Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nước khoang Bang

57 146 0
  • Loading ...
1/57 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:05

Khóa luận tốt nghiệp Phần 1: Đặt vấn đề Lý chọn đề tài Trong xu hòa nhập kinh tế quốc tế, Việt Nam bước hòa nhập phát triển kinh tế gắn liền với kinh tế khu vực giới Nhất Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức thương mại Thế giới ( WTO ).Cũng nước khu vực nói riêng nước khác giới nói chung, hội nhập kinh tế tạo nhiều hội đầy thử thách cho kinh tế Việt Nam Điều quan trọng doanh nghiệp Việt Nam – trụ cột kinh tế đã, làm để đón lấy hội vượt qua thử thách để phát triển cách bền vững Ngày phân tích hoạt động kinh doanh việc làm thiếu nhà quản trị doanh nghiệp Phải thường xuyên kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, tìm mặt mạnh để phát huy mặt yếu để khắc phục Phải tìm hiểu, phân tích thông tin thị trường để có định hướng phát triển tương lai Qua phân tích hoạt động kinh doanh giúp nhà quản tr ị hiểu rõ doanh nghiệp có hiểu biết đối thủ cạnh tranh Từ đó, nhà quản trị đưa định nên sản xuất sản phẩm gì? Sản xuất cho ai? Và sản xuất? Đấy lựa chọn mang tính chất định tồn vong doan h nghiệp Với kiến thức tích lũy sau bốn năm Đại học tìm hiểu tiếp xúc với thực tế hoạt độn g kinh doanh Công ty cổ phần nước khoáng Bang thời gian ba tháng thực tập giúp em biết công ty thực tế hoạt động nào, đặc biệt thành mà Công ty đạt nên em định chọn đề tài “Phân tích kết hoạt động kinh doanh Công ty cổ phần nước khoang Bang” để làm luận văn tốt nghiệp Do kiến thức thực tế kinh nghiệm thân hạn chế nên đề tài không tránh khỏi sai sót mong góp ý giúp đỡ quý thầy cô để đề tài hoàn thành tốt SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp Mục tiêu nghiên cứu -Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh thông công ty qua tìm hiểu, nghiên cứu chất khoản mục doanh thu, chi phí, lợi nhuận… Đồng thời so sánh năm với năm trước để nguyên nhân tăng giảm để có hướng khắc phục -Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua tỷ số tài tỷ số toán, tỷ số hoạt động, tỷ số sinh lời -Xác định nguyên nhân tăng giảm kết hoạt đông sản xuất kinh doanh - Đưa số giải pháp nâng cao kết hoạt động sản xuất kinh doanh Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp so sánh - Phương pháp nghiên cứu tài liệu - Phương pháp số - Và số phương pháp khác Phạm vi nghiên cứu - Phạm vi không gian: Công ty cổ phần nước khoáng Bang - Phạm vi thời gian: Số liệu thu thập từ năm 2009 đến 2011 SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp Phần II: Nội dung nghiên cứu Chương 1: Cơ sở lý luận phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh 1.1.1 Khái niệm Hoạt động sản xuất kinh doanh phạm trù rộng, có liên quan đến lĩnh vực đời sống xã hội loài người Hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp nhằm thõa mãn nhu cầu đối tượng tiêu dùng không tự làm không đủ điều kiện để tự làm sản phẩm vật chất dịch vụ, hoạt động tạo sản phẩm vật chất, dịch vụ để bán cho người tiêu dùng nhằm thu lợi nhuận kinh doanh Mục đích động hoạt động sản xuất kinh doanh làm sản phẩm, dịch vụ để phục vụ nhu cầu xã hội thu lợi nhuận Vì vậy, trình sản xuất kinh doanh phải xác định chi phí sản xuất, giá trị kết sản xuất hạch t oán lãi lỗ hoạt động sản xuât kinh doanh 1.1.2 Nhiệm vụ vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh Nhiệm vụ: Nhiệm vụ hàng đầu thiếu hoạt động sản xuất kinh doanh tạo giá trị gia tăng cho sản xuất dịch vụ Doanh nghiệp tồn thân doanh nghiệp tạo giá trị gia tăng từ hoạt động kinh doanh Hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm mục đích tạo cải vật chất cho xã hội tạo lợi nhuận cho chủ thể tham gia hoạt động kinh doanh Bản chất tạo giá trị cho sản phẩm dịch vụ Giá trị sản phẩm, dịch vụ tạo nhờ vào giá trị sử dụng cho phép thõa mãn nhu cầu khác khách hàng Những nhu cầu mang tính hữu hình vô hình Dù hữu hình hay vô hình hoạt động phải tạo giá trị gia tăng cho hoạt động sản phẩm dịch vụ Bởi giá trị gia tăng nguồn gốc cải vật chất xã hội SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp Giá trị gia tăng giúp doanh nghiệp bù đắp hao mòn máy móc thiết bị, tài sản cố định, qua bảo toàn lực sản xuất doanh nghiệp Giá trị gia tăng cho phép doanh nghiệp thực nhiệm vụ khác nhà nước thuế khoản phải nộp khác sở để trả công cho người lao động Giá trị gia tăng mang lại lợi nhuận cho người chủ doanh nghiệp, động lực để họ tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh Vai trò Doanh nghiệp tổ chức sử dụng nguồn lực khác để thõa mãn nhu cầu khác kinh tế thông qua việc tổ chức sản xuất sản phẩm cung cấp dịch vụ Để quản lý nguồn lực này, doanh nghiệp tổ chức thành chức khác như: thương mại, sản xuất, tài chính, nhân sự, hành chính, marketing… chức sản xuất coi chức quan tr ọng doanh nghiệp, chức bắt đầu hoạt động sản xuất, khởi điểm hoạt động kinh doanh Trong thời buổi kinh tế nay, giá trị hàng hóa lớn khâu lưu thông Vì vậy, thương mại chức trung gian giúp cho trình sả n xuất diễn liên tục Thông qua chương trình khác có sử dụng công nghệ phương pháp khác mà sản phẩm dịch vụ hình thành với giá trị sử dụng khác nhau, cho phép thõa mãn nhu cầu người tiêu dùng Sản xuất ngu ồn gốc giá trị, tạo cải vật chất cho xã hội, tạo thu nhập cho doanh nghiệp cho người lao động 1.2 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2.1 Khái niệm Phân tích theo khái niệm chung chia nhỏ vật tượng để xem xét , đánh giá phận nhỏ kết nối mối quan hệ vật tượng Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh trình nghiên cứu để đánh giá toàn trình kết hoạt động sản xuất kinh doanh; nguồn lực cần khai thác doanh nghiệp, sở đề phương án giải pháp để nâng cao hiệu hoạt động sản xuât kinh doanh doanh nghiệp SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp Phân tích hoạt động thực tiễn, trước định sở việc định Phân tích hoạ t động kinh doanh ngành khoa học, nghiên cứu cách có hệ thống toàn hoạt động sản xuất kinh doanh để từ đề xuất giải pháp hiệu cho doanh nghiệp Phân tích hoạt động kinh doanh trình nhận biết chất tác động mặt hoạt động kinh doanh, trình nhận thức cải tạo hoạt động kinh doanh cách tự giác có ý thức, phù hợp với điều kiện cụ thể doanh nghiệp phù hợp với yêu cầu quy luật kinh tế khách quan nhằm mang lại hiệu kinh tế cao 1.2.2 Ý nghĩa vai trò hoat động sản xuất kinh doanh Bất kỳ hoạt động bao hàm tiềm ẩn, khả phát khai thác chúng để mang lại hiệu kinh tế Mặt khác, hoạt động kinh doanh tránh khỏi tác động nhân tố khách quan chủ quan, tích cực tiêu cực, bên bên trong… đã, ảnh hưởng không nhỏ đến kết kinh doanh doanh nghiệp Do đó, phân tích hoạt đông kinh doanh không công cụ quan trọng để phát khả tiềm tàng hoạt động kinh doanh mà công cụ cải tiến chế quản lý kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh giúp doanh nghiệp nhìn nhận đắn khả sức mạnh hạn chế doa nh nghiệp Qua phân tích kết kinh doanh, doanh nghiệp thấy làm, làm, chưa làm không làm được, nguyên nhân không làm hay làm dựa sở Cứ vậy, ta thấy nguyên nhân sâu xa vấn đề tồn doanh nghiệp sức mạnh doanh nghiệp có Phân tích hoạt động kinh doanh công cụ quan trọng chức quản trị, sở để đề chức đắn Phân tích kết kinh doanh giúp nhìn nhận, kiểm tra trình kinh doanh việc phân tích điểm mạnh, điểm hạn chế, hội thách thức mà doanh nghiệp gặp phải để có điều chỉnh kịp thời nhằm đưa định sáng suốt Phân tích hoạt động kinh doanh biện pháp quan trọng để phòng ngừa ngăn chặn rủi ro xảy Qua việc phân tích rủi ro, doanh nghiệp thấy SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp rủi ro rủi ro tiềm tàng cách phòng ngừa rủi ro nhằm ngăn chặn , phòng tránh kịp thời rủi ro Phân tích hoạt động kinh doa nh có tác dụng với đối tượng bên họ có mối quan tâm đến hiệu kinh tế doanh nghiệp nhà đầu tư, chủ nợ Qua phân tích hoạt động kinh doanh nhà đầu tư thấy rõ hiệu dự án để đưa định bỏ vố n đầu tư hay không, chủ nợ có cảm thấy an toàn với vốn hay không Điều có ý nghĩa quan trọng nhà đầu tư, chủ nợ mà ảnh hưởng định đến uy tín doanh nghiệp, sở quan trọng kinh doanh 1.3 Kết hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh 1.3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.3.1.1 Khái niệm Kết sản xuất kinh doanh đạt được đo tiêu Nó kết giai đoạn riêng biệt kết m ua hàng, kết sản xuất, kết bán hàng kết tổng hợp trình kinh doanh 1.3.1.2 Ý nghĩa Kết hoạt động sản xuất kinh doanh thể quy mô kết đạt thời gian định Nó phản ánh tổng doanh thu, chi p hí kỳ kinh doanh Vì vậy, nhìn vào tiêu kết ta đánh giá quy mô kinh doanh doanh nghiệp 1.3.2 Hiệu hoạt động kinh doanh 1.3.2.1 Khái niệm Hiệu hoạt động kinh doanh phạm trù kinh tế biểu tập trung phát triển theo chiều sâu, phản ánh trình độ khai thác nguồn lực trình độ chi phí nguồn lực trình tái cấu sản xuất nhằm thực mục tiêu kinh doanh Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, hiệu coi thước đo lực, trình độ khả phát triển, uy tín doanh nghiệp Nâng cao hiệu hoạt động sản xuất kinh doanh đương quan trọng để doanh nghiệp để tồn phát triển Vì vậy, đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh không dừng lại việc đánh giá kết mà phải đánh giá hiệu sản xuất kinh doanh tạo kết SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp 1.3.2.2 Ý nghĩa Trái lại với tiêu kết quả, tiêu hiệu không phản ánh quy mô đạt kỳ kinh doanh Hiệu hoạt động kinh doanh cho biết đơn vị đầu vào cho đơn vị đầu Dựa vào tiêu ta so sánh hiệu đơn vị, sở hay doanh nghiệp với 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty 1.4.1 Nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường vĩ mô 1.4.1.1 Môi trường kinh tế Kinh tế Việt Nam năm qua có số chuyển biến tích cực giành số kết tốt Tốc độ tăng trưởng GDP năm 2011 đạt khoảng 5,9% Kinh tế tăng trưởng giúp nhu cầu tiêu dùng tăng theo, làm cho lượng hàng hóa công ty bán thị trường nhiều hơn, thúc đẩy doanh nghiệp phát triển 1.4.1.2 Môi trường trị pháp luật Việt Nam đất nước có trị ổn định lãnh đạo sáng suốt Đảng điều kiện thuận lợi cho kinh tế phát triển Bên cạnh đó, Việt Nam ch ủ trương hội nhập vào kinh tế toàn cầu, ký kết nhiều hiệp định song phương đa phương với phương châm:” Việt Nam muốn làm bạn với tất nước giới” Ở nước ta có mặt hệ thống luật luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật lao đ ộng, đặc biệt luật đàu tư nước tạo dựng hành lang pháp lý an toàn cho công ty cổ phần nước khoang Bang nói riêng doanh nghiệp Việt Nam nói chung 1.4.1.3 Môi trường tự nhiên Công ty cổ phần nước khoáng Bang đóng trung tâm thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình, khu vực nhiệt đới gió mùa, khí hậu khắc nghiệt, hàng năm thường bị lũ lụt đe dọa điều làm cho hoạt động sản xuất kinh doanh công ty gặp không khó khăn Tuy nhiên Quảng Bình sở hữu tài nguyên thiên nhiên quý nguồn nước khoáng Bang Nguồn nước lấy từ giếng khoan sâu vào lồng đất 55m, nhiệt độ sôi tự nhiên 105 0C, mỏ nước khoáng vào loại bậc Đông Nam Á Lưu tốc phun khoảng 15 lít/ giây ổn định bốn mùa Nguồn nước chứa nhiều vi lượng quý hiếm, tốt cho sức khỏe người SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp 1.4.1.4 Môi trường công nghệ Ngày khoa học kỹ thuật phát triển mạnh mẽ Hàng nghin phát minh máy móc đời giúp cho doanh nghiệp tiết kiệm chi phí lao động sống, cải tiến chất lượng, hạ giá thành sản phẩm Tuy nhiên máy móc kỹ thuật không tránh khỏi lạc hậu theo thời gian, đòi hỏi doanh nghiệp cần phải thích ứng nhanh với biến đổi công nghệ Công ty cổ phần nước khoáng Bang đàu tư dây chuyền công nghệ đại từ Italia Bước đầu hoạt động sản xuất kinh doanh diễn thuận lợi, công ty cần lưu tâm đến đời máy móc đại hơn, tránh để trang thiết bị rơi vào lạc hậu 1.4.1.5 Môi trường văn hóa xã hội V iệt Nam đất nước đông dân với dâ n số 86 triệu người Đây lực lượng lao động dồi dào, cộng với truyền thống cần cù chịu khó, giá nhân công lại rẻ thuận lợi không cho công ty cổ phần nước khoáng Bang nói riêng mà toàn doanh nghiệp nói chung Sự tăng trưởng mạnh mẽ kinh tế với sách hội nhập vào kinh tế toàn cầu nhà nước ta làm cho đời sông vật chất tinh thần người dân nâng cao Nhu cầu tiêu dùng ngày cao số lượng lẫn chất lượng Nước khoáng mặt hàng thiết yếu , đóng vai trò quan trọng đời sống người dân Quyết định mua khách hàng không phục vụ cho nhu cầu cần giải khát mà có lợi cho sức khỏe hay không 1.4.2 Các nhân tố môi trường vi mô 1.4.2.1 Khách hàng Là yếu tố định tồn phát triển doanh nghiệp Khách hàng củ công ty cổ phần bước khoáng Bang chia làm loại: + Khách hàng mua bán lại: Là cá nhân, tổ chức mua sản phẩm nhà máy không nhằm mục đích sử dụng mà bán lại cho người khác nhằm mục đích kiếm lời + Khách hàng tiêu dùng: Đây cá nhân hay tổ chức mua sản phẩm để sử dụng, thông thường mua có buổi liên hoan tổng kết SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp 1.4.2.2 Đối thủ cạnh tranh Hiện thị trường tràn ngập nhiều nhãn hiệu nước khoáng thiên nhiên Tuy nhiên kể đến nhãn hiệu tiếng Vĩnh Hảo, Thạch Bích, Aquafina… Do đó, tìm chỗ đứng thị trường nước giải khát việc làm khó khăn, phức tạp, đòi hỏi nỗ lực phấn đấu toàn thể cán bộ, công nhân viên công ty 1.4.2.3 Đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay Sự xuất ngày nhiều hãng nước lọc tinh khiết đe dọa lớn công ty cổ phần nước khoáng Bang Phần lớn thu nhập người dân miền trung mức trung bình Trong giá củ a hãng nước lọc lại rẻ, phù hợp với túi tiền người dân Vì thách thức lớn công ty 1.5 Hệ thống tiêu phân tích 1.5.1 Doanh thu * Tổng doanh thu (TR) Đây tiêu quan trọng phản ánh quy mô sản xuất tiêu thụ doanh nghiệp, kết công việc bán hàng tiêu thụ sản phẩm công ty Chỉ tiêu tính sau: n TR =  pixQi i 1 Trong đó: Pi giá bán sản phẩm i Qi số lượng sản phẩm i Thực doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mục tiêu quan trọng doanh nghiệp nào, nhờ có doanh thu doanh nghiệp bù đắp chi phí bỏ thực nghĩa vụ nhà nước; đồng thời chia lợi tức cho cổ đông, bên tham gia góp v ốn liên doanh tăng vốn đầu tư, tiếp tục tái sản xuất mở rộng 1.5.2 Chi Phí * Tổng chi phí (TC) SVTH: Nguyễn Đức Minh Khóa luận tốt nghiệp Đây tiêu tuyệt đối nói lên quy mô chi phí, tiêu phản ánh toàn chi phí phát sinh có quan đến tồn phát triên doanh nghiệp TC = FC + VC Hoặc TC = Ttt +Tgt Trong FC chi phí cố định VC chi phí biến đổi Ttt chi phí trực tiếp Tgt chi phí gián tiếp 1.5.3 Lợi nhuận Đây tiêu tuyệt đối, phản ánh kết cuối doanh nghiệp, nói lên phần hiệu hoạt đ ộng doanh nghiệp Lợi nhuận mục tiêu bao trùm, đích mà hầu hết doanh nghiệp hướng đến Vì vậy, xin trình bày kỹ lợi nhuận - Khái niệm lợi nhuận Lợi nhuận doanh nghiệp số chênh lệch khoản doanh thu so với khoản chi phí bỏ Lợi nhuận doanh nghiệp phụ thuộc vào chất lượng sản xuất kinh doanh trình độ quản lý doanh nghiệp LN = TR – TC Trong hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, doanh nghiệp thường đầu tư vốn vào nhiều lĩnh vực khác n ên lợi nhuận tạo từ nhiều nguồn khác như: lợi nhuận thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, từ hoạt động tài lợi nhuận từ hoạt động khác - Ý nghĩa lợi nhuận Lợi nhuận tiêu chất lượng tổng hợp phản ánh kết tài cuối hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp, kết điều kiện tồn phát triển doanh nghiệp Lợi nhuận nguồn vốn để tái sản xuất mở rộng toàn kinh tế quốc dân doanh nghiệp lợi nhuận nguồn hình thành nên thu nhập ngân sách Nhà nước thông qua sách thuế; đồng thời phận lợi nhuận để lại SVTH: Nguyễn Đức Minh 10 Khóa luận tốt nghiệp Bảng 2.10: Các tỷ số khả sinh lời năm 2009 -2011 Chỉ tiêu Năm Đơn vị tính 2009 2010/2009 2010 2011 +/- 2011/2010 % +/- % Doanh thu 1000 đồng 14.032.971 13.749.972 14.254.484 -282.999 -2,02 504.512 3,67 Lợi nhuận sau thuế 1000 đồng -667.440 1.134.299 355.255 1.801.739 269,95 -779.044 -68,68 Vốn cố định bình quân 1000 đồng 18.298.915,5 19.851.458 19.825.672 1.552.542,5 8,48 -25.786 -0,13 Vốn lưu động bình quân 1000 đồng 2.373.750 3.517.893 3.380.428 1.144.143 48,2 -137.465 -3,9 Vốn chủ sở hữu 1000 đồng 12.000.000 12.706.297 11.547.254 706.297 5,89 -1.159.043 -9,12 Giá trị tổng tài sản 1000 đồng 22.961.331 23.777.372 22.634.830 816.041 3,55 -1.143.542 -4,8 % -4,76 8,25 2,49 13,01 273,32 -5,76 -69,82 Tỷ suất sinh lợi vốn cố định Lần -0,0365 0,0571 0,0179 0,0936 256,44 -0,0392 -68,65 Tỷ suất sinh lợi vốn lưu động Lần -0,281 0,318 0,105 0,599 213,16 -0,213 -66,98 Tỷ suất sinh lợi vốn chủ sở hữu (ROE) % -5,56 8,93 3,08 14,49 260,61 -5,85 -65,51 Tỷ suất sinh lợi tổng tài sản (ROA) % -2,91 4,77 1,57 7,68 263,92 -3,2 -67,09 Tỷ suất lợi nhuận doanh thu (Nguồn phòng kế toán tài công ty) SVTH: Nguyễn Đức Minh 43 Khóa luận tốt nghiệp - Tỷ suất sinh lợi tài sản: Tỷ suất đạt cao vào năm 2010 4,77% thấp vào năm 2009 -2,91% Năm 2011, tỷ suất 1,57% nghĩa 100 đồng tổng tài sản sinh 1,57 đồng lợi nhuận, tỷ suất giảm tốc độ giảm lợi nhuận lớn tổng tài sản không thay đổi đáng bao Tóm lại, tiêu khả sinh lời, có biến động giống năm qua, có lợi nhuận thay đổi đáng kể, tiêu khác có biến động SVTH: Nguyễn Đức Minh 44 Khóa luận tốt nghiệp Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu hoạt động sản xuât kinh doanh Công ty cổ phần nước khoáng Bang 3.1 Thuận lợi khó khăn 3.1.1 Thuận lợi Trong công ty, việc quản lý công nhân viên tốt Cụ thể công nhân viên, người lao động tin tưởng vào lãnh đạo cấp có kết hợp xác ăn khớp nguồn lực công ty lao động, nguồn vốn, tài sản với chiến lược kinh doanh mà công ty đề Việc quản lý tốt nguồn nhân lực có ý nghĩa to lớn Giải tốt hiệu làm việc tốt ngược lại Nếu công ty kết hợp vấn đề lao động, nguồn vốn, tài sản kết hợp không nằm mục tiêu thích nghi với điều kiện kinh tế đầy biến động, nhiều hội không thách thức Công ty có ban lãnh đạo có lực kinh nghiệm quản lý điều hành sản xuất, kịp thời đôn đốc, động viên kịp thời cán công nhân viên Bên cạnh công ty có đội ngũ nhân viên tận tụy, thông minh, động, sáng tạo, chủ động tiếp cận với khoa học tiên tiến để áp dụng vào điều kiện sản xuất công ty để ngày nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao lợi nhuận cho công ty Bên cạnh việc nhập dây chuyền sản xuất tương đối đại, khép kín, dễ vận hành tạo điều kiện cho công nhân viên làm việc có hiệu hoàn thành tốt nhiệm vụ giao Công tác quản lý nhân công ty có hệ thống phân chia trách nhiệm rõ ràng, phù hợp với khả nhân viên Phát huy sáng tạo trình làm việc Có nguồn nguyên liệu ổn định có mối quan hệ tốt với đối tác kinh doanh, thực hi ện sách bán chịu công ty rủi ro Tận dụng ưu đãi cấp ngành liên quan, miễn thuế thu nhập gia tăng đầu tư vào lĩnh vực khác, mở rộng thị trường SVTH: Nguyễn Đức Minh 45 Khóa luận tốt nghiệp 3.1.2 Khó khăn Độ ngũ cán quản lý có thâm niên làm việc lâu năm, có lực điều hành bên cạnh làm việc theo kinh nghiệm chủ quan chưa phù hợp với thực tiễn, ảnh hưởng đến động khả đổi cập nhật nhanh chóng kiến thức Bộ máy quản lý Công ty quản lý chưa thật chặt chẽ, dẫn tới số công việc công ty giải chưa thật nhanh gọn Đội ngũ nhân viên bán hàng thiếu kinh nghiệm nên để giải công việc yếu Bên cạnh số công nhân viên có ý thức công việc có số cá nhân chưa có ý thức tốt công việc Bên cạnh số công nhân viên có tay nghề yếu, chưa đáp ứng với yêu cầu sản xuất - kinh doanh công ty Chưa có đội ngũ tiếp thị nắm bắt kịp thời thị trường, nâng cao lực cạnh tranh Vòng luân chuyển vốn công ty diễn chậm Tài sản công ty chủ yếu tài trợ vốn vay ngân hàng, chi phí lãi vay cao Năng lực cạnh tranh yếu kém, quy mô sản xuất chưa lớn Công ty nằm khu vực thấp trũng, thường xuyên phải ngừng hoạt động vào mùa mưa bị ngập lụt, gây ảnh hưởng không đên hoạt động sản xuất kinh doanh công ty 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 3.2.1 Nâng cao khả toán Hiện khả toán công ty thấp,vì giai đoạn tới th ì công ty cần bổ sung nguồn vốn chủ sở hữu Công ty trích lại phần lợi nhuận giữ lại không chia, tăng mức trích lập quỹ, giảm bớt chi trả cổ tức, điều làm tăng tính tự chủ mặt tài cho Công ty, khả toán cải thiện; giảm bớt tỷ lệ vốn vay, giảm chi phí vốn vay tăng lợi nhuận Bên cạnh đó, số khả toán tiền Công ty thấp nên công ty áp dụng số giải pháp sau để cải thiện khả toán tiền mặt: SVTH: Nguyễn Đức Minh 46 Khóa luận tốt nghiệp Tài khoản liên thông: h ãy mở loại tài khoản ngân hàng, bạn thu tiền lãi số dư tiền mặt so với mức cân bằng, số tiền tài khoản mà bạn chưa cần dùng chuyển sang tài khoản sinh lời để nhận lãi chuyển trở lại tài khoản giao dịch bạn cần dùng tới chúng Tổng chi phí: Hãy giảm lượng tổng chi phí nghĩ xem có cách giảm xuống không Việc giảm chi phí có tác động lớn tới việc gia tăng lợi nhuận tổng chi phí, bao gồn tiền thuế mướn, quảng cáo, thuê lao động hay chuy ên gia bên chi phí gián tiếp mà bạn trat điều hành doanh nghiệp, bên cạnh chi phí trực tiếp cho nguyên vật liệu nhân công Rút tiền: kiểm soát lượng tiền rút nằm mục đích kinh doanh, rút nhiều gây ảnh hưởng tới tình trạng thiếu hụt tiềm mặt doanh nghiệp Lời lãi: đánh giá mức độ lời lãi lĩnh vực cụ thể đánh giá xem lĩnh vực nâng giá để trì gia tăng lợi nhuận, chi phí tăng cao hay thị trường có nhiều biến động th ì giá bán cần phải điều chỉnh 3.2.3 Giải pháp tăng doanh thu , tăng lợi nhuận Tăng doanh thu tiêu thụ biện pháp đẩy mạnh tốc độ luân chuyển vốn, biện pháp để tăng lợi nhuận tăng doanh thu tiêu thụ làm gia tăng hiệu sử dụng vốn Để gia tăng doanh thu tiêu thụ cần thực số biện pháp sau: Đầu tư vào hoạt động Marketting, nghiên cứu chu cầu thị trường tiêu thụ sản phẩm Tổ chức hệ thống công ty để họ đảm bảo việc giảm chi phí cho Công ty mẹ Muố n tăng doanh thu tiêu thụ cần phải tính đến chất lượng uy tín khách hàng Do đó, cần kiểm tra thường xuyên chất lương sản phẩm, tiêu chuẩn đo lường Tăng lợi nhuận phải trọng đến việc giảm chi phí kinh doanh cụ thể: Riêng khoản nợ vay năm tương đối lướn Công ty sử dụng vốn vay nhiều sở xác định lại lượng vốn cần thiết hợp lý tận dụng nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi lợi nhuận chưa phân phát, để giảm nguồn tín dụng SVTH: Nguyễn Đức Minh 47 Khóa luận tốt nghiệp từ giảm chi phí phải trả lãi vay Bên cạnh Công ty cần giảm khoản vay ngắn hạn, chuyển sang khoản vay dài hạn để giảm lãi suất áp lực trả nợ vay Việc tính toán định mức chi phí trình kính doanh giúp cho Công ty kiểm soát,giảm chi phí bất hợp lý Công ty cần phải quan tâm giảm khoản chi phí gián tiếp, khoản chiếm tỷ lệ cao nên ảnh hưởng không nhỏ đến lợi nhuận Công ty Kiểm soát chặc chẽ khoản chi phí tiền lương, chi phí văn phòng, chi phí tiện ích… cần tiết kiện tối đa khoản dịch vụ mua chi phí xây dựng,bán hàng…sẽ nâng cao hiệu kinh doanh 3.2.3 Giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm Kiểm soát thời gian tuyến đường phân phối sản phẩm từ nhà cung cấp đến nơi tiêu thụ, tiết kiệm khoản nhiên liệu Huy động nguồn vốn từ cổ đông công ty, tăng tỷ trọng nguồn vốn chủ sở hữu, giảm vốn vay tiết giảm khoản lãi vay Tăng suất lao động cách cải thiện trang thiết bị máy móc đại, nguồn nhân lực tham gia vào trình sản xuất giảm, tinh gọn đội ngũ nhân viên phân xưởng Số tài sản công ty tài trợ chủ yếu khoản phải trả ngắn hạn Kiểm tra định kỳ loại máy móc thiết bị, hạn chế việc hư hỏng trình sản xuất làm phát s inh thêm khoản chi phí vô công Mỗi lô hàng xuất phải kiểm nghiệm chất lượng sản phẩm, hạn chế phát sinh khoản chi phí bất thường Kiểm soát tình hình tăng giảm kết kinh doanh hiệu Chi phí nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng sản xuất kinh doanh, dù công ty quản lý tốt chi phí nguyên vật liệu Ký kết hợp đồng qua điện thoại, mail, chi phí tiếp khách giảm công tác hỗ trợ quản lý khác Định mức cho công việc, thưởng cho hoàn thành tốt thời gian định mức khuyến khích nhân viên nâng cao tinh thần làm việc, tăng suất lao động Luôn tạo cảm giác thoải mái phòng làm việc, hạn chế tâm lý mệt mỏi nhân viên Vì khoản thời gian mệt mỏi hiệu suất làm việc không cao công ty phải tính chi phí nhân công SVTH: Nguyễn Đức Minh 48 Khóa luận tốt nghiệp Chia ca làm việc, ca làm tiếng, luân phiên thay ca làm việc với nhau, giảm thời gian ngừng hoạt động máy Khi máy ngừng hoạt động, khoản chi tiêu cho máy tính vào chi phí sản phẩm Có thể chia theo ca n hư sau: ca sáng từ 2h sáng đến 10h sáng, ca chiều từ 10h sáng đến 18h, ca tối từ 18h sáng đến 2h hôm sau Tìm kiếm thị trường để gia tăng sản lượng sản phẩm sản xuất ra, số lượng sản xuất nhiều giảm chi phí cho sản phẩm, hạ giá thành, tăng khả cạnh tranh Với chiến lược kinh doanh công ty tinh gọn lại máy quản lý công ty, cắt giảm nguồn nhân Công ty nên công nghệ hoạt động công ty cần nhân lực hơn, giảm chi phí tiền lương, đồng thời công việc kiểm soát dễ dàng SVTH: Nguyễn Đức Minh 49 Khóa luận tốt nghiệp Phần III: Kết luận kiến nghị 3.1 Kết luận Qua thời gian thực tập công ty cổ phần nước khoáng Bang, có số nhận xét sau: Về cán bộ, công nhân viên: toàn thể cán công nhân viên công ty nỗ lực, đoàn kết phấn đấu mục tiêu chung công ty, nghiệp phát triển quê hương Bộ mặt quê hương ngày khởi sắc, hàng trăm người dân có việc làm, thu nhập mức sống người dân ngày nâng cao Sản phẩm nhà máy nhi ều người tiêu dùng biết đến tín nhiệm, uy tín công ty ngày nâng cao Công ty trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng trình độ cho cán công nhân viên , đời sống họ ngày nâng cao Về hiệu kinh doanh, nguồn vốn bỏ vào hoạt động kinh doanh lớn lợi nhuận đem lại chưa tương xứng với nguồn vốn bỏ Với biến động thị trường trong thời gian gần đây, công ty gặp không khó khăn Với nỗ lực cố gắng toàn thể công ty, quan chức năng, hy vọng công ty phát huy thành tựu đạt được, tận dung tối ưu nguồn lực sẵn có biện pháp khắc phục nhằm góp phần nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh công ty thời gian tới Khóa luận chủ yếu tập trung phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh công ty Hy vọng góp phần vào phát triển công ty ngày vững mạnh 3.2 kiến nghị *Đối với nhà nước - Ngày thị trường nước giải khát tràn ngập nhãn hiệu giả, hàng nhái hàng chất lượng làm cho nhiều doanh nghiệp khó khăn trrong tiêu thụ sản phẩm Do nhà nước nên có sách quản lý chât lượng sản phẩm chặt chữ Đồng thời cấm tuyệt đối có biện pháp xử lý thích đáng nhãn hiệu giả SVTH: Nguyễn Đức Minh 50 Khóa luận tốt nghiệp - Nhà nước nên kêu gọi doanh nghiệp nên đầu tư vào lĩnh vực Đây ngành phục vụ đời sống thiết yếu người * Đối cới công ty Tiếp tục trì sản xuất sản phẩm theo tiêu chuẩn mà nhà nước quy định, để đảm bảo vị cạnh tranh ngày mạnh thị trường Tiếp tục tìm nguồn vốn đầu tư vào dây chuyền công nghệ , tăng suất lao động để đảm bảo hạ giá thành sản phẩm doang nghiệp Công ty nên cử nhân viên du học nước cho nhân viên thực tế nhiều nơi, học để nâng cao trình độ, tích lũy kiến thức giúp ích cho trình hoạt động sản xuất kinh doanh doanh nghiệp Là doanh nghiệp vừa sản xuất vừa kinh doanh nên công ty cần ý đến số lượng lao động, phân chia phù hợp số lượng lao động cho phù hợp Hiện công ty, số lượng lao động sử dụng để vận chuyển hàng hóa thiếu, chí có đôi lúc khách hàng yêu cầu đưa hàng hóa đến tận nơi họ cần lực lượng nhân viên thiếu nên khâu công ty cần phải xem xet lại để bố trí lại lực lượng lao động cho tốt không làm hình ảnh doanh nghiệp Nâng cao thái độ phục vụ nhân viên bán hàng, tạo ấn tượng tốt với khách hàng, có công ty mở rộng quy mô, thuận lợi khâu tìm kiếm tạo chỗ đứng thị trường SVTH: Nguyễn Đức Minh 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO TS Trịnh Văn Sơn (2006), Giáo trình phân tích hoạt động kinh doanh Trường đại học Kinh tế Huế TS Nguyễn Khắc Hoàn, Quản trị doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Huế PGS.TS Hoàng Hữu Hòa (2002), Giáo trình Thống kê doanh nghiệp Trường Đại học Kinh tế Huế ThS Nguyễn Văn Chương (2010), Bài giảng Quản trị tài Khoa Quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế Huế PGS.TS Võ Văn Nhị (2005), Kế toán tài Nhà xuất Tài MỤC LỤC PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ .1 Lý chọn đề tài .1 Mục tiêu nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Phạm vi nghiên cứu PHẦN II: NỘI D UNG NGHIÊN CỨU .3 CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH .3 1.1 Hoạt động sản xuất kinh doanh .3 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Nhiệm vụ vai trò hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2 Phân tích kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Ý nghĩa vai trò hoat động sản xuất kinh doanh 1.3 Kết hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động kinh doanh 1.3.1 Kết hoạt động sản xuất kinh doanh 1.3.1.1 Khái niệm 1.3.1.2 Ý nghĩa 1.3.2 Hiệu hoạt động kinh doanh .6 1.3.2.1 Khái niệm 1.3.2.2 Ý nghĩa 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh công ty 1.4.1 Nhân tố ảnh hưởng thuộc môi trường vĩ mô 1.4.1.1 Môi trường kinh tế 1.4.1.2 Môi trường trị pháp luật 1.4.1.3 Môi trường tự nhiên 1.4.1.4 Môi trường công nghệ .8 1.4.1.5 Môi trường văn hóa xã hội 1.4.2 Các nhân tố môi trường vi mô 1.4.2.1 Khách hàng 1.4.2.2 Đối thủ cạnh tranh .9 1.4.2.3 Đối thủ cạnh tranh sản phẩm thay .9 1.5 Hệ thống tiêu phân tích .9 1.5.1 Doanh thu 1.5.2 Chi Phí 1.5.3 Lợi nhuận .10 1.5.4 Các tỷ số khả toán 11 1.5.5 Các tỷ số khả hoạt động 12 1.5.6 Các tỷ số khả sinh lời 13 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN X UẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG BANG 15 2.1 Tổng quan công ty cổ phần nước khoáng Bang .15 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển .15 2.1.2 Chức nhiệm vụ công ty 16 2.1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý, sản xuất công ty 17 2.1.3.1 Cơ cấu tổ chức công ty .17 2.1.3.2 Đặc điểm sản phẩm nhà máy 19 2.1.3.3 Giới thiệu mỏ nướ c khoáng Bang 19 2.1.4 Nguồn lực công ty 20 2.1.4.1 Tình hình lao động công ty qua năm 2009 -2011 20 2.1.4.2 Nguồn lực tài công ty qua năm 2009 -2011 23 2.2 Phân tích kết hoạt đông kinh doanh công ty cổ phần nước khoáng Bang giai đoạn 2009- 2011 28 2.2.1 Phân tích tình hình doanh thu công ty cổ phần nước khoáng Bang giai đoạn 2009 - 2011 28 2.2.2 Phân tích chi phí công ty cổ phần nước khoáng Bang giai đoạn 2009 2011 31 2.2.3 Phân tích lợi nhuận công ty cổ phần nước khoáng Bang giai đoạn 2009 2011 34 2.2.4 Phân tích tỷ số khả toán công ty 36 2.2.2.3 Phân tích tỷ số sinh lời công ty 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUÂT KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG BANG 45 3.1 Thuận lợi khó khăn 45 3.1.1 Thuận lợi 45 3.1.2 Khó khăn 46 3.2 Giải pháp nâng cao hiệu sản xuất kinh doanh 46 3.2.1 Nâng cao khả toán .46 3.2.3 Giải pháp tăng doanh thu , tăng lợi nhuận .47 3.2.3 Giảm chi phí, hạ thấp giá thành sản phẩm .48 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .50 3.1 Kết luận 50 3.2 kiến nghị 50 DANH MỤC SƠ ĐỒ VÀ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy công ty CP nước khoáng Bang .17 Bảng 2.1: Đặc điểm sản phẩm công ty cổ phần nước khoáng Bang 19 Bảng 2.2: Tình hình lao động công ty qua năm 2009 - 2011 21 Bảng 2.3: Tình hình tài sản công ty cổ phần nước khoáng Bang qua năm 2009 2011 24 Bảng 2.4: Tình hình nguồn vốn công ty qua năm 2009 -2011 27 Bảng 2.5: Tình hình doanh thu công ty qua năm 2009- 2011 29 Bảng 2.6: Tình hình chi phí công ty qua năm 2009-2011 .32 Bảng 2.7: Tình hình lợi nhuận công ty qua năm 2009-2011 35 Bảng 2.8: Khả toán côn g ty qua năm 2009 -2011 37 Bảng 2.9: Các tỷ số khả hoạt động công ty qua năm 2009 -2011 40 Bảng 2.10: Các tỷ số v ề khả sinh lời năm 2009 -2011 .43 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DN : Doanh nghiệp DT : Doanh thu ĐTDH : Đầu tư dài hạn ĐTNH : Đầu tư ngắn hạn KNTTN : Khả toán nhanh KNTTHH : Khả th anh toán hành LN : Lợi nhuận SL : Số lượng TSLĐ : Tài sản lưu động TS : Tài sản VCĐ : Vốn cố định VLĐ : Vốn lưu động VCSH : Vốn chủ sở hữu WTO : Tổ chức thương mại giới
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nước khoang Bang, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nước khoang Bang, Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần nước khoang Bang

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay