100.0 TÊ Percent 5.0 87.5 92.5 7.5 100.0 Cumulative Percent 5.4 100.0 H Missing Total khong co Total System IN Valid Frequency 35 37 40 ́H U Phương tiện thông tin đại chúng Ế Valid Missing Total Frequency 37 40 Cumulative Percent 100.0 Đ A Missing Total khong co Total System ̣I H Valid O ̣C K Từ người xung quanh Frequency 24 13 37 40 Percent Valid Percent 60.0 64.9 32.5 35.1 92.5 100.0 7.5 100.0 Cumulative Percent 64.9 100.0 Tự nhận thức biết Valid khong co Total Missing System Total SVTH: Hồ Thị Thu Hà Frequency 33 37 40 Percent Valid Percent 82.5 89.2 10.0 10.8 92.5 100.0 7.5 100.0 Cumulative Percent 89.2 100.0 61 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Đã hiểu mục đích ý nghĩa Frequency 28 37 40 Da hieu duoc Hieu mot it Total Missing System Total Ế Valid Percent 70.0 22.5 92.5 7.5 100.0 Cumulative Valid Percent Percent 75.7 75.7 24.3 100.0 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 IN H Valid rat can thiet Missing System Total Percent 92.5 7.5 100.0 TÊ Frequency 37 40 ́H U Có thực cần thiết xây dựng nông thôn Đ A ̣I H Valid co Missing System Total O ̣C K Có tham gia thảo luận đóng góp ý kiến để xây dựng nông thôn Frequency 37 40 thao luan nhiet tinh lang nghe quan sat Total Missing System Total SVTH: Hồ Thị Thu Hà Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 Valid Percent Cumulative Percent Tham gia vào thảo luận Frequency Valid Percent 92.5 7.5 100.0 Percent 22 55.0 59.5 59.5 15 37.5 40.5 100.0 37 40 92.5 7.5 100.0 100.0 62 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Qúa trình đánh giá thực trạng cuả xóm Frequency 36 37 40 khong co Total Missing System Total Valid Percent 2.7 97.3 100.0 Ế Valid Percent 2.5 90.0 92.5 7.5 100.0 Cumulative Percent 2.7 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 H Valid co Missing System Total Percent 92.5 7.5 100.0 TÊ Frequency 37 40 ́H U Thảo luận xây dựng quy họach xây dựng đề án K IN Lựa chọn hạng mục ưu tiên O khong co Total Missing System Total Đ A ̣I H Valid ̣C Frequency 28 37 40 Percent 22.5 70.0 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 24.3 75.7 100.0 Cumulative Percent 24.3 100.0 Tham gia qúa trình triển khai mục Valid khong co Total Missing System Total SVTH: Hồ Thị Thu Hà Frequency 17 20 37 40 Percent 42.5 50.0 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 45.9 54.1 100.0 Cumulative Percent 45.9 100.0 63 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Giám sát trình triển khai Valid khong co Total Missing System Total Percent 82.5 10.0 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 89.2 10.8 100.0 TÊ khong co Total Missing System Total Valid Percent 94.6 5.4 100.0 IN Valid Percent 87.5 5.0 92.5 7.5 100.0 Cumulative Percent 94.6 100.0 H Frequency 35 37 40 ́H U Nghiệm thu công trình Cumulative Percent 89.2 100.0 Ế Frequency 33 37 40 ̣C K Các hoạt động khác O khong co Total Missing System Total Đ A ̣I H Valid Frequency 35 37 40 Valid co Missing System Total SVTH: Hồ Thị Thu Hà Percent 87.5 5.0 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 94.6 5.4 100.0 Cumulative Percent 94.6 100.0 Xây dựng sở hạ tầng Frequency 37 40 Percent 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 64 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Các hoạt động kinh tế Frequency 35 37 40 Valid khong co Total Missing System Total Percent 5.0 87.5 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 5.4 94.6 100.0 Cumulative Percent 5.4 100.0 ́H khong co Total Missing System Total Valid Percent 2.7 97.3 100.0 H Valid Percent 2.5 90.0 92.5 7.5 100.0 Cumulative Percent 2.7 100.0 TÊ Frequency 36 37 40 U Ế Các hoạt động văn hóa xã hội K IN Các hoạt động môi trường ̣C O khong co Total Missing System Total Đ A ̣I H Valid Frequency 11 26 37 40 Valid khong co 3.00 Total Missing System Total SVTH: Hồ Thị Thu Hà Percent 27.5 65.0 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 29.7 70.3 100.0 Cumulative Percent 29.7 100.0 Các hoạt động khác Frequency 33 37 40 Percent 82.5 7.5 2.5 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 89.2 8.1 2.7 100.0 Cumulative Percent 89.2 97.3 100.0 65 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Có sẵn sàng hiến đất đóng góp công để xây dựng nông thôn Frequency 35 37 40 San sang Con Total Missing System Total Valid Percent 94.6 5.4 100.0 Cumulative Percent 94.6 100.0 Ế Valid Percent 87.5 5.0 92.5 7.5 100.0 28 37 40 TÊ 00 tot binh thuong Total Missing System Total Valid Percent 2.7 75.7 21.6 100.0 Cumulative Percent 2.7 78.4 100.0 IN Valid Percent 2.5 70.0 20.0 92.5 7.5 100.0 H Frequency ́H U Ban quản lý xây dựng mô hình nông thôn ̣C K Làm đẹp cảnh quan làng xã O khong co Total Missing System Total Đ A ̣I H Valid Frequency 35 37 40 Valid khong co Total Missing System Total SVTH: Hồ Thị Thu Hà Percent 5.0 87.5 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 5.4 94.6 100.0 Cumulative Percent 5.4 100.0 Thu nhập tăng lên người dân Frequency 20 17 37 40 Percent 50.0 42.5 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 54.1 45.9 100.0 Cumulative Percent 54.1 100.0 66 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Thông tin tiếp cận nhanh chóng Valid khong co Total Missing System Total Percent 5.0 87.5 92.5 7.5 100.0 Valid Percent 5.4 94.6 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 IN H Valid khong Missing System Total Percent 92.5 7.5 100.0 TÊ Frequency 37 40 ́H U Không có tác động Cumulative Percent 5.4 100.0 Ế Frequency 35 37 40 K Mô hình nông thôn có thực quan trọng rat quan quan Total Missing System Total Đ A ̣I H O Valid ̣C Frequency SVTH: Hồ Thị Thu Hà Percent Valid Percent Cumulative Percent 10 25.0 27.0 27.0 27 37 40 67.5 92.5 7.5 100.0 73.0 100.0 100.0 67 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ, CHẤM ĐIỂM CÁC TIÊU CHÍ CÔNG NHẬN XÃ ĐẠT CHUẨN NÔNG THÔN MỚI TỈNH NGHỆ AN (Ban hành kèm theo Quyết định số 4600/2013/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 10 năm 2013 Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An) Điều Mục đích Ế Cụ thể hóa phương pháp, cách chấm điểm cho tiêu chí xây dựng nông thôn U để làm công nhận hoàn thành công tác xây dựng nông thôn xã ́H địa bàn tỉnh Nghệ An TÊ Điều Phạm vi, đối tượng Các xã địa bàn tỉnh Nghệ An thực xây dựng nông thôn H Điều Phương pháp tính điểm theo 19 tiêu chí xây dựng nông thôn IN Về Quy hoạch: Tiêu chí 1: Quy hoạch thực quy hoạch (8 điểm): Có quy hoạch xã nông K thôn cấp thẩm quyền phê duyệt điểm; chưa phê duyệt: điểm ̣C Về hạ tầng kinh tế- xã hội (36 điểm): O 2.1 Tiêu chí 2: Giao thông (10 điểm): Cách tính điểm: ̣I H a) Tỷ lệ km đường trục xã, liên xã nhựa hóa bê tông hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT đạt 100%: 03 điểm; chưa đạt: điểm Đ A b) Tỷ lệ km đường trục thôn, xóm cứng hóa đạt chuẩn theo cấp kỹ thuật Bộ GTVT đạt 70%: 02 điểm; chưa đạt: điểm c) Tỷ lệ km đường ngõ, xóm không lầy lội vào mùa mưa đạt 100%: 02 điểm; chưa đạt: điểm d) Tỷ lệ km đường trục nội đồng cứng hóa, xe giới lại thuận tiện đạt 70%: 03 điểm; chưa đạt: điểm 2.2 Tiêu chí 3: Thủy lợi (4 điểm): a) Hệ thống thủy lợi đáp ứng yêu cần sản xuất dân sinh: điểm, đảm bảo chưa tốt: điểm SVTH: Hồ Thị Thu Hà 68 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn b) Tỷ lệ km kênh mương xã quản lý kiên cố hóa đạt 85% trở lên: 02 điểm; chưa đạt: điểm Cách tính điểm: Kênh mương cấp xã quản lý xây dựng vật liệu kiên cố, bê tông, sắt thép, đảm bảo mục tiêu chủ động điều tiết nước sản xuất nông nghiệp 2.3 Tiêu chí 4: Điện (03 điểm) Cách tính điểm: a) Hệ thống điện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật ngành điện: 02 điểm; không đạt: Ế điểm lên: 01 điểm; 98%; không đạt: điểm TÊ 2.4 Tiêu chí 5: Trường học (04 điểm): ́H U b) Tỷ lệ hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ nguồn đạt từ 99% trở a) Tỷ lệ trường học cấp: Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học ca sở có H sở vật chất đạt chuẩn quốc gia 80% Cách tính điểm: IN - Có 100% điểm trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học sở công nhận đạt chuẩn quốc gia sở vật chất điểm; K - Trường Mầm non, Mẫu giáo công nhận đạt chuẩn quốc gia sở vật ̣C chất điểm; ̣I H điểm; O - Trường Tiểu học sở công nhận đạt chuẩn quốc gia sở vật chất - Trường Trung học sở công nhận đạt chuẩn quốc gia sở vật chất Đ A điểm; - Các trường Mầm non, Mẫu giáo, Tiểu học, Trung học sở chưa công nhận đạt chuẩn quốc gia sở vật chất điểm; 2.5 Tiêu chí 6: Cơ sở vật chất văn hóa (04 điểm): a) Có nhà văn hóa khu thể thao xã đạt chuẩn Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch (02 điểm): Cách tính điểm: Có nhà văn hóa khu thể thao xã xây dựng theo chuẩn quy định hoạt động tốt 02 điểm; chưa đạt: điểm b) Tỷ lệ thôn có nhà văn hóa khu thể thao thôn đạt quy định Bộ Văn hóa - Thể thao Du lịch: Đạt 100% (02 điểm); SVTH: Hồ Thị Thu Hà 69 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Cách tính điểm: 100% số lượng thôn xã có nhà văn hóa khu thể thao đáp úng yêu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao người dân: 02 điểm; chưa đạt: điểm 2.6 Tiêu chí 7: Chợ theo quy hoạch, đạt chuẩn theo quy định (02 điểm) Cách tính điểm: a) Đối với xã có chợ theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn UBND tỉnh phê duyệt Quyết định 5759/QĐ-UBND, xây dựng đạt chuẩn theo quy định: 02 điểm; chưa đạt: điểm Ế b) Đối với xã chợ theo quy hoạch mạng lưới chợ nông thôn U có điểm họp chợ có đủ công trình: diện tích kinh doanh trời, đường đi, ́H bãi đỗ xe, nơi thu gom rác điểm (chỉ áp dụng xã chợ theo quy 2.8 Tiêu chí 8: Bưu điện (03 điểm): TÊ họach) chưa đạt: điểm H a) Có điểm phục vụ bưu viễn thông (01 điểm): IN Cách tính điểm: Có điểm phục vụ bưu viễn thông 01 điểm; chưa đạt: điểm b) Có Internet đến thôn (02 điểm): K Cách tính điểm: Có Internet đến tất thôn địa bàn (đạt 100%) ̣C 02 điểm; chưa đạt: điểm O Phương pháp xác định: Xã đạt tiêu chí có Internet đến thôn xác định ̣I H sau: Xã có 100% số thôn xã có Internet Ở thôn có từ điểm có kết nối Internet trở lên công nhận thôn có Internet Đ A 2.9 Tiêu chí 9: Nhà dân cư (06 điểm): a) Nhà tạm, dột nát (03 điểm) Cách tính điểm: Không có nhà xuống cấp nghiêm trọng 03 điểm; trường hợp nhà xuống cấp nghiêm trọng: điểm b) Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng từ 80% trở lên (03 điểm) Cách tính điểm: Tỷ lệ hộ có nhà đạt tiêu chuẩn Bộ Xây dựng từ 80% trở lên 03 điểm, đạt từ 70% đến 75% 02 điểm, 70% điểm SVTH: Hồ Thị Thu Hà 70 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Về kinh tế tổ chức sản xuất (17 điểm): 3.1 Tiêu chí 10: Thu nhập (05 điểm): a) Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn/năm: Năm 2012 là: 13 triệu đồng/người/năm trở lên; Năm 2015 18 triệu đồng/người/năm trở lên; Năm 2020 là: 35 triệu đồng/người/năm trở lên b) Cách tính điểm: Có mức thu nhập bình quân đầu người/năm lớn 13 triệu đồng (năm 2012), 18 triệu động (năm 2015), 35 triệu đồng (năm 2020) 05 điểm Ế Dưới 13 triệu đồng (năm 2012), 18 triệu động (năm 2015), 35 triệu đồng (năm ́H 3.2 Tiêu chí 11: Tỷ lệ hộ nghèo (04 điểm): U 2020) điểm TÊ Cách tính điểm: Xã có tỷ lệ hộ nghèo 5% điểm; xã có hộ nghèo từ 5% đến 7,5% điểm, xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 7,5% đến 10% điểm; xã có hộ nghèo từ 10% trở lên điểm IN H 3.3 Tiêu chí 12: Tỷ lệ lao động có việc làm (04 điểm): Tỷ lệ lao động độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên ≥ 90% K Cách tính điểm: Xã có tỷ lệ lao động độ tuổi lao động có việc làm thường ̣C xuyên ≥ 90% 04 điểm; Từ 80% đến 90% 1điểm; 80% không đạt: điểm O 3.4 Tiêu chí 13: Hình thức tổ chức sản xuất (Có tổ hợp tác hợp tác xã ̣I H hoạt động có hiệu (04 điểm)) Cách tính điểm: Trên địa bàn xã có tổ hợp tác hợp tác xã thành lập theo Đ A quy định pháp luật hoạt động có hiệu 04 điểm; không đạt: điểm Về văn hóa - Xã hội - Môi trường (30 điểm): 4.1 Tiêu chí 14: Giáo dục (9 điểm): a) Đạt phổ cập giáo dục trung học sở (02 điểm): - Cách tính điểm: Đạt phổ cập giáo dục trung học sở (đạt tiêu chuẩn) 02 b) Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học trung học (phổ thông, bổ túc, học nghề) đạt 02 điểm; 85% không đạt: điểm c) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt >35% (05 điểm): SVTH: Hồ Thị Thu Hà 71 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn Cách tính điểm: Xã có tỉ lệ lao động qua đào tạo lớn 35% (trên tổng số lao động độ tuổi) đạt 05 điểm; Từ 30% đến 35% đạt điểm; Từ 25% đến 30 % đạt điểm; 25% điểm 4.2 Tiêu chí 15: Y tế (06 điểm): a) Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt ≥ 70% (3 điểm): - Cách tính điểm: Có ≥ 70% người dân tham gia Bảo hiểm y tế đạt 03 điểm; từ 60% đến 70% đạt điểm; 60% đạt: điểm Ế b) Y tế đạt chuẩn quốc gia (03 điểm): U - Cách tính điểm: Y tế xã công nhận đạt chuẩn quốc gia (theo Quyết ́H định 3447/QĐ- BYT ngày 22/9/2011) điểm; đạt theo chuẩn cũ (theo 4.3 Tiêu chí 16: Văn hóa (05điểm): TÊ định 370/QĐ- BYT ngày 07/02/2002) điểm; không đạt điểm H Cách tính điểm: Xã có từ 70% số thôn, làng, cụm dân cư trở lên đạt tiêu chuẩn làng văn hóa theo quy định Bộ VH-TT-DL đạt 05 điểm, không đạt: điểm IN 4.4 Tiêu chí 17: Môi trường (10 điểm): K a) Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn Quốc gia đạt từ ̣C 85% trở lên (02 điểm): O - Cách tính điểm: Có tỉ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn ̣I H Quốc gia đạt từ 90% trở lên 02 điểm; 90% hộ dân sử dụng nước theo quy chuẩn quốc gia, không đạt: điểm Đ A b) Các sở sản xuất- kinh doanh đạt tiêu chuẩn môi trường đạt từ 80% trở lên (02 điểm): - Cách tính điểm: Có từ 80% sở sản xuất, kinh doanh trở lên địa bàn đạt đủ tiêu chuẩn quy định môi trường 02 điểm; 80% sở sản xuất, kinh doanh trở lên địa bàn đạt đủ tiêu chuẩn quy định môi trường: điểm c) Không có hoạt động suy giảm môi trường có hoạt động phát triển môi trường xanh, sạch, đẹp (02 điểm): - Cách tính điểm: Hàng năm có phát động thực hoạt động cải thiện môi trường xanh đẹp 02 điểm; có 01 trường hợp, sở sản xuất kinh doanh gây ô nhiễm môi trường: điểm SVTH: Hồ Thị Thu Hà 72 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn d) Nghĩa trang xây dựng theo quy hoạch (02 điểm): - Cách chấm điểm: có nghĩa trang nhân dân xây dựng theo quy hoạch cấp có thẩm quyền phê duyệt 02 điểm, không có: điểm e) Chất thải, nước thải thu gom xử lý theo quy định (02 điểm): - Cách chấm điểm: Chất thải, nước thải thu gom xử lý quy định 02 điểm, không đạt: điểm Về hệ thống trị (9 điểm): 5.1 Tiêu chí 18: Hệ thống tổ chức trị xã hội vững mạnh (7 điểm): U Ế a) Cán xã đạt chuẩn (1 điểm): - Cách tính điểm: 100% cán xã đạt chuẩn theo quy định 01 điểm; ́H có trường hợp không chuẩn trừ 0,5 điểm, có từ trường hợp không TÊ chuẩn trở lên: điểm b) Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định (0,5 điểm): IN 0,5 điểm, không đạt: điểm H Cách tính điểm: Có đủ tổ chức hệ thống trị sở theo quy định c) Đảng bộ, quyền xã đạt tiêu chuẩn “trong sạch, vững mạnh” (5 điểm): K Cách tính điểm: ̣C - Đảng xã đạt “Trong sạch, vững mạnh” điểm; không đạt: điểm đạt: điểm O - Chính quyền xã đạt “Trong sạch, vững mạnh” điểm; không ̣I H d) Các tổ chức đoàn thể trị xã đạt danh hiệu tiên tiến trở lên (0,5 điểm): - Cách tính điểm: 100% tổ chức đoàn thể trị, xã hội xã đạt loại Đ A trở lên theo chấm điểm đoàn thể 0,5 điểm; có 01 tập thể - đoàn thể không đạt: điểm 5.2 Tiêu chí 19: An ninh, trật tự an toàn xã hội giữ vững, ổn định (02 điểm): - Cách tính điểm: An ninh, trật tự xã hội giữ vững 02 điểm; chưa đạt: điểm SVTH: Hồ Thị Thu Hà 73 Khóa luận tốt nghiệp Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế GVHD: Th.S Nguyễn Thanh Tuấn SVTH: Hồ Thị Thu Hà 74
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An, Tình hình thực hiện nông thôn mới trên địa bàn xã Nghĩa Lâm, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay