Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

97 134 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:14

Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KINH TẾ VÀ PHÁT TRIỂN  TÊ ́H U Ế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ A ̣I H O ̣C K IN H QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH TỈNH QUẢNG TRỊ Sinh viên thực hiện: Thái Thị Thanh Hiền Giáo viên hướng dẫn: Lớp: K44A KHĐT PGS.TS Bùi Dũng Thể Niên khóa: 2010 - 2014 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Huế, tháng năm 2014 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS.TS Bùi Dũng Thể Lời Cảm Ơn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế Thời gian thực tập qng thời gian thật có ý nghĩa sinh viên, khơng giúp sinh viên vận dụng kiến thức giảng đường đại học mà giúp sinh viên vận dụng kiến thức thực tế, làm quen với nghiệp vụ kinh tế Qua đánh giá phân tích thực trạng địa phương hay cơng ty Từ đúc kết lại kinh nghiệm bổ ích chuẩn bị hành trang cho thân sau Từ lòng em xin chân thành cảm ơn đến thầy giáo trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế tận tình giảng dạy, trang bị kiến thức cần thiết làm tảng để em hồn thành khóa luận hành trang cho nghề nghiệp tương lai Đặc biệt em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới thầy giáo PGS.TS Bùi Dũng Thể trực tiếp hướng dẫn bảo em q trình nghiên cứu Em xin gửi lời cảm ơn đến cơ, chú, anh chị phòng Tài - Kế hoạch huyện Vĩnh Linh, đặc biệt em xin cảm ơn anh Nguyễn Đơng Đức hướng dẫn giúp đỡ em q trình thực tập, tạo điều kiện thuận lợi để em tìm hiểu, thu thập thơng tin phục vụ cho khóa luận Cuối em xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến gia đình người thân ln bên em, động viên em để hồn thành tốt đề tài Mặc dù có nhiều cố gắng lực thân hạn chế nên đề tài khó tránh khỏi sai sót Rất mong góp ý thầy bạn bè để đề tài hồn thiện Một lần nữa, em xin chân thành cảm ơn!!! Sinh viên thực Thái Thị Thanh Hiền SVTH: Thái Thị Thanh Hiền i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Mục lục ii Danh mục từ viết tắt .vi Danh mục bảng vii Tóm tắt nghiên cứu viii Ế PHẦN Ι: ĐẶT VẤN ĐỀ U Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu TÊ Đối tượng phạm vi nghiên cứu Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận văn H PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU IN Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC K 1.1 Khái niệm đầu tư, vốn đầu tư đặc điểm hoạt động đầu tư ̣C 1.1.1 Khái niệm đầu tư, vốn đầu tư O 1.1.2 Phân loại đầu tư ̣I H 1.1.3 Đặc điểm hoạt động đầu tư 1.1.4 Vị trí, vai trò đầu tư phát triển kinh tế Đ A 1.2 Tổng quan vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước .7 1.2.1 Khái niệm đặc điểm vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước .7 1.2.2 Vai trò vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 1.2.3 Phân loại vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 10 1.3 Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước 11 1.3.1 Khái niệm đặc điểm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 11 1.3.2 Những yếu tố nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 13 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể 1.3.2.1 Các yếu tố q trình quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước 13 1.3.2.2 Nội dung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 14 1.3.3 Những u cầu quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 19 1.3.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 20 Ế 1.4 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước U số nước giới 22 ́H 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Canada 22 1.4.2 Kinh nghiệm Việt Nam 24 TÊ Chương THỰC TRẠNG QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH GIAI ĐOẠN H 2011-2013 28 IN 2.1 Tình hình kinh tế xã hội huy động vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn K huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2011-2013 .28 2.1.1 Khái qt tự nhiên, kinh tế - xã hội huyện Vĩnh Linh 28 O ̣C 2.1.2 Tình hình kinh tế - tài huyện Vĩnh Linh 30 ̣I H 2.1.2.1 Tình hình chung phát triển kinh tế 30 2.1.2.2 Tình hình thu chi ngân sách nhà nước địa bàn 33 Đ A 2.1.2.3 Tình hình vốn đầu tư xây dựng địa bàn huyện 34 2.2 Tình hình thực kế hoạch đầu tư xây dựng từ NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2011 - 2013 35 2.3 Thực trạng quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh .38 2.3.1 Thực trạng tổ chức máy quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh .38 2.3.1.1 Bộ máy quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước theo nguồn vốn đầu tư 38 2.3.1.2 Bộ máy quản lý sử dụng vốn đầu tư xây dựng 40 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể 2.3.2 Tình hình triển khai thực chế sách lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn .40 2.3.3 Tình hình thực khâu quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh .41 2.3.4 Thực trạng kiểm tra, giám sát quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 48 2.3.5 Đánh giá chung quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà Ế nước địa bàn huyện Vĩnh Linh giai đoạn 2011-2013 49 U 2.3.5.1 Một số kết đạt quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ́H ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh 49 2.3.5.2 Một số hạn chế, trở ngại quản lý vốn đầu tư xây dựng từ TÊ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh 50 Chương GIẢI PHÁP NHẰM HỒN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ VỐN H ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH 54 IN 3.1 Phương hướng hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân K sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh 54 3.1.1 Phương hướng Phát triển kinh tế xã hội huyện Vĩnh Linh 2017 tầm nhìn O ̣C 2020-2030 .54 ̣I H 3.1.2 Phương hướng hồn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh 57 Đ A 3.2 Một số giải pháp hồn thiện quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn 59 3.2.1 Hồn thiện máy quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh .59 3.2.2 Hồn thiện thể chế, sách quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh .61 3.2.3 Hồn thiện khâu quy trình quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước .62 3.2.4 Hồn thiện quản lý tốn vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước 65 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể 3.2.5 Hồn thiện cơng tác kiểm tra, giám sát quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh 68 PHẦN Ш: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 72 Kết luận 72 Một số kiến nghị 73 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 75 Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế PHỤ LỤC SVTH: Thái Thị Thanh Hiền v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT : Xây dựng NSNN : Ngân sách nhà nước ODA : Vốn hỗ trợ phát triển thức KCHT : Kết cấu hạ tầng 134 : Chương trình đầu tư cho đồng bào dân tộc thiểu số 135 : Chương trình đầu tư cho xã nghèo đặc biệt khó khăn 661 : Chương trình năm triệu rừng KBNN : Kho bạc nhà nước ICOR : Hệ số gia tăng tư bản- đầu KT-XH : Kinh tế xã hội HĐND : Hội đồng nhân dân UBND : Ủy ban nhân dân DNNN : Doanh nghiệp nhà nước NSĐP : Ngân sách địa phương NSTW : PTNT : QĐ : U ́H TÊ H IN K ̣C Ngân sách trung ương : Xây dựng : Quốc hội NĐ-CP : Nghị định phủ KCHKM : Kiên cố hóa kênh mương PTSX : Phương thức sản xuất XHCN : Xã hội chủ nghĩa XĐGN : Xóa đói giảm nghèo CTMT : Chương trình mục tiêu Đ A QH ̣I H O Phát triển nơng thơn Quyết định XD Ế XDCB SVTH: Thái Thị Thanh Hiền vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Một số tiêu kinh tế huyện Vĩnh Linh 2011-2013 31 Bảng 2.2: Tình hình thu chi NSNN huyện Vĩnh Linh 33 Bảng 2.3: Kế hoạch vốn đầu tư XDCB từ NSNN năm 2011- 2013 địa bàn huyện Vĩnh Linh 35 Bảng 2.4: Tình hình thực giải ngân dự án, cơng trình sử dụng vốn mục tiêu Ế quốc gia 43 U Bảng 2.5: Tình hình thực giải ngân dự án, cơng trình chuyển tiếp, hồn thành ́H thiếu vốn 44 TÊ Bảng 2.6 Tình hình thực tốn nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2012 huyện Vĩnh Linh 45 H Bảng 2.7: Tình hình thực tốn nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2013 Đ A ̣I H O ̣C K IN huyện Vĩnh Linh 46 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể TĨM TẮT NGHIÊN CỨU Qua q trình điều tra nghiên cứu địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, với đề tài: “Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị ”, số liệu thu thập được, tơi nhận vai trò to lớn đầu tư XDCB việc phát triển kinh tế tỉnh Quảng Trị nói chung huyện Vĩnh Linh nói riêng Cùng với đó, tơi nhận thấy mặt khó khăn ban quản lý lãnh đạo huyện việc quản lý nguồn vốn đầu tư để từ nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN Ế đưa giải pháp khắc phục nhược điểm mà huyện nhà gặp phải, U Mục tiêu đề tài: tìm phương hướng đề xuất giải pháp quản ́H lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước huyện Vĩnh Linh, tỉnh TÊ Quảng Trị Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung như: Hệ thống hố vấn đề lý luận thực tiễn quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB Phân tích đánh giá thực trạng quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN giai đoạn 2011 - 2013 Đồng H thời đề xuất số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn NSNN cho đầu tư IN XDCB địa bàn huyện Vĩnh Linh thời gian tới Dữ liệu phục vụ: Thu thập số liệu từ báo cáo tình hình phát triển kinh tế - K xã hội huyện, báo cáo tình hình đầu tư XDCB huyện, tham khảo ý kiến ̣C nhà quản lý vấn đề quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn O Phương pháp sử dụng: Tơi sử dụng phương pháp điều tra thu thập số ̣I H liệu thứ cấp sơ cấp, bao gồm văn bản, báo cáo tổng kết, nguồn số liệu thống kê, đồng thời tham khảo ý kiến nhà quản lý có liên quan đến đề tài, từ sử Đ A dụng phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh, phương pháp mơ tả, hệ thống làm phương pháp luận cho nghiên cứu lý luận thực tiễn Để xác định mối quan hệ nội dung nghiên cứu Ngồi ra, tơi sử dụng bảng biểu để làm rõ nội dung nghiên cứu Kết đạt được: Tơi đưa nội dung vốn đầu tư XDCB từ NSNN, phân tích cấu kinh tế - xã hội địa bàn nghiên cứu, đặc biệt tơi phân tích rõ tình hình quản lý vốn đầu tư XDCB địa bàn huyện, đưa hạn chế ngun nhân q trình quản lý vốn NSNN cho đầu tư XDCB Qua q trình nghiên cứu tơi đưa giải pháp kiến nghị nhằm hồn thiện cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB từ NSNN địa bàn huyện Vĩnh Linh tương lai SVTH: Thái Thị Thanh Hiền viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Kiến nghị với UBND tỉnh ngành chức tỉnh * Đề nghị UBND tỉnh thay sửa đổi số định qui định UBND tỉnh qui định thống nhất, cụ thể khoản thu, chi khối trường học * Đề nghị UBND tỉnh ủy quyền cho UBND huyện định mức giá sàn hay giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất làm nhà sở khơng thấp mức giá UBND tỉnh qui định cho giá đất Kiến nghị với UBND huyện ngành chức huyện Ế Đề nghị UBND huyện đạo ban ngành chức thuộc huyện, hàng năm U tổ chức bồi dưỡng cập nhật kiến thức quản lý đầu tư XDCB cho đơi ngũ cơng chức ́H từ huyện đến sở, nhằm nâng cao chất lượng cơng tác quản lý Nhà nước Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ lĩnh vực liên quan đến quản lý đầu tư, đội ngũ cán xã, thị trấn SVTH: Thái Thị Thanh Hiền 74 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Thị Minh Tâm, 2013, Quản lý vốn đầu tư xây dựng từ ngân sách Nhà nước huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008-2012, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế PGS.TS Mai Văn Bưu, 2001, Giáo trình Hiệu quản lý dự án Nhà nước, NXB Khoa học – kỹ thuật, Hà Nội Ế Hồ Thị Tuyết, 2013, Giải pháp nâng cao hiệu đầu tư xây dựng U ́H huyện KrơngNăng, tỉnh ĐăkLăk, Khóa luận tốt nghiệp, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Nguyễn Ngọc Bích, 2001, Tình hình đầu tư xây dựng tỉnh Phú TÊ Thọ, Chun đề tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội H Trần Đức Nam, 2007, Hồn thiện cơng tác quản lý đầu tư bảo hiểm IN Việt Nam, Luận văn tốt nghiệp đại học, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Bạch Nguyệt Từ Quang Phương, 2007 Giáo trình kinh tế đầu ̣C K Hà Nội Nguyễn Văn Chọn, 2003 Kinh tế đầu tư xây dựng Hà Nội: nhà xuất ̣I H O tư Hà Nội: Nhà xuất đại học kinh tế quốc dân xây dựng Hồ Tú Linh, 2012 Bài giảng kinh tế đầu tư Đ A Nguyễn Ngọc Mai, 1999, Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất giáo dục 10 Phòng Tài - Kế hoạch, 2011, Báo cáo tình hình thực tốn nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2011, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 11 Phòng Tài – Kế hoạch, 2012, Báo cáo tình hình thực tốn nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2012, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị SVTH: Thái Thị Thanh Hiền 75 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể 12 Phòng Tài – Kế hoạch, 2013, Báo cáo tình hình thực tốn nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2013, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị 13 http://tailieu.vn 14 http://ebook.vn Đ A ̣I H O ̣C K IN H TÊ ́H U Ế 15 http://vinhlinhquangtri.gov.vn SVTH: Thái Thị Thanh Hiền 76 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể PHỤ LỤC Phụ lục : Những điều ghi phiếu giữ kín PHIẾU ĐIỀU TRA VỀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB Phiếu số: TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC Ế Đầu tiên cho phép tơi gửi lời chào trân trọng đến Ơng/ Bà ! U Tơi tên Thái Thị Thanh Hiền - sinh viên trường Đại học Kinh Tế Huế ́H Nhằm phục vụ cho khố học mình, tơi nghiên cứu đề tài "Quản lý vốn TÊ đầu tư xây dựng từ ngân sách nhà nước địa bàn huyện Vĩnh Linh,tỉnh Quảng Trị" Với tư cách người hiểu biết, có kiến thức giàu kinh H nghiệm lĩnh vực đầu tư xây dựng bản, ý kiến giúp đỡ Ơng/ IN Bà thơng qua phiếu điều tra tảng giúp tơi tiến hành nghiên cứu Tơi xin cam kết với ơng/bà rằng: tất thơng tin thu từ phiếu K điều tra giữ bí mật tuyệt đối, khơng sử dụng cho mục đích khác, dùng làm ̣C sở nghiên cứu cho luận văn tốt nghiệp ̣I H O I MỘT VÀI THƠNG TIN CHUNG VỀ NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 1.1 Họ tên Ơng/ Bà:………………… 1.2 Giới tính: Nam  Nữ  Đ A 1.3 Tuổi: 1.4 Trình độ văn hố: 1.5 Trình độ chun mơn: Cơng nhân kỹ thuật lành nghề ; Trung cấp  Đại học  ; Trên đại học  ; 1.6 Đơn vị cơng tác:…………………………………………………………… 1.7 Chức vụ:…………………………………………………………………… 1.8 Xin ơng (bà) cho biết tên MỘT cơng trình xây dựng mà ơng/bà làm Cơng trình :………………………………………………………………… SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể II ĐÁNH GIÁ VỀ CƠNG TRÌNH XDCB ƠNG/ BÀ ĐÃ LÀM: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ XDCB VÀ QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ XDCB TỪ NSNN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN VĨNH LINH Câu hỏi 1: Xin ơng/bà vui lòng đánh dấu √ vào mà ơng/bà cho phù hợp bảng Thang điểm cho từ đến 5, đó: - điểm số thấp ơng/bà hồn tồn khơng đồng tình với vấn đề đưa Ế - điểm số đồng tình U - điểm số bình thường ́H - điểm số đồng tình TÊ - điểm số cao ơng bà hồn tồn đồng tình với vấn đề đưa Xin đánh dấu √ vào mà ơng/bà Các vấn để chủ yếu lựa chọn Vốn cho cơng trình đáp ứng kịp thời 2.Cơng tác khảo sát lập dự án cho cơng trình Cơng tác phân bổ vố cho cơng trình hợp lý Cơng tác tổ chức thi cơng xây lắp cơng 5 Chất lượng thiết kế kỹ thuật đảm bảo Chất lượng thẩm định thiết kế kỹ thuật Chất lượng thẩm định dự tốn đảm bảo Phát huy cao vai trò giám sát cơng luận Quy trình chọn thầu cơng 10 Cơng tác thanh, tốn cơng trình ln 11 Chất lượng xây dựng cơng trình đảm bảo 12 Chất lượng giám sát đảm bảo IN H Đ A ̣I H trình quy định O ̣C K ln thực đảm bảo nhân dân hoạt động đầu tư XDCB kịp thời SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Câu hỏi 2: Xin ơng/bà vui lòng đánh dấu √ vào mà ơng/bà cho phù hợp bảng Thang điểm cho từ dến 5, đó: - điểm số thấp ơng/bà hồn tồn khơng đồng tình với vấn đề đưa - điểm số đồng tình - điểm số bình thường - điểm số đồng tình Ế - điểm số cao ơng bà hồn tồn đồng tình với vấn đề đưa Xin đánh dấu √ vào mà U Các vấn để chủ yếu ́H ơng/bà lựa chọn TÊ I Cơng tác quy hoạch, kế hoạch đề Chất lượng cơng tác GPMB đảm bảo 5 5 5 5 H Chất lượng cơng tác quy hoạch đảm bảo IN II Các sách kinh tế Các sách khuyến khích đầu tư XDCB K thực tốt ̣C Sự phù hợp văn quy phạm pháp luật O cao ̣I H Tính phù hợp sách chế độ XDCB sát với thực tiễn Đ A Cơ chế quản lý vốn ổn định, hợp lý III Cơng tác quản lý vốn đầu tư XDCB Việc phân bổ kế hoạch vốn với quy định Cơng tác nghiệm thu, giám sát theo quy định Cơng tác tốn vốn đầu tư theo quy định Việc lâp dự án danh mục dự án đầu tư phù hợp với quy hoạch SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Cơng tác thơng tin báo cáo thơng suốt, trơi chảy Việc phân cấp xét duyệt, định đầu tư mở rộng Trình độ đội ngũ cán hoạt động lĩnh vực quản lý hoạt động đầu tư đảm bảo chất lượng Cơng tác đấu thầu, định thầu quy định IV Các cơng trình đầu tư XDCB khai thác 5 5 U Ế cách hiệu TÊ tư xây dựng có hiệu bị thất ́H Câu hỏi 3: Theo ơng, bà cần có giải pháp để quản lý nguồn vốn đầu H Giải pháp IN K Giải pháp O ̣C ̣I H Đ A Giải pháp Giải pháp Giải pháp SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Phụ lục : Tình hình thực giải ngân dự án, cơng trình sử dụng vốn mục tiêu quốc gia Đơn vị tính: Triệu đồng TT Tổng vốn Tổng vốn phân bổ Thanh tốn 12.558,000 4.318,669 1.000,000 400,000 Danh mục cơng trình Tổng số Ế Ι Chương trình 20 200,000 U Trường THCS Vĩnh Nam ́H Trường THCS Vĩnh Hòa TÊ Trường Mầm non Bến Hải Trường Mầm non Bến Quan H Trường Mầm non Vĩnh Hòa 200,000 200,000 200,000 200,000 1.488,000 1.019,531 500,000 399,825 500,000 485,272 200,000 63,018 200,000 71,416 88,000 4.000,000 2.899,138 1.000,000 547,934 Đường từ thơn Hương Bắc bến cá xã Vĩnh Kim 1.000,000 991,304 Đường từ thơn Tân Mạch bến cá xã Vĩnh Thái 1.000,000 546,125 Đường từ thơn An Đức bến cá thơn Quang Hải xã Vĩnh Quang 805,000 756,775 Đường tư thơn Hòa Lý bến cá xã Vĩnh Quang 120,000 50,000 Đường tư thơn An Hòa bến cá xã Vĩnh Quang 75,000 7,000 IN II Chương trình 135 200,000 200,000 K Đường nội thơn Bản xã Vĩnh Ơ ̣C Đường nội thơn Bản xã Vĩnh Ơ O Đường nội thơn Khê Lương xã Vĩnh Khê ̣I H Đường nội thơn Bến Mưng xã Vĩnh Khê Sửa chữa kênh tưới Hồ Xung Phong xã Vĩnh Khê Đ A Ш Chương trình 257 Đường thơn An Đơng Vịnh Mốc xuống Bến Cá xã Vĩnh Thạch SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể ΙV Các chương trình khác 6.100,000 Đường giao thơng trục thơn Thạch , thị Trấn Cửa Tùng 2.500,000 Chợ đầu mối lâm sản thị trấn Bến Quan 1.000,000 CSHT cụm cơng nghiệp làng nghề Bắc Hồ Xá 1.000,000 Tơn tạo di tích lịch sử có nguy bị phá hoại 100,000 Di tích lịch sử chiến khu Thủy Ba xã Vĩnh Thủy 100,000 Ế Cải tạo nâng cấp di tích Miếu Bà Vương phi họ Lê xã Vĩnh Long 800,000 U Nâng cấp, sửa chữa trụ sở UBND xã Vĩnh Lâm ́H Trường THCS Lê Q Đơn TÊ Trạm y tế xã Vĩnh Thủy Các cơng trình giao vốn chuẩn bị đầu tư H Trường tiểu học Cửa Tùng 300,000 100,000 100,000 K IN 10 Trường mầm non khu Thạch TT Cửa Tùng 100,000 Phụ lục : Tình hình thực tốn nguồn vốn đầu tư XDCB Đ A ̣I H O ̣C năm 2012 huyện Vĩnh Linh STT A Nội dung Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch vốn đầu tư địa phương giao Kế hoạch Trong vốn KH điều chỉnh, Tổng số KH giao tốn bổ sung đầu năm năm (nếu có) 102.837 97.600 5.237 61.399,2 Vốn XDCB tập trung Nguồn vốn cân đối, vốn 21.045,0 ngồi nước - Vốn cân đối NSNN 21.045,0 - Vốn ngồi nước (ODA) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu 29.620,0 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền 15.808,0 5.237,0 16.681,2 15.808,0 5.237,0 16.681,2 29.620,0 0,0 21.462,0 Khóa luận tốt nghiệp 52.172,0 52.172,0 0,0 23.256,0 21.045,0 15.808,0 5.237,0 16.681,2 Ngân sách tỉnh 9.809,0 9.809,0 0,0 7.371,5 - Vốn cân đối NSNN 9.809,0 9.809,0 7.371,5 7.429,0 7.429,0 5.891,5 150,0 150,0 150,0 800,0 800,0 Nguồn vốn cân đối, vốn ngồi nước + Ngân sách tỉnh cân đối cho huyện đầu năm + Hỗ trợ thiết chế văn hóa làng xã Ế I Nguồn vốn khác (nếu có) hồn thành (Trường tiểu 1.430,0 5.999,0 4.126,0 8.470,8 10.125,0 5.999,0 4.126,0 8.470,8 1.111,0 0,0 1.111,0 838,9 1.111,0 838,9 0,0 21.462,0 ̣C - Vốn cân đối NSNN 10.125,0 K - Vốn ngồi nước (ODA) Ngân sách huyện 530,0 IN nhà cơng vụ giáo viên) 1.430,0 H (KCH trường lớp học TÊ học số xã Vĩnh Lâm) + Đối ứng chương trình 20 800,0 ́H + Giáo dục đào tạo - DA U GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Ngân sách xã O - Vốn ngồi nước (ODA) ̣I H - Vốn cân đối NSNN 1.111,0 II Đ A - Vốn ngồi nước (ODA) Nguồn vốn hỗ trợ có mục tiêu Chương trình 257 (4 cơng trình) 29.620,0 29.620,0 4.000,0 4.000,0 0,0 1.400,0 1.400,0 1.400,0 1.000,0 1.000,0 1.000,0 Chương trình 20 (KCH trường lớp học nhà cơng vụ giáo viên) Hỗ trợ đầu tư trụ sở xã (UBND xã Vĩnh Lâm) SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Hạ tầng chợ (Chợ Vĩnh Ơ, 3.400,0 3.400,0 3.211,0 3.700,0 3.700,0 2.962,0 Chương trình 134 kéo dài 180,0 180,0 90,0 Chương trình 135 360,0 360,0 0,0 1.000,0 1.000,0 chợ TT Bến Quan) Văn hóa TT - TD-TT - dự án chuyển tiếp (nhà thi đấu tập luyện thể thao) 1.000,0 U (Đường cứu hộ, cứu nạn kết Ế Giao thơng - khởi cơng ́H hợp GT huyện VL) trình cơng cộng thiết yếu học khu Thạch - TT Cửa 14.000,0 11.649,0 150,0 150,0 150,0 80,0 80,0 0,0 50,0 50,0 0,0 300,0 300,0 0,0 52.172,0 52.172,0 23.256,0 K Tùng; bãi rác TT Cửa Tùng) 14.000,0 H TT Cửa Tùng; trường tiểu IN (Đường GT trục Thạch TÊ Hạ tầng thị cơng ̣C Hỗ trợ huyện, thị xã, ̣I H Rào Trường) O đơn vị (Nhà mẫu giáo thơn Chuẩn bị đầu tư Đ A Chương trình văn hóa - Tơn tạo di tích lịch sử có nguy bị phá hoại (Tường rào di tích lịch sử Tháp nước) Phát triển kinh tế hạ tầng xã điểm (San trụ sở xã Vĩnh Lâm) III Nguồn vốn khác (nếu có): SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Vốn khắc phục lụt bão miền Trung ( Đường Vĩnh Giang; 45.000,0 45.000,0 19.940,0 7.172,0 3.316,0 kè sơng Hồ Xá) Chương trình tái thiết sau thiên tai WB3 (Đường La Ngà Vĩnh Thủy; Thượng 7.172,0 Hòa Vỉnh Long đến Bắc U ́H TÊ Vốn huy động theo khoản KBNN (nếu có) Vốn trái phiếu Chính phủ Dự án giao thơng (Bê tơng hóa GTNT) IN Vốn tạm ứng tồn ngân H Điều (nếu có) K F năm sau: (nếu có) ̣C E Vốn ứng trước kế hoạch O D chuyển sang (nếu có) ̣I H C Vốn kéo dài năm trước Dự án thủy lợi (KCH kênh mương) 7.800,0 7.800,0 505,0 2.000,0 2.000,0 1.200,0 2.000,0 2.000,0 500.000,0 3.800,0 3.800,0 3.800,0 Đ A B Ế Phú Vĩnh Chấp) Dự án Y tế Dự án giáo dục - chương trình 20(KCH trường lớp học nhà cơng vụ giáo viên) Dự án đào tạo (nhà SV) SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể Phụ lục 4: Tình hình thực tốn nguồn vốn đầu tư XDCB năm 2013 huyện Vĩnh Linh Đơn vị tính: Triệu đồng Kế hoạch vốn địa phương giao STT Nội dung Tổng số KH giao KH điều chỉnh, đầu năm bổ sung (A1+A2+A3) A.1 Nguồn vốn cân đối NSNN, 15.804,869 13.389,244 + Vốn ngồi nước( ODA) 369,644 369,644 29.043,400 22.938,600 2.415,625 10.004,002 2.415,625 9.634,358 369,644 6.104,800 21.639,844 H Nguồn vốn hổ 15.435,225 13.019,600 TÊ + Vốn cân NSNN 950,000 950,000 A.1.1 Vốn ngân sách tỉnh 6.389,244 6.389,244 4.188,377 3.818,733 369,644 369,644 * Trả nợ cơng trình 2.725,765 3.042,365 -316,600 1.101,670 -316,600 1.101,670 0 * Các cơng trình chuyển tiếp 1.593,835 1.277,235 316,600 1.584,173 -Vốn cân đối NSNN 1.593,835 1.277,235 316,600 1.584,173 0 * Cơng trình xây dựng 2.069,644 2.069,644 1.502,534 -Vốn cân đối NSNN 1.700,000 1.700,000 1.132,890 369,644 ̣C cân đối cho huyện 950,000 K Nguồn vốn khác ( có) IN trợ có mục tiêu A.3 8.520,425 32.593,846 ́H vốn ngồi nước, đó: A.2 tốn Ế Vốn XDCB tập trung 45.798,269 37.277,844 vốn U A Kế hoạch Trong O -Vốn cân đối NSNN 369,644 ̣I H - Vốn ngồi nước 6.019,600 6.019,600 Đ A XDCB hồn thành: -Vốn cân đối NSNN - Vốn ngồi nước - Vốn ngồi nước - Vốn ngồi nước SVTH: Thái Thị Thanh Hiền 2.725,765 3.042,365 0 369,644 369,644 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể A.1.2 Vốn ngân sách tỉnh 1.200,000 1.200,000 hổ trợ -Vốn cân đối NSNN 1.200,000 1.200,000 1.176,880 1.176,880 - Vốn ngồi nước 0 0 149,982 149,982 149,982 149,982 149,982 149,982 0 0 * Cơng trình chuyển tiếp 450,018 450,018 450,018 -Vốn cân đối NSNN 450,018 450,018 0 * Cơng trình xây dựng 600,000 600,000 -Vốn cân đối NSNN 600.000 * Cơng trình hồn thành 450,018 0 576,880 600.000 576.880 9.415,625 7.000,000 2.415,625 5.815,625 9.415,625 7.000,000 2.415,625 5.815,625 - Vốn ngồi nước - Vốn ngồi nước 0 172,419 172,419 172,419 K * Trả nợ cơng trình XDCB hồn thành IN - Vốn ngồi nước H A.1.3 Ngân sách Huyện -Vốn cân đối NSNN U TÊ - Vốn ngồi nước ́H -Vốn cân đối NSNN Ế thiếu vốn 172,419 172,419 0 172,419 * Các cơng trình chuyển 557,581 557,581 77,581 557,581 557,581 77,581 0 0 6.250,000 6.250,000 6.250,000 6.250,000 0 3.150,000 3.150,000 tiếp ̣I H O ̣C -Vốn cân đối NSNN - Vốn ngồi nước Đ A -Vốn cân đối NSNN - Vốn ngồi nước * Cơng trình xây dựng -Vốn cân đối NSNN - Vốn ngồi nước 0 0 * Tăng thu từ bán đấu giá 2.415,625 2.415,625 2.415,625 QSD đất năm 2011 phân bổ cho XDCB -Vốn cân đối NSNN - Vốn ngồi nước 2.415,625 0 2.415,625 2.415,625 A.1.4 Ngân sách xã 1.572,400 1.572,400 1.244,500 SVTH: Thái Thị Thanh Hiền Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Bùi Dũng Thể -Vốn cân đối NSNN 1.572,400 1.572,400 1.244,500 0 A.2.1 Chương trình 135 2.428,600 2.428,600 2.329,831 - Vốn ngồi nước kế hoạch năm 2011 chuyển sang thực cho năm 2012 A.2.2 Bổ sung có mục tiêu 16.510,000 16.510,000 11.376,520 từ NS TW cho dự án - Các cơng trình chuyển 15.500,000 15.500,000 ́H tiếp - Các cơng trình xây dựng 1.010,000 1.010,000 U Ế đủ điều kiện triển khai 10.430,640 945,880 3.366,933 4.089,000 3.700,760 650,000 650,000 trình 1.365,800 1.365,800 865,800 950,000 950,000 TÊ A.2.3.Bổ sung có mục tiêu 4.000,000 4.000,000 H từ ngân sách TW cho IN dự án triển khai có điều kiện K A.2.4 Chương trình 257 4.089,000 ̣C năm 2012 O A.2.5 Dự án hổ trợ PTSX ̣I H (thuộc Chương trình 135) A.2.6.Các chương Đ A mục tiêu khác A.3.1 Nguồn vốn Ngân hàng cơng thương hổ trợ xây dựng cơng trình lát gạch Block vĩa hè đường HùngVương SVTH: Thái Thị Thanh Hiền 950,000
- Xem thêm -

Xem thêm: Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị, Quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay