Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng

75 144 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:18

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TOÁN – TÀI CHÍNH *** LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN NAM Á - CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG Sinh viên thực hiện: PHẠM HỒNG LÊ GIANG Lớp: K43BTCNH Niên khóa: 2009 – 2013 Giáo viên hướng dẫn PGS.TS PHAN THỊ MINH LÝ Khóa học 2009 - 2013 Để thực hoàn thành xong đề tài nghiên cứu này, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ Trước hết, xin gởi lời cám ơn sâu sắc đến quý thầy cô giáo khoa Kế Toán Tài Chính, trường Đại học Kinh tế Huế tận tình truyền đạt kiến thức bốn năm học vừa qua Vốn kiến thức mà tiếp thu suốt trình rèn dũa ghế nhà trường không tảng cho việc hoàn thành khóa luận mà hành trang quý báu để bước vào đời cách vững tự tin Đặc biệt gởi lời tri ân đến PGS TS Phan Thị Minh Lý, người tận tình hướng dẫn việc định hướng hoàn thiện đề tài Qua xin gởi lời cám ơn chân thành đến Ban lãnh đạo Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng, anh chị nhân viên giúp đỡ, nhiệt tình hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cung cấp tài liệu cho suốt thời gian thực tập đơn vị trình thực đề tài Tôi xin gởi lời cảm ơn đến bạn bè - người ủng hộ, giúp đỡ nhiều để khóa luận hoàn thiện Tôi xin chân thành cảm ơn ba mẹ động viên, khuyến khích tạo điều kiện tốt để hoàn thành đề tài Lời cuối cùng, xin chúc quý thầy cô bạn sức khỏe gặt hái nhiều thành công sống Tôi xin chân thành cám ơn! Huế, ngày 15 tháng năm 2013 Sinh viên thực Phạm Hồng Lê Giang Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng LỜI CẢM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp công trình nghiên cứu thực cá nhân xuất phát từ trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn PGS TS Phan Thị Minh Lý anh chị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng Các số liệu Khóa luận ngày có nguồn gốc rõ ràng, số liệu báo cáo cung cấp từ Ngân hàng Các nhận xét đánh giá giải phát đề xuất phát từ kết trình phần tích tình hình thực tế Ngân hàng Kết khóa luận trung thực chưa công bố công trình khác Huế, tháng 05/2013 Sinh viên Phạm Hồng Lê Giang Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i LỜI CAM ĐOAN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT iv DANH MỤC BẢNG vii DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BIỂU ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Lý lựa chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng ngân hàng vai trò tín dụng ngân hàng kinh tế thị trường 1.1.1 Khái niệm chất tín dụng ngân hàng 1.1.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 1.1.2.1 Xét theo mục đích 1.1.2.2 Xét theo thời hạn 1.1.2.3 Xét theo đảm bảo 1.1.2.4 Căn vào phương thức cấp tín dụng 1.1.2.5 Căn vào phương thức hoàn trả 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động Ngân hàng Thương mại 1.2.1 Khái niệm rủi ro rủi ro tín dụng 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 1.2.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng 10 1.2.3.1 Nguyên nhân thuộc lực quản lý ngân hàng 10 1.2.3.2 Nguyên nhân thuộc phía khách hàng 11 1.2.3.3 Nguyên nhân khách quan 12 1.2.4 Hậu rủi ro tín dụng 13 1.2.4.1 Đối với ngân hàng 13 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng 1.2.4.2 Đối với xã hội 13 1.3 Phương pháp đánh giá độ rủi ro tín dụng 14 1.3.1 Nợ hạn 14 1.3.2 Nợ xấu 15 1.4 Các biện pháp quản trị rủi ro tín dụng 15 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP NAM Á 19 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Nam Á 19 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 19 2.1.2 Sứ mệnh – Tầm nhìn 20 2.1.2.1 Sứ mệnh ngân hàng Nam Á 20 2.1.2.2 Tầm nhìn 20 2.1.3 Cơ cấu tổ chức máy quản lý 21 2.1.4 Hoạt động kinh doanh chủ yếu Ngân hàng TMCP Nam Á 22 2.1.4.1 Huy động vốn 22 2.1.4.2 Cho vay 22 2.1.4.3 Các hoạt động dịch vụ khác 23 2.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2012 23 2.2.1 Tình hình hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Nam Á Chi nhánh Đà Nẵng 23 2.2.2 Tình hình hoạt động cho vay Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng 25 2.2.3 Báo cáo hoạt động 27 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng NAB Đà Nẵng 30 2.3.1 Phân tích tình hình chung doanh số thu nợ, nợ hạn nợ xấu NAB Đà Nẵng 30 2.3.2 Phân tích nợ hạn, nợ xấu theo thành phần kinh tế 33 2.3.3 Phân tích nợ hạn, nợ xấu theo hình thức đảm bảo tín dụng NAB Đà Nẵng 35 2.3.4 Phân tích nợ hạn, nợ xấu theo thời gian 38 2.3.4.1 Nợ hạn 38 2.3.4.2 Nợ xấu 39 2.3.5 Phân tích nợ hạn, nợ xấu theo nguyên nhân rủi ro 41 2.4 Những nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng NAB Đà Nẵng 43 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng 2.4.1 Nguyên nhân rủi ro thuộc phía Ngân hàng 43 2.4.2 Nguyên nhân rủi ro thuộc phía khách hàng 44 2.4.3 Nguyên nhân khách quan 45 2.4.4 Mặt tích cực 51 2.4.5 Hạn chế tồn nguyên nhân 51 CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 53 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới 53 3.1.1 Mục tiêu dài hạn 53 3.1.2 Mục tiêu cụ thể thời gian tới 54 3.2 Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Đà Nẵng 55 3.2.1 Xây dựng sách cho vay phù hợp thời kỳ 55 3.2.2 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng 57 3.2.3 Nâng cao vai trò kiểm soát nội ngân hàng 60 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 61 KẾT LUẬN 63 3.1 Kết đạt 63 3.2 Hạn chế hướng phát triển đề tài 64 3.2.1 Hạn chế 64 3.2.2 Hướng phát triển đề tài 64 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng DANH MỤC CÁC KÍ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT TMCP : Thương mại Cổ phần NH : Ngân hàng NHNN : Ngân hàng Nhà nước KH : Khách hàng TCĐB : Tài đảm bảo NQN : Nợ hạn Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Hoạt động huy động vốn Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng 24 Bảng 2.2 Tình hình hoạt động cho vay NHTMCP Nam Á – Đà Nẵng 26 Bảng 2.3 Kết hoạt động kinh doanh NAB Đà Nẵng giai đoạn 2008 2012 28 Bảng 2.4 Nợ hạn nợ xấu NAB Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2012 31 Bảng 2.5 Biến động nợ hạn nợ xấu NAB Đà Nẵng 31 Bảng 2.6 Thực trạng rủi ro tín dụng phân theo thành phần kinh tế NAB Đà Nẵng 33 Bảng 2.7 Nợ hạn, nợ xấu phân theo hình thức đảm bảo tín dụng (số tuyệt đối) 36 Bảng 2.8 Cơ cấu NQH nợ xấu theo hình hình thức đảm bảo tín dụng (số tương đối) 36 Bảng 2.8 Nợ hạn phân theo thời gian NAB Đà Nẵng 38 Bảng 2.9 Nợ xấu phân theo nhóm thời gian NAB Đà Nẵng 39 Bảng 2.10 Thực trạng nợ hạn phân theo nguyên nhân rủi ro NAB Đà Nẵng 41 Bảng 2.11 Bảng tổng hợp phân tích tình hình rủi ro tín dụng NAB Đà Nẵng giai đoạn 2008 – 2012 46 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1 Các loại rủi ro tín dụng Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng 21 Biểu đồ 2.1 Lợi nhuận NAB Đà Nẵng giai đoạn 2008 - 2012 29 Biểu đồ 2.2 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu tổng dư nợ NAB Đà Nẵng 32 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu nợ hạn theo thành phần kinh tế 34 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu nợ xấu theo thành phần kinh tế 35 Biểu đồ 2.5 Thực trạng nợ hạn phân theo thời gian NAB Đà Nẵng 38 Biểu đồ 2.6 Nợ xấu phân theo nhóm thời gian NAB Đà Nẵng 40 Biểu đồ 2.7 Nợ hạn phân theo nguyên nhân rủi ro NAB Đà Nẵng 42 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng MỞ ĐẦU Lý lựa chọn đề tài Hoạt động Tài – Ngân hàng vấn đề kinh tế quan tâm quốc gia có nhiều đặc thù so với ngành nghề khác Trong lĩnh vực hoạt động ngân hàng tín dụng chiếm tỷ trọng cao nhất, mang lại nhiều lợi nhuận đem lại rủi ro lớn Rủi ro tín dụng xảy có tác động lớn ảnh hưởng trực tiếp đến tồn phát triển tổ chức tín dụng, cao tác động ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Vì vậy, công tác quản trị rủi ro tín dụng có vai trò quan trọng ngân hàng nói riêng hệ thống tài nói chung Xét riêng Ngân hàng Nam Á Đà Nẵng, Chi nhánh hình thành điều kiện kinh tế thành phố thuận lợi rõ nét Đà Nẵng xác định thành phố đóng vai trò hạt nhân tăng trưởng vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Trong năm gần đây, thành phố thu hút lượng đầu tư lớn từ đơn vị quốc doanh đến nước khối tư nhân Do đó, nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh, đầu tư khối doanh nghiệp tăng cao hoạt động ngân hàng trở nên sôi động Tính đến năm 2012, Đà Nẵng thu hút vốn đầu tư 55 ngân hàng việc thành lập chi nhánh, có NHTM Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng Trong bối cảnh kinh tế gặp nhiều khó khăn nay, thị trường tài thị trường kinh doanh ngân hàng Việt Nam đối diện với bất ổn tiềm ẩn rủi ro Một rủi ro thu hút quan tâm từ góc độ Chính phủ góc độ nhà quản trị ngân hàng rủi ro tín dụng Việc đánh giá, thẩm định quản lý tốt khoản cho vay, khoản dự định giải ngân hạn chế rủi ro tín dụng mà ngân hàng có khả gặp phải, tất yếu giảm bớt nợ xấu cho ngân hàng Đây lí tất tổ chức tài luôn tìm cách cải thiện nâng cao biện pháp hạn chế rủi ro tín dụng thời điểm Đặc biệt từ sau năm 2008, ảnh hưởng tiêu cực từ khủng hoảng tài dai dẳng, số lượng doanh nghiệp vỡ nợ phá sản gia tăng cách SVTH: Phạm Hồng Lê Giang Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng nhanh chóng Điều khiến tỉ lệ nợ xấu hầu hết ngân hàng thương mại có Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á chưa có xu hướng cải thiện nhiều Vì vậy, vấn đề đặt cho Ngân hàng Nam Á nguyên nhân khiến cho rủi ro tăng cao để hạn chế rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Xuất phát từ yêu cầu mang tính thực tiễn bối cảnh kinh tế thành phố Đà Nẵng với mong muốn vận dụng kiến thức học nhằm hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng, lựa chọn đề tài “Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng” làm đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu - Góp phần làm rõ số vấn đề lý luận rủi ro tín dụng Ngân hàng - Phân tích thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng - Đề xuất giải pháp nhằm hạn chế rủi ro tín dụng (bao gồm giải nợ xấu đảm bảo nợ xấu không lặp lại tương lai) áp dụng thực tiễn Nam Á Đối tượng nghiên cứu - Các vấn đề lý luận rủi ro tín dụng ngân hàng - Ảnh hưởng tác động đến ngân hàng trường hợp xảy rủi ro tín dụng - Thực trạng cho vay sách quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng - Phạm vi thời gian: Số liệu liên quan hoạt động kinh doanh tín dụng ngân hàng TMCP Nam Á, chi nhánh Đà Nẵng cung cấp giai đoạn 2008 – 2012 SVTH: Phạm Hồng Lê Giang Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng Chương 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG NAM Á – CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 3.1 Định hướng phát triển hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng thời gian tới 3.1.1 Mục tiêu dài hạn Trong năm tới, Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Đà Nẵng phấn đấu củng cố vững thị phần địa bàn thành phố Đà Nẵng, với kế hoạch tăng trưởng mức huy động vốn hoạt động tín dụng mức 12% - 15%/ năm Bên cạnh đó, ngân hàng không ngừng áp dụng mô hình để giảm thiểu rủi ro xảy giảm bớt tổng chi phí hàng năm chi nhánh Phấn đấu năm tới, ngân hàng đề tăng trưởng thu nhập mức 12%/ năm Ngân hàng đảm bảo thu nhập trung bình cán nhân viên trê 7.000.000 đồng/ tháng đẩy mức lương tăng theo giai đoạn (1) Phấn đấu xây dựng chi nhánh Nam Á đại có phong trào thi đua sôi nổi, có đội ngũ nhân viên thành thạo nghiệp vụ, văn minh giao tiếp, giỏi lĩnh vực nghiệp vụ, sử dụng thành thạo dịch vụ ngân hàng đại Phấn đấu để trở thành ngân hàng có dịch vụ tiện nghi, đại, phong cách giao dịch thân thiện, thời gian nhanh chóng, có độ tin cậy cao với tất đối tượng khách hàng không mà nước (2) Quy mô hoạt động huy động vốn tín dụng: phấn đấu giữ vững thị trường hình thành từ năm 2007 địa bàn thành phố Đà Nẵng Không ngừng mở rộng đối tượng khách hàng giữ mối quan hệ hợp tác với khách hàng tốt sử dụng dịch vụ chi nhánh (3) Mục tiêu máy người: Tới năm 2015 yêu cầu chất lượng cán nâng lên theo định hướng: 25% đại học, 75% đại học tương đương Đối với SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 53 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng cán phải hoàn thành đầu đủ khóa huấn luyện nghiệp vụ Ngân hàng Nam Á tổ chức Ngoài ra, phải thường xuyên tự học để cập nhật kiến thức, đáp ứng yêu cầu trình độ cán Các cán trẻ đào tạo lớp nghiệp vụ chuyên môn để có kĩ làm việc tốt Đặc biệt trường hợp không cầu tiến, không tự vươn lên vị trí qua hình thức kiểm tra nghiệp vụ định kỳ (4) Mục tiêu sản phẩm dịch vụ kinh doanh quốc tế: Ngân hàng Nam Á – Đà Nẵng có thuận lợi đóng địa bàn có nhiều cư dân dân trí cao, dân cư nước sinh sống Vì mục tiêu thời gian tới phấn đấu trở thành chi nhánh có dịch vụ tốt với mức lợi nhuận 55% so với tổng thu nhập (5) Bám sát định hướng kinh doanh đề đồng thời nắm tình hình khách hàng, biến động cấu kinh tế, hoạt động tài địa bàn Đà Nẵng nước nước nhằm đưa giải pháp kịp thời với tình hình 3.1.2 Mục tiêu cụ thể thời gian tới Kế hoạch hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng năm 2013 tóm gọn sau: Bảng 3.1 Kế hoạch hoạt động kinh doanh NAB Đà Nẵng năm 2013 (Đơn vị: triệu đồng) Chỉ tiêu Năm 2012 Năm 2013 KH 2013KH/2012 Huy động vốn 481,923.00 544,572.99 113% Tổng doanh số cho vay 412,945.00 474,886.75 115% - Tỉ lệ nợ hạn 1.98% 1.30% - - Tỉ lệ nợ xấu 1.55% 1.00% - 2,291.74 2635.50 115% Lợi nhuận SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 54 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng Trong năm 2013, chi nhánh ngân hàng Nam Á Đà Nẵng đề mục tiêu cụ thể sau: - Về hoạt động huy động vốn: Chủ trương ngân hàng thời gian tới đẩy mạnh công tác tìm kiếm khai thác nguồn vốn mục tiêu, phấn đấu tốc độ tăng trưởng cuối kỳ 13% - Về hoạt động tín dụng: NAB Đà Nẵng tiến hành tăng trưởng tín dụng sở an toàn Chi tiết phấn đấu tăng tổng doanh số cho vay lên mức 15% tương ứng tăng thêm 61,941.75 triệu đồng; hạn chế tỉ lệ nợ hạn từ 1.98% xuống 1.30%; tỉ lệ nợ xấu từ 1.55% xuống 1.00% - Về lợi nhuận chi nhánh: Lợi nhuận từ dịch vụ chi nhánh phấn đấu tăng trưởng mức 15% nhằm bù đắp rủi ro nợ xấu chưa giải Kế hoạch chênh lệch thu chi ngân hàng tăng từ 2,291.74 triệu đồng lên đến 2,635.50 triệu đồng 3.2 Những giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á – chi nhánh Đà Nẵng Từ mặt hạn chế hoạt động tín dụng nguyên nhân gây rủi ro tín dụng NAB Đà Nẵng, xin đề xuất vài giải pháp sau đây: 3.2.1 Xây dựng sách cho vay phù hợp thời kỳ Hiện nay, sách tín dụng với quy định nguyên tắc chung, điều kiện cho vay, tỷ lệ an toàn Ngân hàng Nam Á thực theo quy định chung NHNN quy định cụ thể Ngân hàng Nam Á Xây dựng sách tín dụng việc xây dựng sách tổng hợp sách lãi suất, sách khách hàng, quy mô cấu tín dụng phù hợp với đặc điểm nguồn vốn, khả quản lý nhân lực Cụ thể, sách tín dụng Ngân hàng nên xây dựng theo hướng phát triển sau: - Về sách lãi suất: Uy tín khách hàng, tính khả thi hoạt động vay vốn độ an toàn vay sở để xây dựng sách lãi suất Do đó, lãi suất SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 55 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng ưu đãi lãi suất linh hoạt cần áp dụng cho khách hàng có lịch sử vay tốt trả sòng phẳng, có hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, có dự án sử dụng vốn vay khả thi có tài sản đảm bảo thích hợp Đối với cấp tín dụng có rủi ro cao cho vay tín chấp, bảo lãnh toán ngân hàng cần nâng lãi suất cao để bù đắp rủi ro Nhưng thời điểm khó khăn kinh doanh Ngân hàng cần phải giới hạn hình thức tỷ lệ định để tránh gặp phải rủi ro lớn - Về sách khách hàng: Trong tình hình cạnh tranh khốc liệt ngân hàng thương mại nay, việc xây dựng sách khách hàng phù hợp điều cần thiết Chính sách hình thành nhằm giữ chân khách hàng cũ, thu hút khách hàng theo hướng đa dạng hóa thành phần từ cá nhân đến tổ chức kinh tế, từ khu vực nông lâm nghiệp, công nghiệp – xây dựng đến dịch vụ để vừa mở rộng thị phần, vừa phân tán rủi ro Để thực tốt sách khách hàng, áp dụng số biện pháp sau đây: + Chuyển đổi cấu khách hàng theo hướng tích cực để xóa bỏ tình trạng bị động tập trung vào số lượng khách hàng định, khu vực địa lý định Cần tiến hành phân loại khách hàng theo tiêu chí như: tiền gửi toán, chất lượng tiền vay,… để áp dụng giá vốn huy động phù hợp, có sách động lực khách hàng lớn + Đẩy mạnh sách bán kết hợp nhiều sản phẩm cho khách hàng lúc nhằm phổ biến nhiều dịch vụ hạn chế mức độ phổ biến, như: dịch vụ tín dụng, dịch vụ toán nước, dịch vụ toán quốc tế, dịch vụ chi hộ lương, dịch vụ ngân quỹ,… - Về sách sản phẩm tín dụng: đẩy mạnh đa dạng sản phẩm tín dụng góp phần nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng mở rộng, đa dạng khách hàng lĩnh vực đầu tư Việc mở rộng quy mô tín dụng góp phần phân tán hạn chế rủi ro tín dụng hậu rủi ro loại trừ lẫn - Về sách tài sản đảm bảo: TSĐB chắn cuối để thu hồi vốn giải ngân có rủi ro xảy ra, cần phải có quy định cụ thể việc định giá TSĐB chẳng hạn việc xác định giá trị TSĐB cần khách quan, có khả chuyển SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 56 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng nhượng, có đủ điều kiện pháp lý tính khoản Cần thường xuyên thu thập thông tin tài sản loại qua thị trường trung tâm bán đấu giá để có sở định giá Luôn theo dõi TSĐB, trường hợp biến động lớn xảy cần xem xét định giá lại tài sản Đồng thời, ngân hàng nên kết hợp với nhiều quan ban ngành khác việc xử lý TSĐB sử dụng biện pháp bảo hiểm tài sản chấp mà người thụ hưởng ngân hàng 3.2.2 Hoàn thiện tuân thủ nghiêm ngặt quy trình cấp tín dụng Quy trình cho vay áp dụng Ngân hàng TMCP Nam Á Việt Nam xây dựng khoa học chặt chẽ Tuy nhiên, trình thực từ khâu tiếp nhận hồ sơ, thẩm định hồ sơ, định cho vay kiểm tra sử dụng vốn, thu hồi vốn sau giải ngân có phần hạn chế Để quy trình đạt hiệu cần thực nghiêm ngặt khâu: - Giai đoạn kiểm tra hồ sơ thông tin khách hàng Dựa vào nguồn thông tin thu thập qua khách hàng mạng nội NH, thông tin hồ sơ pháp lý, lực tài chính, khả quản lý, lịch sử tín dụng KH kiểm tra Tuy nhiên, độ xác thông tin khách hàng cung cấp thường không cao nên NH cần phối hợp với số quan ban ngành có đủ chức để đối chiếu thông tin áp dụng phương pháp thẩm định trực tiếp sở khách hàng vay đối tượng có liên quan từ hạn chế rủi ro thông tin Bên cạnh đó, NH phải sử dụng nguồn thông tin từ trung tâm thông tin tín dụng NHNN (CIC) để nắm bắt tính xác thực thông tin Ngoài ra, nhận định chủ quan cán tín dụng trình nhận xét lực tài khách hàng có khả gây rủi ro không đáng có khác Hiên tại, NH Nam Á sử dụng phần mềm xếp hạng tín dụng khách hang vay để làm cho việc cho vay định lãi suất Tuy nhiên, số nguyên nhân biểu chấm điểm, xử lý thông tin hẹp nên kết xếp loại chưa thực thuyết phục chưa thực đạt hiệu mong muốn Vì vậy, hệ thống xếp hạng tín dụng NH cần mở rộng thang điểm, tăng tiêu thông tin nhằm đạt hiệu sử dụng cao SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 57 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng - Giai đoạn thẩm định phương án vay vốn khả trả nợ Trong trình thẩm định phương án vay vốn, chuyên viên tín dụng phải xem xét tính xác thực phần vốn tự có khách hàng thông qua việc yêu cầu khách hàng chứng minh nguồn cụ thể vốn tự có Đây vấn đề quan trọng ảnh hưởng đến việc thực phương án vốn tự có tham gia vào lớn khách hàng thận trọng đến việc đầu tư kinh doanh Ngoài ra, nhân viên tín dụng cần thường xuyên phải đánh giá lực tài chính, khả sản suất kinh doanh khách hàng để đánh giá hiệu Xem xét phương diện: rủi ro ngành, rủi ro kinh doanh,… nên thực dựa tiêu như: khả sinh lời, khả khai thác sử dụng tài sản, tình hình sử dụng nguồn vốn khả toán Khi đánh giá khả trả nợ khách hàng, nhân viên tín dụng cần phải nắm rõ nguồn trả nợ chính, tức khả sinh lời phương án xin vay nguồn thu khác mà khách hàng cam kết trả nợ cho ngân hàng nguồn trả nợ có cố, đồng thời xem xét kèm theo rủi ro tiềm tàng mà bước đầu tín dụng chưa thẩm định nhằm điều chỉnh thời hạn cho vay thu hồi nợ hợp lý Nhân viên tín dụng phải cố gắng tránh quan điểm cho vay hoàn toàn dựa vào TSĐB xử lý tài sản chấp để thu hồi nợ vay trình diễn lâu dài, nhiều thời gian - Giai đoạn định cho vay Việc định cho vay cần phải có quy trình nghiêm ngặt từ kiểm tra kỹ lưỡng thay kiểm tra sơ sài định theo đề nghị cán tín dụng hiệu phòng ngừa rủi ro cao Hoạt động Ban tín dụng/Hội đồng tín dụng đặt nặng tính hình thức, thành viên đủ thời gian cần thiết để nghiên cứu hồ sơ đa phần định theo đề nghị cán tín dụng trực tiếp xử lý hồ sơ Chính vậy, hoạt động Hội đồng tín dụng cần quy định thời gian nghiên cứu hồ sơ cụ thể phải có ý kiến văn tất thành viên hội đồng trước họp để định Đảm bảo nghiêm ngặt trình SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 58 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng - Giai đoạn kiểm tra, giám sát sau giải ngân Một khoản vay có hiệu phụ thuộc nhiều vào việc kiểm tra tín dụng Ngay khoản vay tốt cần kiểm tra định kỳ để đảm bảo hoạt động theo dự kiến Vì vậy, giai đoạn mang ý nghĩa quan trọng việc phòng ngừa rủi ro giảm thiểu rủi ro tín dụng trước xảy Tuy nhiên, công tác chưa trọng nhiều, thực cách đối phó cho đủ thủ tục quy định nên hiệu kiểm tra không cao Các vấn đề cần phải xem xét sau cho vay: + Theo dõi sát tình hình sử dụng vốn vay khách hàng xem việc sử dụng vốn vay có mục đích hay không? Yêu cầu khách hàng xuất trình chứng từ theo cam kết sau giải ngân + Trong hợp đồng tín dụng phải có điều khoản khách hàng chuyển doanh thu qua Ngân hàng Nam Á, qua vừa kiểm soát nguồn trả nợ, vừa tăng thêm phí dịch vụ thu Ngân hàng phải quản lý nguồn doanh thu khách hàng + So sánh thực tế dự án với dự kiến ban đầu: tình hình yếu tố đầu vào, thị trường tiêu thụ, tình hình sở vật chất, hữu tình trạng tài sản chấp/cầm cố thời điểm kiểm tra + Đánh giá ảnh hưởng thay đổi đến khả trả nợ Những thay đổi hoạt động kinh doanh, máy quản lý, tình hình tài khách hàng (khách hàng doanh nghiệp) thay đổi tình trạng gia đình nguồn thu nhập (khách hàng cá nhân) Trong trường hợp có dấu hiệu bất thường khách hàng ảnh hưởng đến khả toán khoản vay cán tín dụng phải có trách nhiệm báo cáo kịp thời cho cấp kiểm soát để có hướng giải kịp thời thích hợp Việc kiểm tra tình hình sử dụng vốn sau cho vay cần phải thực cách nghiệm ngặt cán tín dụng cần phải thực tốt giai đoạn theo quy trình Ngoài ra, có thay đổi nhân phải chuyển giao hồ sơ từ cán tín dụng sang cán tín dụng khác cần phải quy định cụ thể trách nhiệm bàn giao, nội dung bàn giao để đảm bảo liên tục, thuận tiện việc theo dõi khách hàng SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 59 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng 3.2.3 Nâng cao vai trò kiểm soát nội ngân hàng Công tác kiểm soát nội hoạt động tín dụng công cụ vô quan trọng, thông qua hoạt động kiểm soát phát hiện, ngăn ngừa sai sót trình thực nghiệp vụ tín dụng Hoạt động kiểm soát giúp phát hiện, ngăn chặn rủi ro đạo đức cán tín dụng gây Để nâng cao vai trò công tác kiểm soát nhằm hạn chế rủi ro tín dụng, Ngân hàng Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng cần thực số biện pháp sau: - Tăng cường cán có trình độ, nghiệp vụ tín dụng để bổ sung cho phòng kiểm soát Tiêu chuẩn người làm công tác kiểm toán nội cần phải có là: phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật, khách quan; có kiến thức, hiểu biết chung pháp luật, quản trị kinh doanh nghiệp vụ ngân hàng; có khả thu thập, phân tích, đánh giá tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ kiểm toán nội bộ; có kinh nghiệm làm việc lĩnh vực ngân hàng tối thiểu 02 năm - Vẫn có cán thực kiểm tra mà chưa đào tạo chưa có kinh nghiệm làm tín dụng nên cần phải thường xuyên đào tạo, nâng cao trình độ nghiệp vụ cho cán phòng kiểm soát Trong đó, cần nhấn mạnh việc đào tạo đạo đức nghề nghiệp để cán kiểm toán nội trình tác nghiệp phải thực vô tư, tránh tình trạng nể chưa thực góp ý thẳng - Trong trình kiểm tra, giám sát hoạt động tín dụng, tăng cường cán làm trực tiếp từ phận tín dụng thẩm định quản lý tín dụng phối hợp kiểm tra - Cần quy định rõ trách nhiệm, nghĩa vụ cán kiểm soát, có chế độ khuyến khích thưởng phạt để nâng cao tinh thần trách nhiệm hoạt động kiểm soát - Áp dụng linh hoạt biện pháp kiểm tra tùy thuộc vào thời điểm, đối tượng mục đích kiểm tra, hoàn thiện đổi phương pháp kiểm tra, - Hệ thống kiểm soát nội cần thường xuyên tự đánh giá việc có tác dụng phòng ngừa rủi ro hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý rủi ro ngân hàng SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 60 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Chất lượng nguồn nhân lực yếu tố quan trọng hoạt động lĩnh vực Trong hoạt động tín dụng yếu tố người lại đóng vai trò quan trọng, định đến chất lượng tín dụng, chất lượng dịch vụ hình ảnh ngân hàng Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đưa tập trung vào số điểm sau: - Nam Á cần quan tâm việc đào tạo cho nhân viên tín dụng nghiệp vụ cụ thể, đối tượng khách hàng có đặc điểm đặc thù sản xuất kinh doanh cụ thể Tổ chức buổi hội thảo trao đổi học thực tiễn liên quan đến rủi ro tín dụng Cập nhật kiến thức nghiệp vụ tập huấn quy định pháp luật Ngoài ra, cần xây dựng đội ngũ giảng dạy chuyên gia bên ngoài, cán có kinh nghiệm ngân hàng, biên soạn cập nhật giáo trình giảng dạy mang tính thực tiễn Nhằm nâng cao trình độ chuyên môn kỹ nghiệp vụ cho nhân viên - Hiện cường độ làm việc cán tín dụng Nam Á tương đối tải, việc làm thêm phổ biến Điều dẫn đến hạn chế hoạt động tiếp xúc với khách hàng, hoạt động kiểm tra, giám sát sau giải ngân Vì vậy, để đảm bảo chất lượng tín dụng tốt, đủ nhân lực để đón bắt hội kinh doanh việc tăng cường số lượng chất lượng nguồn nhân lực cần thiết - Ngân hàng cần phải trọng nhiều hơn, đòi hỏi cao có thái độ rõ ràng cán tín dụng nhằm để hạn chế rủi ro cho vay là: + Về phẩm chất đạo đức: yêu cầu cán tín dụng phải tu dưỡng phẩm chất đạo đức, nêu cao ý thức trách nhiệm + Về lực công tác: đòi hỏi cán có liên quan đến hoạt động tín dụng phải thường xuyên nghiên cứu, học tập, nắm vững, thực quy định hành phải không ngừng nâng cao lực công tác - Nam Á cần phải có chế độ đãi ngộ, khen thưởng hợp lý nhân viên là: cán có thành tích xuất sắc nên biểu dương, khen thưởng mặt vật SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 61 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng chất lẫn tinh thần tương xứng với kết mà họ mang lại, kể việc nâng lương trước thời hạn đề bạt lên vị trí cao hơn; cán có sai phạm tùy theo mức độ mà giáo dục thuyết phục xử lý kỷ luật Có kỷ cương hoạt động tín dụng ngày nâng cao để từ chất lượng tín dụng chắn cải thiện đáng kể SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 62 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng KẾT LUẬN Kinh doanh ngân hàng hoạt động đóng vai trò quan trọng kinh tế quốc gia đặc biệt giai đoạn kinh tế hội nhập toàn cầu Một vấn đề liên quan đến kinh doanh ngân hàng xem tâm điểm giai đoạn kinh tế đầy biến động rủi ro tín dụng Rủi ro tín dụng loại rủi ro phát sinh trình cấp tín dụng ngân hàng, biểu thông qua việc khách hàng không trả nợ trả nợ không hạn cho ngân hàng Trong trường hợp rủi ro xảy ra, trực tiếp ảnh hưởng đến tồn phát triển ngân hàng, cao tác động ảnh hưởng đến toàn hệ thống ngân hàng toàn kinh tế Nhận thức tầm quan trọng tín dụng hậu việc quản trị rủi ro tín dụng lỏng lẻo, Ngân hàng TMCP Nam Á đặt nhiệm vụ nâng cao chất lượng tín dụng lên hàng đầu Cho đến nay, xét với bối cảnh kinh tế, hoạt động tín dụng ngân hàng tương đối ổn định không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ Tuy nhiên, nhiều nguyên nhân khác mà mức hiệu việc hạn chế rủi ro tín dụng chưa cao Xuất phát từ hoàn cảnh thực tế thực trạng ngân hàng, mạnh dạn thực đề tài: “ Thực trạng rủi ro tín dụng Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng” Đề tài nhằm mục đích phân tích thực trạng rủi ro tín dụng thông qua tiêu nợ hạn kết phân loại nợ; tìm hiểu nguyên nhân thông qua ý kiến cán tín dụng đề xuất vài giải pháp nhằm hạn chế rủi ro 3.1 Kết đạt Đề tài hệ thống lại số sở lý luận liên quan đến hoạt động tín dụng Ngân hàng rủi ro tiềm ẩn hoạt động Đề tài phản ánh thực trạng tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á – Chi nhánh Đà Nẵng giai đoạn từ 2008 - 2012 thông qua việc phân tích tiêu tình hình tín dụng: doanh số cho vay, dư nợ cho vay bình quân, tỷ lệ nợ hạn tỷ lệ nợ xấu với phân loại khác chi nhánh Từ đó, đưa nhận định, đánh giá mức rủi ro tín dụng NAB Đà Nẵng đề xuất số giải pháp nhằm hạn chế rủi ro SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 63 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng 3.2 Hạn chế hướng phát triển đề tài 3.2.1 Hạn chế Đề tài nghiên cứu dựa nguồn số liệu thứ cấp nên tính xác sở phân tích chưa cao, phần nhiều phụ thuộc chất lượng thông tin ngân hàng NAB Đà Nẵng cung cấp Việc đánh giá phân tích số liệu mang tính chủ quan có thiếu sót kiến thức chuyên môn chưa cao, kĩ thực tế chưa trau dồi thời gian thực tập, hoàn thành đề tài hạn chế dẫn đến kết chưa thực khách quan, xác mang tính tham khảo 3.2.2 Hướng phát triển đề tài Đề tài rủi ro tín dụng nên tiếp cận nhiều góc độ khác nhau: góc độ quản trị góc độ ngân hàng Việc đánh giá rủi ro thông qua số liệu thứ cấp phương pháp sử dụng tiêu nợ phân loại nợ chưa đem đến kết luận thực tế Do đó, cần kết hợp phân tích thực trạng thông qua mô hình định tính – 6C; mô hình định lượng: mô hình điểm số Z, mô hình xếp hạng Standard & Poor Moody, mô hình xác định rủi ro tới hạn VaR; mô hình CAMELS,… Có vậy, thực trạng rủi ro tín dụng đánh giá cách toàn diện khách quan Do đó, lượng hóa rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP Nam Á cách kết hợp sử dụng mô hình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng tiếp cận nợ hạn, nợ xấu hướng phát triển đề tài SVTH: Phạm Hồng Lê Giang 64 Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Đăng Dờn (2011), Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, NXB Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng, Nhà xuất Tài PGS.TS Trần Huy Hoàng cộng (2010), Quản trị ngân hàng, NXB Lao động Xã hội Peter S.Rose (2001), Commercial Bank Management, McGraw-Hill Higher Education Frederic.S.Miskhin (2001), Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài chính, NXB khoa học kỹ thuật Hà Nội GS.TS Nguyễn Văn Tiến (2011), Quản trị rủi ro kinh doanh Ngân hàng, NXB Thống kê PGS.TS Nguyễn Đình Tự (2005), Tiếp cận để giảm thiểu rủi ro hoạt động Ngân hàng Thương mại, Tạp chí Ngân hàng Trần Trung Tường (2005), Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng giai đoạn nay, Tạp chí Khoa học đào tạo Ngân hàng, trang 39- 43, số 09 Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN việc ban hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng 10 Ngân hàng Nhà nước (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 11 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á, Tài liệu nội SVTH: Phạm Hồng Lê Giang Khóa luận tốt nghiệp K43B Tài - Ngân hàng 12 Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng - Luật số 47/2010/QH12 13 Một số báo điện tử: Vnexpress, Vneconomic, Cafef 14 Các website: Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á www.namabank.com.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn Trang tìm kiếm www.google.com.vn 15 Một số tài liệu liên quan khác SVTH: Phạm Hồng Lê Giang Khóa luận tốt nghiệp SVTH: Phạm Hồng Lê Giang K43B Tài - Ngân hàng
- Xem thêm -

Xem thêm: Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng, Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng, Thực trạng rủi ro tín dụng tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Đà Nẵng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay