Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế

167 74 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/11/2016, 09:55

ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế - - in h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC cK PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING họ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP TRẦN THỊ KHÁNH LINH Tr ườ ng Đ ại VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HUẾ Khóa học: 2009 - 2013 ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH tế H uế - - h KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC in PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN cK Ý ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP ườ ng Đ ại họ VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HUẾ Tr Sinh viên thực hiện: TRẦN THỊ KHÁNH LINH Giáo viên hướng dẫn Lớp : K43 QTKD THƯƠNG MẠI ThS.NGUYỄN NHƯ PHƯƠNG ANH Niên khóa: 2009-2013 Huế, tháng 05 năm 2013 GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh tế H uế Khóa luận tốt nghiệp Đại học Để hoàn thành đề tài này, cố gắng nỗ lực thân, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Giám Hiệu Nhà Trường, Khoa Quản trị Kinh Doanh toàn thể Qúy thầy cô giáo trường Đại học Kinh Tế Huế truyền đạt, trang bị cho kiến thức kinh nghiệm quý giá suốt năm học vừa qua h Đặc biệt, xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cô giáo –ThS Nguyễn Như in Phương Anh, người trực tiếp hướng dẫn tận tình giúp đỡ, bảo suốt trình thực đề tài cK Tôi xin chân thành cám ơn Qúy Ban lãnh đạo, anh chị Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Chi nhánh Huế giúp đỡ ,tạo điều kiện thuận lợi cho thực tập, điều tra cung cấp tài liệu phục vụ cho việc nghiên cứu họ Cuối cùng, xin gởi lời tri ân sâu sắc đến gia đình, bạn bè - người bên cạnh, động viên giúp đỡ suốt trình học tập thực đề tài Do thời gian thực tập ngắn, với hạn chế nghiệp vụ chuyên môn, đề tài Đ ại không tránh khỏi thiếu sót định Tôi mong nhận lời nhận xét, đánh giá góp ý Qúy thầy cô giáo quan tâm đến khóa luận để đề tài hoàn chỉnh Một lần nữa, cho phép gởi lời cám ơn chúc tất người sức khỏe, Tr ườ ng thành công hạnh phúc sống Huế, tháng 05 năm 2013 Sinh viên thực Trần Thị Khánh Linh SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÍ HIỆU uế DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ tế H DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ 1 Lí chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung .2 h 2.2 Mục tiêu cụ thể .2 in Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3.1 Phạm vi nghiên cứu cK 3.2 Đối tượng nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu .4 họ 4.1 Nghiên cứu sơ 4.2 Nghiên cứu thức 4.2.1 Phương pháp thu thập thông tin .6 4.2.1.1 Phương pháp thu thập tài liệu thứ cấp .6 Đ ại 4.2.1.2 Phương pháp thu thập tài liệu sơ cấp 4.2.2 Phương pháp chọn mẫu điều tra 4.2.3 Phương pháp phân tích, xử lý số liệu ng Kết cấu đề tài: 11 Tr ườ PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 12 Chương TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 12 1.1 Cơ sở lí luận 12 1.1.1 Lí thuyết dịch vụ ngân hàng điện tử 12 1.1.1.1 Khái niệm dịch vụ 12 1.1.1.2 Khái niệm dịch vụ ngân hàng điện tử .12 1.1.1.3 Các loại hình dịch vụ ngân hàng điện tử 13 1.1.2 Tổng quan Internet Banking 14 1.1.2.1 Giới thiệu Internet Banking 14 1.1.2.2 Lợi ích rủi ro trình sử dụng Internet Banking 15 SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 1.1.3 Mô hình nghiên cứu .18 1.1.3.1.Mô hình nghiên cứu lí thuyết 18 1.1.3.2 Mô hình nghiên cứu ứng dụng: .21 1.1.3.3 Thang đo lường thành phần mô hình đề xuất .24 1.2 Cơ sở thực tiễn 25 uế 1.2.1 Những điều kiện cho việc phát triển Internet Banking ViệtNam 25 1.2.1.1.Cơ sở hạ tầng công nghệ 25 tế H 1.2.1.2 Hệ thống pháp luật sách .27 1.2.2 Tình hình cung cấp dịch vụ Internet Banking Ngân hàng Thương mại (NHTM) Việt Nam 29 1.2.3 Tình hình cung cấp dịch vụ Internet Banking Ngân hàng Thương h mại thành phố Huế 31 cK in Chương PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN Ư ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG - CHI NHÁNH HUẾ 34 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh họ Vượng 34 2.1.2 Giới thiệu ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Chi nhánh Huế 35 2.1.3 Cơ cấu tổ chức VPBank - Chi nhánh Huế 36 Đ ại 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức máy tổ chức .36 2.1.3.2 Chức nhiệm vụ phòng ban .37 ng 2.1.4 Cơ cấu lao động chi nhánh 39 2.1.5 Tình hình kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng- Chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012 .41 2.2 Giới thiệu dịch vụ Internet Banking I2B ngân hàng TMCP Việt Nam ườ Thịnh Vượng-Chi nhánh Huế 45 Tr 2.2.1 Dịch vụ Internet Banking I2B gì? 45 2.2.2 Các gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 46 2.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Chi nhánh Huế 47 2.3.1 Đặc điểm đối tượng điều tra 47 2.3.1.1 Xét giới tính 47 SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 2.3.1.2 Xét độ tuổi 48 2.3.1.3 Xét nghề nghiệp 48 2.3.1.4 Xét trình độ học vấn 49 2.3.1.5 Xét thu nhập hàng tháng 50 2.3.1.6 Xét thời gian giao dịch .51 uế 2.3.2 Thực trạng sử dụng dịch vụ Internet Banking (I2B) khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Chi nhánh Huế .52 tế H 2.3.2.1 Mức độ nhận biết I2B khách hàng cá nhân 52 2.3.2.2 Nguồn thông tin khách hàng nhận biết dịch vụ 53 2.3.2.3 Tình hình sử dụng dịch vụ Internet Banking I2B khách hàng cá nhân 54 h 2.3.2.4 Khảo sát ý định sử dụng dịch vụ I2B khách hàng cá nhân 55 in 2.3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ I2B khách cK hàng cá nhân 56 2.3.3.1 Kiểm tra độ tin cậy thang đo 56 2.3.3.2 Rút trích nhóm nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ I2B 59 2.3.4 Đánh giá khách hàng ý định sử dụng dịch vụ I2B 66 họ 2.3.4.1 Đánh giá khách hàng nhóm “Sự hữu ích cảm nhận” 66 2.3.4.2 Đánh giá khách hàng nhóm “ Sự tự tin sử dụng I2B” .70 Đ ại 2.3.4.3 Đánh giá khách hàng nhóm “Sự tin cậy cảm nhận” 74 2.3.4.4 Đánh giá khách hàng nhóm “Sự thuận tiện cảm nhận” .77 2.3.4.5 Đánh giá khách hàng nhóm “Sự dễ sử dụng cảm nhận” 80 2.3.4.6 Đánh giá khách hàng nhóm “Ảnh hưởng xã hội” 83 ng 2.3.4.7 Đánh giá mức độ đồng ý khách hàng “Ý định sử dụng I2B” 86 2.3.5 Kiểm định mô hình hồi quy 88 Tr ườ 2.3.5.1 Ma trận hệ số tương quan biến 88 2.3.5.2 Xây dựng phương trình hồi quy tuyến tính 88 2.3.5.3 Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy 90 2.3.5.4 Kết phân tích hồi quy .91 Chương ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO Ư ĐỊNH SỬ DỤNG DỊCH VỤ INTERNET BANKING CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƯỢNG-CHI NHÁNH HUẾ 95 3.1 Định hướng phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Chi nhánh Huế .95 SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 3.2 Giải pháp 96 3.2.1 Nâng cao ý định sử dụng dựa yếu tố hữu ích cảm nhận khách hàng cá nhân 96 3.2.2 Nâng cao ý định sử dụng dựa yếu tố tự tin sử dụng I2B khách hàng cá nhân 97 uế 3.2.3 Nâng cao ý định sử dụng dựa yếu tố tin cậy cảm nhận khách hàng cá nhân 97 tế H 3.2.4 Nâng cao ý định sử dụng dựa yếu tố thuận tiện cảm nhận khách hàng cá nhân 98 3.2.5 Nâng cao ý định sử dụng dựa yếu tố dễ sử dụng cảm nhận khách .99 3.2.6 Nâng cao ý định sử dụng dựa yếu tố ảnh hưởng xã hội khách hàng h cá nhân 99 in 3.2.7 Các giải pháp khác 100 cK PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 102 Kết luận 102 Kiến nghị 105 2.1 Đối với phủ quan quản lý 105 họ 2.2 Với ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng 106 Tr ườ ng Đ ại TÀI LIỆU THAM KHẢO P HỤ LỤ C SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT, KÍ HIỆU Tên đầy đủ ADSL Đường dây thuê bao số bất đối xứng (Asymmetric Digital Subscriber Line) Công nghệ thông tin Dự phòng rủi ro Hoạt động kinh doanh Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (Internet Banking) Nhà cung cấp dịch vụ Internet (Internet Service Provider) Liên minh Viễn thông Quốc tế (International Telecommunication Union) I2B NHNN NHTM PGD Ngân hàng nhà nước Ngân hàng thương mại Phòng giao dịch cK ITU in h ISP tế H CNTT DPRR HĐKD uế Tên viết tắt Rủi ro tín dụng TAM Mô hình chấp nhận công nghệ họ RRTD (The technology acceptance model) Tổ chức kinh tế TMCP TPB Thương mại cổ phần Thuyết hành vi dự định (Theory of Planned Behavior) Thuyết hành động hợp lí (Theory of Reasoned Action) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng ( VIETNAM Prosperity Bank) Tổ chức thương mại giới ( World Trade Organization) ng Đ ại TCKT TRA Tr ườ VP Bank WTO SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1: Quy trình nghiên cứu Sơ đồ 1.1: Mô hình TRA .18 uế Sơ đồ 1.2: Mô hình TPB 19 Sơ đồ 1.3: Mô hình TAM 20 tế H Sơ đồ 1.4: Mô hình nghiên cứu đề xuất 21 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ máy tổ chức VPBank - Chi nhánh Huế 36 h Sơ đồ 2.2: Mô hình điều chỉnh nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ I2B 66 in Biểu đồ 1.1: Chi phí giao dịch qua kênh khác Mỹ 16 cK Biểu đồ 2.1: Phân loại đối tượng điều tra theo giới tính .47 Biểu đồ 2.2: Phân loại đối tượng điều tra theo độ tuổi 48 Biểu đồ 2.3: Phân loại đối tượng điều tra theo nghề nghiệp 48 họ Biểu đồ 2.4: Phân loại đối tượng điều tra theo trình độ học vấn 49 Biểu đồ 2.5: Phân loại đối tượng điều tra theo thu nhập hàng tháng 50 Đ ại Biểu đồ 2.6 : Phân loại đối tượng điều tra theo thời gian giao dịch 51 Biểu đồ 2.7: Mức độ nhận biết I2B khách hàng cá nhân 52 Biểu đồ 2.8: Tình hình sử dụng dịch vụ I2B khách hàng .54 Biểu đồ 2.9: Khảo sát ý định sử dụng dịch vụ I2B khách hàng 55 ng Biểu đồ 2.10: Đánh giá khách hàng nhóm “Sự hữu ích cảm nhận” 67 ườ Biểu đồ 2.11: Đánh giá khách hàng nhóm “Sự tự tin sử dụng I2B” 70 Biểu đồ 2.12: Đánh giá khách hàng nhóm“Sự tin cậy cảm nhận” 74 Tr Biểu đồ 2.13: Đánh giá khách hàng nhóm “Sự thuận tiện cảm nhận” .77 Biểu đồ 2.14 : Đánh giá khách hàng nhóm“Sự dễ sử dụng cảm nhận” .81 Biểu đồ 2.15 : Đánh giá khách hàng nhóm “Ảnh hưởng xã hội” 84 Biểu đồ 2.16 : Đánh giá mức độ đồng ý khách hàng “Ý định sử dụng I2B” 87 SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Tr ườ ng Đ ại họ cK in h tế H uế Bảng 1.1: Tóm tắt mô hình nghiên cứu số quốc gia 20 Bảng 1.2: Hệ thống câu hỏi thang đo dự kiến 24 Bảng 1.3: Các văn thuộc Hệ thống Luật Giao dịch điện tử luật công nghệ thông tin 27 Bảng 1.4: Số lượng ngân hàng triển khai Internet Banking Việt Nam 29 Bảng 2.1: Tình hình lao động VPBank-Chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012 .39 Bảng 2.2: Tình hình kết hoạt động kinh doanh VPBank- Chi nhánh Huế giai đoạn 2010-2012 .42 Bảng 2.3: Gói dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 46 Bảng 2.4: Nguồn thông tin khách hàng nhận biết dịch vụ .53 Bảng 2.5: Lí ý định sử dụng dịch vụ 56 Bảng 2.6: Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo .57 Bảng 2.7: Kiểm định KMO Bartlett's Test .59 Bảng 2.8: Ma trận xoay nhân tố 60 Bảng 2.9: Kết kiểm tra độ tin cậy thang đo nhóm nhân tố .63 Bảng 2.10: Tổng hợp biến quan sát .64 Bảng 2.11: Kết kiểm định đánh giá nhân tố “Sự hữu ích cảm nhận” theo nhóm khách hàng .68 Bảng 2.12 : Kết kiểm định đánh giá nhân tố “Sự tự tin sử dụng I2B” theo nhóm khách hàng 71 Bảng 2.13: Kết kiểm định đánh giá nhân tố “Sự tin cậy cảm nhận” theo nhóm khách hàng 75 Bảng 2.14: Kết kiểm định đánh giá nhân tố “Sự thuận tiện cảm nhận” theo nhóm khách hàng .79 Bảng 2.15: Kết kiểm định đánh giá nhân tố “Sự dễ sử dụng cảm nhận” .82 theo nhóm khách hàng .82 Bảng 2.16: Kết kiểm định đánh giá nhân tố “Ảnh hưởng xã hội” theo nhóm khách hàng 85 Bảng 2.17 : Kết kiểm định đánh giá mức độ đồng ý “Ý định sử dụng I2B” theo nhóm khách hàng 87 Bảng 2.18: Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy .90 Bảng 2.19: Phân tích ANOVA 90 Bảng 2.20: Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter .91 SVTH: Trần Thị Khánh Linh – K43 QTKD Thương Mại Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Về Độ tuổi Chi-Square Df Asymp Sig 1.019 797 3.103 376 2.738 434 3.119 374 a Kruskal Wallis Test Về Nghề nghiệp tế H b Grouping Variable: tuoi cac thao tac he thong trang Web luon viec su dung I2B huong dan, tra Website luon cung ung san khong doi hoi cuu I2B don gian san sang cho cac tien ich cua qua nhieu no luc va de hieu viec su dung I2B I2B 9.172 027 4.093 252 6.901 075 h 11.242 010 in Chi-Square Df Asymp Sig a Kruskal Wallis Test cK b Grouping Variable: nghe nghiep Về Học vấn 7.707 103 Đ ại 5.081 279 họ cac thao tac he thong trang Web luon viec su dung I2B huong dan, tra Website luon cung ung san khong doi hoi cuu I2B don gian san sang cho cac tien ich cua qua nhieu no luc va de hieu viec su dung I2B I2B Chi-Square Df Asymp Sig 5.768 217 5.474 242 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: hoc van ườ ng Về Thu nhập cac thao tac he thong trang Web luon viec su dung I2B huong dan, tra Website luon cung ung san khong doi hoi cuu I2B don gian san sang cho cac tien ich cua qua nhieu no luc va de hieu viec su dung I2B I2B Tr Chi-Square Df Asymp Sig 4.639 200 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: thu nhap SVTT: Trần Thị Khánh Linh 6.249 100 7.336 062 uế cac thao tac he thong trang Web luon viec su dung I2B huong dan, tra Website luon cung ung san khong doi hoi cuu I2B don gian san sang cho cac tien ich cua qua nhieu no luc va de hieu viec su dung I2B I2B 7.122 068 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Về Thời gian giao dịch Chi-Square Df Asymp Sig 2.050 562 3.736 291 2.139 544 2.132 545 a Kruskal Wallis Test Nhóm “Ảnh hưởng xã hội: Kiểm định phân phối chuẩn tế H b Grouping Variable: giao dich voi ngan hang bao lau uế cac thao tac he thong trang Web luon viec su dung I2B huong dan, tra Website luon cung ung san khong doi hoi cuu I2B don gian san sang cho cac tien ich cua qua nhieu no luc va de hieu viec su dung I2B I2B Most Extreme Differences Kolmogorov-Smirnov Z Asymp Sig (2-tailed) 103 3.3495 90433 249 168 -.249 2.532 000 103 3.3592 95850 243 155 -.243 2.469 000 in Mean Std Deviation Absolute Positive Negative cK N a Normal Parameters h su dung I2B boi su dung I2B la neu toi su dung I2B nhung nguoi xung can thiet vi nhung moi nguoi xung quanh nghi toi nen nguoi xung quanh quanh se xem day su dung no toi da su dung no la dich vu tien ich họ Về Giới tính su dung I2B la can thiet vi nhung nguoi xung quanh toi da su dung no Đ ại su dung I2B boi nhung nguoi xung quanh nghi toi nen su dung no ng Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp Sig (2-tailed) 1268.500 2543.500 -.396 692 neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich 1200.500 2475.500 -.864 388 1318.000 2593.000 -.049 961 Tr ườ a Grouping Variable: gioi tinh Về Độ tuổi su dung I2B boi nhung nguoi xung quanh nghi toi nen su dung no Chi-Square Df Asymp Sig su dung I2B la can thiet vi nhung nguoi xung quanh toi da su dung no 5.855 119 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: tuoi SVTT: Trần Thị Khánh Linh 3.329 344 neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich 4.718 194 103 3.1359 82899 212 206 -.212 2.147 000 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Về Nghề nghiệp Chi-Square Df Asymp Sig su dung I2B la can thiet vi nhung nguoi xung quanh toi da su dung no 9.080 028 neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich 6.444 092 9.722 021 uế su dung I2B boi nhung nguoi xung quanh nghi toi nen su dung no a Kruskal Wallis Test tế H b Grouping Variable: nghe nghiep Về Học vấn 7.602 107 neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich h Chi-Square Df Asymp Sig su dung I2B la can thiet vi nhung nguoi xung quanh toi da su dung no 6.706 152 11.881 018 in su dung I2B boi nhung nguoi xung quanh nghi toi nen su dung no b Grouping Variable: hoc van Về Thu nhập neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich 2.392 495 2.589 459 1.236 744 Đ ại Chi-Square Df Asymp Sig su dung I2B la can thiet vi nhung nguoi xung quanh toi da su dung no họ su dung I2B boi nhung nguoi xung quanh nghi toi nen su dung no cK a Kruskal Wallis Test a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: thu nhap ườ ng Về Thời gian giao dịch su dung I2B boi nhung nguoi xung quanh nghi toi nen su dung no Tr Chi-Square Df Asymp Sig su dung I2B la can thiet vi nhung nguoi xung quanh toi da su dung no 1.441 696 neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich 1.259 739 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: giao dich voi ngan hang bao lau SVTT: Trần Thị Khánh Linh 4.552 208 Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Ý định sử dụng Kiểm định phân phân phối chuẩn y dinh su dung I2B Mean Std Deviation Absolute Positive Negative 65009 301 243 -.301 3.058 000 Kolmogorov-Smirnov Z Asymp Sig (2-tailed) 1261.500 2536.500 -.468 640 cK Mann-Whitney U Wilcoxon W Z Asymp Sig (2-tailed) a Grouping Variable: gioi tinh họ Về Độ tuổi Đ ại y dinh su dung I2B Chi-Square Df Asymp Sig 7.598 055 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: tuoi Về Nghề nghiệp ng y dinh su dung I2B Chi-Square Df Asymp Sig 16.588 001 Tr ườ a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: nghe nghiep Về Học vấn y dinh su dung I2B Chi-Square Df Asymp Sig in y dinh su dung I2B h Về Giới tính 29.079 000 a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: hoc van SVTT: Trần Thị Khánh Linh uế Most Extreme Differences 103 3.6602 tế H N a Normal Parameters Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Về Thu nhập y dinh su dung I2B Chi-Square Df Asymp Sig 12.299 006 uế a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: thu nhap Về Thời gian giao dịch tế H y dinh su dung I2B Chi-Square Df Asymp Sig 4.265 234 h a Kruskal Wallis Test b Grouping Variable: giao dich voi ngan hang bao lau cK in Thống kê mô tả khác biệt đánh giá nhóm khách hàng khác nhau: 8.1 Về giới tính N Nam Mean 50 3.3000 Đ ại su dung I2B giup nang cao ki nang vi tinh họ Descriptives Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 81441 11518 3.0685 3.5315 2.00 5.00 53 3.6792 64371 08842 3.5018 3.8567 3.00 5.00 Total 103 3.4951 75243 07414 3.3481 3.6422 2.00 5.00 su dung I2B giup Nam mo mang kien thuc Nu moi Total 50 3.1200 82413 11655 2.8858 3.3542 2.00 5.00 53 3.5283 77469 10641 3.3148 3.7418 2.00 5.00 103 3.3301 82115 08091 3.1696 3.4906 2.00 5.00 50 3.7200 72955 10317 3.5127 3.9273 2.00 5.00 53 3.3774 73971 10161 3.1735 3.5812 2.00 5.00 103 3.5437 75117 07401 3.3969 3.6905 2.00 5.00 50 3.7000 78895 11157 3.4758 3.9242 2.00 5.00 53 3.4151 63349 08702 3.2405 3.5897 2.00 5.00 103 3.5534 72393 07133 3.4119 3.6949 2.00 5.00 ng Nu Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean ườ he thong Website Nam luon san sang cho Nu viec su dung I2B Total Nam Nu Total Tr trang Web luon cung ung san cac tien ich cua I2B SVTT: Trần Thị Khánh Linh Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 8.2 Về độ tuổi: Descriptives Std Deviatio Mean n N Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 25000 1.4544 3.0456 2.00 3.00 53 3.3774 94516 12983 3.1168 3.6379 1.00 5.00 41 3.0488 66900 10448 2.8376 3.2599 2.00 4.00 3.0000 70711 31623 2.1220 3.8780 2.00 4.00 uế 2.2500 50000 08364 3.0186 3.3504 1.00 5.00 Duoi 20 tuoi 3.0000 81650 40825 1.7008 4.2992 2.00 4.00 Tu 20-35 tuoi 53 3.7736 95357 13098 3.5107 4.0364 2.00 5.00 Tu 36-50 tuoi 41 3.4634 83957 13112 3.1984 3.7284 2.00 5.00 Tren 50 tuoi 2.8000 44721 20000 2.2447 3.3553 2.00 3.00 103 3.5728 91397 09006 3.3942 3.7514 2.00 5.00 su dung I2B giup hoan cac giao dich voi ngan hang mot cach nhanh chong Duoi 20 tuoi 2.7500 50000 25000 Tu 20-35 tuoi 53 3.8679 78539 Tu 36-50 tuoi 41 3.8049 78165 Tren 50 tuoi Total 1.9544 3.5456 2.00 3.00 10788 3.6514 4.0844 2.00 5.00 12207 3.5582 4.0516 2.00 5.00 in Total h 103 3.1845 84885 thuong xuyen su dung may tinh va Internet nen tu tin thuc hien cac giao dich voi ngan hang qua I2B cK Total Std Error tế H co the su dung Duoi 20 tuoi I2B mot cach Tu 20-35 tuoi thao du he thong co thay doi Tu 36-50 tuoi cau truc su dung Tren 50 tuoi 95% Confidence Interval for Mean 3.4000 89443 40000 2.2894 4.5106 2.00 4.00 103 3.7767 80357 07918 3.6196 3.9337 2.00 5.00 8.3 Về nghề nghiệp: họ Descriptives N Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 1.05409 35136 3.0786 4.6991 2.00 5.00 Can bo, cong chuc 43 3.9535 87160 13292 3.6852 4.2217 2.00 5.00 Tu doanh 49 3.2245 77097 11014 3.0030 3.4459 2.00 5.00 2.5000 70711 50000 -3.8531 8.8531 2.00 3.00 103 3.5728 91397 09006 3.3942 3.7514 2.00 5.00 Hoc sinh, sinh vien 3.3333 70711 23570 2.7898 3.8769 2.00 4.00 Can bo, cong chuc 43 3.3953 76031 11595 3.1614 3.6293 2.00 5.00 Tu doanh 49 2.9184 73134 10448 2.7083 3.1284 2.00 4.00 3.0000 1.41421 1.00000 -9.7062 15.7062 2.00 4.00 Huu tri ng ườ Tr su dung I2B giup quan li tai khoan mot cach hieu qua hon Std Error 3.8889 Total co kien thuc va hieu biet rong ve I2B Std Deviation Hoc sinh, sinh vien Đ ại thuong xuyen su dung may tinh va Internet nen tu tin thuc hien cac giao dich voi ngan hang qua I2B Mean 95% Confidence Interval for Mean Huu tri Total 103 3.1553 77658 07652 3.0036 3.3071 2.00 5.00 Hoc sinh, sinh vien 3.0000 86603 28868 2.3343 3.6657 2.00 4.00 Can bo, cong chuc 43 3.8140 93238 14219 3.5270 4.1009 2.00 5.00 Tu doanh 49 3.4898 79379 11340 3.2618 3.7178 2.00 5.00 Huu tri Total viec su dung I2B Hoc sinh, sinh vien khong doi hoi qua Can bo, cong chuc nhieu no luc Tu doanh Huu tri SVTT: Trần Thị Khánh Linh 4.0000 00000 00000 4.0000 4.0000 4.00 4.00 103 3.5922 87936 08665 3.4204 3.7641 2.00 5.00 3.1111 33333 11111 2.8549 3.3673 3.00 4.00 43 3.6744 56572 08627 3.5003 3.8485 2.00 5.00 49 3.3878 70167 10024 3.1862 3.5893 2.00 5.00 3.0000 00000 00000 3.0000 3.0000 3.00 3.00 Khóa luận tốt nghiệp Đại học 103 3.4757 63931 06299 3.3508 3.6007 2.00 5.00 Hoc sinh, sinh vien 3.3333 1.00000 33333 2.5647 4.1020 2.00 5.00 Can bo, cong chuc 43 3.9767 55585 08477 3.8057 4.1478 3.00 5.00 Tu doanh 49 3.5918 73367 10481 3.3811 3.8026 2.00 5.00 su dung I2B boi Hoc sinh, sinh vien nhung nguoi xung Can bo, cong chuc quanh nghi toi Tu doanh nen su dung no Huu tri Total 4.0000 4.0000 4.00 4.00 71347 07030 3.5984 3.8773 2.00 5.00 3.1111 60093 20031 2.6492 3.5730 2.00 4.00 43 3.6744 77830 11869 3.4349 3.9139 2.00 5.00 2.8435 3.4014 1.00 5.00 -9.7062 15.7062 2.00 4.00 49 3.1224 97110 13873 3.0000 1.41421 1.00000 103 3.3495 90433 08911 Hoc sinh, sinh vien 3.2222 66667 22222 Can bo, cong chuc 43 3.3953 87667 13369 Tu doanh 49 2.9184 75930 10847 3.1728 3.5263 1.00 5.00 2.7098 3.7347 2.00 4.00 3.1255 3.6651 1.00 5.00 2.7003 3.1365 1.00 4.00 -3.8531 8.8531 2.00 3.00 2.9739 3.2979 1.00 5.00 2.5000 70711 50000 103 3.1359 82899 08168 Hoc sinh, sinh vien 3.5556 52705 17568 3.1504 3.9607 3.00 4.00 Can bo, cong chuc 43 3.9767 63577 09695 3.7811 4.1724 3.00 5.00 Tu doanh 49 3.4082 57440 08206 3.2432 3.5731 2.00 4.00 3.5000 70711 50000 -2.8531 9.8531 3.00 4.00 3.5331 3.7872 2.00 5.00 Huu tri Total 103 3.6602 8.4 Về học vấn: in Huu tri Total y dinh su dung I2B 00000 00000 cK neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich 4.0000 103 3.7379 uế Total tế H Huu tri h Total cac thao tac huong dan, tra cuu I2B don gian va de hieu GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 65009 06406 họ Descriptives N su dung I2B Trung hoc giup tiet kiem thong thoi gian va chi Cao dang, phi di lai trung cap Mean Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 75955 20300 3.0614 3.9386 2.00 4.00 22 3.5909 90812 19361 3.1883 3.9935 2.00 5.00 Dai hoc 50 3.9000 78895 11157 3.6758 4.1242 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 4.1875 65511 16378 3.8384 4.5366 3.00 5.00 2.00 2.00 Đ ại co the su dung I2B mot cach thao du he thong co thay doi cau truc su dung Std Error 14 3.5000 Khac 2.0000 Total 103 3.8058 82911 08169 3.6438 3.9679 2.00 5.00 Trung hoc thong 14 3.5000 65044 17384 3.1244 3.8756 2.00 4.00 Cao dang, trung cap 22 3.2273 92231 19664 2.8183 3.6362 2.00 5.00 Dai hoc 50 3.7400 77749 10995 3.5190 3.9610 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 3.9375 77190 19298 3.5262 4.3488 3.00 5.00 ng Tr ườ su dung I2B giup tiet kiem thoi gian va chi phi giao dich Std Deviation 95% Confidence Interval for Mean Khac 2.0000 2.00 2.00 Total 103 3.6117 83117 08190 3.4492 3.7741 2.00 5.00 Trung hoc thong 14 2.8571 66299 17719 2.4743 3.2399 2.00 4.00 Cao dang, trung cap 22 2.7273 82703 17632 2.3606 3.0940 1.00 4.00 Dai hoc 50 3.3000 76265 10785 3.0833 3.5167 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 3.7500 93095 23274 3.2539 4.2461 2.00 5.00 SVTT: Trần Thị Khánh Linh Khóa luận tốt nghiệp Đại học 3.0000 3.00 3.00 Total 103 3.1845 84885 08364 3.0186 3.3504 1.00 5.00 Trung hoc thong 14 2.9286 61573 16456 2.5731 3.2841 2.00 4.00 Cao dang, trung cap 22 3.0455 84387 17991 2.6713 3.4196 2.00 4.00 Dai hoc 50 3.8600 80837 11432 3.6303 4.0897 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 4.0000 96609 24152 3.4852 4.5148 2.00 5.00 3.00 3.00 91397 09006 3.3942 3.7514 2.00 5.00 14 3.3571 63332 16926 2.9915 3.7228 3.00 5.00 22 3.3636 65795 14028 3.0719 3.6554 2.00 4.00 Dai hoc 50 3.6800 62073 08778 3.5036 3.8564 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 3.8750 71880 17970 3.4920 4.2580 2.00 5.00 Khac 3.0000 3.00 3.00 Total 103 3.5922 66328 06535 3.4626 3.7219 2.00 5.00 14 2.5714 64621 17271 2.1983 2.9445 2.00 4.00 22 2.8182 79501 16950 2.4657 3.1707 2.00 4.00 cK in h tế H 3.0000 103 3.5728 Dai hoc 50 3.3400 68839 09735 3.1444 3.5356 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 3.5625 72744 18186 3.1749 3.9501 2.00 5.00 3.00 3.00 77658 07652 3.0036 3.3071 2.00 5.00 Khac 3.0000 Total 103 3.1553 Trung hoc thong 14 3.0714 82874 22149 2.5929 3.5499 2.00 4.00 22 3.3636 84771 18073 2.9878 3.7395 2.00 5.00 Dai hoc 50 3.5400 76158 10770 3.3236 3.7564 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 4.0000 81650 20412 3.5649 4.4351 Đ ại Cao dang, trung cap Khac 2.0000 Total 3.00 5.00 2.00 2.00 103 3.4951 83869 08264 3.3312 3.6591 2.00 5.00 Trung hoc thong 14 3.4286 75593 20203 2.9921 3.8650 2.00 4.00 Cao dang, trung cap 22 3.5000 67259 14340 3.2018 3.7982 2.00 4.00 Dai hoc 50 3.7800 58169 08226 3.6147 3.9453 3.00 5.00 Sau dai hoc 16 3.9375 44253 11063 3.7017 4.1733 ng ườ Tr su dung I2B giup hoan cac giao dich voi ngan hang mot cach nhanh chong Total co kien thuc va Trung hoc hieu biet rong thong ve I2B Cao dang, trung cap su dung I2B it xay su co qua trinh giao dich Khac su dung I2B ma Trung hoc khong can thong giup Cao dang, trung cap su dung I2B co cam giac an toan hon so voi cac dich vu khac cua ngan hang uế Khac họ thuong xuyen su dung may tinh va Internet nen tu tin thuc hien cac giao dich voi ngan hang qua I2B GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Khac 2.0000 Total 3.00 5.00 2.00 2.00 103 3.6796 64494 06355 3.5536 3.8057 2.00 5.00 Trung hoc thong 14 3.6429 49725 13289 3.3558 3.9300 3.00 4.00 Cao dang, trung cap 22 3.6818 83873 17882 3.3099 4.0537 2.00 5.00 Dai hoc 50 3.7200 83397 11794 3.4830 3.9570 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 4.3125 60208 15052 3.9917 4.6333 Khac 2.0000 Total 103 3.7767 SVTT: Trần Thị Khánh Linh 3.00 5.00 2.00 2.00 80357 07918 3.6196 3.9337 2.00 5.00 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Trung hoc thong 14 2.8571 86444 23103 2.3580 3.3563 1.00 4.00 Cao dang, trung cap 22 2.7727 75162 16025 2.4395 3.1060 2.00 4.00 Dai hoc 50 3.3400 74533 10540 3.1282 3.5518 2.00 5.00 Sau dai hoc 16 3.3125 94648 23662 2.8082 3.8168 1.00 4.00 2.0000 2.00 2.00 Total 103 3.1359 82899 08168 2.9739 3.2979 1.00 5.00 14 3.2857 46881 12529 3.0150 3.5564 3.00 4.00 Cao dang, trung cap 22 3.2727 55048 11736 3.0287 3.5168 2.00 4.00 Dai hoc 50 3.8000 53452 07559 3.6481 3.9519 3.00 5.00 Sau dai hoc 16 4.1875 65511 16378 3.8384 4.5366 3.00 5.00 2.00 2.00 65009 06406 3.5331 3.7872 2.00 5.00 y dinh su dung Trung hoc I2B thong Khac 2.0000 Total 103 3.6602 Descriptives h 8.5 Về thu nhập: uế Khac tế H neu toi su dung I2B moi nguoi xung quanh se xem day la dich vu tien ich GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 96531 27866 3.1367 4.3633 2.00 5.00 27 3.0000 91987 17703 2.6361 3.3639 2.00 5.00 Tu 6-10 trieu 49 3.7143 76376 10911 3.4949 3.9337 2.00 5.00 Tren 10 trieu 15 4.0000 92582 23905 3.4873 4.5127 2.00 5.00 103 3.5728 91397 09006 3.3942 3.7514 2.00 5.00 12 3.9167 66856 19300 3.4919 4.3414 3.00 5.00 27 3.5926 Duoi trieu 88835 17096 3.2412 3.9440 2.00 5.00 49 3.9184 67196 09599 3.7254 4.1114 2.00 5.00 Đ ại Tu 2-5 trieu Tu 6-10 trieu Tren 10 trieu 15 4.3333 72375 18687 3.9325 4.7341 3.00 5.00 103 3.8932 76585 07546 3.7435 4.0429 2.00 5.00 Duoi trieu 12 4.0833 79296 22891 3.5795 4.5872 3.00 5.00 Tu 2-5 trieu 27 3.5185 84900 16339 3.1827 3.8544 2.00 5.00 ng ườ Tr y dinh su dung I2B Upper Bound Minimum Maximum 12 3.7500 Tu 6-10 trieu 49 4.0408 67575 09654 3.8467 4.2349 2.00 5.00 Tren 10 trieu 15 4.0667 1.03280 26667 3.4947 4.6386 2.00 5.00 Total su dung I2B co cam giac an toan hon so voi cac dich vu khac cua ngan hang Lower Bound Tu 2-5 trieu Total moi nguoi se khong biet toi dang thuc hien giao dich su dung I2B Std Error Duoi trieu Total su dung I2B dam bao cac thong tin ca nhan va giao dich luon duoc bao mat tot Std Deviation họ thuong xuyen su dung may tinh va Internet nen tu tin thuc hien cac giao dich voi ngan hang qua I2B Mean cK N in 95% Confidence Interval for Mean 103 3.9126 81778 08058 3.7528 4.0724 2.00 5.00 Duoi trieu 12 3.1667 83485 24100 2.6362 3.6971 2.00 4.00 Tu 2-5 trieu 27 3.1852 83376 16046 2.8554 3.5150 2.00 4.00 Tu 6-10 trieu 49 3.5918 76153 10879 3.3731 3.8106 2.00 5.00 Tren 10 trieu 15 4.0000 84515 21822 3.5320 4.4680 3.00 5.00 103 3.4951 83869 08264 3.3312 3.6591 2.00 5.00 Duoi trieu 12 3.4167 51493 14865 3.0895 3.7438 3.00 4.00 Tu 2-5 trieu 27 3.4074 74726 14381 3.1118 3.7030 2.00 5.00 Tu 6-10 trieu 49 3.7347 56919 08131 3.5712 3.8982 3.00 5.00 Tren 10 trieu 15 4.0667 59362 15327 3.7379 4.3954 3.00 5.00 103 3.6602 65009 06406 3.5331 3.7872 2.00 5.00 Total Total SVTT: Trần Thị Khánh Linh Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh 8.6.Về thời gian giao dịch Descriptives 95% Confidence Interval for Mean N Mean Std Deviation Std Error Lower Bound Upper Bound Minimum Maximum 35 3.7429 56061 09476 3.5503 3.9354 56 3.7679 76256 10190 3.5636 3.9721 4.4286 53452 20203 3.9342 4.9229 Tren nam 4.4000 54772 24495 3.7199 5.0801 4.00 5.00 103 3.8350 70150 06912 3.6979 3.9721 2.00 5.00 35 3.6571 63906 10802 3.4376 3.8767 2.00 5.00 56 3.6964 80723 10787 3.4803 3.9126 2.00 5.00 4.2857 75593 28571 3.5866 4.9848 3.00 5.00 4.4000 54772 24495 3.7199 5.0801 4.00 5.00 103 3.7573 76011 07490 2.00 5.00 5.00 2.00 5.00 4.00 5.00 tế H 3.6087 3.9058 in Total h Total su dung I2B co Duoi nam the giao dich Tu 1-3 nam voi ngan hang bat cu noi dau Tu 4-6 nam Tren nam 2.00 uế su dung I2B co Duoi nam the giao dich Tu 1-3 nam voi ngan hang bat cu luc nao Tu 4-6 nam cK Phụ lục VII: HỒI QUY TƯƠNG QUAN Ma trận hệ số tương quan biến: Correlations họ su huu ich cam nhan Đ ại su huu ich cam Pearson nhan Correlation Sig (2-tailed) su tu tin su dung I2B su de su dung cam nhan su thuan su de su tien cam dung cam anh huong nhan nhan xa hoi y dinh su dung I2B * 000 000 000 000 000 211 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 033 103 103 103 103 103 103 103 Pearson Correlation 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 000 103 ng ườ Tr su thuan tien cam nhan su tin cay cam nhan N Sig (2-tailed) su tin cay cam nhan su tu tin su dung I2B 1.000 469 ** N 103 103 103 103 103 103 Pearson Correlation 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 001 N 103 103 103 103 103 103 103 Pearson Correlation 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 003 N 103 103 103 103 103 103 103 Pearson Correlation 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 103 103 103 103 Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) Sig (2-tailed) N SVTT: Trần Thị Khánh Linh 103 323 290 376 ** ** ** 1.000 000 103 103 Khóa luận tốt nghiệp Đại học Pearson Correlation Sig (2-tailed) 000 000 000 000 000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 103 103 103 103 103 N y dinh su dung Pearson I2B Correlation 211 * 469 ** 323 ** 290 ** 103 * 204 000 001 003 000 039 N 103 103 103 103 103 103 798 a 636 Std Error of the Estimate Durbin-Watson h Adjusted R Square R Square 613 40416 2.146 in R 103 tế H Đánh giá độ phù hợp mô hình hồi quy Phân tích ANOVA Regression 27.426 Residual 15.681 Total 43.107 df Mean Square F 4.571 96 163 Sig 27.983 000 a 102 họ Sum of Squares cK Model Kết hồi quy sử dụng phương pháp Enter Đ ại Unstandardized Coefficients Model B (Constant) Std Error 3.660 040 su huu ich cam nhan 137 040 su tu tin su dung I2B 305 su tin cay cam nhan su thuan tien cam nhan Beta Collinearity Statistics t Sig Tolerance VIF 91.911 000 211 3.424 001 1.000 1.000 040 469 7.619 000 1.000 1.000 210 040 323 5.255 000 1.000 1.000 189 040 290 4.711 000 1.000 1.000 su de su dung cam nhan 245 040 376 6.112 000 1.000 1.000 anh huong xa hoi 132 040 204 3.309 001 1.000 1.000 ườ ng Standardized Coefficients Tr a Dependent Variable: y dinh su dung I2B SVTT: Trần Thị Khánh Linh * 103 033 Kết hồi quy: 376 204 039 Sig (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) Model ** uế anh huong xa hoi GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Khóa luận tốt nghiệp Đại học GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh họ cK in h tế H uế Dò tìm vi phạm giả định mô hình: 3.1.Kiểm định liên hệ tuyến tính: 3.2 Kiểm tra phương sai sai số không đổi: Đ ại Correlations su huu ich su tu tin su su tin cay cam nhan dung I2B cam nhan Spearman su huu ich Correlation 's rho cam nhan Coefficient 005 090 -.036 043 -.035 045 963 368 719 669 724 651 103 103 103 103 103 103 103 005 1.000 084 048 -.045 043 -.141 Sig (2tailed) 963 400 627 651 666 156 N 103 103 103 103 103 103 103 Correlation Coefficient 090 084 1.000 -.023 -.034 000 -.080 Sig (2tailed) 368 400 816 733 1.000 423 N 103 103 103 103 103 103 103 -.036 048 -.023 1.000 049 034 -.118 ng N Tr ườ su tu tin su Correlation dung I2B Coefficient su thuan tien cam su de su anh dung cam huong nhan xa hoi ABScuare 1.000 Sig (2tailed) su tin cay cam nhan su thuan tien cam nhan Correlation Coefficient SVTT: Trần Thị Khánh Linh Khóa luận tốt nghiệp Đại học 627 816 620 730 236 N 103 103 103 103 103 103 103 Correlation Coefficient 043 -.045 -.034 049 1.000 -.016 -.142 Sig (2tailed) 669 651 733 620 869 154 N 103 103 103 103 103 103 103 -.035 043 000 034 -.016 1.000 -.018 Sig (2tailed) 724 666 1.000 730 869 859 N 103 103 103 103 103 103 103 045 -.141 -.080 -.118 -.142 -.018 1.000 Sig (2tailed) 651 156 423 236 154 859 N 103 103 103 103 103 103 anh huong Correlation xa hoi Coefficient 103 in ABScuare Correlation Coefficient Tr ườ ng Đ ại họ cK 3.3 Kiểm tra phân phối chuẩn phần dư: SVTT: Trần Thị Khánh Linh uế 719 tế H su de su dung cam nhan Sig (2tailed) h nhan GVHD: ThS Nguyễn Như Phương Anh Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập - Tự - Hạnh phúc -o0o - tế H uế NHẬN XÉT KẾT QUẢ THỰC TẬP Sinh viên Trần Thị Khánh Linh thực tập phòng Kế toán- Giao dịch từ ngày 23.1.2013 đến ngày 3.5.2013 Trong thời gian thực tập sinh viên Trần Thị Khánh Linh cố gắng học tập, trau dồi thêm kiến thức kinh nghiệm để hoàn thành tốt khóa in h luận tốt nghiệp cK Huế, ngày 14 tháng 05 năm 2013 Tr ườ ng Đ ại họ Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng-Chi nhánh Huế Giám đốc Phạm Văn Phong 4s4,16s5,18s5-21s5,24s5-25s5,27s5-29s5,34s5,36s5,39s5,42s5,46s5-57s5,60s5,63s568s5,70s5-71s5,74s5-75s5,77s5,79s5,81s5-82s5,84s5-85s5,87s5,90s5-91s5,1s6,47s6 tế H uế 2s2-3s4,5s4-15s5,17s5,22s5-23s5,26s5,30s5-33s5,35s5,37s5-38s5,40s5-41s5,43s5-45s5,58s559s5,61s5-62s5,69s5,72s5-73s5,76s5,78s5,80s5,83s5,86s5,88s5-89s5,92s5-107s5,2s646s6,1s7 28s5,29s5 Tr ườ ng Đ ại họ cK in h 1s3,2s2-4s2
- Xem thêm -

Xem thêm: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế, Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ Internet Banking của khách hàng cá nhân tại ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng - Chi nhánh Huế

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay