Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Thừa Thiên Huế

70 141 0
  • Loading ...
1/70 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:03

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH H uế - - in h tế KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Đ ại họ cK PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK THỪA THIÊN HUẾ Sinh viên thực hiện: Giáo viên hướng dẫn: HỒ THỊ NGỌC ÁNH PGS.TS PHAN THỊ MINH LÝ Lớp: K43BTCNH Niên khóa: 2009 – 2013 Đ ại họ cK in h tế H uế Khóa học 2009 – 2013 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp cơng trình nghiên cứu thực uế cá nhân tơi, xuất phát từ q trình làm việc nghiêm túc hướng dẫn PGS.TS Phan Thị Minh Lý anh chị Phòng Kinh doanh Hội sở Ngân H hàng Nơng nghiệp phát triển nơng thơn chi nhánh Thừa Thiên Huế Các số liệu khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, số liệu báo cáo cung cấp từ Ngân tế hàng Số liệu tình hình tài doanh nghiệp cung cấp cán phân tích chi nhánh Các nhận xét, đánh giá, giải pháp đề xuất phát từ kết q trình h phân tích tình hình thực tế ngân hàng Kết khóa luận trung thực Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên Hồ Thị Ngọc Ánh Đ ại họ cK in chưa cơng bố cơng trình khác Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh i Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng Lời cảm ơn Để hồn thành Khóa luận tốt nghiệp này, ngồi cố gắng thân, tơi nhận nhiều quan tâm, giúp đỡ tận tình từ phía thầy giáo, từ đơn vị thực tập uế từ phía gia đình, bạn bè H Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc, tơi xin gửi lời cảm ơn chân thành tới q thầy giáo khoa Kế tốn – tế Tài Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huếđã dạy bảo tận tình, trang bị cho tơi kiến thức hữu ích in h năm học vừa qua Đặc biệt, tơi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Phan Thị Minh Lý nhiệt tình hướng dẫn góp ý cK để tơi hồn thành khóa luận Đồng thời, tơi xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo họ Ngân hàng Agribank Thừa Thin Huế giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi bảo tận tình cho tơi suốt thời gian Đ ại thực tập đơn vị Cuối cùng, tơi xin gửi lời tri ân tới gia đình, bạn bè động viên, khích lệ, động lực để tơi hồn thành Khóa luận cách tốt Một lần nữa, tơi xin chân thành cảm ơn! Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh ii Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng Đ ại họ cK in h tế H uế Hồ Thị Ngọc Ánh Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh iii Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN .ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC BẢNG viii uế DANH MỤC HÌNH VÀ BIỂU ĐỒ ix PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ H 1.Tính cấp thiết đề tài Mục tiêu nghiên cứu .2 tế Đối tượng nghiên cứu .2 Phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu in PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU cK CHƯƠNG CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan Ngân hàng thương mại hoạt động cho vay ngân hàng họ thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại Đ ại 1.1.2 Các hoạt động ngân hàng thương mại 1.1.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.4 Hoạt động cho vay ngân hàng thương mại 1.1.4.1 Khái niệm cho vay 1.1.4.2 Ngun tắc cho vay 1.1.4.3 Điều kiện vay vốn 1.2.4.4 Quy trình cho vay .7 1.2.4.5 Bảo đảm tiền vay 1.2 Khái niệm đặc điểm cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại 1.2.1 Khái niệm cho vay tiêu dùng Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh iv Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng 1.2.2 Đặc điểm cho vay tiêu dùng 1.2.2.1 Đặc điểm khách hàng 1.2.2.2 Đặc điểm khoản vay 10 1.3 Hệ thống tiêu phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng 10 1.3.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng .10 1.3.2 Nợ xấu cho vay tiêu dùng .11 1.3.3 Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng 12 uế CHƯƠNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK THỪA THIÊN HUẾ 14 H 2.1 Giới thiệu khái qt Agribank Thừa Thiên Huế 14 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển Agribank Thừa Thiên Huế 14 tế 2.1.2 Tổ chức máy hoạt động 17 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn h 2008 – 2012 23 in 2.2 Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn cK 2008 – 2012 32 2.2.1 Dư nợ cho vay tiêu dùng .32 2.2.2 Nợ xấu cho vay tiêu dùng .40 họ 2.2.3 Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng 43 2.3 Đánh giá chung chất lượng cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế 44 Đ ại 2.3.1 Mặt tích cực 47 2.3.2 Những vấn đề tồn 48 2.3.3 Ngun nhân 49 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO VAYTIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK THỪA THIÊN HUẾ 51 3.1 Định hướng Agribank Thừa Thiên Huế hoạt động cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng 51 3.2 Những giải pháp tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế 53 3.2.1 Mở rộng thành phần đối tượng vay vốn .53 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh v Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng 3.2.2 Linh hoạt việc xác định mức cho vay 53 3.2.3 Đơn giản hóa thủ tục vay vốn 54 3.2.4 Đa dạng hóa phương thức vay vốn mở rộng đối tượng đầu tư 54 3.2.5 Một số giải pháp giải pháp đảm bảo an tồn hiệu 55 3.2.5.1 Thái độ giao dịch cán tín dụng 55 3.2.5.2 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho nhân viên 56 uế 3.2.5.3 Tăng cường cơng tác xử lý nợ 56 PHẦN III: KẾT LUẬN 58 H Kết đạt đề tài 58 Đ ại họ cK in h DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO tế Hạn chế hướng phát triển đề tài 58 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh vi Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VÀ CHỮ VIẾT TẮT Agribank : Cơng ty trách nhiệm hữu hạn thành viên ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam : Cán cơng nhân viên CN : Chi nhánh CV : Cho vay DN : Doanh nghiệp ĐVT : Đơn vị tính HMTD : Hạn mức tín dụng ISO : Tổ chức Quốc tế Tiêu chuẩn hóa KD : Kinh doanh KH : Khách hàng NĐ : Nghị định NHNN : Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại : Ngân hàng trung ương H tế h Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn họ NHNo&PTNT : PL in cK NHTW uế CBCNV : Pháp lý : Quyết định QH : Quốc Hội TD : Tiêu dùng tr.đồng : Triệu đồng TNHH : Trách nhiệm hữu hạn TT Huế : Thừa Thiên Huế Đ ại QĐ Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh vii Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình nhân Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn năm 2008 – 2012 22 Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn 20082012 24 Bảng 2.3: Tình hình cho vay Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 .27 Bảng 2.4: Tình hình huy động vốn Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 uế 30 Bảng 2.5: Dư nợ cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế giai đoạn 2008-2012 H 32 Bảng 2.6: Dư nợ cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế theo kỳ hạn 34 tế Bảng 2.7: Dư nợ cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế theo đối tượng h vay vốn 36 in Bảng 2.8: Dư nợ cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế theo mục đích sử dụng vốn .39 cK Bảng 2.9: Tình hình nợ xấu cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế 41 Bảng 2.10: Tỷ lệ nợ xấu cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế 42 họ Bảng 2.11: Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế 43 Bảng 2.12: Tổng hợp tiêu phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Đ ại giai đoạn 2008 – 2012 44 Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh viii Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng a Dư nợ cho Dư nợ cho vay tiêu dùng ngắn hạn Gia tăng kỳ hạn trung dài hạn vay tiêu dùng giảm dư nợ cho đảm bảo đáp ứng u cầu tối đa theo kỳ hạn vay tiêu dùng trung dài hạn lại liên hóa lợi nhuận cho vay tục gia tăng Agribank nên cần Dư nợ cho vay trung dài hạn ln trì phát huy chiếm tỷ trọng 65% cấu dư nợ cho vay tiêu dùng theo b.Dư nợ uế kỳ hạn cho Dư nợ cho vay đối tượng có Sự sụt giảm mức dư nợ cho vay H vay tiêu dùng đảm bảo tài sản khơng có tiêu dùng phương thức theo đối tượng đảm bảo tài sản tăng nhẹ khơng tốt.Ngân hàng cần nỗ lực năm 2009 giảm trở lại khai thác, mở rộng thị trường tế vay vốn năm sau cho vay, tăng cường cơng tác tìm h Khoản dư nợ vay khơng có đảm kiếm khách hàng nhằm đưa in bảo ln chiếm tỷ trọng cao doanh só cho vay tiêu dùng lên cấu dư nợ cho vay tiêu dùng cao, dư nợ cho vay cK chi nhánh Đối tượng vay mà tăng lên, đảm bảo u theo hình thức cầu tăng trưởng tín dụng mà họ CBCNV làm việc ngân hàng đề quan đơn vị mở tài khoản trả lương Ngồi ngân hàng khơng ngân hàng cam kết trích nên q cứng nhắc việc Đ ại lương hàng tháng để trả nợ.Số tiền quy định số tiền tối đa mà tối đa mà hộ vay hộ vay 36 tháng theo hình thức 36 tháng lương nay, mà tuỳ lương trường hợp cụ thể xem xét để xác định mức cho vay cách hợp lý nhằm mở rộng tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo mục tiêu ngân hàng Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 45 Khóa luận tốt nghiệp c.Dư nợ Lớp K43B Tài – Ngân hàng cho Chiếm tỷ trọng lớn (ln lớn Ngân hàng nên trọng vay tiêu dùng 50%) dư nợ cho vay tiêu đến khách hàng vay tiêu theo mục đích dùng cho vay để xây dựng, sửa dùng với mục đích xây dựng, sửa sử dụng vốn chữa mua nhà để chữa mua nhà để năm gần nhu cầu có khoản vay thường lớn xu hướng giảm dần mang lại lợi nhuận nhiều Dư nợ cho vay, cho th tài cho ngân hàng uế để mua sắm phương tiện lại; mua Ngồi ngân hàng thiết bị nội thất gia đình đồ dùng mở rộng thêm đối tượng vay vốn Ngồi ra, khách hàng vào mục đích khác để làm H gia dụng liên tục tăng qua năm tìm đến đa dạng phong phú tế Agribank vay vốn tiêu dùng dịch vụ vay vốn, thu hút nhiều mục đích khác cho vay khác hàng đến vay từ làm h để đáp ứng nhu cầu chi phí học tăng trưởng tín dụng, ngân hàng in tập nước; cho vay để thấu thu nhiều lợi nhuận chi tài khoản nhân; cho vay cK thơng qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng cá nhân Dư họ nợ cho vay tiêu dùng phục vụ cho mục đích chiếm tỷ trọng nhỏ, khơng đáng kể Đ ại cấu tổng dư nợ II.Nợ xấu cho Nợ xấu cho vay tiêu dùng chiếm Đây dấu hiệu đáng mừng vay tiêu dùng tỷ lệ thấp tổng nợ cho thấy chất lượng cho vay tiêu xấu chi nhánh dùng ngày cải thiện Tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho nâng cao Chi nhánh nên tiếp vay tiêu dùng giảm mạnh giai tục trì phát huy đoạn 2008 – 2009, tăng nhẹ năm 2010 lại giảm ngược trở lại năm sau Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 46 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng III.Vòng quay Có xu hướng giảm nhẹ năm 2009 Vòng quay vốn cho vay tiêu vốn cho vay bắt đầu tăng lên từ năm 2010 dùng chi nhánh có xu hướng đến năm 2012 tiêu dùng tăng dần qua năm đảm bảo an tồn hoạt động cho vay chi nhánh Ngân hàng nên tiếp tục trì só vòng quay mức uế 2.3.1 Mặt tích cực Trong năm qua, Hoạt động tín dụng tiêu dùng góp phần vào H thành cơng hoạt động kinh doanh ngân hàng, chất lượng tín dụng tiêu dùng đảm bảo Agribank Thừa Thiên Huế ln nỗ lực khơng ngừng việc tế nâng cao chất lượng tín dụng nói chung chất lượng tín dụng tiêu dùng nói riêng nhằm hạn chế rủi ro cho chi nhánh góp phần vào nghiệp phát triển kinh tế tỉnh h nhà Giai đoạn 2008-2012, hoạt động cho vay tiêu dùng chi nhánh đạt in số kết quảsau: cK  Doanh số cho vay hình thức có xu hướng tăng dần qua năm, tăng từ 42.686 triệu đồng năm 2008 lên đến 66.565 triệu đồng năm 2012.Việc tăng doanh số cho vay góp phần đảm bảo u cầu đặt họ Agribank tăng trưởng tín dụng  Doanh số thu nợ cho vay tiêu dùng chi nhánh có xu hướng tăng dần từ Đ ại 41.669 triệu đồng năm 2008 lên 67.918 năm 2012 Đây dấu hiệu tích cực cho thấy nỗ lực đội ngũ CBCNV chi nhánh cơng tác thu hồi nợ, rủi ro tín dụng mà giảm đáng kể  Dư nợ cho vay tiêu dùng theo kỳ hạn trung dài hạn có xu hướng tăng dần tỷ trọng tổng dư nợ cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế, từ 67% năm 2008 tăng lên 93% năm 2012 Gia tăng kỳ hạn trung dài hạn góp phần hỗ trợ, giảm thiểu gánh nặng trả nợ cho khách hàng, đồng thời đảm bảo đáp ứng u cầu tối đa hóa lợi nhuận cho vay Agribank  Nợ xấu cho vay tiêu dùng chiếm tỷ lệ thấp tổng nợ xấu chi nhánh tỷ lệ nợ xấu tổng dư nợ cho vay tiêu dùng giảm mạnh từ 11,6% năm Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 47 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng 2008 xuống 4,32% năm 2012 Điều cho thấy chất lượng cho vay tiêu dùngngày cải thiện nâng cao  Vòng quay vốn cho vay tiêu dùng chi nhánh có xu hướng tăng dần qua năm ổn định mức 1,5 đến vòng đảm bảo an tồn hoạt động cho vay chi nhánh  Thơng qua hình thức cho vay tiêu dùng ngân hàng tạo điều kiện cho số cá nhân hộ gia đình mở rộng sản xuất, kịp thời nắm bắt hội kinh doanh uế tốt, đáp ứng nhu cầu vốn Ngân hàng giải cho hàng ngàn CBCNV thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng qua tăng uy tín ngân hàng H  Chi nhánh trọng nâng cao trình độ chun mơn thái độ phục vụ khách hàng CBCNV chi nhánh khách hàngthoả mãn dịch vụ tế cung cấp họ thêm tin tưởng trở thành người quảng bá hình ảnh mang lại khơng thể phủ nhận h chi nhánh hiệu Đây hình thức marketing truyền thống hiệu mà in  Số lượng khách hàng có quan hệ hoạt động cho vay tiêu dùng với cK chi nhánh ngày tăng lên Đây kết phấn đấu, làm việc ban lãnh đạo tồn thể CBCNV chi nhánh Điều chứng tỏ uy tín, vị chi nhánh lòng khách hàng ngày nâng cao họ 2.3.2 Những vấn đề tồn Bên cạnh kết đạt được, hoạt động cho vay tiêu dùng chi Đ ại nhánh tồn số vấn đề tồn tại:  Dư nợ cho vay tiêu dùng để xây dựng, sửa chữa mua nhà để năm gần có xu hướng giảm dần Ngân hàng nên trọng đến khách hàng vay tiêu dùng với mục đích thường khách hàng có khoản vay lớn mang lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng Ngân hàng cần mở rộng khai thác thêm khách hàng mảng  Đối tượng cho vay chưa đa dạng chủ yếu đối tượng CBCNV có thu nhập ổn định, cơng tác quan hành nghiệp số CTCP vay nhu cầu đời sống khơng cần tài sản đảm bảo ngân hàng Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 48 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng  Hạn mức cho vay thấp, chưa thỏa mãn nhu cầu tiêu dùng ngày cao khách hàng Agribank Thừa Thiên Huế chủ yếu cho vay TD theo hình thức khơng có tài sản đảm bảo.Đối tượng vay theo hình thức CBCNV làm việc quan đơn vị mở tài khoản trả lương ngân hàng cam kết trích lương hàng tháng để trả nợ Số tiền tối đa mà hộ vay theo hình thức 36 tháng lương Ngân hàng khơng nên q cứng nhắc việc quy định số tiền tối đa mà hộ vay 36 tháng lương nay, mà uế tuỳ trường hợp cụ thể xem xét để xác định mức cho vay cách hợp lý nhằm mở rộng tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo mục tiêu H ngân hàng  Hoạt động marketing-ngân hàng chi nhánh thực kết tế chưa đạt mong muốn Để đạt kết kinh doanh tốt năm 2013 giai đoạn chi nhánh cần chủ động việc tiếp thị, khai thác tìm kiếm khách h hàng; thiếu biện pháp để tổ chức thực mục tiêu chiến lược khách hàng in Những sản phẩm ngân hàng đơn phục vụ nhu cầu khách hàng mà chưa cK có khuyến tiện ích kèm khách hàng tham gia giao dịch Điều gây khó khăn cho chi nhánh việc cạnh tranh với NHTM khác 2.3.3 Ngun nhân Trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều NHTM hoạt động, họ  cạnh tranh ngày gay gắt Thêm vào NHTM cổ phần tiến hành Đ ại mở rộng thị trường cách mở thêm nhiều chi nhánh, phòng giao dịch, tổ chức phi ngân hàng bảo hiểm tích cực tham gia kênh huy động vốn Mặc dù hội tạo động lực để chi nhánh phát triển đồng thời thách thức phát triển chi nhánh  Điều kiện thời tiết, khí hậu thất thường, thiên tai, lũ lụt xảy thường xun địa bàn tỉnh; kinh tế thị trường có nhiều biến động phức tạp, khó lường, ảnh hưởng đến kết sản xuất kinh doanh người dân trì trệ cơng việc doanh nghiệp Từ đó, ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, gián tiếp ảnh hưởng đến hiệu kinh doanh ngân hàng Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 49 Khóa luận tốt nghiệp  Lớp K43B Tài – Ngân hàng Do thị trường chưa ổn định, tình hình lạm phát tăng, bên cạnh giá xăng dầu, thị trường vàng, dollar nhiều biến động ảnh hưởng đến hoạt động huy động vốn ngân hàng đồng thời ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh cá nhân, hộ gia đình, CBCNV nên ngân hàng hạn chế cho vay hình thức  Năng lực tài khách hàng chưa đáp ứng điều kiện vay tiêu dùng ngân hàng  Thơng tin bất cân xứng Ngân hàng với khách hàng làm cho chất  uế lượng tín dụng khơng đảm bảo, gây tình trạng nợ xấu rủi ro cho Ngân hàng Khách hàng sử dụng vốn vay khơng mục đích thoả thuận với H Ngân hàng ảnh hưởng đợt suy thối kinh tế vừa qua ảnh hưởng tới hoạt Đ ại họ cK in h tế động sản xuất kinh doanh làm cho việc trả nợ ngân hàng gặp khó khăn Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 50 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI AGRIBANK THỪA THIÊN HUẾ 3.1 Định hướng Agribank Thừa Thiên Huếvề hoạt động cho vay nói chung cho vay tiêu dùng nói riêng Mục tiêu phát triển Agribank Thừa Thiên Huế phát triển ổn định bền vững ngân hàng sách ngân hàng lấy mục tiêu an tồn uế hết Để đạt mục tiêu đó, ta xét điều kiện mơi trường ảnh hưởng đến hoạt H động cho vay tiêu dùng ngân hàng: + Thuận lợi: tế Là ngân hàng có mặt sớm địa bàn Thừa Thiên Huế, h ngân hàng có q trình tìm hiểu thị trường kỹ lưỡng có lượng khách hàng khách hàng dễ dàng in định Lợi mạng lưới hoạt động tạo điều kiện cho ngân hàng tiếp cận với cK Agribank Thừa Thiên Huế ngân hàng lớn, có vị uy tín địa bàn Trong năm qua ngân hàng khơng ngừng nỗ lực trang bị họ sở vật chất kỹ thuật đại, đào tạo đội ngũ CBCNV có trình độ cao, dày dặn kinh nghiệm hết lòng khách hàng với sách ưu đãi phù hợp tạo mối quan hệ tốt với khách hàng, thu hút nhiều khách hàng đến giao dịch với Đ ại ngân hàng Chính mà Agribank Thừa Thiên Huế ngân hàng có lượng khách hàng lớn địa bàn năm qua Agribank Thừa Thiên Huế phận hệ thống cơng ty TNHH thành viên NHNo&PTNT Việt Nam, có qui mơ vốn tài sản lớn hệ thống NHTM Việt Nam có khả chống chọi với rủi ro xảy ra.Sau Việt Nam trở thành thành viên thức Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, kinh tế có tốc độ tăng trưởng cao, hội kinh doanh mở cho DN, hoạt động kinh doanh DN có nhiều hội phát triển Do tăng nhu cầu vốn tăng khả trả nợ DN Mặt khác, việc xâm nhập nhiều mặt hàng tạo điều kiện cho người tiêu dùng có nhiều hội lựa chọn mặt hàng tốt nhất, phù hợp nhất, Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 51 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng nhu cầu tiêu dùng người dân tăng hội cho ngân hàng phát triển tín dụng với DN người tiêu dùng Thừa Thiên Huế thành phố du lịch tiếng ngồi nước, xu hội nhập tạo điều kiện phát triển cho ngành du lịch Huế Các dự án khu kinh tế thương mại Chân Mây, Lăng Cơ, triển khai hội tốt cho phát triển ngành ngành liên quan Tình hình trị - xã hội Thừa Thiên Huế tương đối ổn định, yếu tố thu uế hút nhiều nhà đầu tư đến với Huế Cơ hội việc làm cho người lao động tăng, tỷ lệ lao động quan hành H nghiệp, tổ chức kinh tế ngày tăng, thu nhập người dân theo tăng, nhu cầu vay tiêu dùng đối tượng gia tăng đáng kể tế + Khó khăn: Bên cạnh thuận lợi đó, ngân hàng phải đối mặt với số khó khăn: h Sự xuất ngày nhiều NHTM địa bàn với việc mở rộng mạng lưới in việc tăng số lượng chi nhánh, phòng giao dịch làm cho tâm lý khách cK hàng dao động, tạo áp lực cạnh tranh gay gắt Đặc biệt ngân hàng phải cạnh tranh với cơng ty tài việc cho vay tiêu dùng CBCNV Sự xuất NHTM cổ phần địa bàn tạo áp lực cạnh tranh lãi họ suất, phí dịch vụ, sách thu hút lao động Các NHTM cổ phần có ưu điểm có đội ngũ CBCNV trẻ, động, có khả nắm bắt kịp thời cơng nghệ Đ ại đại, ln tìm kiếm hội thu hút lao động có kinh nghiệm lực cơng tác Các sản phẩm cho vay tiêu dùng NHTM cổ phần có tính cạnh tranh cao, bên cạnh đa dạng loại hình có lợi mức cho vay, thủ tục thời gian giải ngân, yếu tố quan trọng thu hút quan tâm khách hàng Cơng tác tiếp thị, quảng cáo ngân hàng năm gần hạn chế loại hình quảng cáo mạng, Agribank Thừa Thiên Huế chưa có trang web riêng website cơng ty TNHH thành viên NHNo&PTNT Việt Nam chưa mang tính cạnh tranh việc giới thiệu sản phẩm kênh chưa cụ thể, chưa tạo tính tiện lợi cho khách hàng để nắm rõ đặc tính sản phẩm dịch vụ ngân hàng Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 52 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng Những khó khăn ảnh hưởng khơng nhỏ đến hoạt động kinh doanh ngân hàng, chi nhánh khơng ngừng tìm kiếm đưa giải pháp nhằm khắc phục khó khăn 3.2 Những giải pháp tăng cường hoạt động cho vaytiêu dùng tạiAgribank Thừa Thiên Huế 3.2.1 Mở rộng thành phần đối tượng vay vốn Tín dụng tiêu dùng phục vụ cho cá nhân có nhu cầu khơng nhằm vào uế đối đối tượnglà cán cơng nhân viên quan đơn vị;tuy nhiên theo kết phân tích chương đối tượng hộ gia đình cá nhân khơng phải người H làm việc quan đơn vị, vay vốn phải có tài sản chấp chiếm tỷ trọng nhỏ cấu có xu hướng giảm dần qua năm.Thực tế tế phận dân cư lớn có nhu cầu mà khơng vay khơng đáp ứng đầy đủ điều kiện ngân hàng, có số người khơng có tài sản chấp thu nhập khơng h thường xun song họ có thu nhập định kỳ theo mùa vụ họ có nhu cầu vay vốn in khơng vay được.Do đó, ngân hàng nên xem xét điều kiện ràng buộc với đối cK tượng này; chẳng hạn xác định lại định kỳ trả nợ cho phù hợp với thời gian, chu kỳ thu nhập họ, tạo điều kiện để họ vay từ góp phần thúc đẩy tăng trưởng tín dụng cho ngân hàng phận dân cư có nhu cầu lớn Vi nên mở rộng họ đầu tư cho vay chấp tài sản theo quy định Agribank Việt Nam ban hành Đ ại 3.2.2 Linh hoạt việc xác định mức cho vay Ngân hàng khơng nên cứng nhắc việc quy định số tiền tối đa mà hộ vay 36 tháng lương nay, mà tuỳ trường hợp cụ thể xem xét để xác định mức cho vay cách hợp lý nhằm mở rộng tăng trưởng tín dụng đồng thời đảm bảo mục tiêu ngân hàng Mặc dù thu nhập người dân Huế thấp, đặc biệt CBCNV thuộc khu vực Nhà nước xét duyệt cho vay đối tượng ngân hàng khơng nên xem xét nguồn thu nhập quan người vay mà cần phải xét thêm nhiều nguồn thu nhập khác có họ (như thu nhập làm thêm ngồi giờ, làm kinh tế phụ gia đình ) kể nguồn thu nhập từ phía người vợ (hoặc chồng), Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 53 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng cáicủa chủ thể người hỗ trợ người vay trả nợ ngân hàng Ngồi khơng nên q dựa dẫm vào giá trị tài sản chấp mà phải tuỳ vào điều kiện, tình hình tài sản chấp việc phát mãi, lý dàng khơng quan trọng hết khả trả nợ người vay (khả thu nhập thường xun) yếu tố hàng đầu để xác định mức cho vay phù hợp Ngồi để đảm bảo an tồn hiệu hoạt động cho vay tiêu dùng với đối tượng CBCNV khơng có tài sản đảm bảo này, chi nhánh ngân hàng nơng uế nghiệp nơi cho vay nên tìm hiểu xem ngày định kỳ trả lương cho nhân viên ngày để từ xác định kỳ hạn trả nợ khách hàng cho phù hợp, trùng khớp với thời 3.2.3 Đơn giản hóa thủ tục vay vốn tế người vay khơng có tiền để trả cho ngân hàng H gian mà họ nhận lương từ quan, đơn vị làm việc, tránh trường hợp đến hạn mà Hiện nay, Agribank Thừa Thiên Huế u cầu người vay vay để sửa chữa, xây h dựng, tái tạo nhà (vay xây dựng bản) phải có giấy phép Sở xây dựng in ngân hàng thực cho vay Đây việc làm phức tạp hố thủ tục, cK giúp hạn chế rủi ro tín dụng cho ngân hàng lại khơng đem lại kết mở rộng tín dụng cao Cứ “bó buộc” với thủ tục giấy tờ hợp pháp, làm hạn chế khả mở rộng tín dụng tiêu dùng ngân hàng; người vay vay để sửa chữa lại nhà họ bếp, cơng trình phụ hay trang trí lại nhà cửa lát gạch, đóng laphơng, sơn qt tường nhà (nói chung khơng làm thay đổi cấu trúc nhà cũ) Do việc ngân hàng đòi hỏi Đ ại phải có giấy phép xây dựng đối tượng chưa hợp lý, khơng nên q cứng nhắc mà phải linh hoạt trường hợp cụ thể cho phù hợp Có đem lại kết mở rộng tín dụng cao cho ngân hàng khoản vay phục vụ cho nhu cầu xây dựng thường lớn mang lại lợi nhuận nhiều cho ngân hàng 3.2.4.Đa dạng hóa phương thức vay vốn mở rộng đối tượng đầu tư Theo quy định đối tượng cho vay tín dụng tiêu dùng phong phú đa dạng, Agribank Thừa Thiên Huế thực cho vay chủ yếu để mua sắm vật tư tài sản tiêu dùng để xây dựng sửa chữa nhà phẩn nhỏ nhỏ vay để đáp ứng nhu cầu khác cho vay để đáp ứng nhu cầu chi phí Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 54 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng học tập nước; cho vay để thấu chi tài khoản nhân; cho vay thơng qua nghiệp vụ phát hành sử dụng thẻ tín dụng cá nhân Trong thời buổi cạnh tranh gay gắt ngân hàng nay, Agribank Thừa Thiên Huế nên tìm hiểu tăng cường thêm nhiều phương thức cho vay khác nhằm đa dạng hóa loại hình dịch vụ cho vay với mục đích tiêu dùng, thu hút nhiều khách hàng đến vay vốn Ví dụ ngân hàng triển khai phương thức cho vay dự án phát triển hạ tầng nơng thơn phục vụ tiêu dùng, theo ngân hàng nên chủ động tìm kiếm đối tượng đầu uế tư chương trình, dự án phát triển song phải có chủ đầu tư cụ thể thơng qua ngân hàng hổ trợ phát triển phần vốn vay đến hộ gia đình, cá nhân H 3.2.5 Một số giải pháp giải pháp đảm bảo an tồn hiệu Ngồi giải pháp đưa dựa sở thực trạng phân tích tế chương q trình thực tập ngân hàng, dựa vào quan sát vấn chun gia cán tín dụng Phòng kinh doanh in an tồn hiệu tín dụng sau: h hội sở Agribank Thừa Thiên Huế, tác giả xin đưa số giải pháp đảm bảo cK 3.2.5.1 Thái độ giao dịch cán tín dụng Hiện địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều NHTM tồn hoạt động, vấn đề cạnh tranh ngân hàng điều khơng thể tránh khỏi, khách hàng họ lựa chọn ngân hàng tốt thuận lợi cho họ Do để cạnh tranh đứng vững được, AgribankThừa Thiên Huế phải xác định phương thức kinh doanh: lấy chữ “Tín” Đ ại làm hàng đầu, xem khách hàng “Thượng đế”, lợi ích khách hàng phải đảm bảo an tồn hiệu cho ngân hàng Chủ trương tăng số lượng khách hàng, mở rộng tăng trưởng tín dụng khơng ạt mà có lựa chọn cách thận trọng nhằm đảm bảo chất lượng tín dụng Để làm điều thái độ cung cách làm việc đội ngũ cán ngân hàng quan trọng, thái độ giao dịch cán tín dụng phải ân cần, vui vẻ, tế nhị tạo cho khách hàng cảm giác thoải mái, dể chịu giao dịch họ thích đến với ngân hàng đồng thời qua truyền miệng họ góp phần thu hút khách hàng cho ngân hàng Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 55 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng 3.2.5.2 Tăng cường đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn nghiệp vụ cho nhân viên Hoạt động tín dụng hoạt động tiềm ẩn rủi ro Việc định cấp tín dụng cho khách hàng khơng tốt ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng cho vay chi nhánh Vì vậy, việc phân tích thẩm định hồ sơ vay vốn đòi hỏi nhân viên tín dụng phải có trình độ kinh nghiệm để đưa định xác hạn chế rủi ro cho ngân hàng uế Cơng tác đào tạo, nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên vấn đề thẩm định tư cách khách hàng, thẩm định khả trả nợ, thẩm định tài sản đảm H bảo, … cần ý quan tâm Đặc biệt nhân viên kinh nghiệm, chưa nắm bắt hết hoạt động quy trình thẩm định chi nhánh cần tế có hướng dẫn cụ thể Bên cạnh đó, cơng tác tuyển dụng nhân viên cần có điều chỉnh Chi h nhánh cần phải tiến hành kiểm tra chất lượng nhân viên tuyển dụng in thời gian thử việc để nhân viên phát huy hết lực Đối với cK nhân viên yếu kém, chi nhánh cần phải mạnh dạn chuyển cơng tác sang phận phù hợp với lực nhân viên từ chối ký hợp đồng lao động thức nhân viên họ 3.2.5.3 Tăng cường cơng tác xử lý nợ Bên cạnh cơng tác nhắc/thúc nợ q hạn nhân viên thực nghiêm túc Đ ại cơng tác xử lý nợ xấu Agribank Thừa Thiên Huế nhiều vấn đề cần phải khắc phục Đối với khoản nợ xấu, nhân viên tín dụng cần phải tiến hành điều tra để tìm hiểu ngun nhân đưa biện pháp giải phù hợp Trường hợp đến hạn người vay khơng trả nợ, ngân hàng nên tìm hiểu ngun nhân sau có biện pháp xử lý hợp lý: Nếu ngun nhân khách quan: Việc khách hàng khơng trả nợ nằm ngồi ý muốn chủ quan họ chẳng hạn quan làm ăn thua lỗ, tạm thời ngưng hoạt động kinh doanh mà chưa trả lương cho CBCNV, hay thân người vay gặp khó khăn tài ốm đau bệnh tật giới hạn thời gian chấp nhận ngân hàng xem xét giãn nợ cho họ tạo điều Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 56 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng kiện cho họ có hội tìm lại nguồn trả nợ đồng thời ngân hàng thu hồi nợ Tuy nhiên cần phải hạn chế tình trạng nhân viên trả nợ thay khách hàng Ngược lại ngun nhân chủ quan nợ chây ỳ, cố tình khơng trả nợ ngân hàng đến hạn chuyển dư nợ lại sang nợ q hạn tính lãi suất 150 % lãi suất quy định hợp đồng tín dụng, áp dụng biện pháp u cầu, đơn đốc người vay trả nợ cần thiết khởi kiện trước pháp luật để buộc người vay phải trả đầy đủ vốn gốc lãi Nếu người vay cán cơng nhân viên uế quan đơn vị ngân hàng phải trực tiếp làm việc với quan đơn vị bão lãnh để u cầu họ trích lương hàng tháng người vay để trả nợ ngân hàng, người vay H hộ dân có bảo đảm tài sản ngân hàng phải thương lượng với họ, đơn đốc họ trả nợ khơng tiến hành lý tài sản chấp theo quy định Đ ại họ cK in h tế pháp luật Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 57 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng PHẦN III: KẾT LUẬN Kết đạt đề tài  Tổng hợp lại số vấn đề lý luận hoạt động cho vay tiêu dùng ngân hàng thương mại  Đánh giá hoạt động cho vay tiêu dùng Agribank Thừa Thiên Huế thơng qua phân tích tiêu tình hình cho vay, nợ xấu cho vay tiêu dùng theo tiêu chí uế kỳ hạn vay, đối tượng cho vay mục đích sử dụng vốn vay phân tích vòng quay vốn cho vay tiêu dùng H  Đưa số giải pháp nhằm tăng cường hoạt động cho vay tiêu dùng Hạn chế hướng phát triển đề tài Hạn chế h  tế Agribank Thừa Thiên Huế in  Đề tài nghiên cứu chủ yếu dựa phương pháp phân tích số liệu thứ cấp nên tính xác việc phân tích phụ thuộc vào chất lượng số liệu cK Agribank Thừa Thiên Huế cung cấp  Trong q trình phân tích, đánh giá, thời gian thực tập ngắn họ thân tác giả chưa có nhiều kinh nghiệm nên đánh giá mang tính chủ quan chưa thật xác  Hướng phát triển đề tài Đ ại Phân tích sâu hoạt động cho vay tiêu dùng thơng qua việc tổng hợp, thu thập số liệu đối thủ cạnh tranh để phân tích, so sánh, đánh giá cách khách quan kết đạt Agribank Thừa Thiên Huế Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh 58 Khóa luận tốt nghiệp Lớp K43B Tài – Ngân hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Chính phủ (1999), Nghị định số 178/1999/NĐ-CP bảo đảm tiền vay tổ chức tín dụng [2] Nguyễn Minh Kiều (2008), Tín dụng thẩm định tín dụng, Nhà xuất Tài [3] Ngân hàng Nhà nước (2001), Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN việc ban hành quy chế cho vay tổ chức tín dụng khách hàng Ngân hàng Nhà nước (2005), Quyết định 493/2005/QĐ-NHNN việc ban uế [4] H hành quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước (2007), Quyết định 18/2007/QĐ-NHNN việc sửa đổi tế [5] bổ sung số điều Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự h phòng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng Tổ chức tín in dụng ban hành theo Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22 tháng năm [6] cK 2005 Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phan Thị Hu Hà (2006), Giáo trình ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn, Tài liệu nội [8] Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng - Luật số 47/2010/QH12 [9] Các website: Đ ại họ [7] Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn Việt Nam www.agribank.com.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn Trang tìm kiếm www.google.com.vn [10] Một số tài liệu có liên quan khác Sinh viên thực hiện: Hồ Thị Ngọc Ánh
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Thừa Thiên Huế, Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Thừa Thiên Huế, Phân tích hoạt động cho vay tiêu dùng tại Agribank Thừa Thiên Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay