Phân tích hành vi mua thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon của khách hàng tại thành phố Huế

79 211 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 10:01

LỜI CÁM ƠN Khóa luận tốt nghiệp kết trình học tập nghiên cứu bốn năm học giảng đường trường đại học kinh tế Huế Để hoàn thành khóa luận này, nổ lực thân, nhận nhiều quan tâm giúp đỡ thầy cô giáo, tập thể, cá nhân trường Đại học Kinh tế Huế Trước hết, xin chân thành cám ơn thầy cô giáo trường Đại học Kinh tế Huế truyền dạy cho kiến thức bổ ích suốt thời gian qua Đặc biệt, xin chân thành cám ơn PGS TS Nguyễn Văn Phát, người trực tiếp hướng dẫn, bảo tận tình để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Tôi xin trân trọng cám ơn cô chú, anh chị làm việc công ty TNHH MTV vắc xin Pasteur Đà Lạt đặc biệt Giám đốc Trần Thị Nghĩa tạo điều kiện tốt cho thời thực tập công ty Cám ơn TS Ngô Huy Toàn – Tổng giám đốc CTCP dược phẩm thiết bị y tế Đông Nam Á cung cấp cho tài liệu vô quý giá khóa luận Cuối cùng, xin chân thành cám ơn gia đình, bạn bè nhiệt tình giúp đỡ, động viên suốt trình học tập Một lần xin trân trọng cám ơn! Huế, tháng năm 2015 Sinh viên thực Lê Văn Tài MỤC LỤC LỜI CÁM ƠN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG BIỂU PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 10 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá hành vi mua sản phẩm thực phẩm chức cốm vi sinh cho trẻ em khách hàng thành phố Huế 10 Phạm vi nghiên cứu 10 3.2 Phương pháp nghiên cứu 10 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 10 4.1 4.1.1 Nghiên cứu định tính 10 4.1.2 Nghiên cứu định lượng 10 4.2 Quy trình nghiên cứu 11 4.3 Thiết kế mẫu – chọn mẫu 11 4.3.1 Thiết kế mẫu 11 4.3.2 Phương pháp chọn mẫu 12 Phương pháp xử lý, phân tích số liệu 13 4.4 PHẦN II: NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 14 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 14 1.1 Cơ sở lý thuyết 14 Lý thuyết hành vi người tiêu dùng 14 1.1.1 1.1.1.1 Mô hình hành vi mua người tiêu dùng 14 1.1.1.2 Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 15 1.1.1.3 Tiến trình định mua 15 1.1.2 Khái niệm, công dụng thực phẩm chức 16 Bảng 1.1: Thành phần cốm vi sinh Goldbee 18 1.2 Cơ sở thực tiễn 21 CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HÀNH VI MUA THỰC PHẨM CHỨC NĂNG HỖ TRỢ TIÊU HÓA GIÚP ĂN NGON CHO TRẺ EM TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 23 2.1 Thông tin thứ cấp thu thập kết khảo sát thị trường bán cốm vi sinh Goldbee thành phố Huế 23 2.1.1 Những thông tin thị trường cốm vi sinh Golbee 23 Bảng 1.2: Doanh thu từ cốm vi sinh Golbee trong giai đoạn 2012 - 2014 25 2.1 Kết nghiên cứu thị trường mua thực phẩm chức hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon cho trẻ em thành phố Huế 27 2.1.1 Đặc điểm mẫu nghiên cứu 28 Hình 2.1: Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo địa lý 28 Hình 2.2: Cơ cấu mẫu nghiên cứu độ tuổi 29 Hình 2.3: Biểu đồ số gia đình 29 2.1.2 2.1.2.1 tranh Phân tích việc mua thực phẩm chức hỗ trợ tiêu hóa, giúp bé ăn ngon 30 Thực phẩm chức cho trẻ biếng ăn - thị trường tiềm cạnh 30 Bảng 2.1: Sự nhận diện thương hiệu sản phẩm TPCN giúp trẻ ăn ngon 31 2.1.2.2 trẻ em Đặc điểm cách mua thực phẩm chức hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon cho 32 Hình 2.5: Dạng TPCN hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon mà phụ huynh hay mua 33 Hình 2.6: Nơi mua TPCN 34 Hình 2.7: Người có tác động lớn Hình 2.8: Kênh thông tin mà khách đến việc chọn TPCN cho trẻ hàng biết đến sản phẩm dùng 34 Bảng 2.2: Kênh thông tin tìm hiểu TPCN cho trẻ em 36 Bảng 2.3: Đánh giá khách hàng số yếu tó ảnh hưởng tới định mua 41 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG CỦA SẢN PHẨM CỐM VI SINH GOLDBEE TẠI THÀNH PHỐ HUẾ 44 3.1 Định hướng phát triển thị trường sản phẩm Goldbee Huế 44 3.2 Một số giải pháp đề xuất 44 3.2.1 Về phân phối 44 Làm cho Goldbee diện quầy thuốc tây nhiều tốt 44 3.2.2 Về sản phẩm bao bì 45 3.2.3 Về xúc tiến bán hàng – kênh thông tin tác động khách hàng 46 3.2.4 Về giá 47 Hiện nay, giá hộp sản phẩm Bio-acimin khoảng 140.000 VNĐ, cốm ăn ngon Hoa Thiên khoảng 120.000 VNĐ, hộp cốm vi sinh Goldbee vào khoảng 120 VNĐ Đây mặt hàng không nhạy cảm giá nên tạm thời công ty chưa cần có nhiều thay đổi giá 47 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49 Kết luận 49 Kiến nghị 49 TÀI LIỆU THAM KHẢO 51 PHỤ LỤC 52 Có nên dùng thực phẩm chức cho trẻ em? 59 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên CTCP : Công ty cổ phần TPCN : Thực phẩm chức TS : Tiến sỹ VNĐ : Việt Nam đồng PGS TS : Phó giáo sư Tiến sỹ TBYT : Thiết bị y tế TOM : Top of mind PR : Quan hệ công chúng DANH MỤC CÁC HÌNH VÀ SƠ ĐỒ Hình 1: Quy trình điều tra nghiên cứu 11 Hình 1.1: Mô hình hành vi người tiêu dùng 13 Hình 1.2: Các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi mua người tiêu dùng 15 Hình 1.3: Tiến trình định mua người tiêu dùng 16 Hình 1.4: Quy trình sản xuất cốm vi sinh Goldbee 20 Hình 2.1: Cơ cấu mẫu nghiên cứu theo địa lý 28 Hình 2.2: Cơ cấu mẫu nghiên cứu độ tuổi 29 Hình 2.3: Biểu đồ số gia đình 29 Hình 2.4: Mục đích mua thực phẩm chức cho trẻ em Huế 30 Hình 2.5: Dạng TPCN hỗ trợ tiêu hóa, giúp ăn ngon mà phụ huynh hay mua 33 Hình 2.6: Nơi mua TPCN 34 Hình 2.7: Người có tác động lớn đến việc chọn TPCN cho trẻ 34 Hình 2.8: Kênh thông tin mà khách hàng biết đến sản phẩm dùng 34 Hình 2.9: Trình duyệt mà khách hàng sử dụng 38 Hình 2.10: Cách giải phụ huynh trường hợp bị khó tiêu biếng ăn 39 Hình 2.11: Tỉ lệ khách hàng chia sẻ thông tin với người khác 40 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1: Thành phần cốm vi sinh Goldbee 188 Bảng 1.2: Doanh thu từ cốm vi sinh Golbee trong giai đoạn 2012 - 2014 255 Bảng 2.1: Sự nhận diện thương hiệu sản phẩm TPCN giúp trẻ ăn ngon 31 Bảng 2.2: Kênh thông tin tìm hiểu TPCN cho trẻ em 36 Bảng 2.3: Đánh giá khách hàng số yếu tó ảnh hưởng tới định mua 41 PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ Lý chọn đề tài Xã hội ngày phát triển, mức quan tâm phu huynh, đặc biệt bà mẹ sức khỏe ngày lớn Vì mà thực phẩm chức giúp bé ăn ngon và ổn định hệ tiêu hóa ngày bà mẹ quan tâm tin dùng Các sản phẩm bật thị trường Bio-acimin, Lactobamin, pediakid, Goldbee, Hoa Thiên, UniKid… Sản phẩm cốm vi sinh Goldbee sản phẩm Công ty Cổ phần dược phẩm Thiết bị y tế Đông Nam Á đặt hàng cho công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên (TNHH MTV) vắc xin Pasteur Đà Lạt sản xuất Đây phẩm mang lại nhiều lợi nhuận cho công ty Nhưng Sản phẩm chi phát triển số tỉnh thành, chủ yếu miền Bắc Thị trường Huế tỉnh Bắc miền Trung, nhu cầu có chủ yếu khách hàng tin dùng sản phẩm Bio-acimin, Hoa Thiên sản phẩm khác sản phẩm cốm vi sinh Goldbee Theo tiến sỹ Ngô Huy Toàn – Tổng giám đốc công ty Cổ phần (CTCP) dược phẩm thiết bị y tế Đông Nam Á,“Do mức độ cạnh tranh đô thị, thành phố lớn cao nên công ty chuyển hướng khai thác thị trường tỉnh, tỉnh công ty khai thác vùng tuyến huyện, thị xã chủ yếu, chưa thể cạnh tranh tốt vùng đô thị, thành phố lớn” Và theo khảo sát ngẫu nhiên 25 quầy thuốc tây thành phố Huế có quầy thuốc có bán loại sản phẩm Ông Toàn đánh giá: “Nói chung phân đoạn thị trường cạnh tranh có nhiều công ty muốn chiếm thị phần phân khúc Việc sản xuất dòng sản phẩm rào cản công nghệ, có nhiều công ty sản xuất được” Theo website quảng bá cốm vi sinh Goldbee công ty điểm phân phối thức sản phẩm chủ yếu nằm miền Bắc1 Việc đẩy mạnh việc tiêu thụ sản phẩm cốm vi sinh Huế có ý nghĩa quan trọng giúp mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, tăng doanh thu cho doanh nghiệp http://comvisinhgoldbee.com.vn/phan-phoi/ Theo tỉnh thành mà Cốm vi sinh Goldbee phát triển tới gồm 23 tỉnh thành là: Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang, yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Bắc Giang, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hưng Yên, Hải Dương, Hà Nội, Hà Nam, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nam Định, Thái Bình Năm 2014, 23 tỉnh miền Bắc bán 115000 hộp cốm vi sinh Goldbee, trung bình tỉnh miền Bắc bán khoảng 5000 sản phẩm Miền trung có tỉnh bán khoảng 27400 hộp, trung bình tỉnh bán 3425 sản phẩm Con số cho thấy sản phẩm cốm vi sinh Goldbee tiềm phát triển lớn tỉnh miền trung Để nâng cao hiệu tiêu thụ sản phẩm thành phố Huế tỉnh miền Trung, vượt qua đối thủ cạnh tranh, cần tìm lý mà Goldbee chưa tiêu dùng phổ biến thị trường Huế, phải hiểu đặc điểm tiêu dùng khách hàng Huế Vì kính đề nghị đến công ty để thực nghiên cứu marketing với đề tài “Phân tích hành vi mua thực phẩm chức hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon khách hàng thành phố Huế” Kết nghiên cứu phục vụ công ty lập kế hoạch marketing phát triển, mở rộng thị trường đến Huế tỉnh Bắc miền Trung Mục tiêu nghiên cứu  Mục tiêu chung Phân tích, hiểu đặc điểm khách hàng thành phố Huế việc tiêu dùng sản phẩm cốm vi sinh dành cho trẻ em thành phố Huế, qua đề giải pháp cho công ty nâng cao khả cạnh tranh, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cốm vi sinh Goldbee thị trường Huế  Mục tiêu cụ thể  Hệ thống hóa vấn đề, lý luận khách hàng, hành vi người tiêu dùng, sản phẩm, thực phẩm chức  Xác định yếu tố ảnh hưởng tới hành vi mua sản phẩm thực phẩm chức dành cho trẻ em khách hàng thành phố Huế (Có thể nội người tiêu dùng, môi trường bên ngoài, vấn đề sản phẩm, giá, phân phối, truyền thông, bao bì…)  Xác định mức độ tác động, chiều hướng tác động yếu tố đến việc mua sản phẩm thực phẩm chức dành cho trẻ  Đề giải pháp để đưa cốm vi sinh Goldbee vào tiêu thụ rộng rãi thị trường Huế Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu tập trung phân tích, đánh giá hành vi mua sản phẩm thực phẩm chức cốm vi sinh cho trẻ em khách hàng thành phố Huế 3.2 Phạm vi nghiên cứu  Phạm vi thời gian: từ 10/03/2015 đến 10/05/2015  Phạm vi không gian nghiên cứu: Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin, số liệu 4.1.1 Nghiên cứu định tính - Nghiên cứu bàn: Tìm hiểu sản phẩm cốm vi sinh Goldbee, thị trường cốm vi sinh cho trẻ em, công ty thông qua internet, qua tài liệu công ty cung cấp - Khảo sát nhân viên bán hàng phương pháp vấn trực tiếp - Phỏng vấn sâu khách hàng 4.1.2 Nghiên cứu định lượng  Dữ liệu sơ cấp: Thu thập thông tin phương pháp điều tra chọn mẫu thông qua bảng câu hỏi vấn cá nhân  Dữ liệu thứ cấp: - Từ website thức công ti trách nhiệm hữu hạn thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt: davac.com.vn - Website thức công ty cổ phẩn dược phẩm thiết bị y tế Asean: http://aseanpharma.com.vn/chi-tiet-san-pham/20-Goldbee.html - Website quảng bá cốm vi sinh Goldbee: http://comvisinhgoldbee.com.vn/com-vi-sinh-goldbee-dung-cho-tre-bieng-an/ - Từ tài liệu công ty trách nhiệm hữu hạn thành viên vắc xin Pasteur Đà Lạt công ty cổ phần dược phẩm thiết bị y tế Đông Nam Á cung cấp 10 PHỤ LỤC KẾT QUẢ XỬ LÝ SỐ LIỆU ĐIỀU TRA ĐƯỢC TRÊN SPSS Frequency Table Hotro tieu hoa Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Co 77 77.0 77.0 77.0 Khong 23 23.0 23.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Tang de khang Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Co 34 34.0 34.0 34.0 Khong 66 66.0 66.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Tang chieu cao Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Co 25 25.0 25.0 25.0 Khong 75 75.0 75.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Giam can Frequency Valid Khong 100 Percent 100.0 Valid Percent 100.0 Cumulative Percent 100.0 65 Vitamin Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Co 35 35.0 35.0 35.0 Khong 65 65.0 65.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Khac Frequency Co Valid Valid Percent Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 99 99.0 99.0 100.0 100 100.0 100.0 Khong Total Percent Dang tpcn hay mua nhat Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Siro 73 73.0 73.0 73.0 Com vi sinh 18 18.0 18.0 91.0 Dang vien 6.0 6.0 97.0 Dang keo deo 3.0 3.0 100.0 100 100.0 100.0 Total mua o quay thuoc tay Frequency Co Valid Valid Percent Cumulative Percent 94 94.0 94.0 94.0 6.0 6.0 100.0 100 100.0 100.0 Khong Total Percent Mua o tap hoa Frequency Co Valid Khong Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.0 6.0 6.0 94 94.0 94.0 100.0 100 100.0 100.0 66 Mua qua mang Frequency Co Valid Valid Percent Cumulative Percent 3.0 3.0 3.0 97 97.0 97.0 100.0 100 100.0 100.0 Khong Total Percent Mua qua nhan vien tiep thi Frequency Co Valid Valid Percent Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 99 99.0 99.0 100.0 100 100.0 100.0 Khong Total Percent Khac Frequency Co Valid Khong Total Percent Valid Percent Cumulative Percent 1.0 1.0 1.0 99 99.0 99.0 100.0 100 100.0 100.0 Top Frequency Bio-acimin Valid Percent Cumulative Percent 16 16.0 16.0 16.0 2.0 2.0 18.0 Hoa Thien 11 11.0 11.0 29.0 Omega Kid 2.0 2.0 31.0 Lyzing 1.0 1.0 32.0 Kid Nest 2.0 2.0 34.0 Ten la 16 16.0 16.0 50.0 missing 50 50.0 50.0 100.0 100 100.0 100.0 Goldbee Valid Percent Total 67 Top Frequency Bio-acimin Percent Cumulative Percent 13 13.0 13.0 13.0 4.0 4.0 17.0 Hoa Thien 29 29.0 29.0 46.0 Omega Kid 1.0 1.0 47.0 tao mat troi Spirulina 1.0 1.0 48.0 Herbalife kids shakes 1.0 1.0 49.0 Colomax Q10 2.0 2.0 51.0 Kid Nest 1.0 1.0 52.0 Ten la 25 25.0 25.0 77.0 missing 23 23.0 23.0 100.0 100 100.0 100.0 Goldbee Valid Valid Percent Total Top Kenh tt uu tien tim hieu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Internet 21 21.0 21.0 21.0 bac sy 26 26.0 26.0 47.0 nguoi ban thuoc 21 21.0 21.0 68.0 nguoi than ban be 27 27.0 27.0 95.0 Khac 5.0 5.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Percent Valid Percent Valid Top Frequency Valid Cumulative Percent Bio-acimin 2.0 2.0 2.0 Goldbee 5.0 5.0 7.0 Hoa Thien 2.0 2.0 9.0 tao mat troi Spirulina 1.0 1.0 10.0 Bio Extra 1.0 1.0 11.0 Lyzing 1.0 1.0 12.0 Ten la 8.0 8.0 20.0 68 missing Total 80 80.0 80.0 100 100.0 100.0 100.0 Nguoi tac dong nhieu nhat Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Bac Sy 65 65.0 65.0 65.0 Nguo ban thuoc 10 10.0 10.0 75.0 Nguoi than ban be 19 19.0 19.0 94.0 Ban than 5.0 5.0 99.0 Khac 1.0 1.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Valid Kenh tt cua sp dang dung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent TV 15 15.0 15.0 15.0 internet 11 11.0 11.0 26.0 Bao chi 1.0 1.0 27.0 Bac sy 31 31.0 31.0 58.0 Nguoi ban thuoc 24 24.0 24.0 82.0 Ban be nguoi than 17 17.0 17.0 99.0 Khac 1.0 1.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Valid Cac SP nhu ca Frequency Rat khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 33 33.0 33.0 35.0 Trung lap 24 24.0 24.0 59.0 Dong y 33 33.0 33.0 92.0 8.0 8.0 100.0 100 100.0 100.0 Valid Rat dong y Total 69 Chenh lech gia 20k van mua Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 3.0 3.0 5.0 Trung lap 14 14.0 14.0 19.0 Dong y 60 60.0 60.0 79.0 Rat dong y 21 21.0 21.0 100.0 100 100.0 100.0 Valid Total Nhieu noi ban Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 2.0 2.0 2.0 Khong dong y 8.0 8.0 10.0 Trung lap 10 10.0 10.0 20.0 Dong y 63 63.0 63.0 83.0 Rat dong y 17 17.0 17.0 100.0 100 100.0 100.0 Valid Total Khong ngai di xa de mua loai tpcn biet ro Frequency Rat khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 3.0 3.0 3.0 Khong dong y 15 15.0 15.0 18.0 Trung lap 14 14.0 14.0 32.0 Dong y 51 51.0 51.0 83.0 Rat dong y 17 17.0 17.0 100.0 100 100.0 100.0 Valid Total Thuong xuyen thay quang cao ve tpcn Frequency Rat khong dong y Percent Valid Percent Cumulative Percent 4.0 4.0 4.0 14 14.0 14.0 18.0 Valid Khong dong y 70 Trung lap 8.0 8.0 26.0 Dong y 57 57.0 57.0 83.0 Rat dong y 17 17.0 17.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Thich sp co bao bi bat mat Frequency Percent Rat khong dong y Valid Percent Cumulative Percent 5.0 5.0 5.0 Khong dong y 39 39.0 39.0 44.0 Trung lap 21 21.0 21.0 65.0 Dong y 28 28.0 28.0 93.0 7.0 7.0 100.0 100 100.0 100.0 Valid Rat dong y Total Muon sp dc sx boi nha sx uy tin Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Rat khong dong y 3.0 3.0 3.0 Khong dong y 6.0 6.0 9.0 Trung lap 5.0 5.0 14.0 Dong y 57 57.0 57.0 71.0 Rat dong y 29 29.0 29.0 100.0 100 100.0 100.0 Valid Total Top Kenh tt uu tien tim hieu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Internet 44 44.0 44.0 44.0 bac sy 21 21.0 21.0 65.0 6.0 6.0 71.0 nguoi than ban be 19 19.0 19.0 90.0 Khac 10 10.0 10.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 nguoi ban thuoc Valid 71 Top Kenh tt uu tien tim hieu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Internet 19 19.0 19.0 19.0 bac sy 37 37.0 37.0 56.0 5.0 5.0 61.0 nguoi than ban be 29 29.0 29.0 90.0 Khac 10 10.0 10.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Valid Percent Cumulative Percent nguoi ban thuoc Valid Chu dong gioi thieu Frequency Có Valid Khong Total Percent 94 94.0 94.0 94.0 6.0 6.0 100.0 100 100.0 100.0 Xu ly bi Roi loan tieu hoa Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dua di kham bac sy 74 74.0 74.0 74.0 Tu di mua thuoc, tpcn 17 17.0 17.0 91.0 Dung bai thuoc co truyen 8.0 8.0 99.0 Khac 1.0 1.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Xu ly tre bieng an Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Dua di kham bac sy 30 30.0 30.0 30.0 Tu di mua thuoc, tpcn 64 64.0 64.0 94.0 Dung bai thuoc co truyen 4.0 4.0 98.0 Khac 2.0 2.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 72 Tuoi Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Duoi 30 37 37.0 37.0 37.0 30 - 40 53 53.0 53.0 90.0 40 - 50 7.0 7.0 97.0 tren 50 3.0 3.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Hien tai co may Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 49 49.0 49.0 49.0 45 45.0 45.0 94.0 3.0 3.0 97.0 tro len 3.0 3.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Trinh duyet dang su dung Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent Chrome 18 18.0 18.0 18.0 Coc Coc 59 59.0 59.0 77.0 Fire fox 5.0 5.0 82.0 IE 8.0 8.0 90.0 Khac 7.0 7.0 97.0 99.00 3.0 3.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Nghe Nghiepj hien tai Frequency huu tri that nghiep noi tro Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent 6.0 6.0 6.0 Can bo Cong chuc vien chuc 50 50.0 50.0 56.0 kinh doanh 19 19.0 19.0 75.0 73 lao dong thong 18 18.0 18.0 93.0 Khac 7.0 7.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Thu nhap Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent duoi trieu 47 47.0 47.0 47.0 - trieu 23 23.0 23.0 70.0 - 10 trieu 19 19.0 19.0 89.0 tren 10 trieu 11 11.0 11.0 100.0 100 100.0 100.0 Total Dia ban Frequency Valid Percent Valid Percent Cumulative Percent An Hoa 14 14.0 14.0 14.0 Tay Loc 17 17.0 17.0 31.0 Phu Cat 23 23.0 23.0 54.0 Xuan Phu 16 16.0 16.0 70.0 An Tay 16 16.0 16.0 86.0 TX - PD 14 14.0 14.0 100.0 100 100.0 100.0 Total DESCRIPTIVES VARIABLES=C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX Descriptives Notes Output Created 30-APR-2015 11:50:47 Comments 74 C:\Users\USER\Desktop\Untitled1.sa Data Input v Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File 100 User defined missing values are Definition of Missing Missing Value Handling treated as missing Cases Used All non-missing data are used DESCRIPTIVES VARIABLES=C1.1 C1.2 C1.3 C1.4 C1.5 C1.6 Syntax /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX Processor Time 00:00:00.03 Elapsed Time 00:00:00.68 Resources [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\Untitled1.sav Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Hotro tieu hoa 100 1.00 2.00 1.2300 42295 Tang de khang 100 1.00 2.00 1.6600 47610 Tang chieu cao 100 1.00 2.00 1.7500 43519 Giam can 100 2.00 2.00 2.0000 00000 Vitamin 100 1.00 2.00 1.6500 47937 Khac 100 1.00 2.00 1.9900 10000 Valid N (listwise) 100 DESCRIPTIVES VARIABLES=C7.1 C7.2 C7.3 C7.4 C7.5 C7.6 C7.7 /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX Descriptives 75 Notes Output Created 30-APR-2015 11:55:01 Comments C:\Users\USER\Desktop\Untitled1.sa Data Input v Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Missing Value Handling 100 User defined missing values are Definition of Missing treated as missing Cases Used All non-missing data are used DESCRIPTIVES VARIABLES=C7.1 C7.2 C7.3 C7.4 C7.5 C7.6 C7.7 Syntax /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX Processor Time 00:00:00.00 Elapsed Time 00:00:00.01 Resources [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\Untitled1.sav Descriptive Statistics N Minimum Maximum Mean Std Deviation Cac SP nhu ca 100 1.00 5.00 3.1200 1.02770 Chenh lech gia 20k van mua 100 1.00 5.00 3.9500 80873 Nhieu noi ban 100 1.00 5.00 3.8500 86894 100 1.00 5.00 3.6400 1.03005 100 1.00 5.00 3.6900 1.04151 Thich sp co bao bi bat mat 100 1.00 5.00 2.9300 1.07548 Muon sp dc sx boi nha sx uy tin 100 1.00 5.00 4.0300 92611 Valid N (listwise) 100 Khong ngai di xa de mua loai tpcn biet ro Thuong xuyen thay quang cao ve tpcn 76 FREQUENCIES VARIABLES=C8.2 /ORDER=ANALYSIS Frequencies Notes Output Created 30-APR-2015 12:10:36 Comments Data Input C:\Users\USER\Desktop\Untitled1.sa v Active Dataset DataSet1 Filter Weight Split File N of Rows in Working Data File Definition of Missing Missing Value Handling Cases Used 100 User-defined missing values are treated as missing Statistics are based on all cases with valid data FREQUENCIES VARIABLES=C8.2 Syntax /ORDER=ANALYSIS Processor Time 00:00:00.00 Elapsed Time 00:00:00.01 Resources [DataSet1] C:\Users\USER\Desktop\Untitled1.sav Statistics Top Kenh tt uu tien tim hieu Valid 100 N Missing 77 Top Kenh tt uu tien tim hieu Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Internet 21 21.0 21.0 21.0 bac sy 26 26.0 26.0 47.0 nguoi ban thuoc 21 21.0 21.0 68.0 nguoi than ban be 27 27.0 27.0 95.0 Khac 5.0 5.0 100.0 Total 100 100.0 100.0 Valid One-Sample Statistics N Mean Std Deviation Std Error Mean Cac SP nhu ca 100 3.1200 1.02770 10277 Chenh lech gia 20k van mua 100 3.9500 80873 08087 Nhieu noi ban 100 3.8500 86894 08689 100 3.6400 1.03005 10301 100 3.6900 1.04151 10415 100 2.9300 1.07548 10755 100 4.0300 92611 09261 Khong ngai di xa de mua loai tpcn biet ro Thuong xuyen thay quang cao ve tpcn Thich sp co bao bi bat mat Muon sp dc sx boi nha sx uy tin One-Sample Test Test Value = t df Sig (2-tailed) Mean 95% Confidence Interval of the Difference Difference Lower Cac SP nhu ca Chenh lech gia 20k van mua Nhieu noi ban Khong ngai di xa de mua loai tpcn biet ro Upper -8.563 99 000 -.88000 -1.0839 -.6761 -.618 99 538 -.05000 -.2105 1105 -1.726 99 087 -.15000 -.3224 0224 -3.495 99 001 -.36000 -.5644 -.1556 78 Thuong xuyen thay quang cao ve tpcn Thich sp co bao bi bat mat Muon sp dc sx boi nha sx uy tin -2.976 99 004 -.31000 -.5167 -.1033 -9.949 99 000 -1.07000 -1.2834 -.8566 324 99 747 03000 -.1538 2138 79
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích hành vi mua thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon của khách hàng tại thành phố Huế, Phân tích hành vi mua thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon của khách hàng tại thành phố Huế, Phân tích hành vi mua thực phẩm chức năng hỗ trợ tiêu hóa, giúp trẻ ăn ngon của khách hàng tại thành phố Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay