Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong giai đoạn 2011-2013

70 250 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:19

Khóa luận tốt nghiệp ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN H TÊ ́H U Ế -  - K IN KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ̣C THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN O SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN GIAI ĐOẠN 2011-2013 Đ A ̣I H HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: LÊ THỊ HIỂU ThS PHẠM THỊ THANH XUÂN Lớp: K44B KHĐT Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu i Khóa luận tốt nghiệp LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành luận văn này, trước tiên, em xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học Kinh tế Huế thầy cô giáo, đặc biệt thầy cô giáo Khoa Kinh tế & Phát triển, người trang bị cho em kiến thức định hướng đắn học tập tu dưỡng đạo đức, tạo tiền đề tốt để em Ế học tập nghiên cứu U Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Thạc sĩ Phạm Thị Thanh Xuân – ́H Giảng viên khoa Kinh tế Phát triển – Người giáo viên dành nhiều thời gian TÊ tâm huyết, tận tình hướng dẫn, chỉnh sửa để hoàn thành đề tài nghiên cứu cách trọn vẹn Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến phòng Nông nghiệp huyện Triệu Phong, H ban lãnh đạo cấp, phòng ban huyện, đơn vị hoạt động nghiệp, hoạt IN động kinh tế đóng địa bàn người dân địa phương tạo điều kiện K giúp đỡ đóng góp ý kiến để em có tài liệu quý báu phục vụ cho đề tài ̣C nghiên cứu hoàn thành cách thuận lợi O Cuối cùng, em xin chân thành cảm ơn người thân, gia đình bạn bè quan tâm Đ A cứu ̣I H giúp đỡ, động viên tạo điều kiện cho em trình học tập, tiến hành nghiên Xin chân thành cảm ơn! Huế, ngày 15 tháng 05 năm 2014 Sinh viên thực Lê Thị Hiểu Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu ii Khóa luận tốt nghiệp MỤC LỤC MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU vii TÓM TẮT NGHIÊN CỨU viii PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Ế Mục tiêu nghiên cứu U Đối tượng nghiên cứu ́H Phạm vi nghiên cứu .2 4.1 Phạm vi nội dung TÊ 4.2 Phạm vi thời gian 4.3 Phạm vi không gian H Phương pháp nghiên cứu .2 IN 5.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu 5.2 Phương pháp xử lý số liệu K 5.3 Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh ̣C 5.4 Phương pháp chuyên gia .3 O PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU ̣I H CHƯƠNG 1: CƠ SỞ KHOA HỌC CỦA VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 1.1 Cơ sở lí luận Đ A 1.1.1 Tổng quan vốn đầu tư phát triển 1.1.1.1 Khái niệm a Khái niệm chung đầu tư b Khái niệm đầu tư phát triển c Khái niệm vốn đầu tư 1.1.1.2 Các nguồn vốn đầu tư phát triển nông nghiệp .6 1.1.1.2.1 Nguồn vốn đầu tư nước 1.1.1.2.2 Nguồn vốn đầu tư nước 1.1.2 Vai trò vốn đầu tư phát triển nông nghiệp 1.2 Cơ sở thực tiễn 11 1.2.2 Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp tỉnh Quảng Trị .13 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu iii Khóa luận tốt nghiệp CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP Ở TRIỆU PHONG 15 2.1.1 Điều kiện tự nhiên 15 2.1.1.1 Vị trí địa lý 15 2.1.1.2 Địa hình .15 2.1.1.3 Khí hậu 16 2.1.1.4 Thuỷ văn 17 2.1.2 Điều kiện kinh tế xã hội 17 2.1.2.1 Nguồn nhân lực 17 Ế 2.1.2.2 Đất đai 19 U 2.1.2.3 Phát triển kinh tế 20 ́H 2.2 Tình hình đầu tư cho phát triển kinh tế huyện giai đoạn 2011-2013 24 TÊ 2.2.1 Vốn đầu tư phát triển phân theo hình thức quản lý 24 2.2.2 Theo cấu nguồn vốn đầu tư 25 2.2.3 Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phân theo lĩnh vực hoạt động 27 H 2.3Tình hình đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong giai đoạn 2011-2013 28 IN 2.3.1 Quy mô, cấu nguồn vốn đầu tư qua năm .28 2.3.2 Quy mô, cấu nguồn vốn đầu tư theo lĩnh vực 32 K 2.3.2.1 Quy mô, cấu nguồn vốn đầu tư ngân sách nhà nước theo lĩnh vực 34 ̣C 2.3.2.3 Quy mô, cấu nguồn vốn đầu tư tín dụng ưu đãi phân theo lĩnh vực 36 O 2.3.2.4 Quy mô, cấu nguồn vốn đầu tư khác phân theo lĩnh vực .37 2.2 Phân tích chuyên sâu dự án đầu tư phát triển cao su tiểu điền vùng gò đồi giai ̣I H đoạn 2011-2015 38 2.4.1 Tình hình đầu tư 38 Đ A 2.4.2 Kết đạt 39 2.4.2.1 Kết diện tích trồng cao su .39 2.4.2.2 Kết trồng cao su so với kế hoạch đề .41 2.4.3 Đánh giá hộ nông dân dự án 42 2.3Phân tích SWOT sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp .44 Chương III: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP 45 3.1Định hướng 45 3.1.1 Định hướng chung Đảng Nhà nước 45 3.1.2 Định hướng huyện Triệu Phong .46 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu iv Khóa luận tốt nghiệp 3.2Giải pháp đầu tư cho phát triển Nông nghiệp 46 3.2.1 Tăng cường huy động vốn cho đầu tư phát triển Nông nghiệp 46 3.2.1.1 Huy động nguồn vốn nước .47 3.2.1.3 Ổn định hoàn thiện môi trường đầu tư 52 3.2.1.4 Cung cấp đầy đủ thông tin định hướng để người đầu tư lựa chọn 52 3.2.2 Giải pháp nhằm sử dụng vốn có hiệu 53 3.2.3 Quản lí đầu tư .54 PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .57 Ế Kết luận .57 U Kiến nghị .57 ́H TÀI LIỆU THAM KHẢO 59 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ PHỤ LỤC 60 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu v Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Ủy ban nhân dân PTNT: Phát triển nông thôn NSNN: Ngân sách nhà nước Tr.đ: Triệu đồng TDƯĐ: Tín dụng ưu đãi CSHT: Cơ sở hạ tầng DVNN: Dịch vụ nông nghiệp ĐVT: Đơn vị tính KH: Kế hoạch TH: Thực DT: Diện tích IN H TÊ ́H U Ế UBND: Công nghiệp hoá-Hiện đại hoá Đ A ̣I H O ̣C K CNH-HĐH: Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu vi Khóa luận tốt nghiệp DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng Bảng số lao động huyện Triệu Phong năm 2012 .18 Bảng 2: Diện tích đất sử dụng huyện Triệu Phong- Quảng Trị năm 2013 19 Bảng 3: Tổng giá trị sản xuất cấu ngành kinh tế huyện Triệu Phong giai đọan 2011-2013 21 Ế Bảng Kết sản xuất nông nghiệp giai đọan 2011-2013 .22 U Bảng 5: Bảng cấu vốn đầu tư vào huyện Triệu Phong Giai đoạn 2011-2013 26 ́H Bảng 6: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp phân theo nguồn TÊ vốn giai đoạn 2011-2013 .29 Bảng 7: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp phân theo lĩnh vực giai đoạn 2011-2013 33 H Bảng 8: Giá trị nguồn vốn đầu tư NSNN theo lĩnh vực 34 IN Bảng 9: Giá trị nguồn vốn đầu tư dân cư, doanh nghiệp theo lĩnh vực 35 K Bảng 10: Giá trị nguồn vốn đầu tư TDƯĐ theo lĩnh vực .36 ̣C Bảng 11: Giá trị nguồn vốn đầu tư khác theo lĩnh vực 37 O Bảng 12: Bảng nguồn vốn hỗ trợ cho phát triển cao su tiểu điền vùng gò đồi giai ̣I H đoạn 2011-2013 .38 Bảng 13: Kết qủa trồng cao su thời gian qua .40 Đ A Bảng 14: Bảng kết trồng so với kế hoạch đề .41 Bảng 15: Số hộ trồng cao su 42 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu vii Khóa luận tốt nghiệp TÓM TẮT NGHIÊN CỨU Luận văn nghiên cứu đề tài “Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong giai đoạn 2011-2013” Mục tiêu nghiên cứu: Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Ế Phương pháp sử dụng bao gồm phương pháp: Phương pháp thu thập số liệu TÊ Phương pháp chuyên gia ́H Phương pháp tổng hợp, phân tích, so sánh U Phương pháp xử lý số liệu Kết đạt được: H Qua kết phân tích ta thấy thời gian qua nhờ thực tốt công tác đầu IN tư phát triển sản xuất nông nghiệp nên ngành nông nghiệp huyện Triệu Phong thu nhiều thành tựu, góp phần to lớn vào phát triển tất mặt kinh tế K huyện Mặt khác huyện huy động nguồn lực để phát triển nông nghiệp, ̣C sức tranh thủ, khai thác phát huy tối đa hiệu nguồn lực, tạo O nguồn kinh phí lớn để đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp ̣I H Tuy nhiên, bên cạnh thành tựu đạt được, đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong thời gian vừa qua số tồn làm Đ A giảm kết hiệu đầu tư phát triển ngành sản xuất nông nghiệp Vì thời gian tới cần có giải pháp thiết thực để phát huy vai trò đầu tư Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu viii Khóa luận tốt nghiệp PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ Tính cấp thiết để tài Trong kinh tế quốc dân, nông nghiệp ngành sản xuất có vai trò đặc biệt quan trọng Nó điểm khởi đầu, tảng cho trình phát triển kinh tế Đồng thời nông nghiệp ngành có liên quan trực tiếp đến việc làm, thu nhập đời sống đại đa số dân cư nước ta Nông nghiệp nông thôn phát triển tạo Ế thị trường rộng lớn cho công nghiệp ngành kinh tế khác Nông nghiệp nông U thôn không nơi cung cấp lao động, nguyên liệu dược liệu cho công nghiệp mà ́H nơi tiêu thụ lớn sản phẩm công nghiệp Chính thế, phát triển kinh tế nông nghiệp phần quan trọng chiến lược phát triển kinh tế quốc TÊ gia Nó quan trọng nước ta có 70% dân số sống khu vực nông thôn chủ yếu sinh sống nghề nông Tuy nhiên, để ngành nông nghiệp ngày H phát triển cần phải có đầu tư thoả đáng Vì đầu tư yếu tố định phát IN triển, chìa khoá tăng trưởng ngành, quốc gia Và K vấn đề xúc trình tăng trưởng phát triển nước ta Do đó, việc đầu tư sử dụng vốn cho hợp lý quan trọng O ̣C Đối với tỉnh nông nghiệp Quảng Trị nói chung huyện nông ̣I H nghiệp Triệu Phong nói riêng bên cạnh việc ý phát triển công nghiệp, dịch vụ, phát triển nông nghiệp ưu tiên số trình phát triển kinh tế xã Đ A hội Vậy tình hình đầu tư vào huyện Triệu Phong thời gian qua có đáp ứng nhu cầu phát triển nông nghiệp địa phương không? Cần có giải pháp để thu hút vốn đầu tư, nâng cao hiệu đầu tư cho phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong? Trên sở đó, định chọn đề tài nghiên cứu: “Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong giai đoạn 2011-2013” Mục tiêu nghiên cứu - Phân tích thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu Khóa luận tốt nghiệp - Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thời gian tới Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu đề tài tập trung vào nội dung hoạt động đầu tư phát triển nông nghiệp, giải pháp đầu tư phát triển nông nghiệp địa bàn huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị Phạm vi nghiên cứu Ế 4.1 Phạm vi nội dung U Do điều kiện thời gian kiến thức hạn chế nên đề tài nghiên cứu ́H phạm vi phân tích báo cáo +Về mặt lý luận: Chủ yếu đề cập đến vấn đề lý luận chung đầu tư phát TÊ triển; lý thuyết đầu tư phát triển nông nghiệp +Về mặt thực tiễn: Phân tích, đánh giá thực trạng đầu tư phát triển nông nghiệp H huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2013, đưa giải pháp chủ yếu IN đầu tư phát triển nông nghiệp huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị thời gian K tới 4.2 Phạm vi thời gian ̣I H 2011 đến O ̣C - Số liệu trình bày tổng quan sưu tầm tài liệu công bố năm - Số liệu phân tích thu thập từ năm 2011-2013 Đ A 4.3 Phạm vi không gian Nghiên cứu tại: "Huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị" Phương pháp nghiên cứu 5.1 Phương pháp thu thập số liệu, tài liệu + Tài liệu thứ cấp: Là tài liệu xử lý công bố tài liệu sách, báo Trong tài liệu thu thập sẵn có từ phòng Nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Triệu Phong, phòng tài kế hoạch huyện Triệu Phong tài liệu mạng internet, sách tham khảo.… +Tài liệu sơ cấp: Trực tiếp tiếp xúc với người dân phiếu điều tra lập sẵn Bên cạnh đó, tiếp xúc với lãnh đạo, cán liên quan để thu thập ý kiến, Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu Khóa luận tốt nghiệp sách đầu tư cho nông nghiệp nông thôn cần kiện toàn sách tài tiền tệ với khâu then chốt ưu đãi cho khu vực nông nghiệp, nông thôn thuế, lãi suất tín dụng phân bố vốn ngân sách a) Nguồn ngân sách nhà nước Vốn ngân sách Nhà nước eo hẹp khả năm tới không lớn Do vậy, cần có chế sách để tận dụng khai thác triệt để nguồn thu địa bàn để khả phân bổ ngân sách cho đầu tư phát triển Trước Ế mắt cần thực tốt khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, thu phạt giải pháp chủ yếu U tăng cường biện pháp nghiệp vụ quan thu thuế, tạo chế quản lý phối hợp ́H đồng hoạt động quan thu thuế với quan quản lý Nhà nước; giáo dục tính tự giác nhân dân; tăng cường biện pháp hành Mục tiêu trước mắt TÊ chống thất thu tăng thu ngân sách, tạo điều kiện nguồn vốn ngân sách để đầu tư vào lĩnh vực cần thiết có nông nghiệp nông thôn H b) Tín dụng IN Nguồn vốn đầu tư từ tín dụng có vai trò không nhỏ trình phát triển kinh K tế nông nghiệp nông thôn Do ngày tăng cường nguồn vốn có ý nghĩa quan trọng trình phát triển Để nguồn vốn phát huy có hiệu cần phải ̣C thực theo giải pháp sau: ̣I H O  Về nhận thức cần làm rõ cho cấp, ngành nông dân tỉnh thấy rõ tín dụng kênh vốn chủ yếu cho nông dân để phát triển kinh tế xã hội Đ A  Dự báo nhu cầu vốn tín dụng Nhà nước cho hộ nông dân tỉnh thời gian tới (2014- 2020)  Nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức tín dụng Nhà nước cho nông dân (ngân hàng đầu tư phát triển nông nghiệp, quỹ quốc gia giải việc làm )  Tăng cường nhu cầu thực vốn hộ nông dân (hay nói cách khác kích cầu vốn tín dụng hộ nông dân)  Đào tạo nông dân hỗ trợ họ trở thành người chủ thực có khả vay vốn, tiêu hoá vốn có ý thức trả nợ Về nội dung cần thực vấn đề sau: -Hình thành chương trình bồi dưỡng cho chủ hộ theo nhóm hộ Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 48 Khóa luận tốt nghiệp giàu, nghèo; ngành nghề kinh tế; độ tuổi chủ hộ -Đa dạng hoá hình thức đào tạo, nhấn mạnh giải pháp dạy nghề -Tổ chức tuyên truyền, toạ đàm để nâng cao ý thức quyền lợi nghĩa vụ việc vay vốn Nhà nước  Tăng cường hiệu lực Nhà nước huyện việc quản lý vốn Nhà nước cho nông dân vay -Có hướng dẫn thống xử lý tình trạng nợ hạn văn pháp Ế luật Nhà nước quan Nhà nước, tổ chức xã hội địa bàn U -Tăng cường quản lý Nhà nước để giảm thiểu tối đa rủi ro kinh doanh (cả ́H sản xuất tiêu thụ cho hộ nông dân) góp phần giảm rủi ro tín dụng, tạo cầu ổn định vốn vay nông dân TÊ  Cần mở rộng tín dụng nông thôn nguồn vốn, phạm vi hình thức hoạt động, cho nông dân vay vốn ưu đãi hay vay vốn với lãi suất 0, thủ tục đơn giản, H linh hoạt mức vay, thủ tục vay, biện pháp chấp, tín chấp phương thức cho IN vay (cho vay tổ chức hay thông qua tổ chức, đại diện) Cho vay tín dụng vật K hay bán hàng (vật tư, phân bón, thuốc trừ sâu, giống ) cho nông dân vay theo phương thức trả chậm, trả góp O ̣C  Cần có sách vầ giải pháp nâng cao tỷ lệ cho vay trung dài hạn, phù ̣I H hợp với chu kỳ đầu tư, thu hồi vốn chu kỳ sinh trưởng trồng vật nuôi Ngoài tranh thủ nguồn vốn thuộc chương trình Nhà nước: vốn hỗ Đ A trợ giải việc làm, vốn vay từ quỹ xoá đói giảm nghèo, vốn ODA chương trình khác c) Vốn từ dân cư doanh nghiệp Cùng với nguồn vốn khác, vốn đầu tư từ nội lực nông thôn, từ doanh nghiệp nông thôn có ý nghĩa quan trọng công tác đầu tư cho nông nghiệp nông thôn Trong nhiều năm qua, làng xã xây dựng, tu bổ nhiều công trình hạ tầng (đường xá, cầu cống ), góp phần đáng kể vào việc nâng cao đời sống phục vụ người dân Tuy nhiên, việc đầu tư bước đầu, quy mô vừa nhỏ, nguồn lực nông thôn chưa khai thác nhiều có hiệu Để huy động nâng cao hiệu đầu với nguồn vốn cần bổ sung, hoàn thiện thực Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 49 Khóa luận tốt nghiệp sách kinh tế vĩ mô (thuế tiêu thụ chế biến, đất đai, tín dụng, giá ) Từ nhằm khuyến khích thành phần kinh tế nông nghiệp, nông thôn, hộ nông dân có vốn, có kinh nghiệm quản lý tự đầu tư liên kết, liên doanh, tạo hình thức kinh tế hỗn hợp, có hiệu sản xuất nông nghiệp, chế biến nông lâm, thuỷ sản, dịch vụ nông thôn, đồng thời khuyến khích tiếp tục đầu tư vào sở hạ tầng nông thôn, cụ thể sau:  Cần huy động vốn dân để đầu tư xây dựng bảo dưỡng sở hạ tầng Ế nông thôn Dùng chế hỗ trợ phần ngân sách để thấy có lợi việc bỏ vốn U đầu tư xây dựng đường làng, ngõ xóm cho hoàn thiện thêm Đối với dự án đầu tư ́H cho thuỷ lợi, kiên cố hoá kênh mương, phần huy động đóng góp tự nguyện (cả TÊ tiền sức lao động), khuyến khích người dân cho Nhà nước vay để đầu tư trở lại cho hệ thống thuỷ lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp Ngoài ra, cần mở rộng chế huy động đóng góp dân chúng cho phát triển H hoạt động y tế, giáo dục, bảo đảm sức khoẻ, tri thức cho người dân IN  Cần khuyến khích dân đầu tư vào sản xuất kinh doanh lĩnh vực: sản K xuất nông nghiệp, đặc biệt chế biến nông lâm, thuỷ sản dịch vụ nông thôn Đồng ̣C thời phải có sách ưu tiên cho doanh nghiệp, hộ nông dân kinh doanh O lĩnh vực này, từ khuyến khích họ thực trình tái đầu tư, mở rộng ̣I H sản xuất đổi trang thiết bị Xây dựng quy chế hoạt động hỗ trợ tài hiệp hội, ngành nghề nông thôn Áp dụng sách ưu đãi thuế, giá Đ A thuế đất vầ hình thức hỗ trợ khác để khuyến khích phát triển chế biến nông sản chỗ, phát triển làng, ngành nghề truyền thống, trang trại Thực giảm thuế, cho phép nộp chậm tiền thuế đất kinh tế hợp tác xã, thúc đẩy phát triển hình thức hợp tác xã doanh nghiệp hộ gia đình, có sách ưu đãi doanh nghiệp hộ gia đình, hợp tác xã thành lập Tôn vinh ưu đãi tập thể, cá nhân có công đầu tư phát triển ngành nghề, phát triển thị trường, đem lại hiệu kinh tế cao cho huyện  Xây dựng hệ thống thông tin doanh nghiệp đến tận sở để nắm tình hình hoạt động doanh nghiệp cung cấp cho doanh nghiệp thông tin chế, thị trường cách nhanh chóng Đặc biệt nắm lộ trình hội nhập Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 50 Khóa luận tốt nghiệp nước ta với tổ chức quốc tế (ASEAN, APEC, ASEM, WTO, hiệp định thương mại Việt - Mỹ ) để chuẩn bị cho chủ động trình hội nhập, nhằm đẩy mạnh sản xuất kinh doanh tránh thua thiệt hội nhập Thực điều đó, chắn tạo niềm tin dân doanh nghiệp, từ khuyến khích họ đầu tư ngày nhiêu hơn, góp phần tích cực vào công phát triển kinh tế xã hội tỉnh 3.2.1.2 Huy động vốn từ nước Ế Đầu tư nước trở thành phận quan trọng hoạt động đầu tư toàn xã U hội Tuy nhiên hạn chế nông nghiệp, nông thôn nên số lượng dự án ́H vốn đầu tư vào khu vực Do vậy, UBND huyện nên thực mạnh mẽ chủ trương thu hút vốn đầu tư nước vào nông nghiệp để bổ sung thêm nguồn vốn TÊ nước Để làm điều cần thực công việc:  Về sách cần có ưu tiên dự án đầu tư vào nông nghiệp H nông thôn so với dự án khác, quan trọng sách thuế, ruộng đất, xuất IN nhập khẩu, thủ tục duyệt cấp giấy phép đầu tư K  Tiến hành nâng cấp sở hạ tầng kinh tế xã hội (giao thông, điện nước, thuỷ ̣C lợi ) vấn đề giải phóng mặt bằng, cân đối ngoại tệ, bố trí vốn đối ứng Đồng thời, O UBND huyện cần thực giải pháp tăng cường khả tu hút sử dụng ̣I H nguồn vốn vay tài trợ quốc tế Những giải pháp là: -Xây dựng chiến lược chương trình thu hút, sử dụng vốn vay tài Đ A trợ quốc tế dài hạn toàn diện để xây dựng huyện theo hướng đại văn minh, đồng thời tăng cường công tác kế hoạch nguồn vốn ODA -Hoàn thiện quy định quản lý sử dụng nguồn vốn vay tài trợ quốc tế, đồng thời đổi hệ thống quản lý dự án sử dụng nguồn ODA -Nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị lập dự án sử dụng nguồn vốn vay tài trợ quốc tế Đặc biệt coi trọng nâng cao chất lượng thẩm định dự án, quy định rõ trách nhiệm quan lập dự án thẩm định dự án -Tăng cường cải thiện công tác theo dõi đánh giá dự án ODA, gắn kết hiệu quản lý dự án với cán dự án cụ thể -Nâng cao trình độ lực chuyên môn đội ngũ cán quản lý trực tiếp Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 51 Khóa luận tốt nghiệp làm công tác quản lý nguồn vốn vay tài trợ quốc tế -Cải thiện mối quan hệ nhà tài trợ phía tiếp nhận theo hướng nâng cao tính cộng đồng trách nhiệm, đồng thời coi trọng việc nâng cao tốc độ giải ngân dự án 3.2.1.3 Ổn định hoàn thiện môi trường đầu tư Đây nhân tố quan trọng việc tạo lập lòng tin cho chủ đầu tư Khi có lòng tin, chủ đầu tư yên tâm đầu tư vào lĩnh vựcphù hợp nhất, đem lại lợi Ế ích kinh tế cao Để ổn định hoàn thiện môi trường đầu tư, điều ổn U định trị, đảm bảo an ninh kinh tế, tránh xảy chiến tranh, điều góp phần ́H tích cực vào việc đảm bảo an toàn cho đồng vốn chủ đầu tư bỏ Tiếp đến giảm thiểu thủ tục hành cho phù hợp, tránh phiền hà công việc TÊ xin giấy phép đầu tư thủ tục khác để chủ đầu tư không nản lòng chuẩn bị đầu tư H Điều cuối cùng, nói phần cần có chế sách IN ưu đãi khuyến khích đầu tư thích hợp như: ưu đãi thuế, lãi suất vay vốn, thời hạn K vay vốn, trợ giá, xây dựng sở hạ tầng Khi ổn định hoàn thiện môi trường đầu tư, thu hút nhiều O ̣C nguồn vốn đầu tư vào nông nghiệp nông thôn với số lượng vốn lớn Điều góp ̣I H phần lớn việc phát triển nông nghiệp nông thôn huyện Triệu Phong, đồng thời thúc đẩy kinh tế tỉnh ngày phát triển nhanh bền vững Đ A 3.2.1.4 Cung cấp đầy đủ thông tin định hướng để người đầu tư lựa chọn Chúng ta biết năm qua người dân tự định đầu tư, song thực tế nhiều người có tiền, muốn đầu tư phát triển sản xuất đầu tư vào đâu đầu tư mang tính chất tức thời Nguyên nhân phải tính đến thiếu vắng thông tin thị trường định hướng Nhà nước Các doanh nghiệp, công ty, tập đoàn lớn tự nghiên cứu, dự đoán thị trường nước quốc tế để định lựa chọn hướng đầu tư phát triển Trái lai doanh nghiệp vừa nhỏ, doanh nghiệp gia đình không đủ trình độ, khả điều kiện để nghiên cứu dự báo thị trường, nghiên cứu hội đầu tư để chọn lựa Chính vậy, vai trò Nhà nước phải cho khu vực Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 52 Khóa luận tốt nghiệp hướng đầu tư kinh doanh, nhu cầu xu hướng phát triển tương lai, đồng thời có chế hỗ trợ đầu tư vốn ban đầu, khoa học kỹ thuật, thiết bị công nghệ, phải có chế bảo hộ với sản phẩm nước với doanh nghiệp nước địa bàn có khả cạnh tranh 3.2.2 Giải pháp nhằm sử dụng vốn có hiệu a Tăng cường đầu tư xây dựng sở hạ tầng nông thôn tạo điều kiện tiến lên CNH - HĐH đường giao thông, điện, thuỷ lợi, trường học ý vùng cao, Ế vùng sâu, vùng xa Thực tốt công trình mục tiêu quốc gia liên quan đến nông U nghiệp, nông thôn chương trình xoá đói, giảm nghèo, chương trình giải việc ́H làm, chương trình khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư Sử dụng nguồn vốn chương trình có hiệu cao nhất, thúc đẩy nhanh lực sản xuất nông lâm ngư TÊ nghiệp kinh tế nông thôn Tăng vốn đầu tư để nâng cấp, đồng thời tăng cường công tác quản lý để nâng cao hiệu khai thác công trình có, tập trung vốn hoàn H thành công trình xây dựng dở dang để sớm vào sử dụng, bố trí vốn đầu tư dứt IN điểm công trình thật cấp bách có hiệu cao Việc bố trí vốn đủ K liều lượng phải gắn liền với việc tăng cường biện pháp quản lý vốn b Chú trọng đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp, gắn phát triển sản xuất nông O ̣C nghiệp với phát triển công nghiệp chế biến Đầu tư nâng cấp khu bảo quản chế ̣I H biến, vận chuyển nông phẩm đến nơi tiêu thụ để giảm tổn thất, hư hao, lãng phí nguyên vật liệu, nâng cao chất lượng, tạo thêm giá trị gia tăng, hoà nhập mở rộng Đ A thị phần nông phẩm Việt Nam thị trường khu vực quốc tế Nhu cầu thị trường giới cần nhiều loại hàng hoá nông sản chế biến ta Đây đường ngắn nhất, trực tiếp đưa tiến kỹ thuật công nghệ vào phục vụ sản xuất hàng hoá nông nghiệp, tảng cho hình thành nhanh chóng thêm nhiều nghành nghề phụ, dịch vụ nông nghiệp - nông thôn góp phần tích cực chuyển dịch mạnh mẽ cấu nông nghiệp nông thôn, giải việc làm, nâng cao thu nhập dân cư nông thôn c Tập trung vốn cho ngành mũi nhọn để thúc đẩy nông nghiệp kinh tế nông thôn (như: Thuỷ lợi, công nghệ sinh học đại giống, bảo đảm trồng vật nuôi có suất cao nhất, chất lượng tốt …) phát triển công nghệ chế biến gắn với Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 53 Khóa luận tốt nghiệp phát triển vùng nguyên liệu đặc biệt ý cung câù, khả cung cấp nguồn nguyên liệu công suất nhà máy chế biến, tránh chồng chéo lãng phí, đồng thời đẩy mạnh công tác xuất nông sản d Tổ chức tốt thị trường tiêu thụ nông phẩm nước dựa vào việc đầu tư nâng cao chất lượng, mẫu mã sản phẩm theo tiêu chuẩn quốc tế khu vực chứa đựng sắc Việt Nam Xây dựng hệ thống cung ứng dịch vụ vật tư hợp lý, tổ chức tốt công tác nghiên cứu, tiếp thị, xúc tiến thương mại … Có Ế giải “đầu ra” khó khăn, bị lép vế thua thiệt hàng nông U sản Việt Nam, đặc biệt thị trường nước ́H e Tăng cường đầu tư cho đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực nông thôn mà khâu then chốt cán huyện, xã gồm quản lý hành lẫn kinh tế kỹ thuật Đây TÊ lực lượng nòng cốt mà thông qua chủ trương, sách phát triển nông nghiệp, nông thôn Đảng, Nhà nước đến với nông dân, phục vụ lợi ích H cộng đồng nông thôn IN f Tăng cường quản lý nhà nước nguồn vốn đầu tư nông nghiệp, phát K huy vai trò chủ đạo kinh tế Nhà nước với kinh tế hợp tác xã trở thành tảng, khuyến khích thành phần kinh tế khác phát triển sản xuất kinh doanh nông nghiệp, O ̣C công nghiệp, dịch vụ nông thôn, khuyến khích người có vốn, kinh nghiệm quản lý, ̣I H đầu tư liên kết kinh doanh tạo hình thức kinh tế hỗn hợp có hiệu sản xuất nông nghiệp, chế biến nông, lâm thuỷ sản dịch vụ nông thôn Đ A 3.2.3 Quản lí đầu tư Hoạt động quản lí đầu tư góp phần không nhỏ vào việc thu hút vốn đầu tư từ nguồn cho sản xuât nông nghiệp làm tăng hiệu đầu tư Trong thời gian tới huyện nên có giải pháp cụ thể quản lí chặt chẽ trình công đầu tư đối tượng nhận đầu tư  Quản lí chặt công tác thẩm định, thực dự án đầu tư Luôn quản lí chặt chẽ khâu, công đoạn trình đầu tư Cụ thể việc lập kế hoạch đầu nên người có lực đảm nhiệm, Huyện uỷ, UBND phải sâu xát đạo kịp thời theo dõi trình thực Việc lập kế hoạch đầu tư phải thật khoa học tránh tình trạng đầu tư dàn trải trọng Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 54 Khóa luận tốt nghiệp điểm rõ ràng Nếu có điều chưa hợp lí phải sữa chữa để tránh đầu tư vô tổ chức hiệu Còn công tác thẩm định đầu tư phải qua bước cụ thể, đơn giản chặt chẽ tránh tình trạng làm qua loa cho xong việc Mà việc thẩm định phải thật xác để loại bỏ dự án hiệu quả, lạm dụng vốn ngân sách (nếu có) Còn dự án trình duyệt càn nhiều chỗ chưa hợp lí cần troa đổi với chủ đầu tư giúp họ sữa chưa để dự án tốt Cán làm công tác thẩm định phải có trách nhiệm cao, không gây phiền hà thủ tục cho nhà đầu tư Ế cố tình trì hoãn dự án lí không đáng Làm tốt việc thẩm định U dự án làm tăng vốn cho đầu tư nâng cao hiệu dự án Việc thực ́H xây dựng công trình đầu tư phải theo dõi, công đoạn phải có báo cáo với cấp (đối với dự án lớn) Các chi phí hạng mục công trình phải TÊ hợp lí, chất lượng công trình phải đảm bảo so với tiêu chuẩn kĩ thuật đề Ngoài việc sử dụng thành đầu tư phải mục đích, lúc không làm H tổn hại đến sản xuất quan địa phương đảm nhiệm IN  Phối kết hợp tốt quan có liên quan đến đầu tư K Mỗi công đầu tư nông nghiệp không liên qua đến riêng ngành ̣C nông nghiệp mà quan hệ tới ngành tài chính, xây dựng, ngân hàng Vì để O dự án thực thuận lợi ngành nên hợp tác chặt chẽ với huyện ̣I H lên đạo thống phân phối việc cho ngành Nếu có giai đoạn gặp khó khăn, huyện nên giải nhanh chóng để dự án tiến hành thuận lợi Không Đ A kết hợp quan huyện mà quyền huyện cần phối hợp chặt chẽ với các ngành có liên quan đến đầu tư nông nghiệp để giúp cho nông nghiệp có dự án lớn  Quản lí chặt chẽ trình huy động vốn sử dụng vốn đầu tư dân cư: Đây điều cần thiết công trình xây dựng nông nghiệp Huyện nên rõ công trình phép thu tiền dân, công trình không để tránh tình trạng cán địa phương thu bừa bãi Việc thu tiền phải ghi rõ vào sổ sách định phải huyện uỷ quyền cho phép Trong việc phải nêu rõ số tiền kế hoạch chi tiêu số tiền Huyện phải thường xuyên tra, kiểm tra việc thu qua trình sử Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 55 Khóa luận tốt nghiệp dụng vốn có sai phải xử lí kịp thời  Áp dụng đấu thầu với dự án đầu tư: Trong công đầu tư ngành nông nghiệp xảy số tiêu cực: làm thất thoát vốn, tăng chi phí xây dựng, cắt vốn đầu tư gây ảnh hưởng đến hiệu đồng vốn đầu tư bỏ giảm sút khả phát huy kết sản xuất nông nghiệp Vì vậy, biện pháp tốt để khắc phục tiêu cực huyện nên xin ý kiến tỉnh nên có qui định dự án đầu tư nông Ế nghiệp mức vốn bắt buộc phải tiến hành đấu thầu Có đấu thầu dự U án tiết kiệm vốn, công trình có nhà thi công xây dựng tốt ́H giúp dự phát huy tác dụng Đồng thời với đó, huyện cần phối hợp với tỉnh TÊ quản lí chặt chẽ công tác đấu thầu, để tránh tượng gian lận, làm cho công tác đấu thầu đạt hiệu cao  Đào tạo nghề bồi dưỡng kiến thức cho người nông dân H Người nông dân người có trình độ tương đối thấp, họ không ngại khó IN khăn, không ngại làm việc lại kiến thức để thực làm giàu Do K công quản lí đầu tư huyện cần phải có chủ trương nhằm giáo dục ̣C đào tạo toàn diện kiến thức cho người dân Huyện nên thường xuyên tổ chức O lớp giảng dạy kiến thức trồng trọt chăn nuôi, cách thức làm kinh tế Đồng thời ̣I H nên cử số chuyên gia, số cán có trình độ giảng cho người dân kiến thức nông nghiệp hay cách thức làm mô hình kinh tế Mặt Đ A khấc điều kiện, tỉnh nên tạo điều kiện cho cán huyện cấp xã học kiến thức sản xuất nông nghiệp sau họ hướng dân cho người nông dân Đồng thời đoàn thể huyện nên có giúp đỡ người tập thể trợ giúp kiến thức cho họ cần Ngoài địa phương cần có tổ chức tư vấn kiến thức cho người dân cần Một chương trình lâu dài huyện cần hoàn thiện hệ thống giáo dục đào tạo cho em nông dân với sách ưu đãi, để hệ sau có kiến thức giúp đỡ cha ông việc làm nông nghiệp Tóm lại, nâng cao trình độ cho người dân giúp họ cải thiện đời sống mà từ thúc đẩy nông nghiệp lên Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 56 Khóa luận tốt nghiệp PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Có thể nói thời gian vừa qua thực tốt công tác đầu tư phát triển nên nông nghiệp huyện Triệu Phong thu nhiều thành tựu Tuy nhiều mặt hạn chế đầu tư tác động đến phát triển nông nghiệp huyện góp phần to lớn vào phát tất mặt kinh tế huyện Trong tương lai để ngành nông nghiệp Ế tiếp tục phát triển cần tăng cường đầu tư vào nông nghiệp có nhiều biện U pháp nâng cao hiệu đầu tư nông nghiệp Trên sở nghiên cứu tình hình đầu ́H tư phát triển nông nghiệp viết đưa số giải pháp, ý tưởng nhằm góp TÊ phần nâng cao hiệu đầu tư nông nghiệp huyện Triệu Phong Để nông nghiệp kinh tế huyện Triệu Phong ngày phát triển cần có H chung tay góp sức cấp quyền, đoàn thể toàn người dân IN huyện Nếu thực vậy, nguồn vốn đầu tư cho nông thôn nông thôn giải sử dụng có hiệu cao, tạo điều kiện thuận lợi cho nông K nghiệp nông thôn huyện Triệu Phong ngày phát triển, đồng thời góp phần to lớn ̣C vào phát triển ổn định kinh tế huyện, làm cho kinh tế huyện vững chắc, ̣I H Kiến nghị O đời sống nhân dân nâng cao Để nhằm nâng cao hiệu công đầu tư phát triển nông Đ A nghiệp huyện Triệu Phong, bên cạnh giải pháp cần thiết trên, xin đưa vài kiến nghị nhà nước ta + Nhà nước nên có qui định chặt chẽ trình thẩm định dự án đầu tư, tiêu chuẩn việc lập kế hoạch đầu tư cho quan có thẩm quyền thực Hàng năm nên kiểm tra trình thực dự án đầu tư; dự án đầu tư ngân sách nhà nước cấp nhà nước nên có cán theo dõi kiểm tra xem xét trình sử dụng vốn trình lập kế hoạch thực đầu tư Chống lại việc sử dụng sai vốn nhà nước cắt xén tham ô cán cấp Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 57 Khóa luận tốt nghiệp + Nhà nước nên qui định mức thuế nông nghiệp mức hợp lí vùng, địa phương Bởi thuế nông nghiệp ảnh hưởng lớn tới kết hiệu đầu tư nông nghiệp + Nhà nước nên có sách nhằm trợ giá nông sản cho người nông dân trường hợp cần thiết để tránh thiệt thòi cho họ Nhà nước nên có biện pháp mua nông sản cho người nông dân họ mùa, trách cho người nông dân bị ép phải bán nông sản với giá thấp Ế + Trích phần ngân sách nhằm hỗ trợ vốn sản xuất cho người dân U nghèo vay vốn giúp họ cải thiện đời sống ́H + Hàng năm, nông nghiệp nông thôn nên mở lớp bồi dưỡng kiến thức cho cán nông nghiệp địa phương TÊ + Nhà nước nên đầu tư cho nhiều cho trung tâm nghiên cứu giống nông nghiệp để trung tâm vừa tạo giống mới, vừa H nghiên cứu tiếp nhận giống tốt nước phù hợp với nước ta IN + Nhà nước cần bàn hành hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, thuận lợi cho K nhà đầu tư tạo môi trường thông thoáng để thu hút nguồn vốn đầu tư Đ A ̣I H O ̣C nước: giảm bớt thủ tục phiền hà quan nhà nước Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 58 Khóa luận tốt nghiệp TÀI LIỆU THAM KHẢO + Bài giảng kinh tế đầu tư, Th.s Hồ Tú Linh + Giáo trình kinh tế đầu tư, NXB Thống Kê + Giáo trình kinh tế phát triển, NXB Thống Kê + Giáo trình lập quản lý dự án đầu tư, TS Nguyễn Văn Toàn Ế +Các báo cáo, số liệu từ Phòng Nông nghiệp PTNT huyện Triệu Phong U + http://trieuphong.quangtri.gov.vn, ́H +http://qlkh.tnu.edu.vn/theme/details/834/nghien-cuu-tinh-hinh-huy-dong-va-su- TÊ dung-cac-nguon-von-dau-tu-co-ban-cho-phat-trien-nong-nghiep-nong +http://www.tapchitaichinh.vn/Kinh-te-Dau-tu/Can-tang-cuong-von-dau-tu-cho- H nong-nghiep-nong-thon/31996.tctc IN +http://doc.edu.vn/tai-lieu/luan-van-dau-tu-phat-trien-nong-nghiep-ha-tay-17096/ +http://www.doko.vn/luan-van/dau-tu-phat-trien-kinh-te-huyen-do-luong-tinh-nghe-an-giai-doan- Đ A ̣I H O ̣C K 2006-2020-321940 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 59 Khóa luận tốt nghiệp PHỤ LỤC Phụ lục TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐẠI HỌC HUẾ KHOA KINH TẾ & PHÁT TRIỂN ======== Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Phiếu điều tra Kính thưa Ông/Bà! Tôi tên là: Lê Thị Hiểu Là sinh viên trường đại học Kinh tế Huế Hiện nghiên cứu “ Đánh giá tình hình thực Nghị 02NQ/HU ( khóa XVIII) phát triển cao su tiểu điền vùng gò đồi, giai đoạn 20112013” Ý kiến Ông/Bà quan trọng nghiên cứu Xin quý Ông/Bà cho biết ý kiến câu bình luận số vấn đề dự án đầu tư địa bàn Xin Ông/Bà vui lòng ghi thông tin, ý kiến nhận xét thân vào nội dung sau cách điền vào chỗ trống ô vuông theo câu hỏi đây: I Thông tin chung Họ tên: Tuổi: Giới tính: Địa chỉ: Gia đình Ông/Bà có trồng cao su không? □ Có ( Trả lời tiếp câu ) □ Không ( Dừng ) Gia đình Ông/Bà có trồng cao su từ nào? □ Trước năm 2011 □ Bắt đầu từ năm 2011 Gia đình Ông/Bà có tham gia dự án “ Phát triển cao su tiểu điền vùng gò đồi, giai đoạn 2011-2015” không? □ Có ( Trả lời tiếp câu sau ) □ Không ( Dừng ) II Sau số câu hỏi nhằm đánh giá tác động dự án mang lại, để trả lời câu hỏi ông bà điền vào ô có số tương ứng với mức độ đồng ý sau: 1- Hoàn toàn không đồng ý - Không đồng ý - Không rõ (Không biết) - Đồng ý - Hoàn toàn đồng ý Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 60 Khóa luận tốt nghiệp Ế K IN H TÊ ́H U Câu bình luận Gia đình ông/bà dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ dự án Theo Ông/Bà nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ chương trình/dự án cấp phát mục tiêu đối tượng Dự án giúp giải nhiều việc làm cho địa phương Sau có dự án “ Phát triển cao su tiểu điền vùng gò đồi, giai đoạn 2011-2015” sở hạ tầng địa phương cải thiện Diện tích trồng cao su gia đình ông bà tăng lên kể từ có dự án 10 Dự án có ảnh hưởng tích cực đến phát triển kinh tế hộ 11 Qua dự án giúp cải tiến kỹ thuật hiểu biết Ông/Bà trồng cao su 12 Nên có nguồn vốn đầu tư cho phát triển trồng cao su gò đồi địa phương Đ A ̣I H O ̣C Cám ơn quan tâm giúp đỡ quý Ông/Bà Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 61 Khóa luận tốt nghiệp Phụ lục : Kết xử lý SPSS gd_co_trong_cay_cao_su Frequency có Valid Percent 40 66.7 66.7 66.7 không 20 33.3 33.3 100.0 Total 60 100.0 100.0 Ế Valid Percent có 27 45.0 không 13 Total System 40 20 60 Valid Percent Cumulative Percent 67.5 21.7 32.5 100.0 66.7 33.3 100.0 100.0 IN H TÊ 67.5 K Missing Total Percent ́H Frequency U gd_co_tham_gia_DA Valid Cumulative Percent ̣C Descriptive Statistics de_tiep_can_VDT O N Minimum Maximum Mean Std Deviation 4.22 506 VDt_cap_dung 27 3.85 818 giai_quyet_viec_lam 27 3.67 480 cai_thien_CSHT 27 4 4.00 000 tang_dien_tich 27 3.81 622 phat_trien_kte 27 3.41 501 tang_hieu_biet 27 4.19 396 nen_co_VDT 27 4.44 506 Valid N (listwise) 27 Đ A ̣I H 27 Sinh viên thực hiện: Lê Thị Hiểu 62
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong giai đoạn 2011-2013, Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong giai đoạn 2011-2013, Thực trạng sử dụng vốn đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp huyện Triệu Phong giai đoạn 2011-2013

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay