NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT

148 242 0
  • Loading ...
1/148 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:20

NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦATIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘTNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦATIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘTNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦATIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘTNGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾNQUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦATIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG -  - TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN MSSV: 146021062 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH TP Hồ Chí Minh, năm 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUỐC TẾ HỒNG BÀNG -  - TRẦN THỊ THẢO NGUYÊN MSSV: 146021062 NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT Chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh Mã số chuyên ngành: 603405 LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH Người hướng dẫn khoa học: TS CẢNH CHÍ HOÀNG TP Hồ Chí Minh, năm 2016 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài: "Nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến định thuê mặt kinh doanh tiểu thương chợ trung tâm Buôn Ma Thuột " thực hiện, góp ý hướng dẫn TS Cảnh Chí Hoàng để hoàn thành luận văn Tất số liệu thu thập kết phân tích đề tài hoàn toàn trung thực, khách quan Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2016 Người thực luận văn Trần Thị Thảo Nguyên i LỜI CẢM ƠN Lời xin chân thành cảm ơn TS Cảnh Chí Hoàng tận tình hướng dẫn bảo để hoàn tất luận văn cao học Tôi xin gửi lời tri ân đến Quý thầy cô ban giảng huấn Khoa sau đại học, trường Đại học quốc tế Hồng Bàng – người nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt kiến thức quý báu làm tảng để thực luận văn Tôi xin chân thành cảm ơn Quý thầy cô trường Đại học, bạn đồng nghiệp, bạn bè người thân động viên, giúp đỡ trình thực luận văn Trong trình thực hiện, cố gắng hoàn thiện luận văn, trao đổi tiếp thu ý kiến đóng góp Quý thầy cô bạn bè, song tránh khỏi hạn chế nghiên cứu Tôi mong nhận ý kiến đóng góp thông tin phản hồi quý báu từ Quý thầy cô bạn đọc! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 07 năm 2016 Người thực luận văn Trần Thị Thảo Nguyên ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt ANOVA CCR CFA CFI Giải nghĩa Phân tích khác biệt trung bình nhóm (Analysis of Variance) Độ tin cậy tổng hợp (Composite Construct reliability) Phân tích nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis) Chỉ số thích hợp so sánh (Comparative Fit Index) CP DNNVV Chính phủ Doanh nghiệp nhỏ vừa EFA KMO SERVQUAL TKNC TP.BMT Phân tích nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) Chỉ số KMO (Kaiser – Meyer – Olkin) Chất lượng dịch vụ (Service Quality) Thiết kế nghiên cứu Thành phố Buôn Ma Thuột TT Thông tư TPB TRA WTO Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behaviour) Thuyết hành động hợp lý (Theory of Reasoned Action) Tổ chức Thương mại giới iii DANH MỤC DỊCH TIẾNG ANH QUA TIẾNG VIỆT SPSS Tên tiếng Anh Frequencies Statistics Valid Missing Frequency Table Frequency PercentValid Percent Cumulative Percent Descriptive Statistics Minimum Maximum Mean Std Deviation Corrected Item-Total Correlation Cronbach’s Alpha if Item Deleted KMO and Bartlett’s Test Total Variance Explained Initial Eigenvalues Component Matrix Rotated Component Matrix R R Square Adjusted R Square Std Error of the Estimate Coefficients Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig Collinearity Statistics B Dịch qua tiếng Việt Tần số Thống kê Hợp lệ Thiếu Bảng tần số Tần số Tỷ lệ phần trăm hợp lệ Phần trăm tích lũy Thống kê mô tả Nhỏ Lớn Trung Bình Độ lệch chuẩn Tương quan biến tổng Alpha Cronbach Deleted câu Kiểm định KMO Bartlett Tổng phương sai trích Eigenvalues khởi tạo Ma trận thành phần Ma trận xoay thành phần Hệ số R Hệ số R bình phương Hệ số R bình phương hiệu chỉnh Sai số chuẩn ước lượng Hệ số Mô hình Hệ số chưa chuẩn hóa Hệ số chuẩn hóa t Sig Đa cộng Tuyến B iv Std Error Beta Tolerance VIF Constant Test of Homogeneity of Variances Levene Statistic Sai số chuẩn Beta Hệ số Tolerance Hệ số phóng đại phương sai VIF Hằng số Kiểm định tính đồng phương sai Kiểm định Levene v MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iii MỤC LỤC vi DANH MỤC HÌNH x DANH MỤC BẢNG xi TÓM TẮT xii ABSTRACT xi CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU NGHIÊN CỨU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Error! Bookmark not defined 1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU 1.3 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.4 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.4.1 Đối tượng nghiên cứu 1.4.2 Phạm vi nghiên cứu 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.6 Ý NGHĨA THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 1.7 KẾT CẤU CỦA ĐỀ TÀI CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 2.1 CÁC KHÁI NIỆM ĐƯỢC ĐỀ CẬP TRONG ĐỀ TÀI 2.2 LÝ THUYẾT LIÊN QUAN ĐẾN HÀNH VI 2.3 LÝ THUYẾT VỀ HÀNH VI 10 2.3.1 Thuyết hành vi tiêu dùng Philip Kotler (2007) 10 2.3.2 Thuyết lựa chọn hợp lý George Homans (1961) John Elster (1986) 12 2.3.3 Mô hình hành động hợp lý (Theory of Reasonable Action - TRA) 14 2.3.4 Mô hình hành vi có kế hoạch (Theory of Planned Behaviour - TPB) 15 2.4 CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 16 2.4.1 Các nghiên cứu giới 16 2.4.1.1 Nghiên cứu Godwin Uche liagha, (2010) phân tích hấp dẫn lòng trung thành khách hàng trung tâm mua sắm 16 vi 2.4.1.2 Đề tài tác giả Christopher G Davis nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến định chọn địa điểm kinh doanh Mỹ doanh nhân vừa nhỏ, (2002) 16 2.4.1.3 Nghiên cứu Warnaby, Bennison, Davies, (2005) yếu tố ảnh hưởng đến hấp dẫn trung tâm mua sắm 17 2.4.2 Các nghiên cứu nước 19 2.4.2.2 Nghiên cứu “So sánh hành vi lựa chọn nơi mua sắm người tiêu dùng loại hình siêu thị chợ truyền thống: Trường hợp ngành hàng tiêu dung thành phố Cần Thơ Nguyễn Thị Phương Dung Bùi Thị Kim Thanh (2011) 20 2.4.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động kinh doanh doanh nghiệp vừa nhỏ thành phố Cần Thơ (Nguyễn Quốc Nghi Mai Văn Nam, 2011) 20 2.4.3 Mô hình nghiên cứu đề xuất giả thuyết nghiên cứu 21 2.4.4 Biện luận mô hình 25 2.4.5 Cơ sở xây dựng biến quan sát 30 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 35 3.1 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU 35 3.2 THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU SƠ BỘ 38 3.2.1 Thiết kế thang đo 38 3.2.2 Nghiên cứu định tính 38 3.2.3 Nghiên cứu định lượng 39 3.3 NGHIÊN CỨU CHÍNH THỨC 39 3.3.1 Thông tin mẫu nghiên cứu 39 3.3.2 Nghiên cứu thức bảng hỏi định lượng 39 3.3.3 Phương pháp phân tích liệu 40 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 47 4.1 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THỐNG KÊ MÔ TẢ 47 4.2 KIỂM ĐỊNH ĐỘ TIN CẬY CỦA THANG ĐO 48 4.2.1 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Mặt kinh doanh” 49 4.2.2 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Giá thuê mặt bằng” 50 4.2.3 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Địa điểm kinh doanh” 50 4.2.4 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Truyền thông” 51 vii 4.2.5 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Con người” 52 4.2.6 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Qui trình thủ tục” 52 4.2.7 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Cơ sở vật chất” 53 4.2.8 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Môi trường trị - ý kiến cộng đồng” 54 4.2.9 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Chính sách công ty” 54 4.2.10 Kiểm định độ tin cậy thang đo “Quyết định thuê mặt bằng” 55 4.3 PHÂN TÍCH NHÂN TỐ 56 4.2: Mô hình nghiên cứu 63 4.3 PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY ĐA BIẾN 63 4.4 Kiểm định hệ số tương quan 65 4.4.1 Kiểm định tượng tự tương quan đa cộng tuyến 66 4.4.2 Phương trình hồi quy đa biến 68 4.4.3 Kiểm định tượng phương sai thay đổi sai lệch ngẫu nhiên có phân phối chuẩn 69 4.4.4 Kết kiểm định giả thuyết thống kê 71 4.5 PHÂN TÍCH ANOVA 73 4.5.1 Kiểm định ANOVA biến giới tính 74 4.5.2 Kiểm định ANOVA biến Doanh thu 76 4.5.3 Kiểm định ANOVA biến “Thời gian kinh doanh” 76 4.5.4 Kiểm định ANOVA biến “Người kinh doanh” 77 4.5.5 Kiểm định ANOVA biến “Thời gian tiêu tốn để kinh doanh” 78 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ HÀM Ý QUẢN TRỊ 80 5.1 KẾT LUẬN 80 5.2 HÀM Ý QUẢN TRỊ 80 5.2.1 Yếu tố người 80 5.2.2 Mặt kinh doanh 81 5.2.3 Thủ tục quy trình 82 5.2.4 Cơ sở vật chất 85 5.2.5 Giá thuê mặt 86 5.2.6 Chính sách Công ty 87 5.2.7 Địa điểm kinh doanh 87 5.3 Một số kiến nghị quan nhà nước 88 viii Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic ĐĐ1 292 3.00 2.00 5.00 3.8973 03580 61179 374 ĐĐ2 292 3.00 2.00 5.00 3.7945 03966 67775 459 ĐĐ3 292 3.00 2.00 5.00 3.6404 04618 78919 623 ĐĐ4 292 3.00 2.00 5.00 3.8219 03952 67539 456 ĐĐ5 292 3.00 2.00 5.00 3.7123 04199 71756 515 Valid N (listwise) 292 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic TT1 292 3.00 2.00 5.00 4.2158 03420 58447 342 TT2 292 3.00 2.00 5.00 4.1918 03870 66130 437 TT3 292 3.00 2.00 5.00 4.0856 04100 70066 491 TT4 292 3.00 2.00 5.00 4.0616 03984 68084 464 TT5 292 3.00 2.00 5.00 4.0377 03475 59374 353 Valid N (listwise) 292 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic CN1 292 3.00 2.00 5.00 4.0651 03723 63615 405 CN2 292 3.00 2.00 5.00 4.1678 03923 67038 449 CN3 292 3.00 2.00 5.00 4.0240 03924 67052 450 CN4 292 3.00 2.00 5.00 4.0445 03857 65912 434 CN5 292 2.00 3.00 5.00 4.0582 03431 58624 344 Valid N (listwise) 292 p26 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic TTCT1 292 2.00 3.00 5.00 3.8938 03249 55523 308 TTCT2 292 3.00 2.00 5.00 3.8630 03541 60502 366 TTCT3 292 3.00 2.00 5.00 3.8322 03444 58848 346 TTCT4 292 3.00 2.00 5.00 3.9144 03513 60029 360 TTCT5 292 3.00 2.00 5.00 3.8014 03671 62722 393 Valid N (listwise) 292 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic CSVC1 292 2.00 3.00 5.00 3.9829 03412 58302 340 CSVC2 292 2.00 3.00 5.00 4.0856 03085 52713 278 CSVC3 292 2.00 3.00 5.00 4.1747 03032 51803 268 CSVC4 292 2.00 3.00 5.00 4.1815 03488 59604 355 CSVC5 292 2.00 3.00 5.00 3.9932 03941 67347 454 Valid N (listwise) 292 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic MTCT1 292 4.00 1.00 5.00 3.9932 04201 71793 515 MTCT2 292 4.00 1.00 5.00 3.8425 03801 64949 422 MTCT3 292 4.00 1.00 5.00 3.8733 03916 66918 448 MTCT4 292 4.00 1.00 5.00 3.8390 03992 68221 465 MTCT5 292 4.00 1.00 5.00 3.8562 03630 62027 385 Valid N (listwise) 292 p27 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic CSCT1 292 3.00 2.00 5.00 4.0274 03427 58557 343 CSCT2 292 3.00 2.00 5.00 4.1815 04249 72600 527 CSCT3 292 4.00 1.00 5.00 3.9110 02984 50999 260 CSCT4 292 4.00 1.00 5.00 3.7979 04327 73937 547 CSCT5 292 4.00 1.00 5.00 3.9863 04256 72734 529 Valid N (listwise) 292 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic QĐ1 292 3.00 2.00 5.00 4.0000 03695 63137 399 QĐ2 292 3.00 2.00 5.00 4.0445 03637 62155 386 QĐ3 292 3.00 2.00 5.00 4.0377 03608 61646 380 QĐ4 292 2.00 3.00 5.00 3.9349 03627 61973 384 QĐ5 292 2.00 3.00 5.00 4.0445 03403 58156 338 Valid N (listwise) 292 Descriptive Statistics N Range Statistic Statistic Minimum Maximum Statistic Statistic Mean Std Deviation Variance Statistic Std Error Statistic Statistic SP 292 2.20 2.80 5.00 3.9890 02601 44446 198 G 292 4.00 1.00 5.00 2.4863 07859 1.34295 1.804 TT 292 2.00 3.00 5.00 4.1185 02600 44436 197 CN 292 2.50 2.50 5.00 4.0753 03019 51596 266 TTCT 292 2.60 2.40 5.00 3.8610 02591 44271 196 CSVC 292 1.75 3.25 5.00 4.0830 02585 44180 195 DD 292 2.60 2.40 5.00 3.7733 03023 51664 267 MTCT 292 4.00 1.00 5.00 3.8808 03052 52147 272 CSCT 292 3.40 1.60 5.00 3.9808 03060 52292 273 QD 292 2.50 2.50 5.00 4.0060 02740 46824 219 Valid N (listwise) 292 p28 PHỤ LỤC 4: HỒI QUY Correlations QD QD Pearson Correlation SP Sig (2-tailed) N SP G TT CN Pearson Correlation 583** Sig (2-tailed) 000 N 292 583** -.560** TTCT CSVC DD MTCT CSCT 432** 596** 478** 376** 482** -.010 191** 000 000 000 000 000 868 001 292 292 292 292 292 292 292 292 292 -.361** 291** 473** 314** 222** 355** 000 000 000 000 000 000 844 007 292 292 292 292 292 292 292 292 -.349** -.267** -.259** -.189** -.300** -.039 -.065 292 000 000 N 292 292 432** CN 000 Sig (2-tailed) Pearson Correlation TT 000 Pearson Correlation -.560** -.361** 012 158** 000 000 000 001 000 503 267 292 292 292 292 292 292 292 292 291** -.349** 259** 310** 361** 428** 000 000 000 000 358 000 292 292 292 292 292 292 274** 176** 292** 042 022 000 003 000 477 709 292 292 292 292 292 353** 434** -.054 129* 000 000 356 028 -.054 231** Sig (2-tailed) 000 000 000 N 292 292 292 292 596** 473** -.267** 259** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 N 292 292 292 292 292 478** 314** -.259** 310** 274** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 N 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 222** -.189** 361** 176** 353** 471** 033 051 000 570 387 Pearson Correlation TTCT Pearson Correlation CSVC Pearson Correlation DD 292 G 376** Sig (2-tailed) 000 000 001 000 003 000 N 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 355** -.300** 428** 292** 434** 471** 047 088 420 133 Pearson Correlation 482** Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 000 000 N 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 -.010 012 -.039 -.054 042 -.054 033 047 -.036 Sig (2-tailed) 868 844 503 358 477 356 570 420 N 292 292 292 292 292 292 292 292 292 292 191** 158** -.065 231** 022 129* 051 088 -.036 Sig (2-tailed) 001 007 267 000 709 028 387 133 544 N 292 292 292 292 292 292 292 292 292 MTCT Pearson Correlation CSCT Pearson Correlation ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) p29 544 292 Descriptive Statistics Mean Std Deviation N QD 4.0060 46824 292 SP 3.9890 44446 292 G 2.4863 1.34295 292 TT 4.1185 44436 292 CN 4.0753 51596 292 TTCT 3.8610 44271 292 CSVC 4.0830 44180 292 DD 3.7733 51664 292 CSCT 3.9808 52292 292 Correlations QD Pearson Correlation QD SP G Sig (1-tailed) N SP TT CN 583 -.560 432 596 478 376 482 191 583 1.000 -.361 291 473 314 222 355 158 -.560 -.361 1.000 -.349 -.267 -.259 -.189 -.300 -.065 1.000 G TT 432 291 -.349 1.000 CN 596 TTCT TTCT CSVC DD CSCT 259 310 361 428 231 473 -.267 259 1.000 274 176 292 022 478 314 -.259 310 274 1.000 353 434 129 CSVC 376 222 -.189 361 176 353 1.000 471 051 DD 482 355 -.300 428 292 434 471 1.000 088 CSCT 191 158 -.065 231 022 129 051 088 1.000 000 000 000 000 000 000 000 001 SP 000 000 000 000 000 000 000 003 G 000 000 000 000 000 001 000 133 TT 000 000 000 000 000 000 000 000 CN 000 000 000 000 000 001 000 354 TTCT 000 000 000 000 000 000 000 014 CSVC 000 000 001 000 001 000 000 194 DD 000 000 000 000 000 000 000 066 CSCT 001 003 133 000 354 014 194 066 QD 292 292 292 292 292 292 292 292 292 SP 292 292 292 292 292 292 292 292 292 G 292 292 292 292 292 292 292 292 292 TT 292 292 292 292 292 292 292 292 292 QD p30 CN 292 292 292 292 292 292 292 292 292 TTCT 292 292 292 292 292 292 292 292 292 CSVC 292 292 292 292 292 292 292 292 292 DD 292 292 292 292 292 292 292 292 292 CSCT 292 292 292 292 292 292 292 292 292 Model Summaryb Std Error of the Model R R Square 814a Adjusted R Square 663 Estimate 654 Durbin-Watson 27548 1.814 a Predictors: (Constant), CSCT, CN, CSVC, G, TTCT, TT, SP, DD b Dependent Variable: QD ANOVAa Model Sum of Squares df Mean Square F Regression 42.326 5.291 Residual 21.476 283 076 Total 63.802 291 Sig 69.717 000b a Dependent Variable: QD b Predictors: (Constant), CSCT, CN, CSVC, G, TTCT, TT, SP, DD Coefficientsa Standardized Unstandardized Coefficients Model B Std Error (Constant) 364 268 SP 203 045 G -.104 TT Coefficients Beta Collinearity Statist t Sig Tolerance 1.358 176 193 4.554 000 665 014 -.297 -7.642 000 786 047 044 044 1.071 285 691 CN 296 036 326 8.113 000 735 TTCT 160 042 151 3.761 000 737 CSVC 110 043 104 2.561 011 725 DD 080 040 088 2.005 046 617 CSCT 082 032 091 2.534 012 922 a Dependent Variable: QD p31 V p32 p33 PHỤ LỤC 5: ANOVA Doanh thu Descriptives QD 95% Confidence Interval for N Dưới 10 triệu/ Mean Mean Std Std Deviation Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 23 4.0652 45985 09589 3.8664 4.2641 3.00 4.75 44 3.9545 49788 07506 3.8032 4.1059 3.00 5.00 67 4.0261 48292 05900 3.9083 4.1439 3.00 5.00 81 4.0031 51005 05667 3.8903 4.1159 2.50 5.00 50 -80 triệu/ tháng 48 4.0156 41708 06020 3.8945 4.1367 3.00 5.00 100 triệu/ tháng 29 3.9828 37160 06900 3.8414 4.1241 3.00 4.75 292 4.0060 46824 02740 3.9521 4.0599 2.50 5.00 tháng 10 - 20 triệu/ tháng 20 - 30 triệu/ tháng 30 – 50 triệu/ tháng Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 1.303 df1 df2 Sig 286 262 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 245 049 Within Groups 63.557 286 222 Total 63.802 291 p34 F Sig .221 954 Multiple Comparisons Dependent Variable: QD Bonferroni 95% Confidence Interval (I) Doanh thu (J) Doanh thu Mean Difference (I-J) Std Error Sig Lower Bound Upper Bound Dưới 10 triệu/ tháng 10 - 20 triệu/ tháng 11067 12130 1.000 -.2484 4697 20 - 30 triệu/ tháng 03910 11392 1.000 -.2981 3763 30 – 50 triệu/ tháng 06213 11138 1.000 -.2676 3918 50 -80 triệu/ tháng 04959 11955 1.000 -.3043 4035 100 triệu/ tháng 08246 13162 1.000 -.3072 4721 Dưới 10 triệu/ tháng -.11067 12130 1.000 -.4697 2484 20 - 30 triệu/ tháng -.07157 09147 1.000 -.3423 1992 30 – 50 triệu/ tháng -.04854 08828 1.000 -.3099 2128 50 -80 triệu/ tháng -.06108 09839 1.000 -.3523 2302 100 triệu/ tháng -.02821 11275 1.000 -.3620 3055 Dưới 10 triệu/ tháng -.03910 11392 1.000 -.3763 2981 10 - 20 triệu/ tháng 07157 09147 1.000 -.1992 3423 30 – 50 triệu/ tháng 02303 07785 1.000 -.2074 2535 50 -80 triệu/ tháng 01049 08914 1.000 -.2534 2744 100 triệu/ tháng 04336 10478 1.000 -.2668 3535 -.06213 11138 1.000 -.3918 2676 10 - 20 triệu/ tháng 04854 08828 1.000 -.2128 3099 20 - 30 triệu/ tháng -.02303 07785 1.000 -.2535 2074 50 -80 triệu/ tháng -.01254 08587 1.000 -.2667 2416 02033 10201 1.000 -.2816 3223 Dưới 10 triệu/ tháng -.04959 11955 1.000 -.4035 3043 10 - 20 triệu/ tháng 06108 09839 1.000 -.2302 3523 20 - 30 triệu/ tháng -.01049 08914 1.000 -.2744 2534 30 – 50 triệu/ tháng 01254 08587 1.000 -.2416 2667 100 triệu/ tháng 03287 11087 1.000 -.2953 3611 Dưới 10 triệu/ tháng -.08246 13162 1.000 -.4721 3072 10 - 20 triệu/ tháng 02821 11275 1.000 -.3055 3620 20 - 30 triệu/ tháng -.04336 10478 1.000 -.3535 2668 30 – 50 triệu/ tháng -.02033 10201 1.000 -.3223 2816 50 -80 triệu/ tháng -.03287 11087 1.000 -.3611 2953 10 - 20 triệu/ tháng 20 - 30 triệu/ tháng 30 – 50 triệu/ tháng Dưới 10 triệu/ tháng 100 triệu/ tháng 50 -80 triệu/ tháng 100 triệu/ tháng p35 Thời gian kinh doanh Descriptives QD 95% Confidence Interval for N Mới kinh Mean Mean Std Std Deviation Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 53 4.0236 39911 05482 3.9136 4.1336 3.00 5.00 năm 61 4.0041 53520 06853 3.8670 4.1412 2.50 5.00 - năm 84 3.9137 46971 05125 3.8118 4.0156 3.00 5.00 20 năm 94 4.0798 44933 04635 3.9878 4.1718 3.00 5.00 292 4.0060 46824 02740 3.9521 4.0599 2.50 5.00 doanh Total Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic df1 1.661 df2 Sig 288 176 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 1.244 415 Within Groups 62.558 288 217 Total 63.802 291 F Sig 1.909 128 Multiple Comparisons Dependent Variable: QD Bonferroni 95% Confidence Interval (I) Kinh doanh bao (J) Kinh doanh lâu Mới kinh doanh năm 01949 08752 1.000 -.2130 2520 - năm 10989 08176 1.000 -.1073 3271 20 năm -.05620 08006 1.000 -.2689 1565 Mới kinh doanh -.01949 08752 1.000 -.2520 2130 09041 07840 1.000 -.1179 2987 năm Mean Difference (I- Std J) Error - năm p36 Sig Lower Upper Bound Bound - năm 20 năm 20 năm -.07569 07663 1.000 -.2793 1279 Mới kinh doanh -.10989 08176 1.000 -.3271 1073 năm -.09041 07840 1.000 -.2987 1179 20 năm -.16610 06998 110 -.3520 0198 Mới kinh doanh 05620 08006 1.000 -.1565 2689 năm 07569 07663 1.000 -.1279 2793 - năm 16610 06998 -.0198 3520 110 Người kinh doanh Descriptives QD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum gia đình 88 3.9545 43639 04652 3.8621 4.0470 3.00 5.00 bạn bè 73 4.0000 49301 05770 3.8850 4.1150 2.50 5.00 131 4.0439 47483 04149 3.9618 4.1260 3.00 5.00 Total 292 4.0060 46824 02740 3.9521 4.0599 2.50 5.00 Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 574 df1 df2 Sig 289 564 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 424 212 Within Groups 63.378 289 219 Total 63.802 291 p37 F Sig .966 382 Multiple Comparisons Dependent Variable: QD Bonferroni 95% Confidence Interval (I) Kinh doanh (J) Kinh doanh ai gia đình bạn bè -.04545 07414 1.000 -.2240 1331 -.08935 06455 502 -.2448 0661 04545 07414 1.000 -.1331 2240 -.04389 06840 1.000 -.2086 1208 bạn bè Mean Difference (I- Std J) Error gia đình một Sig Lower Upper Bound Bound gia đình 08935 06455 502 -.0661 2448 bạn bè 04389 06840 1.000 -.1208 2086 Thời gian tiêu tốn để kinh doanh Descriptives QD 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 53 3.9811 50917 06994 3.8408 4.1215 2.50 5.00 61 4.0492 51198 06555 3.9181 4.1803 3.00 5.00 10 84 4.0089 43982 04799 3.9135 4.1044 3.00 5.00 12 94 3.9894 44437 04583 3.8983 4.0804 3.00 5.00 Total 292 4.0060 46824 02740 3.9521 4.0599 2.50 5.00 Test of Homogeneity of Variances QD Levene Statistic 1.215 df1 df2 Sig 288 305 ANOVA QD Sum of Squares Between Groups df Mean Square 173 058 Within Groups 63.629 288 221 Total 63.802 291 p38 F Sig .261 853 Multiple Comparisons Dependent Variable: QD Bonferroni 95% Confidence Interval (I) Thời gian tiêu tốn để (J) Thời gian tiêu tốn để kinh doanh chợ kinh doanh chợ giờ -.06805 08826 1.000 -.3025 1664 10 -.02780 08245 1.000 -.2468 1913 12 -.00823 08074 1.000 -.2227 2063 06805 08826 1.000 -.1664 3025 10 04025 07907 1.000 -.1698 2503 12 05982 07728 1.000 -.1455 2651 02780 08245 1.000 -.1913 2468 -.04025 07907 1.000 -.2503 1698 12 01957 07057 1.000 -.1679 2071 00823 08074 1.000 -.2063 2227 -.05982 07728 1.000 -.2651 1455 10 -.01957 07057 1.000 -.2071 1679 10 12 Mean Std Difference (I-J) Error Sig Giới tính Group Statistics Giới tính QD nam nữ N Mean Std Deviation Std Error Mean 97 3.9871 42600 04325 195 4.0154 48868 03500 p39 Lower Upper Bound Bound Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances t-test for Equality of Means 95% Confidence Interval of the F Sig QD Equal variances assumed Equal variances not assumed 1.264 262 t df - 485 508 Sig (2- Mean Std Error tailed) Difference Difference Difference Lower Upper 290 628 -.02827 05825 -.14293 08638 216.840 612 -.02827 05564 -.13793 08139 p40
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT, NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH THUÊ MẶT BẰNG KINH DOANH CỦA TIỂU THƯƠNG CHỢ TRUNG TÂM BUÔN MA THUỘT

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay